Sunteți pe pagina 1din 5

Fisa postului - Lucrator gestionar

Fisa postului - Lucrator gestionar Pozitia COR: 413111 Numele si prenumele angajatului: Scopul postului: raspunde de gestiunea fizica a stocului de marfa si de relatia cu clientii finali. Capitolul I: Descrierea postului 1.Denumire: Manager achizitii 2.Departament / Compartiment: Departamentul vanzari si marketing 3.Relatii organizatorice: - de subordonare: fata de Administrator si Managerul de marketing - de cooperare: cu toate compartimentele societatii - de conducere si control: - de reprezentare: pe baza de delegatie 4.Are acces la datele financiare ale firmei; 5.Solicita si utilizeaza echipamentele/consumabilele puse la dispozitie de firma; Capitolul II: Obligatii si responsabilitati pe linie profesionala 1.Asigura gestiunea fizica a stocului de marfa; 2.Opereaza in stoc miscarile de marfa; 3.Pastreaza documentele justificative legate de stocuri; 4.Efectueaza lunar inventarul stocului de marfa; 5.Participa activ la operatiunile de incarcare/descarcare a marfii la/din magazia firmei; 6.Raporteaza superiorului ierarhic orice neconcordanta intre stocul fizic si cel scriptic; 7.Ofera informatii despre stocuri departamentelor firmei; 8.Respecta legislatia de gestiune a stocurilor; 9.Introduce marfa in stoc in baza documentelor de intrare; 10.Efectueaza operatiuni de intrare in stoc a marfii;

1/5

Fisa postului - Lucrator gestionar

11.Efectueaza receptia fizica a marfii la intrarea in magazia firmei; 12.Raporteaza superiorului ierarhic diferentele intre marfa fizica si cea scriptica aparute la receptia marfii la magazie; 13.Verifica documentele vamale la introducerea NIR-ului si semnaleaza eventualele neconcordante; 14.Inregistreaza, prelucreaza si pastreaza informatiile referitoare la situatia stocurilor; 15.Raporteaza lunar rezultatele activitatii de gestiune a stocului; 16.Utilizeaza eficient spatiul de depozitare a marfurilor; 17.Asigura miscarea stocurilor; 18.Efectueaza transferurile de marfa din stocul central in substocuri si retur; 19.Pastreaza evidenta documentelor de transfer emise, cu semnaturile de predare/primire la zi; 20.Emite avize de expeditie pentru marfurile ce parasesc firma, in conditiile prevazute de lege; 21.Urmareste ca marfa introdusa in stocul central sa fie sigilata; 22.Urmareste completarea de catre clienti a documentelor fiscale conform legislatiei; 23.Listeaza documentele fiscale ce insotesc marfa si le transmite clientului; 24.Preda marfa catre client conform documentelor emise; 25.Expediaza marfa catre clienti; 26.Ambaleaza si securizeaza marfa in vederea livrarii; 27.Intocmeste necesarul de materiale folosite pentru expeditia marfii; 28.Transmite catre superiorul ierarhic orice reclamatie privind expeditiile de marfa; Raspunde de: 1.Acuratetea inregistrarilor in stoc; 2.Inregistrarea sistematica si cronologica a datelor privind stocurile; 3.Indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor specifice trasate sau stabilite de superiorul ierarhic;

2/5

Fisa postului - Lucrator gestionar

4.Calitatea raportarilor si a informarilor; 5.Livrarea marfii catre clienti in timpul cel mai scurt si in conditii optime; 6.Pastrarea confidentialitatii informatiilor legate de firma; 7.Utilizarea si pastrarea in bune conditii a documentelor cu regim special; 8.Modul de utilizare a echipamentelor, consumabilelor si altor materiale, a autovehiculului de serviciu sau a altor mijloace fixe primite in folosinta de la firma; 9.Respectarea prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau; 10.Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei; 11.Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma; Capitolul III: Responsabilitati pe linie de calitate si cunoasterea sistemului calitatii 1.Sa cunoasca si sa aplice politica managementului in domeniul calitatii si obiectivele ce decurg din aceasta; 2.Sa cunoasca aspectele sistemului calitatii corespunzatoare domeniului sau de activitate; 3.Verifica existenta documentelor pe linie de calitate in sectorul coordonat. Capitolul IV: responsabilitati pe linie de protectia muncii 1.Sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora; 2.Sa utilizeze corect echipamentele tehnice, substantele periculoase si celelalte mijloace de productie; 3.Sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice si ale cladirilor, precum si sa utilizeze corect aceste dispozitivie; 4.Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatia care constituie un pericol de accidente sau imbolnavire profesionala; 5.Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca in cel mai scurt timp posibil accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alti angajati; 6.Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de indata conducatorului locului de munca;

3/5

Fisa postului - Lucrator gestionar

7.Sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti la procesul de productie; 8.Sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost acordat; 9.Sa coopereze cu angajatorului si / sau angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul de munca; 10.Sa coopereze cu angajatorul si / sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesa, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale; 11.Sa dea relatii la solicitarea organelor de control si de cercetare in domeniul protectiei muncii. Capitolul V: Cerintele postului 1.Pregatire / Instruire: liceu 2.Experienta: minim 2 ani 3.Calitati si aptitudini profesionale: - utilizare programe de contabilitate si pachetul MS Office - aptitudini de calcul, de comunicare, de planificare si organizare a activitatilor specifice - inteligenta - atentie concentrata - initiativa - putere de concentrare - rezistenta la stres - rigoare - exactitate - conformism - corectitudine - spirit practic - amabilitate - perseverenta. Capitolul VI: Conditii de munca si salarizare 1.Deplasari - Frecventa: rar; - Conditii asigurate: diurna, cazare, transport;

4/5

Fisa postului - Lucrator gestionar

2.Conditii de munca: - munca este complexa, preponderent de birou; - program normal de lucru, uneori prelungit; 3.Salarizare: Salariul brut lunar este de ..................... lei noi, la care se adauga sporurile negociate. 4.Facilitati: -. Sanctiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevazute in fisa de post sunt descrise pe larg in Regulamentul intern (ROI). Intocmit si avizat de Administratorul societatii: Nume: Semnatura: Data: Am luat la cunostinta, Ocupantul postului Nume: Semnatura: Data:

5/5