Sunteți pe pagina 1din 6

GRĂDINIŢA CU P. P.NR. 1 M. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

Nr………………………. Nr………………………

PROTOCOL DE COLABORARE

In cadrul parteneriatului grădiniță/școală ”CURCUBEUL PRIETENIEI!”

PĂRȚILE IMPLICATE
1.GRĂDINIȚA CU P.P.NR.1 M.
Reprezentat de Director Profesor G. M.
Inițiator și Coordonator de proiect Prof. Inv. Preșcolar – S. T.
2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1
Reprezentat de Director Profesor D.G.
Inițiator și Coordonator de proiect Director adjunct Prof. Înv. Primar
V. M.-D.

Parteneriatul grădiniţă-școală se referă la construirea unor relaţii pozitive


între școală şi grădiniţă, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un
efect benefic asupra copiilor.

Durata parteneriatului anii școlari 2021- 2022.

Prezentul protocol a fost încheiat astăzi.......................în două exemplare,


câte unul pentru fiecare parte.

Data Semnătura
PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
GRĂDINIŢĂ – ŞCOALĂ

COORDONATORII PROIECTULUI:

Prof.înv.preșcolar Prof. Înv. Primar


S. T. V.M-D
ARGUMENT

Copilul este un mic univers, iar creșterea și devenirea lui ca adult reprezintă un
drum lung și sinuos, plin de urcușuri și coborâșuri, al cărui aspect central îl reprezintă
personalitatea, în toate aspectele ei.
Pasul către școlaritate reprezintă un prag ce implică o serie de aspecte psihologice
specifice adaptării școlare, iar acest lucru imprimă o direcție generală a întregii perioade
pe care copilul o va petrece în școală.
Frecventarea grădiniței de către copil alături de crearea unei imagini pozitive a
școlii în ochii micului om, au un rol important în adaptarea cu succes a copilului în școală.
Copilul trebuie învățat că școala nu este o modalitate de constrângere, de încetare a
jocului, de îngrădire a activităților libere din cadrul grădiniței ci reprezintă o continuare
absolut normală a activității copilului, care este în continuă evoluție, fiind capabil să
realizeze jocuri mult mai complexe decât cele din grădiniță.
Pentru a înlesni cu mai multă ușurință adaptarea optimă a copilului în școală, se
dorește să se mențină o strânsă legătură între școală și grădiniță, două instituții
asemănătoare și deosebite, în același timp, scop operaționalizat prin efectuarea de vizite,
de colaborări, de schimburi de experiență, ce pun preșcolarii în legătură directă atât cu
școlarii cât mai ales cu învățătorul.

I. SCOPUL PROIECTULUI
Familiarizarea copiilor cu specificul activităţilor desfăşurate în cadrul clasei de
elevi, în vederea unei adaptări optime la regimul şcolar.

II. OBIECTIVELE PROIECTULUI


Antrenarea școlarilor și preșcolarilor în desfășurarea unor activități comune.
Asimilarea de către preșcolari a unor reguli de conduită individuală și colectivă.
Stimularea creativității și inițiativei copiilor prin jocurile didactice propuse.
Consolidarea deprinderilor de comportare civilizată.
Conștientizarea rolului noului adult – învățătorul.
Dezvoltarea unor emoții și sentimente pozitive ce pot favoriza activitățile de învățare
viitoare.
Dezvoltarea unor abilități de a lucra în echipă.

III. RESURSELE PROIECTULUI


1. UMANE
 coordonatorii proiectului
 elevii
 părinţii preşcolarilor
 părinţii şcolarilor
 educatoarea
 învăţătoarea
 preşcolarii

2. MATERIALE
- planşe didactice - creioane colorate
- fişe de lucru - acuarele
- hârtie creponată - imagini din poveşti
- hârtie colorată - calculator
- carton - cărţi cu poveşti
- puzzle - măşti şi accesorii
- CD-uri cu poveşti

IV. GRUP ŢINTĂ


 preşcolarii
 şcolarii
V. FACTORII IMPLICAŢI
 Grădiniţa cu P.P.Nr.1 Matca
 Şcoala Gimnazială Nr.1 Matca

VI. BENEFICIARI
 Beneficiari direcți: preşcolarii şi şcolarii
Beneficiari indirecți: părinții copiilor, învăţători, educatoare, şcoală,comunitate.
VII. PERIOADA DE DESFĂŞURARE
 Anii şcolari 2021 - 2023
VIII. REZULTATE AŞTEPTATE
Responsabilizarea părinților preșcolarilor în vederea integrării cu succes în școală.
Stimularea motivației copiilor și participarea lor activă și responsabilă la activitățile
comune desfășurate.
Cunoașterea de către copii a învățătoarelor, precum și a școlii în care vor învăța.
Formarea unor abilități de lucru în echipă.
Îmbogățirea cunoștințelor copiilor prin implicarea lor în diversele activități comune.

IX. MODALITĂŢI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE


 aprecieri generale
 realizarea unui portofoliu cu lucrări
 CD cu aspecte din timpul activităţilor şi album cu poze
 Panouri cu expoziții lucrări realizate împreună sau separat
 recitaluri

X. MODALITĂŢI DE REALIZARE
 Familiarizarea preşcolarilor cu activităţile şcolare;
 Încondeierea ouălor de Paşte.
 Confecţionarea unor felicitări pentru mame;
 Desen, pictură, lucrări practice;
 Prezentarea unor programe de cântece şi poezii cu diferite ocazii;
 Expoziţie cu lucrările preşcolarilor, în holul grădiniţei şi al şcolii;
 Expoziţie cu lucrări ale elevilor în holul grădiniţei şi şcolii;
 Plimbări în natură
 Program artistic.
XI. PRODUSE ALE PROIECTULUI
 Expoziţii cu lucrările şcolarilor şi preşcolarilor
XII. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 2021- 2022

NR. ACTIVITATEA DATA/ PARTICI LOCUL RESPONSABIL


CRT. PERIOADA PANŢI DESFĂŞURĂRII
1. “Să ne cunoaștem mai bine” Septembrie Preşcolarii Grădiniţa cu Educatoare
- vizită între parteneri-încheierea Elevii P.P.Nr.1
2021 Învățătoare
parteneriatului Învăţătoare, Școala Gimnazială
Educatoare, Nr.1
2. “Toamna, toamna darnică“ Octombrie Preşcolarii Grădiniţa cu P. Educatoare
Plimbări în natura și activități/ Elevii
2021 P.Nr.1 Învățătoare
Jocuri distractive. învăţătoare,
educatoare,
părinţi
a. „Ne pregătim de sărbătoare” Noiembrie Preşcolarii
Program artistic pentru 1 Elevii
3333 2021
Decembrie învăţătoare,
3. educatoare,

4.,, Noi umblăm să colindăm” Decembrie şcolarii Şcoala Gimnazială Învăţătoarea


-interpretare de colinde, preşcolarii
2021 Grădiniţa cu P. Educatoarea
-cântece de iarnă învăţătoarea
4. -confecționare de materiale educatoarea P.Nr.1
specifice sărbătorilor de iarnă
5. ,Noi suntem români“, Ianuarie şcolari, Grădiniţa cu P. Educatoarea
-realizare lucrări dedicate Zilei preşcolari,
5. 2022 P.Nr.1 Învăţătoarea
Unirii învăţătoare,
- program artistic educatoare, Şcoala Gimnazială

6. ,,Primăvară, bun venit!!” Martie 2022 şcolari, Grădiniţa cu Educatoarea


-confecţionare mărțișoare și preşcolari, P.P.Nr.1 Învăţătoarea
felicitări pentru mame; învăţătoare, Şcoala Gimnazială
educatoare,

7. “Ne pregătim de Paști!” Aprilie 2022 şcolari, Grădiniţa cu P. Învăţătoarea


- încondeierea ouălor cu ocazia preşcolari
P.Nr.1
sărbătorilor pascale învăţătoare
educatoare Şcoala Gimnazială
8. “ O lume de culori” Mai 2022 şcolari, Grădiniţa cu P. Educatoarea
- expoziții de lucrări realizate în preşcolari
P.Nr.1 Învăţătoarea
comun sau separat învăţătoare
educatoare Şcoala Gimnazială
„Drumeții în natură” Iunie 2022 şcolari, Grădiniţa cu P. Educatoarea
preşcolari,
9. P.Nr.1
învăţătoare,
educatoare,
părinți

S-ar putea să vă placă și