Sunteți pe pagina 1din 127

DIVANUL

SAU DISPUTA N ELEPTULUI CU LUMEA SAU JUDECATA SUFLETULUI CU TRUPUL

PRIN TRUDA I SRGUIN A LUI IOAN DIMITRIE CONSTANTIN-VOEVOD RECENT NTOCMIT DIN VECHIUL I NOUL TESTAMENT", SPRE SLAVA I FOLOSUL NEAMULUI MOLDOVENILOR, N ZILELE BINE-CREDINCIOSULUI, PREALUMINATULUI I PREAN L ATULUI ST PN I DOMN AL NTREGEI MOLDOVE DOMNUL DOMN IOAN ANTIOH CONSTANTIN-VOEVOD, BINE-CREDINCIOASA TURM A MOLDOVENILOR FIIND P STORIT DE PREASFIN ITUL ARHIEPISCOP I MITROPOLIT AL PREASFIN ITEI MITROPOLII A SUCEVII, DOMNUL SAVVA

PRIN GRIJA I SUPRAVEGHEREA PREACINSTITULUI I NOBILULUI BOIER DOMNUL LUPU BOGDAN HATMANUL. S-A TIP RIT N VESTITUL ORA IA I, RE EDIN DOMNEASC .

N ANUL DE LA FACEREA LUMII 7206, [IAR] DE LA NA TEREA LUI HRISTOS 1698, LUNA AUGUST, 30.

S-a tip rit i prin truda smeri ilor Athanasie ieromonahul i Dionisie monahul din Moldova.

EPISTOL DEDICATORIE C TRE BINE-CREDINCIOSUL, PREALUMINATUL, PREA VENERATUL I MULTDORITUL MEU FRATE MAI MARE I BUN IOAN ANTIOH CONSTANTIN-VOEVOD PRIN MILA LUI DUMNEZEU ST PN I DOMN AL NTREGEI MOLDOVE, DIN PARTEA FRATELUI MAI MIC I SMERIT AL PREALUMIN IEI-SALE IOAN DIMITRIE CONSTANTIN-VOEVOD

Astronomii, adic cercet torii stelelor prealuminate, prean l ate i iubitul meu frate demonstreaz c dintre toate stelele care se arat pe cer, numai dou snt imobile i fixe; dintre acestea, ei spun c una se afl n partea de sus a cerului, iar cealalt n partea de jos a lui; pe cea dinti o numesc polul arctic i pe cea din urm polul antarctic i spun c n jurul lor se nvrtesc corpul i cercul cerului*. A adar, fratele meu mai mare i prea dorit, aceste dou stele, de i snt dep rtate i separate una de alta printr-o mare distan , totu i potrivit calculului ele r mn totdeauna nedesp r ite, de i separate, a a nct echilibrul lor reciproc, starea imobil i lini tea uneia fa de cealalt nu pot fi mpiedicate sau nl turate nici de imensa ntindere a cerului, nici de marea grosime a sferei p mntului. i ntocmai cum dou ro i snt prinse ntr-o osie, a a i aceste dou stele, de i snt dep rtate printr-o att de mare distan le putem lega, cu mintea, ca printr-un ax**. La mijlocul distan ei dintre aceste dou stele se afl centrul, care constituie punctul median al cuprinsului ceresc i care e situat chiar la mijlocul cercului p mntului. Datorit for ei acelor dou stele drept echilibrate i potrivite, toate cele ce se afl deasupra, n cer, nu pot s se clinteasc sau s se mi te ctu i de pu in, nici n sus, nici n jos, la dreapta sau la stnga, ci oricte intr n cuprinsul cerului se sprijin din toate p r ile pe acel centru a ezat exact la mijloc. A adar, fratele meu mai mare preadulce i iubit, cu aceste dou stele s-ar putea asem na doi fra i sau inimile a doi fra i adev ra i; c ci orict ar fi ei de dep rta i i nstr ina i unul de altul cu vie uirea trupeasc prin marea distan la care se afl , * R . P . Petri Berchorii Pictaviensis, Reductorium morale sive tomus secundus de rerum proprietatibus, Coloniae Agrippinae, p. 116, V, c. XXXI, De Polo: Polus est stella minima, immobilis, in superiori parte coeli, et est duplex, polus scilicet arcticus et antarcticus. Et inter istos duos polos transit axis Unea intellectualis circa quam iotum coelum movetur, sicut circulus circa centrum. ** R.P. Petri Berchorii Pictaviensis, op. cit., V, c. VII, DeAxe: Axis est Unea intellectualis quae inter duos pollos et stellas immobiles protenditur, circa quae coelum diametraliter circumfertur.

dar prin dispozi ia sufletului pe care nimic nu o poate mpiedica, pentru c sufletul nsu i nu poate fi mpiedicat, ci ajunge i ac ioneaz pretutindeni ei se g sesc totdeauna nedesp r i i i n toate uni i. Acum ns ce este bine sau ce este frumos, spune Psalmul 132, dect s locuiasc fra ii mpreun ?". C ci iubirea dintre doi fra i, ntocmai ca centrul dintre cele dou stele, st la mijloc, invariabil i temeinic , ntre inimile lor, se p streaz ntreag i f r cusur, i astfel, din cele dou inimi izvor te o iubire adev rat , care se socote te ntocmai ca un al treilea frate. Deci ace tia, fiind lega i i mpleti i cu lan ul de aur al dragostei fr e ti, devin de nenfrnt i de nedesp r it. M rturise te Eclesiastul (4, 12): Funia ntreit nu se va rupe u or". Asemenea fra i vor reu i ntotdeauna, n orice mprejurare i pretutindeni, precum tlcuie te iar i n eleptul n Proverbele sale 30,29: Trei snt cei ce pornesc bine la drum". Tales filozoful, unul din cei apte n elep i ai Greciei, obi nuia s mul umeasc zeilor s i pentru trei lucruri*: mai nti, pentru c l-au f cut om i nu animal; al doilea, pentru c l-au f cut b rbat i nu femeie, i n al treilea rnd, pentru c l-au f cut grec i nu barbar. La fel i eu, preadulce i venerate frate al meu mai mare, pentru trei lucruri nal slav , cinste i nchinare lui Dumnezeu cel n treime, dar Unul prin natur , mp ratul veacurilor, atoatecrmuitorul i iitorul: mai nti, pentru c nu m-a f cut str in i de alt credin , ci cre tin ortodox; n al doilea rnd, pentru c nu m-a f cut adept al altei biserici, ci al celei r s ritene; n al treilea rnd, pentru c m-a f cut i m-a n scut nu fratele altcuiva, ci al prealumin iei-tale, din acela i tat i din aceea i mam ; al prealumin iei -tale, pe care te consider ca pe un acoper mnt i cetate statornic i bine ntemeiat . Aceasta o dovede te n eleptul Solomon cnd zice (Prov. 18, 19): Fratele ajutat de frate este ca o cetate tare i nalt ". Ca un izvora care caut s curg spre un ru mare, a a i eu m str duiesc alergnd spre lumin ia i spre slava lumin iei tale, ca s -mi sporeasc propria mea glorie; frumos vorbe te despre aceasta Esther (10,6): Apa mic cre te [f cndu-se] ap mare". i cu toate c bine a zis un filozof oarecare c gura care se laud pe sine nu miroase bine", ns cum laudele m riei-tale se socotesc drept laudele mele, snt sigur, i prea bine tiu, c adev rul pe toate le nvinge i le st pne te. A a dar, mbr cnd ve mntul acestui adev r dup Cntarea cnt rilor (4,11): Mireazma hainelor mele este ca mireazma Libanului" voi l uda, voi m ri i tuturor le voi m rturisi, cu ajutorul lui Dumnezeu, c prealumin ia-ta este pentru mine laud , cinste i ajutor. C ci pe cine altul s laud? Prorocul m nva : Nu da altuia slava ta i cele de folos ie neamului str in" (Bar. 4,3). * Diogene Laer iu I, 33.

Iat de ce cu cucernicie m voi nchina lumin iei -tale ca unui st pn, ca unui frate i ca unui mai-mare al meu. i cum s nu te cinstesc i s nu te m rturisesc? Repet: Dac voi t cea eu, nu vor striga inima i dragostea mea? Vor t inui ele nenum ratele binefaceri ale prealumin iei-tale fa de mine? Nu voi striga oare asemenea Prorocului [Ps. 26,16]: Tat l meu i mama mea m-au p r sit, dar domnul ( i fratele meu) m-a luat?" A adar, n schimbul tuturor acestor necontenite i dese binefaceri ale prealumin iei-tale fa de mine, izvorte din adev rata dragoste de frate ca ni te izvoare d t toare de via c rora nu snt n stare s le r spund i s le r spl tesc, ofer pu in pentru mult i nchin acest dar mic pentru unul mare, cu rug mintea de a fi primit. El este primul n scut al min ii mele simple i necoapte, dar l-am ales, l-am legat i l ofer ca pe un buchet de flori ginga e culese i nm nunchiate i ca pe un prim rod i vl star al ostenelii mele, pentru nmiresmarea prealumin iei-tale. Mai mult chiar, toate acestea, culese i nm nunchiate cu oarecare osteneal i grij din numeroase gr dini cere ti, iar nu p mnte ti, le-am pref cut n flori ce nu se ve tejesc*, pline de parfum persistent; i am fost ndemnat la aceasta, tiind c prealumin ia-ta apreciaz i se asociaz unor asemenea str danii. i dup cum i n alte vremi ale prealumin iei-tale multe flori s-au s dit i au nflorit, tot a a m rog ca prealumin ia-ta s binevoiasc i s poarte grij ca i aceste osteneli ale mele (care snt ca ni te floricele adunate de un gr dinar simplu i neiscusit) s fie s dite, s nfloreasc i s fie d ruite tuturor. Dar mai ales neamul nostru, al moldovenilor, s fie ndemnat de prealumin ia-ta s strige cu Cntarea cntrilor (2,12) i s spun ar tnd [cartea aceasta] unul altuia: Au r s rit florile n ara noastr "Desigur ns c acest modest dar al meu nu-i vrednic de m re ia i rangul prealumin iei-tale, pentru c numero i al i oameni vrednici i minuna i au realizat multe lucr ri str lucite, admirabile i vrednice de amintire i le-au r spndit n lume, l sndu-le apoi spre amintirea lor asemenea soarelui, care n timp senin i trimite razele i asemenea luminii care lumineaz ntunericul. i poate oare lumina unei mici lumin ri s nfrunte soarele, sau poate s se mai vad un pisc nensemnat naintea unui munte uria ca Olimpul?* Desigur c nu! Dar, precum adev rat ne nva fericitul Pavel (2 Tim. 2,20), ntro cas mare snt necesare nu numai vase de aur i de argint, ci i de lemn i de lut", i chiar dac n lucrarea mea de fa se pot afla multe lipsuri i lucruri nensemnate, totu i, pentru c vor fi pl cute i primite de prealumin ia-ta, se vor socoti demne i folositoare. * Cp. Saadi, Gulistan, prefa : Din gr dina-n care te-ai plimbat, ne-ai adus vreun dar prea minunat? M-am gndit, r spunse n eleptul, c de-ndat ce voi fi aproape de-ale trandafirilor tufi uri, rupe-voi de trandafiri o poal , prietenilor mei s -i d ruiesc" (trad. rom. de George Dan, Buc, 1964, p. 9) ; Rozele-n cinci zile ve tejesc pe mas ./ Dar Gr dina florilor ve nic amiroas " (idem, p. 18).

i cu toate c nu se cuvine ca tocmai eu s spun aceasta, ns modestia" aceea despre care vorbe te Isaia [63,5] m -a ajutat, i prinznd din ea putere i ndr zneal , oferind i nchinnd prealumin iei-tale aceste prime roade ale tinerei mele vrste, cu toat smerenia cer i m rog s le accepte cu o privire binevoitoare. Cu aceste gnduri, semnez Al prealumin iei-tale mai mic i smerit frate IOAN DIMITRIE CONSTANTIN-VOEVOD
De la Adrianopol

EPISTOL C TRE CITITOR

Srguinciosului cititor, salutare! Preacinstite i srguinciosule cititor, iat , i se preg tesc trei mese modeste spre sufleteasca- i desf tare. Pe cea dinti i snt preg tite cele ale lumii, adic ale trupului, i anume, pl cerile cele prea nebune, rele, corup toare de suflet i cu totul ucig toare; dar i snt nf i ate totodat i cele ale n eleptului, adic ale sufletului: n elepciunea, cunoa terea, precum i frul, piedica i abstinen a de la nestrunitele pofte lume ti, ca s nu zic trupe ti. Pe cea de a doua prezentndu-se martori i m rturii att pentru minciunile i flec relile cu care este obi nuit lumea, ct i pentru cuvintele adev rate rostite de n elept, se dovede te c lumea este mincinoas i de art , iar n eleptul, vrednic de crezare i adev rat. Pe ultima mas a treia , fa de disputa i confruntarea care a avut loc mai nainte ntre n elept i lume, adic ntre suflet i trup, ace tia snt nv a i ca, mp cndu-se i c znd de acord, s mearg amndoi mpreun dup porunca lui Dumnezeu i s p easc drept pe aceea i cale, i snt ndemna i ca, n ve nicie, ca i aici pe p mnt, s p streze ntre ei pacea i prietenia. Examinndu- i, deci, n fa a acestor trei mese, adic n aceste c rticele, starea i frumuse ea trupului, ca i a sufletului t u, ca n fa a a trei oglinzi str lucitoare i f r de pat , gnde te-te, i dac vei vedea vreun defect sau vreo ur enie, ndreapt-o i ornduie te-o frumos i precum se cuvine i mpodobe te-o, pentru ca s te nvrednice ti a fi cinstit i pl cut att lui Dumnezeu, ct i oamenilor. Aici, deci, vei afla care este ur enia i frumuse ea trupului i care ur enia i frumuse ea sufletului, c ci aici snt nf i ate att podoaba, ct i goliciunea amndorura: mai nti lumea, adic trupul, spre care caut s te r peasc un abis de ntunecime f r m sur i s te chinuiasc n veci, f r sc pare, torturndu-te; apoi n eleptul, adic sufletul, care te fere te de ntunecimea aceea* i de nevoia cea mare, te mpiedic s alergi spre ea i te ncurajeaz , ndemnndu -te spre slava etern , spre nesfr ita bucurie i fericire care lumineaz i limpeze te bezna ntunericului lumesc, dezv luindu- i i nv ndu-te cele vrednice de cinste i de laud . De asemenea, te nva , i arat i i dovede te minciunile cele gre it cunoscute i cu nedreptate gr ite de lume, adic de trup, prin Sfnta Scriptur cea nou i cea veche i prin r spunsurile sale corecte; pe care tu, examinndu-le i ncercndu-le cu ra iunea s n toas i dreapt , vei afla via ve nic , precum m rturise te i evanghelistul Ioan (5,39), zicnd: Cerceta i Scripturile c ci vi se pare c ave i n ele via a ve nic ". La aceste trei mese iat c i s-au dat i dou pahare, dintre care vei lua pe acela care o s - i plac . Unul, ns , de i frumos i mbietor aurit pe dinafar , este pe din untru de aram i con ine o b utur cumplit i otr vitoare; cel lalt pahar

este near tos i nepl cut pe dinafar , ns este n ntregime aurit pe din untru i plin cu o ap d t toare de via i cu o b utur ct se poate de dulce. Paharul frumos i mbietor este lumea sau mp r ia lumii, iar paharul near tos i umil la nf i are este cerul sau mp r ia lui. Dintre aceste dou pahare dumnezeiescul p rinte David, frumos, dup cum se cuvine i cu mult n elepciune, a ales, zicnd: Paharul mntuirii voi lua i numele Domnului voi chema" (Ps. 115,4). Paharul vie ii. Acest pahar este cel care mp rt e te cu adev rat via i nemurire; dulcea lui b utur este nesecat ; con inutul lui adap ve nic sufletul cu vinul bucuriei i al veseliei. Acesta este paharul despre care Domnul Iisus Hristos, mntuitorul nostru cel cu bra puternic, zice: Be i dintru acesta to i" (ML 26,28; Mc. 14,23; Le. 22,20). Paharul acesta con ine b utura cu adev rat dumnezeiasc i duhovniceasca, din care, bnd, to i al e ii lui Dumnezeu se vor bucura, dup cum m rturise te Pavel (I Cor. 10,4). A adar, o, iubitule, s nu te dezgu ti, nici s te ntristezi pentru ur enia dinafar a paharului, c ci de i nu se arat ochilor trupe ti, el pare i este chiar foarte frumos pentru ochii suflete ti; de aceea, apropiindu-te cu dragoste, ia-1 i bea, fiindc s turndu- i sufletul, el va potoli flac ra ce se nal din pojarul necur iilor i, domolind-o, o va r cori. Paharul mor ii. De asemeni, s nu se am geasc ochii t u de frumus e ea dinafar a celuilalt pahar, i in inima ta, rvnind marea iscusin cu care a fost f cut s nu-1 doreasc , pentru c n el se ascunde o nebunie otr vitoare, iar despre cei ce iau acest pahar spune Prorocul: Beau i se tulbur i devin nebuni" (Ier. 25,16). Pentru cei ce beau din el zice iar i un alt proroc: Tulburatu-s-au i s-au cl tinat ca beatul, iar toat n elepciunea lor s -a n ruit" (Ps. 106,27) i tot fericitul acela zice: Foc i pucioas i suflare de vifor va fi partea paharului lor" (Ps. 10,6). Acesta este paharul despre care spune, iar i, binecuvntatul acela: i vor bea din el to i p c to ii p mntului" (Ps. 74,8). Acesta-i paharul urgiei lui Dumnezeu, despre care el nsu i zice: Ia acest pahar de vin neamestecat din mna mea i vei ad pa toate neamurile i vor bea i vor v rsa i vor nnebuni" (Ier. 25,11516; vezi si Apoc. 16,19 i 14,10). Pe lng cele ar tate, iat c pe aceste mese se afl tot felul de bucate, iat c i se pun dinainte tot felul de poame, aici poamele vie ii i cele ale mor ii, acolo pinea vie ii i cea a mor ii; iar tu pe care le vei voi, pe acelea le vei mnca. S nu te am geasc ns fructul frumos al mor ii, ar tos la nf i are i mbietor la vedere, ci adu- i aminte cum, odinioar , cu acest fruct s-a am git Eva i, dndu-1 i b rbatului ei, s rmanul neam al oamenilor s-a ntors ndat spre moarte; c ci i tu, mncndu-1, i va p rea dulce, dar mai apoi, schimbndu-se n am real , i va otr vi sufletul, precum m rturise te Ioan: F cutu-s-a zice gura mea ca mierea i, dup ce am nghi it,am rtu-s-a pntecele meu" (Apoc. 10,10). Masa necur iei. Pe masa necur iei stau pinea i vinul nedrept ii, iar cei care ed la ea m nnc pinea necur iei i beau vinul nedrept ii zice n eleptul (Prov. 4,17). Pe masa l comiei snt ntinse bucatele nesa iului, iar cei

ce m nnc din ele nu cunosc saturarea. Oare nu despre ace tia zice Prorocul: Snt ca ni te cini f r de ru ine n suflet, care nu cunosc sa iul"? (Is. 56,11 i Iez. 7,19). Masa cur iei. Pe aceast mas stau puse nainte pinea vie ii i vinul nemuririi; zice Domnul: Cel ce m nnc trupul meu i bea sngele meu nu va gusta moarte" (Io. 6,51). Pe aceast mas se g se te fructul pomului vie ii, i cel care l va mnca va tr i n veac. Pe masa aceasta se g se te hrana cuvntului dumnezeiesc: Nu numai cu pine va tr i omul, ci i cu tot cuvntul care iese din gura lui Dumnezeu" (Dt. 8,3; Mt. 4,4). Acum dar, o, vrednicul meu cititor, iat : ai n fa masa drept ii, pinea vie ii, vinul nemuririi i fructul de via d t tor, i i se arat n chip clar i l murit care snt i opusele, i potrivnicele acestora. Osteneala mea este de a le semnala aici, ns depinde de voin a ta pe care din ele s le alegi i pe care s nu le alegi*. Mai noteaz - i c n Cartea ntia s-au nsemnat pe margine capitolele pentru a se n elege mai bine ce m rturii se aduc fa de nvinuirile din Cartea a doua* *. De asemenea, cele 77 de articole privitoare la ncheierea p cii i snt ar tate iar i, prin capitole mici notate marginal, fiecare articol cu problema lui. Acestea dar cerceteaz -le, cite te-le i str duie te-te s nu r mi doar cu citirea lor; c ci pn ce nu le pui n aplicare nu ai nici un folos, dup cum bine adevere te sfntul Grigore din Nazianz: nv tura celui care te nva nu valoreaz nimic dac cuvntul lui nu se potrive te cu faptele". i precum zice Apostolul: Nu cei ce ascult , ci cei care mplinesc legile vor fi ndrept i i" (Rom. 2,13; Ioan 13,16; Iac. 1,25). Aplecndu-te asupra acestei osteneli a noastr din Sfintele Scripturi, dac , dup cum se ntmpl de obicei, vei g si vreo gre al sau abatere, gnde te-te cine este f r gre al ? i potrive te i ndreapt cele gre ite. Iar milostivul Dumnezeu, n via prosper p zindu-te, s te fac s cre ti i s spore ti n orice bine, att trupe te, ct i suflete te.

Cel ce se roag pentru binele t u, IOAN DIMITRIE CONSTANTIN-VOEVOD

* Pe care s le faci i pe care s nu le faci." ** Sic! Sensul exact este altul. n Cartea a doua se aduc m rturii mpotriva nvinuirilor din Cartea nti.

PREALUMINATULUI, PREACUCERNICULUI I MULT NV ATULUI IOAN DIMITRIE CONSTANTIN VOEVOD

Toate cele de la Dumnezeu dorite! Cu mare bucurie i pl cere am primit scrisoarea i cartea lumin iei-tale, cu att mai mult cu cit am recunoscut n aceasta prima road a nv turii tale. Te felicit pentru recuno tin a ta, preaviteazul meu suflet! Cu n elepciune ai judecat, ca eu, plugarul care am ostenit la holda min ii tale, dup cuvntul Apostolului, s -i primesc cel dinti roadele [II Tim. 2,6] care - s m crezi, pentru c vorbesc f r nici o lingu ire - a a de frumoase i dulci la gust mi s-au p rut, nct n-am putut s nu strig: O, cu totul princiar retoric ! Cu cte haruri i cu cte glorii i mbog e ti n scurt vreme pe cei ce te iubesc!" i ndat mi-am adus aminte de acel p mnt prea roditor pe care l laud Evanghelistul pentru c a rodit nmul it s mn a pe care am primit-o, i mi-am zis c parabola s-a mplinit, i n noble ea min ii tale, care, primind modestele semin e ale umilei mele nv turi, a dat nmiit rodirea n nv turi. Pe lng acestea am admirat n acela i timp cre tineasca ta rvn care nu s-a lenevit ca, spre m rirea lui Dumnezeu, s aprind ndat lumina harului i a nv turii dintr-nsa n candela acestei c r ulii, mai ales pentru ca s-o vad to i cei care au ochi scrut tori i s m rturiseasc faptul c , acolo unde nv tura g se te o natur bun , adic o minte iscusit , precum e a lumin iei-tale, pe cele grele le face u oare, iar pe cele aproape cu neputin pentru cei mul i le face posibile. Demn de laud am cunoscut deci cartea aceasta, fiind valoroas i des vr it ntru toate, i tot a a o va socoti oricine nu va avea ochii sufletului ntuneca i de fumul invidiei. C ci cartea are att un rost minunat, ct i n elesuri nalte, nv tur cu totul ortodox , care este principiul cucerniciei noastre, o mp r ire foarte judicioas a p r ilor dup subiecte, o exprimare limpede, foarte pl cut i retoric , pe m sura limbii locale a moldovenilor, foarte bogat n argumente din Scriptura veche i cea nou , mpodobit ndeajuns cu povestiri i zicale de-ale n elep ilor p gni i, ntr-un cuvnt, att de plin de nv tur , nct cei mai mul i care nu - i cunosc inteligen a ngereasc , datorit minun iei nici nu vor crede c este rodul ostenelii tale. Dar cum, dup Tales, timpul este mai n elept dect toate lucruri le"*, el va ar ta, acolo unde exist ni te nceputuri ca acestea, ce roade pline de slav i ct de nepre uite rezultate va aduce sfr itul. C l tore te deci bine cu darul lui Dumnezeu, prealuminate, ntru dragostea nv turii i a n elepciunii i fii ncredin at c nu dup mult timp n elepciunea te va ncununa, trecndu-te n cartea marilor s i eroi. S tr ie ti, odor preadorit al Bisericii ortodoxe! Spore te necontenit prin n elepciune n urcu urile c tre Dumnezeu i ntru folosirile aproapelui! Amin. Smerit rob i rug tor al lumin iei-tale, IEREMIA CACAVELAS * Diogene Laer iu I, 35.

A LUI IOAN DIMITRIE CONSTANTIN-VOEVOD DIVANUL LUMII CU N ELEPTUL sau DISPUTA SUFLETULUI CU TRUPUL
CARTEA NTI 1. i se cuvine s tii de cine a fost f cut lumea n eleptul: Dup cum mi se pare, voiam i doream s te cunosc, lume trufa , am gitoare i vremelnic : Cine te-a zidit? Ce e ti? De cnd e ti? i de cnd e ti, cum petreci? 2. S crezi c lumea este f ptura lui Dumnezeu Lumea: Eu snt f ptura i creatura mp ratului cel ve nic; snt o gr din plin de pomi, de pomi plini de roade sau, mai adev rat, o vistierie plin de toate bun t ile; de 7207 ani m-a alc tuit Domnul n aceast frumoas nf i are; petrec cu oamenii i oamenii cu mine. 3. S tii c lumea este trec toare n eleptul: Fire te, tiu i cred c e ti creatura lui Dumnezeu i, de asemenea, gr din de flori, ns , dup ct mi dau seama, florile tale repede se ofilesc, i nui mai recap t nicidecum frumuse ea dinainte; pomii i roadele pomilor t i m tem s nu fie ca pomul acela din care i -a poruncit Dumnezeu lui Adam s nu m nnce, iar el, c lcnd porunca Dumnezeului i ziditorului s u, a mncat i cu moarte a murit; avu iile vistieriei tale snt nestatornice i ca praful se risipesc; petrecerea ta cu oamenii i a oamenilor cu tine este de ert ciune i am gire, iar cit prive te vechimea anilor t i, tare m mir c te rabd Dumnezeu cnd e ti att de am gitoare, de mincinoas i de ucig toare, i nu te nimice te cu un ceas mai devreme! Dar, prin faptul c te suport , el i arat preabogata sa mil i ndelunga-i r bdare. 4. Nu te am gi cu frumuse ile lumii Lumea: Vai, om ignorant i vanitos, cum po i s spui c snt am gitoare i mincinoas ? Nu te ui i s -mi vezi i s -mi cuno ti frumuse ile? Nu-mi vezi nf i area nobil ? Nu deslu e ti bun t ile mele? Nu iei seama la desf t rile i la dezmierd rile mele? 5. Lucrurile lumii snt ca praful n b taia vntului n eleptul: V d frumuse ile i g teala ta ca iarba i ca floarea ierbii i bunurile tale n minile tlharilor i n din ii cariilor; desf t rile tale snt praf i fum, ce se nal n aer ntr-un nor mare i se spulber deodat , de parc nici n-ar fi fost. 6. S nu te ntristezi zndu-i puternici pe mp ra iineamurilor Lumea: Vai de tine, necugetatule i prostule, ce tot zici c n elegi bine lucrurile? Cu ce cunoa tere i cu ce socoteal spui cuvntul acesta? Uite, ia aminte i gnde te-te la mp ra i, cum d rm i ntemeiaz cet i, cum nimicesc i adun

o tiri, cum omoar i iart , cum iau i cum dau! Gnde te-te la boga i, pe care eu i mbog esc, c nu le lipse te absolut nimic i dac poftesc ceva ob in numaidect! Oare nu eu le dau, sau nu de la mine iau ei acestea? 7. Norocul n lume nu aduce fericire n eleptul: i pn cnd mo tenesc ei acest bun i fericit dar al t u? 8. Norocul este nehot rt Lumea: F r limit i f r sfr it. [9. Cel fericit pe lume este nenorocit] n eleptul: Mi-am dat seama i este adev rat c nu au limit , pentru c tocmai cnd nici nu gndesc, atunci snt lipsi i i dezbr ca i de toate acestea i s r cesc, iar de la faimoasa i l udata avu ie ajung la o s r cie foarte njositoare i dispre uit , i astfel, sfr itul, care trebuia s le fie bun i dulce i se cuvenea s le aduc bucurie, devine urt i amar. Iar omul se ntoarce n rna sa cu o ntristare de nedescris i sufletul i se chinuie te n gheena, f r de mil i f r sfr it n veci. 10. Ia exemplu din istoriile vechi. Lumea: Bine am zis eu c i lipse te cunoa terea i c te-ai nstr inat de mintea ta. Oare nu ai citit istoriile i nu ai cercetat cronicile, ca s afli i s tii n cit de pu in i de scurt timp ct lume a supus mp ratul Alexandru, fiul lui Filip; cte regiuni a cucerit, cte cet i a d rmat i a zidit, cte avu ii a c tigat i cu ct cinste s-a s vr it n mp r ia sa? 11. Ia exemplu de la Alexandru cel Mare n eleptul: Ba am citit, am cercetat i chiar am aflat c o pic tur de vin amestecat de o mic slug a lui n pu in b utur *, dintr-atta m re ie ct avea, 1-a cobort mai jos dect to i, din mp r ie n s r cie, din t rie n neputin , din frumuse e n ur enie i ntunecime i, pe scurt, 1-a trecut din via la moarte, din viu 1-a f cut mort i cu mare ntristare i-a mutat sufletul n iad. Aceasta dar i-e binefacerea? Cu aceasta r spl te ti pe cei ce se f lesc cu tine i i pun n dejdea n tine? Acesta e sfr itul i soarta de pe urm a celor ce sus in i gndesc c bun t ile tale snt f r de sfr it? O, ct e ti de vrednic de ur i de dispre ! 12. Nu prin r ut i, ci prin virtu i s ramina vestit numele dup moarte! Lumea: A adar, cu asemenea cuno tin mergi i cu o asemenea socoteal umbli, o, tu cel cu capul n nori? Eu am spus c bun t ile mele snt f r sfr it, dar nu c cei ce le st pnesc nu vor muri; c ci chiar dac mor ei, numele i gloria lor nu moare, nu trece, nu se sfr e te, ci r mne n veci. De aceea str dui i-v cu to ii mai mult ca orice ca, murind, numele cinstit s v r mn . 13. Cu fapta rea nu vei dobndi nume vestit n eleptul: Puah! cu ce dulcea de miere, amestecat ns cu otrav , dore ti s m mbii i te str duie ti s fac n a a fel, adic s m silesc s rvnesc i eu la * Alexandria, ed. Dan Simonescu, Buc, 1956, p. 188.

slava bog iei tale, ca s dobndese nume vestit i, precum Alexandru, s -mi mplinesc n scurt timp toate dorin ele trupului. Dar ce folos voi avea, cnd aceluia care a c lcat atta ntindere de p mnt i a supus attea mp r ii nu i -a r mas totu i dup moarte mai mult de apte palme de loc? Ba nc nu el a mo tenit acel loc, ci locul 1-a mo tenit pe el, c ci rna s-a ridicat pe pieptul lui, i-a umplut ochii, i-a astupat gura, cu aceasta dndu-i pild ca, nes turndu-se de slav , s se sature de lut. i astfel, trupul acela, pe care oamenii l socoteau a fi, pentru frumuse ea lui, fiu al lui Dumnezeu, l-au mncat viermii i gndacii p mntului i, din rn fiind, tot n rn s-a ntors. Voi fi oare eu mai vrednic dect el sau voi urca pe o treapt mai nalt ? Spune acum, am gitoareo, asta e mp r ia ta? A a arat puterea ta? Da aceasta se reduce slava ta? O, ct e ti de vrednic de rs, i nc i mai vrednic de tot dispre ul este cel ce te crede i te dore te i ag ndu-se de tine gfie, dar nu- i d drumul! 14. Frumuse ea lumii s n-o pofteasc inima ta Lumea: Ce vrei s spui, oare, c nu snt frumoas ? 15. ndr girea frumuse ii aduce mult pagub n eleptul: Nu e ti frumoas , dac te voi socoti urt , pentru a nu-mi pierde min ile din pricina frumuse ii tale. 16. De la lume nu vei agonisi nici un bine Lumea: i cum, nu snt bun ? n eleptul: Nu e ti bun , dac te voi cunoa te c e ti rea, pentru ca prin r utatea ta s devin bun i la mai mare bine s ajung. 17. Nu vei g si n lume nici o n elepciune Lumea: i ce, nu snt n eleapt i plin de cuno tin ? n eleptul: Nu e ti n eleapt , dac vreau s te socotesc nebun i prin nebunia ta s devin n elept, mai cu seam pentru c n elepciunea ta este nebunie" [Cor. 3,19]. 18. n lume nu vei ntlni bun tate i odihn Lumea: i la aceasta mai ai s r spunzi: Oare nu snt eu plin de toate bun t ile? n eleptul: Nu e ti plin , dac in seama c e ti de ert ciunea de ert ciunilor i c toate ale tale snt de ert ciuni" (Ecl. 1, 1). 19. Dumnezeu a f cut lumea spre binele, iar nu spre r ul omului Lumea: Oare ce fel de socoteal i faci de m consideri mai rea dect ori ice r u? C ci nsu i creatorul meu i Dumnezeu, dup ce m-a f cut n chin des vr it, a zis: Este bun " [Gn. 1, 31]. Vezi dar c snt bun . 20. Dup s vr irea p catului, lumea s-a schimbat n r u n eleptul: ntr-adev r, potrivit acestui cuvnt al lui Dumnezeu, e ti bun , pentru c preabunul Dumnezeu nimic r u, ci pe toate bune le face, de aceea e ti bun . Ba chiar a a erai i pentru om, nainte s se fi am git el cu frumuse ea i dulcea a acelui pom purtator de moarte, al c rui rod mncindu-1 omul cel dnti creat ndat a devenit muritor (c ci Dumnezeu l f cuse pe om nemuritor). Dup aceea

tu, lume, ai devenit r utatea omului i te-ai pref cut n am real . Dar Dumnezeu, n bogata sa milostivire, nevrnd ca f ptura i creatura minilor sale s se piard i s dispar pn n sfr it, i-a f g duit omului cu acest prilej un alt p mnt i un cer nou. Pe acel p mnt florile nu se ve tejesc niciodat , pomii i roadele lor nu se stric , ci rodesc peste m sur n toate anotimpurile, n cerul acela c ldura soarelui i r ceala frigului snt potrivite i, mai cu seam , ar i ori secet acolo nu vor exista, iarn nu va fi, i soarele nu va apune, c ci nu va fi noapte. ntr-un cuvnt, acolo nu va lipsi nici o bun tate, i nici un r u nu va atinge pe cineva. Dar acestea au fost f g duite oamenilor drept mo tenire cu condi ia ca, renun nd la tine i urnd de ert ciunile i am girile tale nefolositoare, s c ut m i s n zuim spre lucrurile cere ti i ale ve nicei noastre mo teniri. Precum a cntat poetul: O, minte, gnde te-te cu cinste la cer i prive te cu dispre atrac iile p mnte ti", iar un alt poet: Cerul este patria noastr ". 21. Pentru nimicirea p catului trebuia s vin n lume Hristos, noul Adam Lumea: Eu zic c tu n-ai citit Sfnta Scriptur . Oare nu zice Evanghelia c Dumnezeu i p rintele ntr-att a iubit lumea (adic pe mine) nct i pe fiul s u unul n scut mi 1-a dat"? [Io. 3, 16]. Tu, dar, nebunule, cum, n ce chip i de ce s m ur ti? 22. Venirea Domnului i nimicirea p catului au fost prezise mai nainte de proroci. Apoi, venind El, ne f g duie te mp r ia Sa n eleptul: Ba am citit, dar dac Tat l ceresc i 1-a dat pe Fiul S u, nu i L-a dat ca s -L une ti cu tine, ci tocmai pentru ca s -i despart de tine pe ai S i i ca s -i deosebeasc pe ale ii s i, pentru ca nu cumva, umblnd n lumina ta, ei s mo teneasc ntunericulcel ve nic; ci socotind ntunecoas lumina ta, s dobndeasc lumina soarelui celui neapus. Pentru c orice om con tient consider lumina ta ntuneric, frumuse ea ta ur enie, bun tatea ta r utate, lini tea ta zgomot i dezordine, a a nct se fere te de tine i te ur te, n acest chin m rturise te evanghelistul Ioan c : Lumina lumineaz n ntuneric i ntunericul nu a cuprins-o"(Io. 1, 5). 23. Cunoa te-1 pe Dumnezeu dup lucrurile sale Lumea: O, nepriceputule, dar ochii pentru ce i ai? Oare nu pentru ca s prive ti lumina mea pl cut i preafrumoas ? Sau, poate, nu vezi ace ti doi a tri mari pe care mi i-a dat preaputernicul Dumnezeu: unul s lumineze ziua, altul s lumineze noaptea? i aceasta nu pentru altceva dect ca s - i lumineze ochii i s mi prive ti nepre uitele frumuse i i s - i faci treburile tale. A adar, cum s nu fiu eu dorit ? Ia gnde te-te, nesocotitule: cnd lumina soarelui e acoperit de nori sau de neguri, zici c vremea este ntunecat i trist i o dat cu vremea i se stric i buna dispozi ie; iar cnd e noapte f r lun i tu te afli obosit de drum, ct fric i este s nu dai de vreo primejdie i ct de mare i -ar fi bucuria i veselia dac ea i-ar lumina ct de ct calea, ca s po i cunoa te ncotro mergi? Mai mult chiar, u uraticule, n leg tur cu aceasta du-te i ntreab -1 pe cel orb

ct de mare e dulcea a luminii mele i ce n-ar da el s-o dobndeasc ; ntreab -1 pe acela, i- i va spune dulcea a luminii mele, i a a vei nv a i tu s m pofte ti precum i se cade a m pofti i s m iube ti i s -mi mul ume ti. 24. Spre bine iar nu spre r u s te folose ti de darurilecare i-au fost date n eleptul: Dumnezeu atotputernicul nu a f cut numai ace ti a tri, ci nc unul. Pe ace tia doi el i-a f cut ca s lumineze omului deasupra capului, iar pe al treilea n untrul capului. Pe cei dinafar i-a creat (dup chiar spusa ta) pentru luminarea ochilor mei ca, privindu-i, s -L cunosc pe Cel ce i-a f urit i, cunoscndu-L, s nu-L uit; i dup cum ei mi lumineaz ochiul totdeauna, a a i el s fie continuu sl vit de mine. Dar nicidecum nu i-a creat, precum ai zis, pentru ca, privindu-te pe tine, s - i ndr gesc de ert ciunile (c ci nebun este oricine ndr ge te ceva n zadar). Iar astrul din untrul capului este ra iunea mea, cu care m-a luminat d t torul de lumina, Dumnezeu, ca s pot socoti (o dat ce f pturile sale snt att de frumoase, att de alese, att de luminoase) cu ct va fi el nsu i mai luminos, mai frumos i mai str lucitor; deosebirea aceasta nu va fi oare ca aceea dintre ntuneric i lumin ? C ci astfel propov duie te i Ioan, c Dumnezeu este lumin , iar lumea ntuneric" [Io. 3, 19]. Tu dar, fiind ntuneric, cum s nu te ur sc, iar el, fiind lumin , cum s nu-1 iubesc? i ct de nebun ar fi cel ce ar ndr gi mai mult ntunericul dect lumina! ntr-adev r, acela ar fi mai nebun dect tine. Deci i eu tiind c acela este cel mai frumos i cel mai luminos, se cuvine s socotesc lumina ta ntunecime, negur i miez de noapte f r de lumin ; pe el s -1laud i s -1 prosl vesc, s m nchin lui i s -1 iubesc; iar pe tine s te def imez, s te dispre uiesc, s te ur sc i s te oc r sc; c ci a lui este lumina, i | el este lumina cea adev rat , iar a ta este str ic cioas , i tu e ti ntunericul cel primejdios. 25. Fii orb, mut i surd la poftele lumii! Lumea: Tu, om ignorant, mi vine s rd ntr-una de tine. Nu vezi oare c i tu tot n mine i prin lumina mea umbli, i te sluje ti de ea n toate treburile tale, i mai zici totu i c n-am lumin ? 26. Cuget la cele de pe urm n eleptul: Ct prive te credin a mea, bine m-ai numit ignorant", c ci din ale tale nimic nu tiu; i chiar dac tiu ceva, tiu c ele snt mincinoase. Iar dac (dup expresia ta) snt lipsit de discern mnt, pentru motivul acesta snt, c , umblnd prin tine, umblu ca i cum nu m-a afla n tine. n eleptul: O, lume, mai doresc s te ntreb: ce le d ruie ti acelor care te slujesc a a cum i place?* 27. Bog ia este cauza multor rele Lumea: Orice vor dori. * Ia seama unde va ajunge, cu alt inten ie, ntrebarea n eleptului (n. aut.)

n eleptul (ispitind): Eu doresc bog ie. 28. Crescnd bog ia, spore te l comia, iar din l comie se na te invidia Lumea: n peretele casei tale, zidit de str bunicul t u, a ascuns el o comoar nem surat . Mine cel mai devreme sau poimine peretele se va surpa, i vei g si acolo comoara pe care a zidit-o str mo ul t u, mai mare dect ai rvnit; iat dar c te-am mbog it. n eleptul: O, lume, eu doresc ns i mai mult: vreau s devin vestit i cu nume mare. 29. Invidia este fratricid Lumea: Fratele sau prietenul t u, avnd mult avere, tr ie te i o duce foarte bine. Nu e ns bine ca el s fie egal cu tine i de aceea i m sur . Cu bog ia pe care ai g sit-o n zidul str bunicului caut deci s faci n a a fel nct s -1 ucizi i, omorndu-1, s iei i averea lui. Iat cum vei deveni mai bogat, mai vestit i mai l udat dect to i. 30. Lacomul vrea ca to i s fie s raci n eleptul: O, lume, dar eu doresc i propriet i i mo teniri, adic sate, ogoare i vii, ca s m nt resc mai mult i s dobndese un nume i mai sl vit. Lumea: Iat , eu i-am dat bog ie mult ; du-te deci la cei care datorit s r ciei i vnd propriet ile i satele i, g sindu-se la mare strmtoare, le vei cump ra toate la un pre mic. n felul acesta iat c vei ajunge om cu mo ii i cu ogoare. 31. Neajungndu-i ogoarele, pofte te sate; cel mndru socote te c numai el este om, iar ceilal i animale n eleptul: O, lume, dar mai vreau i trguri i cet i. Lumea: Iat c aproapele t u, adic vecinul t u, are trg i cetate, ceea ce nu au al i vecini mai boga i dect tine; dar tu l ntreci prin bog ia argin ilor. Cheltuie te deci i tu ceva dintr-al t u i ucide-l (tu nsu i sau cu minile altora) sau izgone te-1. Altcineva str in nu va ncerca s le cumpere, i chiar dac ar ncerca s se amestece, se va teme de tine, deoarece e ti vestit n bog ie i putere. i a a, nesporind pre ul, le vei dobndi u or i la un pre mic, iar n felul acesta vei dobndi i trgul, i cetatea. 32. Bogatul urm re te scaunul cel mai nalt n eleptul: O, lume, dup toate acestea, eu cer i doresc onoruri sociale. Lumea: Oriunde ai fi, du-te printre oameni, i ei, aflnd c e ti bogat, te vor pofti la locul de frunte i n capul mesei; oricine te va vedea se va scula n picioare, nchinndu- i-se. Iat cum n felul acesta i onoruri vei afla. 33. Dumnezeu este vr jma bogatului mndru n eleptul: O, lume, dar eu doresc o onoare i mai mare dect aceasta, i anume, s fiu n l at printre cei ce st pnesc. Lumea: Du-te la orice poart mp r teasc sau domneasc , i vei vedea c prin faima bog iei tale i, ceva mai mult, prin puterea ei, i vor da rang boeresc, i nc pe cel mai mare, pn cnd cu ajutorul banilor, dac vrei, po i s dobnde ti

i domnia i cr ia, ba chiar i mp r ia. Iat , dar, c nu- i lipse te toat onoarea din lume. 34. Este greu s ai i bog iile i raiul, pentru c nimeni nu poate sluji la doi st pni n eleptul: O, lume, mpreun cu acestea a vrea s agonisesc i s mo tenesc i mp r ia cerurilor*. Lumea: O, dulcele meu prieten, oare nu- i este destul si nu- i ajunge c nu i-a lipsit tot ce ai dorit n lume? Oare aflndu-te tu ntr-atta onoare i slav , o s te Mai gnde ti la moarte? Te mai compari poate cu ceilal i oameni? Dar cine mai e ca tine, cine se aseam n cu tine? i lipse te oare ceva? A adar, bunul meu prieten, de ce te am r ti f cndu- i attea gnduri si socoteli i de ce te gnde ti la lucruri care- i aduc mhnire? Iat , ai n fa a ochilor toate cele ce- i plac; las deci acum celelalte socoteli i stai numai de m nnc , bea, nvesele te-te, c ci attea cte ai niciodat nu le vei termina. | 35. Dac e ti n elept, mparte- i via a n trei perioade n eleptul: O, lume, tiu c au mai existat mul i al ii ca mine i chiar mai puternici, dar pn la urm ce-au devenit? Ce au devenit acei mari regi ai per ilor, att de l uda i i de vesti i? Unde snt Cirus i Cresus? Unde snt Xerxes i Artaxerxes, care se considerau ei n i i zei i se socoteau mai puternici dect to i oamenii din lume pn ntr-att nct au ncercat s domine ntinsul m rii i valurile furtunii, poruncind oamenilor lor s bat marea cu vergi i s-o ncing n fiare, pentru c le-a stricat podul pe care l-au f cut peste mare n strmtoarea Chersonez (numit acum pe turce te Bogaz-Hisari); ei, care au ar tat i multe alte fapte viteje ti? Unde este macedoneanul Alexandru Cel Mare, numit astfel nu pentru c ar fi fost mare cu vrsta, ci pentru marile i minunatele lui r zboaie si victorii asupra rilor? i, ca s nu te mai ntreb de al i vechi i vesti i mp ra i ai grecilor, ci despre cei mai recen i, spune-mi unde este Constantin cel Mare, care a ntemeiat cetatea? Unde este Justinian, cel ce a zidit minunata i de ntreaga lume l udata si pn la toate marginile p mntului multvestita Biseric numit Sfnta Sofia? Unde snt Diocle ian, Maximilian i Iulian, acei mari i puternici tirani? Unde snt Teodosie cel Mic i Teodosie cel Mare? Unde este Vasile Macedoneanul, cu fiul s u Leon n eleptul? Dar to i ceilal i mari, puternici i vesti i mp ra i ai grecilor? Unde snt regii Romei, ai cet ii aceleia care a nvins ntreaga lume? Unde este Romulus, cel ce a ntemeiat -o, i to i ceilal i pn la Caesar Augustus, c ruia i s-au nchinat to i st pnitorii? i, ce s - i mai spun, unde snt bunicii i str bunicii no tri? Unde ne snt fra ii i prietenii no tri, cu care pn mai ieri-alalt ieri ne ntlneam i petreceam cu to i la un loc i care acum au disp rut din mijlocul nostru, p rndu-ni-se c n-ar fi existat niciodat ? Spune-mi dar, acum, despre to i ace tia, adev rat i f r n el ciune, cum i n ce * Paragraf inclus din eroare n cap. 33.

fel s-au s vr it? 36. Cnd vine moartea, la ce folose te bog ia? Lumea: Prietene, grea ntrebare mi-ai pus, dar ntruct e ti att de dornic s tii, iat , i voi povesti cu sinceritate despre to i cei de care m ntrebi. Potrivit unei necesit i a neputincioasei firi omene ti to i ace tia s fii tu s n tos au murit. P r sindu-m pe mine, ei i-au schimbat locul, zicnd c vor s tr iasc mai mult n alt parte, nu tiu unde. 37. Gol ai ie it din pntecele maicii tale, gol vei i intra n p mnt n eleptul: i spune-mi, dup moartea lor, dintr-atta avere i comoar ct aveau ce-au luat i au dus cu ei? Lumea: Afl c s-au dus nveli i numai ntr-o bucat de pnz veche, ca i cum ar fi fost mbr ca i n c ma de m tase, a eza i n sicriu, ca i cum ar fi fost nvestmnta i n hain de purpur , i arunca i n groap , ca i cum s-ar fi odihnit n palatele i cur ile cele mari i fastuoase. Iar altceva nimic n-au luat s duc cu ei, nici n sn i nici n spate. 38. Unul este sfr itul tuturor: moartea n eleptul: Bine, ct prive te via a i averea lor, mi-ai spus adev rul; dar despre sufletele lor, oare cum socote ti s fie i cum o duc ele n lumea aceea f r de sfr it? Mai cu seam la asta vreau s -mi r spunzi f r minciun . Lumea: i voi r spunde acum dup socoteala voastr , adic a a cum gndi i voi, cum c cei buni snt mo tenitorii raiului, iar cei r i ai iadului. S tii deci c , dac a a stau lucrurile, mai mul i se afl n iad dect n rai. 39. Nechibzuin a aduce suferin n eleptul: O, lume n el toare, a adar acesta este sfr itul la care i duci pe acei ce- i slujesc dup cum vrei i dup cum i place? Deci ca r splat a ostenelii lor le ar i iadul? Dar atunci cum s nu fii tu n el toare i mincinoas ? Nu mi -ai spus adineauri c bunurile tale nu au sfr it? Dar nu este oare avu ia ta fum i bunurile tale pulbere, desf t rile tale praf spulberat de vnt, iar cinstea i slava ta ocar i def imare? Ce-ai f cut din sceptrul mp ratului de care se cutremura, sp imntndu-se, lumea ntreag , de a c rui sosire numai auzind cineva trimitea cheile cet ii nainte s fi ajuns acolo, ale c rui bog ii erau f r num r i puterea de nenvins; caii i carele lui, iu i i multe; c l re ii lui, viteji; pedestra ii lui, puternici i nvesmnta i n zale, iar armele lor, ascu ite i nfrico toare, mereu gata pentru v rs ri de snge; cet ile lui mari i nc p toare, cu ziduri nalte i groase, cu an uri adnci i largi, cu coloanele de la intrare* groase i solide; vitele lui numeroase, scumpe i ar toase? Unde snt iitoarele lui cele alese, care ntreceau n frumuse e toate fetele din lume? Dar viile lui cele bogate n rodul strugurilor, dar gr dinile mpodobite i nfrumuse ate cu tot felul de flori frumoa* , aici, poate, z brele".

se, dar cl dirile i palatele lui cele minunate, zidite din piatr cioplit i m iestrit sculptat , frumos pardosite cu tot felul de marmur scump ? R spundemi dar i pentru acestea, sincer i am nun it, ce le-ai f cut? 40. Dumnezeu schimb i mut mp r iile Lumea: O, vai mie, i-am spus c pu ine tii i pe cele mai multe nu le tii. Eu nu snt am gitoare, cum m batjocore ti tu, ci snt dreapt i pe toate le fac cu dreptate, pentru c pe c i i cuprind n mine, pe to i i tratez ca pe proprii mei fii. Dup cum un tat cu mul i feciori, c rora le mparte averea i bunurile sale, de i se ntmpl s moar vreunul dintre ei, averea aceluia o mparte tot fra ilor r posatului, i deci copiilor s i, la fel fac i eu. De aceea nu m voi ru ina s - i spun adev rul despre toate cele ce m-ai ntrebat, pentru c nu nedreapt i vrednic de ocar mi-a fost purtarea, ci dreapt i demn de laud : sceptrul lui lam dat altuia; averea i bunurile sale le-am mp r it celor ce nu s-au ostenit s le dobndeasc ; puterile i str nicia lui le-am legat ntre patru scnduri, a ezndu-le n pntecele p mntului; caii i carele le-am sf rmat pe cmpii; pe c l re ii lui, n mun i, i pe pedestra ii s i, n esuri, i-au mncat vulturii i alte p s ri; armele lui le-a ros rugina, cet ile lui le-au nimicit al ii, f cndu-le una cu p mntul, an urile lor s-au umplut cu gunoi i acele frumoase coloane le -a risipit pustietatea; vitele lui le-am f cut osp ntins jivinelor; gardurile viilor lui le-am dat prad focului, iar strugurii lor i-au strivit picioare str ine; livezile i pomii cu roade dulci s-au t iat de orice secure i de toat mna ce nu le-a s dit; iitoarele lui cele alese le-am f cut desfrnatele cet ii; florile gr dinilor lui le-au cules mini str ine i le-au mirosit n ri str ine; palatele lui le-am pref cut n s la uri de bufni e i cucuvele. Iat deci, aceasta este dreptatea, ca toate darurile mele s le mo teneasc i s le st pneasc to i. 41. Agonisind lumea, n mare primejdie te afli s - i pierzi sufletul n eleptul: Tocmai de aceea, o, lume n el toare, n-ai s - i po i bate joc de mine, fiindc eu am tiut c toate averile tale snt ca norii i ca umbra norilor. Ba mi-am mai dat seama c chiar de te-a dobndi pe tine i ntreaga- i avu ie, la ce mi-ar folosi dac pierd i lucrul cel mai nepre uit sufletul? De aceea nu-mi voi pune niciodat n dejdea n averile tale, a a cum nu-mi pun n dejdea s c l toresc pe mare f r corabie. 42. Nu te am gi cu cei c iva care, mp ra i i boga i fiind, au dobndit mp r ia cerurilor Lumea: Dar pentru ce motiv i de ce s - i pierzi sufletul? Socote ti oare c agonisind bunurile mele i desf t rile mele i vei pierde sufletul? Acuma v d, o, cinstite prietene, c nu folose ti o bun judecat n purtarea ta, ci cugeti numai la cele ce duc spre r u, i nu spre bine. C ci dac ai judeca lucrurile pe toate p r ile (ceea ce s-ar i cuveni s - i bagi n minte), nu ai mai nutri asemenea gnduri n capul t u, ci i-ai aminti de David, care, de i mp r ind ntru atta slav , cu o ti

i cu bog ie, i-au d unat oarect de pu in sufletului zestrele mele cele alese? Ba dimpotriv , a fost i mp rat i proroc, iar dup moarte, chiar i sfnt, i s-a nvrednicit de rai. A adar, de vreme ce te nume ti n elept, renun s mai dispre uie ti frumoasele podoabe ale zestrelor mele. Fiindc nu numai David, ci i al i numero i mp ra ii boga i, cinsti i, mari, puternici i vesti i, care umblau to i nvesmnta i n mult ndr gitele mele podoabe, n-au fost atin i din pricina lor, nici ct negru sub unghie, de vreo lips n ce prive te binele sufletului, ci, dup cum i-am amintit mai sus, s-au f cut vrednici de mp r ia cerurilor. 43. Pe mul i oameni nt ri i n multe virtu i i-a ntors lumea la mari nebunii n eleptul: Ascult , lume lacom s ucizi sufletele oamenilor; aceste pilde pe care mi le ar i adesea i ndelung le-am studiat i cercetat, i le-am aflat drept foarte periculoase. Hai, aminte te- i i tu de acest l udat mp rat i proroc David, n ce stare l-ai adus odat , cnd s-a l sat prins n mreaja capriciilor tale lume ti; nu numai c i s-a scurtat via a, ci, de unde avea s mo teneasc raiul, era ct pe aci s -1 nghit gheena. Acest lucru s-a ntmplat pe vremea cnd, ndemnat de tine, lume r uvoitoare omului, a c zut n p cat cu Versavia, so ia lui Urie Hititul. Deabia a sc pat atunci din la ul t u, c ci mdat i-a dat seama de spurcatu- i ndemn i a i nceput s se m rturiseasc (dup adeverirea prorocului Nathan) i s zic : Miluie te-m , Dumnezeule, dup mare mila ta, c f r delegea mea eu o cunosc | i p catul meu naintea mea este pururea" [Ps. 50,12,4]. i chiar f r cercetare tiu c mpreun cu prorocul David, cu care te lauzi, fiul s u i -a zis: De ert ciunea de ert ciunilor, toate snt de ert ciune" [Ecl. 1,1], adic tu e ti de ert ciune i lucrurile tale snt de ert ciuni. i am auzit chiar i ce ai pus la cale mpotriva fiului s u, prean eleptul Solomon, care dup marea ndr zneal ce o avea naintea lui Dumnezeu nct i-a vorbit el nsu i, gur c tre gur , a sfr it prin a se l sa prostit de tine i c lcnd dumnezeiasca porunc i-a luat femei i fete str ine printre iitoarele lui. n felul acesta el, cel minunat ntru n elepciune, prin desf t rile tale fiind nconjurat i de frumuse ea femeilor a fost mutat de la n elepciune la nebunie, de la cur enie la spurc ciune, de la dreptate la nedreptate i a fost pref cut din sfnt n p c tos pn ntr-atta, nct a n l at i temple unor idoli f cu i de mn . Acum dar, de vreme ce ai fost n stare s mergi cu me te ugirile tale pn acolo nct i pe acel prean elept, care a fost l udat pentru n elepciunea lui de gura cea negr it a lui Dumnezeu, l-ai determinat s - i piard credin a acelui Dumnezeu, cu att mai mult pe mine, s rmanul, care din n elepciunea lui nu o parte sau o treime, dar nici m car o miime dintr-o mic parte nu am, cum n-ai s m n eli i cum n-ai s m prefaci dup cum i e voia? i a a s m faci s -mi uit cu totul de Dumnezeu, creatorul i d t torul vie ii mele, s -L p r sesc pe Cel ce a zidit cerul i p mntul, marea i cele din l untrul ei, i s m nchin aurului, argintului i lucrurilor f cute de mini omene ti, iar prin desf t rile tale, mnc rurile i b uturile tale, s -mi sl vesc pntecele n loc de Dumnezeu. De aceea fericitul

Pavel, nv ndu-m cu putere i cu t rie s m feresc de asemenea lucruri, mi le interzice ntr-un chip frumos i minunat [Filip. 3,19]. 44. Auzind c mul i prin avere au mo tenit raiul,s nu rvne ti sub acest pretext bog ia, deoarece pe cei mai mul i ea i-a dus n iad Lumea: Vai, omule naiv, iar i te aba i de la judecata cea dreapt i bun . Socote ti cumva c fiind mpodobit cu zestrele mele, nc rcat i mbog it cu averile mele i vei pierde sufletul? Nu n eleg de ce-mi tot spui c prin desf t rile mele cuviincioase te vei nchina idolilor! O, minune a marii tale ignorante i a greut ii min ii tale necioplite! Dar nu i-ai dat seama c prin avere mult vei fi de mult folos sufletului t u? Cu avu ia po i zidi biserici, m n stiri, fntni, poduri; cu avu ia po i elibera robi i izb vi datornici; cu avu ia po i s miluie ti, s nt re ti pe cei slabi. Dar, mai cu seam , n-ai citit n Sfnta Scriptur (sau poate e ti ne tiutor de carte) c mp r ia cerului este foarte ieftin , pentru c o femeie aruncnd doar doi bani n vistierie i-a cump rat mp r ia cerurilor? [Mt. 2]. Cum s nu fie deci fericit avu ia mea i cum nu ai fi nebun dac nu te-ai str dui s o dobnde ti, de vreme ce ea este binef c toare att pentru sufletul, ct i pentru trupul s u. 45. Crescndu- i averile s nu i se mpietreasc inima n eleptul: Oh, lume lingu itoare, cum m lingu e ti ca s m n eli? Cu toate c , ntr-adev r, snt naiv i nu tiu carte, precum ai spus, ns dup puterile mele am cercetat Sfintele Scripturi i tot n acea sfnt i adev rat Scriptur am aflat undeva spunndu-se c un tn r 1-a ntrebat pe Domnul nostru Iisus Hristos: Bunule nv tor, ce trebuie s fac ca s mo tenesc via a ve nic ?" [Mt. 19,16 i urm.]. Bunul nv tor i-a dat buna nv tur s se p zeasc i s fug de toate cele pe care legea i credin a le opre te i s respecte i s fac toate cele ce legea i credin a ndeamn i porunce te s fie f cute, iar el i-a r spuns c toate acestea le respect i le mpline te spunnd: Toate acestea le-am p zit din tinere ea mea". Atunci Domnul i-a ar tat cerin a cea mai nalt , zicndu-i: Mergi i vindei toate averile i d -le s racilor". Atunci nenorocitul, fiind deprins cu ndr girea ta i cuprins de am girea ta, r u s-a ntristat i peste m sur s-a mhnit, i mai degrab te-a ascultat pe tine, lume vrednic de dispre , dect pe nv torul pe care l m rturisise mai nainte drept bun. i astfel s-a ntors ntristat, cu inima zdrobit , fiindu-i greu s mplineasc porunca cea bun a bunului nv tor. De ce oare? Nu pentru c era deprins cu tine, cu desf t rile tale i dedat cu totul pl cerilor tale? i astfel el, prin avere, mai tare i-a nchis i a pierdut mp r ia cerurilor dect s o deschid i s o c tige, pentru c ntr -att de strimt i de ngust i s-a f cut, nct mai u or s -i fie c milei s intre prin urechea acului dect lui n mp r ia cerurilor. De aceea m tem c nu voi da banul, ca femeia cea s rman , ci m voi ntrista ca bogatul atunci cnd mi-1 cere cineva. Deci nici cu aceasta nu m vei am gi, c ci n-am nevoie de bog ia ta. 46. Lumea este o temni , deci pentru ce s fie iubit ?

Lumea: A adar, acum tu nu m iube ti de loc? n eleptul: Ba te iubesc, cum te-a iubit i fericitul David, care te socotea o temni ; i iar i ntocmai ca David m rog cu umilin atotputernicului Dumnezeu, zicnd: Scoate din temni sufletul meu ca s se m rturiseasc numelui t u" [Ps. 141,10]. Lumea: i aceast vorb a ta e mai degrab spre ur i ocar dect spre dragoste i laud . Mai mult chiar, mi spui c snt temni . Pentru ce? ntr-adev r, mi vine s rd de ntunecata- i orbire ! Dar bine, s rmane, nu m vezi ct snt de larg i nc p toare, luminoas i frumoas , aleas i dr g stoas ? ntreab -i pe cei ce stau nchi i n temni s - i spun ce nseamn nchisoarea temni ei i ce libertatea mea. 47. Pofta nenfrnat mpinge sufletul spre moarte n eleptul: ntr-adev r, dup socoteala ta smintit i dup cum i pare, tu e ti larg i nc p toare, dar spre a face r ut i, iar nu binefaceri; e ti luminoas i ar toas ca s luminezi i s ar i c ile cele urte, sa provoci v rs ri de snge i s pierzi suflete. Dup socoteala mea, ns , n eleg bine i cunosc frumos c te sile ti ct po i s m faci s umblu cu poft slobod i cu dorin a nenfrnt prin ntunecoasa ta lumin . Astfel, o dat cu lumina ta, m va cuprinde bezna nebuniei, m voi afla ve nic n pierzanie i n osnd i m voi chinui cumplit i f r de sfr it. 48. Nu exist fericire n lume i nici p mntean fericit Lumea: Vai, vai, cum nu po i pricepe i nu te po i nvrednici s cuno ti c cei ce petrec liber ntru mine snt ferici i i plini de toate, i astfel s te sile ti a tr i i tu mpreun cu ei! 49. Ferice de cel care nu s-a amestecat cu lumea n eleptul: Ba min i, ca una ce e ti ngmfat i mincinoas , c ci n eleptul ferice te nu pe acela care locuie te n tine, ci pe acel ce a ie it din tine i, mai ales, pe cel ce nc nu a intrat n tine. Nici cu aceasta deci nu m po i birui. 50. Omul drept nu se va clinti, orice i s-ar ntmpla Lumea: O, s rmane, netrebnicule i ignorantule! Dar patriarhii, prorocii, apostolii, mucenicii i ceilal i sfin i, oare nu to i au umblat mpreun cu mine i nu s-au servit to i de mine? Dar de vreme ce to i ace tia, pe care eu i-am p strat n mine ca ntr-o vistierie, ca pe ni te odoare scumpe, snt numi i ferici i, tu de ce-mi arunci vorbe att de nevrednice i mi dai r spunsuri necuviincioase? 51. Lep dndu-te de lume, vei dobndi pecetea fericirii n eleptul: Acum devii flecar i mincinoas . Nu cumva socote ti c sfin ii pe care i-am pomenit mai sus au fost dintru tine sau i nchipui c s-au amestecat cu tine? Dimpotriv , ei, ferici ii, au dobndit pecetea fericirii lep dndu-se mai nti de tine i de dulce ile tale. i aceia, de trei ori ferici i ntru pomenire, s-au lep dat nu numai de tine, ci chiar i de ei n i i, p zind porunca bunului lor nv tor, care zice: Cine vrea s m urmeze s se lepede de sine" [Mt. 16,24]. Ei pn ntr-

atta te-au urt, nct, cnd le spunea cineva c vor mur i, vor pieri adic dintru tine, ncercau o bucurie negr it , de nedescris. Fa de o asemenea fericit , iar nicidecum zadarnic bucurie, orict de cumplit , nveninat i nemiloas ar fi fost moartea, ei n-o b gau n seam . De aceea unii dintre ei, intrnd n foc, p reau c intr n rou , al ii intrnd n ger i n ghea p reau c intr n c ldur i n baie; unii iar i, n timp ce erau b tu i cu vine de bou, se purtau ca i cnd ar fi primit daruri, iar al ii, cnd erau tr i n fug nebun , lega i de cozile unor cai s lbatici i zdrobi i pe pietrele uli elor, se purtau de parc ar fi fost la plimb ri i desf t ri. La fel, mul i al ii, r bdau nenum rate alte chinuri peste m sur , de nendurat, dar nu se fereau de toate acestea, ci, dimpotriv , alergau spre ele, adic spre chinuri, cu inima bucuroas i sufletul nveselit. De ce oare? Pentru ca s scape de tine cu un ceas mai devreme i pentru ca s ating sfr itul c tre care se str duiau s ajung nc din copil ria lor. Tot a a i sihastrii (o, ferici ii, c i-au ales partea cea mai bun ), care de ura ta vrednic de ur fugeau s se ascund la un loc cu trtoarele veninoase i cu fiarele cumplite, singuri, f r nso itori, n mun i nfrico tori, n singur tate i n v g unile unor pe teri foarte adnci. De ce oare? Pentru c bine socoteau c o fiar mai cumplit , mai vr jma i mai veninoas dect tine nu exist i, mai cu seam , pentru ca s nu vad tic loasa ta ur enie, hulit de orice om cuminte, care n ochii slabi ai unora pare s aib i ceva frumos i de care, prin n el ciunea ignoran ei, cei mai mul i se las destul de r u am gi i. Iar aceia (o, de toat gura de trei ori l uda ii!) i-au ales mai bine s locuiasc n v g uni, s moar de foame i s se topeasc de sete, dect s tr iasc n tine, s umble dup bun t ile tale i s - i sminteasc prin desf t rile tale nepre uitele i sfintele suflete. Pe ace tia, o, clevetitoareo, n chip mincinos i nume ti tu nebuni! De a c ror nebunie s -L rug m to i cu srguin pe Dumnezeu s ne fac p rta i i pe noi, ca s ne socote ti i pe noi nebuni i nechibzui i. 52. Deprinzndu-te cu poftele lume ti, poruncile lui Dumnezeu i vor p rea grele Lumea: M mir nespus de ce vorbe ti lucruri zadarnice i de ce spui minciuni, gr ind n de ert. Vrei, deci, s spui c cei ce se leap d de mine dau de vreun bine sau afl vreun folos? Oh, de aceea voi repeta c tare m mir i m minunez ! Iat , ia seama la ce vreau s te ntreb: Oare ce fel de via va duce i ce fel de trai va tr i un om care locuie te ntr-un munte pustiu i care tr ie te ntr-o v g un de balaur sau ntr-o pe ter de leu, de urs sau panter ? Sau ce fel de via va petrece el mereu n r cnetele leilor, n morm iturile ur ilor, n uer turile balaurilor i ale erpilor, cuprins totdeauna, ca s nu zic nentrerupt, de groaza i spaima fiarelor cumplite, a s lb ticiunilor, vara chinuit de c ldur , op rit i dogorit de ar i , iarna nghe nd i degernd de frig i ger, sleit i h mesit de foame, ars i topit de sete, care chiar de va g si ceva s m nnce i s bea vreo r d cin de iarb sau ap din scorbura copacilor nu el le m nnc sau le bea, ci ele l topesc i l

sfr esc pe el? Dac toate acestea i se par n elepciune, mare nebun e ti i te po i socoti n rndul celor f r minte. 53. Celui ce are adev rat dragoste de Dumnezeu i se d ruie te orice dore te n eleptul: O, lume f arnic , pulbere ce e ti! Doar tii bine c dragostea pe toate le supune i le nvinge [I Cor. 13,13], c dragostea adev rat i deplin , intrnd n sufletul unuia ca acela i cuprinzndu-1, pe toate cele ce mi le-ai amintit mai sus, orict ar fi de rele, cumplite i ngrozitoare, le schimb n bune, blnde i pl cute. Prin dragostea adev rat i deplin , el se satur cu prisosin de toat hrana prea dulce i de toat b utura bun cnd l apuc foamea i setea. Fierbin eala cea mare care arde i usuc , frigul cel aspru i nghe ul cel cumplit se prefac n zefirul ce adie n zori prim vara i n mngiere a trupului i a c rnii omului neputincios; jivinele, erpii, fiarele cele crude i s lbatice devin blnde i domolite, i s rut picioarele i chiar i slujesc; ntr-un cuvnt, toate relele acelea potrivnice i v t m toare i se fac ascult toare i bune; pentru c Binele des vr it, adic Dumnezeu, se afl mereu cu el i, fiind prezent, nimic nu-i lipse te. 54. Omul este mp rat peste toate lucrurile lumii, dar acestea toate i-au fost date numai n p strare Lumea: Dar n mine, ce vei c uta i nu vei g si, sau ce vei dori i nu vei c p ta? Hai, gnde te-te la toate lucrurile mele: ora ele pline de oameni, cet ile tari, satele dese, viile roditoare, ogoarele mbel ugate, gr dinile cu flori frumoase, livezile cu pomi atr g tori. Gnde te-te la palatele cele mari ale domnilor i ale boierilor, gnde te-te la cl dirile m re e i somptuoase ale cezarilor i mp ra ilor; gnde te-te la oselele largi, pavate cu piatr , ale ora elor i cet ilor; d - i seama de avu ia i lucrurile scumpe care se afl n aceste ora e. Dar celelalte cununi ce se afl n mine ca s le d ruiesc i s mpodobesc pe acel cemi sluje te f r preget, adic pe tii m rii, pe ti orii din ruri, fiarele i toate s lb ticiunile p mntului, p s rile cerului i celelalte, cu care m -a umplut cuvntul lui Dumnezeu i pe care le-a r spndit sfnta lui mn n mine, str lucita lui crea ie, i tocmai ca s le folose ti tu, prostule, prin mijlocirea mea i datorit mie, pentru ca mncnd, bnd i desf tndu-te s te nvesele ti, i cunoscnd binele meu, s -mi mul ume ti din tot sufletul. Dar, o, s rmane, nu a fost oare Solomon mai n elept dect tine? i el tocmai aceasta ne nva c numai aceasta i va r mne. 55. Dulcea a lumii este otrava sufletului n eleptul: O, capcan i la ntins n ntuneric, oare nu tiu eu c toate cele pe care mi le-ai amintit i tu ns i snte i asemenea pomilor despre care se poveste te c erau lng un lac unde a fost cndva Sodoma? Erau pomii aceia mai frumo i, mai umbro i i mai ar to i dect to i pomii din lume, dar ncercnd cineva s caute n untrul lor a aflat putregai i n fructele lor stric ciune, fum i am real . Tu ns tot mai rea i mai otr vitoare am real por i, fiindc fructele

acelor pomi amarasc doar gustul, iar otrava ta ndulcind gustul, adic pofta trupului, omoar sufletul. Fapt pentru care to i ar trebui s - i strige: O, lume, care e ti miere amestecat cu fiere!" 56. Nu gndi c vei lega vreodat adev rat prietenie cu lumea Lumea: Mult stau i m mir de mintea ta simpl i pu in : cum po i s -mi spui c snt miere amestecat cu fiere? Pe cine ai auzit vreodat s zic : O, de-a muri" numai de urtul lumii? A, tiu, mi vei spune c dintr-ace tia cuno ti destui i c pe mul i i-ai auzit vorbind a a, dar tiu pentru ce: nu datorit r ut ii mele, ci ignoran ei min ii lor nguste, care nu rabd i nu sufer o sup rare ct de mic . Cel cu judecata s n toas i cu mintea ntreag nu va vorbi ns , nici nu va pomeni despre aceasta niciodat . Cine ar putea oare s - i urasc doica, s nu zic maica? Pentru c , dup cum i-am mai spus, i eu i socotesc pe to i drept fiii mei, i al ptez ca pe ni te prunci i le port grij ca unor odrasle ale mele. i cnd i ngrijesc astfel si i feresc de tot r ul, oare cum, n ce fel i cine ar fi cel care ar vrea s se despart de mine? Pentru c eu snt bun i blnd fa de to i i n toate. i cine dore te s se despart de bine i pentru c -i iubesc, iat c le simt prietenia, i cine ar vrea s se nstr ineze de prietenul s u? Nimeni! Iat dar c snt vrednic s fiu dorit i iubit . 57. Lumea este maica r ut ii i gazda tlharilor n eleptul: O, cum i n ce chip mi te ar i c m iube ti i cum te dovede ti tu singur (dup gre ita- i socoteal ) c ai fi vrednic de iubire, cnd fiec rui om i se ntmpl s tie i s cunoasc , ntr-adev r, c prietenia ta seam n cu acei tlhari numi i pe latine te philetes latrones*, adic tlhari cu chip de prieteni", care ies n calea drume ului i l ntmpin cu vorbe dulci, ca i cum ar fi oameni buni i se fac tovar i de drum cu el, c utnd ns prilej, dac le vine la ndemn , s -1 omoare i s -1 piard pe acel biet c l tor c ruia nici prin cap nu-i trece i i vede de drum f r s se fereasc de ei ctu i de pu in. i a a, la timpul i locul potrivit, l dau pieirii i mor ii pe nenorocitul acela ca pe un miel nevinovat, f cnd f r mil v rsare de snge. i totu i, tlharii aceia snt mai buni dect tine, i tu e ti mai rea dect ei, pentru c ei ucid trupul, iar tu sufletul. 58. Lumea este mai rea dect tlharii, pentru c tlharii ucid trupul, iar lumea sufletul Lumea: Oh, vai mie, cum po i s m compari cu tlharii, cu uciga ii i cu oamenii cei r i? Atunci cum s nu te asemui i eu cu nebunii i cu cei f r de minte? Hai, judec , oare ca ho ii m port eu? C ci tlharii caut s -i ia omului tot ce are i s -l despoaie, pe cnd eu nu fac a a ceva, ci pe cei care locuiesc n mine i umplu de toate din plin i m str duiesc s nu le lipseasc nimic. * ; cf. Philetae Hermesianactis Phanoclis rell. ed. N. Bach, Halis 1 29 i Propertius.

59. Poftele lume ti, adormindu-l pe om, ca sirenele l neac n eleptul: Ai prins, ntr-adev r, arta subtil , i multor oameni necunoscut , a sirenelor (pe care moldovenii* le numesc fetele m rii"), care nnebunind pe bie ii cor bieri cu frumoasele, pl cutele i leg natele lor cntece, i adorm, i apoi - dup cum spune povestea - s rind n corabie, i mbr i eaz , i cufund i i coboar n adncul m rii i ndat i neac . Dar tu e ti mai r uf c toare dect sirenele, pentru c ele neac trupul, iar tu sufletul. Ce face ns c l torul n elept? i astup bine urechile, ca nu cumva, auzind glasul sirenelor, s adoarm , i a a, el trece printre cntecele lor| ca i cnd nu le-ar auzi, i fugind prin vicle ug dintr-acea capcan care i primejduia via a, scap f r nici o piedic . Prin urmare, trebuie s procedez i eu la fel ca acel c l tor n elept i bine chibzuit i, ca i dnsul, mi se cade s m p zesc tare, nct locuind n tine s m socotesc ca i cum nu a fi n tine, i n felul acesta s m dovedesc st pn pe mine nsumi fa de feluritele tale ispite. 60. Toate nlesnirile fiilor veacului acestuia snt zadarnice i ridicole Lumea: De vreme ce umbli cu o asemenea socoteal , s tii sigur c e ti un naiv, pentru c eu nu m str duiesc s fac vreun r u nim nui, nici nu m lupt pentru primejduirea sau pieirea cuiva, ci dimpotriv , m lupt i m nevoiesc ca to i s aib ndemn i nlesnire n toate i n tot binele. Dup cum m rturisesc to i n elep ii mei, eu nu favorizez pe nimeni, nu n el pe nimeni, nu alung din mine pe nimeni, ci tuturor le doresc binele, i cuprinzndu-i pe to i ca pe copiii mei, pe cei mari, ca i pe cei mici, pe cei tineri la fel ca pe cei b trni i mbr i ez cu mare dragoste. i nici nu-i ademenesc ca sirenele, precum spui tu din invidie, nici nu-i nec, precum brfe ti tu pe nedrept, ci ca un p rinte bun gospodar, care, precum pe fiul s u nti n scut se sile te s -1 creasc , a a se nevoie te i pentru cel din urm , ca s -1 vad i pe el crescnd mare. La fel am i eu grij deci de to i copiii mei, ca s nu-i lipseasc nim nui nimic orice ar dori; iar dac pentru asta tu m consideri n el toare i r uvoitoare, s tie oricine c pu in minte ai. 61. Vai de acela care caut s afle ceva mai bun dect Dumnezeu n eleptul: Este adev rat acest cuvnt mincinos al t u pentru c i fiilor veacului acestuia pe care tu i nume ti fii ai t i, iar ei la rndul lor te in pe tine drept mam i, n elndu-se, te socotesc binef c toarea lor li se pare c nimic nu le lipse te i c snt ndestula i i nzestra i cu de toate. Dar, dup cum socotesc eu i nu numai eu, ci orice om ntreg la minte va recunoa te aceasta ei nu snt plini de toate bun t ile i de toate bog iile, ci, mai degrab , snt nconjura i de toat s r cia i de tot r ul. S tie deci cu adev rat n chip sigur i f r gre eal tot omul c aceia pe care tu i nume ti fiii t i i c rora spui c le d ruie ti toate bun t ile i toate bog iile nu snt boga i, ci mai degrab s raci; nu se afl n bun t i mari i s tui de toate, ci mai degrab snt ni te s rmani i ni te fl mnzi, * ;.

cum zice David n Psalmi [39,23]. Iar dac vrei s tii i s n elegi dreapta socoteal i buna chiverniseal , aceasta este: cel ce va fugi de tine i se va feri de toate bun t ile tale i care l va c uta cu tot sufletul i cu inima ntreag pe Dumnezeu, acela nu va fi lipsit de nici un bine [Ps. 33,10]. Ascult -m , lume: orict de s rac a fi n Domnul, snt mai bogat dect tine i dect toat avu ia ta; inndu-m de Domnul, orict de slab a fi, snt mai tare dect tine i dect toat puterea ta, precum ne nva fericitul Pavel [2 Cor., 12,9]. 62. Omul l sat n voia lui, cu cit se va sui mai sus, cu att va c dea mai r u* Lumea: O, nesocotitule i ntre toate netrebnicule! Ia aminte i cuget la t ria i puterea, la m re ia i vitejia iubi ilor mei fii, care, fiindc s-au slujit de mine, iam ncununat cu aceste nepre uite cununi i i-am ncoronat cu frumoase diademe; pe ace tia, tu, cu socoteala ta simpl i rea, i consideri s raci i nec ji i i i nume ti bolnavi i neputincio i. Dar n-au cucerit oare unii dintre ei Africa, Asia, Europa, sau mai bine zis ntregul glob p mntesc i bog iile acestor p r i ale lumii? Oare n-au sf rmat unii falca leului i n-au legat al ii marea cu lan uri? Oare n-au transformat unii mun ii n cmpie i au ab tut al ii cursul rurilor, care, fiind prea adnci ca s poat trece cineva peste ele, le -au sc zut pn ntr-a a m sur , nct nici genunchiul omului s nu se ude i le-au pref cut din mari n mici i din adnci n neadnci? Oare n-au ridicat unii cet i minunate i de nedescris pe care le-au nconjurat i nt rit cu ziduri nalte i groase? i n-au d rmat al ii ct ai clipi din ochi ora e mari, tari i puternice ca acelea, n-au amestecat ei cu pulberea p mntului coloanele cele nalte? Dar de ce s mai laud i s mai spun faptele lor minunate unui nesocotit ca tine? C ci chiar dac a voi s tac faptele lor minunate i de necrezut, ele singure arat aceasta i le pun n v zul i auzul fiec rui om, ca i alte fapte ale lor (adic ale fiilor mei), necunoscute mul imii, cum i puterile i bog iile nem surate i nenum rate pe care, dac nu po i s le vezi cu ochii t i, du-te la istoricii noi i vechi, c ci ei i vor ar ta pe deplin toate lucrurile minunate i sl vite pe care le-au f cut i le-au desf cut. 63. Cursul i norocul lumii sunt ca roata cnd se nvrte te n eleptul: M aflu ntr-o nespus de mare nedumerire, gndindu-m i minunndum cu ce imnuri, cu ce laude, cu ce slav s vestesc, s laud i s sl vesc pe pictorul acela ager la minte, iscusit la socoteal i des vr it la nv tur , care a redat pentru prima oar aievea i a zugr vit aidoma realit ii chipul i nf i area vie ii fiilor t i; o, tu, minte frumoas , des vr it , mai iscusit i mai ascu it dect t i ul briciului, care ai asem nat lumea cu roata ce se tot nvrte te n jurul osiei. ntr-adev r, z u, puternic i cu adev rat f r minciun este compara ia aceasta! C ci dup cum partea dedesubt a ro ii urc n sus i ajungnd la punctul * Cp. A. Wissowatius, Stimuli virtutum, 18 (Divanul III, 18).

culminant, unde ar trebui s stea chiar dac nu prea mult, dar ct de pu in, totu i, nu z bove te nici o secund , adic nici cit ar clipi ochiul, ci din punctul culminant se nvrte te cu mare repeziciune spre partea de jos, astfel c partea pe care mai adineauri o vedeai urcnd parc n aceea i clip o i vezi cobornd, iar partea care se afla la punctul de echilibru superior iat-o acum n punctul inferior de echilibru. i dup cum ochiul aproape c nu poate s - i dea seama cnd urc i cnd coboar roata i cnd face ea un nconjur, la fel este via a i cur sul vie ii fiilor t i: mintea aproape c nu poate pricepe cnd se na te fiecare, ce face, ct tr ie te i cnd moare. i precum partea ro ii care urcnd de la p mnt n sus s-a ridicat deasupra i iar i cobornd n jos ajunge dedesubt, acolo de unde se ridicase, tot a a i fiii t i, ie ind din p mnt, cu timpul, tocmai cnd nu se a teapt , se ntorc iar i n rna lor, i pentru o mic pl cere de scurt durat , zadarnic i nefolositoare, n scurt vreme mor n mod ru inos i dispar. ntr adev r, sint vrednici de plns i de jelit pentru c pn la urm , dup o via f r de folos, murind trupe te, ei mor i suflete te i devin mo tenitori i locuitori ai focului nestins al gheenei. Mie n schimb, o, lume, fiind fiu al lui Dumnezeu d t torul a tot darul des vr it, ca vulturului mi se va nnoi tinere ea [Ps. 102,5]. 64. Caut s - i lunge ti via a nu ntr-acest veac, ci n cel viitor Lumea: O, s rmane om, cum te-ai f cut maic minciunilor i izvor al cuvintelor de arte? Cum se poate ntmpla una ca asta? C ci iat , snt 7207 ani de cnd snt f cut de Creatorul meu, i pn acum oric i oameni i c i fii ai oamenilor au venit n mine, n-am v zut nnoindu-se tinere ea nici unuia. Nici despre b trni sau despre cei ajun i la vrsta b trne ii n-am auzit s se fac iar tineri i s se ntoarc la vrsta tinere ii. Doar pe tine, poate, mi se va ntmpla s te v d; dar, dup ct socotesc, nici tu nu vei fi mai iscusit i mai vrednic dect ceilal i oameni care de attea mii de ani au trecut n attea nenum rate mii de genera ii i care mai snt nc i acuma n via ca s spui c ar fi cu putin ca tu s fii mai iscusit i mai vrednic dect unii din ei; dar dintr-o mul ime att de mare de oameni cum de n-a putut nimeni s ajung ca tine i s i se nnoiasc tinere ea i s se fac din slab tare i din b trn tn r? Dect numai dac , a a cum i-am spus mai nainte, te-ai f cut maica minciunilor i izvorul basmelor, c ci bine socotesc i tiu adev rat c nici tu nu vei tr i cine tie ct, mai mult dect ceilal i oameni. 65. Via a ve nic n-are sfr it; str duie te-te deci nu s le faci din b trn tn r, ci din p c tos, drept n eleptul: Nu a a, f arnico, nu a a; ci ca praful naintea vntului [Ps. 2,4], a a de n el toare snt i minciunile cuvintelor tale; am zis naintea vntului", adic naintea adev rului. i adev rate snt vorbele mele c mi se va nnoi tinere ea ca vulturului, c doar nu de la mine i nici din mintea mea le-am gr it. Dar acuzatorul t u i martorul meu este dumnezeiescul p rinte David n psalm i de aceea, hai, ia aminte i ascult cuvintele mele pentru c dac am spus c se va

nnoi tinere ea mea de i p c tos, am totu i aceast n dejde nu este vorba numai de tinere ea mea, ci i de a tuturor ale ilor lui Dumnezeu; i n-am spus sa nnoit" sau se nnoie te", ci am zis se va nnoi" ( i acest lucru l cred, i a a va fi); nici n-am spus c tinere ea se va nnoi prin rentoarcerea zilelor, ci prin faptele bune i folositoare sufletului; i nu n veacul acesta al mp r iei tale, ci n veacul i mp r ia cerurilor, unde sufletul omului, nvingndu-se prin virtu i, nu va mai mb trni niciodat . De vrei nc , adu- i aminte de cuvntul Domnului, unde zice: Cinste te pe tat l t u i pe mama ta dac vrei s tr ie ti mult pe p mnt" [Ex. 2,12]. Iat dar c faptele bune prelungesc via a i nnoiesc tinere ea nu numai n veacul ce va s vie i care este f r de sfr it, ci i ntr-acesta care are sfr it, mai ales c nu tu, ci cerul este patria noastr . 66. Nu n d jdui n cele pe care le vede trupul, ci n cele pe care le contempl sufletul Lumea: Cum s - i spun i s te socotesc n toate min ile i cum s te num r printre cei n elep i, de vreme ce tu crezi lucruri zvonite i nev zute i te bizui pe lucruri viitoare i care abia de acum nainte au s se ntmple, asupra c rora te pronun i f r s le cuno ti ce snt, cum snt i cnd se vor ntmpla i n care n d jduie ti r mnnd n bezna ignoran ei i a lipsei de nv tur ? Eu, ns , cte i-am ar tat i cte i-am spus i le-am dovedit. De ce nu crezi tu cuvintele mele, ci crezi n cele ce vor s fie, n cele nev zute, zvonite i de nen eles? Dac ai fi proroc, a zice: Acesta e proroc i cunoa te cele viitoare". Cum ns nici proroc nu e ti, ci un om ca i ceilal i oameni, i pentru c e ti ca i ceilal i oameni, iat dar c nu cuno ti cele ce vor s fie. mi mai spui apoi c la sfr itul acestui veac va fi a a i pe dincolo,iar tu nu po i ti nu numai ce va fi la sfr itul veacului, dar nici ce va fi sau ce se va ntmpla nainte sau dup . Cu asemenea minte i cu astfel de socoteal , mintea i-e n vnt i socoteala n nori, pentru c tu i pui toat n dejdea i credin a n cele viitoare i n cele care vor s fie. De aceea, l snd acum nc p narea, vino la mine, gnde te-te i vezi, bag - i n cap i n elege c toate ale mele snt adev rate, i aceasta nu numai pentru c i le spun eu, ci pentru c a a snt m rturisite i de al i n elep i. C ci toate cte i le-am spus, iat c i le-am pus i naintea ochilor. Nu fi deci nd r tnic i nencrez tor, ci supus i ncrez tor. 67. N dejdea credinciosului nu este zadarnic n eleptul: O, mare n el toare i curs ntins n negur ce e ti! Ce cale larg i nc p toare, dar acoperit cu ghea , mi ar i i cu ce rafinat m iestrie (cunoscut ns omului ra ional) m nve i c e ti demn de crezare i deci s te cred. ns cu aceste mincinoase n el ciuni ale tale nu-mi vei am gi sufletul i nici nu-mi vei cl tina judecata; eu nu numai c nu le cred, dar nici nu doresc sa aud de ele. De aceea, nu am nevoie s te combat eu, fiindc tu ns i te dovede ti a gr i basme, cu att mai mult cu ct tiu adev rat i n eleg f r nici o greutate c toate lucrurile tale seam n cu comediile care par a fi ceva i dup foarte pu in

timp snt ca i cum n-ar fi fost. Tot a a e ti tu, i lucrurile tale snt aidoma unor comedii, tu ns i e ti o comedie v t m toare sufletului. Comediile pe care le fac oamenii nu d uneaz nim nui cu nimic, doar c fac s ne trecem vremea f r folos; ns tu duci i trupul la tulburare, i sufletul la chin; ba mai mult, tu nu folose ti nici aici, nici dincolo*, dect numai c prin suli ele, adic prin desf t rile tale, ndulce ti ochiul i r ne ti nev zutele inimi, i nu numai inima trupului, ci i pe aceea a sufletului, a c rei ran nu are vindecare. Pentru acest motiv deci r bdnd voi r bda, adic n d jduind voi n d jdui spre Domnul, i nu mult timp, i nici cu z bav , c ci n dejdea mea va fi mplinit . Pentru c mai mult dect toate, credin a mea este n dejde, i prin adev rata credin n dejdea nu mi va fi zadarnic . n felul acesta eu voi fi ncununat mai frumos, c ci am crezut cu toat inima i cu tot sufletul, f r ov ial , ceea ce am auzit, i cu adev rat am n d jduit n ce mi s-a f g duit. 68. Spurcatele pofte nmul indu-se, pn la urm te neac n adncul descuraj rii Lumea: O, r t citule i pu in tiutorule, tu vrei s -mi spui mie i vrei s m nve i pe mine? Sau vrei s zici poate c e ti mai b trn de ani dect mine? C ci toate cele ce-mi spui tu c le-ai auzit eu le-am i v zut, i cte voi mai vedea eu de aci ncolo nici str nepo ii t i nu au s aud de ele ! S nu te faci c tii mai multe dect mine. Crezi oare c n-am v zut destui dintre cei ce aveau mintea ta, f cndu- i aceea i socoteal ca i tine, care i-au pus speran a n lucrurile viitoare, i astfel, r mnnd doar cu n dejdea, au pierdut i bun t ile mele i nici n-au ajuns vreodat la cele pe care ie gindeau, nici n-au g sit ceea ce c utau, i nu li sa dat nici timp, nici loc de c in . Dar fiindc au fost i ei neascult tori ca tine i n-au vrut s aud cuvintele mele folositoare, de toate s-au lipsit i s-au dep rtat. Vezi dar acum i ascult -m i crede-m tot ce- i voi spune; pentru c am s - i spun cuvintele unui om mai n elept dect tine, i ntr-adev r mi se pare c , prin aceasta, te voi birui: Cine a v zut spiritul omului urcndu-se n sus sau spiritul animalului coborndu-se n jos? To i dintr-un loc au ie it i ntr-un loc vor merge" [Ecl. 3, 2021]. Nici ndrept irea n dejdii tale ochiul nu a v zut-o i urechea na auzit-o. S tii deci, cu adev rat, c n zadar te ostene ti i degeaba n d jduie ti. i m car aceasta socote te: De vreme ce acel ce se afl n mine i se serve te de bunurile mele ie ind din mine (adic dup moarte) n-a v zut nici un bine, atunci ce bine va mai g si el sau ce fericire o s mai ntlneasc ? tiu eu c n marea- i nd r tnicie vei r spunde c au g sit sau c vor g si. Dar spune-mi, de unde- i vine o ncredere att de tare sau care dintre cei ce au ie it din mine, adic dintre cei mor i, s-a ntors, adic a nviat, ca s vin i s - i spun c a g sit un alt bine mai bun dect binele meu? Iat , eu nu doresc dou m rturii de la tine, ci una singur . Dar snt sigur c nu vei g si r spuns, iar tu s fii convins c * = dincolo", pe lumea cealalt ".

n dejdea ta este zadarnic . 69. Omul drept nu va muri n veci n eleptul: Este adev rat c , n ce prive te anii, e ti mai b trn dect mine, n privin a asta nu te contrazic; de-aceea te-ai i nv at s ntinzi a a de multe i felurite curse, i cu ele i-ai prins n lan urile tale pe mul i ca mine, care au slab fire omeneasc . Adev rat ai spus c ochiul n-a v zut i urechea n-a auzit ndrept irea n dejdii celor care cred drept. A a i este, c ci pentru r bdarea celor pe care tu i chinuie ti crunt i f r mil n fiecare zi, n fiecare ceas i n tot chipul, st pnul crea iei urmeaz s le d ruiasc bunurile pe care nu le-au v zut i desf t rile pe care nu le-au auzit (7 Cor. 2, 9); i ie v d rui acestea pentru c nu s-au amestecat cu tine i au ndurat cumplitele tale cazne chinuitoare. Dar dup dou adev ruri ai ad ugat i o minciun precum i-e aproape mereu obiceiul, de aceea frumos te voi combate cu fericitul Pavel, acolo unde zice: S sporeasc ntotdeauna n lucrul Domnului, tiind c truda lor ntru Domnul nu este zadarnic " [1 Cor. 15, 58]; i tot el spune iar i c Domnul a f g duit celor cura i via a viitoare. Dumnezeu nu tie s mint [Evr. 6, 18]; sau ai de zis ceva i mpotriva acestor cuvinte mai puternice dect zidurile i dect temeliile de marmor ? Oare nu mi se cuvine acum s sper cu t rie i f r ndoial , de vreme ce i Pavel este cel care m rturise te adev rata f g duin a Domnului, Pavel, care, ca i Dumnezeu, nu tie s mint ? O, lume, c l uz oarb ; o, lume, plin de vicle uguri i curs preg tit ; o, lume, bun de gur i gr itoare de minciuni! Ct de mult te c zne ti i cum te zba i s m faci s cred prin lingu iri c vorbele tale snt adev rate i c minciuni snt cuvintele Domnului i ale credincioaselor sale slugi! Dar mai degrab voi primi moartea dect s -mi pun n minte nu numai s fac, dar m car s spun lucrul acesta. Ci iar i, cu glas tare, voi zice: R bdnd voi r bda pentru Domnul [Ps. 39, 1] i n d jduind voi n d jdui n cuvintele adev rate ale slugilor sale, i neabtndu-m de la acestea, n dejdea mi se va mplini". Iar pe tine, ar tare de art i vis am gitor, te voi socoti i te voi numi c l uz oarb a celor care te urmeaz . 70. Cernd cu deplin credin cele cere ti, i se vor da totodat i cele p mnte ti Lumea: Deoarece n d jduie ti cu atta t rie i te bizui pe multe lucruri viitoare i care abia de acum nainte urmeaz s se nf ptuiasc , i nu crezi n cele ce vezi, ci n cele ce auzi, de ce dar n toate treburile tale i n toate ac iunile tale te folose ti de nlesnirile mele? Mai nti, de ce locuie ti n mine? De ce m nnci bucatele i hrana mea? De ce aduni grul i roadele arinelor mele? De ce culegi roadele pomilor mei? De ce te mbraci n ve mintele mele i, ncingndu-te, te acoperi cu ele? Ce ce mulgi vaca mea? De ce aduni mierea albinelor mele? De ce ari ogorul cu boul meu? De ce semeni cu semin ele mele? De ce umbli cu corabia

mea pe mare i cu calul meu pe uscat? i ce s mai lungesc vorba; pe scurt, precum i-am mai spus i alt dat : de ce te folose ti de toate lucrurile mele? De vreme ce zici c eu nu snt bun i nici binef c toare, pentru ce te gospod re ti n tot chipul cu ele, p rndu- i-se bune cele ce am? Toate cele pe care le faci tiu eu de ce le faci: ca s nu- i lipseasc ceva mine i ca s se nmul easc toate cu prisosin n casa ta. S - i mai spun nc un lucru, o, s racule cu mintea, pe care tiu c nu-1 vei t g dui: Oare nu te nva Sfnta Scriptur : Nu te ngriji ce vei mnca sau bea mine" ? [Mt.6,25]. Po i oare s t g duie ti aceasta, sau po i s spui c nu-i a a? Desigur c nu ! Atunci de ce tr ie ti f r n dejde? De ce umbli i nu stai? De ce te ostene ti i te ngrije ti de ale tale, dac , dup cuvntul Scripturii, chiar de vei sta i nu te vei ngriji, mine toate cele necesare i le vei avea de-a gata i nu- i vor lipsi? Acum trebuie s tii ns - i tiind s -mi mul ume ti - c eu snt aceea care fac i d ruiesc tuturor tot binele i c , de i e ti nd r tnic, i fac parte i ie, ca i celorlal i, din (bun t ile i din comorile mele, i i adaug i mai multe la cte ai. De aceea, recunoscnd aceasta, trebuie s -mi mul ume ti. 71. Dumnezeu nu te-a l sat rob, ci st pn, de aceea tu s porunce ti Lumii, iar nu lumea ie n eleptul: Cuvntul pe care mi-1 nf i ezi se afl , ntr-adev r, n Sfnta Scriptur . A a este, i eu cred n el. Mai aminte te - i ns c dup ce atotputernicul Dumnezeu te-a pl zmuit n chip des vr it pe tine i toate cele ce se afl ntru tine, adic p mntul i tot ce produce el, marea i tot ce cuprinde ea, m-a zidit i pe mine din lut i din rn ; pe tine te-a f cut cu cuvntul, ns pe mine el nsu i m-a pl m dit cu minile lui cele atotputernice, iar dup aceasta, suflndu-mi duhul s u, m-a nsufle it, zicnd: Adam, f ptura minilor mele" i [f cndu-m ] dup asem narea sa, el m-a n l at domn i st pn peste toate cele ce snt n lume, adic n tine, pe toate mi le-a dat mie i pe seama mea: oile, boii, chiar i pe tii m rii i altele i m-a ncununat ceva mai prejos dect ngerii" [Ps. 8, 6]. Pe scurt, pe mine m-a f cut st pn, iar pe tine slug , poruncindu-mi mie s i poruncesc, iar ie s m ascul i, i te-a l sat n voia mea, ca s m folosesc de tine dup cum mi place mie. Iat deci c nu eu ie, ci tu mie trebuie s mi te supui, i nu eu de tine, ci tu trebuie s ascul i de mine. Iar pentru c mi s-a dat de c tre atoated t torul Dumnezeu atta autoritate nct s folosesc cum mi place lucrurile tale - dar spre cele bune - s nu socote ti c dac m voi l sa n n dejdea lui Dumnezeu cel ce mi-a dat n dejdea, mi va lipsi ceva! Nu! Le voi avea ntradev r pe toate din bel ug i nu-mi va lipsi absolut nimic. C ci cei care caut pe Dumnezeu nu vor fi lipsi i de nici un bine" [Ps. 33, 10] i iar i, ascultnd de sfnta porunc , voi osteni i n sudoare mi voi agonisi hrana. Mai mult nu m voi str dui numai pentru mine, ci i altora voi c uta s le fiu de folos i, mai ales, s le fac parte i altora din darul pe care mi l-a dat St pnul, pentru ca fructificndumi talan ii s realizez un c tig i mai mare. Dar s realizez un c tig, nu s umblu

f r fru n zadar i f r folos n petrecerile i dezmierd rile care stric att de mult trupului, ca i sufletului; ci lucrndu-mi p mntul, voi mnca i eu i-mi voi hr ni i fratele. C ci cum m-a mai numi om, i cum m-a considera slug credincioas st pnului meu, dac - fereasc Dumnezeu! - mi-a cheltui darul i c tigul cu spurcatele i desfrnatele tale pofte! C ci aceasta nu numai fiin ele ra ionale, adic oamenii, vedem c nu o fac, dar nici animalele - fiin ele nzestrate cu sim uri - c ci i ele arat una fa de alta oarecare dragoste. A adar, cum a putea oare s ascult cuvintele tale viclene i corup toare i s m fac mai r u dect animalele nera ionale, schimbndu-mi natura omeneasc n natur nera ional ? A ajunge mai r u dect animalele nera ionale dac te-a asculta i a face dup cuvntul t u. 72. Dumnezeu, care le poarta de grij p c to ilor, cu ct mai mult le va purta celor drep i Lumea: Acum v d cum cau i s g se ti multe cuvinte, de i f r nici o socoteal , ca s -mi r spunzi. Dar vreau s te ntreb i eu, pentru c spui c cite ti Sfnta Scriptur , oare nu zice aceasta ntr-un loc: Ia aminte la p s rile cerului, c nici nu ar , nici nu seam n i hrana nu le lipse te?" [Mt. 6, 26]. Acum dar de ce vrei s te ar i neascult tor fa de Sfnta Scriptur ? Cum de calci porunca lui Dumnezeu, nesocotind-o, i te c zne ti i te lup i n tot felul? Ari, semeni, vnezi, lucrezi i a a mai departe? De ce nu te la i pe n dejde, i atunci a vrea s te v d cum vei tr i? Atunci vei cunoa te ct snt eu de bun i ct snt de bune bun t ile bun t ii mele. 73. Nu celor lene i, ci celor harnici le d Dumnezeu darurile sale n eleptul: Cu acest ra ionament n el tor vrei deci s m am ge ti i s -mi demonstrezi c fac r u pentru c ar, sem n i mi agonisesc hrana cu o osteneal dreapt ? Dar nu socote ti - sau chiar dac socote ti, numai te prefaci c nu - ce ordine n eleapt , frumoas i de mintea omeneasc nepriceput a stabilit Dumnezeu, cel sl vit n vecii cei f r de sfr it? C ci precum i-am mai spus, l sndu-m peste toate acestea st pn i c petenie cum la i unui mp rat slugile pe care le are, to i a teapt s m nnce pinea mea. i dup cum eu primesc de la mp ratul meu - adic de la Dumnezeu - toate n dar i f r vreo plat , s le dau i lor la fel n dar i f r plat , cu att mai mult cu ct pentru mine, adic pentru om, au fost f cute toate spre slujirea i nlesnirea lui. De aceea i slugile mele trebuie s se hr neasc din r m i ele buc elelor mele. S tii, deci, c acolo unde zice Scriptura despre p s ri c nu seam n i nici nu secer , i totu i P rintele ceresc le hr ne te, e vorba despre s raci, care nu pot nici s semene i nici s secere, dar care tr iesc datorit celor ce ar i seam n . i adu- i aminte i de alt loc unde spune Scriptura, prin gura credincioasei cananeence, c i cinii se hr nesc din f rmiturile ce cad de pe mesele st pinilor lor" [Mc. 7, 28]. A adar, i eu arnd i sem nnd, se hr nesc att p s rile cerului din prisosul arinei mele, cit i cinii din f rmiturile de la masa mea. Dar nici p s rilor n cuibul lor, nici cinilor care ed

n culcu ul lor nu le vine hrana n gur , ci p s rile i-o agonisesc zburnd, iar cinii umblnd i mirosind, c ci ei caut hrana lor, nu hrana i caut pe ei. A adar, acele animale nera ionale, care se conduc numai de sim uri*, se lupt pentru hrana lor; iar eu, fiind i ra ional i conducndu-m n acela i timp i de sim uri, cu ce gre esc lui Dumnezeu de-mi voi c uta hrana? Mai cu seam c el singur, dintr-a a bogat mil , a poruncit p mntului s fac semin ele, s ncol easc , s creasc i s dea roade spre hrana mea. Iat de ce m voi str dui pururi de aceasta, c ci nu celor lene i i trndavi, ci celor harnici i srguitori le-a d ruit Dumnezeu bun t ile sale, precum a zis: Bate i i se va deschide, cere i i se va da" [Mt. 7, 7]. 74. Omului i este dat s nfrunte toate primejdiile din lume Lumea: Acum dup mintea ta necultivat i socoteala ta r t cit mi dau seama c ai s spui c n mine snt toate relele, greut ile, neornduielile, chinurile, nenorocirile i r sturn rile i, a a cum aiurezi, c eu a fi mai rea dect toate relele i mai amar ca tot amarul, c n mine nu se g se te nici un lucru bun i nici o bun tate, nici odihn , nici lini te, nici pace sau nlesnire, ci n toate numai r utate i, comparndu-m , cu tot r ul m asemuie ti. O, s rmane i de trei ori nenorocitule! O, smintitule i descreieratule, cum po i una s spui i s m rturise ti, i alta s urm re ti i s pofte ti? Dar dac snt att de rea i de cumplit , att de am gitoare i de s lbatic precum spui tu, cu inima ta nedreapt i cu buzele tale mincinoase, atunci de ce locuie ti n mine? i tiu adev rat ca te rogi lui Dumnezeu ca s - i lungeasc via a n aceast lume i tiu i mai sigur c , dac-ai fi convins c ai s intri n rai i dac te-ar l sa n voia ta i te-ar ntreba ce dore ti: s mori i s mergi n rai, sau s te lase s tr ie ti n aceast lume, paremi-se - i ce zic doar c mi se pare - tu ai renun a ntr-adev r la rai i te-ai ine de mine i ai privi spre rai cu ochi r i, iar spre mine cu ochi buni, i, pe scurt, m-ai alege mai degrab pe mine dect raiul. 75. Pentru omul cunosc tor, lumea aceasta este iad i supliciu n eleptul: Este adev rat i sigur c tu posezi toate nsu irile rele pe care ziceai mai sus c i le atribui eu, i a a trebuie s te tie toat f ptura i toat firea omeneasc , pentru c , f r ndoial , a a e ti. Desigur c m rog lui Dumnezeu s tr iesc ct mai mult n tine i n mijlocul r ut ilor tale, dar nu pentru c te-a iubi sau a avea vreo poft deosebit de tine sau de podoabele prin care i se vede goliciunea, ci pentru ca, tr ind ct mai mult n chinurile r ut ilor tale, prin relele tale s m fac bun. S tii, cu adev rat, c eu a a te socotesc i cu aceasta te asem n, lume: tu e ti focul, trupul meu, oala, iar sufletul meu, aurul. i dup cum cu ct fierbe aurarul mai mult aurul n oal cu att iese mai curat, a a i eu pentru acest motiv m rog n toate i pentru toate sl vitului Dumnezeu s -mi d ruiasc * sensibilitate". = fiind fiin e nera ionale nzestrate cu

s tr iesc n tine timp ct mai mult, ca astfel, cu ct m voi chinui mai mult vreme i m voi arde mai groaznic n cumplitul t u foc, cu att mai frumos s m mpodobesc cu o cunun mai mndr ; dup cum spune i Pavel, vasul ales al lui Hristos: ca prin foc" [1 Cor. 3, 15]. Pentru care cuvnt, cu o socoteal r t cit papista ii spun cum c n lumea de dincolo ar exista un foc cur itor, pe care n limba lor l denumesc purgatoriu. Da aceasta i mpotriva acestei p reri v r spund, ie, ca i papista ilor, c n locul amintit nu spune fericitul Pavel c ar exista un al treilea loc deosebit, adic purgatoriul, pe lng rai i iad, ceea ce nici Biserica noastr nu admite, ci numai dou locuri: raiul i iadul; de purgatoriu nepomenind nici Biserica r s ritean , nici vreo alt Sfnt Scriptur . Prin cuvintele ca prin foc" te nume te pe tine foc i arat c drep ii, umblnd n tine, umbla ca prin foc, i din focul t u ies cur a i i purifica i ca aurul. A adar, tu pentru mine e ti acum un foc cur itor i, cu ct voi tr i mai mult n tine - dup cum i-am mai spus - dar nu dup pl cerea ta, ci dup porunca lui Dumnezeu, cu att voi ie i mai fericit i vrednic de un dar mai mare. S mai tii c , n veacul acesta, tu e ti foc cur itor pentru trupurile omene ti (pentru c nu exist altul n lumea de dincolo, cum sus in n zadar papista ii). Deci pe cei cu mintea ntreag si tem tori de Dumnezeu, dac se feresc de tine i de desf t rile tale, i dai afar spre veacul cel f r de sfr it mai lumino i, mai cura i, mai vrednici de laud i mai ferici i i, de i e ti rea, tu devii pentru ei bun i folositoare. Iar pe cei slabi la minte i s raci cu tiin a, care uitnd de legile Domnului i Dumnezeului lor se las prad dezmierd rilor i desf t rilor tale i se ncurc n feluritele tale pierzanii, tu i izgone ti s raci i goi de tot binele, i nu-i la i numai cu att, ci din cauza ta i faci i mo tenitori ai gheenei. i precum cei drep i, ferici i, plini de tot darul des vr it i mpodobi i vor mo teni mp r ia cerurilor, a a cei nedrep i i p c to i, care nu au cunoscut n via r ul i nici vreun fel de am r ciune, vor mo teni n iad i n gheena, n focul preg tit diavolului i slugilor lui, n vecii cei f r de sfr it, cumplita i nesuferita munc de unde r sc ump rare i iertare nu exist niciodat . 76. Dac te vei mpotrivi viteje te lumii, adic diavolului, vei birui Lumea: Te rog acum, dulcele i iubitul meu prieten, pentru numele lui Dumnezeu, deoarece am nceput i eu s -mi dau seama c vorbele tale nu sn t vorbe de ocar i c orict m-a mpotrivi ie de i a avea i eu ce s - i r spund nu voi putea totu i s te birui, nici nu voi putea r bda s trag ntr-un jug cu tine; n numele viului Dumnezeu, te conjur s -mi spui drept, pentru c eu ns mi nu snt n stare s m cunosc ce snt i cum snt, iar de cnd m cert i discut cu tine, mintea mea parc ar fi intrat n labirintul cretan, i nu snt capabil s g sesc nic ieri vreo cale sau vreo ie ire, de i am c utat multe. i de vreme ce Dumnezeu atoatef c torul nu te-a f cut piatr , lemn sau vreun alt fel de animal f r de sim ire, ci om nzestrat cu minte i cu socoteal i te -a nnoit cu duh dumnezeiesc, iar i zic i te rog, spune-mi, ce fel de r utate i ce fel de bun tate

am; i de cnd tr ie ti i umbli tu prin mine, n-ai g sit nimic s - i plac i nimic vrednic de tine? Iar dac , dup cum i spun, vei g si i i va pl cea totu i ceva, fie- i, iubitule, slobod i ng duit, ia i f orice vrei. Dar dac nu g se ti nimic care s - i plac , nici eu n-am s te constrng cu de-a sila sau cu vreo sup rare s i plac . Oare am eu vreo putere s te sup r cu asemenea lucruri? Iar dac nu vrei s te mprietene ti ctu i de pu in cu mine i cu bun t ile mele, nici s m lauzi, cel pu in taci, ine- i gura i nu m dispre ul n fa a tuturor. i spun i te rog, iar i, taci, pentru c tiu c t cerea e l udat de oamenii n elep i. 77. Trupul este asem nat cu lumea, iar sufletul cu cerul n eleptul: Pentru c m-ai conjurat n numele marelui Dumnezeu ca s - i scot la vreun drum i la vreo ie ire mintea ta aceasta, pe care i -ai vrt-o n labirintul cretan, am s - i spun multe, cu bucurie i adev rat, i n-am s rd de tine. Tu e ti crea ia i f ptura ve nicului mp rat, nfrumuse at ntru toate podoabele tale pentru c Dumnezeu nu face nimic urt sau displ cut des vr it ntru toate, n decurs de ase zile, dup cum scrie Moise, cel mai vechi dintre to i istoricii. Tu e ti numit macrocosmos, prototip i model al microcosmului, adic al omului; de aceea toate podoabele care se g sesc n tine pot s se explice ca fiind ale omului i toate cele ale omului ca fiind ale tale. Astfel, mai nti n tine este lumina, care corespunde la om cu credin a, n tine este t ria de deasupra, adic cerul, care la om este n dejdea, n tine apele de deasupra, care la om snt grijile l sate de Dumnezeu, apoi apele de dedesubt, care snt tulbur rile ce viu de la trup; n tine este p mntul la om, trupul. Ierburile i copacii nseamn faptele bune; semin ele i roadele tale snt virtu ile i milosteniile. Soarele este imaginea n elepciunii celor ve nice, iar luna imaginea lucrurilor temporale. Pe tii, care stau totdeauna n ap , snt umilin ele, p s rile zbur toare snt contempla iile Acelor cere ti; animalele nera ionale snt ajutorarea i miluirea s racilor; trtoarele, adic animalele care se tr sc pe pntece, snt suferin ele durerilor altora; s lb ticiunile nseamn meditarea la demoni i la r utate; iar omul, pl smuit dup chipul lui Dumnezeu, nseamn ns i constitu ia proprie i natural a omului, plin tatea proprie i natural a min ii; raiul reprezint fericirea des vr it i imita ia slavei. De aceea, dar, microcosmul, adic omul, avnd credin a drept lumin , adic drept lege, avnd un firmament, adic n dejdea pentru c n primul rnd de acestea am nevoie trebuie s arate adev rul cu lumina credin ei, iar p catul i ntunericul s le risipeasc i s le distrug . ntracest fel e ti tu, deci, o, lume! M-ai mai ntrebat nc : ce fel de bun tate i ce fel de r utate ai? Am s - i ar t i aceasta. Bun tatea ta este urm toarea: dup cum tu e ti curat la vedereaochiului trupesc, a a i eu s fiu nence o at n lumina credin ei i s umblu prin ea cu bun pace; precum este firmamentul, adic cerul, nt rit i larg, a a s fie n dejdea mea n Dumnezeu puternic i neclintit ; la fel toate celelalte, precum i le-am nsemnat i i le-am ar tat mai sus: dac vrei s le judeci bine,

atunci e ti bun i prea bun pentru mine, i chiar ajut toare spre folosul trupului i sufletului meu. Iar r utatea ta aceasta este i n acest chip: dac microcosmul, adic omul, nu se va lumina cu credin a i nu se va nt ri cu n dejdea, dac nu va lua seama la ispitele i sup r rile de care este nconjurat, dac nu- i va sili trupul c tre faptele bune, ca s nasc i s r sar road virtu ilor i dac nu va umbla cu smerenie i blnde e i nu va privi spre cele cere ti, ci spre cele p mnte ti, adic de va umbla dup poftele trupului, i nu dup ale sufletului; dac nu se va mhni i nu se va milostivi de suferin ele i nenorocirile celorlal i i nu va reflecta i medita n ce fel urmeaz s se p zeasc i s se apere de demoni care se silesc s fac r u firii omene ti i de r utatea lor; dac nu- i va aminti c el este f cut dup chipul i asem narea creatorului s u - adic a lui Dumnezeu - i c este nsufle it i nnoit cu duhul lui cel sfnt i de nu va cunoa te c el este om, iar nu animal, cu minte dreapt i des vr it ca s cunoasc binele i r ul, ca s se fereasc i s se p zeasc de r u i s aib i s fac binele; i dac nu se va c zni i nu se va sili ca atta timp ct se afl ntru tine s dobndeasc raiul, adic slava i fericirea cea des vr it i nesfr it , cu mai sus pomenitele i de trei ori fericitele virtu i, atunci tu e ti rea i rele snt toate ale tale. C ci dac se va dep rta microcosmul, adic omul, de aceste luminate podoabe, nu va putea lumina groaznica ntunecime i bezn a p catelor i a gre alelor, i astfel va fi dat prad iadului i focului gheenei. Iar aceluia, o, nenorocitul, i-ar putea spune cineva cuvntul lui Hristos: Mai bine i-ar fi fost lui s se fi n scut piatr , i nu om", n felul acesta, deci, te faci tu rea i cumplit pentru om i ntr-acest chip te faci i te transformi din bun n rea, din dorit n resping toare, din blnd n s lbatic , din frumoas n urt , din folositoare n d un toare i, ntr-un cuvnt, din f c toare de via n aduc toare de moarte. Iat dar c te-am scos acum din Labirint, adic din confuzia i din nchisoarea ce- i cuprinsese mintea, i i-am ar tat ce e ti i cum e ti. A a s te tii i s te cuno ti negre it i a a s te cunoasc toat creatura. Cu toate c pn la urm nu te-ai putut nfrna pn nu mi-ai ar tat vicle ugul i r utatea pe care le p strezi ascunse n con tiin a ta, i m-ai rugat ca, de vreme ce te-am cunoscut, s nu te dezv lui celorlal i, lucrul acesta ns este mai presus de firea mea, pentru c spune un poet arab: Dou lucruri r t cesc mintea: a ine cuvntul n tine cnd se cuvine sa vorbe ti i a vorbi cnd trebuie s taci" *. i acum la timpul potrivit, atunci este bine s te str duie ti s vorbe ti, pentru aceasta dar, de i nu te-am cunoscut n ntregime i ce zic ntregime, cnd nici m car a mia parte nu i-am cunoscut! n m sura n care totu i te-am cunoscut te voi m rturisi necontenit tuturor, f r s tac. C ci aceasta i trebuie, i mi se cuvine s fac. * Saadi, Gulistan, prefa a (trad. rom. cit., p. 16).

78. Cnd te laud lumea, cerceteaz -te pe tine nsu i dac e ti a a cum zic oamenii; dar nici cu aceasta nu te mndri Lumea: Am cunoscut i am n eles acum c i snt drepte vorbele i c dreapt i este socoteala i i mul umesc mult c mi-ai ar tat a a cum trebuie drumul acesta i calea de ie ire pentru mintea mea ne tiutoare. De aceea i f g duiesc din tot sufletul s fiu pentru tine bun , i nu rea, blnd , i nu nsp imnt toare, folositoare, iar nu d un toare, de via f c toare, iar nu uciga , i doresc ca de acum nainte s te afli n prietenia i n dragostea mea, iar eu s - i slujesc n toate ca o bun prieten i ca o mam credincioas , pe care o arde la inim pentru fiul s u. 79. Cerceteaz -le i ascult -le pe toate; pe cele bune prime te-le, iar pe cele rele respinge-le n eleptul: Eu snt foarte ascult tor i stau gata s -mi plec urechea spre orice cuvnt bun i adev rat. Dar iar i, dup socoteala mea, trebuie s m gndesc cum stau lucrurile; de voi afla i voi cunoa te c e ti statornic n vorbe i n credin , i dac p rerea mea se va potrivi cu a ta, iar firea unuia se va mp ca cu a celuilalt, i voi d rui bucuros prietenia mea. Ra ionament. Condi iile de sus i cele de jos, ca i cele l untrice pe care le cuprind, a a cum am ar tat mai nainte, precum le ai tu, le am i eu. Pe tine te numesc macrocosm, iar pe mine microcosm. Tu e ti rotund , eu snt rotund; i dac vei ntreba n ce chip snt rotund, m soar din cre tetul capului pn la t lpile picioarelor i din vrful degetelor minii stingi, i nchipuie te- i c vei g si aceea i lungime a m surii n amndou p r ile. Deci iat c i eu snt rotund: n aceasta ne asem n m, dar nu ne putem asem na n ce prive te m sura, pentru c tu e ti mai mare, iar eu snt mai mic*. Tu e ti deci mai mare i rotund , eu snt mai mic i tot rotund; tu e ti a a prin natura ta, iar eu iar i a a prin natura mea; dar dou mingii rotunde pot sta oare una peste alta? Nu, pentru c alunec i cad una de pe cealalt i nu se pot lipi cu totul una de alta. i, ca s zicem a a, poate sta o ghiulea rotund de piatr pe o bolt rotu nd sau n vrful acelei bol i sau cupole rotunde? ** Nu, ci negre it se va rostogoli. Deci tot a a i firea ta tinde spre cele p mnte ti, iar a mea spre cele cere ti; i se deosebesc la fel de mult, ca i apa de foc. De va putea apa s stea mpreun cu focul i dou mingii rotunde s se rezeme una pe alta, voi putea i eu lega prietenie cu tine. De aceea este zadarnic i nepotrivit s m rogi, c ci nici nu te voi asculta, nici nu voi face ceea ce-mi ceri.
* P. Berchorii, Reductorium morale, t. II, Coloniae Agrippinae, 1773, I, c. IV, De homine: Nam ut dicit Solinus (c. V. Mirabilium), fanta est inter extremitates brachiorum corporis latitudo, quanta est a planta pedis usque ad verticern ipsius longitudo. Et ideo microcosmus, i.e. minor mundus dicitur, eo quod ad mundi similitudinem mensuratus aequaliter comprobatur. ** Cp. Saadi, Gulistan, I, 4: Pe cei josnici st nv tura ca pe-o turt nucile, de-a dura" (trad. rom. cit., p. 38).

80. Nu face loc p catului ctu i de pu in, c ci p catul, g sind cel mai mic prilej, poate face mari r ut i Lumea: O, cinstitul meu prieten i preadulcele meu fiu, dar dac te rog s fii prietenul meu i dac te ndemn la dragostea p rinteasc , nu- i spun s te desf tezi n toate zilele, i la fel, cu mine i cu doritele mele dezmierd ri; dar dac nu la trei zile o dat , cel pu in o dat pe s pt mn ; munce te i termin - i treburile n curs de ase zile, iar n cea de -a aptea zi odihne te-te, precum te nva i porunca lui Dumnezeu . i, odihnindu-te, bea, m nnc , desf teaz -te, mngie-te i vesele te-te ca s cuno ti i tu din truda i din osteneala ta m car o dulcea . Pentru c , dac vrei s - i spun adev rat, numai ct vei mnca i cit vei bea, numai atta vei fi c tigat, deoarece pe toate celelalte le vei l sa i nu vor folosi nici ele de tine, nici tu de ele; i numai cit vreme vei petrece bine i te vei desf ta veselindu-te, numai atta va nsemna c ai tr it. Deci reflecteaz i ia bine aminte la cuvintele mele i, pentru c e ti n elept, procedeaz a a cum i se va p rea c e mai bine i mai cuvenit. Dorind numai binele i lini tea ta i alegndui cele ce i snt mai de folos, eu c tre acestea te ndemn i acestea te nv . 81. Poftele lume ti, adic p catele, scurteaz via a n eleptul: O, lume, i-am spus c mi plec urechea i le-ascult pe toate, i precum caut albina prin toate florile i prin toate locurile i strnge miere dulce oriunde o va g si, iar unde va afla am r ciune, acolo o las , a a i eu, dup ce am ascultat toate vorbele tale i bune i rele, o voi asculta i pe aceasta. De vreme ce mi alegi o zi dintr-o s pt mn , ase zile s fac dup voia mea i o zi dup voia ta, s socotesc mai nti zilele vie ii mele i, dac voi g si timp s m pot desf ta i s m veselesc pe s turate, precum mi zici tu, voi face i asta. Dar dac nu voi g si vreme destul , ci numai ct voi ncepe voi i termina, oare cu ce folos i cu ce socoteal voi asculta cuvntul t u? 82. Adu- i mereu aminte de trei lucruri: moartea, nvierea i dreapta judecat ce va s fie Lumea: Ascult -m , te rog, pu in, ca s - i ar t o socoteal frumoas , care tiu c o s - i plac mult pentru c , z u, are i de ce s - i plac ; iar de nu- i va pl cea, o s faci i tu o socoteal . S zicem c lungimea vie ii tale este de o sut de ani; dac vei pune cte cincizeci de s pt mni pe an, fac cinci mii de s pt mni; din acestea sco nd cte o zi, fac cinci mii de zile, care echivaleaz cu treisprezece ani i trei sute dou zeci de zile, iar de vei scoate cte dou zile din s pt mn , fac aproape dou zeci i opt de ani. Acumsocote te n felul urm tor: nainte de a ajunge la vrsta de dou zeci de ani, sau n-ai avut posibilitatea, sau te-ai aflat sub ascultarea altuia i nu ai putut s petreci i s te distrezi; dar cnd vei ajunge la aceast vrst de dou zeci de ani, socote te num rul zilelor din cele cinci mii de s pt mni din care, dup cum am spus, lund cte o zi, fac treisprezece ani i trei sute dou zeci de zile, iar cte dou zile fac dou zeci i apte de ani i dou sute optzeci de zile i a a, de la vrsta de dou zeci de ani, m nnc , bea, joac ,

desf teaz -te i te vesele te pn la vrsta de patruzeci i opt sau chiar de cincizeci de ani. Iar de aici nainte, dac vrei s cugeti i la cele cere ti, i mai r mn nc cincizeci de ani; n felul acesta vei putea i s petreci n lume, i, ajuns la vrsta de o sut de ani, sfr indu-te cu cinste, s mo tene ti i mp r ia cerurilor. Nu este, oare, socoteala aceasta frumoas i iscusit , bun i vrednic de laud pentru amndou p r ile? Deci, dac vrei s m ascul i, nu- i mai chinui creierii zbuciumndu- i mintea n zadar i f r rost ca s g se ti o alt socoteal mai bun , c ci socoteala des vr it i calea cea bun aceasta este. Tu dar, ca un bun viteaz i ca un voinic vrednic, mergi pe aceast cale. 83. De vei tr i pn la o sut de ani, poate c vei afla timp de poc in ; dar dac nu vei ajunge nici pn la o sut de minute, iat c i se cade s fii pururea ndreptat i poc it n eleptul: Iat c am ascultat n t cere i cu lini te socoteala pe care ai f cut-o. Acum dar, ascult -m i tu, ca s - i ar t alt socoteal , c ci socoteala ta seam n cu zicala: Vinzi pe tele care noat n balt ". Iar dup ce i voi ar ta i eu socoteala mea, s vad i al i oameni cumin i, i care vor zice ei c e mai bun , pe aceea o voi p stra i de ea va trebui s ne inem cu to ii. 84. Dreapt socoteal pune la temelia vie ii tale Lumea: Arat -mi deci, care e socoteala de care vorbe ti ? 85. Zilele noastre snt aptezeci de ani; dac sntem n putere, optzeci; iar peste ace tia, boal de nevindecat n eleptul: Iat socoteala mea: Cnd un om ajunge la vrsta de optzeci de ani, oricine l vede l ferice te zicnd: Ah, fericit este omul acesta i bun soart a avut c ci i-a mplinit m sura vie ii i a ajuns la adnci b trne e". Fiecare om dore te deci s ajung numai pn la aceast vrst , cunoscnd c dac o dep e te este lovit de tot felul de dureri i de boli, precum cnta psalmistul David: Zilele noastre snt aptezeci de ani, iar de vom fi n putere, optzeci de ani, i ce trece peste ace tia este osteneal i durere" [Ps. 89, 10]. Acum deci f o socoteal mai bun : Ai spus c snt n vrst de optzeci de ani i c , ajuns aici, s -mi fac socoteala dac am tr it ntr-adev r ace ti ani pe care i-am amintit sau nu. Ia seama: n ace ti optzeci de ani eu fac apte mp r iri, adic disting apte vrste*, i anume: pruncia, copil ria, adolescen a, tinere ea, maturitatea, c runte ea i b trne ea. n aceste apte p r i ale vie ii snt deci cuprin i cei optzeci de ani. Mai zic c din ace ti optzeci de ani numai patruzeci am fost viu, iar al i patruzeci mort, socoteal adev rat i f r de gre al , pentru c n dou zeci i patru de ceasuri se face o rotire a soarelui (dou sprezece ceasuri ntuneric, adic noapte, i dou sprezece ceasuri lumin , adic zi); deci ziua spun c tr iesc, iar noaptea c * Cp. P. Berchorii, Reductorium morale, t. II, III, c.I, De hominis conditionibus: Sunt vere (ut aii idem = Isidorus) septem aetates, id est septem vitae humanae partes...

mor, adic ziua snt viu i noaptea mort, c ci dormind n pat snt aidoma celui ce zace n sicriu, pierzndu-mi mintea i sim irea, nev znd cu ochii, neauzind cu urechile, neadulmecnd cu mirosul, nesim ind cu gustul, mai ales c toate organele corpului amor esc i n epenesc, a a nct, cufundat n a ternut, snt asemenea celui ngropat n mormnt: el acoperit cu p mntul, eu nf urat cu plapum , el ntre cele patru scnduri ale sicriului, eu ntre cei patru pere i ai casei. Sufletul mortului este viu, i la fel de viu r mme i sufletul meu; dar dup cum eu, cnd dorm, numai arterele mi zvcnesc i pulseaz ca semn c m voi trezi, tot astfel pentru mort se adeveresc cuvintele vii ale Sfintei Scripturi c iar i va nvia i n felul acesta ne vom scula amndoi: ei din mormnt, iar eu din a ternut, el din sicriu, iar eu din cas . Cum vezi, nu este nici o deosebire ntre noi, a a c numai patruzeci de ani am fost viu i patruzeci mort. Din via mi-au r mas deci numai patruzeci de ani. S socotim acum, oare ace ti patruzeci de ani i-am tr it n ntregime sau nu? S mp r im deci ace ti patruzeci de ani ntre cele apte vrste ale omului, ca s tiu apoi ce fel de via i ce fel de trai am avut la fiecare din aceste vrste, i s te fac i pe tine, lume, s n elegi aceasta. Mai nti, vrsta prunciei. Dup mine, n timpul celor apte ani ai acestei vrste nu duci o via ntreag , fiindc cel ce tr ie te tie ce face, cunoa te ce vede, n elege ce aude, pricepe binele i r ul, vorbe te, umbl i are ra iune. Dar toate acestea i lipsesc pruncului, adic acelei vrste care nu are cuno tin de nici una din ele. Iat dar c n pruncie am fost ca i cum n-a fi fost; n felul acesta, din adev rata via mi-au r mas numai treizeci i trei de ani. Urmeaz ndat vrsta copil riei, care urc pn la patrusprezece ani. Dup cte mi amintesc despre aceast vrsta plin de lipsuri, eram i atunci viu, dar nu eram om. Mai nti, pentru ca omului i este dat s cunoasc credin a, legea i dogmele, binele i r ul, s - i agoniseasc hrana i b utura. Am numit n primul rnd credin a, adic a crede, a cunoa te, a ti c exist Dumnezeu i c el a f cut toate cele v zute i nev zute; n al doilea rnd, legea i dogmele, adic a cunoa te lucrurile de care trebuie s ne ferim i cele pe care trebuie s le p zim; n al treilea rnd, hrana i b utura, adic a putea ara i sem na, a lucra via i a face nego , toate acestea fiind necesare pentru chiverniseala omului. Dar la aceast vrsta| eu eram lipsit de toate acestea, mai ales pentru c nu tiam c exist Dumnezeu; de i n biseric m rturiseam aceasta, dar nu tiam despre cine vorbesc i despre cine m rtu i inti, mi lipsea cuno tin a, ca s -1 pricep pe Dumnezeu; n al doilea rnd, credin a nu-mi ajuta s pot cunoa te de ce folos mi este a crede n Dumnezeu i a p zi sfintele lui porunci. De altfel, mi se pare c nu numai eu, ci ntreaga fire omeneasc n general se prezint la fel. Iar dac vei zice c unii ar avea nc din vrsta copil riei ceva din cuno tin e de om matur, nu t g duiesc, pentru c Dumnezeu, p rintele luminilor, care trimite harurile cele des vr ite, poate s fac i aceasta i nu numai cu firea oamenilor, dar i cu firea animalelor.

Astfel, odinioar m garul lui Valaam 1-a recunoscut pe ngerul lui Dumnezeu, n timp ce Valaam nsu i nu 1-a recunoscut [Num. 23, 27 33]; sau leii cei fl mnzi au n eles c Daniil este profetul lui Dumnezeu i nu i-au f cut nici un r u; iar focul cuptorului din Babilon a priceput c cei trei copii snt nevinova i, a a nct firea focului, care mistuie nu numai lemnele, ci i pietrele, nu a putut arde sau v t ma ct de pu in c rni a fraged i moale a acelor copila i [Dan. 3,23]. Multe alte minuni a f cut i a ar tat el, nenum rate ca mul ime i nem surate ca m rime, inaccesibile firii omene ti, dar datorit firii individuale i comune, mai ales datorit propriei mele firi, n vrsta copil riei i a condi iilor amintite mai sus nu pricepeam nimic, nu cuno team nici m car o mic parte din ele. A adar, cine n-are cuno tin i ignor att pe Dumnezeu, ct i pe sine nsu i i nu n elege de ce s-a n scut, ce este i cine este, nu este om, ci animal sau altceva, nera ional i nesim itor, ca lemnele, pietrele i celelalte. Pentru c despre toate celelalte cte snt n lume animale, lemne, pietre, p s ri, pe ti nu se spune c nu exist , ci c exist , dar nu snt numite oameni, ci fiecare snt numite dup chipul i asem narea i genul lor. Da fel i eu, nu c n-a fi fost, c ci eram, dar parc aveam numai chipul i asem narea de om, dar nu eram om ntreg, i sem n m (nu la chip, ci la judecat ) mai mult cu animalul dect cu omul. De aceea, dar, dect s spun c am tr it ca un animal, mai bine a spune c n-am tr it nici m car o zi, i dect s spun c am tr it cu chip de om i fire de animal, mai bine m voi numi mort i f r suflare de via ; n felul acesta, iat c via a mea a r mas de dou zeci i apte de ani. n ace ti dou zeci i apte de ani snt cuprinse celelalte cinci vrste: adolescen a, tinere ea, b rb ia, c runte ea i b trne ea. Cea dintai dintre ele este adolescen a, care merge de la patrusprezece pn la dou zeci i unu de ani ns dup socoteala mea pn la aptesprezece ani tot de firea copil riei ine, a a nct pn ce ajunge omul la vrsta de aptesprezece ani, adic pn s nceap , cum se spune, s -i mijeasc musta a, tot copil i se zice (c ci n limba latin aceast vrst se nume te pubertas, de la pubes, numele p rului care cre te la nceput la must i i n barb )*. A adar, cam tot de o cuno tin copil reasc se sluje te i ntreag vrsta adolescentului pn la aptesprezece ani i seam n n toate cele cu vrsta copilului (afar de cazul cnd i ndreapt mintea cu nv tura), precum adevere te i fericitul David, spunnd: P catul tinere ii mele, Doamne, nu-1 pomeni" [Ps. 24, 7], pentru c tn r fiind nu tia ce face, ci f cea ceea ce nu tia. Cu aceast socoteal , iat c am mai pierdut cinci ani din via a mea i n felul acesta ea a r mas de dou zeci i trei de ani. Voi mai sc dea acum din cele trei vrste care mi-au r mas nc trei ani, socotind pe cei pierdu i cu boli i necazuri, n nchisori, n robii sau n lips de libertate. Deoarece bietul om care se afl bolnav nu poate fi sigur c se va ns n to i i, tot * P. Berchorii, loc. cit.: Secunda est pueritia exten ens se ad secundum septennarium, dicta a pubertate, eo auod tune homo efficitur

a a, n nchisoare fiind i n nevoie, nu poate ti sigur dac va sc pa, aceast stare este numit jum tate via i jum tate moarte"; i nu numai aceasta, ci orice via grea i de nesuferit a a o va socoti orice om cu mintea ntreag , adic nu via , ci moarte, nu libertate, ci nchisoare, nu tihn i lini te, ci chin i osteneal , i cu ele o va asemui, pentru c acolo unde snt chinuri nu este via , ci moarte. De aceea i chinul cel ve nic este numit moarte. Iat deci c din optzeci de ani toat via a mea se rezum la dou zeci. Dar dac a fi avut de tr it aizeci de ani, ar fi r mas doar cincisprezece, din patruzeci doar zece, iar din dou zeci numai cinci ani. Acum, o, lume repede trec toare, adu- i aminte c mi-ai spus ca dintr-o s pt mn m car o zi s fac voia ta i s umblu t v lindu-m n desf t rile tale. Ai v zut ns c , potrivit socotelii tale celei drepte i adev rate, din cei optzeci de ani numai dou zeci am aflat ai mei. Dou zeci de ani nseamn o mie de s pt mni, i sco nd din fiecare s pt mn cte o zi, fac o mie de zile; o mie de zile nseamn doi ani i dou sute aptezeci de zile. Dar, n att de scurt i pu in timp, oare cu ce fel de petreceri m pot eu desf ta i petrece? Dect s te ascult pe tine i s r mn numai cu atta, mai bine este ns s nu te ascult i s r mn i f r aceasta. Iar i mai bine este s ne desp r im i s ne ndep rt m unul de altul. De aceea oricine este cunosc tor i oricine are minte s se gndeasc i s socoteasc cu pruden i cu mintea ntreag , ca un n elept, i foarte am nun it c innd seam de desf t rile celor optzeci de ani i pl cerile lumii am g sit numai doi ani i dou sute aptezeci de zile; dar celui care va tr i patruzeci de ani i va r mne numai un an i o sut treizeci i cinci de zile, i tot a a, dup cum am mai spus, aceluia care va avea mai pu ini ani i va r mne i mai pu in timp. Dar fie c este vorba de mult vreme, fie de pu in , cuvintele i nv turile pe care le afli de la lume nu trebuie aplicate, pentru c fie n mult , fie n pu in vreme, ele tot mult p gubesc; i dac este vorba de mult vreme, vei gre i mai mult, iar dac este vorba de pu in vreme fie i o zi sau nici att, un ceas sau un sfert de ceas cu poftele lume ti bietul om i va pierde sufletul; chiar i pentru un ceas de pl cere pe care o are trupul, sufletul, care nu este vinovat, se va chinui ngrozitor, f r mil , cumplit, f r nici o mngiere, mult, f r seam n, n veci, f r de sfr it, pedepsindu-se f r de sfr it. S nu se lase bietul om nici n n dejdea aceea, spunndu- i: De i am f cut rele n tinere ea mea, cnd voi fi b trn m voi l sa de ele i m voi poc i". S nu te la i de p cat abia cnd te las el pe tine, c ci nu e ti n c tig i, precum spune n eleptul, s nu f g duie ti zicnd: Vino mine i i voi da, pentru c pn mine nu tii ce se va ntmpla cu tine" [Prov. 3, 28]. Acela i lucru l aminte te pururea i sl vitul cuvnt al preasl vitului Hristos Dumnezeu acolo unde spune la parabola bogatului: Suflete, m nnc i bea, ai multe bog ii", f r s tie c a doua zi i vor lua sufletul [Le. 12, 1920]. S socoteasc , deci, orice om care se folose te de minte i de ra iune ce folos ar avea dac ar dobndi nu numai desf t rile i dezmierd rile lumii, ci chiar lumea

ntreag , i dac ar tr i nu optzeci sau o sut de ani, ci chiar dac ar tr i ct lumea, dar i-ar pierde n schimb sufletul? Mai cu seam c , de i-1 va pierde, nu i se arat nici o cale ca s -1 reg seasc ( i nu n aceast lume), i c o dat ce -1 va vinde iadului n schimbul p catelor, nici cu cel mai scump pre nu-1 va putea r scump ra. De aceea, dar, oricine se nume te om i se sluje te de ocrm uirea unei min i ntregi s socoteasc cu toat grija i cu tot de-am nuntul, i socotind, s n eleag ce este lumea, adic ce este trupul s u, i ce este el, adic ce este sufletul lui, i ce snt pref c toriile lumii, adic poftele trupului spre care-1 ndeamn lumea, adic l atrage pofta trupului, i ce este ceea ce vrea lumea s fac el, adic ce pofte te carnea, i ce i se cuvine lui, adic ce trebuie s fac sufletul lui. i socotind acestea, s vad c toat lumea se sluje te de dou lucruri: de lumin i de ntuneric, adic de bine i r u*, i c , deasupra acestor dou , sufl ct pot de tare patru vnturi care se lupt ntre ele, adic mp r ia cerului i sufletul, mp r ia lumii i trupul. Cerul i sufletul tind spre partea binelui, adic se lupt pentru lumin i mpotriva ntunericului, adic se lupt mpotriva r ului; vor s fac binele, iar r ul s -1 alunge. Lumea sau mp r ia lumii mpreun cu trupul se in de partear ului i lupt mpotriva luminii, adic lupt mpotriva binelui ca s fac r ul, iar de bine nici nu in seama. De aceea dar, fiecare om ntreg se cade s depun mult srguin i s duc o lupt mare pentru suflet, ca nu cumva partea mai josnic s ncalce pe cea mai nobil , c ci nici slugii nu i se cade s fie mai mare dect st pnul s u [Mt. 10, 24]. Pentru c cerul este o mo tenire mai nobil , ve nic i f r de sfr it, iar lumea este o mo tenire mai josnic , repede pieritoare i care nu se mai ntoarce n nimic. La fel i trupul este rn muritoare, care nu se mai ntoarce n nimic, iar sufletul, suflare dumnezeiasc , nemuritoare i etern , dup cum spunea poetul: Ca s fii ntreg la suflet, oare ce ai refuza s nduri?" Pentru c aceast parte are mai mare pre dect trupul, mai ales c , de va socoti bine, nimeni nu va g si nimic care s plac min ii celei n elepte. i chiar dac ar g si dintr-acelea care plac trupului i ochiului trupesc, frumos ne nva evanghelistul Ioan: Nu iubi i lumea i nici cele lume ti" [1 Io. 2, 15]. De aceea mintea omeneasc pe cele cere ti s le doreasc , pe cele p mnte ti s le dispre uiasc ** i cu fel de fel de str danii s tind spre cele cere ti, unde se afl i tronul, i adev rata lui lini te. Pentru c lumea nu este un l ca trec tor, i noi ntr-nsa sntem ni te locuitori vremelnici, iar cerul este mo tenirea noastr i acolo sntem noi locuitori permanen i i mo tenitori. Cnd va fi aceasta? Cnd ne vom lep da de lume i cnd vom cunoa te c de la aceast lume nu vom avea nici un folos, cnd vom ndeplini prin fapt acele sfinte, apostolice ti i biserice ti porunci pe care le-am cunoscut i auzit, dup cum spune: Nu cel ce cunoa te poruncile, ci cel ce le face fi-va fericit" [Rom. 2, 13]. Dar cnd ne vor fi la ndemn acestea i ne va fi u or s le ndeplinim? Cnd ne vom apuca s le lucr m cu toat inima i dragostea des vr it , deoarece dragostea, supunndu -le pe toate, cu t rie le biruie te. * n text, nesimetric ** Cicero, De republica VI, 12: haec coelestia semper spectato, iile, humana contemnito

REAMINTIREA CELOR SPUSE MAI NAINTE Ai v zut deci acum, prietene, dintru nceput, cum, ce i n ce fel este lumea? Ai v zut la ce sfr it duc frumoasele desf t ri ale lumii? Ai v zut ce pofte te lumea, adic trupul, i ce-1 ndeamn pe om, adic pe suflet, s fac ? Ai v zut cte lingu iri, cte la uri, cte capcane ntinde n toate p r ile i pe toate c r rile bietului suflet al omului? Ai v zut via a i anii omului atta timp ct este pe lume? Sile te-te atunci s fii cu totul bun i plin de virtu i . Pentru c de nu e ti astfel, strimt este calea cerului" i, precum zice: Pn nu v ve i ntoarce i nu ve i deveni ca pruncii, nu ve i intra n mp r ia cerurilor" [Mt. 18, 3 ] ; adic s fim cura i n toate i ntru toate blnzi. Mai ales datorit slabei firi a oamenilor ni s-au ar tat multe i felurite mijloace de mntuire, astfel ca, chiar dac n-am putea s ne afl m n vrful sc rii, m car aproape de vrf sau la mijloc s ne afl m. C ci multe snt l ca urile lui Dumnezeu [Io.14, 2], i s nu ne pomenim cu totul i pe de-a ntregul nstr ina i i ndep rta i de acest drum. Iar dac i se pare greu s te lepezi cu totul de lume i dore ti s nu fii cu totul singuratic i s rac n aceast lume, ci s cuno ti n via a ta oarecare tihn , greu este; c ci precum i este greu c milei s treac prin gaura acului, nc mai greu bogatului n mp r ia cerurilor" [Mt. 19, 24]. Dar tot cel preamilostiv zice c ceea ce nu este cu putin la oameni este cu putin la Dumnezeu" [Mt. 19, 26], de vreme ce nu exist nimic care s nu poat face Dumnezeu, c ci toate snt n mna lui i, deschiznd-o, toate se umplu cu bun tatea lui" [Ps. 144, 17]. Iar pentru c aceast lume vremelnic este o lume care are nevoie de conducere (c ci ceea ce nu este condus nu poate progresa), dac va putea cineva cu ntreaga n elepciune i cu bun socoteal , aflndu-se n lume, s conduc lumea i s - i p streze sufletul nev t mat i curat, frumos i bun lucru va fi, deoarece i lui Dumnezeu, i oamenilor le-ar fi pe plac. Dar cine oare ar putea fi acela? Cel care- i va ntip ri n minte cu t rie i cu de-am nuntul, care va asculta cu urechile sufletului i, ascultnd i in elegnd, va ndeplini cele 77 de sarcini pe care ni le pune dinainte Andrei zis Vissovatius, i pe care le nume te Imboldurile virtu ilor i frnele p catelor*, adic ndemnarea spre virtu i i ab inerea de la p cate, pe care le vom ar ta i le vom pune sub ochii fiec ruia. Pentru c , dup cum mi se pare, acela va fi pe plac i lui Dumnezeu, i oamenilor, i, ceva mai mult, va avea folos att de la via a trec toare, ct i de la via a viitoare i, dup o via sl vit i cinstit , la moarte cinste i dup moarte cinste, i la a doua nviere iar i cinste va g si, ntru slava Tat lui i a Fiului i a Sfntului Duh, acum i pururea i n vecii vecilor. Amin! SFR ITUL C R II NTI
* Andrea Wissowatius, Stimuli virtutum, fraena peccatorum,Amstaelodami, 1682, p. 1-104

A LUI IOAN DIMITRIE CONSTANTIN-VOEVOD, la DIVANUL LUMII CU N ELEPTUL sau DISPUTA SUFLETULUI CU TRUPUL DOVAD A SUFLETULUI FA DE TRUP, SAU A N ELEPTULUI FA DE LUME, PENTRU CELE N CHIP MINCINOS GR ITE DE ACEASTA I M RTURIE PENTRU CELE ADEV RATE GR ITE DE EL CARTEA A DOUA 1. i se cuvine s tii de cine a fost f cut lumea i se cuvine mai nti s tii de cine a fost f cut aceast lume, ca i ntreg cuprinsul ei, adic toate mprejur rile ei. Dup aceasta trebuie s n elegi c ea este trec toare i nestatornic , dup cum spune nsu i creatorul ei, Domnul nostru Isus Hristos: Cerul i p mntul vor trece" (Mt. 5, 18) i dup cum nv altcineva, asemenea lui: Este timp pentru orice lucru i toate trec cu timpul" (Ecl. 3, 1). 2. S crezi c lumea este f cut de Dumnezeu A adar, aceast lume este f cut de Dumnezeu, atoatef c torul, precum m rturise te Moise, cel maivechi dintre to i istoricii: La nceput a f cut Dumnezeu cerul i p mntul" etc. (Gn. 1,1). Lumea este ca o gr din , iar oamenii ca florile. Lumea este ca o gr din i ntrnsa oamenii snt ca florile, precum m rturise te Osie (14, 5): R s ri-va Israel ca un crin" sau Tot trupul este iarb i toat slava lui ca floarea: iarba s-a uscat i floarea a c zut" (s. 40, 7 8). Omul este ca pomul i ca rodul, cu alte cuvinte ca fructele snt faptele lui. Din pomul bun va ie i road bun [Mt. 7, 17] i la aceasta se adaug cele ce urmeaz acolo unde se spune despre omul bun: i va fi ca pomul r s dit lang trecerea apelor care i va da rodul la timpul cuvenit, iar frunza lui nu va c dea" (Ps. 1, 3 i Ier. 17, 8). Lumea este ca un tezaur, dac o vei folosi spre bine, iar dac o vei folosi spre r u, rea va fi pentru tine. Lumea este ca un tezaur (desigur al celor trec toare). Dac vei folosi avu ia n sensul bun, va fi spre binele t u, pentru c spune Ecleziastul (6, 12): Avu ia strns pe ned rept este spre r ul celui ce a agonisit-o" i iar i: Cine iube te argintul, nu se va s tura de argint" (5, 10). 3. S tii c lumea este trec toare Creznd deci c lumea este f cut de Dumnezeu, tot a a s crezi c lumea aceasta este trec toare i c ve nic este cea viitoare, despre care m rturise te Ioan

Teologul: i am v zut cer nou i p mnt nou, pentru c primul cer i primul p mnt au trecut" (Apoc. 21, 1); i Cer nou si p mnt nou a tept m" ( Ps. 3, 13). Trupul urmeaz soarta lumii; zilele omului snt ca iarba Omul nsu i urmeaz soarta lumii, pentru c se spune: Omul, ca iarba snt zilele lui" (Ps. 102, 15). De ce oare? Pentru c omul cel nti creat, neumblnd dup poruncile creatorului s u i neascultndu-i poruncile, a devenit muritor i trec tor prin aceast lume. Dar cu ce a gre it? Cu aceea c s-a l sat am git defrumuse ea fructului: A v zut deci femeia c este pomul bun la mncare i frumos la vedere i pl cut ochiului i a luat din rodul lui i a mncat i a dat i b rbatului ei" (Gn. 3, 6). Atunci ndat toate bun t ile lumii i bog ia ei au devenit nestatornice i nefolositoare omului. Dup cum ne-a f cut cunoscut Ecleziastul (5, 14): Gol a ie it din pntecele maicii sale, gol se va i duce, i nu va lua cu sine nimic din ostenelile sale". n lume urmeaz de ert ciunea Dup aceea n lumea aceasta a urmat de ert ciunea, pentru c iar i acela i spune: De ert ciune a de ert ciunilor, toate snt de ert ciune" (Ecl. 1, 1). Lumea se men ine prin mila lui Dumnezeu Dar s tii c dac bietul neam omenesc se g se te de atta timp n de ert ciune i n mprejur ri nechibzuite i dac dup atta amar de vreme mai tr iesc oamenii n lume pn azi, aceasta se datoreaz preabogatei mile a lui Dumnezeu, c ci se spune: ndelung r bd tor i mult milostiv, nu dup f r delegile noastre, nici dup p catele noastre ne-a f cut nou " (Ps. 102, 8, 10). 4. Nu te am gi cu frumuse ile lumii ns tu nu te am gi cu podoabele i frumuse ile acestei lumi, nici nu te da cu toat inima desf t rilor ei, c ci pn la sfr it cu veselie se va amesteca triste ea si cea mai mare bucurie se sfr e te n plns" (Prov.14, 13). 5. Lucrurile lumii snt ca praful n b taia vntului De asemenea, toate lucrurile lumii (n afar de cele bune) snt ca praful n b taia vntului" (Ps. 1, 4) i, iar i, ca avu ia pr dat de tlhari i ca hainele roase de molii. 6. S nu te ntristezi v zndu-i puternici pe mp ra ii neamurilor Ceva mai mult, cnd vei vedea pe al ii, adic pe mp ra i, domni i pe ceilal i care, avnd bog ia i slava lumii, fac multe, i ceea ce le place, s nu te am r ti din cauza aceasta i s nu te ntristezi, c ci Prorocul te nva : S nu te temi cnd se va mbog i omul sau cnd se va nmul i slava casei lui" (Ps. 48, 17), c ci casa lui nclin spre moarte i pa ii lui c tre iad" (Prov. 2, 18). Pentru c privirile lui Dumnezeu nu snt aplecate asupra lui i nici asupra slavei lui; despre aceasta m rturise te Isaia (66, 2): C tre cine vor privi dac nu c tre cel smerit i lini tit i care tremur de cuvntul meu?" 7. Norocul n lume nu aduce fericire

S nu socote ti i nici s - i intre n minte c acest noroc lumesc al lor aduce vreo fericire adev rat . 8. Norocul este nehot rt i nici c vor avea vreo limit sau vreo perioad adev rat i bine determinat a avu iei lor vremelnice. 9. Cel bogat n lume este s rac i orb C ci de i n lume, adic dup lumeasca socoteal , ei se numesc boga i i sl vi i, ei snt totu i s raci i orbi, ne innd seama de aceasta, precum adevere te Ioan (Apoc. 3, 17): Tu zici: snt bogat i m-am mbog it i nu-mi lipse te nimic i nu tii c e ti un nenorocit, un mizerabil, un s rac, un orb i gol". David, rege fiind, a cunoscut aceasta, spunndu- i: Eu snt s rac i lipsit" [Ps. 87, 15]. Calea lat i larg duce la moarte De asemenea, calea unora ca ace tia va duce la un sfr it nefericit i la un liman r u, despre care frumos se spune: Este o cale care pare oamenilor a fi dreapt , dar n cele din urm ea duce n fundul iadului" (Prov. 14, 12) i tot acolo: Iar c ile celor ce in minte r ul duc la moarte" (12, 28); c ci tot trupul n rn se va ntoarce, iar cel puternic i mai curnddect ceilal i, dup cum se zice: Tot puternicul are via scurt " (Is. Sir. 10, 11) i la r u sfr it va ajunge. Despre aceasta frumos vorbe te i Iov (20, 15): Avu ia strns pe nedrept o va varsa, o va scoate din casa lui ngerul", adic le va pl ti lor cu pedepsele cumplite ale iadului.| 10. Ia exemplu din vechile istorii S nu te am ge ti cu unele exemple din vechile istorii, ci mai degrab s te n elep e ti prin ele. Pentru c vei afla cu privire la mp ra ii care au supus n scurt timp multe c nu trebuie s se team cinevade cei ce ucid trupul, ci de cei ce ucid sufletul" (Mt. 10, 28) i c ceva mai mult cel ce ucide va fi ucis, pentru c iar i zice: C i scot sabia, de sabie vor muri" (Mt. 26, 52), i nc chiar i de mna celui mai mic. 11. Exemplul lui Alexandru cel Mare Pentru aceasta deci po i lua un frumos exemplu de la Alexandru cel Mare, despre care se scrie n Istoria sa c a fost otr vit i omort de o slug a lui, cu alte cuvinte c cel mic a omort pe cel mare, c sluga a omort pe mp rat. n leg tur cu aceasta bine zice Ecleziastul (10, 7): V zut-am slugile c l ri i pe st pni mergnd pe jos", iar n alt parte se zice: Prin ei n i i au mp r it iar nu prin mine" (Os. 8, 4) i de asemenea n alt loc: A c zut i mare a fost risipirea lui" (Iez. 13, 12). Cu aceasta a putea compara deopotriv fierul pe care l m nanc rugina sau elefantul pe care l omoar oarecele. 12. Nu prin r ut i, ci prin virtu i s - i r mn vestit numele dup moarte Gnde te-te deci c , deoarece pn la urm tot vine moartea, cel pu in s nu- i r mn un nume r u, ci un nume bun, c ci mai bine un nume bun dect avu ii multe" (Prov. 22, 1), iar n alt parte se zice: Mai bun este un nume bun dect

mirul cel scump" (Ecl. 7,1), i nu naintea ochiului omenesc, ci naintea ochiului lui Dumnezeu, care scruteaz inimile i gndurile. De aceea ne i nva : Lua i aminte s nu face i milostenia voastr naintea oamenilor" (Mt. 6, 1) i ca nu cumva s se spun despre tine: Pierit-a amintirea lui cu sunet" (Ps. 9, 6). Tot a a, str duie te-te n tot timpulvie ii tale ca s po i spune dup moarte acel cuvnt al lui Iov (29, 20): Slava mea se va rennoi pururea". 13. Cu fapte rele nu vei dobndi nume vestit P ze te-te dar, repet, ca nu cumva s i se spun : Pentru ce te f le ti cu r utatea ta, puternice?" [Ps. 51,1]. Oricum ar fi, n lume via a i slava snt scurte i acest lucru i este cu putin s -1 tii c n aceast lume corupt , sau ntr-un fel sau altul, pentru pu in timp vei mo teni slava ei, precum adevere te Iov (14, 2): Ca floarea r sare si ca umbra fuge i niciodat nu r mne n acela i loc"; putem de asemenea cita cuvntul lui Ieremia (6, 4): Vai nou c ziua nclin spre sfr it i s-au ntins umbrele serii". i nici n nenorocire sau n bog ie aflndu-te s nu te socote ti mai mult dect e ti, dup cum att de frumos ne nva sfantul Grigorie cel Mare: Dac vrei zice s n elegi ce fel e ti, trebuie mai nti s cuno ti cum nu e ti, pentru ca, cu chipul celor bune, s masori ct de urt e ti prin lipsa acestor lucruri bune" (Scrieri morale, cartea a XXIV-a*). Ceva mai mult, dup cuvntul lui David: ,.Tu e ti vierme, i nu om" (Ps. 21, 6). C ci ce este via a noastr ? fum" (Iac. 4, 14) i pururea adu- i aminte de cuvntul lui Isaia: Eu snt om al durerilor, care cunoa te sl biciunea" (Is. 53, 3). Vrei cumva s fii mai mult dect ceilal i oameni? Nu. De aceea s-ar cuveni s spui cuvntul: Deci si eu om muritor snt, la fel cuceilal i oameni"(n . Sol. 7, 1). 14. Frumuse ea lumii s nu o pofteasc inima ta S nu- i pierzi min ile dup frumuse ile vrednice de ur ale lumii, nici s pofteasc inima ta frumuse ea ei", dup cum spun Proverbele (6, 25). 15. ndr girea frumuse ilor aduce mult pagub ndr girea frumuse ilor aduce mult pagub , c ci istoria scrie c pentru frumuse ea unei femei, a Elenei, a fost d rmat vestita cetate a Troiei i c prin frumuse ea fructului s-a am git Eva. 16. De la lume nu vei agonisi nici un bine Nici s gnde ti c vei dobndi vreun bine de la aceast lume rea, c ci Isaia (14, 20) despre aceasta strig , zicnd: Pentru c ai pierdut p mntul meu i ai ucis poporul meu nu vei d inui ve nic, s mn rea !"

* Beatii Gregorii, Expositiones morales, lib. XXIV, 6:Qui enim plenissime intelligere appetit qualis est, tales nimirum debet conspicere qualis non est, ut ex bonorum forma metiatur quanto ipse deserlo bono deformis est.

17. Nu vei g si n lume nici o n elepciune i nu vei g si nici o n elepciune n ea, c ci n elepciunea lumii naintea lui Dumnezeu este nebunie" (1 Cor 3, 19), i n alt parte zice n continuare: C nebun a devenit orice om n ce prive te tiin a" (Ier.10, 14). Ceva asem n tor spune n eleptul n Proverbele sale: Nu este n elepciune, nu este chibzuin , nu este n elegere cu privire la Dumnezeu" (21, 30), i Apostolul c tre romani: n elepciunea trupului moarte este" {Rom. 8, 6; vezi i Is. 5, 20). 18. n lume nu vei ntlni bun tate i odihn A ijderea, c utnd, nu vei g si ntr-nsa nici o bun tate i nici o odihn , precum sfntul Augustin arat i zice n Cartea confesiunilor (VI, 16): Vai de acel suflet care desp r indu-se de tine, Doamne, a gndit c va g si altceva mai bun dect piedici, confuzii potrivnice i nestatornicii i din spate, i din l turi, i din fa , i de peste tot greut i"*. 19. Dumnezeu a f cut lumea spre binele, iar nu spre r ul omului Aceast lume a f cut-o ns milostivul Dumnezeu, preabunul, preamarele i atotputernicul ei creator, spre folosul i nlesnirea omului. Ceea ce se poate dovedi prin aceea c ntruct 1-a creat nemuritor i de vreme ce era nemuritor, lumea aceasta era spre folosul lui. 20. Dup s vr irea pacatului lumea s-a schimbat n r u Tot a a, dup p catul omului, toate cele menite s fie de folos s-au schimbat i transformat n pagub , cele dulci n am real , cele u oare n grele i cu trud de agonisit pentru s rmanul om, dup cum nvederat scrie Moise: Zise Dumnezeu lui Adam: pentru c ai ascultat glasul femeii i ai mncat din pomul din care v poruncisem s nu mnca i, blestemat s fie p mntul pentru muncile tale, ntru necazuri s m nnci dintr-nsul n toate zilele vie ii tale; spini i ciulini s - i r sar i s m nnci iarba ogorului; ntru sudoarea fe ii s - i m nnci pinea pn cnd te vei ntoarce n p mntul din care ai fost luat, c ci p mnt e ti i n p mnt te vei ntoarce" (Gn. 3, 1719). Dumnezeu a ar tat cum se dezleag p catul Dup aceea, iar i milostivul i induratul Dumnezeu, cu bogata i nem rginita lui mil fa de creatura sa ntorcndu-se, cu comp timire i-a ar tat modul i mijlocul prin care s se poat desface de leg tura blestemului aceluia pe care 1-a primit, ca s fie din nou ve nic i nemuritor. 21. Pentru nimicirea p catului trebuia s vin n lume Hristos, noul Adam n acest scop, f r ndoial , de aceasta era nevoie i aceasta s-a mplinit, adic : de vreme ce vechiul Adam a gre it, era nevoie de un nou Adam care s -l mntuiasc i trupul, p timind pentru trup, s -i redea libertatea. Despre aceasta m rturise te
* S. Augustini, Confessiones, lib. VI,16: Vae animae audaci quae speravit, si a te recessisset, se aliquid melius habituram! Versa et reversa in tergum, et in latera, et in ventrem; et dura sunt omnia.

Augustin: A a cum Dumnezeu te-a f cut f r tine, tot a a nu te poate mntui f r tine"*, cu alte cuvinte: nu divinitatea singur care le poate pe toate , ci i omenirea, care este p rta naturii lui Adam, a fost necesar pentru salvarea ta, adic Dumnezeu-Omul, ca n felul acesta s se nasc noul Adam i s se nimiceasc blestemul. 22. Venirea lui Hristos i nimicirea p catului au fost prezise mai dinainte de proroci. Apoi, venind el, ne f g duie te mp r ia sa A adar, acest Iisus Hristos, Dumnezeul i mntuitorul, s-a f cut n dejdea i ap r torul nostru. El s-a ar tat mai nti prin sfin ii s i proroci, iar mai apoi, sosind timpul s se mplineasc spusele prorocilor, s-a ar tat El nsu i, nescrbindu-se de pntecele fecioresc, lund trup omenesc din Sfntul Duh i din M ria Fecioar ; i ntrupndu-se, p timind i r stignindu-se i nviind a treia zi (a a cum era scris de c tre ale ii s i), noul i cel f r de p cate Adam 1-a nviat din mor i pe vechiul i p c tosul Adam, i mpreun cu Adam, ntregul neam al oamenilor. Lucrul acesta mai nainte de a se fi ntmplat n fapt, cunoscndu-1 cu adev rat de la Sfntul Duh, 1-a m rturisit Osie (6, 2) zicnd: Ne va vindeca pe noi dup dou zile i a treia zi ne va scula pe noi"; i pe cei ce stau n ntuneric si n umbra mor ii i va nvia", spune Isaia (9,2); R s rit-a soarele drept ii", precum spune Troparul Na terii Domnului**. Aceasta a scris-o i Apostolul, zicnd: Mai nti a fost ntuneric, iar acum lumin " (Efes 5, 8). Lucrul acesta era nc de la nceput nsemnat n umbra legii, ntruct ea zice: Era lumin pentru to i fiii lui Izrael, dar ntuneric i cea peste tot p mntul Egiptului" (Ex. 10, 22). Cel ce crede n Domnul, chiar de va muri, viu va fi; iar cel ce tr ie te i crede nu va muri n veac A adar, venind el, ce zice? Cel ce crede n mine, chiar de va muri, viu va fi; iar cel ce tr ie te i crede n mine nu va muri n veac" (Io. 11, 25, 26). Dar cum este cu putin aceasta? Este cu putin pentru c el nsu i ne-a r scump rat cu sngele lui (de la moarte)" (Efes. 1,7), sau ca i cum ne-ar fi n scut a doua oar , precum zice Apostolul: Prin evanghelie v-am n scut pe voi" (1 Cor. 4,15); i astfel celor ce au crezut ntr- nsul le-a dat puterea s devin fii ai lui Dumnezeu ( i fra i ai lui)" (I . 1, 12) i s fie mpreuna cu ei mo tenitorii mp r iei sale (Rom. 8, 17) dar numai celor ce se leap d de aceast lume i -1 urmeaz , pentru ca s umble astfel i ei n lumin ca i dnsul. i c rei mp r ii i face mo tenitori? Aceleia pe care ochiul n-a v zut-o, urechea n-a auzit-o i la inima omului nu s-a suit pe care de la nceput a preg tit-o Dumnezeu pentru cei ce-1 iubesc" (/ Cor. 2, 9), adic tr irea noastr este n ceruri" (Filip. 3, 20). i aceasta a cunoscut-o mai dinainte Prorocul, zicnd: Aceasta este mo tenirea slugilor lui Dumnezeu" (Is. 54, 17), unde drep ii vor str luci ca soarele" (In . Sol. 3, 7; Mt. 13, 43) i lumina lor va fi mielul, c ci noapte nu va fi acolo" (Apoc. 21, 23).
* S. Augustini, Sermo CLXIX, 13: Quid ergo fecit te sine te, non te iustificat sine te. ** V. Mineiul lunii lui dechemvrie, M -rea Neam , 1845, f. 189r Tropariu glas IV, la litie

23. Cunoa te-l pe Dumnezeu dup lucrurile Sale Pe binef c torul Dumnezeu po i s -L cuno ti mai cu seam dup minunatele sale creaturi, care nu lipsesc niciodat din fa a ochilor t i, ca s le vezi i dup cum m rturisesc ele nsele: Cerurile povestesc slava Lui" (Ps. 18, 1) i se nva ntre ele, unele pe altele, s cunoasc pe Dumnezeu, f c torul i ziditorul lor: Ziua spune zilei cuvntul i noaptea veste te nop ii tiin a" (Ps. 18, 2). Fiind orbit de poftele lumii i umblnd n ntuneric, p ze te-te s nu i se par c umbli n lumin i se mai cuvine apoi ca, v zndu-te liber ntr-o m sur att de larg i ntr-un spa iu att de ntins i pofta ta nentmpinnd nici o piedic , s nu cumva s ntrebuin ezi frumoasele i bunele daruri pe care i le-a d ruit El Dumnezeu spre r ul i pieirea ta i s nu cumva s i se ntmple ca, nchipuindu- i c umbli n lumin , s dai de ntuneric. Pentru aceasta se zice: S se ntunece ochii lor ca s nu vad " (Ps. 68, 23). Nici n ntuneric s nu umbli ca orbii, pentru c se zice: Cine umbl n lumin (adic cel ce umbl n lumina legii), c ci legea este lumin " (Prov. 6, 23) nu se poticne te" (Io. 11, 9). C ci pe cei ce socotesc c lumina acestei lumi este lumina cea adev rat Domnul i nume te orbi i c l uze ale orbilor" (Mt. 15, 14), mai alespentru c lumina acestei lumi este ntuneric, precum bine a cunoscut Iov (38, 19) c noi n ntuneric ne nvrtim". 24. Spre bine, iar nu spre r u s te serve ti de darurile ce i -au fost date De asemenea, fiind nzestrat cu multe daruri dumnezeie ti spre folosin a ta, s nu- i ntuneci mintea cu ele, ca s nu se zic despre tine: A c zut peste ei foc i n-au v zut soarele" (Ps. 57, 8); cunoa te-L pe cel care a creat i focul i pe tine, i avnd n tine lumina credin ei s cuno ti pe Dumnezeu, d t torul i p rintele luminilor, neuitnd s zici: Cu ce voi r spl ti pe Domnul pentru toate cte mi-a dat mie?" (Ps. 115, 3). P ze te-te cu t rie de pofta ochilor Iar de pofta ochilor trupe ti p ze te-te cu t rie, ca nu cumva s fii batjocorit de anumite de ert ciuni i r t ciri, c ci pentru pu in poft , dup aceea o s urmeze pentru tine mult c in ; pentru care frumos ne nva Domnul zicnd: Dac ochiul t u te sminte te, scoate-1 i leap d -1 de la tine" (Mt. 5, 29). S nu cau i alt frumuse e sau alt lumin mai frumoas i mai str lucitoare dect cea dumnezeiasc Nici s cau i vreo alt frumuse e sau vreo alt lumin mai frumoas i mai str lucitoare dect cea dumnezeiasc , pentru c tot El zice: Eu snt lumina lumii" (Io. 8, 12). Aceasta a cunoscut-o mai nainte Isaia, care a zis (9,2): Poporul care umbla n ntuneric a v zut lumin mare; celor ce locuiesc n p mntul i n umbra mor ii le-a r s rit lumina". C ci, de vei c uta mai mult dect atta, vei ajunge s nume ti lumina ntuneric i ntunericul lumin , dup cum bine se spune: Umbl n ntuneric ca n lumin " (Iov. 24, 17). n acela i sens spune Ioan: Au iubit oamenii ntunericul mai mult dect lumina" (Io. 3, 19). Tot pe ace tia i

comp time te Isaia (5,20): Vai celor ce zic binelui r u, vai celor ce consider amarul dulce, ntunericul lumin i lumina ntuneric". 25. Fii orb, mut i surd la poftele lumii De aceea, umblnd n lumea aceasta i n ntunericul ei, toate cele ale lumii s le socote ti drept nimic i s r mi surd i mut la ndemnurile poftelor ei, dup cum zice Prorocul: Iar eu ca un surd nu auzeam i ca un mut nu-mi deschideam gura" (Ps. 37, 14); adic nu numai s nu le faci, dar nici s le auzi, ori s gr ie ti despre ele, ca s nu le pofteasc inima ta, c ci cu adev rat s tii c rea i s rac via ducem n lumea aceasta" (Tob. 4, 29). 26. Cuget la cele de pe urm Fii deci un bun socotitor i n elege la ce sfr it ajung acei care caut poftele lumii. 27. Bog ia este cauza multor rele Mai nti, dar, ei vor pofti bog ie, care poate da na tere la multe i felurite rele i care poate cobor sufletul n iad; c ci ncepnd cu ct de pu in, ea nu se mai satur cu ct de mult, dup cum spune Solomon n Proverbe (13, 25): Sufletele necredincio ilor nu se satur "; pe ace tia cu mnie i ceart Isaia (56, 11): Cinii cei neru ina i la suflet nu au tiut ce e saturarea"; iar altcineva adevere te c : Cel lacom de bani nu se va s tura" (Ecl. 5, 10). 28. Crescnd bog ia, spore te l comia, iar din l comie se na te invidia Bog ia d rm zidurile i cet ile i distruge temeliile. Cu ct se nmul e te bog ia, cu att cre te l comia. L comia este nceputul invidiei, iar invidia na te crima: A z mislit durerea i a n scut nelegiuirea" (Ps. 7, 14). | 29. Invidia este fratricid Din invidie a ucis Cain pe fratele s u Abel, precum scrie istoricul n Genez (4, 8). Bog ia na te mndria cea scrboas , precum spune sfin itul Augustin: Greu este s nu fie bogatul mndru!"* 30. Lacomul vrea ca to i s fie s raci Adev rul este c bogatul, adic lacomul, vrea sa fie numai el bogat i avut i dore te ca to i ceilal i s fie s raci i s rmani. 31. Neajungndu-i ogoarele, pofte te sate; cel mndru socote te c numai el este om, iar ceilal i animale Fiindu-i nendestul toare ogoarele, el pofte te sate; nes turndu-se de sate, el pofte te trguri i nefiindu-i ndeajuns trgurile, pofte te cet i i altele. Tot a a cel mndru, adic ncrezut, se socote te numai pe sine om, iar pe ceilal i animale. Adu- i aminte deci c din cauza mndriei a c zut ngerul din cer i s -a f cut diavol, zicnd: n cer m voi sui, deasupra stelelor cerului voi a eza scaunul meu" (Is. 14, 13).
* Sermo XXIX: Difjicile est ut superbus nan sit (sui dires, cit.apud P. Berchorii, Reductorium morale, t. II , VII, c, I, ed. cit., p. 178

32. Bogatul urm re te scaunul cel mai nalt n felul acesta, bogatul care s-a mbog it datorit ntmpl rii caut cinste i scaunul cel mai de sus, i cu ct s-ar urca mai sus, cu att ar pofti s se nal e i mai sus i n-ar admite s stea pe nici o treapt mai de jos. Pentru ace tia ar putea spune cineva c se ridic n sl vi ca s cad mai cu putere"*. 33. Dumnezeu este vr jma bogatului mndru i mai cu seam slugile cnd ajung n rnd cu cei mari, la atta le duce mintea i se c znesc s fac , n a a fel, ca ele s fie st pni, iar pe st pni simt pl cerea s -i schimbe n slugi. Aceasta o fac socotind s nu le lipseasc nimic din cinstea i slava acestei lumi. Dar Dumnezeu le este vr jma , pentru c Domnul celor mndri le st mpotriv , iar celor smeri i le d dar" [Prov. 3,34]. i, precum zice David, ochii celor mndri i va smeri" (Ps. 17, 27). 34. Este greu s fii i cu bog ia, i cu raiul pentru c nimeni nu poate sluji la doi st pni S nu te n ele gndul c vei cump ra mp r ia cerurilor cu bog ia, c ci nimeni nu poate sluji la doi st pni" (Mt. 6, 24). Pentru c bog ia mai degrab nchide dect deschide, i mai mult te mpiedic dect te ndeamn . Bog ia i zice c nu vei muri niciodat ; bog ia i spune c nu mai este nimeni asemenea ie; bog ia zice c nu te va p r si niciodat ; bog ia i spune c niciodat nu vei avea vreo ntristare; bog ia i zice: Suflete, m nnc , bea, c ci ai multe bun t i", dar nui aminte te c mine sau poimine i se va lua sufletul i ea va r mne (vezi la pilda bogatului, Lc. 12, 16). Dar dup cum att de frumos ne nva Ecleziastul (9, 12): Nu tie omul sfr itul vie ii sale, ci ca pe tele se prinde n undi ", ceea ce ne nva i Isaia (38, 1): Ornduie te- i casa, c ci vei muri i nu vei mai fi viu". C ci bog ia nu va fi de folos n ziua mniei"(Prov.11,4), dup cum m rturise te mai cu seam ns i gura Domnului cea de adev r gr itoare: Vai vou , boga ilor care snte i departe de mngierea voastr ; vai vou , mbuiba ilor, c ve i fl mnzi! Vai vou , care rde i acum, c ve i plnge" (Le. 6, 2425). Asemenea acestora, vezi i pilda bogatului i a s racului Laz r (Le. 16, 1920). 35. Dac e ti n elept, cump ne te- i via a n trei p r i Pentru aceasta dar Seneca, de i p gn, totu i frumos ne nva : De este sufletul t u n elept, s se echilibreze n trei perioade**: de cele viitoare s se p zeasc stra nic, pe cele prezente s le chiverniseasc bine i de cele trecute s - i aminteasc des"***. Cu alte cuvinte, aminte te- i de cele trecute i de ceea ce au fost unii, i vei vedea n ce s-au schimbat, precum se zice: Iar pre cei boga i i-a scos afar de er i" (Lc. 1, 53). n acest sens, poate folosi mult cuvntul lui Seneca: * Cf. A. Wissowatius, Stimuli virtutum, 18 (Divanul III, 18). ** Cp. Seneca, De brevitatae vitae, X. *** Cp. ibid., XV.

Pr bu irea celui c zut mai nainte serve te de nv tur celor ce vin pe urm "*. Timpul de fa chivernise te-1 cu mult i dreapt socotin , c ci nu exist nimic statornic i de neclintit, dup cum m rturise te Daniel (2, 21): El schimb vremile i anii a az i schimb mp r iile"; i Isaia (45, 7): Eu snt cel ce alc tuiesc lumina i fac ntunericul, care fac pacea i pl smuiesc relele, eu Dumnezeu cel ce fac toate acestea". La fel ne nva Sirah (7, 36): Aminte te- i cele de pe urm ale tale i n veac nu vei gre i". C ci fie mp rat, fie rob, fie bogat, fie s rac, fie puternic, fie slab, to i duc o singur via i pe aceea nenorocit - via nenorocit ducem", zice Tobie (4, 23) - i to i au acela i sfr it, adic moartea, despre care adevere te David: Eu plec pe drumul tuturor p mntenilor" (III mp. 2,2), i precum strig i Sirah (41, 1): O, moarte, ct de amar e amintirea ta pentru omul mp cat ntru avu iile sale". i iar i, vie uind i umblnd pe o cale, nu este cu putin s se ntoarc cineva iar i pe aceea i cale, precum frumos adevere te Iov (16, 22): i anii cei num ra i au ajuns la cap t i voi merge pe calea de pe care nu m voi mai ntoarce". Iar Ieremia (6, 4) se plnge: Vai de noi, c ziua se nclin spre sfr it i s-au ntins umbrele serii". 36. Cand, vine moartea, la ce folose te bog ia? Pentru aceasta dar s ii minte, zice Sirah (14, 12), c moartea nu z bove te". Iar cnd vine moartea, la ce mai folose te mp r ia, puterea, avu ia i bog ia? C ci 55r crunta i cumplit este| moartea nedrep ilor, pentru c moartea calc cu acelea i picioare palatele mp ra ilor i colibele s racilor; i, ca s zic em a a, goal este moartea, i nici argintul, i nici aurul lor nu-i va putea mntui n ziua mniei Domnului" (Sof. 1, 18). 37. Gol ai ie it din pntecele maicii tale, gol vei i intra n p mnt Pentru aceasta aminte te Iov (1, 21): Gol am ie it din pntecele mamei mele i gol m voi duce". Cu alte cuvinte, se va desp r i sufletul de trup; se va desp r i omul de casa lui i va intra n mormnt; se va desp r i de via ; se va desp r i de putere i de bog ie i va merge n neputin i s r cie i nu va putea ridica i lua cu sine nimic dintru ale sale, dup cum spune sfntul Augustin: Nu avem nimic al nostru dect p catul"**. 38. Unul este sfr itul tuturor: moartea Vezi dar acum i n elege c sfr itul tuturor este moartea. Ai v zut pe mp ra i i pe cei puternici ce-au devenit ? Pentru care zice Prorocul: S lege pe mp ra ii lor cu lan uri de picioare i pe cei sl vi i ai lor cu c tu e de fier, ca s le fac lor judecat scris i s pun n minile drep ilor s bii cu dou t i uri" (Ps.149, 8-9 i 6), pentru c nu au cunoscut c pe lng cel nalt exist altul i mai nalt (adic Dumnezeu), i acela, judecndu-i, dup dreptatea sa le va r spl ti" (vezi Ier. 17, 10; Iov. 34, 11; Is. 11, 4), pe care Scriptura ii mustr : N-au ascultat glasul, n-au
* Seneca, De tranquillitate animae, XI; Epist. XCI i XCIV. ** Tractatus V in Joannis evang. VI, 1 c , Arausicanii concilii,can. XXII: Nemo habet de suo, nisi mendacium et peccatum.

primit nv tura" (Sof. 3, 2). 39. Nechibzuin a aduce suferin Pricepi acum dar c nechibzuin a i neascultarea aduc suferin ? i c acel care s vr e te nedreptatea drept r splat prime te iadul? Dup cum cu adev rat gr ie te Osie (8, 7): Sem nat-au stricate de vnt i nimicirea lor vor primi pe ele". Avu ia este spre r ul celui ce-o strnge Ai v zut c bog iile i puterile n-au folosit la nimic, ai v zut c avu ia strns este spre r ul, iar nu spre binele celui ce-o strnge? Ai v zut c amintirea lui a pierit cu sunet" (Ps. 9, 6)? Ai v zut c bun t ile i bog iile snt poveri grele pentru urcu ul spre ceruri? M rturise te Avacum (2, 6): Vai aceluia care nmul e te cele ce nu snt ale lui. Pn cnd i ngreuiaz tare jugul s u?"; c ci, iat , iar i m ntorci n p mnt", zice Iov (10,9). Pe cei puternici Dumnezeu r u i r spl te te Mai cu seam c , chiar i n aceast via scurt , Dumnezeu pe cei puternici r u i r spl te te, precum scrie: n l atu-s-a inima sa i s-a f cut mnie asupra lui" (77 Par. 32, 26); c ci celui puternic n lume i spune Dumnezeu: Voi pierde arcul t u din mna ta cea stng i s ge ile tale din mna ta cea dreapt " (Iez. 39, 3); iar la cap. 38, 4: Aceasta zice Domnul st pnitorul: Te voi aduna pe tine i toat puterea ta, cai i c l re i mbr ca i n plato e to i", pe care i neac n mare i-i face hran p s rilor cerului i pe tilor m rii (cap. 29, 5); el love te pe cel trufa i r ne te pe cel puternic; el distruge cet ile lor i le f rm , ca, de pild , Alexandria i Memphis, care au fost distruse" (Iez. 30, 15); el face viile lor neroditoare; el bate de la om pn la animal" (Ps. 134, 8), precum vei putea afla exemple la mul i mp ra i i puternici, cercetnd Scripturile. 40. Dumnezeu schimb i mut mp r iile De asemenea, acestor puternici le schimb i le str mut mp r iile, precum dovede te Sirah (10,8), spunnd: Din cauza nedrept ii, mp r ia se mut de la un neam la altul", iar Dumnezeu spune: Vai vou , celor ce chinui i pe a l i i ! Oare pe voi nimeni nu v va chinui? Vor fi prin i nimicitorii" (Is. 33, 1). Casele celui puternic Dumnezeu le face locuin frumoas p s rilor, bun oar : Babilonul s-a f cut nchisoare pentru toat pas rea necurat " (Apoc. 18, 2); i pe cel trufa l blestema David, zicnd: Dumnezeul meu, pune-l pe dnsul ca pe o roat " (Ps. 82, 13), i iar i spune: Dreg toria lui s-o ia altul, s ajung feciorii lui s raci i femeia lui v duv " (Ps. 108, 89). Trufa ului, prorocul Amos (7,17) i spune: Femeia ta va curvi n cetate"; i tot pentru acesta spune David: A trecut i iat c nu mai era, i l-am c utat, i nu s-a mai g sit locul lui" (Ps. 37, 36). Murind tu, nu tii cine- i va mo teni avu ia Aceste prisosuri nefolositoare ale lumii le-a n eles Ecleziastul (2, 19) cnd spune: Cine tie urma ul meu de va fi n elept sau nebun? i dac va st pni

oare toat osteneala mea, cu care m-am ostenit?" De aceea, teme-te de acela care st pne te cele ve nice, dup cum strig Ieremia (10, 7): Cine nu se va teme de tine, mp rateai neamurilor?'' Pentru ca numai cele ale lui Dumnezeii snt statornice, iar toate celelalte trec ca umbra", dup n elept (n . Sol. 5, 9). 41. Agonisind lumea, n mare primejdie te afli s - i pierzi sufletul A adar, amintindu- i de cele trecute i cugetnd la cele viitoare, p ze te-te, c ci te afli n mare primejdie ca nu cumva c tignd lumea s - i pierzi sufletul, precum spune Domnul: C ci ce va folosi omul dac va c tiga lumea ntreag i- i va pierde sufletul s u?" (Mt. 8, 36). n aceea i primejdie e ti cu sufletul n trup, ca i cu corabia pe mare, pentru c spune Sirah (43, 26): Cei ce plutesc pe mare povestesc primejdia ei". i Apostolul spune: Petrecnd n trup, ne g sim departe de Domnul" (II Cor. 5, 6). 42. Nu te am gi cu cei c iva care, mp ra i i boga i fiind, au mo tenit mp r ia cerurilor Tot a a, ia aminte s te fere ti cu toat grija ca nu cumva ndoindu-te de unele exemple s te am ge ti; c ci n Sfintele Scripturi vei afla c unii mp ra i, de i aveau multe iitoare i femei, i de i erau boga i i puternici, n aceast stare fiind, tot s-au nvrednicit de mp r ia cerurilor. Dar judec ilor lui Dumnezeu cine s-a f cut p rta ? Tu, ns , se cuvine s tii, n primul rnd, c , precum spune Apostolul, r d cina tuturor relelor este iubirea de argint" (I Tim. 6, 10). Pentru c nceputurile poftelor par dulci, dar urm rile lor snt amare, dup cum arat i cuvntul din Apocalips (10,10): F cutu-s-a n gura mea dulce ca mierea, i dup ce am mncat-o am rtu-s-a pntecele meu". C ci p catul numai la nceput caut oarecare motiv i dup aceea lesne poate mpinge spre moarte, dup cum spune Apostolul: P catul, lund nceputul din porunc , m-a am git i prin ea m-a ucis" (Rom. 7, 11). A adar, s tii cu adev rat c lumea, adic trupul, este gazda tlharilor, adic s la ul poftelor, pentru care m rturise te Ieremia (7, 11): Oare casa aceasta a mea este pe ter de tlnari?" ( i Is. 56, 7). i nu numai pe cei nenso i i i f r ap rare, ci i pe cei bine narma i ii ncearc n toate chipurile i lupt cu orice me te ug s -i r pun i s -i omoare, precum s-a ar tat cu mul i. 43. Pe mul i oameni nt ri i n multe virtu i i-a ntors lumea la mari nebunii Sigur i v dit lucru este c pe mul i oameni ntregi la minte i nt ri i n multe virtu i i-a ntors lumea la mari nebunii i la orbire ntunecat . Pe fericitul David 1-a mpins la adulter, pe care 1-a i s vr it, i astfel p catul aflnd nceput nu 1-a mai sl bit, ci 1-a dus chiar pn la uciderea de om, precum scrie n Cartea a II-a a mp ra ilor (11, 2). Mai departe istoria scrie c lund pe Virsavia, fiica lui Eliav, so ia lui Urie Heteul, a curvit cu dnsa; i, dup ce a f cut p catul acesta, 1-a chemat pe Urie care se afla la oaste cu Ioav, procuratorul lui David i dup ce 1-a adus i nu a fost n stare s -1 n ele, a a cum credea, 1-a trimis napoi cu scrisori c tre Ioav s -1 a eze acolo unde este r zboiul mai greu, ca s piar ; iar Ioav, procednd dup porunc , 1-a a ezat nspre partea cet ii mpotriva c reia

luptau, acolo unde tia c erau cei mai viteji i mai puternici adversari. Deci, ie ind aceia din cetate i dnd lupta i omornd pe mul i, astfel a fost omort i Urie Heteul. Tot a a pe Solomon, fiul s u, care avea n elepciune mai mult i mai deplin dect to i oamenii din lume, 1-a f cut lumea mai smintit dect to i oamenii, dup cum se vede n Cartea a III-a a mp ra ilor (11, 1), unde scrie c Solomon, fiind muieratic i lund multe femei din neamuri str ine, ntr-att s-a smintit de iubirea lor, nct a zidit i templu lui Hamos, idolul lui Moav, motiv pentru care Dumnezeu nsu i venind i s-a ar tat iar i a doua oar * i i-a poruncit s se ndep rteze de la s vr irea unor asemenea nebunii. El ns n-a ascultat cuvntul lui Dumnezeu. Cercetnd, vei g si pe mul i al ii asem n tori acestora. Bine este s nu s vr e ti p catul, dar dac l -ai f ptuit, nu-l t inui, ci m rturise te-l ndat Aceasta s - i serveasc drept pild n chipul urm tor: cei mai sus aminti i, cu toate c erau att de nt ri i i sprijini i, i lega i tare cu leg tura credin ei, s vr ind totu i chiar i uri mic nceput de p cat de felul acesta cum am ar tat mai sus au i fost schimba i de poftele trupe ti i lume ti. Dar n acela i chip ai o frumoas pild n David, c tre care, dup ce a f ptuit p catul (precum iar i se scrie n Cartea a II-a a mp ra ilor, cap. 12), trimi nd Dumnezeu pe prorocul Nathan ca s -1 mustre, el nu i-a t g duit deloc gre ala i p catul, ci ndat m rturisindu-se a spus Psalmul 50, pentru m rturisirea p catului, iar dup aceasta n-a mai gre it. Vei afla tot a a exemplele multor oameni sl vi i, care, dup p cat, s-au c it ndat , f r z bav . i s mai tii c poate ei s-au ntors la Dumnezeu cu o dragoste i mai fierbinte i mai adev rat , i cu un astfel de gnd de a nu mai gre i, mai ales c , dup spusa n eleptului n Proverbele (24, 16) sale: Omul drept de apte ori va c dea i se va scula". Mai presus de toate, fere te-te de desfrnare Mai nainte de toate i mai presus de toate caut s te fere ti ndeosebi de pofta desfrn rii. Pentru c vr jma ul nostru, diavolul, eu multe poate s ne am geasc , mai ales cnd are motiv, ns cel mai lesne cu frumuse ea femeilor, care seam n ca r utate i cruzime cu focul i cu marea, precum bine a ar tat filozoful Tales cnd a zis: Marea, focul i femeia - trei rele!" De asemenea, fere te-te de mnc ri i b uturi multe Iar poftele lume ti, ca s nu le zic trupe ti, se a i se sporesc mai ales cu mncarea mult i cu b utura f r m sur , care mpu ineaz mintea, precum m rturise te Ieremia (25, 16): i vor bea i vor v rsa i se vor mnia"; ele fac pe oameni mai ur i dect animalele patrupede. Pentru c , spune Varuh (6, 67): Dobitoacele snt mai cumin i dect ei", al c ror Dumnezeu e pntecee lor" (Filip. 3, 19). iar Ecleziasticul spune, dimpotriv : Cel care poste te i va ad uga via " (Is. Sir. 37, 34).
* ; corect; de doua ori (cp. 3;mp. 11, 9).

44. Auzind c mul i prin avere au mo tenit raiul, s nu rvne ti sub acest pretext bog ia, deoarece pe cei mai mul i ea i-a dus n iad De asemenea, v znd c mul i au cump rat mp r ia cerurilor cu bog ia, s nu te lauzi, c ci nu to i snt n stare s se arate st pni pe bog ie, ci mai degrab bog ia i subjug pe cei mai mul i, dup cum dovede te Grigorie Teologul din Nazianz: Este un lucru sigur c cel zgrcit i cel lacom i ascund averea ca un rob, iar cel milostiv o cheltuie te ca un st pn"*. Ct despre cei ce au cump rat mp r ia cerurilor cu bog ia, ei s-au lep dat mai nti de ast lume trec toare i chiar de sine n i i s-au lep dat i, o dat cu milostenia, au cultivat toate virtu ile, dup porunca divin , ce zice: Cine vrea s vin dup mine s se lepede de sine" [Mt. 16, 24]. Iar cum se cuvine a-1 urma pe Hristos, att s racul, ct i bogatul, vezi la Luca 14, 26, la Matei 10,37,38,39. i adev rat este c mp r ia cerurilor e u or de dobndit de cei credincio i; c ci tlharul, cu un singur cuvnt, dar plin de credin , s-a nvrednicit de mp r ia cerurilor (Le. 23, 43). n dar ai primit, n dar s dai Dar pentru c mult milostivul i iubitorul de oameni Dumnezeu i-a dat bun stare i fericire n toate, tu a a s socote ti, c acestea nu snt ale tale, ci ale l ui i, sl vind pururea sfntul s u nume, ntru slava numelui lui d i tu din cele ce i-a dat el, i precum tu ai primit n dar, tot a a n dar s dai. n leg tur cu aceasta, adev rat este sfnta lui spus c pentru una i va da o sut " (vezi Mt. 19, 29 i Mc. 10, 30; Le. 18, 29-30). Acum crede, deci, c de vei da mai mult, vei i dobndi mai mult. 45. Crescndu- i averile, s nu i se mpietreasc inima. Crescndu- i averile, bag de seam ca nu cumva s i se mpietreasc inima, ca s neglijezi a face milostenie i s nesocote ti pe s rac cnd l vezi, a a nct cele cu care ai fi putut s faci un bine sufletului t u s fie adunate spre r ul i pieirea ta. Adu- i aminte de pilda bogatului i a s racului i s nu faci ca acela, ca s nu p e ti asemenea lui (vezi Le. 16, 20). Adu- i aminte de tn rul acela care a venit la Domnul nostru Iisus Hristos i 1-a ntrebat n ce chip ar putea s mo teneasc mp r ia cerurilor, i c ruia i-a r spuns (dup ce a aflat c p zise toate poruncile legii): Dac vrei s fii des vr it, du-te, vinde- i averea i d -o s racilor, i vei avea comoar n ceruri, i vino de-mi urmeaz " (Mt. 19, 21). Iar aceluia, pentru c avea multe bunuri, i s-a p rut greu cuvntul bunului nv tor i a plecat ntristat. Socote te dar ca nu cumva s r mi i tu ntristat ca acela auzind sfatul Domnului i s nu se ntmple s nvrte ti cheia pe dos, adic , vrnd s deschizi cu bog ia mp r ia cerurilor, s nu o nchizi cumva i s r mi n afara por ilor fericirii. S nu dai nicidecum loc l comiei, c ci ea, ca focul nu se va mai s tura Pentru aceasta dar s nu dai loc l comiei, c ci l comia, ncepnd s se ntind i
* Cp. Bernardi Claraevallensis, In Cantica canticorum, Sermo XXI: Avarus terrena esurit ut mendicus; fidelis contemnit ut dominus.

s se nmul easc , greu este s mai scapi de ea; dup cum frumos dovede te Seneca: De i omul mb trnind, toate celelalte r ut i mb trnesc i ele, l comia totu i ntotdeauna ntinere te"*. 46. Lumea este o temni , deci pentru ce s fie iubit ?** Mai trebuie s tii i acestea: dac lumea i poftele ei te mping s le ndr ge ti, judec , frate, de ce i pentru ce ar fi lumea vrednic s fie iubit ? C ci i Prorocul o nume te temni " (Ps. 141, 10) i ntr-adev r a a este i tot mpotriva lumii nva Apostolul (Io. 2, 15): Nu iubi i lumea, nici cele lume ti". Lumea este deci o temni pentru om i, tot a a trupul e o temni pentru suflet: s rmanul om biciuie te cu am r ciunea poftelor sufletul cel nobil, c ruia i pricinuie te mare strmtoare, am r ciune de nesuferit i cumplit , pentru care bine a zis Aristotel: Sufletul nobil nu este n stare nici s s vr easc , nici s sufere nedreptate"***. Iar dup el adaug Seneca: Cel nobil nu poate s suporte ocara"****. i pre ct este de adev rat c temni a biciuie te trupul, tot a a este i c trupul umblnd n pofte i desfrn ri biciuie te sufletul i-1 nimice te, c ci atunci cnd trupul se afl la largul lui, sufletul se g se te n strmtoare. Pentru aceasta striga David (Ps. 14, 10): Scoate, Doamne, din temni sufletul meu!" Pofta nenfrnat mpinge sufletul spre moarte Ai mai putea pricepe c pofta nenfrnat provoac pagub i moarte sufletului i c , precum calul s lbatic, f r fru, trnte te pe c l re , a a i poftele nenfrnate mping c tre moarte, ceea ce se potrive te cu cuvntul care zice: Iat un cal galben, i cel care sade pe el se nume te: moarte" (Apoc, 6, 8). Calea cea larg de multe ori are ie ire strimt , de aceea fiec ruia i se va cere socoteal dup calea pe care va umbla. Despre aceasta minunat ne nva Ecleziastul (11, 9): Vesele tete, tinere, ntru tinere ea ta, i inima ta s te bucure n zilele tinere ii tale i umbl neprih nit n c ile inimii tale, i dup privirea ochilor t i, dar s tii c pentru toate acestea Dumnezeu te va aduce la judecat ", unde va r spl ti pe fiecare dup faptele sale. 48. Nu exist fericire n lume i nici p mntean fericit A adar, nu exist fericire n lume, nici cel cu ale lumii pofte nu este fericit; nu este pace pentru cel necurat i s nu duci via comun cu el, c ci cine se va atinge de p cur se va mnji" (s. Sir. 13, 1). * Cp. Seneca, Epistulae XXIV: tantum vitia et viiiorum ministeria senuerutit. ** Cp. P. Berc iorii, Reductorium morale, t. I I , V,; e. I: Licet mundus videatur nutritar eorporum, est tamen carcer spirituum et animarum et est locus incolatus et peregrinationis.
*** Cp. Aristotel, Etica Nicomahic , IV, VII. **** Seneca, De constantin sapientis, III Cp. P. Berchorii, Reductorium morale, II, c. I (ed. cit., p. 26, 8): Testit enim Aristoteles, nobilis animus nec facere, nec pati potest injuria n. Unde et Seneca dicit quod generosus non potest contumeliam sustinere.

49. Ferice de cel care nu s-a amestecat cu lumea O, norocos este cel care nu s-a amestecat cu lumea i fericit omul care n-a umblat dup sfatul necredincio ilor" (Ps. 1, 1). O, norocos cel care nu este din lume" (Io. 17, 14) i mai ferici i snt dect ferici ii lumii cei care au murit neprih ni i. C ci viii care tr iesc cu trupul, cu sufletul snt mor i, iar drep ii, murind cu trupul, sufletul lor mo tene te via a ve nic . De aceea socote te-te mort ct e ti viu i viu cnd mori, i atunci abia s te ferice ti pe deplin. 50. Omul drept nu se va clinti, orice i s-ar ntmpla Mul i b rba i minuna i, mul i sl vi i i mul i ferici i au fost n lume i se afl i acum, care, datorit faptelor lor bune, snt ntemeia i ca ni te mun i tari, ca o zidire a Domnului i snt nr d cina i ca cedrii Libanului i nu s-au clintit nici de furtuna cea mare, nici de viforul cel puternic. M rturise te n eleptul: Nu se va ntrista omul cel drept orice i s-ar ntmpla" (Prov. 12, 21). Ace tia, ca ni te diamante tari i str lucitoare, nu s-au v t mat nicicum de nimic i nu s-au sf rmat. C ci avnd des vr ita dragoste a lui Dumnezeu, zic: M-au lovit i nu m-a durut, i m-au oc rt, iar eu n-am tiut" (Prov. 23, 35). 51. Lep dndu-te de lume, vei dobndi pecetea fericirii De te vei asem na acestora, de vei urma pa ii lor i te vei lep da de lumea aceasta, s tii bine c vei primi pecetea fericirii, pentru c nsu i Dumnezeu i dovede te aceasta, zicnd: Ferici i voi, care fl mnzi i acum, c ci v ve i s tura! Ferici i cei care plnge i acum, c ve i rde ! Ferici i ve i fi cnd v vor oc r i v vor prigoni i vor lep da numele vostru ca r u din cauza Fiului omului!" (Lc. 6, 20, 21, 22). C ci iar i zice: Cel ce i-a g sit sufletul l va pierde, i cine i-a pierdut sufletul s u pentru mine l va g si" (Mt. 10, 39); i nc zice: Cine vrea s vin dup mine s se lepede de sine i s - i ia crucea lui i s -mi urmeze" (Mt. 16, 24), adic va lua putere i t rie mpotriva oric rei me te ugiri a diavolului. Pentru c , zice Domnul, i adev rat zice: Iat c v-am dat vou putere s c lca i peste erpi i scorpioni i peste toat puterea vr jma ului, i nimic nu v va v t ma" (Lc. 10, 18). i acestea pentru c snte i ajuta i de cine? De dragostea des vr it ; pentru c dragostea des vr it alung frica" (I Io. 4,18), dovad cei care n-au luat n seam nici focul, nici fiarele, nici b t ile i nici alte cazne, avnd aceast socoteal i aceast ntreag n dejde c : Cei ce seam n cu lacrimi, ntru veselie vor secera" (Ps. 125, 5). Credin a calc peste leu i peste balaur" [Ps. 90, 13]; prin credin ne nt re te duhul mpotriva sl biciunilor noastre" (Rom. 8, 26). Credin a aduce dragoste: dragostea toate le crede, toate le n d jduie te, toate le rabd "(I Cor. 13, 7); credin a crede acel cuvnt c puterea lui Dumnezeu ntru neputin se s vr e te" (II Cor.12, 9); credin a zice: Cinstit este naintea lui Dumnezeu moartea cuvio ilor lui" (Ps. 115, 5); credin a se teme nu de acela care ucide trupul, ci de acela care ucide sufletul" (Mt. 10, 28); credin a numai de Dumnezeu se teme, c ci numai el singur poate s ucid i sufletul i trupul, precum zice Iezechiel (13, 19): Ucide sufletul nemuritor i

nvie pe cei ce mor". Credin a face ca, pe ct se chinuie te cineva mai mult, pe att s se nt reasc mai mult, lucru care frumos l dovede te marele Augustin: Cum este tocila pentru fier, cuptorul pentru aur, biciul pentru cal, a a snt i necazurile pentru omul drept"*. Ace tia, prin credin fiind mistui i de dragoste, i zic lor n i i: Sufere ca un bun o tean al lui Hristos" (II im. 2,3). Ace tia zic sufletului lor: Mut -te n mun i, ca pas rea, c p c to ii au ntins arcul" (Ps. 10, 2). Ace tia i aduc aminte pururea de acel cuvnt: O, moarte, ct de amar este pomenirea ta pentru cel necredincios; i, dimpotriv , omul drept n d jduie te n moartea sa" (n . s. Sir., 41,1-4). Ace tia se laud cu cuvntul: Fericit este omul care rabd ispita, cci cnd va fi judecat va lua cununa vie ii, pe care a f g duit-o Dumnezeu celor ce l iubesc" (Iac. 1, 12). 52. Deprinzndu-te cu poftele lume ti, poruncile lui Dumnezeu i vor p rea grele Dar mai ales aceasta trebuie s tii, c s rmanul om, deprinzndu -se cu poftele josnice i uricioase ale lumii i cu necuviincioasele dezmierd ri, toate cte snt spre folosul sufletului i se par ap s toare i aspre, iar sfintele porunci ale lui Dumnezeu i e scrb nu numai a le mplini, ci i a le auzi. El nici nu- i aminte te de adev ratul cuvnt al Domnului acolo unde zice: Lua i jugul meu asupra voastr i nv a i de la mine, c ci blnd snt i smerit cu inima i ve i afla odihna sufletelor voastre; c ci jugul meu este bun i povara mea u oar " (Mt. 11, 29-30). i ntr-adev r, nimic nu poate fi mai u or i mai neted dect poruncile lui Dumnezeu, i nici mai de folos i mai de pre dect a umbla cineva n legea Domnului i Dumnezeului nostru. Dar pentru c poruncile lui ar fi grele, iar ale lumii u oare, oare cei ce slujesc lui Dumnezeu vor fi neferici i, iar cei ce slujesc lumii ferici i? Nu, s nu fie! Pentru c bine zice dumnezeiescul Augustin: Vai de fericirile veacului acestuia! Vai o dat , vai de dou ori i iar i vai!" A a s tii dar c dragostea des vr it c tre Dumnezeu biruie te toate asprimile i greut ile lumii; i, ca s spun ntr-un cuvnt, Dragostea le biruie te pe toate" (I Cor. 13). 53. Celui ce are adev rat dragoste de Dumnezeu i se d ruie te orice dore te Aminte te- i de adev rata i des vr it dragoste c tre Dumnezeu i ia aminte la m re ele minuni pe care le-a ar tat i le-a f cut cu sfin ii care-L iubesc: Mai nti, dreptul Noe i cu familia lui, care, n potopul ob tesc al ntregii lumi, a plutit cu corabia pe apele ce acoperiser vrfurile tuturor mun ilor i a fost p zit de urgia rev rsat de Dumnezeu ntreg i nev t mat, pentru a doua creare a neamului omenesc. Apoi dreptul Avram, a c rui semin ie s-a nmul it ca nenum ratele stele ale cerului (vezi Gn. 15, 5); Moise, care s-a mpotrivit faraonului i a eliberat din minile lui poporul izraelit, trecnd ca pe uscat prin Marea Ro ie, i toate celelalte nfrico toare minuni ale lui (vezi Ex. 3, 10; 5, 1; 6, 11; 7, 8 etc.; 14, 22);
* Cp. S. Augustini, De diversis quaestionibus, LXXXII.

dup acestea, tot Moise, pe munte, nu a mncat i nu a b ut patruzeci de zile i patruzeci de nop i (Ex. 24, 18); tot a a, poporul izraelit n de ert, pe care, dup ce l-a i scos din Egipt cu mari minuni, l-a hr nit cu man i cu hran cereasc patruzeci de ani, f r s -i lipseasc nimic (Ex. 16, 4 i Num. 11, 31); Ilie, pe care 1-a hr nit corbul n pustie cu pine i cu carne* (III mp. 17, 6) i celelalte minuni care s-au f cut prin el, adic s se urce la cer cu carul de foc (IV mp.2, 11), s nvieze pe copilul mort al v duvei (III mp. 17, 22), sau cnd a zis celor cincizeci pe care i-a trimis la dnsul mp ratul Ohozia al Samariei mpreun cu c petenia lor: Dac snt omul lui Dumnezeu, s se pogoare foc din cer i s te nghit pe tine i pe cei ce snt cu tine", iar focul s-a pogort din cer i i-a nghi it (IV mp. 1, 10). Vei mai g si c i ucenicul s u Elizeu prorocul a f cut ispr vi ndoite; Daniil, pe care l-au aruncat n groapa leilor fl mnzi i, dar a fost p zit nev t mat de din ii fiarelor, i ngerul lui Dumnezeu, care 1-a r pit pe Avacum din Iudeea, aducndu-1 ntr-o clipit n Babilon, ca s hr neasc cu mnc ruri pe Daniil acolo unde era inut (Vil i balaurul 1, 37; Dan. 6, 16 i 22); cei trei tineri, Anania, Azaria i Misail, cei numi i n limba caldeic Sedrah, Misah i Avdenago, care, fiind arunca i n cuptorul de foc din porunca mp ratului Nabucodonosor, s-au ar tat cu totul nev t ma i (Dan. 3, 21); prorocul Iona, care a r mas nemistuit n pntecele chitului trei zile i iar i a fost azvrlit ntreg pe uscat (Iona 12, 11). Dar la ce s i le mai pomenesc pe toate aici, cnd e plin Sfnta Scriptur de acestea, c ci snt nenum rate ca num r i de nem surat ca m rime toate cte le -a f cut Dumnezeu cu cuvio ii s i. Dar i n sfntul Nou Testament vei g si nenum rate ca acestea, c rora nsu i Domnul i Mntuitorul nostru Iisus Hristos f cndu-le nceputul, a dat lumin orbilor, auz surzilor, grai mu ilor, mers drept chiopilor, s n tate celor bolnavi i via mor ilor. Iar dup el, n chip separat, sfin ii i credincio ii s i urma i i robi, ar tnd felurite minuni i fiind p zi i prin credin de orice primejdie, el i-a eliberat din temni ele ncuiate, nestricnd pece ile, ntrun chip necunoscut min ii oamenilor (Fap. 5, 18); pe de trei ori fericitul Apostol Pavel, Dumnezeu d ruindu-i via - lui i tuturor celor ce pluteau mpreun cu el l-a mntuit n insula Melita din s lbaticele valuri ale m rii, i acolo, mu cndu-1 vipera veninoas , nu i-a f cut nici un r u (Fap. 28,45); pe Macarie Egipteanul l slujeau n de ert doi pui de lei (vezi Sinaxarul celor trei sfin i pustnici Sergius, Regius i Theofil, care umblnd n R s rit prin attea locuri pline de fiare veninoase i nespus de cumplite, s-au napoiat nev t ma i la Ierusalim)*. De asemenea: patriarhii, mitropoli ii, episcopii, sfin ii s i Vasile, Grigore, Ioan Gur -de-Aur i al ii, precum Nicolae, Spiridon i sfin ii cei f r de argin i Pantelimon, Cosma i Damian, care multe, sl vite i vrednice de laud minuni au izbutit s fac . La fel, sfin ii mucenici i sfintele mucenice. Dar ce s mai zic despre ntru tot l uda ii stlpnici, care au r bdat i au suferit frigul iernii i ar i a * Dosoftei mitropolitul, Viata si petrecerea sfintilor, I, Iasi, 1682

verii n toate zilele vie ii lor, i vara i r corea zefirul credin ei, iar iarna mbr cau hainele dragostei c tre Dumnezeu. O, dar fericit dragoste c tre Dumnezeu, care cu piciorul gol calc s biile ascu ite! Dar cu ace ti mai sus pomeni i, cu to i tr ia laolalt cump tarea i, precum zice Apostolul: Mai presus de toate este necesar nfrnarea" (I Tim. 1,8). 54. Omul este mp rat peste toate lucrurile lumii, dar acestea toate i-au fost date numai n p strare Numai c pe lng acestea, precum u or po i cunoa te i n elege, atotputernicul Dumnezeu, creatorul i izvoditorul omului, al lumii i al tuturor celor v zute i nev zute, de i te-a l sat st pnitor i suveran independent i f r nici o stavil peste toat aceast lume i peste cuprinsul ei i te-a a ezat c pe un mp rat al tuturor celor p mnte ti precum m rturise te: L-ai a ezat peste lucrurile f cute de minile tale, toate le-ai supus sub picioarele lui" (Ps. 8, 7-8) totu i s nu te lauzi cu acestea i s nu te mndre ti, c ci precum a ar tat i Ecleziasticul, mpotriva binelui este r ul*, i mpotriva vie ii este moartea", (s. Sir. 33, 15). Cu alte cuvinte, dac te vei folosi bine de frumuse ile lumii, vei avea bine, c ci mpreun cu binele se afl r ul, de aceea, precum spune Domnul, sau face i pomul putred, i road lui va fi putred , sau face i pomul bun, i road lui va fi bun " (Mt. 12, 33) i, mai departe, spune iar i: Omul cel bun din comoara bun a inimii sale scoate cele bune, iar cel r u din comoara cea rea scoate cele rele" (Mt. 12, 35). Socote te dar c dup via vine moartea, dup cum m rturise te Apostolul: Trec tori sntem pe p mnt" (Evr. 11, 13; Filip. 3, 20; I Pt. 2, 11). C ci nu avem cetate statornic , ci sntem n c utarea celei viitoare" (Evr. 13, 14). Nici s n d jduie ti n mprejur rile lumii; c ci c utnd un timp mai bun nu-l vei g si n lume, fiindc cele ce stau acum n picioare erau foarte risipite pentru cei dinaintea noastr , iar cele care odinioar st teau n picioare acum snt iar i sf rmate, precum a ar tat i a zis Eclesiastul (1,9): Ce este ceea ce a fost? Aceea ce va fi. i ce este ceea ce s-a f cut? Aceea ce se va face." Iar dac vei cerceta istoriile vechi, ai s vezi ce fel de mp r ii, cet i, ora e, arini, vii i gr dini erau odinioar , c rora nu li se mai cunosc acum nici temeliile; i cte mp r ii i ora e care se afl acum n lume vestite i cunoscute, nainte nu erau nici m car sate i nici oameni nu locuiau acolo. S - i amintesc cteva din cele vechi: unde este marele ora Ninive? (vezi Gn. 10, 11 i Iona 3, 3); unde este Babilonul, ale c rui ziduri aveau o lungime de 60 de mile i o n l ime de 50 de co i, iar peste grosimea lor umblau carele (vezi Istoria ispr vilor Persiei, Cartea a XII-a, acolo unde men ioneaz forma Babilonului) **; unde este gr dina aceea a Babilonului, cl dit deasupra p mntului, i care se num ra printre cele apte
* = binele"(eroare). ** Pietro Bizzari, Persicarum rerum historia, lib. XII, Antverpiae, 1583.

Minuni ale lumii, fiind numit raiul suspendat" (vezi, de asemenea, Istoria per ilor, Cartea a XII-a)? Unde este Troia, care, n imensitatea ei, se zice c se ntindea pe o l ime de 300 de mile, din ale c rei temelii acum nu se mai cunoa te dect un semn ici-colo, care mai arat c a existat? i multe altele, pe care, ca s nu mai ntind vorba, nu le mai men ionez? Despre acestea i despre lucrurile lumii frumos zice Iov (14, 2): Ca o floare care a nflorit a trecut, ca umbra care fuge i nu r mne pe loc". A a snt deci toate mprejur rile lumii. Pe toate le-ai dobndit, dac ai dobndit cele cere ti Tu ns , dac vrei s mo tene ti acestea n tihn i a a cum trebuie, caut mai nti mp r ia cerurilor, i i se vor da i celelalte" (Mt. 6, 33). 55. Dulcea a lumii este otrava sufletului Dar se cuvine s tii c dulcea a acestei lumi este otrava sufletului, cu alte cuvinte, c tot ceea ce este dup voia lumii este p cat, precum zice Augustin: P catul ntr-att este de liber i voluntar, adic dorit, nct de n-ar fi fost liber i voluntar n-ar fi fost p cat"*; el ndulce te trupul i otr ve te sufletul. Pentru care se spune: i era n gura mea dulce ca mierea, i dup ce l-am mncat am rtu-s-a pntecele meu" (Apoc. 10, 10). 56. Nu gndi c vei lega vreodat adev rat prietenie cu lumea S nu socote ti c vei avea vreodat adev rat prietenie cu lumea sau c o vei mo teni pe veci. C de i cele ce i le aduce vremea i se par c vin spre folosul t u, s tii c cu ct snt mai dup voia ta, cu att mai mult te robe te i te subjug lumea sub st pnirea ei; pentru care zice Seneca: Cu ct ne-am urcat mai sus, cu att ne-am urcat spre team "**. Pentru aceasta, dar, cu ct este mai fericit via a lumeasc , cu att este mai primejdioas , precum m rturise te iar i i despre aceasta Seneca: Lucru f r de odihn este fericirea, deoarece i ndeamn pe unii spre trufie, iar pe al ii spre desfrnare, pe unii i umfl , iar pe al ii i nmoaie i pe to i i sfr e te"***. A adar, ntr-o astfel de stare l aduce pe om dragostea fericirii lume ti i blnde ea pe care o arat lumea fa de el. 57. Lumea este maica r ut ii i gazda tlharilor S tii dar bine c pentru lume zice Ieremia (7, 11): Oare casa mea este pe ter de tlhari?" ntr-adev r, tlhari snt socotite faptele lumii; i lumea, gazd a acestor tlhari. Iar pe cei care umbl nep zi i prin ea ca spre un prieten, adic spre un binevoitor i binef c tor al lor, ea, sugrumndu-i pe nea teptate i f r vreo n tiin are, i ucide. Pentru care iar i zice Ieremia (9, 8): i vorbe te pa nic aproapelui s u i n sine are du m nie", iar pe cale pnde te ca s -1 prind pe cel
* S. Augustini, De vera religione, XIV: Omne peccaium adeq est voluntarium, quod si non sil voluntariumi non e peccaium., ** Seneca, Epist. XIX: quantum ad successum accesserit, accedit ad metum. *** Seneca, Epist. XXXVI: res est inquietas felicitas; ipsa se exagitat; hos in potentiam, illos in luxuriam, hos inflat, illos mollit et totos resolvit.

s rac" (Ps. 9, 9). Deci, cnd lumea i se arat blnd i ntru toate dup voia ta, lesnicioas i favorabil , tocmai atunci s - i deschizi mai mult ochii i s te fere ti, deoarece cnd te va mbr i a, te va strnge spre moarte, i cnd te va s ruta, te va mu ca cu dinte veninos i cu mu c tur aduc toare de moarte, precum se arat n Proverbe (23, 32): Ca de la n prc i se vars otrava". Iar la un alt proroc: Nu v ncrede i n prieteni i nu n d jdui i n pov uitori i s te p ze ti s -i ncredin ezi ceva celei ce se culc ntr-un pat cu tine, c ci fiul necinste te pe tat , iar fiica se va scula mpotriva maicii sale i du manii omului snt to i cei din casa lui" (Mih. 7, 56). Norocul lumii se aseam n deci cu Iuda Iscarioteanul, care cu s rutarea 1-a dat mor ii pe Domnul i Dumnezeul s u (vezi Mt. 26, 49). Deci ntr-acela i chip, fericirea veacului acestuia l nha cu poftele trupului ca pe un prieten pe s rmanul suflet, pe care, s rutndu-l i mbr i ndu-l, l dau mor ii ve nice si diavolului. 58. Lumea este mai rea dect tlharii, pentru c tlharii ucid trupul, iar lumea sufletul Pentru aceasta dar gnde te-te c fericirea lumii nso it de poftele necurate este mai rea i mai cumplit dect acei tlhari care, dezbr cnd trupul i lipsindu-1 i de via a lumeasc , l ucid; pentru c tlharii, ucignd trupul, l dezbrac de hainele sale de ln sau de m tase; dar lumea, mbr cnd trupul i hr nindu-1, ucide sufletul i-1 dezbrac de vestmntul s u spiritual. Pentru care Solomon zice n Proverbele sale (13,7): Snt unii care se dau drept boga i, neavnd nimic". 59. Poftele lume ti adormindu-l pe om, ca sirenele l neac P ze te-te dar cu toat pruden a i cuget bine, c ci umbli pe o cale n el toare i alunecoas i plute ti pe o mare plin de sirene. Cu alte cuvinte, aceast lume are multe i felurite, delicate i fine am giri pentru acela care locuie te n ea, i dup cum este lumea de am gitoare, tot a a de n el toare snt i desf t rile ei. Pentru c ea este mama pl cerilor, i de la ea vin desf t rile, c ci precum este mama, a a i fiica", zice Iezechiel (16, 44); adic , precum este lumea a a i pl cerile ei. Desf t rile ei snt vremelnice, v t m toare i ucig toare sufletului. Mai ales petrecerile, ca s nu zic batjocurile lumii, ame indu-1 pe cel care este nv luit de ele, l adorm ca i cum ar fi mngiat de ni te melodii pline de armonie. Pe acest adormit l treze te Solomon n Proverbele sale (23, 20), n epndu-1 cu n eleptul s u cuvnt ca i cu un bold: mbr ca-se-va n rupturi i zdren e tot somnorosul". C ci lumea din blnd i dulce devine ca un leu nfrico tor i cumplit, cum m rturise te Iezechiel (19, 6): Leu s-a f cut i a nv at s r peasc pr zi, a mncat oameni". Astup - i deci urechile, ca s nu auzi cntecele ei, c ci m rturise te Amos prorocul (5, 23): Mut de la mine sunetul cnt rilor tale i nu voi auzi cntecul l utelor tale" i spune, iar i, Psalmistul: Iar eu ca un surd nu auzeam" (Ps. 37, 14). 60. Toate nlesnirile fiilor veacului acestuia snt zadarnice i ridicole

Pricepe dar c toate nlesnirile fiilor acestui veac, precum zice Ieremia (10,15), snt lucruri zadarnice i ridicole, cu toate c ei, cu n elepciunea lor neroad , m rturisesc c le snt folositoare. Dar ace tia, fiind f r minte c ci spune despre ei Varuh (6,67): Dobitoacele snt mai n eleg toare ca dn ii" chiar dac acelea snt asemenea nchipuirilor ce se arat n visele somnului lor, li se par v dite i sigure, pentru care frumos cnt despre ei Psalmistul: i-au dormit somnul to i b rba ii i n-au g sit nimic n minile lor din bog ia lor" (Ps. 75, 6). Bine se potrive te cu aceasta i ceea ce spune Isaia (29, 8): Dup cum acei care n somn viseaz c beau i m nnc , iar dup ce se trezesc i dau seama c visul a fost am gitor i dup cum cel nsetat viseaz c bea i, trezindu-se, tot i este sete, iar sufletul s u n zadar a n d jduit"; i dup cum cel care viseaz c zboar , cnd se treze te se afl n acela i loc unde s-a culcat, la fel i acestora li se pare c n toate se nmul esc i sporesc, n vreme ce ei r mn n aceea i stare, ba nc ntr-una i mai de jos. 61. Vai de acela care caut s afle ceva mai bun dect Dumnezeu Astfel, deci, fiii veacului acestuia caut s g seasc ceva mai bun i mai folositor dect fiii lui Dumnezeu i, ca s scape de primejdiile viitoare, ndep rtndu-se de Dumnezeu, se amestec cu lumea. Pentru care minunat arat marele Augustin: Vai acelui suflet care, ndep rtndu-se de tine, Doamne, a socotit c poate g si ceva mai bun" *; i Prorocul spune: Bine-mi este mie a m lipi de Domnul" (Ps. 72, 28). i a a, dnd de desfrnatele pofte i petreceri, ei le consider pe acestea fericire, i chiar mai bune dect fericirea ve nica, i dnd de bog ii le socotesc c snt n elepciune, dup cum m rturise te Solomon: B rbatul bogat se socote te pe el nsu i n elept" (Prov. 28, 11); i pe acela care-1 afl cu felurite b uturi i mnc ruri ei l socotesc s tul, de i pentru ei este cuvntul: Boga ii au s r cit i au fl mnzit" (Ps. 33, 10); ei socotesc s fac s str luceasc de frumuse e fe ele lor ungndu-le cu fel de fel ,de miruri, pentru care spune Naum (2, 10): Fe ele lor snt ca partea ars a oalei". Dar fericit este acel care tie c nu numai cu pine va tr i omul, ci cu tot cuvntul care iese din gura lui Dumnezeu" (Dt. 8, 3; Mt. 4, 4; Le. 4, 4). C ci acesta, c utnd i auzind cuvntul Domnului, nu va fi lipsit de tot binele", zice Psalmistul (33, 11), i Sfntul Duh toate neputin ele i le va nt ri, dup cum m rturise te Apostolul: C Sfntul Duh nt re te neputin ele" (Rom. 8, 26). 62. Omul l sat n voia lui, cu cit se va sui mai sus, cu att va c dea mai r u* Iar dac -i vezi mari, puternici i boga i pe fiii acestui veac i umblnd liberi dup toate voile lor, privindu-i s nu i se r zvr teasc inima, pentru c Dumnezeu 1-a l sat pe tot omul liber, dup cum m rturise te Psalmistul, zicnd: I-a l sat pe dn ii dup poftele inimilor lor i vor umbla ntru uneltirile lor" (Ps. 80, 10); dar
* Augustini, Confessiones, VI, 16. * Cp. A. Wissowatius, Stimuli virtutum, 18 (Divanul III, 18).

cu ct se vor sui mai sus, cu att vor c dea mai jos, pentru c se zice: S-a n l at pn n cer i se coboar pn n abis, i sufletul lor n r ut i se va topi" (Ps. 106, 26). C slava lor nu este de la Dumnezeu, ci de la lume; pentru c zice Dumnezeu: Acesta a domnit, dar nu de la mine" (Os. 8, 4). Dumnezeie tile taine snt descoperite Mai departe, chiar dac i-ai vedea ceva mai mult vreme mereu pe acela i scaun al st pnirii lor, s nu te tulburi din aceast pricin , pentru c tainele cele ascunse ale lui Dumnezeu nu-i snt descoperite omului. Pentru aceasta se minuneaz Ecleziastul, zicnd (7, 16): Am v zut aceasta n zilele de ert ciunii mele: omul drept piere ntru dreptatea sa i nedreptul tr ie te ndelung n r utatea sa". ns temelia adev rului aceasta este: Dreptul se va izb vi din nevoie i se va da necuratul n locul lui" (Prov. 11, 8). i chiar dac va dobndi toate mp r iile i toate p r ile lumii, ce folos are de vreme ce, murind, pn la urm se duce gol i s rac, iar mp r iile i bog iile r mn altuia, dup cum i lui i-au r mas de la al ii c ruia David i zice: Trece din neam n neam i de la mp r ie ntr -alt neam" (Ps. 104, 13). Dar tu se cuvine s - i aminte ti acest cuvnt: Lumea se va bucura, iar voi v ve i ntrista" (Io. 16, 20). De asemenea, s tii c puterea lui Dumnezeu ntru sl biciune se s vr e te" (77 Cor. 12, 9), deci tu cnd vei fi slab (ns ntru Domnul), atunci e ti mai puternic dect oricare st pnitor p mntesc; pentru c iar i zice: Cnd sl besc, atunci snt mare" (II Cor. 12, 10). C ci nu este putere n om i nici necur ia nu-1 va izb vi pe cel necurat" (Ecl. 8, 8), iar sl biciunea lui Dumnezeu este mai puternic dect oamenii. 63. Cursul i norocul lumii snt ca roata cnd se nvrte te n elege acum dar i aceasta i cunoa te ce este vrsta, fericirea i norocul lumii i al celor care se sl vesc cu r ut ile lor i se m resc cu puterea f r delegilor lor, c ci se aseam n cu unul care st pe roata unui car n mers. S-ar putea asem na cu aceasta i blestemul lui David mpotriva du manilor s i: Dumnezeul meu, pune-i pe dn ii ca o roat " (Ps. 83, 14), adic vrsta i norocul lor s se ntoarc nvrtindu-se ca o roat , sau fericirea lor s fie nestatornic n aceea i m sur ca lumea. Adev rat este dar c roata nchipuie fericirea acestui veac dup cum frumos a gr it un scit, adic un t tar, de i era barbar, c tre Alexandru cel Mare. Cnd Alexandru dup ce 1-a nvins pe Cresus i 1-a prins viu i a pornit mpotriva t tarilor trecndrul Arax, atunci t tarii i-au trimis acolo un sol. i scrie istoria c solul ar fi spus mai nti cuvntul acesta: O, Alexandre! Norocul este ceva n care nu te po i ncrede, c ci are aripi, dar nu are picioare: poate s zboare i s se duc de la om cu totul, dar, iar i, nu poate sta pe de-a-ntregul pe cel pe care se a az , pentru c nu are picioare"*.
* Cp. Miron Costin, Graiul solului t t r scu, apud Quintus Curtius, Historiarum Alexandri regis Macedoniae lib. VII, 8.

Via a i norocul omului snt ca fumul A a cum este deci via a fiilor acestui veac, a a este i norocul lor, c ci este adev rat ce zice Apostolul: Ce este via a noastr ? abur" [Iac. 4, 14]. Dar pentru c via a ne este scurt , iar norocul este necredincios fa de noi, ce trebuie s facem? ceea ce spune Domnul cnd zice: Cel ce crede n mine nu va muri n veac" (Io. 3, 36). Iat dar n ce fel se va mplini cuvntul Prorocului, care zice: Se va nnoi ca a vulturului tinere ea lui" (Ps. 102, 5); i alt proroc adevere te iar i zicnd: Iar cei ce rabd n Domnul vor schimba t ria i vor lua aripi ca vulturii, vor alerga, i nu vor osteni; vor umbla, i nu vor fl mnzi" (Is.40, 31), i slava lui e nou ", zice Iov (Iov. 29, 20). | 64. Caut s - i lunge ti via a nu ntr-acest veac, ci n cel viitor mpreun cu acestea, str duie te-te ca nu n aceast via , ci n cea viitoare s tr ie ti ndelung i s te nnoie ti; i mai cu seam s fii sigur i s tii negre it c , dac te vei conduce bine i a a cum se cuvine dup sfintele porunci ale lui Dumnezeu, nu numai n via a viitoare, ci i n via a prezent se vor nmul i i vor spori zilele tale. Precum nsu i Dumnezeu m rturise te n Decalog: Cinste te pe tat l i pe mama ta, ca s - i fie bine i s tr ie ti ani mul i pe p mnt" (Dt. 5, 16). Aceasta este deci cinstea des vr it i cea mai deplin , s ascul i poruncile lui Dumnezeu i, ascultndu-le, s le mpline ti, adic s te fere ti de r u i s faci binele; pentru c , spune Psalmistul: Cine este omul care vrea via a, care iube te s vad zile bune? Opre te limba ta de la r u, i buzele tale s nu gr iasc vicle ug, fere te-te de r u i f binele, caut pacea i urmeaz-o" (Ps. 33, 1315). n felul acesta s-au ad ugat anii la via a lui Iezechia, mp ratul, precum m rturise te Isaia (38, 5): Iat , adaug vie ii tale cincisprezece ani". 65. Via a viitoare n-are sfr it; str duie te-te deci nu s te faci din b trn tn r, ci din p c tos drept Dar tu s cau i mai mult i s meditezi la lungimea vie ii viitoare, care este nem rginit i nesfr it , i s nu lup i s devii din b trn tn r, ci din p c tos drept, ca prin faptele tale s i se nnoiasc sufletul; c ci nici noi, nici via a noastr nu sntem din lumea aceasta, ci tr irea noastr e n ceruri" (Filip. 3, 20). n acea tr ire nu este cl tinare, schimbare, mutare, trecere, boal sau moarte; ci n veci d inuire, via i fericire. Aceasta ns cu ce o dobnde te cineva? Cu credin a, cu faptele bune pentru c zice Domnul: Cel ce crede n mine nu va muri n veci" (Io. 8, 51), i iar i zice: Cine m nnc trupul meu i bea sngele meu nu va gusta moarte" (Io. 6, 35, 50, 58). Prin Hristos ne-am ren scut A adar, domnul i p rintele nostru Iisus Hristos prin evanghelia sa ne-a ren scut pe noi (/ Cor. 4, 15) i, f cndu-ne fiii s i i mo tenitorii cerurilor, ne-a d ruit via a ve nic , iar pe ceilal i, care nici pe el, nici evanghelia n-au primit-o, vii fiind, i nume te mor i, acolo unde zice: L sa i mor ii s ngroape pe mor ii lor" (Mt. 8, 22).

66. Nu n d jdui n cele pe care le vede trupul, ci n cele pe care le contempl sufletul ngrije te-te de asemenea din toat inima i din tot sufletul ca nu cumva s crezi i s n d jduie ti n cele pe care le vede ochiul cel trupesc, ci n cele pe care le vede ochiul sufletului, prin credin , nainte ca ele s se ntmple, i la acestea cuget , fiindc dac vrei s le cercetezi toate dup v z, aceasta te duce la mare p cat i aproape la t g duirea dumnezeirii. C pe Dumnezeu nimeni nu 1-a v zut undeva, ci ne-am ncredin at sigur i nendoios c a fost ar tat prin ale ii s i mucenici i prin sfintele sale Scripturi i dat pe fa de marile sale minuni. Fiii acestui veac cunosc ns numai ceea ce v d cu ochiul trupesc, i cu acestea i nchipuie c snt n elep i i tiutori precum m rturise te Domnul: Fiii acestui veac snt mai n elep i dect fiii luminii n neamul lor" (Le. 16, 8), iar pe cele viitoare ei le socotesc ca inexistente i t g duiesc c ar putea s fie cndva. i tocmai pe cei ce le m rturisesc ei i numesc sminti i i nesocoti i, precum i-au zis odinioar atenienii fericitului Pavel cnd le vorbea despre nvierea Domnului nostru: Pare-se c este un vestitor al unor zeit i str ine" (Fapte 17, 18), i mai cu seam cnd au auzit despre nvierea mor ilor rdeau unul la altul" (17, 32). Cu aceasta s-a mplinit prorocirea lui Isaia, acolo unde zice (29, 14): Pierde-voi n elepciunea n elep ilor i voi ascunde priceperea celor pricepu i". 67. N dejdea credinciosului nu este zadarnic ns nu f r dreptate se ntind lan uri zbur toarelor" (Prov. 1, 17). C ci este lucru v dit i m rturisit c prin credin n dejdea nu este nici goal , nici zadarnic . i aici unde ne afl m, bine ne afl m, precum zice Apostolul: Snt ce snt prin darul lui Dumnezeu, i darul lui Dumnezeu care este n mine nu a fost de ert" (I Cor. 15, 10). i precum am mai zis i aiurea: Avnd credin , avem dragoste; avnd deci dragoste, avem n dejde, pentru c dragostea noastr toate le crede, toate le n d jduie te" (I Cor. 13, 78), cum spune i Psalmul 15, 9: Trupul meu se va s l lui ntru n dejde". Pentru aceasta m rturise te i marele Augustin: Odihnit este, Doamne, inima mea atta timp ct crede n tine"*. Sigur este deci c orice alt n dejde (afar de aceea pe care o avem n cuvntul lui Dumnezeu) este am gire, nebunie i tulburare, ca de pe urma be iei, a a cum a zis Psalmistul: S-au tulburat i s-au cl tinat ca un om beat, i toat n elepciunea lor a fost nghi it " (Ps. 106, 26). i a a, smintindu-se i tulburndu-se de aceast sminteal , fiii veacului celui r t cit s-au sprijinit, a a zicnd, pe comediile proprii i au n d jduit c cele ale lor snt ve nice i nepieritoare! N dejdea n Dumnezeu trebuie s fie neclintit Tu ns , punndu- i n dejdea n Dumnezeu, r mi neclintit, pentru c el nu se r zgnde te, ntorcndu-se de la ceea ce a f g duit celui care crede n el. C ci Dumnezeu nici nu tie i nici nu poate s mint (vezi Tit 1,2), precum se zice:
*S. Augustini; Confessiones, I 1; Inquietum est cor nostrum donc requiescat in te.

Este cu neputin ca Dumnezeu s mint , de aceea s avem marea mngiere de a p stra n dejdea ce ne st nainte" (Evr. 6, 18). 68. Spurcatele pofte nmul indu-se, pn la urm te neac n adncul descuraj rii Adu- i aminte dar c spurcatele pofte lume ti nmul indu-se, iar tu obi nuindu-te cu ele, nu numai c te ndep rteaz , desp r indu-te de mila lui Dumnezeu, dar i mai aduc i o greutate, o negur i o ntunecare a min ii, nct chiar dac i mai aminte ti vreodat de Dumnezeu i de sfintele sale porunci, i aminte ti de ele ca s le evi i i s le t g duie ti, ca i cum i s-ar p rea c nu ai de la ele nici un folos i nici nu vrei s te poc ie ti vreodat , pentru ca s te descurajezi cu totul, ca i cum ar nsemna c nici pentru faptele bune, i nici pentru cele rele nu ai avea vreo r splat ; ntr-un cuvnt, ca s te legi cu lan urile acelea ale dezn dejdii, care ucid i omoar att trupul, ct i sufletul, de care s nu te po i dezlega n veci, n care lan uri a c zut Ducifer i Iuda. i ca i cum n-ar exista nvierea mor ilor, nici dreapta i preanfrico toarea judecat a lui Dumnezeu; ca i cum n-ar exista pentru cei drep i un bine mai bun i mai mare dect cel pe care l avem; i, ca s spun a a, ca i cum n-ar exista Dumnezeu, care s vad i mai n adnc cele ascunse ale inimii precum m rturise te prorocul: Zis-a cel nebun ntru inima lui: Nu exist Dumnezeu!" (Ps. 52, 1); i ca i cum i-ai face socoteala c sufletul omului e muritor ca i suflarea animalului, care se preface n nimic; cu alte cuvinte, c vei muri i cu sufletul, i cu trupul. Dar de i este adev rat i sigur c sufletul omului este nemuritor, iar i este sigur c dac vei tr i dup poftele lume ti, vei muri att suflete te, ct i trupe te, dup cum dovede te Solomon n Proverbele sale (11,7): Lauda necredincio ilor va pieri". Moartea p c to ilor este rea" (Ps. 33, 22). 69. Omul drept nu va muri n veci Dar c tu nu vei muri n veac de vei umbla potrivit sfintelor porunci ale lui Dumnezeu, ai multe m rturii, cu care, fiind ngr dit, nici trupul t u nu va fi dat stric ciunii i nici sufletul t u nu va pieri. M rturise te n primul rnd Psalmul: Nu vei p r si sufletul meu n iad i nici nu-1 vei da pe cel cuvios al t u s vad stric ciunea" (Ps. 15, 10). Deci cu r bdare i cu dragoste, pentru numele lui Dumnezeu, ndur toate necazurile i chinurile acestei vie i, c ci multe snt necazurile drep ilor" (Ps. 33, 20), c rora cu blnde e le vorbe te Domnul: De-ai ndurat pentru numele meu i nu ai obosit" (Apoc. 2, 3). De aceea, dar, i voi d rui zice Domnul cele pe care ochiul nu le-a v zut, nici urechea le-a auzit, care mai nainte de zidirea lumii i le-am preg tit" (I Cor. 1,1). Nenum rate alte dovezi vei g si n sfintele sale Scripturi, privitoare la n dejdea celor drep i; c ci zice: El i-a cerut via , i t u i-ai dat via ndelungat n veacul veacului; mare este slava lui ntru mntuirea ta; slav i mare cuviin vei pune peste el" (Ps. 20, 5, 6); i iar i: Fericit b rbatul acela a c rui n dejde e numele lui Dumnezeu i nu a privit spre de ert ciuni i spre nebunii mincinoase" (Ps. 39, 5); la fel i n

Proverbele lui Solomon (3, 5): Fii credincios n Dumnezeu din toat inima ta i nu te trufi cu n elepciunea ta". Iar n n elepciunea lui (3, 4) ncredin eaz : De vor fi chinui i n fa a oamenilor, n dejdea lor e plin de nemurire"; ceea ce conchide Isaia (26, 4): C ci spre tine am n d jduit, Dumnezeule cel mare ive nic", i nt re te Ieremia (17, 7): Blagoslovit e omul care| crede n Domnul, i n dejdea lui va fi Domnul". M rturii asem n toare acestora aduc, m rturisind, mul i al ii. De asemenea, po i avea m rturii din ns i gura preanemincinoas a adev rului, aceea a Domnului nostru Isus Hristos, c ci n numele lui vor n d jdui popoarele" (Mt. 12, 21), c ruia i urmeaz apostolul s u, fericitul Pavel, zicnd: Prin care am dobndit i acces, prin credin , la darul acesta ntru care ne afl m i ne l ud m cu n dejdea slavei lui Dumnezeu" (Rom. 5, 2). C ci prin n dejde ne-am mntuit", zice iar i acela i apostol, iar n ceea ce prive te n dejdea lumii zice: O n dejde care se vede nu este n dejde, c ci ceea ce vede cineva pentru ce ar mai n d jdui?" (Rom. 8, 24), iar c tre cei buni scrie: Hristos n voi, n dejdea slavei" (1, 28). 70. Cernd cu deplin credin cele cere ti, ti se vor da totodat i cele p mnte ti. Avnd dar deplin credin n n dejdea c adic prin mila lui Dumnezeu te vei nvrednici s cape i mo tenirea viitoare a ve nicei fericiri, nu- i vor lipsi o dat cu cele ve nice nici cele p mnte ti. ns tu caut cele cere ti, i mpreun cu ele i se vor da i toate cele p mnte ti. C ci Dumnezeu, toate cele pe care le-a f cut cu buna lui pronie le-a f cut cu un scop, anume, ca s se ajute una pe alta. De aceea dar, ntruct toate s-au f cut pentru om, a a i omul a fost f cut pentru toate ca s fie i chivernisitor mai deplin i mai activ dect toate celelalte animale nera ionale; mai ales prin aceea c este legat i supus blestemului p catului ca s se nasc n durere i cu osteneal s se hr neasc , precum a spus la nceput Dumnezeu Evei: n dureri vei na te fii" i dup aceea a zis i lui Adam: Blestemat fie p mntul ntru lucr rile tale i n sudoarea fe ei tale s - i m nnci pinea" (Gn. 3, 16, 19). Pentru acestea adevere te Iov c (5, 7): Omul se na te spre osteneal ". De aceea dar s socoteasc foarte bine omul, i dup socoteal s tie c tr ie te nu datorit vredniciei sale, ci prin bogata mil a lui Dumnezeu. Deci, oricte ar zice omul, n zadar le gr ie te, precum m rturise te Grigore Teologul din Nazianz: n zadar se ostene te limba dac n-ar fi mila Mntuitorului", i precum de asemenea dovede te Apostolul: De acum nu tr iesc eu, ci tr ie te n mine Hristos" (Gal. 2, 20). i toate cele care snt spre folosin a lui i trebuincioase propriei sale vie i i s-au dat ca s -1 slujeasc , i nsu i Dumnezeu ngrije te cu prisosin de toate. Pentru aceea ne nva i Sfnta Scriptur s nu ne ngrijim ce vom mnca i ce vom bea, adic s nu ne ngrijim de cele trupe ti, ci de cele ce plac lui Dumnezeu, i n acest fel nimic nu ne va lipsi (Mt. 6, 3133), c ci: Cei care-1 caut pe dnsul nu vor fi lipsi i de tot binele" (Ps. 33, 11).

71. Dumnezeu nu te-a l sat rob, ci st pn, de aceea tu s porunce ti lumii, iar nu lumea ie Socoate dar c ntruct ziditorul t u Dumnezeu te-a f cut domn i mp rat peste p mnt i peste toate celelalte f pturi ale lui i te-a ncununat cu toate darurile, iat deci c nu te-a l sat slug , ci st pn al lumii, pe care se cuvine s o conduci dup dumnezeie tile sale porunci, i nu pl cerile lumii [s te conduc ] pe tine, ci tu s nfrnezi pl cerile i s le astupi gura. Ia seama la un n elept persan pe nume Heisadis, care, de i p gn, ce frumos cuvnt a spus: Norii i vntul, luna i soarele i ntregul tot al lucrurilor se ostenesc ca tu s dobnde ti n palma ta o pine; toate, gata s - i slujeasc , a teapt porunca ta. i nu este o socoteal dreapt ca tu, la rndul t u, s nu respec i porunca lui."* Adic , dup porunca lui Dumnezeu, toate te slujesc pe tine; a adar, care i va fi omenia dac tu nu vei respecta la rndul t u porunca celui ce te-a creat i i-a dat toate darurile pe care le ai? nc s mai tii c ci adev rat este c cel ce i-a dat attea are i este n stare s - i dea i mai multe dect attea; iar de le vei folosi spre bine acestea pu ine, el i va da i mai multe dect attea; Cere i dar mai nti zice mp r ia lui Dumnezeu i dreptatea lui, i toate acestea vi se vor ad uga vou " (Mt. 6, 33). Dobndind dar toate cele pe care le-ai dorit, trebuie s tii c acestea i-au fost date nu numai pentru tine, ci ca s faci parte i altora din bunurile pe care i le-a dat, i c precum n dar ai primit, tot a a n dar s dai [Mt. 10, 8]. Este o vorb care zice: D s racilor, i i se vor umple hambarele" (Prov. 3, 10); i mai sigur gr ie te nsu i domnul nostru Iisus Hristos i Dumnezeu n Parabola talan ilor: Bine, slug bun i credincioas , peste pu ine ai fost credincios, peste multe te voi pune; intr ntru bucuria Domnului t u" (Mt. 25, 21). Iar mai pe urm a zis iar i pentru cel zgrcit, adic pentru sluga care a ascuns talantul n p mnt: Lua i-i talantul i da i-1 celui care are cei zece talan i" (Mt. 25, 28). Aceast preabogat mil a lui Dumnezeu pare-se c o cunosc nu numai oamenii, ci i fiin ele ira ionale, cu oarecare socoteal **; cu att mai mult deci nu e ru ine ca tu, om ra ional, s nu fii n stare a pricepe aceasta i s te faci mai r u i mai f r minte dect fiin ele ira ionale? S-ar putea cita aici cuvntul lui Isaia (1, 3): Boul i-a recunoscut st pnul i m garul ieslea st pnului s u, iar Israel nu m-a cunoscut, i poporul meu nu m-a n eles"; ceea ce adevere te i apostolul Pavel, zicnd: Omul cel firesc*** nu prime te cele ale duhului lui Dumnezeu, c ci nebunie snt pentru el" (I Cor. 2, 14). 72. Dumnezeu, care le poart de grij p c to ilor, cu ct mai mult le va purta celor drep i?
* Saadi, Gulistan: Toate: lun , soare, vnt, v zduh i nor/ painea ne -o fr mnt , zilnic, tuturor./ Toate, dup vrere, po i s le supui,/ vrednic tu la rndu - i, fii supusul lui" (trad. rom. cit., p. 6). ** Cp. Seneca, De beneficiis, CXXXIX. *** Omul psihic, adic f r luminile duhului, spre deosebire de omul ra ional, intelectual.

A adar, vezi acum c binef c torul nostru Dumnezeu are grij nu numai de noi oamenii, ci chiar de zbur toare i de celelalte vie uitoare; adic dup cum tlcuind, ar putea zice cineva, nu numai pe cei drep i i hr ne te i i ocrmuie te (c ci este prea milostiv), ci i pe cei p c to i i pe cei f r minte. M rturise te Psalmistul: Deschizndu- i mna, toate se vor umple de bun tate" (Ps. 103, 29). Cu acela i ra ionament frumos spune un poet arab: O, preabunule st pn, tu, care din comorile tale cele de nep truns, dai simbrie i hran celor ce ador idolii i focul, cum ai putea s la i s raci pe prietenii t i, tu, care ai grij i de du manii t i?* A adar, de vreme ce chiar i de p s ri poart de grij i le ocrmuie te, cu cit mai mult va avea grij de ale ii s i? Despre grija pe care o poart Dumnezeu poporului s u vezi Mt. 6, 26 i s. 62, 12, II Pt. 2, 9; Ps. 33, 18 i n . [Sol.] 3, 9; iar n alt parte zice: Dreptul din la se va izb vi i se va da necredinciosul n locul lui" (Prov. 11, 8), i fericitul David m rturise te: Am fost mai tn r i am mb trnit, dar n-am v zut pe cel drept p r sit, nici neamul lui cer ind pine" [Ps. 36, 26]. 73. Nu celor lene i, ci celor harnici le d Dumnezeu darurile sale Dar mai trebuie s tii i c Dumnezeu ofer darurile sale nu celor lene i i l s tori, ci celor srguincio i i harnici. Pentru c fundamentul i baza pe care a pus-o mai nainte de toate este aceasta : Cre te i i nmul i i-v i umple i p mntul i fi i st pni peste pe tii m rii i peste p s rile cerului i peste toate f pturile i peste tot p mntul" etc. (Gn. 1, 28). Iar dup acestea continu : ntru sudoarea fe ei tale vei mnca pinea ta" (Gn. 3, 19), i apoi: Ie i-va omul la lucrul s u i la munca sa pn seara" (Ps. 103, 24), i nc : Du-te la furnic , o, lene ule, i v zndu-i c r rile, invidiaz-o i f -te mai n elept dect ea" (Prov. 6,6), i dup acestea mai afli: Lucrnd p mntul, el se va umple de pine" (Prov. 12, 11). Acestea, dar, nu numai oamenii, ci i animalele patrupede i p s rile i toate fiarele pare-se c le caut i le urmeaz , dup cum m rturise te Prorocul, zicnd: Puii de lei mugesc dup prada, cernd de la Dumnezeu hrana lor" (Ps.103, 21) i Ieremia (8, 7): Turtureaua i rnduneaua cmpului i cocorul au p zit vremea sosirii lor". A adar, d t torul de bun t i Dumnezeu le va da bun t ile sale celor care cer, i nu celor care tac, dup cum el nsu i ne nva : Cere i, i vi se va da, c uta i, i ve i g si, bate i, i vi se va deschide" (Mt. 7, 7). 74. Omului i este dat s ndure toate primejdiile din lume Adu- i deci aminte c toate nenorocirile, toate nevredniciile, toate suferin ele, toate necazurile, toate greut ile, toate chinurile, toate sup r rile cte exist , toate snt n lume pentru ca s le nduri, s le vezi i s vin pe capul t u, precum zice Iov (5, 7): Ci omul spre osteneal se na te", i de la na tere i pn la sfr itul vie ii lui toate i snt amestecate cu am r ciune i cu otrav , precum m rturise te
* Saadi, Gulistan, prefa a: O, tu, din tezaur tainic ve nic plin,/ Saturi deopotriv ghebru [adorator al focului, n.t.] i cre tini./ Po i tu pe prieteni s nu-i miluie ti,/ Cnd i cu du manii te milostive ti?" (trad. rom. cit., p.6).

Isaia (38, 15): mi voi aminti de toate zilele mele ntru am r ciunea sufletului meu". Dar mai ales gnde te-te zilnic c te afli n ceasul mor ii, ca s nu zic chiar n moarte, dup cum m rturise te Apostolul: Ca i cum am muri, i iat c tr im" (II Cor. 6, 9). S tii sigur c , cu ct le vei ndura cu inima mai curat , nev t mndu-te ctu i de pu in, cu att vei fi mai fericit. M rturise te sfntul Augustin: Aurul se ncearc prin foc, fierul prin o el, animalul prin pinten, iar pe omul drept necazurile i chinurile l nt resc"* i altul iar i zice: Omului drept nimic nedrept nu-i place" (Prov. 12, 21). Iar dac i se va prelungi ct de pu in via a n veacul acesta, s nu i se par c tr ie ti ca s te saturi de lumea aceasta sau ca s te afli n voile i desf t rile ei, ci adu- i aminte c Dumnezeu nu vrea moartea p c tosului, ci s se ntoarc i s tr iasc " (Iez. 18, 23). Astfel, deci, din relele actuale str duie te-te s agonise ti bunurile viitoare i s te bucuri de ele. 75. Pentru omul cunosc tor lumea aceasta este iad i supliciu S mai tii i c pentru omul cunosc tor lumea aceasta este supliciu, chin i pedeaps i c prin ea i este foarte u or celui drept s se purifice de cele necurate; pentru c Dumnezeu pe ale ii s i i pedepse te n aceast via , precum este scris: C ci pe cine iube te Dumnezeu l pedepse te" (Prov. 3, 12; vezi i Tob. 13, 2 i la Pavel Evr. 12, 6; de asemenea, la Iov 5, 17, Iac. 1, 12 i Apoc. 3, 19). Iar celor drep i le zice: Lumea se va bucura, iar voi v ve i ntrista" (Io. 16, 20). i chiar ne pov uie te ca n via a din aceast lume s ne g sim ca ntr-un foc cur itor (pe care papista ii l socotesc c ar fi dup via a aceasta i l numesc purgatoriu, adic cel ce cur sufletele), ca s tim c cu ct ne vom pedepsi mai mult, cu att mai mult ne vom i purifica (dar f r s ne png rim). Iat de ce pentru acest lucru s -1 rug m mai cu seam pe Dumnezeu, anume, s tr im ct mai mult n aceast lume, n acest foc cur itor, dup cum se ruga David: S nu mor, ci s tr iesc" (Ps. 117, 17). A adar, tr ind i pedepsindu-te ct mai mult n aceast lume, s devii ca i aurul cur it, precum iar i se zice: Argint i aur ncercat, de apte ori cur it, iar tu, Doamne, s ne p ze ti i s ne fere ti" (Ps. 11, 7). In felul acesta va preface Dumnezeu pe ale ii s i; cum anume? Prin pedepse, prin chinuri, prin necazuri, prin s r ciri i prin altele asemenea, despre care frumos vorbe te Isaia (48, 10): Iat , te-am topit, dar nu ca pe argint, te-am scos din cuptorul s r ciei", iar n eleptul zice: I-a ncercat pe dn ii ca aurul n topitoare i i-a primit ca pe o jertf deplin " (n . Sol. 3, 6). Iar prorocul Zaharia (13, 9) m rturise te zicnd: i i voi trece a treia oar prin foc, i i voi topi precum se tope te argintul, i i voi ncerca precum se ncearc aurul. El va chema numele meu, iar eu l voi asculta i voi zice: (Acesta este poporul meu, iar el va spune: Domnul Dumnezeul meu!" De altfel, unde vei g si mai bun purgatoriu dect lumea aceasta? i s tii n chip sigur c un alt purgatoriu in
* Cp. S. Augustini, De diversis quaestionibus, LXXXII.

afar de aceast lume nu exist i c cel care sus ine c ar exista gre it sus ine. Dup p rerea mea, pn nu- i vei face trupul vas, sufletul aur, i lumea aceasta foc, i nu vei fierbe astfel laolalt sufletul cu trupul n flac ra acestei vie i, mntuire nu vei avea. C ci, a a cum sufletul i trupul au gre it mpreun , tot a a mpreun trebuie s se pedepseasc , i dup cum laolalt au p c tuit pe aceast lume, tot a a n lumea aceasta poc indu-se vor c p ta iertare, deoarece n iad nu exist poc in , precum cnt Psalmistul: n moarte nu are cine s - i aminteasc de tine, iar n iad cine i se va m rturisi?" [Ps. 6, 5]. Mai ales c se cuvine s te poc ie ti numai ct e ti s n tos (vezi Ecl. [Is. Sir.] 17, 24 i 18, 25). Pentru c dac nu te vei ndrepta tu nsu i, nici chiar Dumnezeu nu te va mntui, pentru care lucru i-e martor Augustin cnd zice: Cel care te-a f cut f r de tine nu te poate mntui f r tine"*; i dup cum ai p c tuit cu trupul i cu sngele, tot a a s te purifici cu trupul i cu sngele, c ci altminteri nu poate fi cur ire; dup m rturia fericitului Pavel: Prin snge mai toate se cur i f r v rsare de snge nu se face iertare" (Evr. 9, 22). Dar iat , dup ce vei muri i elementele trupului t u se vor separa unul de altul, i dup ce se va desp r i sufletul de trup, cum i n ce chip vor putea fi iertate p catele tale? i nu numai un purgatoriu latin nchipuit, dar chiar o mie de-ar fi, la ce i vor folosi? C ci n iad nu exist nici m rturisire i nici poc in . Este, dar, un fapt dovedit c dup cum la s vr irea p catului au conlucrat toate elementele, tot astfel trebuie s conlucreze i la dezlegarea p catului; i dup cum spurcata desf tare a lumii le-a pl cut tuturor, la fel s-ar cuveni ca toate mpreun s ajute la ridicarea poverii poc in ei i s sufere; i dup cum toate au gre it, tot a a, toate s primeasc iertare. ntr-acest chip i nicidecum altfel vor sc pa n veacul acesta. ndurnd n lume o osteneal cit de mic , vei agonisi mult odihn F -te, dar, n acest scurt r stimp, un om blnd i r bd tor, i vei dobndi odihna i desf tarea aceea necontenit i f r de sfr it, pentru care m rturise te Ecleziastul [51, 35]: Am ostenit pu in, i am avut parte de mult odihn ". Iar omului ce moare ntru necredin " Proverbele (11, 7) i spun: Trufia necredincio ilor a pierit". 76. Dac te vei mpotrivi viteje te lumii, adic Diavolului, vei birui Mai este neap rat nevoie s tii i aceasta, c dac te vei mpotrivi cu toat puterea ta r ut ii i poftelor acestei lumi, ele nu- i pot d una ctu i de pu in; m rturise te aceasta corifeul apostolilor: mpotrive te-te diavolului, i el va fugi de tine" (I Pt. 5, 9). C ci lumea tie multe i multe caut poftele ei, ns omul n elept i adev rat este mai tare. Iar i zic c lumii, adic omului care sluje te lumea, i se pare c este foarte nv at, i toate ale lui i se pare c snt nsemnate, adev rate i nendoielnice, dar toate snt nclcite, i nic ieri nu g sesc cale sau
* S. Augustini, Sermo CLXIX, 13: Quid ergo fecit te sine te, non te iustificat sine te.

c r ruie ca s se descurce, dup cum dovede te filozoful Bernard n Medita iile sale, zicnd: Mul i tiu multe, dar pe ei n i i nu se cunosc"*. De vei cerceta cu chibzuin , nu vei g si vreun lucru care s - i plac n lumea aceasta Ceva mai mult: dac vei cerceta cu deplin chibzuin i cu bun socoteal paremi-se i nu gre esc n aceast lume nu vei g si un lucru ct de mic care s plac n elepciunii, c ci: De ert ciunea de ert ciunilor, toate snt de ert ciune", zice Ecleziastul (1, 1). i iar i zice: C nu f r dreptate se ntind la uri zbur toarelor" (Prov. 1, 17). Prin urmare, n zadar se str duie te lumea s -1 am geasc pe acela care este nso it de intelepciune. Dar sa nu socote ti c te vei dezvinov i n felul acesta, adic spunnd c diavolul i me te ugirile lui te am gesc, c ci n felul acesta cazi n p cat i mai mare, deoarece diavolul nu are nici o putere asupra ta, nici nu te poate sili la c eva, afar de aceea c doar te mbie i te ndeamn , dar a s vr i sau nu p catul depinde de tine. Iar despre faptul c diavolul nu are nici o putere asupra ta, nici m car nu este n stare s - i scoat vreun fir de p r de pe capul t u, vezi n Sfintele Scripturi, care snt pline [de dovezi] n acest sens; vezi, de exemplu, III mp. 22,22; II Par. 18, 20; Iov 1, 12 i 2, 6;Mt.8, 12; Mc. 5, 1 2 - 1 3 ; Efes. 2,2; II Tim. 2, 26; Apoc. 20, 7. n elegnd deci aceasta, nva , i nv nd nu t cea, ci nva -i ntotdeauna pe to i ntru toate i m rturise te-le. 77. Trupul este asem nat** cu lumea, iar sufletul cu cerul Lumea, dup vorbirea obi nuit , adic cerul, p mntul, marea, ntunericul i toate cele ce se cuprind n acestea, ntr-un cuvnt se nume te lume; tot a a, trupul omului cu toate cele din el i dinafar lui se nume te, cu un cuvnt, trup; cum am zice, adic trupul este lumea ***, dup cum spune i Petrus Belhurius acolo unde scrie Despre caracteristicile sferei****: Prin sfer se n elege b rbatul des vr it care, ca i sfera cuprins ntre doi poli, se g se te i el ntre dou limite***** a na terii i a mor ii supus la necontenite mi c ri, schimb ri i griji. Lumea pe care o cuprinde cerul se nume te macrocosm, iar trupul pe care-1 cuprinde via a prezent microcosm, i amindou au fost f cute de acela i ziditor i creator i snt st pnite de acela i st pn.
* Bernardi Claraevallensis, Meditationes devotissimae ad humanam conditionem, I: Mul i multa sciunt et se ipsos nesciunt, cit. apud P. Berchorii, Reductorium morale t. I I , I, c. V (ed. Colotiiae Agrippinae, 1773, p. 9). ** = seam n cu", dar i este simbolizat prin". La fel mai departe, n titlurile paragrafelor cap. 77. *** Concluzia nu reiese din context; am tradus cuv nt cu cuvnt **** P . Berchorii, Repertorium morale sive tomus secundus de rerum propriet i bus, V, c. VI De sphaera: Sphaera est vir perfectus, qui inter duos polos, i.e. inter nativitatem et mortem, continuis motibus, tribulationibus et mutationibus est subjectus. ***** , aici in sensul tehnic de lag re n care se nvrte te un ax.

Dar una se r zboie te vrtos mpotriva celeilalte; aceasta se ntmpl n primul rnd din cauza sufletului nemuritor; iar n al doilea rnd din cauz c toate lucrurile macrocosmosului* snt pieritoare i coruptibile, n timp ce microcosmosul, prin harul dumnezeiesc pe care-1 are, poate ca pe toate cele coruptibile i pieritoare s le prefac n necoruptibile, ve nice i permanente, iar pref cndu-le, s le mo teneasc pe vecie. Cum asta? n felul urm tor: pref cnd lumina lumii n lumina credin ei, adic n soarele ce nu apune niciodat ; cu alte cuvinte, f cnd prin credin din Dumnezeu lumina sa proprie, precum se arat n Apocalips (21, 23 [25]); Lumina lui este Mielul [...], c ci acolo nu va fi niciodat noapte", i n Isaia (60, 20): Soarele lui nu va apune niciodat "; i se va preface ntr-o preastr lucitoare lumin a luminii, precum zice: Va fi lumina lunii ca i a soarelui, iar lumina soarelui n eptit " (s. 30, 26). N dejdea tare este asem nat cu cerul Tot a a firmamentul, adic cerul macrocosmului, s -l prefac microcosmul ntrun firmament adev rat, adic n n dejdea credin ei care este mai puternic i mai neclintit dect firmamentul, fiindc cerul va trece, dar n dejdea niciodat , dup cum nsu i Domnul m rturise te: Cerul i p mntul vor trece, ns cuvintele mele nu vor trece" (Mt. 24, 35), adic n dejdea pe care ne-a dat-o el nu va trece; iar c n dejdea va deveni firmament, adic un cer nou, m rturise te Ioan: i am v zut un cer nou i un p mnt nou" (Apoc. 21, 1); cu alte cuvinte, acel cer este nt rirea i mplinirea n dejdii, precum adevere te Apostolul: Cer nou i p mnt nou a tept m, dup f g duin a lui" (II Pt. 3, 13). Necazurile, nestatorniciile i am r ciunile lumii snt asem nate cu apele i cu marea De asemenea [s prefac ] apele, adic marea, care se interpreteaz am real " i tulburare", pe care mare s o sec tuiasc prin c ldura credin ei, ca s piar cu totul din jurul omului i s nu mai fie, a a cum m rturise te Ioan teologul: i nu va mai fi mare" (Apoc. 21,1), adic n noul cer i pe noul p mnt s nu mai fie am r ciune i sup rare.) Faptele bune i cele rele ale omului snt asem nate cu poame le hune i cele putrede Mai departe, poamele i semin ele macrocosmului snt ca i faptele bune i cele rele ale microcosmului, adic precum le va sem na [omul] n lumea aceasta, a a le va culege n lumea cealalt ; despre aceasta Solomon spune: Vor mnca roadele c ii pe care i-au ales-o" (Prov. 1,40), iar despre faptele de arte este scris: Vnt au sem nat i nimicirea lor va urma lor" (Os. 8, 7) sau: Cei ce seam n cu lacrimi cu bucurie vor secera" (Ps. 125, 5). n leg tur cu aceasta, afl m i n [Legea] veche: Nu va tr i omul numai cu pine, ci i cu orice cuvnt ie it din gura lui Dumnezeu" (Dt. 8, 3 ; Mt. 4,4; Le. 4, 4). Aceasta, dar, este
* ( = lucrurile mari ale lumii"), traducere gre it .

pinea cereasc i hrana ngereasc . Ve nica n elepciune este asem nat cu soarele Microcosmul trebuie apoi s prefac soarele macrocosmului n soare ve nic, adic n n elepciune dumnezeiasc . Despre aceasta zice Apostolul (I Cor 3, 19): Nebunie este naintea lui Dumnezeu n elepciunea lumii", adic lumina solar a lumii, care este ntuneric, n fa a mielului, care este soarele drept ii, adic n fa a luminii lui Dumnezeu, dac nu se va preface n credin a deplinei n elepciuni, adic n lumina sau n soarele pe care l arat n dejdea. Vremelnicele de ert ciuni snt asem nate cu luna Iar luna, tovar a soarelui, cnd plin i cnd disp rut *, arat imperfec iunea i de ert ciunea celor vremelnice, pe care o mpline te soarele, mprumutndu-i din lumina sa. Prin aceasta se n elege c ve nica n elepciune este aceea care trebuie s mplineasc cele ce acum snt de arte i goale: adic se va face lumina lunii, ca i cea a soarelui", cu alte cuvinte, fiecare cap lipsit de n elepciune i de cunoa tere se va umple; pentru care lucru ai martor credincios i bun pe Malahia (3,18) acolo unde zice: i vor vedea (adic vor lua cuno tin i vor cunoa te) care este deosebirea dintre cel drept i cel nelegiuit". Meteorii cerului snt asem na i cu pas rile Iar pas rile acestui cer poate s fie asem nate cu meteorii noului cer de cel care printr-o credin deplin se va gndi la meteorii cere ti ca la o pas re naripat . Unui asemenea ra ionament pare s i se potriveasc acel cuvnt al Psalmistului: Cine mi va da aripi ca de porumbel ca s zbor i s m odihnesc?" (Ps. 54, 7). In compara ie cu tiranii, cei s raci i s rmani pot fi asem na i cu animalele Acolo (n lumea cealalt ) cei s raci, bolnavi i s rmani, care au stat naintea celor ce i asupreau ca oaia la t iere i ca mielul f r de glas mpotriva celui ce l tunde, nedeschizndu- i nici ei gura, ntocmai ca un animal mpov rat i njugat, i care au ndurat greut i, se vor ar ta liberi, puternici i sl vi i, c ci Dumnezeu este ajutorul lor; pentru care Iov (26, 2) zice: Pe cine vei ajuta? Nu oare pe cel cu t rie mult ?" n mp r ia cerurilor nu va fi suferin , i nici lips Atunci nu vor mai fi durerile i suferin ele care i mu cau ca ni te erpi i i nveninau ca ni te scorpioni. Acolo nu mai au loc cugetele rele i chinurile cumplite care i ntristau i i sup rau ca ni te diavoli sau ca ni te duhuri viclene i nu vor mai avea nici o putere asupra celor drep i, c ci acestora Dumnezeu le-a zis: Iat , v-am dat vou puterea de a c lca peste erpi i scorpioni i peste toat puterea vr jma ului, i nimic nu v va v t ma" (Le. 10, 19). Acolo se va cunoa te cine s-a asem nat lui Dumnezeu Acolo se va ti cine a fost ntreg i cu adev rat om i cine s-a asem nat creatorului i Dumnezeului s u, c ci prin p zirea poruncilor lui, din om el s-a * , textual s= de ertare", aluzie la fazele lunii.

f cut Dumnezeu sau fiu al lui Dumnezeu; despre ace tia mai dinainte s-a minunat David, zicnd: Eu am spus: Dumnezei snte i i fii ai celui prea nalt cu to ii" (Ps. 81, 6), iar dup David m rturise te Ioan (1, 12): Iar celor ce l-au primit le-a dat puterea s se fac fii ai lui Dumnezeu". Cinstea, slava i norocirea des vr it sunt binecuvntarea lui Dumnezeu Ace tia vor primi i vor mo teni norocirea des vr it , slava i fericirea. Ei vor auzi cntarea i glasul bucuriei, gr indu-le: Veni i, binecuvnta ii p rintelui meu, i mo teni i mp r ia care vi s-a preg tit de la ntemeierea lumii" (Mt. 25, 34). n lumea de acum se poate dobndi cea viitoare Deci n felul acesta va putea microcosmul, adic omul, s prefac , luptnd, macrocosmul, adic vremea aceasta am gitoare i trec toare, i s-o mute n mp r ia ve nic i f r de sfr it; a a va dobndi el acele cununi sl vite, nevestejite i nestric cioase pe care le-am amintit mai sus. Unora ca ace tia le va dezv lui Dumnezeu atotputernicul minunile sale cele din ve nicie. Aceast lume rea va fi pentru tine bun dac vei dispre ui pl cerile ei A adar, aceast lume rea pentru tine a fost bun , pentru c n-ai umblat n lumina ei, ci n lumina credin ei, adic a soarelui adev rului, i pentru c te-ai a ezat sub firmamentul cel mai tare ca cerul, adic te-ai nt rit n n dejdea cea nestr mutat i te-ai acoperit cu ea i a a mai departe. Toate mprejur rile lumii vor fi acuzatorii i martorii p c tosului Dar tot a a, dac nu te vei str dui s prefaci exemplele i imaginile lumii amintite mai sus, ci vei umbla numai dup cele v zute de ochiul trupesc i dup cele pl cute trupului, ele vor deveni mai apoi acuzatorii i martorii t i, i atunci ar fi potrivit s i se spun : Oare nu te-ai cunoscut pe tine nsu i, omule? Sau n-ai avut i nv tur ? Sau i-a lipsit ndrum torul i nv torul? Sau ai fost nebun i nu ai putut s n elegi aceast n elepciune?" Lucruri pe care nu vei putea s le t g duie ti sau s le respingi, c ci i s-a d ruit cugetarea Duhului, care este via . De ce ai respins-o i ai c utat cugetarea trupului, care este moarte, i ai primit-o? C ci m rturise te Apostolul: Cugetarea trupului este moarte, iar cugetarea Duhului via " (Rom. 8, 6); prin urmare, pentru cel ce cuget trupe te s-a spus cuvntul: Acesta sfr e te i piere din pricina nebuniei" (Prov. 5, 23). Ct despre cugetarea Duhului, iat ce face: n elepciunea i-a zidit cas i a sprijinit-o pe apte stlpi" (Prov. 9, 1); cu alte cuvinte, omul n elept cu duhul i-a preg tit o cas , adic mp r ia cerurilor, cas pe care a ntemeiat-o pe cele apte daruri ale Sfntului Duh, iar sufletul l-a a ezat s vie uiasc ntr-nsa; c rei case nu i se va ntmpla nici stric ciune, nici d rmare, c ci fiind zidit din piatr , cnd va sufla vntul nu o va clinti. S fii mereu gata de r spuns pentru vremea ntreb rii A a i se cuvine s tii, n acest fel s cuno ti acestea i s le n elegi, pentru ca s fii n stare, cnd vei fi ntrebat, s r spunzi; i chiar celor care nu te ntreab , pe

ct i-e cu putin , spune-le i m rturise te-le c toate lucrurile lumii (pn ce nu le vei preface n bine) snt zadarnice i vrednice de rs" (Ier. 10, 15). 78. Cind te laud lumea, cerceteaz -te pe tine nsu i dac e ti a a precum zic oamenii; dar nici cu aceasta nu te mndri Dar chiar dac lumea te laud pentru virtutea ta, judec -te singur pe tine nsu i, oare e ti a a cum zice lumea sau altfel? i n ceea ce te prive te s nu-i crezi mai mult pe ceilal i, ci crede n con tiin a ta, c ci lumea nu spre binele, ci spre r ul t u te laud , pentru ca s i se par c ai fi ceva mai mult dect ceea ce e ti. n felul acesta lumea se str duie te s doboare i s sf rme pe cei buni i n elep i mai degrab dect pe cei r i i pro ti, precum frumos spune Seneca: Cu ct neam urcat mai sus, cu att mai mult ne-am apropiat de fric "*, pentru c tr snetul totdeauna love te piscurile mai nalte"**. Nici s gnde ti c vei putea cunoa te toate c r rile lumii i ie irile c ilor ei, c ci n felul acesta lesne te vei am gi. C r rile acestui veac snt ncurcate, a a nct s nu te ncrezi c vei putea merge drept pe c r ri strmbe, ci unde vei g si drumul cel drept, umblnd pe acesta nu-1 p r si, deoarece este greu ca umblnd pe c i strmbe s nu te perverte ti i tu, dup cum zice Solomon: Oare poate omul s ascund focul n sn f r s - i ard vestmintele?" (Prov. 6, 27). A adar, nu este posibil ca vie uind n prietenie cu lumea, adic n trnd viile i n fericirea ei, s nu te sminte ti pu in. Pentru aceasta, dar, ine-te departe de dnsa i, ferindu-te, d -te la o parte din c r rile ei, c ci tocmai cnd i se arat mai blnd , atunci i preg te te la ul, i cnd i vorbe te mai prietenoas , atunci se str duie te s te zugrume, dup cum m rturise te Ieremia (9, 8): Vorbe te pa nic prietenului s u, iar ntr-nsa are du m nia". 79. Cerceteaz -le i ascult -le pe toate; pe cele bune prime te-le, iar pe cele rele respinge-le, c ci cele bune, adic cere ti, se deosebesc mult de cele p mnte ti Mai este ns foarte necesar s tii i aceasta, c i se cuvine s cercetezi i s ascul i totul, dar s p strezi cele bune i s izgone ti de la tine cele rele, i precum snt, a a s le judeci i s le socote ti drept: pentru c zice Proverbul (12, 5): Gndurile celor drep i snt sentin e". A a vei g si c lumea aceasta, de i multe i-a ornduit i nc mai multe i-a f g duit, nu se va ine ns niciodat de cuvnt fa de tine, nici nu va r mne la un loc cu tine, nici nu vei tr i ntotdeauna mpreun cu ea. i cu toate c trupul tare se mai potrive te cu lumea, sufletul este ns foarte deosebit de ea, c ci trupul tinde spre cele p mnte ti, iar sufletul spre cele cere ti, orice natur iubind cele care i seam n ***: trupul, fiind muritor, coruptibil i trec tor, cuget la cele muritoare, coruptibile i trec toare, iar sufletul, fiind nemuritor, incoruptibil i ve nic, gnde te la cele nemuritoare, incoruptibile i ve nice: prin aceasta ntr-atta snt de opuse i se deosebesc pe ct
* Seneca, Episi. XIX. ** Seneca, Quaest. nat. ad Lucillium, II, 58: Quare frequenter cacumina montium feriuntur? *** Cp. Sextus Bmpiricus, Adv. math. VII, 92 (Philolaos), 116 (Demokritos).

de mare este deosebirea dintre elemental uscat i cel umed, sau ntre cel rece i cel cald. Sufletul este cea mai valoroas parte a omului, i trebuie s ne ngrijim de el Pentru aceasta deci, ntruct i sufletul omului este mai valoros i mai de cinste, se cuvine ca el s st pneasc trupul, iar nu trupul pe el, ca trupul s mearg pe urmele sufletului, iar nu acesta dup ale trupului. 80. Nu face loc p catului ctu i de pu in, c ci p catul, g sind cel mai mic prilej, poate face mari r ut i De toate s te p ze ti i la toate s fii cu ochii n patru, ca s nu i se ntmple s zici vreodat : Am toate virtu ile i de voi s vr i numai un lucru dup pofta trupului ce-o s fie? C ci p catul caut doar un prilej, i dup aceea i este u or s se ntind , pentru c dintr-o scnteie se aprinde focul" (Eccl. 11, 34), i focul niciodat nu zice: ajunge" (Prov. 30, 16). Iar aceasta, adic p catul, nu o dat pe s pt mn , sau o dat n an, ci niciodat n toat via a ta s nu-1 f ptuie ti, de i singur Dumnezeu este f r de p cat. Ostene te-te i te str duie te s nu gre e ti i s nu urmezi pofta trupului t u, c ci dac la i o singur dat fru liber poftei i dorin ei tale, de aci ncolo multe nebunii urmeaz , i ea prinde ndr zneala s te afunde n i mai adnci pr p stii ale p catelor; iar dup un p cat vin multe altele, martor este Apostolul (Rom. 6, [1]* acolo unde zice c trupul are o alt lege dect aceea a sufletului i alte obiceiuri, adeverind: V d alt lege n m dularele mele, care se r zboie te cu legea min ii mele" (Rom. 7,23). 81. Poftele lume ti, adic p catele, scurteaz via a Dar chiar de vei asculta ndemnurile lumii i vei umbla dup voile trupului nu numai o dat pe s pt mn sau pe an, ci s zicem n toate zilele i ceasurile vie ii tale, la ce- i folose te? Cu adev rat numai acest c tig dobnde ti c de-ar fi s ai o via mai lung , p catul i-ar scurta-o, i astfel tot pu in pl cere i prea scurt via i-ar r mne, iar cu aceea care trece, scurtnd-o, i mai mult o ispr ve ti, precum frumos zice Solomon n n elepciunea sa [5, 14]: A a i noi care ne-am n scut, ne-am sfr it". Iar dac te bizui pe lungimea vie ii, socotind c vei avea timpul s te la i de rele i de pl cerile trupului, ai s auzi pe nea teptate cuvntul prorocului: Ornduie te- i casa, c ci vei muri i nu vei mai tr i" (s. 38,1). De aceea cerceteaz -te singur pe tine i mergi de la un cap t al vie ii la cel lalt, dndu- i socoteala de tine nsu i, c ci dup cum i spun, pn la urm vei constata c s pt mnile i snt scurte i c prea pu in vei umbla dup voile trupului t u, orict de mult ai tr i. 82. Adu i mereu aminte de trei lucruri: moartea, nvierea i dreapta judecat ce va s fie Dar n orice mprejurare i n fiecare ceas mai ales aceasta s nu- i ias din minte i din cuget: M-am n scut? Prin urmare voi muri! Voi| muri? Atunci voi i nvia!
* Citat gre it interpretat,

Voi nvia? prin urmare, n mod necesar m voi nf i a i la nfrico toarea i dreapta judecat a lui Dumnezeu. Drept care spune Ecleziasticul [Is.Sir. 33, 15]: mpotriva binelui este r ul, iar mpotriva r ului este binele"; a adar, nu se tie cnd va veni moartea, dar este adev rat c o dat fiecare va muri. i tot el zice: Adu- i aminte ca moartea nu z bove te" (Ecl. [s. Sir.] 14, 12) i n Noul Testament zice: Veni-va st pnul slugii aceleia n ziua i ceasul n care nu se a teapt " (Le. 12, 46). Iat dar c n nici un chip nu po i pune soroc vie ii tale, creznd c vei tr i unul, zece sau o sut de ani, pentru c nu numai anul sau ziua de mine, ci nici respira ia urm toare nu este tiut i sigur . A adar, nici clipa trecut , nici cea viitoare nu- i apar in, c ci cea care a trecut s-a dus i nu po i s-o ntorci napoi, pentru c s-a ters din via a ta, iar ct prive te pe cea care va veni, nu e ti sigur c o vei ajunge i vei tr i ; a a c , dup cum n-ai tiut atunci cnd teai n scut, tot a a nu tii cnd vei muri, i precum nu cuno ti care va fi ceasul sfr itului t u, tot a a nu vei ti cnd va fi jum tatea vie ii tale. De aceea s nu care cumva s socote ti zicnd: jum tate din via a mea voi mnca i m voi desf ta n lume dup cum mi place, iar n cealalt jum tate mi voi purifica sufletul de necur iile f ptuite; c ci dac la i p catul atunci cnd te las el, ce vei folosi? Dac zici c te la i de p cat la b trne e, din cauza neputin ei te la i i nu1 faci. ns fericit este acela care, de i poate, totu i nu face p catul. Pentru care zice Ecleziastul (12, 1): Adu- i aminte de creatorul t u n zilele tinere ii tale". Nici s zici: mare este mila lui Dumnezeu, i nu va ine socoteala tuturor p catelor mele, c ci mila i mnia vin repede de la Dumnezeu" (Ecl. [s. Sir. 16], 13). 83. De vei tr i pn la o sut de ani, poate c vei afla timp de poc in ; dar dac nu vei ajunge nici pn la o sut de minute, iat c i se cade s fii pururea ndreptat i poc it ns dac ar fi dup voia lumii, care te nva s socote ti drept soroc al vie ii tale o sut de ani, adic dac ai umbla dup voia i nv tura ei timp de cincizeci de ani, iar restul de cincizeci s te cure i de relele pe care le-ai f cut i s te poc ie ti de-ar fi a a, bine-ar fi. Dar dac datorit acelor desf t ri vei mnia pe Dumnezeu i nici nu vei apuca cei cincizeci de ani, sau chiar dac i vei apuca, vei muri ntr-al cincilea ceas dup cei cincizeci de ani i nu vei g si vreme de ntoarcere i de poc in ? R u, r u, de trei ori r u va fi de tine, c nu- i va r mne vindecare! Vai, vai i de trei ori vai ie c nu i se d mngiere ! De aceea dar trupul t u s doreasc mereu ceea ce ar vrea sufletul t u n ceasul ie irii din el. Dar s zic c s-ar ntmpla s tr ie ti i restul de cincizeci de ani potrivit socotelii despre care am vorbit, aceasta ar fi cu mare primejdie, c ci obi nuindu-te cu r ul, greu este s te dezobi nuie ti, cum m rturise te Ieremia (13, 23): De- i va schimba negrul pielea i pantera culoarea t rcat , ve i putea i voi face binele cnd v-a i nv at cu r ul". 84. Dreapt socoteal pune la temelia vie ii tale

F deci un calcul bun i o judecat dreapt a duratei vie ii tale i fii un adev rat contabil i un drept judec tor al anilor t i. 85. Zilele vie ii noastre snt aptezeci de ani; dac sntem n putere optzeci; iar peste ace tia, boal de nevindecat U or po i cunoa te c zilele vie ii tale vor fi aptezeci sau optzeci de ani (cu toate c i pe ace tia cu multe necazuri i dureri i vei str bate), iar cei ce vor fi dup ei nseamn durere net m duit i boal f r leac" [Ps. 89, 11]. Dar cnd vei fi nc tn r sau n vrst mai fraged , s nu socote ti c mai trziu, cnd vei ajunge la vrsta neputin ei, te vei cumin i de nebuniile poftelor tale i te vei l sa de neornduielile tinere ii tale; c ci tu contezi pe optzeci de ani, dar ce se va ntmpla dac nu vei ajunge nici pn la opt ceasuri sau nici pn la un ceas, i pe nea teptate te va lega n lan urile ei moartea i te va azvrli pe marginea pr pastiei? dup cum se spune: Nu tie omul sfr itul s u, ca pe tii care se prind cu undi a cea rea" (Ecl. 9, 12). Nu tii n care dintre cele apte vrste ale vie ii tale vei muri ncearc s mai afli i aceasta i gnde te-te mult ca s pricepi: n cei optzeci de ani ai schimbat apte vrste; dar dintre cele apte vrste tii n care vei muri? Nu! i m car dac aceasta s-ar ntmpla n vrsta de pe urm , adic la b trne e, care este cum se tie mai aproape de moarte i n care te po i p zi de capcanele lumii, c ci ajungnd la acea vrst , tii sigur c ai ajuns la vrsta mor ii; ns n celelalte ase vrste necoapte i nebune i se cade s te p ze ti c u tot sufletul i cu toat grija, c ci moartea vine nu numai n anumite vrste, ci n oricare ceas i clip , iar cnd i cum va veni nim nui nu i s-a dezv luit. De aceea socoteala adev rat i temeinic este s p ze ti cuvntul Ecleziastului (7, 17) acolo unde zice: Nu p c tui mult i nu te nr i, ca s nu mori cnd nu i-e timpul". Pilda mor ii ia-o ns i din via a ta A adar, gnde te drept i socote te bine i ia pild de la tine nsu i i pricepe cum, nc n via fiind, e ti pe jum tate mort; iar dac nu po i [cugeta] la tine, po i s te gnde ti la altul, dac este vreo deosebire ntre el cnd doarme i unul mort, sau seam n el atunci cu altcineva dect cu un mort? Tot a a [gnde te -te], cnd te culci, e ti sigur c te vei mai scula?* Nu ! Nici nu vei ti aceasta cu un calcul nezdruncinat, ci cu dou : sau te vei scula din somn a doua zi, sau din mor i la a doua venire? De aceea dar, n toate zilele vie ii tale, cnd te culci s dormi, s fii gata de moarte, c ci nu tii cnd te vei scula, fapt la carese potrive te urm torul cuvnt: Nu te l uda cu ziua de mine, c ci nu tii ce ascunde ziua urm toare" (Prov. 27, 1). Despre cele apte vrste ale vie ii omene ti i despre faptul c via a omului este ca poama
* Cp. Seneca, Epist. XWX.

Cea dinti vrst sau floarea vie ii omene ti este aceea a prunciei. Cnd te-ai n scut pe lume prunc i se cade s tii c nu te-ai n scut pentru altceva, ci doar ca, venind la credin , s -1 cuno ti pe creatorul i dumnezeul t u, i cunoscnduL s -L sl ve ti, precum frumos vorbe te despre aceasta un nv tor oarecare, zicnd: Pruncul de abia n scut este de ndat chemat la nv tura credin ei, pentru ca, p c tuind, ndat s se ndrepte c tre poc in " (Constantiu, C. III, cap. 34)*. A adar, de vreme ce Dumnezeu te cheam nc din frageda vrst la poc in , tu mergi n toate zilele vie ii tale c tre poc in , i de la acest drum s nu te aba i la stnga sau la dreapta, precum te nva Prorocul zicnd: Aceasta e calea, umbla i pe dnsa" (Is. 30, 21; vezi i Mt. 18, 3). Iar n alt loc Domnul nostru spune despre apostolii s i, pe care, cunoscndu-i cura i i f r de r utate, i denume te prunci: M rturisescu- i ie p rinte, st pne al cerului i al p mntului, c ai t inuit acestea celor n elep i i pricepu i i le -ai dezv luit pruncilor" (Mt. 11, 25). De asemenea, pruncia este model i exemplu pentru celelalte vrste: fiind omul ntrnsa lipsit de r utate, crescnd zi de zi i naintnd spre celelalte vrste coapte; aceasta arat c se cuvine ca omul, pe zi ce trece, s creasc n poc in i n cunoa terea lui Dumnezeu. De asemenea, necunoscnd nc binele sau r ul, arat c nu face nim nui nici bine, nici r u. Dar celelalte vrste s nu imite mintea** prunciei, ci ner utatea ei, dup cum ne nva Apostolul: S nu fi i prunci la minte, ci n ner utate fi i prunci" (I Cor. 14, 20). 88v De aceea f -te prunc cu ner utatea, iar la minte, ca i pruncul, n fiecare zi s cre ti i s te ajutorezi. A doua i a treia vrst A doua i a treia vrst , sau legarea florii vie ii omene ti este copil ria i a a-zisa adolescen , la care vrst ajungnd omul, este ca i floarea: de se va lega la vreme bun , ea face road bun , iar de se va lega la vreme rea, face i road rea. A a i tu, deprinde-te de la aceste vrste cu poruncile lui Dumnezeu, potrivit cuvntului: Ca s dau celor f r de r utate agerime, la minte i copilului tn r sim ire i n elegere" (Prov. 1,4). Pentru c n vrst copil riei tale po i lega sau apuc turi i obiceiuri bune sau rele, iar cele pe care le vei dobndi de copil le vei mo teni pn la b trne ea ta, la care se potrive te cuvntul: Cele ce nu le -ai strns la tinere e cum pofte ti s le ai la b trne e?" ([s.] Sir. 25, 5). n vrst copil riei tale vei nv a legea, iar n adolescen *** te vei deprinde cu nv tura mult , n copil rie vei nv a s supor i educa ia, iar n tinere e vei dobandi minte
* Cf. Petri Berchorii, Reductoritim morale, t. I I , I I I , c. I I I , De infantia: Sicut dicit Constantinus [In Pantechni], lib. 3, cap. 34: Infans noviter natus est iuvenis noviter ad veligionem vocatus, vel peccator noviter ad poenitentiam adductus, vel praelatus noviter ad dignitatem promotus. ** , aci i n rndurile urm toare *** = Ut. n tinere e", gre it n loc de adolescen ",tinere ea fiind vrsta a patra

i nv tur i cu toate c nu vei putea pricepe lucrurile deplin i cum se cuvine, totu i, legnd rod la vreme potrivit , cu timpul vei mnca acel rod copt i dulce, adic punnd temelie adnc i groas , vei zidi pe ea un palat mare, nalt i frumos. Aceasta dar este datoria p rin ilor fa de copiii lor, ca sf tuindu-i i educndu-i s le pun temei nv tura Sfintelor Scripturi, nu cumva s se ntmple ca omul s r mn ca animalul, iar cel viu ca mortul, c ci st scris: Acesta se sfr e te cu cei nenv a i" ([Prov.] 5, 23). Dac vei c uta, vei g si multe scrieri sfinte, sau altele demne de cinste i de crezare despre copiii binecrescu i i educa i, care s-au deprins cu legea lui Dumnezeu. Ace tia, de i fiind de vrst frageda, la minte s-au dovedit asemenea celor b trni. A a au fost cei trei copii Anania, Azaria i Misail, mpreun cu tovar ul lor Daniil; David, care era cel mai mic dintre fra ii s i i mai tn r n casa tat lui s u" [Ps. 151, 1], care a fost uns rege de c tre prorocul Samuil, iar pe uria ul Goliat 1 -a ucis cu pra tia, salvnd poporul lui Israil; apoi fiul s u Solomon, care de copil a ntrecut pe to i oamenii n n elepciune; tot a a cei apte fra i Maccabei, care p zind pov uirea mamei lor i urmnd-o, n-au ascultat de tiran i, negustnd carne de porc, au respectat legea i n-au vrut s tie de foc i moarte; dar de care s - i pomenesc mai nti? Tot acolo vei g si mul i, nenum ra i, care la fel ca ace tia n vrsta copil riei fiind, au ar tat i au s vr it nenum rate fapte b trne ti i demne de iaud . Iat cum cinstita nv tur i-a transformat pe ei, care aveau chip* de om , n [oameni cu] minte ngereasc . Dimpotriv , copiii needuca i i nestruni i, din chip omenesc se schimb n [oameni cu] minte dobitoceasc . C ci s tii bine c omul se deosebe te de animalele nera ionale prin minte i prin nv tur ; lipsindu-i acestea, omul devine mai r u chiar i dect animalele patrupede. Cu aceasta se potrive te foarte bine cuvntul unui poet persan, care a zis: Prin ra iune** omul este mai bun dect animalul; dar animalul se arat mai bun dect omul dac omul nu socote te*** drept i nu gr ie te drept"****. Iar dup cugetarea aceasta vezi ce spune i Prorocul: Duhul a oprit minciuna" (Mih. 2, 11), adic este preferabil a muri dect a spune minciuni. VERS Crescnd needucat copilul mic animal se socote te, Iar cnd a devenit b rbat bou mare se nume te.

* = ..chip", form ", aparen ". ** = partea cuvnt toare", facultatea gndirii". *** ,. **** Saadi, Gulistan, prefa a: Doar prin grai deosebire-i ntre om i dobitoc,/ dar te-ntreceacesta dac adev r nu spui de loc" (trad. rom. cit., p. 22).

C ci lipsind nv tura i pov uirea, nu numai n vrsta copil riei, ci chiar i la b trne e, tot animal se va chema omul i se va asem na cu animalele nera ionale. Pentru copiii needuca i i nedisciplina i ai un frumos exemplu n copiii aceia care, pentru c i-au b tut joc de prorocul Elizeu, au fost sf ia i de ur i (vezi IV Imp. 2, 23). Iar pentru copiii educa i, care au drept p zitori pe ngeri, vezi la Matei ntreg capitolul 18 i mai ales versul 10. Vrsta a patra A patra vrsta, sau rodul de curnd legat al vie ii omene ti este tinere ea, care este ca un fruct a c rui calitate ca dulcea sau am real nu s-a stabilit nc , de aceea trebuie s fie bine p zit i nev t mat p zit , ca nu cumva s se ntmple s vin gndacul s -1 strice, sau p ianjenul s -1 nv luie cu pnza, c ci ct de pu in l-ar strica, greu va mai ajunge la dulcea a i la gustul ce urma s aib cnd se coace. Tot a a, tn rul la toate trebuie s ia seama i de toate s se p zeasc , deoarece are du mani mai mul i la aceast vrsta dect la alta. Mai nti, pentru c aceast vrsta este ns i vrsta tinere ii, care este oarecum r t cit i nea ezat . n al doilea rnd, la aceast vrsta sngele este mai abundent, adic poftele sporesc cu prisosin , fiind mai numeroase i mai puternice dect la celelalte vrste, de care trebuie s ne p zim foarte mult, cum ne nva Apostolul: De poftele tinere ti fugi, urmeaz dreptatea, credin a, dragostea i pacea" (II im. 2, 22). Tot a a, Ecleziastul (1,9) ne nva c n tinere e trebuie s lu m seama la faptele noastre: Vesele te-te, tinere, n tinere ea ta, i s se simt bine inima ta n zilele tinere ii tale, i umbl neprih nit n c ile inimii tale, iar nu dup privirea ochilor t i, dar s tii c pentru toate acestea te va duce Dumnezeu la judecat ". Iar cum trebuie s se comporte tinerii n via ne nva Apostolul (vezi [I] Tim. 2, 6). i niciodat s nu te bizui pe sfatul tinerilor, c ci adu - i aminte i gnde te n ce stare a ajuns Roboam respingnd pova a b trnilor i urmnd ndemnul tinerilor (cite te istoria la III mp. 12). Virsta a cincea A cincea vrst sau maturitatea fructului vie ii omene ti este b rb ia, care, ca o poam mplinit i coapt , r mne neschimbat un timp anumit, avnd acela i gust. A adar, omul ajungnd la vrsta b rb iei, trebuie s fie ntru totul dulce, ntreg, matur, ca nu cumva s semene cu unele fructe care pe dinafar le vezi coapte i ar toase, dar mu cndu-le afli am real i gust otr vitor. Tot a a, vei g si i alte poame, care dup coaj par ntregi i neatinse arat , dar n untru snt putrede i stricate; adic s nu i se ntmple, ca ajungnd la vrsta b rb iei s ai trupul voinic, iar sufletul tic los, sau trupul frumos i s n tos, iar sufletul urt i bolnav. Mai gnde te-te i la faptul c , de vreme ce la trup e ti puternic i tare, voinic i vrednic, cu ct mai mult se cuvine s fii mai puternic, mai tare, mai voinic i mai vrednic la suflet? i s mai tii c atunci cnd e ti mai puternic va veni i un du man mai tare mpotriva ta, i c mpotriva celui tare i mai mult se nt re te du manul, n aceast vrst a lumii, care este a diavolului, te vei

mpotrivi lui ca un b rbat, i el va fugi de la tine. Aci se potrive te cuvntul din cartea II mp. 10, 12: mb rb teaz -te i fii tare i du r zboiul Domnului"; tot despre aceasta m rturise te i fericitul Pavel: M lupt nu ca i cnd a lovi aerul, ci mi biruiesc trupul i l supun robiei" (I Cor. 9, 26 [-27]). i, oare, cine este b rbatul des vr it i deplin? Este acela pe care l laud David zicnd: Fericit b rbatul care n-a umblat n sfatul necredincio ilor i n calea p c to ilor nu a stat i pe scaunul uciga ilor n-a ezut, ci n legea Domnului a fost voia lui, i la legea lui va cugeta ziua i noaptea" (Ps. 1,1). Despre necazurile care se ntmpl n lume omului ce se g se te la vrsta acestei vie i Iat ntmpl rile care ncearc sau, cum ar spune cineva, ncearc i nva trupul la vrsta aceasta a vie ii omene ti: Prima ntmplare: sl biciunea, adic boala n privin a acestei ncerc ri s ii seam c o vedem de multe ori ncercndu-i nu numai pe cei p c to i, dar chiar i pe cei drep i. Dar s tii c pe cei drep i i ncearc pentru a-i face mai drep i, iar pe cei p c to i ca s -i ntoarc de la nebunie, adic de la p cat. i aceasta s tii c se ntmpl din marea mil i marea bun tate a lui Dumnezeu fa de om, c ci pe cine Dumnezeu l iube te l ceart ", zice Solomon (Prov. 3, 12), mai ales c boala i sl biciunea snt mustrarea p catului", precum m rturise te Sfnta Scriptur (Ex. 15, 26; Lv. 26, 16; Dt. 7, 15 i n multe alte locuri). De aceea, cnd i se ntmpl s te mboln ve ti i s cazi n sl biciune, mul ume te-i lui Dumnezeu i socote te c sl biciunea i s-a dat ca s - i vindeci r nile p catelor tale. i vezi Sfintele Scripturi, n care vei afla cum i n ce fel au ndurat chinurile drep ii i ale ii lui Dumnezeu, i cum sl veau ei numele lui Dumnezeu mul umind pentru bolile care i n p deau (caut la Gn. 49; Dt. 31, [6]; I mp. 12 i n multe alte locuri). De asemenea, pentru puterea de a suferi i marea r bdare a sfin ilor i despre numeroasele strmtor ri i chinuri care veneau asupra lor (vezi i Gn. 12, 1415; Iov 1, 20; Mt. 5, 39; Rom. 5, 3 ; I Tim. 6, 11; Iac. 5, 7 i n multe alte p r i). Dar mai socote te i aceasta c atunci cnd e ti bolnav trupe te trebuie s fii ct se poate de s n tos la suflet, c ci de vor muri odat i trupul, i sufletul, nseamn c tot odat vor i pieri, iar dup aceea nici via , nici t m duire nu mai r mne. Deci ia aminte totdeauna ca, atunci cnd e ti bolnav la trup s fii s n tos la suflet i, murind cu trupul, s fii viu cu sufletul, mai ales c celor vii cu sufletul le este pl cut moartea, c ci cinstit este naintea Domnului moartea cuvio ilor s i" (Ps. 115,15), iar n eleptul zice: N dejdea lor este plin de nemurire" ([n . Sol.] 3, 4). De asemenea, socote te i ia aminte i la exemplul urm tor: dac atunci cnd te mboln ve ti trupe te cau i s dobnde ti vindecarea bolii tale i s n tatea trupului t u cu doctori i cu leacuri i te lup i s o afli n toate chipurile, cu att mai mult cnd te tii cu sufletul n boala p catului care e de o mie de ori mai cumplit dect aceea a trupului i cnd te vezi n culcu ul p catelor, e ti dator

s te ngrije ti i s te ostene ti cu doctori duhovnice ti i cu leacuri spirituale, pentru s n tatea i t m duirea lui. Cnd vei muri suflete te vei muri pe vecie i nu mai vezi nvierea, a a cum m rturise te Prorocul. Nu vor nvia necredincio ii la judecat , nici p c to ii la sfatul celor drep i" (Ps. 1,5), iar drep ii tr iesc n veci i la cel Preanalt este partea lor" [n . [Sol.] 5, 16). A doua ntmplare: robia O a doua ntmplare sau a doua ncercare este robia sau nchisoarea, care i ea este o mustrare i [un semn al] iubirii lui Dumnezeu, dup cum te po i ncredin a de la poporul israelit, pe care Dumnezeu, iubindu-1, cu att mai des l ncerca. Mai apoi se vede aceasta i din mp r ia cre tinilor, acelora care mult s-au n l at i s-au m rit, iar din cauza trufiei lor [Dumnezeu] i-a supus sub jug i i-a mpov rat ntocmai ca pe boul care trage la plug. Iar aceasta a f cut-o din iubirea ce o are fa de neamul cre tinilor, c ci este nvederat c pe cine iube te Domnul l ceart " i i d i i arat asemenea mijloace pentru iertarea p catelor sale. Mai ales c i se cuvine cre tinului s fie rob, iar nu mp rat, pentru ca fiind aci rob, s mp r teasc n veacul ce va s vie. De aceea, aflndu-te rob i ntemni at cu trupul, p ze te-te ca nu cumva s fii rob i ntemni at i cu sufletul; deoarece trupul, aflndu-se n robie omeneasc , poate avea sc pare i iertare, dar sufletul, r mnnd n robia diavolului, nu are sc pare i nici iertare, mai cu seam din clipa n care se va desp r i de trup. Aceste robii i nchisori lume ti i snt deci exemple i nv turi despre cele viitoare, iar tu, dac nu po i ndura ncercarea acestei robii i nchisori lume ti, cum vei putea s nduri robia diavolului i ve nica temni a iadului? Dac cele vremelnice snt grele i nesuferite, cu ct vor fi celelalte mai de nesuferit n ce prive te greutatea i gustul? i, dimpotriv , cu ct vor fi mai incomparabile binele, slava i mp r ia celor drep i, fa de r ul, ocara i robia celor p c to i. VERSURI OPUSE Pedepsele- i vor fi nencetate, Pentru c -n iad nu va fi libertate; Dar despre tine ce ai de gr it, Omule drept? Pururea fericit. A treia ntmplare: s r cia Cea de-a treia ntmplare ce apas via a este s r cia, care se afl n mijlocul necazurilor n irate mai sus. Prin ea milostivul Dumnezeu pune la ncercare credin a i inten ia nu numai a p c to ilor, ci mai ales a cuvio ilor i drep ilor s i. i po i lua exemplu de la dreptul i neprih nitul Iov, dup cum se arat n istoria sa, pe care, dndu-1 Dumnezeu n minile du manului comun, diavolul, pentru a1 ncerca, de unde diavolul socoteai c o s -1 vat me n vreun fel oarecare i c o s -1 abat de la credin a lui, el (o, de trei ori fericitul!) cu ct i se mic ora averea, cu att i sporea credin a, i pe ct i se mpu ina trupul, pe att i se mbog ea sufletul; Iov, care, oricte chinuri a r bdat de la du manul comun al neamului

omenesc, diavolul, att n ce prive te avu ia, ct i trupul s u, toate le-a ndurat cu mul umire i le-a primit cu smerenie, zicnd: Gol am ie it din pntecele maicii mele, gol m voi ntoarce; Domnul a dat, Domnul a luat, precum a g sit de cuviin Domnul, a a s-a f cut. Fie numele Domnului binecuvntat!" (Iov. 1, 21). Deci i tu prime te i ndur cu bucurie ncerc rile trimise de Dumnezeu, c ci Dumnezeu, fierbndu- i trupul n cuptorul s r ciei, i limpeze te sufletul i i-1 cur de necur iile ce are; pentru c zice Domnul: Te-am ncercat i te-am ales din cuptorul s r ciei" (Is. 48, 10). De asemenea, dup r bdarea pe care o vei ar ta cu mul umire, f r s roste ti cuvnt de blasfemie mpotriva lui Dumnezeu, dup cum lui Iov toate cele pierdute i le-a dat ndoit, i ie ndoit i va da. Dar socote te i aceasta: dac s r cia trupului este un lucru att de urt i de nimic, cu ct mai mizerabil va fi tic lo ia sufletului? Iar dac e ti s rac cu trupul, se cade s fii bogat cu sufletul, i dac dore ti s fii bogat i avut cu trupul, cu ct mai vrtos i se cade s cau i bog ia i avu ia sufletului i, g sind-o, s-o p strezi i s nu o p r se ti nicidecum? Mai socote te nc : dup cum n lume i se ntmpl ca din mare bog ie s cazi n s r cie i ct te str duie ti s nu i se ntmple aceasta! tot a a, nici cu sufletul s nu te la i s cazi cu totul din credin a ta cea tare. i dac te str duie ti s - i mbog e ti trupul, s -1 mbraci cu haine i s - i saturi pntecele, cu ct mai mult i se cade s - i mbraci sufletul cu haina drept ii i s -1 saturi cu orice cuvnt al lui Dumnezeu? C ci sufletul este mai de pre ", zice poetul.* A asea vrst A asea vrst , sau cea n care ncepe s se vestejeasc fructul vie ii omene ti, este a c runte ii; atunci, ca i poama care ncepe s se vestejeasc i s putrezeasc i dintr-o parte i dintr-alta, i zi de zi tot spre putrezire merge, tot a a i via a omeneasc , dup ce atinge culmea i treapta cea mai de sus, nu mai poate g si loc sau c rare ca s tind i s se abat aiurea, ci tot spre sc dere naintnd, trebuie s se ntoarc n punctul de unde a pornit; adic o dat ce a ie it din p mnt, n p mnt trebuie s se i ntoarc , i din locul de unde a fost luat, tot acolo s revin . A adar, prietene, ce socoti i de ce tot alergi ntrebnd? Iat , i sau ar tat vestitorii; iat , i-au venit soliile! Iat , i-au r s rit fire albe pe cap i-n barb ! Iat , au nceput s - i sl beasc genunchii i s se plece spre p mnt! Iat , i s-au muiat alele! Iat c n lor de doi ochi i trebuie acum patru! Iat , puterea organelor tale trupe ti te las ! Iat c cele patru stihii ale tale au nceput s se confunde adesea ntre ele i n-ai cum s le mpaci i s le lini te ti! De aceea chiar dac pn acum nu i-ai adus aminte de moarte i nu te-ai l sat de pl cerile trupului i ale lumii, cel pu in acum las -te i adu- i aminte de sfr itul t u; c ci dac vrstele anterioare te ndemnau spre nebuniile lume ti, aceasta ns ncepe s - i arate smintelile celorlalte vrste vrednice de ur .
* Cp. Nam praetium pars haec corpore majus habel, A. Wisso watius, Stimuli virtutum, 1 (Divanul III, 1).

A adar, de vreme ce ai nceput s scazi n ce prive te puterea trupului, ncepe s

cre ti n ce prive te puterea sufletului! De vreme ce ai nceput s mb trne ti cu trupul, ncepe s ntinere ti cu sufletul! i sl be te trupul? nt reasc - i-se sufletul! C ci dac te nstr inezi de trup, nu este ru inos s te nstr inezi i de suflet? Dac vezi c trupul t u va muri, de ce la i s - i piar i sufletul? Dac vezi c vei fi surghiunit din lumea aceasta, de ce s nu dobnde ti lumea cealalt ? Din moment ce te vei desp r i de mo iile i bog iile acestea, de ce, avnd s te stabile ti n alt parte, nu- i preg te ti casa i comorile? Iat c n scurt vreme vei cunoa te ceea ce nu ai putut cunoa te i tu n-ai nici un folos; vei pricepe ceea ce n-ai priceput i tu nu c tigi nimic. Se cuvine deci s cuno ti aceast vrst , ntocmai ca pe o poam , adic un m r sau o par , pe care cnd o vezi c putreze te ntr-o parte, este limpede c nu dup multe zile va putrezi n ntregime. A a nct nu vei mai putea s-o m nnci, ci numai s-o arunci. De aceea, cu ct ncepi mai mult s mb trne ti, cu att mai mult ncepe i s te ngrije ti de sufletul t u i s -1 nnoie ti prin fapte bune. Vrsta a aptea A aptea vrst sau totala putrezire a poamei vie ii omene ti este adnca b trne e. Ai ajuns a adar la adinci b trne e? Ai ajuns la moarte! i cu toate c la alt vrst , mai tn r , nu se tia cnd vine moartea, la vrst aceasta ea este mai mult dect tiut , i parc ai vedea-o naintea ochilor. i precum poama, dac a putrezit n ntregime, nu mai este bun dect de aruncat, tot a a, ajungnd la adnca b trne e, nu- i mai r mne alt leac dect s mori. Dar s mai tii c atunci cnd trupul nu mai are vindecare sau leac, sufletul are i leac, i vindecare. Cu ce? P r sind r ul i f cnd binele. Atunci, ntr-adev r, mb trnind trupul, sufletul ntinere te, a a c vei putea spune: nnoi -se-va ca a vulturului tinere ea mea" (Ps. 102, 5). Acum, deci, ia aminte c moartea nu ntrzie" (Ecl. 14, 12) i socote te cam cte ar putea fi zilele vie ii noastre; c ci ct de mult ar tr i cineva, tot prea scurt i se pare via a, dup cum s-a scris: Diminea a trece ca iarba; diminea a va nflori i va trece, seara va c dea, se va vesteji i se va usca" (Ps. 89, [5] -6). i cu toate c cei optzeci sau o sut de ani par mul i n ochii oamenilor, cel ce st ruie n contemplarea lui Dumnezeu tie c prin faptele lor rele mul i i pierd anii lor. De aci m rturise te [Scriptura]: O mie de ani n ochii t i, Doamne, snt ca ziua de ieri care a trecut" (Ps. 89, 4). A adar de vreme ce tii c desf t rile acestei lumi i pl cerile vremelnice nu au nici un temei i nici vreo stabilitate sau t rie (iar de nu tii acestea afl -le), las -te de ele, fugi i dep rteaz -te de ele, precum se zice: Cine mi va da aripi ca ale porumbelului, i voi zbura, i m voi odihni?" (Ps. 54,7); i fugi n mun i c ci p c to ii au ntins arcul" (Ps. 10, 2). F bine i am nun it socoteala tuturor lucrurilor i a ntregii ntinderi a lumii. Nu t g duiesc, ntr-adev r, c dup socoteala omeneasc lumea aceasta pare s fie mare i ntins ; dar ct de mare este m rimea lumii naintea ochilor lui Dumnezeu frumos arat Augustin cnd spune: Mai mic este ntreaga

lume n ochii lui Dumnezeu dect un strop de ap fa de ntreaga mare". Numai atta pare, deci, ntreaga lume dup socoteala n eleptului, adic a sufletului, care urmeaz pe Dumnezeu. De aceea o dat ce sufletul este partea mai mare, socoteala lui se cuvine s se adevereasc , i precum socote te el, a a s fie. i de vreme ce el este ve nic iar trupul vremelnic, sufletul trebuie ngrijit, ferit i ndrumat, trebuie s fie tn r i s se men in s n tos Pentru tihna sufletului ca un rob trebuie deci s se osteneasc i s se nevoiasc trupul, precum frumos zice poetul: Ca s fii s n tos cu sufletul, trebuie s rabzi i fierul i focul"*, adic de se va chinui trupul, se va lumina sufletul, de - i vei osteni trupul, i vei odihni sufletul, de- i vei pierde i nimici trupul i vei afla i- i vei c tiga sufletul; cu alte cuvinte, vei lep da mp r ia acestei lumi i vei lua slava cea ve nic . n ce fel? Ab tndu-te de la r u i f cnd binele. i cnd anume? Cnd va s l lui frica de Dumnezeu n inima ta, a a cum e scris: Frica de Dumnezeu ur te nedreptatea" (Prov. 8,13). i unde? n lume i n via a aceasta, n aceast scurt perioad de timp. Ab tndu-te deci de la r u, tu urmeaz cur ia, care are mare i mult putere i ntotdeauna biruie te, dup cum m rturise te Apostolul: Credin a n toate folose te" (I Tim. 4, 8). S-au terminat vrstele tale, s-a terminat cu ele i via a ta. Dup acestea i-a sosit sorocul, i-a sunat ceasul; [nu mai po i] umbla deoarece i s-a scurtat pasul. A adar, fii gata i nu te mhni, nici te ntrista, pentru c milostivul Dumnezeu face aceasta spre binele i spre folosul t u i vrea s zideasc , s nt reasc i s nnoiasc aceast cas veche, putrezit i risipit a sufletului t u. El i spune: Vino, i i voi da l ca , slav i cinste, pe care n casa ta de mai nainte nici nu le-ai v zut, nici nu le-ai auzit, pe care i le-am preg tit nainte de a te pl zmui". A adar, tu, o, trupule putred, care e ti ca o poam putred [spune dac ] pn nu va putrezi poama i nu-i va c dea s mn a n p mnt, ar putea oare s r sar alta, i din putred s se fac iar i ntreag i s se nnoiasc a doua oar ? Nu, ci trebuie s fie s dit din nou ca s r sar apoi alta i, odr slind multe ramuri, s creasc . Tot a a este deci nevoie ca fiecare trup s moar i s putrezeasc , pentru ca s se poat scula i s nvieze la a doua venire cea cu slav i putere a domnului nostru Iisus Hristos. Atuncea se vor deschide c r ile vie ii, se vor pune scaunele, se vor a eza divanele judec ii; atuncea se va nf i a i se va da la iveal tot trupul (acolo nu se afl loc ca s se ascund sau s se acopere careva). Atunci dreptul i ve nicul mp rat al neamurilor va judeca neamurile de la nceputul veacului, i pe fiecare l va r spl ti dup faptele sale. Pentru nvierea mor ilor, adic prefacerea n slav pe care urmeaz s o capete trupul, m rturisesc Sfintele Scripturi (vezi IV Ez. 2, 16; Iov. 14, 13 i 19, 26; Is. 26, 19; Iez. 37, 1 i 9; vezi i Noul Testament la Mt. 22, 23 i 31; Le. 20, 35; Io. 5,
* Cp. Ut corpus redimas, ferrum patieris et ignes, A. Wissowatius, Stimuli virtutum, 25 (Divanul, III, 25).

21 i 28; Fa. 24, 15; I Cor. 15; Col. 3, 4; Apoc. 20, [12]. Iar pentru dreapta i nep rtinitoarea judecat pe care urmeaz s o fac Domnul nostru Iisus Hristos la sfr itul veacului, vezi n Vechiul Testament: I Imp. 2, 10; Ps. 95, 23; s. 2, 10 i 19 i cap. 13, 4 i 6; Ier. 30, 13; Dan. 7, 9; iar n Noul Testament cite te: Mt. 12, 36 i 13, 41 i 49; Mc. 13, 26 i 27; Le. 17, 24 i 30; Rom. 2, 5 i 16; Evr. 9, 27; II Pt 3, 10; Apoc. 1, 7. Pn aici am ar tat de ajuns relele i nestatorniciile lumii i lucrurilor sale dintru nceput, precum i mincinoasele ei st ri i prefaceri. De asemenea, am nf i at cuvintele spuse mai nainte i ar tate lumii de c tre n elept ca fiind adev rate m rturii, f r gre al i demne de crezare, prin martori credincio i, n care nu exist minciun , pentru c ei n-au gr it de la ei, ci au nv at cele cu care i -a luminat Sfntul Duh i au rostit cele n care Sfntul Duh i-a nt rit i au slujit precum le-a poruncit, nimic altceva de prisos sau exagerat negr ind sau f cnd de la ei. Iar motivul pentru care am adus aceste m rturii a fost acel cuvnt al Lumii, adresat n eleptului n Cartea I, 68, c nu doi, ci m car un martor i cere, l udndu-se c spusele i afirma iile ei snt adev rate, iar cele ale n eleptului basme. Iat dar c n eleptul, r scolind adncurile i comorile nenum rate ale Sfintelor Scripturi i aflnd ni te martori i m rturii ca acestea, le-a nf i at drept dovad c lumea a gr it mincinos, i ntr-adev r a biruit-o cu osteneala sa. ns oricte dispute i certuri au avut Lumea i n eleptul, adic Trupul cu Sufletul, i oricte chinuri i sup r ri a ndurat n eleptul de pe urma de artelor l tr turi ale lumii, el, ca un des vr it n elept i pe deplin cunosc tor, i -a adus aminte de cuvntul fericitului Pavel, vasul binecuvnt rii, pe care 1-a l sat scris n Epistola I-a c tre corinteni 14, 33, c Dumnezeu nu este al neornduielii, ci al p cii"; i iar i [ i-a adus aminte] c Lumea [adic Sufletul] duce Trupul spre pace i mp care, pentru ca, mp cndu-se ntre ei, amndoi s urmeze poruncile lui Dumnezeu i astfel ntru toate s aib laolalt pace i iar i pace. Ce vei zice dar despre tine, o, pace? C e ti fericit ! Ce ve i zice voi, o f c torilor de pace? C v alege i partea bun i v mbr ca i cu un titlu minunat, c ci snte i numi i fii ai lui Dumnezeu, dup cum nsu i Domnul m rturise te: Ferici i f c torii de pace, c ci ace tia fiii lui Dumnezeu se vor chema" (Mt. 5, 10). Pacea, dar, se face n trei chipuri i n trei faze. ntiul chip ( i faz ) este ca s se mpace omul cu sine nsu i, adic trupul cu sufletul. Al doilea chip este s fie pace ntre fra i i ntre cei de aproape i s tr iasc n armonie, care pace se cheam vremelnic , adic pacea acestei lumi, i despre care propov duie te Apostolul: S fim n pace cu to i oamenii" (Rom. 12, 48). Al treilea chip i faz a p cii este ca omul s aib pace i armonie cu Dumnezeu, care pace se cheam ve nic , adic cereasc , i se ncheie prin leg mntul credin ei i al botezului dintre Dumnezeu i om. Aceasta se cuvine s-o cau i mult i, g sind-o, s-o p ze ti, ca nu cumva s se ntmple ca stricnd noi iubirea cu Dumnezeu, s ne stric m pe noi n ine. C ci greu lucru

este s se certe sluga cu st pnul, deoarece se spune c este drept a se supune omul lui Dumnezeu, i s nu se gndeasc a i se mpotrivi vreodat ziditorului s u" (II Mac. 9, 12). i dac este de l udat i de fericit pacea ntre fra i, ntre prieteni, ntre cre tini sau ntre necredincio i, cu ct mai fericit va fi pacea dintre Dumnezeu i neamul omenesc. De vreme ce pacea cu Dumnezeu este mai de pre i mai folositoare dect aceea cu oamenii, pacea cu oamenii fiind vremelnic , folose te pentru cele vremelnice, iar pacea lui Dumnezeu fiind ve nic , folose te pentru cele ve nice. Pentru c nu ca lumea, ci ca un Dumnezeu ne d pacea, precum el nsu i m rturise te: Pace las vou , pacea mea dau vou ; nu precum lumea d , eu dau vou " (Io. 14, 27). Aceasta dar este dumnezeiasca pace pe care a cunoscut-o mai nainte Isaia (9, 7): Mare este st pnirea lui, iar pacea sa nu are hotar". A adar, n pacea aceea nu va fi stric ciune, turburare sau alt semn de dezordine, nici nu se va ivi alt nvr jbitor, precum zice Prorocul: Nu va ridica neam asupra neamului sabia i nici nu vor mai nv a s se r zboiasc " (Is. 2, 4); i cum m rturise te Ioan: i va terge Dumnezeu toat lacrima din ochii lor, i nu va mai fi moarte, nici plngere, nici vaiet, nici durere nu va mai fi" (Apoc. 21, 4). Aceast pace a d ruit-o Dumnezeu i p rintele celor credincio i, trimi nd pe unul n scut fiul s u pentru mntuirea neamului omenesc. Pe acest unul n scut, fiu al lui Dumnezeu din preacurata Fecioara M ria i din Duhul Sfnt, v zndu-L ngerii c se na te, cntau mpreun cu p storii: Slav ntru cei de sus lui Dumnezeu i pe p mnt pace, ntru oameni bun nvoire" (Le. 2, 14). Cheltuind pu intel timp pentru aceste trei chipuri i locuri ale leg turii p cii, repet iar i, pu intel timp, srguie te-te s le cite ti i s le verifici n cele ce urmeaz , adic n cartea a treia, care, privitor la p r ile mai sus nsemnate, cuprinde cele 77 capitole [ale lui Andrei Wissowatius]. Este lucru tiut i v dit c acestea i pot fi de mare folos att suflete te, ct i trupe te, n via a aceasta, ca i n cea viitoare. Deci srguie te-te s nu te opre ti la jum tatea c ii, ci alearg f r de piedic , pentru ca s ajungi la cap tul drumului.

SFIR ITUL C R II A DOUA

DESPRE PREAFERICITA PACE DINTRE LUME I N ELEPT, SAU DINTRE TRUP I SUFLET, I DESPRE NCHEIEREA* I STATORNICIREA P CII CELEI TEMPORALE I CELEI VE NICE DINTRE ELE. DE ASEMENEA, DESPRE BUNA OCRMUIRE A LUMII PREZENTE I A CELEI VIITOARE.

C A R T E A A T R E IA (n 77 capitole)**

De vreme ce omul este n scut n lumea aceasta i vie uie te laolalt cu cele temporale, vitejia i vrednicia lui este ca n anomaliile i neornduielile acestui veac s se afle n pace cu cele p mnte ti, ca i cu cele cere ti, cu cele spirituale, ca i cu cele corporale, cu oamenii, ca i cu Dumnezeu, i s afle repaus n lini tea limanului sufletului s u. i pentru c diavolul, du manul neamului omenesc, obi nuie te s aduc i s pun n mi care necontenit conflictele, du m niile i certurile, mai ales ntre suflet i trup, pentru biruirea acestui cumplit vr jma i potolirea grabnic a luptelor i a vr jm iei i pentru buna mp care i n elegere a celor temporale cu cele ve nice, prin capitolele mai sus men ionate vei reu i s dobnde ti o cale bun i s te conduci frumos [n via ].

* **

. = articole".

PRECUVNTARE LA NCHEIEREA FERICITEI P CI Oricine este om cu adev rat, adic oricine este vrednic s se spun despre el c se conduce cu mintea ntreag *, este u or s cunoasc i s m rturiseasc cum c omul dore te i caut [s parcurg ] bine, fericit i tihnit perioada vie ii i s evite i s urasc ce este r u i urt. C ci pentru a tr i cineva feric it nu trebuie s tr iasc r u i necugetat, ci bine i cu cinste. i chiar cei mai mul i [dintre oameni] care nu snt nc obi nui i, adic deprin i cu ncercarea - i nu numai ei, ci oricine li se aseam n - va voi i va dori s se lepede i s se scuture de obiceiurile rele i de p cate i s dobndeasc i s se mbrace cu virtu ile. Pentru aceasta trebuie s tie mai nti cauzele care l mping i l mb rb teaz pe om c tre virtu i i care l mpiedic i l nfrneaz de la r utate. De asemenea, trebuie s cunoasc mijloacele i procedeele care l ajut n aceast lupt bun pentru a putea urma ac iunea lor des vr it . n acest scop, i eu, gndindu-m nc mai demult la ni te astfel de lucruri, le-am cules din diferite locuri [citate potrivite], unul cte unul; iar acum, ajungnd la vrsta n care m aflu, cugetnd din nou la acelea i lucruri, am vrut s le nsemn i n scris. Cum c ele snt folositoare este v dit, dar eu m -am gndit i la cele viitoare, c ci ele au putere s dea nv tur sufletului, s -1 nt reasc i s -1 ndrume spre cultivarea celor drepte i cinstite, care pot face din mun i esuri i din v i cmpii, i s calce n picioare chiar i s biile cele ascu ite. Iar dintre aceste [lucruri] voi nsemna n scris m car cteva, dac nu pe toate, pentru c i acelea pot n diferite chipuri s zdruncine i s pun n mi care pe feluri i oameni. Lipsa de nv tur i ignoran a lucrurilor u or de cunoscut, sau lipsa de minte i de socoteal a oamenilor snt cauzele multor rele, de pild , a p r sirii virtu ii i a dobndirii r ut ii sau p catului. Se cuvine decisa se nceap cu o nv tur oarecare, dup care sa nu lipseasc nici con tiin a cea bun . A adar, ignoran a le este proprie acelora c rora li se pare c tiu mai mult dect trebuie i se laud c cunosc i n eleg nenum rate lucruri. n realitate i dup cum se ntmpl , cei mai mul i nu se cunosc nici pe ei n i i, nu cunosc nici lumea, nici cele din lume, nici pe Dumnezeu, nici voia lui, nici virtutea, nici r utatea, nici scopul i rezultatul acestora, nici chiar propria lor fericire. De aceea ar fi mult mai potrivit s strige cineva: O, minte oarb a oamenilor! Vai ie, s raca i lipsita de lumin !" ** i pentru c vorbesc despre oameni, nu m uit nici pe mine, pentru c tiu c i eu snt unul dintre cei mul i. Ci, dup cum a spus cineva: M srguiesc i ntreb ce e cuviincios i adev rat, i tot n aceasta st rui"***. Deci n felul acesta doresc s -i fac i pe ceilal i apropia i mie.
* = cu creierii ntregi". ** Lucretii, De rerum natura, II, 14. *** Horatii, Epist. I, 1, 11

DESPRE NCHEIEREA P CII CAPITOLUL I 1. Cunoa te-te pe tine nsu i Pentru dobndirea virtu ilor este necesar mai nti n elepciunea, adic acea aplecare a min ii c tre lucrurile ce trebuie cunoscute dup adev r i drept judecate, care snt deci vrednice de luat n seam . Iar pentru c omul nu are nici un alt vecin mai bun i mai apropiat de el dect pe sine nsu i, se cuvine ca mai nti s se cunoasc pe sine, precum spunea cndva unul dintre cei apte n elep i ai Greciei, Tales din Milet: Cunoa te-te pe tine nsu i"*. Pentru c dup cum celor ce tiu orice lucru le pare u or de ndeplinit, tot a a, celor ignoran i li se pare greu de nf ptuit. Aceasta este i cauza neornduirii i ignoran ei lor", dup cum a scris Lactan iu (I, 1) **. De aceea omul s se cunoasc pe sine nu numai cu tiin a omului exterior, adic a trupului, ci i a omului interior, adic a sufletului, ca i a celor cuprinse n suflet, aceasta fiind o parte mai pre ioas dect trupul"***. Iat dar c este necesar s cunoa tem ce sntem i pentru ce fel de vie uire am fost n scu i, ce rang ne-a fost dat, ce ne-a poruncit Dumnezeu s fim i de ce parte am fost rndui i n cele omene ti. Despre care, afl "****. Omul trebuie s cugete i s gndeasc att la demnitatea, ct i la lipsa de demnitate [a firii] sale; m refer la acea demnitate, de pild , prin care ntrece toate celelalte [fiin e] de pe p mnt; n primul rind pentru c are spirit ra ional, adic minte, pentru a cunoa te cele adev rate i a alege cele bune, n chip des vr it liber - un lucru dumnezeiesc i ceresc - pentru ca s se serveasc de aceste calit i i nsu iri ale lui la practicarea virtu ii, iar nu a r ut ii, i pentru ca s nu le corup i s nu le png reasc prin josnicia lipsei lui de demnitate; ci totdeauna s f ptuiasc lucruri vrednice de partea cea dumnezeiasc din el, ca nu cumva, om fiind, s duc o via animalic . Pentru aceea i i asemuiesc Sfintele Scripturi pe oamenii care nu tr iesc potrivit ordinii umane cu cinii, porcii, lupii i cu alte animale necurate. i ar trebui s ne fie ru ine ca, oameni fiind, s fim asemenea animalelor, ca s nu ni se spun i nou : Oare nu v cunoa te i pe voi n iv ?" (II Cor. 13, 5). Pe de alt parte, omul trebuie s cugete la pu in tatea i la nevrednicia sa [adic la faptul] c e mare dep rtare de la el pn la Dumnezeu nu numai ca loc al locuirii sale, ci i ca putere a naturii sale. Pentru c el este o f ptur (mult mai prejos dect ngerii) pl smuit din rn i din tina p mntului, i este purt tor de trup, care - de i nsufle it cu suflare dumnezeiasc - este muritor, neputincios, ncurcat i ap sat de multe lipsuri i nenorociri.
* Diog. Laert. I, 40. ** Lactantii, Divinarum institutionum, lib. I: De falsa religione, 1. *** Cp. A. Wissowatius, Pietatis sectandae rationis, n Stimuli virtutum, p. 161. **** Per i, Satyra III, 67 - 68 ; 71 - 73.

De aceea, s nu se socoteasc pe sine mai mult dect este i s nu se mndreasc , ngmfndu-se de de ert ciune, ci s cunoasc doar ce lucru zadarnic i nenorocit este omul atta vreme ct se bizuie pe cele omene ti. Dar tot el va fi prea puternic cu adev rat cnd i va mplini cu n elepciune lipsurile; de aceea s cugete pururea: om snt, nu Dumnezeu"*, i iar i: om snt, nu animal". Pentru c partea lui cea mai josnic , adic trupul, l tr te pe om c tre cele p mnte ti i c tre p cate, r zboindu-1 cu o lupt l untric dus mpotriva spiritului ra ional, a a cum obi nuiesc supu ii s vicleneasc i s se r scoale mpotriva st pnilor lor. De aceea se cuvine s pui paz bun , cu mare socoteal , ca s nu ng dui supu ilor i celor ce se cuvine s fie supu i ie s se ridice deasupra ta i s nu-i la i s te biruiasc i nici s te la i trt de ace tia ca de ni te cai nest pni i i f r fru n r ut i i urciuni necuviincioase. Socoteala dreapt i ntreag s st pneasc pofta cea p c toas , ca s nu cazi n iubirea de tine nsu i, ci mai nainte de toate s fii i s devii bun; pentru c nu se cuvine s iubeasc cineva altceva dect binele. Trebuie deci ca fiecare s cunoasc am nun it caracterul naturii umane n genere i, pe lng aceasta, obiceiurile i nclin rile pe care le-a dobndit [el nsu i]. C ci unul nclin spre veselie, altul spre am r ciune,unul spre ndr zneal , altul spre team , unul spre cruzime, altul spre milostivire, unul spre cucernicie, altul spre pizm , unul spre mnie, altul spre desfrnare i alte pofte rele, unul spre dragostea de bani, altul spre mndria cea spurcat . Deci fiecare s - i cunoasc nclinarea sa i s se arate judec tor foarte atent al s u nsu i i al faptelor sale rele", dup cum scrie Cicero (De officiis, I) acolo unde zice**: Sf tuie te-te cu tine nsu i i ntreab -te: cine e ti?" De aceea, cnd te vei cunoa te pe tine nsu i, mpotrive te-te cu putere p catului pe care l vei afla mai aproape de tine i cuget c adesea vei avea s te lup i cu acest vr jma l untric, care s-a obi nuit s se lupte cu tine; iar mintea s - i fie necontenit preocupat de chipul n care ai s te r zboie ti cu el. 2. Cunoa te pe Dumnezeu Dup cunoa terea de sine omul trebuie s urce de la treapta de jos la cea superioar , adic la cunoa terea lui Dumnezeu. i cu toate c Dumnezeu nu poate fi n eles de ra iunea omeneasc , dup cum nici propriul suflet omul nu i-1 poate n elege (de aici snt da i pe fa necredincio ii, c ci t g duiesc cum c ar exista Dumnezeu), dar cum el nendoios exist [omul trebuie] s cerceteze prin alte ra ionamente, pornind n primul rnd de la p r ile lumii; dar nu numai de la cele mai mari, ci i de la cele mai mici, ba chiar de la nse i membrele omului, care snt cu me te ug ornduite spre scopuri i foloase f r gre ; acest obiect att de bine ntocmit arat c exist un maestru i ordonator cu n elepciune i cu o nalt putere. Acesta dar este Dumnezeu (vezi Ps. 19; Rom. I; n . Sol. 13). Dumnezeu e o esen spiritual i prea des vr it , de aceea este ve nic i f r de nceput;
* Cp. Thomas a Kempis, Imitatio Christi III, LVII, 3. ** Eroare, deoarece pasajul din Cicero este cel precedent .

El este via , unic, atotputernic, ntr-att nct orice vrea este n stare s duc la bun sfr it, atot tiitor pn acolo nct nimic din cele ce s-au f cut sau se vor face, orict ar fi de ascunse, de la el nu se pot ascunde. Este prea bun, bucurndu-se de virtute i ur te r utatea; preasfnt, preadrept, r spl tind fiec ruia dup faptele sale, mp r ind celor drep i bunurile cere ti, iar celor p c to i iadul; el este ca i soarele, nev zut ns , viind, gndind i st pnind dup voia sa proprie,s l luind n cer, crmuind i f cnd pretutindeni rnduial prin razele Duhului trimis de la el. El singur este creatorul att al acestei lumi, ct i al p r ilor ei i al celor care locuiesc ntr-nsa. Pentru aceasta dar se cade ca Domnul i supremul crmuitor s fie m rit i sl vit de c tre creaturile sale ra ionale cu cuvenit i prea mare cinste, cu ascultare i cu slujb , ntocmai cum ar fi m rit i sl vit de c tre ni te datornici. Epicur - de i n mod gre it t g duia crea ia i providen a - a socotit ns c [Dumnezeu] trebuie sl vit pentru m re ia firii sale*. Cea mai des vr it cinstire i ascultare a lui Dumnezeu este urmarea poruncilor sale i, ct i st n putin omului, s mearg pe urmele sale (vezi Pavel, fes. 5). Despre cunoa terea lui Dumnezeu noteaz c trebuie s tii i s cuno ti nu att natura esen ei sale incomprehensibile, ct mai ales a voin ei sale, care ne este descoperit de el. Adic omul trebuie s tie ce cere Dumnezeu de la el i cum se cuvine s umble dup poruncile dumnezeie ti, care pentru aceasta i s-au dat prin fiul unul n scut al s u, Iisus Hristos. Iar dup acestea [s tie] ce vrea s fac [Dumnezeu] cu oamenii, adic celor care l ascult s le dea f g duin a bun t ilor de nespus ale cerului, iar celor ce nu-1 ascult - urgia pedepselor de nendurat (despre amndou acestea vom vorbi am nun it mai departe). Oricine n zuie te s se apropie de Dumnezeu trebuie s cread c Dumnezeu exist i c este foarte darnic, adic milostiv fa de cei care-L caut (Evr. 11, 6). Dac sufletul va mbr i a pe deplin aceast credin n Dumnezeu, va face s vrem din toat inima s -1 slujim, adic s deprindem prin fapte virtutea i cucernicia pe care el o vrea i ne-a poruncit-o. A adar, nva -te s -i placi lui Dumnezeu, c ci cel ce zice c pe Dumnezeu l cunoa te, dar nu p ze te poruncile sale este un mincinos" (Io. 2, 4; Ier. 22, 1516). necesar ca tu s te str duie ti s -1 cuno ti pe Dumnezeu nu printr-o cunoa tere teoretic , ci prin una practic , pentru c aceasta, adic cea practic , ne face s naint m mai degrab dect cealalt n cunoa terea sa, i cunoscndu-1 ne ajut s -1 iubim, ca i el s ne iubeasc pe noi. 3. Iube te pe Dumnezeu, binef c torul t u Binefacerile lui Dumnezeu pe care le-a d ruit din mil oamenilor trebuie s -i ndemne i s -i ncurajeze pe ace tia la iubirea p rintelui i binef c torului lor, care i-a mbr i at cu dragoste; c ci omul tr ie te pentru c are via i cele care tind spre men inerea vie ii, adic minte, ra iune i toate celelalte care provin de la
* Encheiridion, 31

Dumnezeu, me terul tuturor lucrurilor, de i unii acestea le-au atribuit naturii, i spunnd c natura aceasta are att de mare n elepciune i putere, i-au schimbat numele, zicndu-i Dumnezeu. Lucru pe care, ntre al i scriitori p gni, 1-a cunoscut i Seneca, ale c rui discursuri Despre binefaceri merit s fie citite [De beneficiis], cartea IV, cap. III i celelalte capitole). Cu att mai mult deci noi, cre tinii, n care a str lucit darul lui Dumnezeu, cunoscnd aceasta, trebuie s -1 iubim pe st pnul nostru cel binef c tor i de oameni iubitor din tot sufletul i din inim curat . Iar dragostea noastr trebuie ar tat lui Dumnezeu ntr-acest chip, f cnd lucrurile ce-i snt pl cute i p zindu-i poruncile (vezi Io. 2, 3). Toate poruncile sale, chiar dac par foarte grele, s le urm m i s le ducem la bun sfr it, iar cele de la care ne opre te el, chiar dac plac trupului nostru, s le lep d m i s ne nfrn m de la ele, c ci darul mntuitor al lui Dumnezeu s -a ar tat tuturor oamenilor, nv ndu-ne s ne lep d m de necredin i de poftele lume ti, s tr im n veacul acesta n cump tare, n dreptate i cucernicie" (Tit 2, 11 i 12). De vrem s umbl m n lumin (adic n sfin enie), ntruct Dumnezeu este lumin , n lumin s fim n comuniune cu dnsul (I Io. 1,7). Iubind pe Dumnezeu s ndrept m n ravurile noastre, ca s putem merge cura i spre cel curat i s -i pl cem. C ci dac Dumnezeu ne trage c tre el cu lan ul de aur al binefacerii sale, ori de cte ori ne folosim de darurile lui, s ne i aprindem de dragostea lui. Astfel, s nu ne asem n m cu animalele care, hr nindu-se cu ghind i bnd ap din pru, pu in le pas de unde le vin acestea cu atta u urin i s nu fim mai r i chiar dect animalele, dintre care multe i urmeaz cu dragoste pe cei care le ngrijesc sau de la care primesc oarecare binefacere, cum snt cinii, caii, elefan ii i celelalte, precum dovede te experien a i arat istoria; trebuie s ne temem ca nu cumva pilda acestor dobitoace s ne nvinuiasc vreodat la judecata lui Dumnezeu. 4. Cunoa te de ert ciunea acestei lumi Se mai cuvine ca omul s cunoasc aceast lume p mnteasc i s o socoteasc drept nimica toat ; dar nu pentru c ea a fost mpodobit de Dumnezeu cu un ve mnt frumos, ci pentru c oamenii se servesc r u de dnsa, ca i de celelalte lucruri ale ei, cum ar fi bog iile p mntului, pl cerile trupe ti i dragostea de glorie, precum frumos gr ie te un poet n elept: dragostea de glorie, bog iile i necurata poft , Acestea trei le prive te lumea ca pe trei dumnezei. Cu acestea i cu pofta acestora, cei mai mul i dintre oameni se las prad p catului i se abat de la calea virtu ilor, ca i cnd ar fi ni te foarte mari bunuri, ca i Atalanta, care srguindu-se s culeag merele de aur pe care Hippomenes le aruncase n drum, cnd se ntrecea cu el, a fost ntrecut *. i chiar dac ar p rea bune dup nf i are, ele snt n realitate de arte, mincinoase i trec toare, ntocmai ca sticla cea str lucitoare, care se sparge u or, ca i comediile, care dup scurt vreme se
* Cp. Ovidii, Met. VII, 316; X, 560 sq.

sfr esc, i ca i merele acelea ce cresc pe malurile lacului unde era odinioar Sodoma. Despre acestea se spune c pe dinafar se arat frumoasela vedere, dar dac le ape i g se ti c n untru au fum, praf i putregai. A adar, socote te i tu: Or fi acestea att de mari, nct omul cel ntreg la minte, care- i are sufletul ndreptat c tre cele nalte, s -1 coboare la asemenea lucruri p mnte ti, s vie uiasc dup pov uirile lor i s - i ntemeieze fericirea pe ele? Doar ele nu snt dect m ti, am giri i comic rii. Pe acestea i Solomon, care n mp r teasca stare n care se afla nt rit, cu bog ii, cu cinste, cu mare slav i dezmierd ri, fiind n elept, le-a n eles c snt de ert ciuni i le-a m rturisit ca atare n Ecleziastul s u (1, 1). La fel Septimiu Sever, om de jos fiind, a urcat multe trepte pn la acea a mp r iei romanilor, dar aflndu-se aproape de moarte a spus: De toate am fost, i nimic nu mi-a folosit"*. Adev rat este deci c bog iile lumii snt ni te poveri care ngreuneaz pe cel ce este pe punctul de a pleca din lumea aceasta i nu-1 ntov r esc pe cel care a i plecat. Cu alte cuvinte, ele r mn n urma lui, ba mai cer i grij ca s nu fie primejduite, c ci se p streaz cu mult fric i team , iar dup aceea snt pierdute cu u urin , prin fel de fel de ntmpl ri. Cinstea acestei lumi este nestatornic , este ca fumul care se ridic n sus i deodat se face nev zut. Josnicele pofte ale trupului snt mai dulci dect mierea, dar se prefac apoi n fiere amar . De aceea, acela care este cu adev rat n elept, dac vrea s cugete cu o adnc judecat nalt la aceste lucruri p mnte ti, nu le va socoti lucru mare, ci le va asem na cu jocurile copil re ti, a a cum le-a denumit Valerius Maximus la sfr itul celei de a Vi-a c r i**. Iar n ce fel anume se cuvine s st vilim ndemnurile care ne mping spre faptele rele, drept ne nva apostolul Ioan: Nu iubi i zice el lumea i cele ce se afl ntr-nsa, care snt poftele lume ti, pofta ochilor i trufia acestei vie i" (7 Io. 2, [1516]), c ci cine iube te aceste lucruri trec toare nu-1 iube te pe Dumnezeu i nu poate s mplineasc voia lui, de aceea nici nu va tr i n veci; c ci i lumea aceasta, cu toate cele ale ei, urmeaz s treac . Se cuvine dar s socotim n ce chip trebuie s ne comport m ntru sfin enie (II Pt. 3, 11). VERS O, minte, cerul lucru de seam -1 socote te, Iar cele p mnte ti lucruri f r rost le nume te***. Prive te cu ochi r i ceea ce po i s pierzi i nu pre ui prea mult lucrurile de nimic ale lumii, p c tuind din cauza lor i s rac ajungnd. Nu- i cump ra att de scump c in a. Fere te-te ca nu cumva marele t u bine s zac n pulbere i cu pulberea s dispar . Omul credincios i n elept se cade s se socoteasc pe s ine nsu i
* Hist. augusta (Aelii Spartiani Severus, XIX); Sexti Aurelii Victoris, De caesaribus historia, XX. ** Valerii Maximi, Factorum dictorumque memor abilium liber VI, c. IX, De muiatione morum, aut fortunae. *** Cp. Andrea Wissowatius, De vera beatitate consectanda, n Stimuli virtutum, p. 113

drept oaspete i trec tor n aceast lume. C ci ct timp te afli aici, nu vei avea scaun statornic, ci curnd vei schimba aceast locuin (I Par. 1, 29, 15; Ps. 39, 13; Evr. 11, 13). [Pentru c ] patria noastr este cerul. 5. n toate sufletul c tre Dumnezeu s priveasc De la cunoa terea tuturor lucrurilor, noi s constrngem sufletul nostru spre cunoa terea lui Dumnezeu, n toate lucrurile acestei lumi, care se n eleg prin cunoa tere i contempla ie, se cuvine omului ntreg i n elept ca privind spre izvorul, nceputul, natura, calitatea, facult ile i activit ile acestora i pornind de la ele, s se nchine lui Dumnezeu, care le-a alc tuit, i s - i ndrume sufletul spre cinstirea i ascultarea lui. Pentru c Dumnezeul nostru cel prea nalt aceasta voie te i aceasta ne porunce te s facem. 6. n elege frumuse ea virtu ii Sufletul trebuie s cerceteze ce este i n ce fel este virtutea. Virtutea este substan a oric rui lucru care se face cu cinste, sau vie uirea conform legilor dumnezeie ti. Ea este o t rie corect i ordonat a sufletului, o lesnicioas ndrumare a min ii n orice lucru; este s n tatea sufletului omenesc, aceasta (adic s n tatea sufletului) fiind cu mult mai tare dect aceea a trupului. Iat dar c mintea s n toas este de dorit i c se cuvine s ne str duim cu mult grij pentru dobndirea ei. Ct de frumos i de bucurie d t tor lucru este virtutea! C ci ea face ca lucrurile omene ti s aib cu dragoste o bun ndrumare i o bun cuviin , ca o frumoas armonie care cuprinde n sine o mngiere mai mare dect aceea a muzicii. Frumuse ea virtu ii cea mult pre uit i aleas , dac ar fi privit cu ochii sufletului, este n stare s strneasc marea dragoste a oamenilor n elep i, a a cum bine a priceput acestlucru Platon n Phaedru* i dup el Cicero n De officiis c.I i Seneca n cartea CXV, acolo unde scrie: Dac am putea privi n sufletul i n inima b rbatului virtuos, o, ct de frumoas la vedere, o, ct de sfnt , cinstit i dulce fulgernd, adic str luminnd, am vedea-o! Aci str lucind cu dreptatea, acolo cu b rb ia, aci cu chibzuin , acolo cu ra iunea i cu n elepciunea" etc. Virtutea prin ea ns i este demn de l udat. Chiar i du manii ei o laud ndat ce recunosc la al ii nobilele ei urm ri. C ci ea se poart a a cum se cuvine i cum trebuie, de i nu umbl dup laud . Prin virtuteomul se aseam n nu numai cu spiritele cere ti - ngerii - ci cu nsu i Dumnezeu. Cel ce a dobndit virtutea aproape c se aseam n prin sfin enie cu el (cu Dumnezeu adic ). A adar, virtutea este un lucru dumnezeiesc i ceresc pe p mnt. Cel care i rnduie te frumos faptele i celelalte moravuri dore te s devin din om Dumnezeu; i ntr-adev r trebuie s fie Dumnezeu, deoarece voia unuia i voia celuilalt snt unite i asem n toare" (vezi Epictet, C tre arieni, c. I I, cap. 11). Cine deci (afar doar de cel care este s rac la minte, i nu om adev rat) nu se va str dui s umble n pas cu virtutea i s fie mpodobit cu ea, n a a fel ca s poat deveni om ntreg i chiar dumnezeiesc i asem n tor cu Dumnezeu nsu i?
* Phaidros, 250 b-d. Con tiin a bun

7. Roada virtu ii Frumuse ea faptelor virtuoase, chiar dac nu va avea pe cineva ca s o laude, nu este cu nimic tirbit ", adic nu-i lipse te nimic. S vedem cum virtutea are nu numai flori frumoase, ci i road foarte dulce, i cum cu dulcea a ei cople ind am r ciunea r d cinii, aduce adev rata bun stare i tihn . C ci mai nti virtutea poart n ea ns i un ndemn de bucurie pentru con tiin a bun . Iar dac sufletul omului m rturise te despre sine c atunci cnd vie uie te cinstit i cum se cuvine este drept i i arat chiar acum (adic n veacul acesta) c s vr e te n mod cuviincios lucr rile lui, din acest izvor de nedescris al sufletului izvor te lini te, bucurie i veselie, care ntrec cu totul toate desf t rile lume ti i pl cerile nenfrnate (Prov. 15, 5). Tot a a, pacea luptelor l untrice este o mare odihn i lini te. Mai ales c ns i virtutea este o bucurie pururea lipsit de grija i, chiar dac o ntunec multe lucruri contrare ntocmai ca ni te nori, totu i, norii nu nving niciodat ziua, adic virtutea nu este niciodat biruit de nimeni" (Seneca, Ep. XXVII). C ci, pe o singur c rare, adic aceea a virtu ii, se arat cu adev rat tr irea plin de odihn "*. De aceea ea devine un autor mpotriva zbucium rilor i mpotrivirilor de nedescris, stnd ca un perete de aram naintea r uf c torilor i a oamenilor clevetitori. Con tiin a nu ov ie cnd se tie c nu este p rta la nici o crim i nu p le te la fa din cauza nici unei nvinuiri"**. Din con tiin a cea bun un astfel de izvor t ne te. Dac inima noastr nu ne poate mustra cu nimic, avem curaj n fa a lui Dumnezeu" (Io. 3, 21). Dup acestea s ai n dejde bun i tare n ce prive te marile bun t i pe care urmeaz s le afli. 8. Dumnezeu poart de grij cuvio ilor s i Dumnezeu r spl te te ntr-o anumit m sur virtutea i faptele bune, precum i pe cei care le ndr gesc, nc de pe p mnt i din via a aceasta; precum zice Isaia (3, 10): Spune i dreptului c , de vreme ce a fost bun, va mnca road ostenelilor sale". Drep ii se afl sub supravegherea lui Dumnezeu, i el i nv luie cu dumnezeiasca lui pronie, le prime te rug ciunile la vremea cuvenit , i ascult cu bucurie i i scap de orice primejdie. De asemenea, el i ap r necontenit de du manii lor; snt v dite i pururea neuitate exemplele lui Dumnezeu fa de cei drep i pentru faptele lor bune, precum Enoh, care a fost r pit de pe p mnt ca s nu vad moartea, la fel Iona, care a fost p zit teaf r n fundul m rii, Ilie, care s-a n l at c tre cer, Lot, care a fost p zit de prjolul Sodomei, Daniil, care n-a fost v t mat cu nimic de col ii leilor, ca i tovar ii s i, care au stat n v paia cuptorului din Babilon, Petru i Pavel, care au fost sc pa i printr -o minune din temni i alte multe nenum rate asemenea acestora, f r s mai pomenesc de Iosif, de David, de Iezechiel i de ceilal i (vezi Ps. 34, 37, 91, 99, i 145 la
* Iuvenalis, Sat. X, 363-364. ** Horatii, Epist. I, I 61.

sfr it). Purtarea neprih nit i este omului mare ajutor i sprijin. Cine se teme de Dumnezeu cu teama pe care trebuie s o aib un fiu fa de p rintele s u, acela nu se sperie de nimic. Am v zut c toate conlucreaz spre bine celor care l iubesc pe Dumnezeu (Rom. 8, 28). Iar moartea celor drep i trebuie socotit ca o datorie a firii lor trec toare, a a c pentru ei moartea nu este cumplit , ci o odihn dorit . 9. R splata virtu ii este via a ve nic cea de sus i prea fericit Cu toate c b rba ii virtuo i [numi i mai sus] n-au folosit cele pe care lumea le socote te drept bune, dup aceast via muritoare, i anume, ndat dup moarte vor primi n ceruri, numai din darul lui Dumnezeu, sl vit cunun a virtu ii, adic fericita via ve nic n care se mpline te deplina i des vr ita desf tare. Dac pe p mnt omul dore te s tr iasc un timp oarecare n bel ugul bunurilor p mnte ti, cu ct mai mult se cuvine s doreasc i s preadoreasc omul, ca muritor ce este, ca salvndu-se dintr-aceast lume muritoare, s ajung prin multe lupte la lumea mai curat i cereasc a sufletului inteligibil*, purtnd trup duhovnicesc**, cu ve mnt nestric cios, puternic i sl vit (7 Cor. 15, 4344). Tot a a, urmnd faptele cunoa terii i ale virtu ii, el (adic omul) mo tene te din plin toate cte i snt trebuincioase, f r s -i lipseasc nimic, este purtat c tre marele i preabunul Dumnezeu i spre contemplarea lui prealuminoas i se nvrednice te s devin p rta lui (adic lui Dumnezeu) i fiului s u unul n scut i sfin ilor s i ngeri; ncununat cu slav cereasc i mp r teasc , el se odihne te n desf t ri i bucurii nenchipuite, adev rate i nentinate de nici o tulburare sau strmtorare, bucurii care d inuie ve nic i nu pier niciodat (7" Pt. 1, 4, 79, precum i Ps. la sfr it; I Tes. 2, 12; II Cor. 4, 17; II Tim. 2, 10). Astfel, prin sfin enie omul devine p rta al dumnezeie tii firi (77 Pt. 1, 4), ntra a m sur nct, din om, aproape devine Dumnezeu. Acesta este binele cel mare, aceasta este fericirea cea de sus; fa de contemplarea c reia toate lucrurile p mnte ti par de arte i amestecate cu multe nenorociri; i snt cu adev rat josnicii i de ert ciuni. Cu n dejdea unui astfel de bine omul virtuos, c p tnd putere, este n stare s se nfrneze de la faptele rele i viclene (II Cor. 7, 1) i chiar (dac a s vr it) aceste fapte, s se cur easc (7 Io. 3, 3) i trebuie s se ajute cu virtu ile. De asemenea, se cade s sporeasc n lucrul Domnului, bine tiind c osteneala sa ntru Domnul nu este de art " (7 Cor. 15 la sfr it [58]). C ci Domnul nostru Iisus Hristos, fiul unul n scut al lui Dumnezeu, uns cu harul lui Dumnezeu i trimes oamenilor, a f g duit acestea, i a nt rit sfnta lui Evanghelie prin nv turi adev rate. Astfel, cucernicia pe toate le st pne te, avnd noi f g duin a vie ii prezente i a celei viitoare" (I Tim. 4, 8), care via viitoare ve nic Dumnezeu cel ce nu minte a f g duit-o sfin ilor s i" (TU 1,2). Gnde te-te, deci, nu merit cucernicia s fie att de pre uit , chiar dac se
* ** . .

ob ine cu osteneal ? Pentru care ar trebui mai degrab s strig m mpreun cu poetul:]S mai st m la gnduri dac s sporim virtutea prin fapte?" VERS Mergi, om bun, acolo unde te cheam virtutea, mergi cu ferice pas; Mult r splat pentru virtute vei lua, pentru ce ov ie ti?*" Pentru aceasta dar aminte te- i ntotdeauna de cele ve nice. R splata aceasta cereasc a virtu ii, n eleas ca n dejde mare i sigur , aduce sufletului o mare odihn , la fel cum magnetul nu se lini te te dect ndreptat spre pol. (Polul este o stea c reia moldovenii i zic fusul", i n jurul acesteia se nvrte te cerul; ea nu se clinte te niciodat , ci se nvrte te n loc, i spre ea este atras piatra magnetului.) Cuget n primul rnd la binele cel s vr it, care ramine de-a pururi. Cucernicia na te din ea n dejdea nendoielnic a vie ii ve nice, i tot ea genereaz n dejdea deplin a vie ii acesteia. Vezi dar ca totdeauna s te nevoie ti i s tinzi prin faptele tale c tre cinstea ce- i st nainte. Cuget s vezi ce efect are pentru lucr tori i pentru osta i n dejdea de a primi r splata? S nu lipseasc neclintita credin a n dejdii n f g duin ele lui Dumnezeu, s nu i se clatine ncrederea, c ci ea va ndulci orice osteneal , ct de amar ar fi ea. 10. P catul este spurcat i urt Dup aceasta trebuie mai ales s ne gndim i s cercet m care este i n ce fel este pricina potrivnic virtu ii i p catul. Crima sau p catul de moarte este nc lcarea legii dumnezeie ti, nl turarea i p r sirea socotelii celei drepte i cinstite; o corupere a sufletului omenesc prin fapta cea rea sau o molim contagioas datorit faptei spurcate; o boal istovitoare a sufletului, mai cumplit dect boala trupeasc , atunci cnd omul nu tr ie te a a cum trebuie i a a cum se cuvine, nici nu se abate cu cinste de la r u, ci devine robul i sluga pl cerilor trupe ti, neputndu-le st pni; din cauza acestora mintea omeneasc se z p ce te, pierzndu- i noble ea i, z p cindu-se din cauza lor, omul devine f r judecat , asem n tor multor animale, i chiar mai r u dect animalele, pentru c face r ul cu bun - tiin i cu voia lui. Acest p cat este asem nat de poe i cu vr jitoarea Circe, care cu licoarea din paharul ei i pref cea pe oameni n animale. A adar, prin p cat, omul ajunge asemenea demonului, adic diavolului i duhurilor rele (Io. 3,8; 44; 6,70), de care lucru trebuie s ne ferim cu str nicie, c ci orice om care p streaz n sufletul s u fie i o singur r utate face loc diavolului n inima sa" (Efes. 4,27). Cur e te- i dar sufletul de l turile scrbavnice ale p catelor, spal ntin rile acestea i caut s vindeci i s ns n to e ti aceste boli. O, ct de nesocoti i i de sminti i snt cei care in ca trupul s le fie frumos alc tuit, mpodobit, ar tos i falnic, dar cel mai adesea i las sufletul urt, necurat i nempodobit.
* Virgilii, Aeneis VI, 806.

11. Truda virtu ii e trec toare, dar murd ria p catului d inuie Socote te c de vei face un lucru cinstit, de i cu trud i osteneal , dup ce l-ai f cut, truda i osteneala vor trece, ns cinstea r mne. Tot astfel, de vei face ceva murdar pentru o pl cere, pl cerea trece, ns murd ria r mne, dup cuvntul lui Caton cel b trn i al lui Musonius (C tre Gellius, cartea XVI, cap. 10). 12. S ne gndim la ur enia p catului altora, adic s lu m exemple de la al ii Dac n noi n ine vedem prea pu in necur ia i ur enia p catului, n exemplul oferit de alt p c tos le putem vedea ca ntr-o oglind . Nu n zadar i f r folos odinioar lacedemonienii, pentru a-i dezb ra pe copiii lor de la be ia cea scrboas , obi nuiau s mbete odraslele robilor lor, aducndu-le apoi naintea ochilor propriilor lor copii, ca s vad faptele urte pe care le f ceau aceia. A adar, cnd vezi pe cineva care f ptuie te lucruri necinstite i necuvioase, vezite i pe tine, nu cumva e ti i tu ca el? i nu socote ti oare c r ut ile tale snt asem n toare r ut ilor lui? Lucrul de care rzi i de care i ba i joc la al ii tu s nu-1 faci, ci, innd seam de relele v zute la ei, ndreapt - i-le pe ale tale, i nva s te p ze ti, f cndu- i paznic din primejdiile altora. 13. Fapta urt a p catului are urm ri rele Nu te uita la nceputul, ci la sfr itul p catului, nici nu te gndi la cele dinti, adic la nceputul pl cerilor p mnte ti scrnave i prea mincinoase i la desf t rile ntunecate, care par blnde i bune, ci ntoarce-te i gnde te-te la sufletul t u, ca s vezi ce urmeaz dup s vr irea p catului; anume c , dup ce se r coresc i nceteaz poftele pe care p catul i le-a poruncit s le faci, datorit ur eniei p catului s vr it sufletul i-e n p dit de ru ine, c in i durere amar , care omului cunosc tor i snt ca o cazn i ca o pedeaps (vezi Rom. 6, 21). 14. Con tiin a rea mustr omul pe fa Aici intervine i con tiin a cea rea, pentru c ra iunea sufletului l oc r te i l dojene te pe om, adic pe trup, pentru faptele rele pe care le s vr e te mpotriva legii min ii (Rom. 2, 15). C ci chiar dac s-ar g si cineva care s nu- i dea seama de faptele sale 113v rele, mintea lui e ca un acuzator, ca un martor i un judec tor al con tiin ei rele, ba chiar ca un pedepsitor i c l u (vezi la [Iuvenal], poetul satiric, XIII)*. Aceast mu c tur a con tiin ei rele este ca viermele care roade pe din untru, ca o prim ncercare a caznei de pe urm a p catelor, cu care va pedepsi Dumnezeu apoi pe r uf c tori (vezi la istoricul Tacitus, acolo unde scrie despre Tiberius n Anale, cartea VI, 6; despre Nero, vezi cartea XIV, 10). i iar i este adev rat c cel ce p c tuie te precum spune Seneca, Ep. XCVII s tremure", adic s se team . Dar odioasa f ptuire a p catului nu se m rgine te doar la att, ci ea aduce i multe suferin e p c tosului" (Ps. 32, 10) i nu au bucurie necredincio ii"(s. 57, 21 fes. 5, 6).
* Iuvenalis, Sat. XIII, 1 4. Pedepsele

C ci chiar n via a aceasta i ncearc Dumnezeu cu necazuri de tot felul i cu boli; alteori, iar i, n numeroase mprejur ri, chiar i peste drep i vin din partea oamenilor chinuri de nesuferit i f r mil . Dar cnd le vine p c to ilor pedeapsa din urm ? Cnd se va sfr i lumea, cnd va trece aceast via vremelnic , la acea nemincinoas judecat de apoi a lui Dumnezeu, la care nici o scuz nu le va fi de folos i nu vor avea nici un mijloc de sc pare. Atunci necredincio ii (o, vai!) care n-au vrut s -i plac lui Dumnezeu (o, nenorocire!) nu numai c se vor desp r i de acel bun mult dorit pe care l-ar fi putut agonisi n via a lor, adic fericirea i via a cereasc , din care vor fi izgoni i (I Cor. 6, 10); Galat. 5, 1921; Apoc. 21, 27) (o, amar desp r ire!), dar se vor i scufunda prin dumnezeiasc urgie (o, pedeaps de nesuferit!) n rul focului, n care vor arde cu grozave dureri (o, cumplit pedepsire!) i vor fi chinui i cu fel de fel de cazne mpreun cu pov uitorul i am gitorul lor, diavolul, ceea ce nseamn a doua moarte, de la care nu au nici o sc pare" (Mt. 13, 42; ibid. 25, 4146; II Tes. 11, 8 - 9 ; Evr. 10, 27; Apoc. 20, 15; 21, 8). Aceast moarte este simbria i plata p catului", i ea se d numai celor p c to i (Rom. 6, 23) [pentru c ] de tr i i dup trup, ve i muri" (Rom. 8, 13). Apoi, pofta o dat conceput na te p catul, iar p catul o dat s vr it na te moartea" (Iac. 1, 15). P catul pentru ct va vreme este pl cut ca mierea amestecat cu venin, dar consecin ele poftelor, care lupt mpotriva sufletului, snt tot a a, mai nti miere i apoi venin (I Pt. 2, 2), i ca tlharii, care dup ce ntlnesc pe trec tori i le arat , chipurile, prietenie, obi nuiesc de-i r pun, ca i sirenele (acestea se numesc fete de mare"), care se spune c prin cntecele lor dulci i mngietoare i neac i i scufund pe cei ce c l to-fese pe mare. in felul acesta Ioav 1-a njunghiat cu spada pe Amisai, ar tndu-se n chip f arnic prietenos, a a nct acesta nu se p zea de el (II Imp. 20, 9-10). Iat dar: VERS Gnde te-te la cele ce sint v t m toare i scap -te de ele chiar de-s atr g toare ! 15. De mare folos e s - i aminte ti de scurtimea vie ii acesteia Se cuvine deci s ne gndim i s ne amintim mereu de sfr itul apropiat al vie ii acesteia trec toare, c ci via a aceasta este asemenea aburilor, care abia apar, i ndat se risipesc" (Iac. 4, 15), i nsu i omul este asemenea ierbii nflorite, care pentru foarte pu in vreme este proasp t i verde, dar ndat se vesteje te i putreze te" (Is. 40, 6[-8]; Iov. 14, 2; Ps. 103, 1516). Nimeni nu- i poate f g dui lui nsu i ziua de mine, c ci nu tie ce-i va aduce a doua zi. Spune-mi tu, cel ce dormi, nu e oare cu putin s nu te mai treze ti? Spune-mi tu, cel treaz, nu e oare cu putin s nu te mai culci? Spune-mi tu, cel ce pleci, nu e oare

posibil s nu te mai ntorci?" etc. (Seneca, Ep. XLIX). De aceea: Gnde te-te c vei tr i pu in i c via a ta este ct o zi" (Seneca, Ep. CI)*. VERS Cel-de-Sus pentru tine - s crezi - ziua a luminat-o** Via a de mine departe-i; deci ast zi tr ie te!*** (Dac ai timp, vezi Ps. 95, 7) Numai acela vie uie te cu adev rat care tr ie te cu cinste i sfin enie; deci este adev rat c , pentru a te nfrna de la cele d un toare, nimic nu- i poate fi mai de folos dect gndul la scurtimea vie ii i la ne tiutul sfr it al acesteia" (Seneca, Ep. CXIV, la sfr it). De aceea, deci, cur irea vie ii tale i a zilelor tale nu o l sa n n dejdea zilei nesigure dejmine, sau a vrstei adncii b trne e, sau a zilei mor ii tale" ([Is.]Sir. 5, 8). Nu pofti s tr ie ti atunci cuvios, cnd urmeaz s p r se ti via a. Da acest lucru mult folose te urm torul VERS Nu z bovi niciodat cu fapta; Pagub -i animarea celor ce-s gata! **** Cu ct te vei obi nui mai mult cu deprinderea p catului, nt rindu-te i nr d cinndu-te n fapta rea, cu att mai greu vei putea s o dezr d cinezi. P ze te-te deci ca nu cumva s te duci la nunta Domnului n zadar, mpreun cu fecioarele acelea nebune, dup ce se va fi nchis u a (Mt. 25). Oricine ai fi tu cel ce tii c te-ai folosit r u de darul lui Dumnezeu, cuget , este oare cazul s - i d ruiasc Dumnezeu din harul s u vreme de poc in i de ntoarcere? Ceea ce rar se poate vedea i auzi" (Is. 55, 3 ; Ps. 32, 6). Fere te-te s nu dai floarea vie ii tale Diavolului, ca la urm s aduci Domnului doar tulpina goal . Dar dup p cat s nu c dem n dezn dejde, c ci avem pild a ntoarcerii i a poc in ei, nici s nu ne ncredem peste m sur , c ci sfr itul vie ii noastre este nesigur i ne tiut. Nici s socote ti c ai s te la i de p cat atunci cnd p catul te va l sa pe tine. 16. Moartea este aproape, i nu se dep rteaz Sfr itul i desp r irea de aceast via , adic moartea ne vneaz i ne urm re te mereu; chiar dac sntem destul de s n to i i puternici, ea este n stare s ne doboare n fiecare ceas, f r s mai a tepte vrsta coapt a b trne ii, dup cum ne nvap experien a zilnic .

* = n cartea 101". La fel n ref. precedent i passim. ** Horatii, Epist. I. IV, 13. *** Mar iali, Epigrammata I, XV. **** Lucani, De bello civ. II.

VERS Cnd? nu se tie; dar c vom muri cndva este lucru l murit*. ntotdeauna, deci, trebuie s fim gata pentru nunta care va fi, ca s nu ne surprind nepreg ti i. C ci n felul n care ne va g si, a a ne va nf i a naintea nfrico toarei i nep rtinitoarei judec i a st pnului nostru. Prin urmare, de vreme ce mai ai de tr it, tr ie te a a cum i-ar pl cea s fii n ceasul mor ii. Atunci nu- i vor ajuta desf t rile cu care ai petrecut i ai agonisit p cate. Cu aceasta s te mpotrive ti zilei mor ii: s - i moar r ut ile nainte de tine" (Seneca, Ep. XXVII). Dac iube ti via a, fii preg tit, pentru ca moartea s nu poat g si n tine nici cea mai mic miasm . nc n via fiind, este nevoie s mori, ca mort s tr ie ti, nva -te, dar, s mori mai-nainte de a muri**. Moartea celor drep i nu nseamn sfr itul cel mai de pe urm al lucrurilor, de i n mod simplu a a se spune (c mor); c ci ea [moartea] nu este dect o trecere de la hotarele acestei muritoare vie i p mnte ti pe cel lalt t rm al vie ii nemuritoare, fericite i cere ti. Este un lucru foarte de dorit ca moartea s te g seasc cnd e ti dedat virtu ii i medita iei lucrurilor lui Dumnezeu (Epictet, C tre arieni***, cartea LIII, cap. 5). Prin urmare, ce trebuie? Ca s te g seasc moartea fericit, nva s tr ie ti drept. Ca s po i tr i cu dreptate, nva s mori." C ci dac s-ar afla moartea zilnic naintea ochilor t i, nu te-ai mai gndi la cele de lut, adic la cele p mnte ti, nici n-ai mai pofti cu nesocotin lucrurile lume ti" (Epictet, [Manualul], XXI). 17. Adu- i aminte de sfr itul t u i n veci nu vei p c tui (Is. Sir. 7, 38) ntre cele dinti i cele din urm ale mor ii, r mne judecata lui Dumnezeu (Evr. 9, 27), cnd Domnul nostru Iisus Hristos, trimis ca judec tor de Dumnezeu, va judeca viii i mor ii n str lucita zi a venirii lui (Tim. 4, 1). n vremea aceasta cele ascunse acum ale oamenilor, dezv luindu-se, se vor da pe fa , astfel nct el s r spl teasc pe fiecare dup faptele sale" (vezi Rom. 2, 510 i 77 Tes. 1, 69). A adar, aceast zi care va s vie, a Domnului, i judecata sa de apoi, orict ar ntrzia, tot nu va trece. Pentru cei drep i ea va fi vesel , dar pentru necredincio i va fi trist i ntunecat (vezi Mat. 25, 31 i 46). A teptnd deci aceast zi, s ne nv m a tr i curat, drept i cuvios, ca n acel nfrico tor ceas al judec ii s ne afl m nentina i de p cate i nevinova i (2 Pt. 3, 11, 14). 18. S nu te clinte ti din credin a ta din pricina pu inei fericiri a celor necredincio i A adar, omul cuminte g sindu-se cu o bun ntocmire i stare [interioar ], nu are
* Cp. Cato major, Moriendum certo est, et id incertum an eo ipse die. ** Andrea Wissowatius, De hcminis vera beatitate conssctanda, n Stimuli viriutum, p. 107. *** , (cartea VIII, cap. 5), traducere gre it influen at de textul romnesc, care redase pe apud ( = dup ") prin c tr .

motiv s se clinteasc , s se schimbe i s se tulbure, v znd c n via a aceasta p mnteasc norocul pare s favorizeze, pentru pu in vreme, scopul celor necredincio i. C ci nefericitul noroc al acestora nu este adev rat i statornic, ci mincinos i de ert, i se va preface iar i ntr-o mare nenorocire. i cu toate c dumnezeiasca mnie, adic pedeapsa, pare s -i urm reasc cu oarecare ntrziere i cu picior mpiedicat, dar odat i odat tot i va ajunge, iar ntrzierea le-o va compensa cu povara chinurilor. VERS Cu ct se ridic mai sus. Cu att cade mai greu. (n sensul acesta gnde te-te la spusele Psalmului 1 la sfr it, Ps. 37 i mai ales Ps. 71.) 19. S nu te turburi de necazurile drep ilor Nu exist nici un motiv ca soarta oarecum potrivnic a celor drep i pe acest p mnt s despart i s ndep rteze pe cineva de la deprinderea virtu ilor. C ci, dup cum se vede, nu numai c ace tia se mp rt esc pu in din bun t ile acestei lumi, dar snt i obi nui i s fie nec ji i i ncerca i cu sup r ri i am r ciuni, cu lipsirea de bunurile, averea i chiar de via a lor. Are Dumnezeu, judec torul lumii, motivele proniei sale despre care vom vorbi n alt parte. A a a ar tat mai demult c se ntmpl b rba ilor drep i, sfin ilor proroci i nsu i fiului s u, unul n scut, precum i apostolilor i celorlal i sfin i mucenici (vezi Evr. 11, 36-38). Nu este neted calea spre stele, pe aici se cuvine s umble b rba ii cucernici"*. Prin calea cea strmt se cuvine s intr m n via a ve nic cea fericit " (Mi. 7, 1314). Suferin ele i r bdarea necazurilor snt pricina i materia virtu ilor", adic aceasta este calea spre stele, adic spre cer (vezi la Seneca, unde scrie Despre providen ). A a s lupte i s se pun la ncercare cei ale i, pentru ca s se arate virtutea, iar r utatea s se ru ineze". Celor ce iubesc pe Dumnezeu chiar i cele care par rele le ajut spre bine (Rom. 8, 18, 28). Nu avem de meditat atta asupra intr rii n via a aceasta, ct asupra ie irii din ea. i nu trebuie s privim atta cu ochii trupe ti la cele care se schimb acum n lume, ct trebuie privite cu ochii sufletului cele viitoare, care vor fi ve nice n ceruri" (2 Cor. 5 la sfr it [18]). n felul acesta, suferin ele i chinurile lumii pe care le ndur cineva din cucernicia sufletului se r spl tesc cu mare c tig. i care este negu torul acela n elept care ar refuza aceasta? 20. F r credin nimeni nu e fericit Trebuie s credem cu certitudine c daca, potrivit poruncii lui Dumnezeu, s vr im virtutea i sfin enia, nu numai c putem agonisi culmea fericirii prin harul i darul s u, dar i c de nu inem aceast cale, nu putem cu nici un chip
* Andrea Wissowatius, De hominis era beatitate consentanda, n Stimuli virtutum, p. 127

ob ine aceast fericire. Lucrul acesta ni-l arat limpede dumnezeie tile cuvinte ca, de exemplu, la Evrei 12, 14: P zi i sfin enia, f r de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu"; i: De nu va prisosi dreptatea voastr mai mult dect a c rturarilor i a fariseilor, nu ve i intra ntru mp r ia cerurilor" (Mt. 5, 20); i: De nu v ve i ntoarce i nu v ve i face ca pruncii, nu ve i intra ntru mp r ia cerurilor" (Mt. 18, 3); n acel Ierusalim nou i ceresc nu va intra nimic spurcat, care s ntineze" (Apoc. 21, la sfr it [27]). n locurile sfinte nu ajung s locuiasc dect sfin ii; cnd s-a aflat diavolul locuind n ceruri, a fost azvrlit de acolo n str fundurile iadului, c ci a p c tuit. Iar tu, cu sarcina p catului mpov rat, n d jduie ti s te sui n acel loc nalt? ntr-acolo nu se afl alt cale i alt poart dect aceea strmt i anevoioas pe care a ar tat-o Hristos i a c lcat-o cu sfin ii s i pa i. S nu se am geasc nimeni cu n dejdea de art c ar reu i poate s se strecoare acolo pe furi prin locuri ascunse. La via a fericit nimeni nu poate ajunge dect cu purtarea bun i cinstit . Dar vei prefera poate ca n schimbul unor lucruri josnice, de arte i trec toare ca be ia, pl cerea, r zbunarea, l comia, s te lipse ti de via a ve nic i fericit a cerurilor? Asemenea schimb ar fi, desigur, mai nebunesc dect acel al lui Glaucon, care a dat armura sa de aur lui Diomede, primind n schimb una de aram *. 21. Culege de la al ii pilde ale virtu ilor Prin pilde asem n toare, pune naintea ta b rba i cumin i, credincio i, renumi i i vesti i pentru virtutea lor i, cu ajutorul sfintelor lor nv turi, str duie te-te s devii asemenea lor, s -i ajungi i sile te-te chiar s -i ntreci. i cu toate c este greu s se g seasc cineva n care s fie ntrunite n chip des vr it i deplin toate virtu ile i bun t ile, tu, imitnd diferi i oameni nzestra i cu tot felul de virtu i, ostene te-te ca pe toate s le cuprinzi n tine. A a se spune c a f cut pictorul Zeuxes, care, vrnd s picteze portretul unei femei foarte frumoase, a ales cteva femei atr g toare i distinse prin frumuse ea lor, i astfel a luat de la fiecare din ele partea cea mai frumoas a fe ei, adic de la una ochii, de la alta nasul, de la alta gura i celelalte; copiind i armoniznd toate aceste p r i frumoase ntr -un singur chip, el a schi at portretul unei femei foarte frumoase**. 22. Pilde de la cei sfin i Tot a a, pune- i naintea ochilor min ii, pentru a-i imita pe c iva dintre cei nf i a i n istorii. Din Sfnta Scriptur ia ca exemplu pe Avraam pentru minunata lui credin c tre Dumnezeu i pentru ascultarea ce decurge din ea, pe Iosif pentru n elepciune, pe Iov pentru r bdare, pe Moise pentru dispre ul fa de avu ie i de bog iile Egiptului, pe David pentru blnde e, pe Iezechiel, pe Iosie, pe Daniil i pe tovar ii lui pentru marea lor credin , i a a mai departe. Iar aceia erau ntr-adev r lipsi i de f g duin a v dit i sigur a vie ii ve nice, pe care o avem noi acum.
* Homeri llias VI, 232-236. ** Cicero, De inventione II 1,1

23. Pilde de la p gni* i de la p gni s culegi pildele virtu ilor, de exemplu: pilda drept ii de la Aristide, Camillus i Fabricius; suportarea s r ciei de la Curius, Menenius i Quintius Cincinatus; pilda nfrn rii i a cump t rii, de la Belerofon, Xenocrate, Scipio i Tiberiu; pilda r bd rii i a st pnirii mniei, de la Srchytas, Socrate, Platon, Phocion, Pericle, Filip regele Macedoniei i Antigon; exemplu de senin tate ia de la Heraclit, Stilpon i Zenon, iar pild de iubire a adev rului i de a nu min i n chip grosolan, de la Epaminondas i de la Pomponius Atticus. Aceste virtu i vrednice de laud s nu le sl ve ti numai prin vorbe, ci s le i imi i prin fapte. Ru ine s le fie acelor cre tini care se laud cu vorba c au adev rata cuno tin a adev ratului Dumnezeu, ct vreme nu au acele progrese ntru virtu i pe care le-au ar tat cei [mai sus pomeni i], care erau lipsi i de o asemenea cuno tin [a lui Dumnezeu]. 24. Pilda lui Hristos i imitarea lui ns pilda cea mai nalt i des vr it a tuturor virtu ilor i primul model n lume a fost Iisus Hristos, d t torul credin ei noastre (Evr. 12, 2), a c rui imitare ne-o recomand el nsu i (Ml. 11, 29 i 16, 24; Io. 12, 15) i apostolii s i, precum Pavel (Filip. 2, 5), care i el 1-a imitat pe Hristos (I Cor. 11, 1), i Petru, care a scris c Hristos a murit pentru noi, l sndu-ne pild ca s mergem pe urmele lui. (I Pt. 2, 21), i Ioan, ale c rui cuvinte snt acestea: Cine spune c petrece ntru dnsul este dator s umble precum a umblat i el" (I Io. 2, 6). 25. Poruncile lui Dumnezeu nu snt de nemplinit Nimeni nu trebuie s asculte pe cei care, ca s - i scuze p catele lor, sus in c este cu neputin s ndeplineasc cineva faptele virtu ii, s fug de p cate i s p zeasc poruncile lui Dumnezeu. Lenevia oamenilor i nep sarea lor scorne te aceste pretexte i scuze. Cauza este c nu vrea, iar pretextul c nu poate" (Seneca, Ep. CXXVI, la sfr it). Desigur, calea virtu ii e aspr i grea pentru cei f r experien , ns pe urm ea devine u oar , precum m rturise te Hesiod**. Iar Ioan, apostolul lui Hristos, scrie: Aceasta este iubirea c tre Dumnezeu, p zirea poruncilor lui, iar poruncile lui nu snt grele", deci cu att mai pu in de nemplinit (I Io. 5, 3). i nsu i Hristos cu nemincinoasa lui gur a spus c jugul s u este u or i sarcina sa u oar " (Mt. 11, ultimul vers [30]). Str dania pe toate le-nvinge***. Iar pe dnsa dragostea o de teapt . De aceea preadrept e cuvntul: Dragostea le nvinge pe toate****.
* Cp. Brasm, Enchiridion militis christiani, ed. Halae, 1724, p. 101. **" , 288-292 [286-290]. *** Virgilii, Georgica I, 145. **** Virgilii, Ecloga. X, 69.

Numai s fie cu adev rat dragoste de Dumnezeu i de virtute i pentru cea mai nalt r splat a virtu ii. O astfel de dragoste pe toate le ntrece, orict de grele ar fi ele. VERS Trupul s i-l r scumperi - fier i foc ai r bda; Sufletul s i-l mntui, ce nu ai ndura?* Pentru ca s devii bun, trebuie s vrei cu adev rat, f r gnd ascuns, i s vrei pe deplin acest lucru. Gr be te-te c tre virtute cu toat puterea ta, exerciteaz -te ca la coal ntru cucernicie, precum recomand Apostolul (I Tim. 4, 7), punnd n aceasta toat srguin a, pentru ca la credin s adaugi virtutea", dup cum ne nva un alt apostol (2 Pt. 1,3). Mult poate obi nuin a, prin care toate devin mai u oare, chiar i cele care mai nainte, la un prim nceput, p reau grele. C ci obi nuin a este ca o a doua natur "**. Aceast deprindere se dobnde te deci prin contemplarea acelor oameni care au ren scut prin purificare, adic cei care au gre it o dat , i apoi, poc indu-se, s-au cur it ca i cnd s-ar fi n scut din nou. 26. S nu te am geasc exemplele p c to ilor nepedepsi i S nu te mngi pe tine creznd c po i r mne n p cat, sub motivul c p catele unor credincio i au fost iertate, dup Sfintele Scripturi. Gnde te-te mai ales c , o dat ce chiar acestora, care erau ni te sfin i, li s-a ntmplat s cad [n p cat], cu ct mai mult aten ie trebuie s umblu eu pe aceast cale alunecoas . Dar i ace tia dup c dere s-au sculat, au dovedit poc in i umilin i n-au mai c zut n acela i p cat, ba chiar au umblat cu i mai mult aten ie i grij pe calea cucerniciei. Lucru pentru care Dumnezeu milostivul i-a iertat i le-a ters gre elile trecute. A adar, i tu, gre ind, trebuie s te poc ie ti, i dup cum unii bolnavi au fost vindeca i, tot a a i tu caut s sco i boala pe care o ai n trupul t u. 27. Nu trebuie s p c tuim, n d jduind n mila dumnezeiasc De la ndeplinirea virtu ii s nu te mpiedice bun tatea i mila lui Dumnezeu, adic s nu te mai poc ie ti n d jduind n mila sa, c ci a zis Psalmistul: Ct de bun este Dumnezeul lui Israil" dar a ad ugat: celor cura i cu inima" (Ps. 73, [1]), i n alt parte: mila Domnului din veac i pn n veac fa de cei ce se tem de dnsul, iar dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce p zesc a ez mntul lui i- i aduc aminte de poruncile lui s le fac pe ele" (Ps. 102, 17-18[-19]). Iar apostolul Pavel a a spune despre omul care st ruie n p cat i sper s scape de judecata lui Dumnezeu: Oare nu iei seama la bog iile bun t ii lui i la ng duin a i ndelungata lui r bdare, necunoscnd c bun tatea lui Dumnezeu te aduce la poc in ? Dar cu mpietrirea ta i cu inima ta nepoc it i aduni mnie n ziua mniei i a descoperirii dreptei judec i a lui Dumnezeu care va r spl ti fiec ruia dup faptele lui" etc. (Rom. 2, 46).
* Cp. A. Wissowatius, De hominis vera beatilate cotisectaiida, n Stimuli vittutum, p. 128. ** Cicero, Definibus, 25, 74; Consuetudo est quasi altera -natura.

A adar, cel ce se folose te r u de n dejdea n milostenia dumnezeiasc , pentru ca s r mn n p cat, este nl turat de la milostenie. De aceea se cuvine s ne temem de Dumnezeu. Iar pentru c el este i mult milostiv, nu avem nici un temei s dezn d jduim de darul lui Dumnezeu dac ne poc im, dar nici s ne bizuim pe el peste m sur dac nu ne poc im. C ci f g duin ele milosteniei dumnezeie ti snt pentru acei care se poc iesc, iar consecin ele nl tur rii [de la mila lui], adic amenin rile i pedepsele, snt pentru cei care nu se poc iesc (Rom. 11, 22). 28. Mult folosesc rug ciunile Ajutorul lui Dumnezeu i al lui Hristos, care ne vine din cer prin Duhul Sfnt, se cade s -1 cerem prin rug ciuni necontenite, calde i ndelungate, n orice mprejurare: Cere i, i vi se va da" (Mt. 7, 7; 21, 22). P rintele ceresc va da Duh Sfnt celor care l cer" (Lc. 11, 13; Iac. 1, 5). ns cnd cerem acest ajutor dumnezeiesc, s ne gndim c Dumnezeu ajut pe cei ce se str duiesc, iar nu pe cei nep s tori. VERSURI Ajutorul iubind nevoin a, pe lene cine-o s ajute? Sau cine virtutea cu somnul celui trndav va nso i-o? Aceea i rug ciune sfnt i deas , care este un fel de convorbire cu Dumnezeu, ajut mai departe ca, prin mijlocirea ei, omul s se ntoarc de la p cat i s se nal e spre Dumnezeu i s se de tepte din ce n ce mai mult spre naintarea n cucernicie i sfin enie. Pe lng acestea, dac vrem s avem intrare nempiedicat spre Dumnezeu, se cade s nu ne mustre inima noastr , i numai atunci ceea ce vom cere vom c p ta de la el, pentru c i p zim poruncile i facem cele pl cute naintea lui" (I Io. 3, 21-22). Ct despre cel care i ntoarce urechea ca s nu aud legea, rug ciunea lui este ocar " (Prov. 28, 9; Is. I, 15; Mih. 3, 4; Io. 9, 13). Roag dar pe Dumnezeu s fii curat, i f -te curat, pentru ca i rug ciunile tale s fie ascultate i bine primite. 29. Dobndirea Duhului Sfnt Duhul cel Sfnt al lui Dumnezeu nu-l vei c p ta de la Dumnezeu dac vei r mne cu inima necuvioas , ntinat i murd rit de p cate. Iar dac ai c p tat mai dinainte acest Duh Sfnt din cer de la Dumnezeu, pentru ca s locuiasc n inima ta, p ze te-te, deoarece l-ai primit ca pe un prieten nobil, c ruia i repugn orice murd rie, i nu cumva prin o elirile gndurilor, cuvintelor i faptelor tale tic loase s -1 ntristezi afar din cale i s -1 izgone ti din tine" (Efes. 4, 30). La aceasta se refer i cuvntul n elepciunii [lui Solomon] (1, 5) acolo unde zice c duhul n elepciunii fuge de faptele necinstite i se dep rteaz de gndurile nen elepte". 30. Prezen a ngerilor ngerii lui Dumnezeu snt cei mai nal i n sfin enie, c ci obi nuiesc s fie trimi i din ceruri de c treDumnezeu la cei drep i, ca s -i asiste i s -i p zeasc (Ps. 34,

8; Ps. 91, 2 ; I Cor. 11, 10; Evr. 1, 14). Dac dore ti prezen a acestor st pni cere ti i vrei ca ocrotirea lor s fie cu tine, str duie te-te ct i st n putin s fii asemenea ngerilor; c ci cei ce se aseam n obi nuiesc s se adune"*, iar cei ce nu se aseam n se ndep rteaz . 31. S ne temem de ochii lui Dumnezeu Gnde te-te c niciodat nu e ti singur chiar cnd te afli ntr-un loc ndep rtat i ascuns de ceilal i oameni, c ci totdeauna e ti naintea ochilor atotputernicului Dumnezeu, de care nu po i sc pa. Acest Dumnezeu vede nu numai faptele tale, ci chiar i gndurile tale, i nc n ntunericul cel mai dens al nop ii" (Ps. 138, 11). De aceea ru ineaz -te s faci vreo fapt necinstit , deoarece o faci i naintea ochilor lui Dumnezeu, care vede toate (vezi Boetius, Mngierile [filozofiei], la sfr it**), i Seneca, de i p gn, a scris minunat despre aceasta, zicnd: n a a fel trebuie s tr im, ca i cnd am tr i n v zul [lumii]; a a trebuie s gndim, ca i cum ar fi cineva care poate vedea n str fundurile inimii noastre, i desigur c poate. De altfel, ce-i folose te omului s in ceva ascuns? Pentru Dumnezeu nimic nu este ascuns, el p trunde n inimile noastre i este prezent n gndurile noastre" (Ep. LXXXIII). Un dicton asem n tor se g se te la Epictet (C tre arieni, cartea I, cap. 14). 32. i de b rba ii cinsti i s ne ru in m Dar i dac gnde ti c un b rbat cinstit i venerabil st mereu lng tine i vede toate faptele tale, b rbat fa de care te-ai ru ina s faci un lucru necuviincios, i aceasta poate mult s - i foloseasc pentru nfrnarea de la r ut i. Deci bine interpreteaz Seneca spusa lui Epicur: F toate lucrurile ca i cum te-ar vedea cineva", i adaug : Prin prezen a acestuia, chiar i cei mai desfrna i i vor nfrna poftele, dup cum vei face i tu dac te gnde ti c te afli cu cineva n fa a c ruia nu cutezi s p c tuie ti" (Ep. XI i XXV). 33. Trebuie s c ut m tov r ia oamenilor cuvio i Caut tov r ia oamenilor virtuo i i cuvio i i fii adesea mpreun cu ace tia, care prin cuvintele i faptele lor snt n stare s te fac mai bun i s te ajute i s te ndemne spre virtute (Evr. 3, 13 i 10, 2425). P ze te-te ns cu grij ca nu cumva mpreun cu virtu ile s - i r mn i unele cusururi, c ci de multe ori i b rba ii virtuo i au devenit pn la urm ni te strica i. Deci p ze te-te ca acest lucru s nu te abat de la starea bun de mai nainte, mai ales str duie te-te din toat inima s po i cunoa te pe cine s urmezi, c ci cu cel ales, ales vei fi, i cu cel nd r tnic te vei nd r tnici" (Ps. 17, 29). 34. Se cade s ocolim tov r ia celor r i Dimpotriv , fugi i p ze te-te de tov r ia celor r i, ca s nu te spurce cu ciuma p catelor i s te ucid (vezi Ps. 1). C ci vorbele rele stric obiceiurile bune"(I Cor. 15, 33), iar cel ce se atinge de smoal se murd re te.
* Cicero, Cato maior III, 7: Pares cum paribus fac llime congregantur. ** Boetbii, Pe consol. phil. V, pr. VI,

35. Fugi i fere te-te de pricinile p catului Fugi i fere te-te cu grij i cu srguin de pricinile p catului i de ndemnurile r ut ilor, care se ivesc peste tot n lumea aceasta n diferite ac iuni, ca nu cumva s te apuce ca ni te capcane i s te prind spre pierzarea ta. Umbl cu grij pe n el toarea i lunecoasa cale, ca s nu se ntmple sau s te mpiedici, sau c cazi n ispit . Iar de vei c dea fie i o singur dat n ele, nt re te-te i narmeaz - i inima mpotriva otr virii p catului, avnd drept scuturi gnduri dumnezeie ti. i mai ales, pe ct i st n putere, din pricina p catului f - i o pricin a virtu ii care s se opun celei a p catului. Dac i-au fost r ni i ochii, ivindu-se pricina pl cerii scrnave, tu s ai gata nfrnarea; de vei auzi o ocar , s ai [preg tit ] r bdarea, i tot a a i cu celelalte (vezi Manualul lui Epictet, cap. X). C ci iscusitul me te ug al omului n elept este a schimba faptele rele n fapte bune prect cu putin . 36. S lep d m lenevia Fugi de lene i de trnd vie ca de a ternutul Satanei. Acestea dou snt ca o lips de poft pentru bine i ca o hran pentru r u". i, dimpotriv , obi nuie te- i sufletul i trupul la osteneli cuvioase i nt re te- i inima s ndure necazurile. VERS Lene ei tale min i d -i de lucru Ca niciodat s nu leneveasc . Cel ce nu lucreaz ceva bun se nva s lucreze r ul, precum i plugarul lene ; pentru c n-a strns la timp iarba bun , se vede nevoit s umble prin buruieni nefolositoare i prin stuf ri uri nclcite. 37. S ne ferim de somnul cel mult nfrneaz -te i de la somnul prea mult, c ci odihna lung hr ne te cusururile". 38. S citim Sfnta Scriptur Cuvntul lui Dumnezeu, scris de oameni lumina i de Duhul Sfnt, cite te-l i recite te-l cu grij , cu aten ie i adeseori. VERS Zi i noapte s te ndeletnice ti cu cuvntul lui Dumnezeu*. Vezi Ps. 1,2. n aceast Sfnt Scriptur se afl ca ntr-o c mar cereasc comori spirituale de mare pre i folositoare. Acolo se g sesc cuvintele Dumnezeului adev rat nsu i, f g duin ele, poruncile, ndemnurile i amenin rile sale, i tot acolo stau scrise pildele faptelor bune i rele. Acolo vedem de ce trebuie s ne ferim i ce trebuie s urm m. Judec ile i drept ile acelui ceresc monarh schimb sufletele, dau celor nenv a i, lumineaz ochii min ii" (Ps. 19,89). De va p zi cineva aceast nv tur , i va face curat calea, adic via a lui,
* Horatii, Ars poetica, 268. n elepciune

i i va cura i i ndrepta obiceiurile (Ps. 119, 9). Acestea se cuvine s ne fie ca ni te sfetnici dup pilda lui David (acela i psalm, vezi [119], 24; vezi i II Tim. 3, 15-17). Din Sfintele Scripturi pune- i nainte lista virtu ilor, care snt pomenite acolo i pe care le ai de p zit, i lista p catelor, care snt n irate tot acolo, ca s te fere ti de ele; i cerceteaz -te pe tine nsu i, ca dac - i va lipsi vreuna din bun t i s te sile ti s o dobnde ti, iar de s-ar ntmpla cumva s ai toate relele, s iei masuri pentru a sc pa de ele. C ci dup cum nici arta medicinii, nici doctoriile nu folosesc la nimic ct timp se afl n laborator i pn nu le vei da bolnavului, iar medicul nu-1 va vindeca pe bolnav pn ce nu-1 va ajuta cu ele, a a i Sfintele Scripturi, care snt scrise n c r i sfinte, nu- i vor folosi ntru nimic pn ce nu le vei pune n practic ; cu alte cuvinte, nu numai s le cite ti, ci s i s vr e ti cele citite, i atunci abia vei avea c tig de la ele. 39. S citim i al i scriitori folositori Dup Sfintele Scripturi, ca un adaos, ne folose te s citim i alte c r ulii care ne aduc oarecari leacuri t m duitoare sufletului. Snt demni de citit unii dintre scriitorii p gni, precum Cicero, De Officiis, unele lucr ri ale lui Seneca, Moralele lui Epictet, din Isocrate Sf tuirea c tre Demonicos; dar i unii dintre scriitorii cre tini de mai trziu, ca manualul lui Erasm Despre osta ul cre tin, Morala cre tin a lui Crellius, i altele asemenea se cuvine cre tinului s citeasc . Precum albina, care culege mierea din felurite flori, se cade ca el s adune de peste tot acele sfaturi care au darul s -i foloseasc . ncercndu-le pe toate, lua i ce e bun" (I Tes. 5, 21). 40. Tot ce se str duie te omul [s fac ] s fie spre slava lui Dumnezeu Toate faptele noastre c tre aceasta trebuie s tind , anume ca de pe urma lor s se sl veasc domnul i p rintele nostru ceresc care este mai presus de toate. A a s lumineze lumina voastr naintea oamenilor, ca ei s vad faptele voastre bune i s sl veasc pe tat l vostru din ceruri" (Mt. 5, 16; vezi i In. 15, 8 i I Pt. 2, 12). i, dimpotriv , s ne ferim ca nu cumva prin faptele noastre urte s fie ct de ct tirbit slava lui Dumnezeu ntre oameni, pentru ca s nu fie oc rit de c tre cei dinafar credin a n care credem" (I Tim. 6, 1; Tit. 2, 5; Rom. 2, 24). 41. S nu smintim pe aproapele nostru Trebuie s ne mai gndim ca nu cumva prin pildele i faptele noastre urte s -i stric m pe cei de aproape ai no tri i s -i facem mai r i. Vai de omul prin care vine sminteala, adic vai de acela care ndeamn pe ceilal i la r u!" (Mt. 18, 7). Ceva mai mult, dndu-le pild prin faptele noastre bune i cinstite, s -i aducem s imite binele sau, cum se spune, s -i zidim. 42. S nu lu m n seam mul imea celor ce p c tuiesc S nu ne corup i s nu ne ndemne s facem r ul faptul c vedem pe mul i, pretutindeni, s vr ind multe rele, adic s nu ne apuc m s ne lu m la ntrecere cu ei, s umbl m cu ei i s ne asem n m cu ei, sau, v zndu-le obiceiurile rele, s lu m i noi asemenea obiceiuri. S avem grij s nu facem ca oile care,

lundu-se dup cel ce merge nainte, ajung unde snt conduse, iar nu unde ar fi trebuit s se duc . Nimic nu ne aduce mai mari rele dect cnd t r im dup p rerea comun , considernd foarte bune acelea pe care cei mai mul i le accept cu mare u urin - despre care avem multe pilde - i tr ind nu dup minte, ci dup asem nare." Nu este o judecat dreapt c snt mai bune cele care plac celor mul i. S c ut m ceea ce este bine de f cut, iar nu ceea ce este mai obi nuit" (Seneca, Despre via a fericit I i II). S nu ne potrivim chipului veacului acestuia, ci s ne transform m prin nnoirea min ii noastre" (Rom. 12, 2). Iubitule, nu imita r ul" (III Io., 11). Gnde te-te, deci, nu la ceea ce fac al ii, ci ca tu s faci ceea ce trebuie. 43. P ze te-te mai tare de cusurul spre care nclini mai mult De la cusurul spre care e ti mai nclinat i de care e ti mai mult atras opre te-te i dep rteaz -te mai tare i mai cu grij , ca i cum ai folosi un fru. Iar n constrngerea aceasta ndreapt - i uneori cu putere inima spre partea opus , astfel nct s te afli ntre dou cusururi, asemenea lemnului strmb pe care, ca s -1 ndrep i, dup ce l-ai nc lzit pu in, l ntorci ctva spre cealalt parte. 44. S ne p zim de cele ce snt mai pl cute trupului S fii cu b nuial fa de tot ceea ce place n chip deosebit trupului t u, care din p mnt a fost f cut i spre p mnt nclin , adic de poftele trupe ti. Fere te-te deci de acest blnd i viclean du man apropiat i obi nuit care are chipul unui prieten, ca nu cumva, a a cum a n elat odinioar pe Eva, care, am git de aspectul frumos al fructului oprit, nu numai c a mncat din el, dar l-a n elat i pe Adam, b rbatul ei, ca i el s m nnce - tot a a s te n ele pofta i pe tine. Adu- i aminte de scrisa prorocului: Mai adnc este inima dect toate" ([Ier.] 17, 9). Pentru aceasta urm re te atent elul inimii tale ca nu cumva, sub pretextul binelui, minciuna s te atace i s te doboare. Dac ucide i prin duh faptele trupului, ve i tr i" (Rom. 8, 13). Cel ce pre uie te prea mult trupul dispre uie te faptele cinstite" (Seneca, Ep. XIV). Cel care i preandestuleaz trupul i usuc sufletul. Constrnge-te pe tine nsu i, n ce prive te carnea ta, iar trupul supune-1 robiei" mpreun cu Apostolul (I Cor. 9, 27), astfel ca, eliberat de p cat, s r mi cu adev rat liber. 45. Nici cele ce depind de voia noastr nu trebuie totdeauna f cute Chiar i cele care nu snt oprite nadins de c tre poruncile scrise i pentru aceasta par s depind de voia noastr s le facem, i care n sine nu snt rele, totu i, dac au mirosul p catului, sau vreun fel de r utate n ele, ab ine-te i nu le face (I Tes. 5, 22), mai cu seam dac pot provoca sminteal celor slabi la minte. C ci chiar dac toate acestea par s stea n voia noastr , totu i, nu toate ne snt de folos, iar cre tinul liber este dator s nu se lase biruit de nici un lucru" (7 Cor, 6, 12 i 10, 23). Mai ales dac toate acestea nu snt spre zidirea interioar , cel care accept cele ce i se par de iertat ncetul cu ncetul va c dea n cele de neiertat, care se afl aproape de ele.

46. P catele m runte s nu le socotim nensemnate Nu nesocoti p catele care i se par u oare i mici. Se obi nuie te s se spun : Acest p cat este de iertat, iar nu p cat de moarte", dar dac omul se obi nuie te cu ele i le urmeaz mereu, ele strnesc mnia dumnezeiasc , te lipsesc de dumnezeiasca mp r ie a cerurilor i te mping spre moartea ve nic . n rndul acestora se num r nu numai adulterul, ci i desfrnarea, i nc destr b larea i petrecerile; nu numai omorurile, ci i du m nia i cearta; nu numai be ia mult i dezm ul, ci i ospe ele i mesele bogate; nu numai furtul, ci i zgrcenia; nu numai def imarea mpotriva lui Dumnezeu, ci i insultele aduse mpotriva oamenilor; nu numai jur mintele false, ci i minciunile. Vezi n leg tur cu acestea verdictele lui Dumnezeu n 1 Cor. 6, 9 - 1 0 ; Galat. 5, 1 9 - 2 1 ; Efes. 5, 3 - 6 ; 1 Pt. 4, 3; Apoc. 21, 8. Nu numai valurile uria e ale m rii, venind cu repeziciune de sus, dar i stropii picurnd cte pu in, dar des, prin g uri, iar alteori marea mult adunat ntr-un singur loc snt n stare s nece corabia. Din scnteile mici, dac nu snt stinse, se aprind mari prjoluri, care mistuie n ntregime casele i le prefac n cenu . Nimeni n-a devenit spurcat dintr-o dat "*, ci treptat. Nu numai cei care snt n ntregime foarte r i i mai nelegiui i dect to i, ci chiar i cei care nu snt buni att ct trebuie snt sco i din Ierusalimul nou i ceresc, n care nimic spurcat i care face urciune nu intr " (Apoc. 21, la sfr it). A adar, v zndu-te pe prima treapt a p catului, ntoarce-te imediat i nu c uta s urci mai sus. 47. Prive te mereu spre cea mai nalt treapt a virtu ii Nu te lini ti i nu te mul umi c ai atins vreuna din treptele de jos ale virtu ii, ci nainteaz nentrerupt spre treapta de mai sus i spre cea mai nalt , pentru ca s fii n stare, pe ct e posibil, s te urci i s te a ezi pe multdoritul i cel mai bun pisc, devenind des vr it. ntr-acolo s tindem, ne nva dumnezeie tile Scripturi (Mt. 5, la sfr it; Colos. 1, 28 i 4, 12). Frumos lucru este s inteasc cineva la treapta cea mai de sus sau s se opreasc la a doua ori la a treia (dac nu este n stare s mearg mai departe). Dar dac nu vei inti cu rvn i cu grij spre treapta cea mai nalt , poate c nici pe a doua sau a treia nu te vei putea opri. Nu este o virtute ca cineva s fie mai bun dect cei r i. Socote te cele ce snt necesare adev ratei perfec iuni. Alergnd s atingi inta, te opre ti la mijlocul drumului. Cnd nu faci ceea ce po i, vei da socoteala lui Dumnezeu, care tie bine ct po i. 48. Trebuie s evit m poarta larg i s intr m pe cea ngust n toate faptele vie ii tale gnde te-te c trebuie s te fere ti de poarta cea larg i de calea cea spa ioas (adic de purtarea desfrnat , care place oamenilor deda i poftelor trupe ti), cale b tut pe care mul i umbl , dar care duce la pieire. Dimpotriv , trebuie s intri pe poarta ngust i pe calea strimt , care duce spre via (adic spre cea ve nic ), chiar dac snt pu ini cei ce o descoper , i mai
* Iuvenalis, Sat. II, 63.

pu ini cei care, descoperind-o, pornesc pe ea, i nespus de pu ini cei care izbutesc s umble pe dnsa. (Mt. 7, 1314). De aici socote te-te cu tine nsu i i ntreab te: calea pe care merg eu este oare cea strimt , sau cea larg ? i dup cale, d - i seama unde te va scoate. 49. Spore te n fiecare zi Sile te-te ca n fiecare zi s naintezi pe calea virtu ii i s mergi tot nainte. Dac ast zi e ti virtuos i bun, ngrije te-te ca mine s devii i mai virtuos, i mai bun. Cel ce nu nainteaz pe ea i nu spore te u or d napoi i obose te, c ci nimeni nu- i g se te sporirea acolo unde a l sat-o. VERS La fel ca cel care-n susul apei puternic unda Cu vsla supune, a minilor for lipsindu-i, Spre vale cu sila l duce a apei putere*. 50. Nu fi f arnic Nu c uta s faci vreun lucru de cinste numai de ochii lumii, cu ostenta ie, ca s te laude oamenii, ci str duie te-te s cape i deprinderea l untric nu a falsei i f rniciei, ci a adev ratei virtu i i cucerniciei. Caut mai degrab s fii, dect s pari bun", dup lauda cu care l sl ve te Sallustius pe Cato**. 51. Nu te uita la cele din urm , ci prive te tot nainte Oriunde ai fi ajuns n aceast etap spiritual , nu te uita la cele din urm , ci prive te la cele dinainte, pn unde ai nc de mers pn la sfr it, unde i-a hot rt r spl titorul t u Hristos s te bucuri de cununa cereasc . A a a procedat apostolul Pavel, uitnd cele din urm i intind tot nainte (Filip. 2, 4). 52. Persevereaz i rabd spre binele sufletului, de i i va fi greu pentru trup n buna hotarre pe care ai luat-o odat , persevereaz cu b rb ie, statornicie i st ruin , ca nu cumva tocmai cnd ncepi s - i zide ti turnul, s -1 p r se ti f r a-1 ispr vi (Lc. 14, 29-30); pentru ca nu cumva s te ntorci napoi, acolo unde ai pus mna pe plug, adic la cele pe care le-ai l sat n lume (Lc. 9, 62). n a a fel s alerg m, nct s ispr vim calea i s ajungem acolo unde urm rim, ca s nu ni se repro eze: Voi alerga i bine, cine v-a mpiedicat?" (Galat. 5, 7). S c ut m s nu pierdem ceea ce am lucrat, ci s c p t m ntreaga r splat " (2 Io. 1, 8). Cel ce a r bdat pn la sfr it, acela se va mntui" (Mt. 10, 22; vezi i Evr. 10, 36). 53. S c ut m prilejurile faptelor bune Cnd i se va da prilejul s lucrezi virtutea i s s vr e ti fapte bune, nu numai mbr i eaz acest prilej, ci chiar caut -1 i mai departe i s -1 ii cu grij , ca s nu- i scape i s nu treac ; i atunci cnd l-ai prins, ine-1 i folose te-te de el. 54. nfrneaz -te de la nceputul p catului Cnd se arat gndurile viclene, plive te-le ndat ca pe ni te buruieni care r sar
* Virgilii, Georgica I, 201 - 203. ** De coniuratione Catalinae LIV, 6

n sem n turi, nainte de a prinde r d cin , ca s nu creasc i s nu dea rod r u VERS mpiedic reaua s mn a n prasnicei boale cit e nc nou . Dintru-nceput mpotriv s -i stai; nu g ti trziu leacul, Cnd relele s-au f cut i mai mari prin amnare*. Abate- i de ndat gndirea de la r u i ndreapt-o spre bine. Pnde te p catul, cnd se furi eaz ca un du man n tine, chiar la intrare, i mpiedic -l s se furi eze; i orict de greu i-ar fi s lup i, ndur , i-1 vei birui. 55. P ze te-te n via a aceasta ca ntr-un r zboi Dup cuvntul lui Iov (7, 1), Via a noastr n aceast lume este ca un r zboi". Avem aici diferi i du mani care ne poart r zboi cu armele lor i se str duiesc s ne izgoneasc de la credin . A a snt feluritele lucruri ale lumii acesteia, obiectele pl cerilor, r zboiul chipurilor care ne a i nsu i trupul nostru cu poftele-i n r va e, care toate, prin p cat, snt n stare s ne pricinuiasc pieirea noastr des vr it (mai cu seam dac vom fi f r grij ). VERS n a a nevoie fiind, mai po i oare s dormi i-nconjurat de primejdii s nu le vezi?** Nu sta, deci, ca un osta trndav i neatent fa de o att de v dit primejdie, ci fere te-te, fii de-a pururi treaz, gndindu-te la toate, de peste tot, bine narmat i lund seama mpotriva tuturor. C ci de nu vei lupta viteje te, nu vei gusta biruin a. Izbndei i place vegherea". A gre it ngerul n cer, Adam n rai, David aflndu-se ntru harul lui Dumnezeu, iar Solomon n marea lui n elepciune, Iuda Iscarioteanul n coala, adunarea i tov r ia lui Iisus Hristos nsu i! Cei care s-au ntors i s-au poc it au fost ierta i, iar c i au st ruit n p cat au fost osndi i. 56. P ze te-te de uneltirile diavolului Cel mai de seam vr jma al nostru i c petenie a celorlal i vr jma i ai no tri este Satana, demonul cel r u, acel duh care s-a ndep rtat de Dumnezeu. Acest demon are putere mare, este prea me ter n vicle ug, am gitor i f arnic, plin de uneltiri viclene i de curse pe care le ntinde spre nimicirea noastr . atta de iret i de pref cut, nct se schimb n felurite chipuri (ca Proteus sau Vertumnus) ***. Uneori, ca s am geasc i s fac r u, lingu e te ca vulpea, alteori, r cnind ca un leu cumplit, d trcoale, c utnd pe cine s nghit " (I Pt . 5, 8). El a ndr znit s ispiteasc chiar pe Domnul Iisus, i aceasta nu numai o dat i ntr-un singur fel. El i pe apostoli a c utat s -i cearn cu ciurul ca grul (Lc. 22, 31), i pentru o
* Ovidii, Remedia amoris, 91. ** Virgilii, Aeneis IV, 560-561. *** Proteus era zeul m rii, iar Vertumnus al negu toriei. Despre ei se poveste te c se puteau preface n ce chip voiau (n. aut.).

clip i-a cl tinat din credin a lor statornic ; nc i pe Petru a izbutit s -1 fac a t g dui pe Domnul. El e ca un vn tor iscusit, ntinzndu- i peste tot capcanele, mrejele i momelile, adic ndemnurile p catelor, ca s -i prind pe cei neaten i; este ca un comandant de oaste preancercat, care folose te numeroase me te uguri ca s se r zboiasc n fel i chip cu oameni diferi i. De multe ori el apare sub chipul unui gnd bun i cucernic, pentru a-i r t ci pe oameni de la adev rata credin , iar uneori se preface n nger al luminii (II Cor. 11, 14), dup cum frumos adevere te Iacobus Acontius n cartea sa Despre me te ugurile Satanei*. A adar, mpotriva unui asemenea du man spiritual s ne narm m cu acea armur spiritual , pe care, lund-o din arsenalul ceresc, ne-o d tribunal cel mai str lucit dintre to i al strategiei cre tine (Efes. 6, 13). 57. S cuget m la moartea Domnului Cugetarea ct mai deas la crucea lui Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu, mntuitorul nostru, i la cumplita Sa moarte, mult poate folosi sufletelor lipsite de r utate, pentru ca s r stignim trupul i s nimicim poftelelui viclene. C ci acest st pn al nostru, de i era nc de pe atunci hot rt drept mp rat al cerului i al p mntului, a ndurat attea| mucenicii i o moarte att de cumplit , nu numai nespus de chinuitoare, ci i ru inoas ; i le-a r bdat, de i era f r vin , iar aceasta pentru noi, din marea-i dragoste pe care ne-a purtat-o nou , vinova ilor, pentru ca, pl tind cu sngele s u, s ne elibereze de p cat i de pedeapsa p catului, adic de cea de a doua moarte. Oare nu trebuie ca noi, ca unii care am fost r scump ra i de el din robia cea grea, ar tndu-i deopotriv dragostea noastr , ceea ce se ntmpl mai ales p zindu-i poruncile (Io. 14, 27), s ne nfrn m de la p cate i s p zim cucernicia, s murim p catului i s tr im pentru dreptate? C ci ntre alte motive, pentru aceasta i-a v rsat el sngele pentru noi (1 Pt. 11, 24 i 4, 12; Tit. 11, 14; Evr. 9, 14), i mai ales cu scopul ca, pn la urm , sngele lui Iisus Hristos s ne cur easc de orice p cat, dac vom umbla n lumin (I Io. 1, 7). 58. Numele de cre tin s nu fie n de ert Ct prive te numele i profesiunea de cre tin, adic de ucenic i urma al lui Hristos, se cuvine ca s ne ndemne pe fiecare dintre noi s nu p str m n de ert acest nume, f r s ar t m aceasta i cu fapta, ca s nu se ntmple ca sub numele de cre tin s ducem o via de p gn (I Pt. 4, 4). C ci cei care tr iesc n felul acesta, de i l numesc pe Hristos st pn al lor, nu vor fi recunoscu i ca ai lui tocmai pentru motivul acesta, i anume, c ei snt lucr tori ai nelegiuirii" (Mt. 7, 1213; Le. 6, 46). Ca ni te fii ai luminii, n lumin s umbl m" (Efes. 5, 8). 59. S vr e te fapte vrednice de chemarea ta De aceea socote te-te cu tine nsu i c trebuie s tr ie ti ntr-un chip vrednic de chemarea la care Dumnezeu ne-a chemat prin Hristos (Efes. 4, 1; I Tes. 2, 19). Cerceteaz -te dar pe tine nsu i dac tr ie ti n chip vrednic de aceast chemare,
* Stratagemata Satanae, Basileae, 1565

c ci i Dumnezeu nu te-a chemat la necur ie, ci la sfin enie (7 Tes. 4, 7). 60. Urmeaz smerenia Leap d trufia i p rerea prea bun despre tine i despre virtutea ta, chiar dac ai izbutit vreun bine prin harul lui Dumnezeu, ca nu cumva gndind astfel s te umfli n pene i s te nal i, ci gnde te-te moderat cu privire la tine i poart -te smerit; c ci trufia i seme ia, printre alte rele c rora le d na tere, risipesc sporirea ntru n elepciune i nchid calea spre treapta nalt la care unii ar fi ajuns dac nu ar fi gndit c au i ajuns la ea. Dimpotriv , zdrobirea inimii (care se cheam de obicei smerenie) este de mare folos, fiind un lucru necesar pentru a zidi nalt turnul virtu ii, pentru a pune temelie adnc i tare i pentru a cl di dup rnduial celelalte p r i. F r s se pun aceast temelie, chiar dac i se va p rea c tot ai zidit ceva, lucrul acesta nu va fi tare, ci se va nclina lesne, va c dea i se va n rui (vezi Rom. 12, 16 etc; 1 Pt. 5, 5). 61. S primim mustr rile Cnd te sf tuie te cineva cu privire la profesia ta, sau chiar cnd te dojene te a a cum se cuvine pentru p catul pe care l-ai f cut, nu numai s nu te nfurii pe el, sau s te ar i sup rat c i-a atins r nile, ci s -i prime ti cu mul umire dojana, ca pe un leac al sufletului t u, care cu ajutorul unei alifii folositoare i aduce s n tatea, chiar dac nu f r oarecare nepl cere. 62. S nu c ut m scuze pentru justificarea p catului Nu c uta s g se ti scuze pentru p catul f ptuit dac te dojenesc ceilal i i dac , pe lng ei, te mai mustr i con tiin a. Nu c uta s -1 ascunzi i s -1 mic orezi, ci m rturise te-l i d -l pe fa , avnd grij s nu mai fii dojenit a doua oar pentru el. 63. S c ut m pov uire pentru gre elile noastre Caut ca faptele s - i fie v zute cu ochi aten i de prieteni credincio i i cinsti i, care s nu- i ascund abaterile de la calea cea dreapt i poticnelile tale pe care le vor vedea, ci s i le arate cu sinceritate, pentru ca s - i ndrep i gre elile ar tate de ei. Se spune c vestitul pictor Apeles obi nuia s - i scoat afar , n fa a casei, tablourile pe care le picta, cu inten ia ca, ascunzndu-se n spatele lor, s ndrepte orice ar fi auzit c trec torii critic la acele tablouri. C ci tuturora propriile lor lucr ri li se par a fi bune, dar noi trebuie s afl m aceasta de la cei care le privesc, i ndeosebi de la prietenii credincio i i adev ra i. 64. M rturise te- i p catele Chiar i gre elile tale, la care al ii nu s-au gndit, m rturise te-le singur, f r vreun gnd ascuns, prietenilor t i, ca unor doctori care urmeaz s - i vindece boala, i roag -i s se roage lui Dumnezeu pentru tine (Iac. 5, 16). 65. Def im rile du manilor schimb -le n bine Chiar dac unele fapte ale tale snt oc rite i dispre uite de c tre du manii t i, i ei i le def imeaz , de i fac aceasta cu patim i cu du m nie, dac tu tii totu i c prin asemenea ocar ei spun adev rul, s nu nesocote ti aceasta, nici s o treci

cu vederea, ci ndreapt -te. n felul acesta, din r ul care caut s - i d uneze vei scoate ceva bun, adic vei avea folos de la du mani, lucru pe care frumos l-a sf tuit Plutarh ntr-una din c r ile sale*. 66. Fereste-te de lingu iri Fere te-te cu pruden de lingu itori, care laud i cele ce nu snt de l udat, g sesc justific ri pentru cele ce nu snt de justificat i acoper r nile nevindecate ale celor pe care i lingu esc. Nu te l sa am git de ace tia, pentru c de cele mai multe ori ei una rostesc din gur i altceva ascund n inim . 67. Nu face r u nim nui de hatrul cuiva P ze te-te s nu- i ornduie ti faptele dup p rerea oamenilor, cnd aceasta este departe de virtute, fie de teama de a nu-i desconsidera, fie datorit unui fals respect, care, de multe ori, se mpotrive te virtu ii nu mai pu in dect neru inarea. n leg tur cu aceasta ai la ndemn tot cartea lui Plutarh**. 68. Ia seama de diminea la cele bune pe care le ai de f cut i la relele pe care le ai de lep dat n fiecare zi, de diminea , cnd i ncepi lucrul, gnde te-te cum ai s te por i n ce f ptuie ti, pentru ca s te aba i de la r u i s faci binele potrivit poruncilor st pnnlui i Dumnezeului nostru Iisus Hristos (vezi Ps. 34, 15; Ps. 37, 27; Amos 5, 15; Rom. 12, 9). Iar binele pe care l vei gndi i l vei hot r s -1 i s vr e ti. 69. Cercetarea de sear a faptelor noastre Ct de des, ba chiar la sfr itul fiec rei zile, nainte de culcare, reaminte te- i faptele zilei trecute, una cte una, ca i cum le-ai citi dup o list , enumer -le i noteaz -le i cnt re te-le cu un cntar des vr it i judec -le dup con tiin a ta cnd este n dreapt cump n cu poruncile lui Dumnezeu. VERS Gre it-am oare ceva, ce-am f cut la timp sau cnd nu trebuia? De ce acestei fapte i-a lipsit cuviin a, iar celeilalte ra iunea? Ce-am neglijat i ce-am hot rt care-ar fi fost mai bine s amn? De ce am preferat cele rele? Oare prin vorb sau i cu gestul am d unat cuiva? (Vezi la poetul Ausonius, Idila XVI: Despre b rbatul bun***). O asemenea socoteal a poruncit odinioar filozoful Pythagora s fac discipolilor s i****. n aceast cercetare a propriei tale persoane i n judecarea faptelor tale nu c uta s devii un proteguitor i n eleg tor al gre elilor tale, pentru ca proteguind pe nedrept, sa cau i s - i justifici cauza, sau s urm re ti s i u urezi faptele urte; ci mai degrab critic -te des i fii nep rtinitor cu tine
* Plutarchi, ' [Cum s-ar putea folosi cineva de vr jma i]. ** Plutarchi, [Despre ru inarea vicioas ], cap. XVI. *** D.M. Ausonii, Eclogarum 1, III [Edyll. XVI: De viro bono], v. 16-19, 21-23. **** Pythagora, [Versurile de aur], 40 42

i judec tor aspru, i s nu fi ng duitor sau s te ier i pe tine nsu i. Ceva mai mult: cunoa te- i bine gre elile, iar pe cele care merit s fie criticate critic -le; i ru ineaz -te de tine pentru c n-ai ajuns nc a a cum trebuia s ajungi; c ie te-te i poc ie te-te sincer i f r gnd ascuns pentru gre elile tale, a a nct s te fere ti pe viitor a mai face lucruri asem n toare, de care s ai a te ru ina la a doua judecat . i caut s te c ie ti i s vezi dac ai f cut vreun bine. Mul umind lui Dumnezeu, bucur -te i ndeamn - te pe tine ca de aici ncolo s faci la fel. 70. Dup ce ai c zut, f -te mai prudent Tot a a, gre elile i abaterile tale pref -le n prilej de a te feri de asemenea fapte, nct s umbli cu mai mult pruden de aci nainte pe acest drum din clipa n care te-ai ridicat din c dere, ca s nu te mai mpiedici iar i de aceea i piatr i s - i rupi piciorul. C ci este urt lucru ca dup o poc in m rturisit s comi i iar i cele pentru care trebuie s te poc ie ti. P ze te-te deci ca nu cumva s i se potriveasc i ie pildele: ntorsu-s-a cinele la v rs tura lui i scroafa sc ldat s se b l ceasc n mocirl " (Prov. 26, 12; 2 Pt. 2, la sfr it). 71. Gnde te-te la semnele sporirii tale i va mai folosi nc s te gnde ti i s pui unele semne pe calea sporirii sau a nesporirii tale n virtute, ca s vezi ct ai naintat sau ct ai dat napoi pe ea, pentru ca, punnd fa n fa cele trecute cu cele prezente, s te cuno ti i s te n elegi pe tine nsu i, lund ndemnuri pentru sporirea ta mai departe; n leg tur cu aceasta se g se te minunata c r ulie a lui Plutarh.* A a obi nuiesc oamenii, aten i la treburile lor, s - i fac des socoteala cheltuielilor i veniturilor, ca s - i dea seama, pentru un timp oarecare, ct c tig sau pagub au avut n treburile lor. 72. Pedepse te-te singur pentru p cat Pentru orice p cat pe care l-ai f ptuit, fie el chiar de iertat, tu nsu i hot r te i- i d vreo cazn i vreo pedeaps , pentru ca s le isp e ti, sau vreo chinuire a trupului, sau vreo renun are la o pl cere din cele ng duite i pl cute trupului, sau vreo ab inere de la un culcu mai moale, sau vreo nl turare i pierdere a vreunei nlesniri, pentru ca s - i r scumperi ntr-un fel oarecare gre ala ca i printr-o cheltuial cinstit de argin i sau printr-o oarecare pagub . Iar aceasta, cu scopul de a- i aminti i mai mult c ai gre it i ca s te fere ti i mai mult pe viitor, cu grij , s nu mai p c tuie ti. 73. S chinuim trupul prin postire nfrneaz -te de la mnc rile i b uturile ce- i par pl cute, mai ales de la cele prea scumpe i prea delicate imbolduri inutile ale l comiei chiar dac uneori i snt oferite n dar; tot a a, fere te-te de bucatele preg tite cu diferite mirodenii, dar i aceasta cu m sur . Iar acest lucru s -1 faci n a a fel nct s suferi o oarecare pedeaps pentru vreun p cat din trecut i pentru ca pe viitor s mpiedici poftele trupului ce se furi eaz ca ni te fiare cumplite i curmndu-le hrana,
* Plutarchi, n virtute]. [Cum i d seama cineva c a sporit

s le mblnze ti, ca s nu se nr ut easc i s se destr b leze. n acela i scop i se cuvine uneori s poste ti atta, nct s te ab ii toat ziua de la orice mncare i b utur , chiar la vrst tn r fiind. ns i f r postire se cade s fim cump ta i la mncare, ca nu cumva, lingu ind pl cerile trupului, s ne ngrijim de mplinirea poftelor lui, ceea ce opre te Apostolul (Rom. 13, la sfr it), mai cu seam pentru ca s st vilim aprinderile p catelor. 74. Nu primi f r socoteal laudele oamenilor Cnd e ti l udat de cineva sau chiar de mai mul i oameni, ca i cum ai avea cele mai str lucite virtu i i ca i cum ai fi ajuns la un mare progres n ele, nu crede cu u urin c e ti a a, ci cerceteaz - i nl untru con tiin a ta, c reia trebuie s -i fii mai cunoscut dect celorlal i, i vezi dac ea adevere te acest lucru. VERS Cnd e ti l udat, ia aminte s - i fii singur judec tor, i-n ce te prive te, mai mult pe tine dect pe al ii s -i crezi. Mai presus de toate s tii c atotv z torii ochi ai lui Dumnezeu p trund i privesc pretutindeni n inima ta, c ci Dumnezeu este mai mare dect inima noastr i cunoa te toate" (/ Io. 3, 21). 75. Cnd te dojenesc oamenii drep i, crede-i Iar cnd vreun om credincios te socote te vrednic de dojana i dezaprob purt rile tale i le mustr , s nu te crezi mai mult pe tine dect pe el, deoarece i nn scuta dragoste ce o ai pentru tine nsu i lesne poate s te am geasc . De nu vrei s fii dojenit, nu face lucruri vrednice de dojana. 76. Nu neglija s - i c tigi nume bun Cu toate c nu se cuvine s mplinim virtutea pentru ca s dobndim renume i slav naintea oamenilor, ns faima bun sau numele bun fa de oamenii buni nu trebuie nesocotite; iar dac urm re ti s fii l udat, trebuie s te ngrije ti s faci ceea ce e vrednic de laud , c ci a a sf tuie te i Apostolul: De este ceva virtute i de este ceva de laud , la acestea s gndi i i acestea s le face i" (Filip. 4, 8-9). Aceasta dar este calea cea dreapt i scurt c tre adev rata slav i c tre adev rata laud : S fii a a cum vrei s fii privit", dup cum n mod n elept sf tuia Socrate: C ci precum umbra urmeaz trupul care umbl n lumin , tot a a slava urmeaz virtutea. Nu te gndi i nu vorbi cu nesocotin : Nu m intereseaz ce spun oamenii despre mine. Gndeasc i spun ce vor. Ce poate s mi d uneze aceasta, cnd eu nu le dau nici o pricin ?" Dar iar i, nu se cuvine s proced m, dup cum obi nuiesc unii care, temndu-se de tirbirea faimei lor n ochii oamenilor - i nu a celor buni - s vr esc totu i unele lucruri mpotriva poruncilor lui Dumnezeu i a propriei lor con tiin e. Dac nu e ti n stare s tr ie ti dup voia lui Dumnezeu i a oamenilor, alege s -i placi lui Dumnezeu mai degrab dect oamenilor i caut mai mult slava lui Dumnezeu dect pe aceea a oamenilor" (Io. 5, 4 i 12, 43). Con tiin a s - i fie mp cat , chiar dac faima i-

ar fi rea, numai tu s fii vrednic. Cu bucurie voi alerga n sfatul cel bun, chiar n mijlocul def im rii. C ci nimeni nu este mai virtuos dect acela care, pentru a nui pierde con tiin a, i-a pierdut faima de om bun" (Seneca, p. LXXXI). 77. Din cuvinte bune s se fac fapte bune Dar toate acestea i altele ca acestea n zadar se spun de c tre noi i n zadar snt cunoscute i n elese de al ii ca adev rate, dac nu le vom mplini i s vr i prin fapte. De vom cunoa te vreun lucru bun, trebuie s dovedim aceasta prin fapte bune, n a a fel nct cele ce erau doar cuvinte s devin fapte. Aci se potriveste acea spus a apostolului Iacob: Daca cineva este n elept i nv at printre voi, s dovedeasc prin buna purtare faptele sale" (Iac. 3, 13), c ci i oile nu aduc ciobanilor iarba ca s le arate ce-au mncat, ci dup ce au rumegat-o dau la iveal lna i laptele. i tu, dar, nu ar ta necunosc torilor cuvintele, ci faptele, care urmeaz rumeg rii cuvintelor" (Epictet, Manual, cap. , ). Nu cel ce cunoa te poruncile, ci cel care le mpline te, acesta se va ferici pn la urm " (vezi Io. 13, 7; Iac. 1, 25). Aceasta dar e calea, umbla i pe dnsa" (Is. 30, 21). Pentru nceput, slav celui f r de nceput. Pentru sfr it, nal slav , cinste i nchin ciune lui Dumnezeu, celui f r de sfr it. i iar i, pentru cele trei p r i ale c r ii, sl vesc i m nchin unuia n treime i de o fiin Dumnezeu-Tat l, Fiul i Sfntul Duh i m resc preasfntul s u nume, c ci nefiind vrednic s ncep, m-a ajutat s ncep, i nefiind n stare s ispr vesc, mi-a dat darul i puterea s ispr vesc. C tu, Doamne, e ti mp rat al veacurilor, Alfa i Omega, nceputul i sfr itul [Apoc. 22, 13] i f r de tine cine a nceput sau a sfr it ceva? Deci dup cum cerbul nsetat se str duie te s afle izvoarele apelor, [Ps. 41,1] a a s-au nevoit mna i gndul, pn s zic : Privirea i ochiul v d sfr itul". Nu mie, Doamne, nu mie, ci numelui t u d -i slav ! [Ps. 113, 9] Amin!

Preacinstite i iubite cititorule, i iubitorule de osteneli suflete ti, apucndu-te cu srguin de citirea acestei noi ap rute i minunate c r i (pe care acum pentru prima dat preacucernicul i str lucitul domn, Ioan Dimitrie Constantin-voievod, nu numai c a alc tuit-o des vr it i a mpodobit-o n fel i chip prin osteneala sa, dar pentru mai marele folos sufletesc al cre tinilor ortodoc i i pentru pomenirea ve nic a str lucirii sale a i tip rit-o pe cheltuiala sa i a d ruit-o tuturor), iat , noi, cei care ostenim n me te ugul tipografiei, te rug m i te implor m ca, citind-o, de s-au strecurat cumva unele gre eli n cuvinte sau n litere, f cute fie din neaten ie, fie din ne tiin , tu, ndreptndu-le cu ng duin , iart -ne, pentru acela care ne-a poruncit s iert m de aptezeci de ori cte apte celor ce ne-au gre it. C ci de vom ierta noi, i nou ni se va ierta", mai cu seam tiind c doar o fire avem, i aceea gata s alunece n gre al . C ci culmea infailibilit ii numai lui Dumnezeu i este dat , al c rui har s fie cu noi cu to ii. Amin! Ostenitorii tipografiei i rug tori a tot binele, ATHANASIE I DIONISIE, mpreun cu ucenicii lor, cerem iertare

S-ar putea să vă placă și