Sunteți pe pagina 1din 2

Sarcina de lucru la tema: Itemi de test cu alegere duală

Formulați câte 2-3 itemi de test cu alegere duală, respectând structura și cerințele de
elaborare a itemilor.
Adevărat / Fals
Instrucțiunea: Fiecare enunț conține un cuvânt cheie sau o scurtă expresie subliniată.
Indicați dacă afirmațiile sunt adevărate, în cazul unde sunt false, evidențiați un alt
cuvânt pentru a reda enunțul corect.

A/F

A/F produsul Prima și Cea mai importantă componență a mixului de marketing


este prețul.
A/F________ Calitatea reprezintă gradul în care o marfă satisface cerințele
consumatorului.

Da/Nu
Instrucțiunea:Care sunt documentele ce confirmă cantitatea produselor alimentare şi
materiei prime?
În lista de mai jos, încercuiți DA în cazul în care varianta este corectă și NU, nu este
corectă.
Da/Nu

D N Factură de expediţie şi factura fiscală sunt documentele ce confirmă


cantitatea produselor alimentare şi materiei prime;
D N Diverse documente care sunt la dispoziție pot confirma cantitatea
produselor alimentare şi materiei prime;
D N Certificat igienic, veterinar şi cerificat de conformitate a calităţii sunt
documentele ce confirmă cantitatea produselor alimentare şi materiei prime

Cauză / Efect
Instrucțiunea:Itemul este compus din două părți, identificați dacă partea a doua
explică de ce prima parte este adevărată.
DA NU Merceologia se află în strânsă interdependență cu Dreptul, deoarece trebuie
cunoscute legile și actele normative în vigoare.
DA NU Merceologia se află în strânsă interdependență cu Fizica, deoarece este o
relația produs-necesitate, eficiența economico-socială a produsului.

Lista de verificare

Instrucțiunea:Bifaţi fiecare enunţ dacă este adevărat; în caz contrar, lăsaţi


spaţiul gol.
_____*____ Merceologia este ştiinţa cercetării multilaterale a mărfurilor.

__________ Metoda principală a merceologie este de gestiune economică statală.