Sunteți pe pagina 1din 1

Sarcina de lucru la tema: Itemi cu răspuns scurt

Formulați 5 itemi cu răspuns scurt la una temele din cadrul disciplinei/cursul predat,
respectând structura și cerințele de elaborare a itemilor. Indicați nivelul taxonomic a itemilor.

Subiectul lecției

Item cu răspuns scurt Nivelul taxonomic

1 Definiți noțiunea generală de marketing? Cunoaștere

2 Propuneți o metodă de cercetare utilizate în marketing! Sinteză

3 Care este scopul planificării unei afaceri? Înțelegere

4 Ce este mai important, produsul sau serviciu? Analiză

5 Are importanță calitatea produsului, explicați de ce? Evaluare