Sunteți pe pagina 1din 17

Variator de tensiune în patru cadrane

2018
Cuprins

Cap.1 Generalități

Cap.II Variatoare de tensiune continuă

Cap.III Sisteme de acționare cu variatoare de tensiune continuă în 4 cadrane și motor de


curent continuu

Cap.IV. Elemente componente dimensionare ale VTC

Cap.V Modelarea în Matlab Simulink a sistemului de acționare cu motor de curent


continuu

Concluzii
Cap.1 Generalități

Variatorul de tensiune continuă (VTC) transformă energia de c.c. tot în energie de c.c. iar prin comandă,
se poate modifica valoarea medie a tensiunii de la ieşire. Practic, un VTC transformă o tensiune continuă şi
constantă, într-un tren de impulsuri, a cărui durată şi/sau frecvenţă, pot fi modificate prin comandă.

Fig. 1 - Schema de principiu a variatorului


U0 - tensiunea, continuă de alimentare a VTC;

Uc - tensiunea de comandă a contactorului static, în funcţie de care, rezultă intervalele de timp cåt acesta este

deschis şi închis;

În analiza funcţionării mai intervin:

T - perioada de comandă a contactorului static;

t1, t2- intervalele de timp cåt contactorul static este închis, respectiv deschis .
Cap.II Variatoare de tensiune continuă

Variatorul de tensiune continuă (VTC), denumit și chopper, este un convertor care transformă
tensiunea continuă de la intrare în impulsuri dreptunghiulare la ieșire.
Valoarea medie a tensiunii de la ieșirea unui chopper se poate modifica între 0 și cea a tensiunii
de alimentare (care este constantă), folosind unul dintre următoarele principii :
- modificarea frecvenței de repetiție a unor impulsuri de durată constantă;

− modularea în durată a unor impulsuri de frecvență constantă.

Fig. 2.1 - Schema de principiu a variatorului


Cap.III Sisteme de acționare cu variatoare de tensiune
continuă în 4 cadrane și motor de curent continuu

Fig.3.1 Schema de principiu a variatorului de


tensiune continuă în patru cadrane

Există două posibilităţi de comandă ale elementelor semiconductoare.


Alegerea uneia dintre ele se face în funcţie de puterea sarcinii şi de caracteristicile dinamice
impuse variatorului.
Astfel, la puteri medii şi mari, unde pierderile de comutaţie în elementele semiconductoare sunt
semnificative, se recomandă aşa-numita comandă unipolară a tensiunii .
Variatoare de tensiune continuă

 Frecvența tensiunii de ieșire este în mod tipic constantă, iar expresia valorii medii a
acesteia este:

frecvenţa de comandă:
Duratele de conducţie ale elementelor depind de valoarea curentului mediu
de sarcină.
Comanda cu recuperarea energiei de frânarea

 Frânarea recuperativă prezintă următoarele avantaje:


 - se recuperează o parte din energia cinetică sau potenţială acumulată în maşina de
lucru; prin aceste două elemente, frânarea recuperative este cea mai economică metodă
de frânare.
 Dezavantajele metodei:
 - nu permite oprirea acţionării ci numai limitarea vitezei acesteia, dacă motorul este
alimentat cu tensiune constantă..
 Avantajele frânării contracurent:
 frânarea este foarte rapidă;
 metoda permite oprirea acţionării;
 Dezavantajele frânării contracurent:
 şocurile de curent şi de cuplu sunt foarte mari
Cap.IV. Elemente componente dimensionare ale VTC

Date inițiale:
-UN=110 V; IN=30 A
Pentru mărimile caracteristice calculate conform temei de proiectare, alegerea tranzistorului de putere se va face
impunând respectarea următoarelor relaţii:

  · =28,5·2,5 = 71,25 A
· =127,368 · 1,6 = 203,788 V
 
Am ales din catalog: SKM100GB123D TRANZISTOR
Tranzistor

191,052 ≤1200 𝑉 Fig.4.1 Tranzistor IGBT


Alegerea și verificarea diodei de nul, se face de asemenea, plecând de la verificarea relațiilor impunând factorii de
siguranță în curent și tensiune, după aceleași considerente:
ksi = 1 .. 3
ksu = 1.5 .. 2
U b  k su  VRRM
I FAV N  k si  I FAV cat

Dioda
Se obține: Itav • Ksi=26,7 • 2=53,4 A
Ub •Ksu=127,368 • 1,5=191,052=191,052 V
Alegerea/dimensionarea radiatorului de răcire

 Se observă că rezistența termică radiator-ambiant este calculată din perspectiva tranzistorului,


motiv pentru care a fost utilizată notația R th raT. Se poate determina expresia rezistenței termice
radiator-ambiant maxime:

 = 0,17

 Se observă că rezistența termică radiator-ambiant este calculată din perspectiva diodei, motiv
pentru care a fost utilizată notația Rth raD. Se poate determina expresia rezistenței termice radiator-
ambiant maxime, din perspectiva joncțiunii diodei:

 =
Alegerea/dimensionarea radiatorului de
răcire

Fig.4.2 Schema termică echivalentă a unui dispozitiv


montat pe un radiator
Valoarea corectă a rezistenței termice a radiatorului se alege conform relației:

= 0.17

Fig..4.3 Radiator tip 500 SP

Se alege un radiator tip 500SP, produs de către ABL Heatsinks. Pentru ventilație naturală și
lungimea profilului de 150 mm, rezistența termică a radiatorului este chiar de 0.17 .
Cap.V Modelarea în Matlab Simulink a sistemului de acționare
cu motor de curent continuu

Studiul prin simulare numerică al sistemului de acționare, a fost realizat pe baza modelului Matlab
Simulink din figura 5.1 , ce conține:blocul sursei de tensiune continuă; blocuri (traductoare virtuale) de măsură
a curentului și tensiunii.

Variatorul de tensiune continuă realizat cu blocuri SimPowerSystems ale diodei și tranzistorului, pe baza
datelor de catalog ale acestora;

Modelul motorului de curent continuu cu excitație separată, realizat pe baza ecuațiilor de tensiune
Au fost realizate mai multe simulări pentru determinarea caracteristicilor de comandă, au fost
luate mai multe valori pentru tensiune pozitivă de ieșire (cadranul I), respectiv, pentru tensiune
negativă de ieșire (cadranul III). Pentru fiecare dintre acestea factorul de umplere variind între 10% și
100%, cu pas de 10%.

În tab.1 au fost realizate o sinteză a valorilor caracteristicilor de comandă ale VTC


Se observă faptul că cele patru caracteristici de comandă sunt aproape suprapuse , dar privind în
detaliu, apare pierdere de tensiune foarte redusă , odată cu creșterea curentului.

În figura 5.2 se prezintă graficul rezultat din efectuarea simulărilor în care sunt evidențiate
caracteristicile de comandă ale variatorului de tensiune continuă.

Fig.5.2 Ilustrarea caracteristicilor de comandă în Matlab


Caracteristicile externe ale variatorului de tensiune continuă au fost ridicate în mod similar,
pentru patru valori ale factorului de umplere ([25% 50% 75% 100%]),
În graficul de mai jos fig.5.3 se prezintă simulările caracteristicilor externe ale VTC

Fig. 5.3 Ilustrarea rezultatelor simulării caracateristicilor externe ale


VTC
Concluzii

În această lucrare am prezentat “ Proiectarea și studiul prin simulare al unui


variator de tensiune în patru cadrane”,care sunt găsite tot mai des în aplicațiile
industriale.

VTC se utilizează la motoarele pentru masini de spălat, întrucât ajustează motorul într-un

singur sens de rotație și nu permite scurtcircuitarea.

Aplicaţiile convertoarele statice acoperă tot domeniul ingineriei electrice.

Cele mai importante sunt:

- acţionările electrice; tracţiunea electrică ;

- aplicaţiile casnice ;

S-ar putea să vă placă și