Sunteți pe pagina 1din 8

Auditul de mediu

Tema 11 Structura unui Raport de audit

11. STRUCTURA UNUI RAPORT DE AUDIT

CUPRINS 1. Scurt descriere a auditului 2. Matricea planului de lucru 3. Evaluarea non-conformit ii a auditurilor anterioare 4. Revederea non-conformit ii rezultnd de la acest audit 5. Planificarea auditului 6. Lista de verificare a auditului a. Identificarea aspectele de mediu, evaluare i control b. Cerin e legale i de alt natur c. Obiective i inte d. Programul de management e. Structura i responsabilit i f. Pregtirea ctigurilor i competen g. Comunicarea h. Documentarea i. Controlul documentelor j. Controlul opera ional k. Monitoring i msurare l. Non-conformit i m. nregistrri RAPORTUL DE AUDIT Loca ia/departamentul: Data auditului: Angaja ii intervieva i:

Scopul: ISO 14001:2004, Sistemul de management de mediu Numele Auditorului Sef : Semntura :
11. Structura unui Raport de audit

Auditul de mediu
Tema 11 Structura unui Raport de audit

1. Scurta descriere a auditului Scop

Sumar general

Remarci speciale, devia ii de la programul stabilit, condi ii speciale ntrebrile pentru cerere n chestionarul de audit sunt concentrate n principal n sec iunea 4.4. a standardului.

11. Structura unui Raport de audit

Auditul de mediu
Tema 11 Structura unui Raport de audit

2. Matricea planului de lucru Departament/Activitate/Persoan A: B: C: D: E: F: G: H: I: J: A B C D E F G H I 4.1. 4.2. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. 4.4.4. 4.4.5. 4.4.6. 4.4.7. 4.5.1. 4.5.2. 4.5.3. 4.5.4 4.5.5. 4.6

ELEMENTELE SISTEMULUI ISO 14001 Cerin e generale Politica Planificare Aspecte de mediu Cerin e legale i alte cerin e Obiective, inte i programe Implementare i operare Resurse , atribu ii, responsabilitate i autoritate Competen , instruire i contientizare Comunicare Documenta ie Controlul documentelor Controlul opera ional Pregtire pentru situa ii de urgen i capacitate de rspuns Verificare Monitorizare i msurare Evaluarea conformrii Neconformitate, ac iune corectiv i ac iune preventiv Controlul nregistrrilor Audit Analiza efectuat de management

11. Structura unui Raport de audit

Auditul de mediu
Tema 11 Structura unui Raport de audit

3. Evaluarea non-conformit ii de la auditurile anterioare Numrul non-conformitatii Data Inchis? Remarci

4. Revederea non-conformit ii rezultnd de la acest audit Numarul actiuniii corective ISO 14001 Remarci

5. Planificarea auditului Ziua/ Ora Subiect

11. Structura unui Raport de audit

Auditul de mediu
Tema 11 Structura unui Raport de audit

6. Lista de verificare a auditului Activitate Identificarea aspectelor de mediu, evaluare i control Cerin e legale i de alt natur Cerin a Puncte importante Numrul Ceea nonce s-a descoperit conformit ii

4.3.1. - identificarea aspectelor de mediu este relevant pentru departament? -sunt toate activit ile analizate? 4.3.2. -sunt identificate cerin e legale i de alt natur pentru activit ile i procesele departamentului ? Obiective i 4.3.3. - este progresul asupra inte obiectivelor i intelor discutat la nivelul departamentului n timpul ntlnirilor lunare? -este nivelul i ac iunile controlate de mijloace de actualizare periodic? - sunt identificate i controlate obiectivele relevante i intele la nivelul departamentului? Programul de 4.3.3. - sunt ac iunile din programul management de management identificate i controlate la nivelul departamentului ? - sunt responsabilit ile i programele de timp respectate ? Resurse , 4.4.1. - exist o persoan atribu ii, responsabil pentru responsabilitate problematica mediului? i autoritate Competen , 4.4.2. - responsabilit ile sunt instruire i identificate? contientizare -planul de instruire este valabil? Comunicarea 4.4.3. - organizarea ntlnirilor i subiectelor de discu ie sunt discutate? Este comunicarea descris i comunicat?
11. Structura unui Raport de audit

Auditul de mediu
Tema 11 Structura unui Raport de audit

Activitate Documentarea

Cerin a

Puncte importante

Ceea Numrul ce s-a nondescoperit conformit ii

Controlul documentelor Monitorizare i msurare

nregistrri Audit

4.4.4. - exist o list a procedurilor i registrelor disponibile i folosite, implementate i mbunt ite? 4.4.5. - sunt date actualizate i proceduri noi primite care le nlocuiesc pe cele vechi? 4.5.1. -exist o procedur disponibil i urmat privind monitorizarea i msurtorile? -sunt toate datele pentru monitorizare identificate? -sunt toate informa iile cu privire la monitorizare i msurare documentate i pstrate? 4.5.4. - sunt toate nregistrrile actualizate i administrate la nivelul departamentului? 4.5.5. - sunt auditurile departamentului conduse conform planificrii? -sunt rapoartele de audit analizate i ac iunile corective implementate?

11. Structura unui Raport de audit

Auditul de mediu
Tema 11 Structura unui Raport de audit

RAPORT DE AUDIT NR. _____________


DATA: 1. ORGANIZA IA AUDITAT: 2. SCOPUL AUDITULUI: 3. DOCUMENTELE DE REFERIN :

4. ECHIPA DE AUDIT:

4.1

4.2 4.3 4.4 5. REPREZENTAN II AUDITATULUI: 5.1 5.2 6. PERIOADA AUDITULUI: 7. ACTIVIT ILE AUDITATE: 8. DESFURAREA AUDITULUI : 8.1 edin a de deschidere: Data : Ora :

Participan i : a.) echipa de audit:

b.) reprezentan ii auditatului :

8.2 Constatrile auditului (pe elemente de sistem): 8.2.1. 8.2.2. 8.2.3. 8.3 Neconformit i constatate:

8.4 edin a de nchidere: Participan i : a.) echipa de audit:

Data :

Ora : b.) reprezentan ii auditatului:

11. Structura unui Raport de audit

Auditul de mediu
Tema 11 Structura unui Raport de audit 8.5 Concluzii privind conformitatea sistemului cu documentele de referin : 8.6 Aprecieri privind eficien a sistemului calit ii i atingerea obiectivelor: 8.7 Reguli de confiden ialitate:

8.8 Difuzarea raportului -

un exemplar la : ______________ un exemplar la : ______________

8.9 Anexa : Raport de neconformit i Auditor sef,

11. Structura unui Raport de audit