Sunteți pe pagina 1din 2

SUBIECTE – DIDACTICĂ PREȘCOLARI

1. Prezentați o activitate didactică care să-i ajute pe copii să diferențieze sunetele mai
dificil de identificat din unul sau mai multe enunțuri, din cauza asemănării lor fonetice.
2. Prezentați o activitate didactică în care copiii învață să identifice sunetul inițial, pe cel
final și pe cele intermediare dintr-un cuvânt.
3. Prezentați o activitate didactică /activități didactice în care copiii își însușesc înțelesul
cuvântului succesiv/instantaneu/simultan/momentan/tardiv în cadrul uneia din cele 6
mari teme anuale.
4. Prezentați una sau mai multe activități de cultivare a componentei sintactice a
comunicării verbale a copiilor, evidențiind aspectele urmărite.
5. Cum trebuie să fie povestirea educatoarei? Alegeți o povestire cunoscută pe care
urmează să o prezentați copiilor, fixați obiectivele operaționale urmărite, descrieți
materialele didactice folosite (în ce moment al povestirii le veți introduce) și în ce constă
evaluarea de la sfârșitul activității.
6. Modalitățile de realizare a repovestirii de către copii. Ilustrați fiecare modalitate folosind
o povestire anume, pentru care precizați de fiecare dată obiectivele operaționale
urmărite, matrerialul didactic folosit (în ce momente ale povestirii) și evaluarea finală a
fiecărei activități.
7. Povestiri create de copii după modelul povestirii educatoarei – caracteristici. Propuneți
un model de povestire, fixați obiectivele operaționale urmărite și natura evaluării finale.
8. Povestiri create de copii după un șir de ilustrații – caracteristici. Fixați obiectivele
operaționale urmărite; descrieți/desenați ilustrațiile folosite; prezentați două variante
posibile ale povestirilor care vor fi create de copii; în ce constă evaluarea finală.
9. Povestiri ale copiilor cu încept dat de educatoare – caracteristici. Creați începutul a două
povestiri care să poată fi continuate de copii. Prezentați posibilele continuări ale
acestora. Ce obiective operaționale v-ați fixat pentru această activitate.
10. Povestiri ale copiilor după un plan dat – caracteristici. Creați planul unei povestiri și
apoi dezvoltați-l în maniera în care așteptați să îl dezvolte copiii. Ce obiective
operaționale v-ați fixat pentru această activitate? În ce constă evaluarea activității?
11. Valorificarea potențialului formativ al poeziei în cadrul unei teme anume. Alegeți tema,
identificați poezia potrivită acestei teme, stabiliți obiectivele operaționale ce pot fi
realizate cu ajutorul poeziei, prezentați activitățile didactice propriu-zise de valorificare
a textului poetic. În ce constă evaluarea finală?
12. Lectura după imagini – caracteristici. Descrie/ desenează un tablou de natură care
prezintă aspecte caracteristice iernii. Fixează obiectivele operaținale urmărite;
formulează întrebările adresate copiilor, potrivite cu conținuturile tabloului. În ce
constă evaluarea finală a activității.
13. Prezentați o activitate didactică în care să fie folosită preponderent metoda
expunerii/povestirii/descrierii/explicației/conversației/exercițiului/jocului de
rol/diagramei Venn-Euler. Veți avea în vedere următoarele aspecte: selectarea temei
(anuală, săptămânală), fixarea titlului activității, precizaerea obiectivelor operaționale,
prezentarea activității propriu-zise, modalități de evaluare (ultimele două aspecte includ
folosirea metodei indicate)
14. Prezentarea unui joc didactic pentru dezvoltarea vorbirii, a gândirii, a puterii de
observație/dezvolktarea imaginației și a vorbirii/dezvoltarea și îmbvogățirea
vocabularului/însușirea structurii gramaticale a limbii. Veți avea în vedere următoarele
aspecte: formularea sarcinii scopului și a didactice a jocului didactic ( definirea sarcinii
sub formă de obiective operaționale, formularea unei probleme ce va fi rezolvată de toți
copiii, antrenarea întregii personalitîți a copilului, valorificarea cunoștințelor,
priceperilor și a deprinderilor copiilor); prezentarea etapelor desfățurării jocului.
15. Prezentați o activitate didactică de convorbire din învățământul preșcolar. Veți avea în
vedere următoarele aspecte: precizarea tipului de convorbire în funcție de obiectivul
educațional urmărit și de tematică; indicarea obiectivelor operaționale urmărite;
dirijarea învățării (prin întrebările educatoarei), obținerea performanței și evaluarea
activității.

S-ar putea să vă placă și