Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă de lucru1 – Şcoala din Ponoare Fişă de lucru1 – Şcoala din Ponoare

1.Încercuieşte răspunsul corect: 1.Încercuieşte răspunsul corect:


a.Titlul textului este: a.Titlul textului este:
 Şcoala din Faraoani  Şcoala din Ponoare  Cartea  Şcoala din Faraoani  Şcoala din Ponoare  Cartea
b. Autorul textului este: b. Autorul textului este:
 George Coşbuc  Ion Creangă  Cezar Petrescu  George Coşbuc  Ion Creangă  Cezar Petrescu
c. Timpul acţiunii: c. Timpul acţiunii:
 ultima zi de şcoală  o zi oarecare  prima zi de şcoală  ultima zi de şcoală  o zi oarecare  prima zi de şcoală
d. Locul întâmplării: d. Locul întâmplării:
 oraş  cartier  comună  oraş  cartier  comună
e. Personajele întâmplării sunt: e. Personajele întâmplării sunt:
 învăţătorul  directorul  Culiţă  elevii  învăţătorul  directorul  Culiţă  elevii
f. Elevii erau: f. Elevii erau:
 atenţi  curioşi  neastâmpăraţi  timizi  atenţi  curioşi  neastâmpăraţi  timizi
g. Învăţătorul era: g. Învăţătorul era:
 bătrân  tânăr  de vârstă şcolară  bătrân  tânăr  de vârstă şcolară

2. Leagă corespunzător, apoi scrie numele complet al elevului: 2. Leagă corespunzător, apoi scrie numele complet al elevului:
nume Gh. nume Gh.
prenume Colţun prenume Colţun
iniţiala ttălui Nicolae_________________________________ iniţiala tatălui Nicolae________________________________
_____________________________________________ _____________________________________________
3. Scrie numele tău complet:_____________________________________ 3. Scrie numele tău complet:_____________________________________
_____________________________________________ _____________________________________________
4. Priveşte imaginile şi alcătuieşte propoziţii: 4. Priveşte imaginile şi alcătuieşte propoziţii:

_____________________________________________ _____________________________________________
_____________________________________________ _____________________________________________
_____________________________________________ _____________________________________________
_____________________________________________ _____________________________________________
_____________________________________________ _____________________________________________
Fişă de lucru2 – Şcoala din Ponoare Fişă de lucru2 – Şcoala din Ponoare

1. Uniti prin săgeţi cuvintele cu acelaşi înţeles: 1. Uniti prin săgeţi cuvintele cu acelaşi înţeles:
 încăpere  joasă, puţin înaltă  încăpere  joasă, puţin înaltă
 scundă  sfios, timid  scundă  sfios, timid
 ruşinos  a spune, a zice  ruşinos  a spune, a zice
 şoptit  voce, grai  şoptit  voce, grai
 glas  sală, odaie  glas  sală, odaie
 a rosti  murmurat, încet  a rosti  murmurat, încet

2. Scrie cuvinte cu sens opus pentru cuvintele de mai jos: 2. Scrie cuvinte cu sens opus pentru cuvintele de mai jos:
 tânăr - ________________________  sfios - ______________________  tânăr - ________________________  sfios - ______________________
 scund - _______________________  şoptit - _____________________  scund - _______________________  şoptit - _____________________
 timid - _______________________  întunecoasă - ________________  timid - _______________________  întunecoasă - ________________
 a răspunde - ___________________  a se apropia - ________________  a răspunde - ___________________  a se apropia - ________________

3. Completaţi folosind cuvinte din text: 3. Completaţi folosind cuvinte din text:
 ………………………………....învăţător  ………………………………....învăţător
 încăpere……………………….şi…………………………..  încăpere……………………….şi…………………………..
 suflete……………………………  suflete……………………………
 privire……………………………..  privire……………………………..
 glas……………………………….  glas……………………………….

4. Pune în ordine ideile principale ale textului: 4. Pune în ordine ideile principale ale textului:
_____ Învăţătorul discută cu elevii. _____ Învăţătorul discută cu elevii.
_____ Învăţătorul încearcă să-şi cunoască elevii. _____ Învăţătorul încearcă să-şi cunoască elevii.
_____ Învăţătorul se întâlneşte cu elevii. _____ Învăţătorul se întâlneşte cu elevii.

5. Fă portretul învăţătorului Nicolae Apostol, completând enunţurile: 5. Fă portretul învăţătorului Nicolae Apostol, completând enunţurile:
Nicolae Apostol este un…………………….învăţător. El intră în Nicolae Apostol este un…………………….învăţător. El intră în
clasă. Iubeşte …………………….Acestia îl aşteaptă în clasă……………… clasă. Iubeşte …………………….Acestia îl aşteaptă în clasă………………
Copiii stau ……………………..în băncile vechi de lemn. Tânărul dascăl le Copiii stau ……………………..în băncile vechi de lemn. Tânărul dascăl le
vorbeşte cu……………………….. şi se poartă ……………………cu vorbeşte cu……………………….. şi se poartă ……………………cu
coiii.Îi învaţă şi îi încurajează să se prezinte corect. coiii.Îi învaţă şi îi încurajează să se prezinte corect.

6.Scrie câteva propoziţii despre clasa ta:___________________________ 6.Scrie câteva propoziţii despre clasa ta:___________________________
____________________________________________________ ____________________________________________________
____________________________________________________ ____________________________________________________
____________________________________________________ ____________________________________________________
____________________________________________________ ____________________________________________________
____________________________________________________ ____________________________________________________

S-ar putea să vă placă și