Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic de scurtă durată

Disciplina de studiu : Educația muzicală


Modulul : Muzica în viața mea
Tema: Activitățile muzicale în viața omului. Triada creație – interpretare – audiție.
Profesor :

DATA :
CLASA : a 5-a
ARIA CURRICULARĂ : Arte
Disciplina de studiu : Educația muzicală
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : Muzica în viața mea
TEMA LECȚIEI : Activitățile muzicale în viața omului. Triada creație – interpretare – audiție.
TIPUL LECȚIEI : Lecţia de formare a capacităţilor de înţelegere a cunoştinţelor
TIMPUL REZERVAT : 45 min
COMPETENȚA SPECIFICPĂ :
2. Interpretarea expresivă a muzicii în contexte educaționale și socioculturale, demonstrând deschidere pentru valorizarea experiențelor artistice.
UNITATEA DE COMPETENȚĂ :
1.1. Specificarea elementelor limbajului muzical care dau expresie creației muzicale audiate/ interpretate.
1.2. Manifestarea elementelor de cultură vocal-corală la interpretarea expresivă a cântecelor.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE :
O1 - să-şi însuşească corect elemente de tehnică vocală (dicţie, emisie, respiraţie);
O2 - să execute corect şi expresiv linia ritmico-melodică a noului cântec;
O3 - să formuleze mesaje clare, concise pe o temă dată ;
O4 - să interpreteze cântecul, individual, dialogat sau în grup;
O5 - să interpreteze cântecul executând mişcările sugerate de text;
STRATEGII DIDACTICE :
Metode : conversaţia, explicaţia, exerciţiul;

Mijloace : manualul, planşă didactică, calculator;

Forme de organizare : frontal, individual, pe grupe

STRATEGII DE EVALUARE: observarea sistematică, aprecieri globale, individuale;


BIBLIOGRAFIE :
1’ Moment organizatoric Se pregătesc pentru oră de muzică şi mişcare
Asigur condiţiile optime pentru buna Elevii execută exercițiile de respirație:
O1 desfăşurare a lecţiei
6’ Invit elevii să-și pregătească vocea
pentru cânt: ... inspiraţie puternică şi expiraţie forţată, prin
I. Exerciții de respirație: scoaterea a tot aerul din plămâni
- Să suflăm puful de păpădie, fulgul ... – mimarea gestului de a duce la nas o
- Să umflăm balonul floare, inspiraţie lungă, profundă, apoi
- Stingeți toate lumânările de pe tort expirarea aerului
- Ce frumos miroase floarea!
II.Exerciţii de cultură vocală: Intonează împreună cu învăţătorul
O1,O2 3’ Intonez model sunete de înălţimi
O3,O4, diferite, după care la comanda
O5 mea vor intona şi elevii

a a a a a a a a a a a a a a ……..

O3,O4 5’ ma ma
ma ma ma ma
maaaaaaa
Evocarea

ta ta
ta ta ta ta
taaaaaaaaa

Ma...me...mi...mo...mu Vor interpreta cântece învăţate


Rai...re ...ri.... ro....ru Vor interpreta cântecul ,,Dragă vrăbiuţă”
Cer elevilor să interpreteze
cîntecele învăţate în orele
anterioare. Elevii ascultă
Cer elevilor să interpreteze cântecul
învăţat data trecută.
Captarea atenţiei
Captarea atenţiei se face prin
prezentarea unui costum popular şi
a unei planşe cu imagini de la Elevii recepţionează mesajul.
concursul ,,Drag mi-e cântecul şi
jocul”
ANUNŢAREA TEMEI ŞI A OBIECTIVELOR
Astăzi la ora de educație muzicală
O2 15’ Dirijarea învăţării. Ascultă şi execută anumite sarcini
Începem prin a le reaminti că în
O3 natură sunetele au mai multe
nuanţe. Explic acest lucru.
Vorbim despre poluarea sonoră
Exersăm intonând sunetele scoase
de anumite animale. Ascultă cântecul
Se audiază cântecul.
- audierea cântecului cu ajutorul
calculatorului
- analizarea sumară a cântecului
(număr de strofe, conținut de idei..)
- învățarea propriu - zisă a cântecului Învăță cântecul propus.
pe unități ritmico-melodice;
1 cântarea model a primei strofe; Redau cântecul învățat:
2. repetarea primei strofe de două ...fiecare grupă cânta o strofă,
Realizarea sensului

ori de către elevi; .... între solist și clasă;


3. cântarea individuală de către doi- ..un vers cu voce tare, unul în şoaptă
trei elevi;
4. cântarea model a celei de-a doua
strofe;
5. repetarea celei de-a doua strofe
de două ori de către toţi elevii;
6. cântarea strofei individual de
către doi elevi;
7. cântarea primelor două strofe de
către toţi elevii;
8. cântarea model a celei de-a treia
strofe;
9. repetarea celei de-a treia strofe
de două ori de către toţi elevii,
10. cântarea strofei individual de
către doi elevi;
11. cântarea integrală a cântecului
de către toţi elevii de două-trei ori.
Propun reluarea cântecului în
procedee variate de interpretare:
- în lanț, pe grupe de copii;
- mai tare mai încet;
- alternativ.
O4 15’ Obţinerea performanţei În faţa clasei elevii vor cânta, executând
Propun elevilor să cântăm cântecul, mişcările sugerate de text
executând mişcările sugerate de text
Cer interpretarea cântecului învățat
Extinderea Reflecția

astăzi. Interpretează cântecul.


- Ce cântec am învățat astăzi? ...cântecul şi jocul popular din folclor este un
tezaur nepreţuit al
- Ce învățam din acest cântec?
O5 5’ Încheierea lecţiei Recepționează mesajul.
Voi face aprecieri asupra participării
elevilor la lecție.

S-ar putea să vă placă și