Sunteți pe pagina 1din 2

Chişinău, Str. Grigore Ureche nr.

2
CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA Tel: +373 22 260 737
CHIŞINĂU Fax: +373 22 260 740
E-mail: contact@informatiiconsulare.ro
Pagină de internet:http://chisinau.mae.ro
Servicii consulare: www.econsulat.ro

Nr.: -
Data: -

Domnule Preşedinte,

Subsemnata Nurmagomedov Diana, cetăţean român, născută la data de 06.09.1994 în localitatea


ORHEI, ţara Republica Moldova, fiica lui Nurmagomedov Marat şi Nurmagomedov Ala, identificată
prin buletin de identitate cu seria B și nr. 2011027001, respectiv certificat de cetățenie română nr. 39-
21-18242/9857 din data de 04.06.2021, cu domiciliul în Loc. ORHEI, Str. Vasile Lupu , Nr. 155, Et. 2,
Ap. 5, Republica Moldova, şi reşedinţa în Loc. ORHEI, Str. Vasile Lupu , Nr. 155, Et. 2, Ap. 5,
Republica Moldova, e-mail nurmagomedov.diancik@mail.ru și tel. 069224458, având adresa de
corespondență aleasă:
X la aceeași adresă cu cea de domiciliu, indicată mai sus;
și solicitând să-mi fie comunicate actele și corespondența Autorității Naționale pentru Cetățenie
prin poștă electronică:
X DA NU
solicit dobândirea cetăţeniei române în temeiul art. 11 alin. (2) din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru copilul meu minor:
Nume copil minor Osadcii
Prenume copil minor Amira
Dată naștere minor 12.09.2020
Loc naștere localitate Orhei, țară Republica Moldova
Nume și prenume tată Osadcii Dionisie
Nume și prenume mamă Nurmagomedov Diana
Cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal Român, potrivit cărora declararea
necorespunzătoare a adevărului constituie infracțiunea de FALS ÎN DECLARAȚII, declar prin
prezenta, pe propria răspundere, următoarele:
am solicitat transcrierea certificatului de naștere al minorului la autoritățile competente;
X nu am solicitat transcrierea certificatului de naștere al minorului la autoritățile
competente.
De asemenea, solicit eliberarea certificatului de cetăţenie al minorului / minorei de la:
X sediul misiunii diplomatice / oficiului consular al României din ţara de domiciliu /
reşedinţă
sediul ANC din Mun. Bucureşti, str. Smârdan nr. 3, sector 3

1
Chişinău, Str. Grigore Ureche nr. 2
CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA Tel: +373 22 260 737
CHIŞINĂU Fax: +373 22 260 740
E-mail: contact@informatiiconsulare.ro
Pagină de internet:http://chisinau.mae.ro
Servicii consulare: www.econsulat.ro

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate prin prezenta cerere, în conformitate cu
prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor) – RGPD.

Data: 11.05.2022 Semnătura: ____________

Dată în faţa mea,


consul,
-
Azi, 11.05.2022
_______________________

S-ar putea să vă placă și