Sunteți pe pagina 1din 5

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

169 - BUCUREŞTI
Str. PAŞCANI nr. 2, sectorul 6 ;
Tel./ Fax: 021.413.24.31
E-mail: scoala169@yahoo.com

INVITAȚIE
FESTIVAL „CĂLĂTORIE IN JURUL LUMII –
Tradiții și obiceiuri de pe mapamond”
11 iunie 2021, București

Şcoala Gimnazială nr. 169, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti


– sector 6, vă invită să participati la FESTIVALUL “ Călătorie în jurul lumii – Traditii si
obiceiuri de pe mapamond”, proiect aprobat în CAERI în anii şcolari 2016-2020, având ca
scop promovarea educației interculturale, însuşirea, conştientizarea şi respectarea
diferenţelor culturale, prin valorificarea pozitivă a celorlalte culturi din întreaga lume.

Data:
 Festivalul se va desfășura vineri, 11 iunie 2021, online, asincron.
Locul:
 Şcoala Gimnazială nr. 169, sector 6, Bucureşti
A. Obiective:
 Cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor altor popoare, apreciind specificul propriu
fiecărei naţiuni;
 Depistarea şi stimularea copiilor cu aptitudini deosebite în comunicare;
 Schimb de experienţă între conducătorii grupurilor participante;
 Stimularea spiritului de fair- play.

B. Regulament de participare:
 La festival pot participa grupuri de școlari și preșcolari, sau individual, de la toate
școlile și grădinițele din Municipiul București și din țară;
 Categorii de vârstă: preșcolari (3-7 ani) și școlari (6-14 ani);
 Fiecare Grădiniță sau Școală participantă va prezenta obiceiuri și tradiții dintr-o
singură țară folosind, după preferință, tehnica prezentării prin imagini, un dans
reprezentativ, steagul țării reprezentate, cântece și poezii, desene, colaje, lucrări
colective, afișe format A1/A0 și/sau costume populare specifice. Orice alte metode de
prezentare, diferite de cele menționate mai sunt, nu sunt excluse. Momentele
artistice sau lucrările plastice/afișele vor fi trimise pe adesele de e-mail
emiliamicloi@yahoo.com și obreja.costea.ioana.raluca@gmail.com , în perioada 20
mai – 4 iunie 2021.
 Desfășurarea și jurizarea festivalului: vineri, 11 iunie 2021, online, asincron;
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 169 - BUCUREŞTI
Str. PAŞCANI nr. 2, sectorul 6 ;
Tel./ Fax: 021.413.24.31
E-mail: scoala169@yahoo.com

 În cadrul Festivalului, și respectând tema acestuia, se desfășoară


Concursul ,,Călătorie în jurul lumii”, cu un juriu format din coordonatorii
festivalului și directorul școlii gazdă, având următoarele secțiuni:
 Costume
 Dans
 Interpretare
 Creație plastică (maxim 2 pe clasă) – pictură, desen (guașe, acuarele,
tempera)
 Creație tehnologică (maxim 2 pe clasă) – colaje, felicitări, afișe
Expoziția va fi încărcată pe site-ul școlii www.scoala169.ro și pe pagina de facebook a
proiectului Festivalul ”Călătorie în jurul lumii”.

CRITERII DE EVALUARE
 Originalitatea și creativitatea modului de prezentare;
 Respectarea temei festivalului,
 Respectarea tehnicii de lucru alese în cazul creațiilor plastice și
tehnologice.
 Rezultate aşteptate: diplome de participare şi de premiu pentru elevi/cadre
didactice, adeverinţe de organizare şi coordonare festival, adeverinţe de
voluntariat pentru cadre didactice.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


În vederea desfășurării în bune condiții a festivalului, cadrele didactice vor avea în
vedere obținerea din partea părinților a acordurilor privind prelucrarea datelor cu
caracter personal pentru elevii participanți la festival.

 La sfârșitul Festivalului, în urma jurizării, se vor acorda diplomele, premiile


şi adeverinţele.

C. Înscrierea la Festival se face pe baza formularului de participare anexat acestei


invitații până la data de 4 iunie 2021.

D. Date de contact

Pentru orice detalii legate de concurs vă stăm la dispoziție:


 La numerele de telefon: 021.413.24.31 de luni până vineri,
între orele 9.00 – 16.00 (secretariat) și 0726272037 (Emilia Micloi)
 Prin e-mail la adresele: emiliamicloi@yahoo.com,
obreja.costea.ioana.raluca@gmail.com
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 169 - BUCUREŞTI
Str. PAŞCANI nr. 2, sectorul 6 ;
Tel./ Fax: 021.413.24.31
E-mail: scoala169@yahoo.com

FIŞĂ DE PARTICIPARE

- Unitatea de învăţământ _____________________________________________________


- Denumirea Ţării prezentate __________________________________________________
- Categoria de vârstă ________________________________________________________
- Numărul membrilor grupului: ________________________________________________
- Coordonator : ____________________________________________________________
tel _________________________ email_______________________________________

Profesori:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

TABEL NOMINAL
cu copiii participanţi la Festivalul “Călătorie în jurul lumii”

Sectiunea
Numele si (costume/ dans/ cantec/
Nr.crt. Gradiniţa/Şcoala
prenumele creatii plastice/ creatii
tehnologice)
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 169 - BUCUREŞTI
Str. PAŞCANI nr. 2, sectorul 6 ;
Tel./ Fax: 021.413.24.31
E-mail: scoala169@yahoo.com

ACORD DE PARTENERIAT
în cadrul FESTIVALULUI „CĂLĂTORIE IN JURUL LUMII”

ÎNTRE
• Școala Gimnazială nr 169, sector 6, București, reprezentată de prof.Condurache Mihaela, în
calitate de director, prof. Micloi Emilia, în calitate de coordonator al FESTIVALULUI „CĂLĂTORIE ÎN
JURUL LUMII – Tradiții și obiceiuri de pe mapamond” , București, 11 iunie 2021, tel: 0726272037,
email: emiliamicloi@yahoo.com
ŞI
• Grădinița/Școala ......................................................................................................................................,
reprezentată de ..........................................................................................................., în calitate de director
și ........................................................................................................................................ în calitate de cadru
didactic îndrumător/ participant la FESTIVALUL „CĂLĂTORIE ÎN JURUL LUMII”, București, 11
iunie 2021, tel :..............................................., email: .....................................................................................
Școala coordonatoare se obligă :
 Să distribuie regulamentul festivalului grădinițelor/ școlilor partenere;
 Să colecteze lucrările realizate de către școlile partenere și să realizeze expoziția;
 Să asigure resursele logistice necesare desfășurării în bune condiții a festivalului;
 Să asigure schimbul de bune practici între instituţiile de învăţămant;
 Să trimită tuturor participanților diplomele şi adeverinţele obținute în termenul stabilit;
Școala participantă se obligă:
 Să înscrie elevii în festival în termenele stabilite în acord;
 Sa îndrume elevii în realizarea programelor artistice și a lucrărilor;
 Să distribuie elevilor participanți diplomele cuvenite.

Prezentul Acord de parteneriat s-a încheiat astăzi ........................., în 2(două) exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.

DIRECTOR, DIRECTOR,
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.169 ____________________

PROF. CONDURACHE MIHELA ____________________

COORDONATOR PROIECT, CADRU DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR,


prof. MICLOI EMILIA ................................................................

Declarație de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu


ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 169 - BUCUREŞTI
Str. PAŞCANI nr. 2, sectorul 6 ;
Tel./ Fax: 021.413.24.31
E-mail: scoala169@yahoo.com

caracter personal pentru elevi

Subsemnatul(a).................................................................................., Părinte al elevului/ elevei.....................,


Clasa.............................la Unitatea de Învățământ.................................................................................,
Adresa Unității de Învățământ........................................................................................................., declar că:

Am fost informat(ă) cu privire la prevederile Regulamentului 679/26 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) adoptat de Parlamentul
European și Consiliul Uniunii Europene.
Am fost informat(ă) că beneficiez de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor mele și dreptul de a
nu fi supus unei decizii individuale.
Am fost informat(ă) că datele cu caracter personale ale copilului meu minor, inclusiv materiale audio-video
în care apare, urmează să fie prelucrate și stocate de către Școala Gimnazială nr. 169, București, Sector 6, în cadrul
proiectului Festivalul ”Călătorie în jurul lumii”.
Am fost informat(ă) că prelucrarea datelor cu caracter personal ale copilului meu minor, este necesară în
vederea obligațiilor legale ce îi revin operatorului, respectiv Școala Gimnazială nr. 169, București, Sector 6, în
cadrul proiectului Festivalul ”Călătorie în jurul lumii”, precum și în scopul intereselor și drepturilor ce îmi revin.
Am fost informat(ă) că am dreptul să îmi retrag consimțământul în orice moment printr-o cerere scrisă,
întemeiată, datată și semnată trimisă Școlii Gimnaziale nr. 169, București, Sector 6, în cadrul proiectului Festivalul
”Călătorie în jurul lumii”.
În consecință, îmi dau consimțământul pentru prelucrarea, transmiterea și stocarea datelor cu caracter
personal de către Școala Gimnazială nr. 169, București, Sector 6, în cadrul proiectului Festivalul ”Călătorie în jurul
lumii”.

Data: _______________ Numele și Prenumele


Semnătura _____________________

S-ar putea să vă placă și