Sunteți pe pagina 1din 10

REGULAMENT

Şcoala Gimnazială ,,Prof. Paul Bănică"Târgoviște


și
Școala Gimnazială „Ioan Alexandru Brătescu – Voinești”, Târgoviște
vă invită la
PROIECTUL EDUCAŢIONAL REGIONAL
desfășurat în parteneriat cu
REPUBLICA MOLDOVA
TEZAURUL TOAMNEI
TRADIŢII DE IERI. TEHNOLOGII DE AZI
ACTIVITĂŢI DE VOLUNTARIAT SNAC
& ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE
Ediţia VII, 2020 – 2021
CAERI, Poz. 919, Anexa 9 OMEN NR. 3016/09.01.2019
Înscris în Proiectul de parteneriate transnaționale
”Educație online fără hotare”
din cadrul Proiectului ”Educație online” implementat de către Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Primăria municipiului Chișinău

INIŢIATORII ŞI COORDONATORII PROIECTULUI:


prof. Tică Dan – Alexandru – Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița;
prof. Burducea Mădălina – director - Şcoala Gimnazială ,,Prof. Paul Bănică” Târgovişte;
prof. Iuga Anca - Şcoala Gimnazială ,,I. Al. Brătescu – Voinești” Târgovişte;
prof. Ceauș Maria - Şcoala Gimnazială ,,Prof. Paul Bănică” Târgovişte;
prof. înv. primar Costache Violeta - Şcoala Gimnazială ,,Prof. Paul Bănică” Târgovişte;
prof. înv. primar Stafie Alina - Şcoala Gimnazială ,,Prof. Paul Bănică” Târgovişte;
prof. înv. primar Călugărescu Laura - Şcoala Gimnazială ,,Prof. Paul Bănică” Târgovişte.
Bibliotecar Săvulescu Cătălina- Şcoala Gimnazială ,,Prof. Paul Bănică” Târgovişte;

INSTITUŢII PARTENERE IMPLICATE ÎN PROIECT:


 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa;
 Primăria Municipiului Târgovişte;
 CJRAE Dâmbovița;
 Clubul Studenților Târgoviște;
 Școala Gimnazială „Ioan Alexandru Brătescu – Voinești”, Târgoviște;
 IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe, Republica Moldova, Chișinău;
1
 Școala Gimnazială Cățeleni, Republica Moldova, raionul Hincești.
 Școala Gimnazială Grătiești, Republica Moldova;
 Liceul Teoretic ,,Olimp", or.Sîngerei, Republica Moldova;
 IP Gimnaziul "Eugen Coșeriu", satul Catranîc, raionul Fălești, Republica Moldova
 Gimnaziul nr.74 ”Viorel Găină”, com. Tohatin, Municipiul Chișinău
 Școala Gimnazială Gheorghe Țițeica, Craiova;
 Școala Gimnazială Specială nr. 4, București;
 Grădinița nr. 246, București.

ORGANIZATORI din REPUBLICA MOLDOVA:


 dir., prof. Romeo Cereteu – IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe, Republica
Moldova, Chișinău, str. M. Costin 26/2;
 dir. adj., prof. Braniște Silvia - IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe, Republica
Moldova, Chișinău, str. M. Costin 26/2;
 prof. Tatiana Colun - IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe, Republica Moldova,
Chișinău, str. M. Costin 26/2;
 dir., prof. Sîrbu Maria - Școala Gimnazială Cățeleni, Republica Moldova, raionul Hincești;
 prof. Gavajuc Nina - Școala Gimnazială Cățeleni, Republica Moldova, raionul Hincești;
 dir., prof. Prohor Inga – Școala Gimnazială Grătiești, Republica Moldova;
 dir. adj., prof. Braghiș Natalia - Școala Gimnazială Grătiești, Republica Moldova;
 înv. Hincu Valentina – Școala Gimnazială Grătiești, Republica Moldova;
 înv. Vizitiu Veronica – Școala Gimnazială Grătiești, Republica Moldova;
 dir. Ludmila Șișcanu - Liceul Teoretic ,,Olimp", or.Sîngerei, Republica Moldova;
 prof. Elena Bajereanu- Liceul Teoretic ,,Olimp", or.Sîngerei, Republica Moldova.
 IP Gimnaziul "Eugen Coșeriu", satul Catranîc, raionul Fălești, Republica Moldova
 dir., Șorunga Maria, IP Gimnaziul "Eugen Coșeriu", satul Catranîc, raionul Fălești,
Republica Moldova
 dir. adj. pentru educatie, Natalia Dumbravă, IP Gimnaziul "Eugen Coșeriu", satul Catranîc,
raionul Fălești, Republica Moldova
• dir. prof., Viorel Cheltuitor, Gimnaziul nr.74 ”Viorel Găină”, com. Tohatin, Municipiul
Chișinău;
• prof., Rodica Vrancean, Gimnaziul nr.74 ”Viorel Găină”, com. Tohatin, Municipiul
Chișinău.

ORGANIZATORI - ȘCOLI DIN AFARA JUDEȚULUI:


 dir., prof. Cremene Cerasela Elena - Școala Gimnazială Gheorghe Țițeica, Craiova;
 prof. Soreanu Roxana - Școala Gimnazială Gheorghe Țițeica, Craiova;
 prof. Stănculeasa Diana - Școala Gimnazială Gheorghe Țițeica, Craiova;
 dir., prof. Hristu Polina – Școala Gimnazială Specială nr. 4 București;
 prof. Robescu Camelia Nicoleta - Școala Gimnazială Specială nr. 4 București;
 dir., prof. Cazanciu Raluca – Grădinița nr. 246 București;
 prof. Ghimiș Maria – Grădinița nr. 246 București;
 prof. Marinică Mioara - Grădinița nr. 246 București;

2
DOMENIUL: cultural-artistic, folclor, tradiţii, obiceiuri.
TIPUL PROIECTULUI: regional, în parteneriat cu școli din țară și din Republica
Moldova
TERMEN DE DERULARE: 01 aprilie 2020 – 31 decembrie 2020
DATA DE DESFĂŞURARE: 06.11.2020, ora 900.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: Şcoala Gimnazială ,,Prof. Paul Bănică"Târgoviște
PARTICIPARE: DIRECTĂ ȘI INDIRECTĂ
GRUP ȚINTĂ: Activitatea se adresează preşcolarilor şi elevilor claselor primare,
gimnaziale și liceale de la şcolile din judeţul Dâmboviţa, și din afara județului.
ACTIVITATEA ESTE FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE.

ÎNSCRIEREA:
Acordul de parteneriat scanat, semnat şi ştampilat de către directorul şcolii
participante, se trimite alături de Fişele de înscriere (Anexa 1/2/3) până la data de 27
octombrie 2020 prin e-mail, la adresa proiectepaulbanica@yahoo.com - persoane de contact,
prof. Maria Ceauș, bibl. Săvulescu Cătălina,
FIȘELE DE ÎNSCRIERE ȘI ACORDURILE DE PARTENERIAT, CARE VOR FI
TRIMISE FOTOGRAFIATE, VOR FI DESCALIFICATE.
ATENTIE!: TOATE MESAJELE TRIMISE PE ADRESA PROIECTULUI VOR
AVEA MENȚIONATE LA SUBIECT ȘI PE FIȘIERE/FOTOGRAFII/ÎNREGISTRĂRI
VIDEO-AUDIO: NUMELE ȘI PRENUMELE PROFESORULUI, SECȚIUNEA, SCOALA.

SECŢIUNILE CONCURSULUI :
Secţiunea A. Program artistic - (Anexa I)
Pot evolua în direct doar dansatori/grupuri de dansatori. Fiecare unitate şcolară se
poate prezenta la activitate cu un singur grup de dansatori, format din maximum 5 elevi,
coordonat de un cadru didactic. Grupul va pregăti un dans având ca temă toamna. Elevii vor
purta mască și vor păstra distanțarea de 1m2, impusă de COVID 19. Timp de prezentare –
max. 8 minute; persoane de contact prof. Tică Dan, prof. Burducea Mădălina, prof. Anca
Iuga, prof. Costache Violeta.
Școlile din județul Dâmbovița, din zone cu restricții impuse de pandemie,
școlile din afara județului și din Republica Moldova pot participa indirect. În
această variantă pot concura și interpretări vocale/instrumentale. Participanții
vor trimite o înregistrare audio-video cu programul artistic. La finalul
programului vor transmite mesaje de salut colegilor din școlile implicate în
proiect. Filmele și fotografiile vor fi trimise pe adresa de e-mail
proiectepaulbanica@yahoo.com
 In urma jurizării, se vor acorda: diplome de participare pentru cadrele didactice
participante; diplome pentru elevii şi profesorii coordonatori care au obtinut premii și
mențiuni.

Secţiunea B. Aranjamente de toamnă ( standuri) (Anexa 2)


Preşcolarii şi elevii de la şcolile primare, gimnaziale și liceale participante, îndrumați
de cadre didactice, vor realiza produse si ornamente de toamnă, care vor fi expuse pe standuri,
puse la dispoziţie de catre şcoala organizatoare. Creaţiile pot lua forma colajelor, picturilor,
felicitărilor, ornamentelor, podoabelor confecţionate cu materiale din natură, textile, quilling,
origami etc. şi a alimentelor, fructelor şi legumelor de toamnă (murături, zacuscă,
plăcinte, compoturi etc.). Produsele alimentare vor avea etichete cu denumirea acestora şi
numele participantilor.

3
Fiecare unitate şcolară participantă îşi va organiza standul, în data de 06 noiembrie
2020, între orele 800 – 900, la Clubul Studenților, respectând distanțarea de 1m2, impusă de
COVID 19. Standul va fi reprezentat de un singur cadru didactic, delegat de unitatea de
invățământ participantă, astfel încât, conform regulilor impuse de COVID 19, să se asigure
participarea directă a nu mai mult de 50 de persoane. – persoane de contact, prof. Alina Stafie
și prof. Călugărescu Laura.
Fiecare grup îşi va eticheta standul cu numele şcolii participante. Legumele, fructele și
celelalte ornamente ale standurilor nu vor mai fi donate. Ele vor fi luate înapoi de fiecare
școală participantă.
Școlile din județul Dâmbovița, din zone cu restricții impuse de pandemie,
școlile din afara județului și din Republica Moldova pot participa indirect.
Acestea vor trimite fotografii și o înregistrare audio-video în care copiii își vor
prezenta cât mai creativ standurile amenajate în unitatea lor și vor transmite
mesaje de salut colegilor din școlile implicate în proiect. Filmele și fotografiile
vor fi trimise pe adresa de e-mail proiectepaulbanica@yahoo.com
 Standurile vor fi premiate iar în urma jurizării, se vor acorda: diplome de participare
pentru cadrele didactice participante; diplome pentru elevii şi profesorii coordonatori
care au obtinut premii și mențiuni;

Secţiunea C. Creaţii literare: cvintete și/sau poezii (Anexa 3)


Elevii de la şcolile primare, gimnaziale și liceale participante, îndrumați de cadre
didactice, vor realiza creaţii literare: cvintete și/sau poezii – TEMA: ANOTIMPUL
TOAMNA ( maximum 3 lucrări de cadru didactic);
Creaţiile literare vor purta antetul şcolii participante, numele elevului, clasa, numele
profesorului coordonator. Acestea vor fi trimise prin e-mail conform precizărilor din
regulament. Lucrările se vor transmite, până la data de 27 octombrie 2020, pe adresa de e-
mail proiectepaulbanica@yahoo.com – persoană de contact, Săvulescu Cătălina.

 În urma jurizării, se vor acorda: diplome de participare pentru cadrele didactice


participante; diplome pentru elevii şi profesorii coordonatori care au obtinut premii și
mențiuni;

PARTICIPAREA DIRECTĂ ESTE CONDIȚIONATĂ DE PURTAREA


OBLIGATORIE A MĂȘTII ȘI DE PĂSTRAREA DISTANȚĂRII SOCIALE, IMPUSE
DE REGULILE COVID 19.

Activităţile de la Secţiunile A se vor desfăşura prin participare directă și/sau indirectă.

Activităţile de la Secţiunile B se vor desfăşura prin participare directă și/sau indirectă.

Activităţile de la Secţiunea C se vor desfăşura prin activitate indirectă.

Diplomele de participare pentru cadrele didactice participante; diplomele pentru elevii


şi profesorii coordonatori care au obtinut premii si mentiuni se vor trimite pe mail
scanate, fiecărui participant.

MOD DE CERTIFICARE:
Fiecare cadru didactic coordonator va primi la finalul activităţii adeverinţă şi acord de
parteneriat.

4
Toţi participanţii vor primi diplome de participare, cu numele elevului/ grupului şi al
profesorului coordonator.
Elevii şi cadrele didactice coordonatoare care au obținut premii și mențiuni vor primi
diplome.

MEDIATIZARE: Postarea materialelor pe


 Pagina de Facebook a Şcolii Gimnaziale ,,Prof. Paul Bănică” Târgovişte și a Școlii
Gimnaziale „Ioan Alexandru Brătescu – Voinești”, Târgoviște;
 https://iteach.ro/experientedidactice/
 https://www.didactic.ro/
 publicarea unui E BOOK cu lucrările participanților.

ALTE PRECIZĂRI:

- Elevii şi cadrele didactice pot participa la toate secţiunile.


- Orice alte informaţii le puteţi obţine la numărul de telefon sau la adresa de e-mail:

PERSOANE DE CONTACT:
- prof. Anca Iuga, tel: 0733945937, e-mail:ancateleanu@yahoo.com;
- prof. Costache Violeta, tel: 0734767124, e-mail:vio_costache_13@yahoo.es
- prof. Ceauș Maria, tel. 0766707683, e-mail: ceaus_maria@yahoo.ro;
- prof. Alina Stafie, tel: 0721837037, e-mail: stafieelenaalina@yahoo.ro;
- prof. Călugărescu Laura, tel. 0766479962, e-mail: laura_c_tgv@yahoo.com
- bilbiotecar Săvulescu Cătălina, tel. 0727856714, e-mail: catysuzy@yahoo.com

5
Anexa 1

FIŞA DE ÎNSCRIERE

PROIECTUL EDUCAŢIONAL REGIONAL


,, TEZAURUL TOAMNEI
- TRADIŢII DE IERI. TEHNOLOGII DE AZI - "

- ACTIVITĂŢI DE VOLUNTARIAT SNAC & ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE –

SECTIUNEA A:
PROGRAM ARTISTIC

Unitatea de învăţământ:
Numele grupului participant:
Denumirea cântecului:
Clasa:
Cadrul didactic coordonator:
Specialitatea:
Adresa de e-mail a cadrului didactic coordonator:
Numărul de telefon al cadrului didactic coordonator:
Timp:

Semnătură cadru didactic,

VĂ AŞTEPTĂM!

6
Anexa 2

FIŞA DE ÎNSCRIERE

PROIECTUL EDUCAŢIONAL REGIONAL


,, TEZAURUL TOAMNEI
- TRADIŢII DE IERI. TEHNOLOGII DE AZI - "

- ACTIVITĂŢI DE VOLUNTARIAT SNAC & ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE –

SECŢIUNEA B:
ARANJAMENTE DE TOAMNĂ ( STANDURI)

Unitatea de învăţământ:

Numele grupului participant:

Clasa:

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător:

Specialitatea:

Adresa de e-mail a cadrului didactic îndrumător:

Numărul de telefon al cadrului didactic îndrumător:

Semnătură cadru didactic,

VĂ AŞTEPTĂM!

7
Anexa 3

FIŞA DE ÎNSCRIERE

PROIECTUL EDUCAŢIONAL REGIONAL


,, TEZAURUL TOAMNEI
- TRADIŢII DE IERI. TEHNOLOGII DE AZI - "
-
- ACTIVITĂŢI DE VOLUNTARIAT SNAC & ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE –

SECŢIUNEA C:
Creaţii literare -cvintete/poezii

Unitatea de învăţământ:……………………………………..................................

Numele elevului participant: ……….....................................................................

Clasa:.......................................................................................................................

Titlul creaţiei literare: ………….....................................………............................

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător:..............................................

Specialitatea:.........................................................................................................

Adresa de e-mail a cadrului didactic îndrumător:.................................................

Numărul de telefon al cadrului didactic îndrumător:........................................

Semnătură cadru didactic,

8
9
10