Sunteți pe pagina 1din 2

Copilăria în culori

Ediția a VI-a, 2022


Concurs în cadrul proiectului educațional Copilăria în culori, înscris în Calendarul ISJ
Timiș la poziția B5

Înscrierea se va realiza accesând formularul google


https://forms.gle/NYf6zFjMXG7t8cEs5 de înscriere, ce va fi completat în
perioada mai 2022.

Secţiunea I- creaţie plastică


☺ Pot participa preşcolari și elevii claselor P-IV.
☺ Fiecare cadru didactic îndrumător poate înscrie în concurs cel mult 3
lucrări, compoziţii ale elevilor.
☺ Compoziţiile vor fi realizate în tehnica de lucru la alegere (desen, pictură,
colaj), pe suport A4 (foaie de desen).
☺ În colţul din dreapta jos (pe fața lucrării), se va regăsi eticheta
tehnoredactată ce va cuprinde: numele şi prenumele elevului, clasa,
numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, şcoala, localitatea,
judeţul.
☺ Fiecare creaţie scanată va fi salvată ca document .jpg sau .png în document
separat denumit ca în exemplul: Ionescu Ioana_clasa_colaj
☺ Cadrele didactice îndrumătoare vor încărca în format electronic, scanat,
lucrările elevilor pe linkul https://forms.gle/NYf6zFjMXG7t8cEs5, în
vederea realizării unei expoziţii virtuale pe pagina web a şcolii.
☺ Data limită de trimitere a creaţiilor este 31 mai 2022. Nu vor intra în
concurs lucrările trimise după această dată.
☺ Acordul de parteneriat semnat și scanat (într-un singur document) va fi
încărcat împreună cu lucrările elevilor. Semnarea Acordului de parteneriat
este opțională.

Secţiunea II- creaţie literară


☺ Pot participa elevii claselor I-IV.
☺ Fiecare cadru didactic îndrumător poate înscrie în concurs cel mult 3
lucrări, creaţii literare ale elevilor. Acestea pot fi compuneri, eseuri,
poezii pe tema dată.
☺ Participarea cadrelor didactice la această secțiune NU este condiționată de
înscrierea elevilor la secțiunea I-creație plastică
☺ Creaţiile literare vor fi tehnoredactate cu caractere Times New Roman 12,
titlul cu 14 bold; la un rând de titlu se scrie numele şi prenumele elevului,
clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, şcoala, localitatea,
judeţul, totul cu diacritice.
☺ Fiecare creaţiei literară va fi salvată în document separat .doc/.docx
denumit ca în exemplul: Ionescu Ioana_clasa_poezie
☺ Cadrele didactice îndrumătoare vor încărca în format electronic, scanat,
lucrările elevilor pe linkul https://forms.gle/NYf6zFjMXG7t8cEs5, în
vederea realizării unei expoziţii virtuale pe pagina web a şcolii.
☺ Data limită de trimitere a creaţiilor este 31 mai 2022. Nu vor intra în
concurs lucrările trimise după această dată.
☺ Acordul de parteneriat semnat și scanat (într-un singur document) va fi
încărcat împreună cu lucrările elevilor. Semnarea Acordului de parteneriat
este opțională.

Jurizarea va fi realizată în perioada 13 – 18 iunie de către specialişti ai


instituţiilor partenere şi organizatori, iar lucrările premiate vor fi expuse la
Şcoala Gimnazială nr. 2 Timișoara, respectiv pe site-ul şcolii.
Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiune pentru fiecare nivel de clasă şi
diplome de participare, diplome ce vor cuprinde şi numele cadrelor
didactice îndrumătoare. Diplomele vor fi însoţite de un tabel cu elevii
premianţi şi cadrele didactice îndrumătoare.
Se vor descalifica lucrările care nu îndeplinesc toate criteriile de
participare.
Nu se admit contestaţii. Nu se restituie lucrările elevilor participanţi.
Vor fi luate în considerare doar lucrările efectuate de elevi.
Diplomele vor fi expediate prin e-mail până la data de 10 iulie 2022.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de email:


concursuri@scoala2timisoara.ro