Sunteți pe pagina 1din 28

55 Verde de Rusalii

Privirea Ta linistita si blanda sufletul meu n-o poate uita

„Bucură-te ceea ce eşti plină de dar, Marie, rugăciunile noastre nu le trece cu vederea, pe cei din necazuri
izbăvește-ne, una curată și binecuvântată”
Dumnezeu l-a creat pe om în lumina zâmbetului feţei Sale 

Sfânta Evanghelie după Luca


Capitolul 2

34. Şi i-a binecuvântat Simeon şi a zis către Maria, mama Lui: Iată, Acesta este pus spre căderea şi
spre ridicarea multora din Israel şi ca un semn care va stârni împotriviri.
35. Şi prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi.

Trupeşte mă simt aproape de moarte, dar în duh sunt ca un nou-născut, simt toată noutatea şi prospeţimea
unui început, nu a unui sfârşit.
Sfântul Serafim de Sarov înaintea morţii sale

Dumnezeu vrea să Îl rugăm să intervină să ne ajute, pentru că El respectă libertatea noastră. Sf. Paisie
Aghioritul

”Să te arăți așa cum ești Domnului și să nu te mai „judeci” cu gândurile, ci să-L la și pe El să te vadă pentru
că El e iubire.
Acum, vei descoperi că pe oriunde ai lua-o, fie că alergi, fie că mergi u șurel, El e cu tine și că El este
Calea. Tu doar să fii cu El și să te ară ți Lui și să înve ți mai întâi cât de mult te iube ște. Apoi, restul va veni
de la sine. Dar nu de la gânduri!”. Maica Siluana
– Ţi le voi da pe acestea, i-a spus Maica Domnului, dar vreau sa faci ceea ce-ti voi spune. Vreau sa ma
chemi.
„Vreau sa ma chemi, i-a spus, si-ti voi implini cele cerute”.

Si Hristos vrea sa strigam la El, vrea sa-L chemam.


Hristos vrea sa-I vorbim, nu sa-I spunem un „Doamne Iisuse Hristoase, miluieste-ma” sec; vrea sa-I
vorbim ca sa ne mantuiasca.

Căci nu e nici o putere care să se poată împotrivi iubirii. Iubirea este putere nebiruită, căci Dumnezeu este
Iubire.

Maică Preacurată, pururea Fecioară, sufletul din mine nu-l lăsa să piară

„Eu sunt Chezașa celor păcătoși inaintea Fiului meu, care m-a încredin țat că îi va auzi pe ei,
iar cei ce îmi vor aduce bucurie prin ascultarea lor, vor primi bucurie veşnică prin Mine”.
– Ţi le voi da pe acestea, i-a spus Maica Domnului, dar vreau sa faci ceea ce-ti voi spune. Vreau sa ma
chemi.
„Vreau sa ma chemi, i-a spus, si-ti voi implini cele cerute”.

Si Hristos vrea sa strigam la El, vrea sa-L chemam.


Hristos vrea sa-I vorbim, nu sa-I spunem un „Doamne Iisuse Hristoase, miluieste-ma” sec; vrea sa-I
vorbim ca sa ne mantuiasca.

Atunci când Maica Domnului se ruga în Sfânta Sfintelor, a descoperit două lucruri în inima sa.
Ea a descoperit mai întâi în inima sa deplina ei unire cu Dumnezeu și apoi, prin Dumnezeu, cu întreaga
omenire.
Din clipa aceea a început mijlocirea ei pentru întreaga lume.

Sfantul Grigorie Palama

„Doamne, binecuvântează-i pe cei care m-au rănit și vindecă inima mea ca să pot ierta.  
Doamne, binecuvântează-mă și pe mine și vindecă tu rănile pe care eu le-am provocat altora”.
Arh. Averchie Tausev

Iată, frate, îndemnul meu: mila să-ţi sporească în suflet până când vei simţi în inima ta aceeaşi milă pe care
Dumnezeu o are faţă de lume!"
(Cuvinte despre sfintele nevoinţe ale Sf. Isaac Sirul, Filocalia X)

Cu blîndeţe spune cuvîntul: Mîntuieşte-mă!”


„Totul se rezolvă de la sine dinaintea feţei încordate.”
Mircea Vulcanescu
"Un Domn, o credinţă, un Botez; un Dumnezeu şi Părintele tuturor, Care este peste toţi şi prin toţi, şi întru
noi toţi. Amin".
La Sancta Cecilia
“Fii blând cu tine însuți. Este greu să fii fericit când cineva este supărat pe tine tot timpul.”
Christine Arylo

Aşa şi tu, lasă-te, domol şi lin, fără a te sili, în mâinile lui Dumnezeu, iar El va veni şi-ţi va bucura sufletul.
Sf. Porfirie Kafsokalivitul

Când aveţi tulburare în suflet, în legătură cu orice problemă, nu daţi crezare sufletului în acest timp: minte
tot ce spune! Atunci sufletul este povăţuit de satana şi, desigur, nu întru mântuirea lui; iar el, sărmanul, se
zbate din toate puterile.
Căci mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu (Iac. 1, 20).
Sfântul Teofan Zăvorâtul

„Slava Tie, Dumnezeul meu, pentru necazul pe care l-ai trimis asupra mea; cele vrednice de faptele mele
primesc; pomeneste-ma intru Imparatia Ta!”

Rugaciunea trebuie rostita cat se poate de rar. Dupa ce ati spus-o o data, odihniti-va putin. Apoi spuneti-o
din nou si iarasi odihniti-va. Continuati sa va rugati cinci sau zece minute, pana ce va veti simti sufletul
linistit si mangaiat. Pricina linistirii si mangaierii e limpede: harul si puterea lui Dumnezeu se cuprind in
slavoslovirea lui Dumnezeu, nu in grairea impodobita si multa. Iar slavoslovirea si multumirea sunt lucrari
predanisite noua de Insusi Dumnezeu, nicidecum nascocire omeneasca. Apostolul porunceste din partea
lui Dumnezeu sa facem aceasta lucrare (v. 1 Tes. 5, 18)”.

saracie, meserie

Duminica aceasta se vor citi în biserici „Fericirile” și mă gândesc că trebuie spuse câteva lucruri despre
expresia „săraci cu duhul”. Un destin tare nefericit a avut vorba asta: mai întâi, oamenii n-au în țeles-o, apoi
și-au închipuit că e vorba de „proști”, până ce-au fost atât de convin și încât tot ei au început să strâmbe din
nas, ia te uită, Biblia îi fericește pe pro ști.
Trei lucruri însă pot lămuri această neîn țelegere. În primul rând,  expresia „săraci cu duhul” (ptochoí tõ
pneúmati) apare numai în Evanghelie, este o crea ție a Evangheliei, a șadar în toată istoria limbii grece ști ea
n-a fost cunoscută și n-a fost utilizată nici măcar o singură dată cu sensul de „pro ști”. Cine nu mă crede, să
ia la rând lexicoanele de greacă veche, i le pun la dispozi ție.

În al doilea rând, cuvântul „sărac” (ptochós) nu însemna „lipsit de ceva anume”, sau „în cantitate mică,
insuficientă” (pentru care greaca veche avea alte cuvinte, pénes și penía), ci mai exact „cerșetor”, adică
acea stare de sărăcie în care aștepți un ajutor de undeva și depinzi de el – conotația de „dependență” e
fundamentală în acest termen.

În sfârșit, pentru lumea veche iudaică „spiritul” / „duhul” nu măsura o cantitate de inteligen ță, gândire,
istețime etc., așa cum înseamnă pentru lumea de astăzi, ci era însă și principiul de via ță primit de la
Dumnezeu, cum spune profetul Zaharia: „Domnul zide ște duhul omului înlăuntrul său” (12,1), sau Iov:
„Purtarea Ta de grijă ține viu duhul meu” (10,12).

În concluzie, a fi „sărac cu duhul” înseamnă starea în care aștepți și ceri (cerșești) ca Domnul să zidească


mai departe spiritul tău, să-l țină viu, să-i dăruiască har, virtu ți, cunoa șteri, bucurii, iluminări, într-un cuvânt
toate darurile Duhului Sfânt. Altfel spus, starea de gra ție în care „ știi că nu știi nimic” și refuzi cuminte orice
închipuire înaltă despre spiritul tău, lucru care, în ochii lumii, pe al ții i-a făcut cei mai mari filosofi, dar pe cei
care cred în Biblie îi coboară între „pro ști”.

Împărăția cerurilor, asta spune Hristos, va fi a celor care se simt săraci după ea și o cer șesc, nu a celor
care se consideră „bogați cu duhul” și care cred că nu mai au de primit nimic.

Copii, da? Copilași și copile, prin ți mo ștenitori și prin țese, nu „slugi”, nu „robi” (ace ști termeni doar ca să ne
aducă aminte că în casa Tatălui nostru to ți trebuie să se  supună și să lucreze.)

O strâmtorare

Când aveţi o suferinţă, o ispită, o strâmtorare sufletească, trupească, economică, fie că este boală, fie că
este ispită, sau orice alt rău, îngenunchiaţi şi rugaţi-vă, cerând să se facă voia lui Dumnezeu şi nu voia
voastră. Şi Dumnezeu, Care îngăduie ispita, oferă în acelaşi timp omului şi mijlocul prin care poate s-o
depăşească.
Avva Efrem Filotheitul

Dumnezeu nu îngăduie o încercare dacă nu va ieşi ceva bun din ea. Când Dumnezeu vede că din ea va
rezulta un bine mai mare, lasă pe diavol să îşi facă treaba sa.
Sfantul Paisie Aghioritul

"Omul se naște duhovnicește prin propria sa voin ță... Sf. Grigorie Teologul vorbe ște de trei na șteri. Cea
dintâi este nașterea biologică din părin ți, cea de a doua are loc prin Taina Sfântului Botez, tatăl căreia este
Dumnezeu, iar cea de a treia este prin lacrimi, iar tatăl acestei na șteri e omul însu și." (Mitrop. Hieroteos,
Persoana în tradiția ortodoxă)
... şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin
Matei, 28,20

Iisus, Păstorul cel bun, te strigă pe nume şi aşteaptă răspunsul tău de oaie rătăcită.

Strigă!… Atât se cere de la tine. Strigă din adâncul sufletului tău după Păstorul cel bun şi milostiv. Când
păstorul îşi pierde o oaie, ce face? Pleacă după ea peste câmpuri sau păduri şi, oprindu-se ici şi colea, o
strigă pe nume şi aşteaptă răspunsul ei… O strigă pe nume şi-apoi ascultă să audă strigătul ei
deznădăjduit. În clipa când oaia a răspuns, ea este mântuită; păstorul se îndreaptă îndată spre ea şi o
scapă din pierzare.
Preot Iosif Trifa

Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului

In toate zilele se cuvine să ai pe Dumnezeu și pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu în inima ta, căci
toate bunătățile vin de la Domnul și de la Preacurata Maica Sa pentru cei ce nădăjduiesc spre dân șii.
Fie-ți drag a te ruga de-a pururea și ți se va lumina inima și va vedea pe Dumnezeu.

Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului

De aceea Dumnezeu îl lasă să se lovească atât cât trebuie, ca să piară dintr-însul părerea înaltă pe care o
are despre sine, să se deznădăjduiască de sine însu și în sensul cel bun și să simtă că „Fără Mine nu pute ți
face nimic”.
Sfantul Paisie Aghioritul

Doamne,

Tu pe toate le stii
si dragostea Ta este desavarsita;

Ia, asadar, viata aceasta in mainile Tale,


si fa cu ea ceea ce eu nazuiesc a face,
insa nu pot.

Amin.
Mtr. Antonie de Suroj
Vino iarăşi la noi, Iisuse!

„Vino iarăşi la noi, Iisuse!


Învață-ne cum să ne mântuim, arată-ne cum să răbdăm.
Deprinde-ne să ducem crucea vieții.
Învață-ne cum să ne răstignim.
Vino şi suferă Tu pentru noi, răstigneşte-Te în locul nostru, gustă Tu înainte paharul mor ții, arată-ne calea
cea nouă a mântuirii prin suferință.
Vino în mijlocul mării, în inima omului, în sânul familiei! Acolo unde se amestecă lumina cu întunericul, via ța
cu moartea, bucuria cu suspinul, pâinea cu țărâna, dreptatea cu minciuna, mierea cu otrava, dragostea cu
ura, vinul cu oțetul, timpul cu veşnicia.
Vino aici, unde suferim noi, oamenii, împacă-Te cu noi, schimbă faţa lumii, potoleşte marea, linişteşte
inimile şi uneşte într-un cuget sufletele noastre.
Doamne, dăruiește-ne răbdare!”

PĂRINTELE Iachint Unciuleac

„Odata m-am dus la el si i-am zis: «Vin atatia oameni la noi. Cum putem pastra
rugaciunea?» Ştiti ce mi-a raspuns? 
«Nu puteti pastra rugaciunea… pentru ca nu va rugati pentru oameni. Daca v-ati ruga
pentru ei, insuflarea voastra ar spori — si atunci ati avea rugaciune neincetata»“…

Domnul ne iubeşte, şi de aceea putem de nimica să ne temem, afară de păcat, căci din
pricina păcatului se pierde harul, iar fără harul lui Dumnezeu, vrăjmaşul mână sufletul aşa
cum vântul goneşte frunza uscată sau fumul.

… Iar dacă nu vom trăi în închipuire, atunci Domnul Însuşi va veni la noi.

Arh. Sofronie Saharov

Încrederea noastră în Dumnezeu este probată cu „asprime”.


Calea creștinului este în felul următor.

Atunci i se arată limpede că a ajuns la limitele peste care nu poate trece omul.
Arhim. Sofronie Saharov

În iubire nu este frică, ci iubirea desăvâr șită alungă frica  (I Ioan 4, 18). 

Rugăciunea inimii desemnează, aşadar, punctul în care acţiunea mea, rugăciunea mea
se identifică cu acţiunea, cu rugăciunea continuă a lui Iisus în mine.

Ea este locul cunoaşterii de sine, în care omul se vede aşa cum este el cu adevărat şi, în acelaşi timp,
locul depăşirii eului propriu, locul în care omul îşi înţelege fiinţa sa ca fiind templul Sfintei Treimi, locul unde
chipul îşi întâlneşte Prototipul. În camera lăuntrică a inimii sale, omul îşi descoperă propriul fundament,
depăşind astfel graniţa tainică dintre creat şi necreat. În inimă, ne spun Omiliile Sfântului Macarie, se
găsesc adâncimi de nemăsurat. Dumnezeu e acolo cu îngerii; acolo sunt lumina şi viaţa, împărăţia şi
apostolii, cetăţile cereşti şi bogăţia harului; toate sunt acolo”.

Sfântul Macarie Egipteanul, Omilii XV, 32 şi XLIII, 7 la Kallistos Ware, Rugăciunea lui Iisus în spiritualitatea
ortodoxă, tipărită de Editura „Orthodoxos Kypseli” din Tesalonic, Grecia, pentru Asociaţia „Sf. Grigorie
Palama” din România
„Eu sunt Chezașa celor păcătoși inaintea Fiului meu, care m-a încredin țat că îi va auzi pe ei,
iar cei ce îmi vor aduce bucurie prin ascultarea lor, vor primi bucurie veşnică prin Mine”.

Camarile sufletului

« Doamne, cat de minunat este sa stii ca ai pe cineva atunci cand nu mai ai pe nimeni !»
https://www.facebook.com/CardioClinicBucuresti/
CULORI

Hyperlink

185-234-233

Speciile de buruieni din gazon


Posted by admin Silviu 31.08.2018 0 Comment(s) Gazon
Pentru a putea elimina buruienile nedorite din gazon trebuie mai intai sa le cunoastem.
Sa le cunoastem calitatile si slabiciunile pentru a sti cum sa le invingem mai usor dar si cum sa
evitam punctele lor forte, in felul acesta neirosind timp si resurse.
Acest articol incearca sa prezinte pe scurt principalele 20 de specii de buruieni prezente in gazon si
metodele de eliminare la care raspund mai bine.
 
Buruienile din gazon se impart in 3 categorii:
- specii de iarba nedorite;
- specii de plante inrudite cu iarba de gazon;
- specii de buruieni cu frunza lata.
 
In functie de durata vietii buruienile se impart in:
- buruieni anule;
- buruieni perene.
Cele anuale au un ciclu de viata scurt, de un singur sezon de crestere, dar au o crestere foarte
agresiva in perioada de vara. In schimb ele mor peste iarna si pot fi eliminate foarte usor in acest
mod.
Cele perene au un ciclu de viata de mai multi ani si sunt mai greu de eliminat. Buruienile perene au
radacini groase sub pamant in care se retrag peste iarna si din care ies din nou la primavara.
 
1. Papadia – Taraxacum Officinale
Papadia este “starul” buruienilor din gazon. Ea este cea mai des intalnita buruiana din gazon si una
din cele mai greu de eliminate.
Este o buruiana cu frunza lata si flori frumoase si galbene. Papadia este perena si are o radacina
centrala si groasa asemanatoare unui morcov.
 O singura floare ce ajunge sa faca seminte poate contamina intreg gazonul. Semintele usoare si
frumoase de altfel, sunt foarte usor purtate de vant si transportate pe distante foarte mari. Cand
aterizeaza pe sol pot hiberna pentru mai multe sezoane de crestere pana sa germineze. Acest
instinct puternic de supravietuire ii asigura papadiei o rata de propagare foarte mare.
Papadia trebuie eliminata manual pentru ca se poate reface din orice bucata de radacina. Incercati
sa taiati toata radacina, fara a mai lasa ceva din care se poate reface.
Poate fi tratata si erbicid selectiv, dar nu mereu cu rezultate satisfacatoare.
   

 
2. Pir tarator – Agropyron Repens
Este o buruiana perena cu frunze lamelare, joasa si care se raspandeste prin seminte si radacini
subterane, rizomi.
Este cea mai dificila buruiana de eliminat datorita radacinilor sale adanci ce nu sunt afectate in
intregime de erbicidari si are puterea de regenerare din orice bucatica de radacina.
Scoateti cat mai multe radacini puteti, desi este aproape imposibil sa le scoateti pe toate, pentru ca
ajung pana la 1 m adancime.
Tratati cu erbicid total sistemic. Folosirea erbicidului selectiv nu da rezultate bune. Fertilizantul cu
erbicid da rezultate de moment, dar nu elimina buruiana.
 
   

 
3. Iarba grasa – Portulaca Oleracea
Buruiana anuala cu frunza lata. Se reproduce bine prin seminte.
Prefera zonele insorite si foarte calde, cu un sol usor, nisipos si fertilizat.
Cu cat seceta este mai mare cu atat iarba grasa se descurca mai bine. Are o rezistenta la seceta
asemanatoare cu cea a cactusilor.
Daca are apa se raspandeste rapid si formeaza adevarate covoare.
Se elimina usor prin eliminare manuala, dar daca a facut seminte vor aparea altele, mult mai multe.
Face flori mici si galbene. Exista sortimente de Portulaca cu flori mari si multe ce sunt folosite cu
scop ornamental in special in zonele expuse la soare.
Raspunde bine la erbicidari selective sau fertilizant cu erbicid.
 
   

 
4. Trifoi – Trifolium Repens
Este o planta perena cu frunza lata ce este considera buruiana invadatoare de unii, pe cand altii o
doresc in gazonul lor. Exista si sortimente de gazon ce contin trifoi in compozitia lor.
Trifoiul folosit in sortimentele de gazon este cu frunza foarte mica pentru a se masca bine in gazon
si flori foarte putine sau chiar deloc.
Trifoiul este o planta joasa cu frunza trilobata si flori albe.
Planta se raspandeste prin stoloni si seminte, formand adevarate covoare.
Traieste bine in gazon slab fertilizat si umiditate excesiva.
Controlati trifoiul prin udarea corecta a gazonului si evitati fertilizarea cu prea mult fosfor.
Erbicidati cu un erbicid selectiv sau fertilizant cu erbicid. Necesita tratamente ulterioare.
 
   

 
5. Meisor – Digitaria Sanguinalis
Este o buruiana anuala cu tije ramificate. Are o culoare verde cu nuante movii, frunze lamelare, fine
sau cu perisori, in functie de specie. Inflorescentele sunt spice ramificate in forma de degete.
Este o buruiana joasa ce rezista la tunsul jos si se dezvolta exploziv in perioada caniculara a verii.
Poate fi tinuta sub control prin udari adanci si rare.
Eliminati meisorul inainte sa faca seminte. Poate fi eliminat prin eliminare manuala, erbicidare totala
sau erbicidare selectiva dar cu rezultate slabe.
 
 
6. Patlagina – Plantago Major
Este o buruiana perena cu frunza lata. Are o radacina groasa si adanca in care planta se retrage
peste iarna sau cand este atacata cu erbicid.
Este o buruiana de dimensiuni mari ce se vede foarte usor in gazon.
Este des intalnita in gazonul rar si slab fertilizat.
Nu agreaza solul bine fertilizat.
Cea mai buna metoda de eliminare este cea manuala, taind cu cutitul radacina centrala din pamant.
Rezultate bune dau si erbicidul selectiv sau fertilizantul cu erbicid dar nu omoara intotdeuna si
radacina subterana, de aceea este nevoie de aplicari ulterioare.
 

   
 
7. Hirusor – Poa Annua
Este o specie de iarba anuala. Are frunze ca de iarba de gazon, dar mai late si fine.
Creste bine in zone umede si fertilizate, se amesteca bine cu gazonul dar poate fi deosebit prin
cresterea sa grupata, in smocuri.
Cel mai deranjant aspect al acestei buruieni este ca strica aspectul gazonului prin smocurile sale
creand impresia ca intreg gazonul este unul de slaba calitate si prost intretinut.
Moare singura in caldura verii, dar dupa ce a produs multe seminte. Reapare in toamna sau in
primavara cand vremea e mai umeda si mai racoroasa.
Il poteti elimina sau macar reducere prin scarificare si aerare, operatiuni care au rolul de a rupe
smocurile pe care le formeaza. Puteti elimina si manual.
Nu raspunde bine la erbicidari deoarece este inrudita cu gazonul.
 

   
 
8. Troscot – Polygonum Aviculare
Buruiana anuala cu frunza lata.
Creste la nivelul solului formand covoare acoperitoare de sol.
Este o buruiana tare, greu de smuls sau rupt, care se intinde circular in jurul unei radacini.
Se descurca bine in soluri compactate. Rezista bine la seceta dar daca are apa creste exploziv.
Face flori mici si albe dispuse alternativ de-a lungul tijei.
Poate fi eliminat relativ usor prin smulgere manuala, erbicidare selectiva si fertilizant cu erbicid.
Deoarece cresc dintr-o singura radacina e suficient sa identificati unde intra radacina in pamant si
smulgeti de acolo.
Se reproduce bine din seminte si va aparea pana se vor elimina toate semintele din sol.
Un gazon des  si sanatos va reduce germinarea sufocand plantele existente atunci cand sunt mici.
 
   
 
9. Trifoi Marunt – Medicago Lupulina
Este o buruiana anuala cu frunza lata cu o crestere grupata in gazon. Are o crestere joasa si se
raspandeste prin seminte si stoloni.
Are un aspect asemanator trifoiului, dar are flori mici si galbene.
Se dezvolta bine in soluri compacte si uscate cu un nivel ridicat de fosfor.
Poate fi eliminata prin eliminare manuala, scarificare, aerare, erbicidare selectiva si fertilizant cu
erbicid.
 

   
 
10. Racovina – Stellaria Media
Este o buruiana anuala cu frunza lata.
Creste sub forma de covor la nivelul solului cu flori mici si albe. Creste bine primavara si toamna
cand vremea este mai rece. Este o buruiana foarte moale si aparent sensibila, dar compenseaza
prin viteza si volumul de crestere din perioadele propice.
Aspectul buruienii este placut, de un verde crud si flori mici si albe.
Poate fi eliminata prin scarificare, aerare, erbicidare selectiva si fertilizant cu erbicid.
 

   

 
11. Sugel – Lamium Amplexicaule
Este inrudita cu menta, de unde si aspectul sau general.
Este de asemenea o buruiana anuala cu frunza lata. Se reproduce prin seminte, deci este esential
sa le eliminati pana sa faca seminte. Creste sub forma de tufa, din radadina principala ies mai multe
tije ce se termina cu inflorescente.
Este o buruiana inalta, care ajunge si pana la 50 cm inaltime daca este lasata sa creasca.
Are flori mici si mov. Creste bine primavara, pana sa vina canicula verii.
Se elimina prin erbicidare selectiva si fertilizant cu erbicid. Nu da rezultate bune la eliminarea
manuala pentru ca se rupe de la nivelul solului radacina supravietuind.
 

   
 
12. Cinci Degete – Potentilla Reptans
Este o buruiana perena cu frunza lata. Are un aspect asmenantor cu cel al capsunelor salbatice.
Frunza este impartita in cinci lobi, de unde si numele.
Produce flori galbene si se raspandeste prin seminte, dar mai ales prin rizomi.
Traieste bine in soluri sarace.
Se remarca prin viteza cu care se raspandeste in gazon, intr-un singur an poate acoperi intreg
gazonul, indiferent de marime. Se raspandeste intr-un mod asemanator cu cel al trifoiului dar cu o
viteza mai mare.
Gazonul infestat cu aceasta buruiana isi pastreaza in aspect relativ placut deoarece buruiana este
foarte pitica si nu se ridica peste nivelul gazonului tuns. Si pentru gazoanele cu pretentii mai reduse
aceasta buruiana este chiar dorita pentru ca ofera acoperirea solului dorita. Dar pentru un gazon cu
pretentii este o pacoste pentru ca este greu de eliminat.
Poate fi eliminata prin erbicidare selectiva sau folosirea de fertilizant cu erbicid. Dar sa nu credeti ca
o eliminati cu o singura erbicidare. Aceasta buruiana necesita multe tratamente si tot exista riscul
reaparitiei in primavara.
Aceasta buruiana este foarte rezistenta datorita capacitatii de rizomare foarte dezvoltata si a
radacinilor groase pe care le are in pamant pana la o adancime de 30 cm.
Si tehnicile corecte de udare, de scarificare si aerare ajuta la eliminarea ei. Eliminarea manuala este
aproape imposibila datorita retelei foarte raspandite de rizomi.
 
   
 
13. Macris – Rumex Acetosella
Este o buruiana perena cu frunza lata. Traieste bine in soluri acide, si de obicei in preajma apei.
Are frunze lamelare ascutite, flori marunte si movii.
Este o buruiana de talie mare, ajungand pana la 1 m inaltime. Din acest motiv se poate tine bine sub
control prin tundere. Tunsul tine doar sub control planta dar nu o si elimina, radacina perena din sol
va crea noi lastari de fiecare data cand are ocazia. Eliminati manual buruienile tunse pentru a putea
elimina complet buruiana.
Se reproduce bine prin seminte, de aceea trebuie eliminata inainte de a face seminte.
Poate fi eliminata prin erbicidare selectiva sau fertilizant cu erbicid.
 

   
 
14. Soparlita – Veronica Filiformis
Este o buruiana perena cu frunza lata. Se dezvolta la nivelul solului unde poate forma un strat covor.
Face flori foarte mici albe si albastre.
Apare primavara si dispare sub soarele canicular al verii. Prefera locurile umbrite si umede.
Este o buruiana relativ usor de indepartat pentru ca nu are radacini prea adanci sau prea puternice,
nu se raspandeste prin rizomi si nici din seminte nu se reproduce prea puternic.
Poate fi eliminata prin erbicidare selectiva sau folosind fertilizant cu erbicid.
Rezultate bune se obtin si prin scarificare, aerare sau chiar eliminare manuala.
 

   

 
15. Violeta Salbatica – Viola Papilionacea
Este o buruiana perena cu frunza lata. Este inrudita cu toporasii, cu care seamana foarte mult, dar
fara parfum.
Apare primavara si se retrage in pamant dupa inflorire si la venirea verii caniculare.
Prefera locurile umbrite.
Este o buruiana de talie joasa ce se imbina bine cu gazonul.
Poate fi eliminata prin erbicidare selectiva sau cu fertilizant cu erbicid.
O aerare si scarificare buna a solului ajuta la eliminarea ei.
Nu poate fi eliminata prin smulgere manuala.
 

   

 
16. Orzul Soarecilor – Hordeum Murinum
Este o specie de iarba anuala. Se reproduce foarte bine prin seminte.
Formeaza spice dese si pufoase cu multe seminte.
Este o iarba de nelipsit de pe orice pajiste, si care isi face aparitia si in gazon deoarece exista multe
seminte purtate de vant.
Poate fi eliminata prin erbicidare selectiva si fertilizant cu erbicid.
Dar este nevoie de un gazon des si sanatos pentru a preveni germinarea semintelor existente in sol
sau purtate de vant.

   
 
17. Iedera Taratoare – Nepeta Glechoma
Este o buruiana perena cu tije patrate si cu frunze de un verde deschis cu marginile franjurate. Se
reproduce prin seminte sau stoloni care fac radacini unde ating solul.
Prefera solurile umede si zonele umbrite.
Este o buruiana taratoare ce se raspandeste la nivelul solului formand covoare.
Imbunatatiti drenajul solului si udati corect pentru a tine sub control raspandirea ei. De asemenea
scarificarea si aerarea sunt metode de a stopa extinderea ei.
Erbicidati selectiv sau cu fertilizant cu erbicid pentru a o elimina complet.
 
   

 
18. Macrisul Iepurelui – Oxalis Stricta
Este o buruiana perena cu frunza lata, cu un comportament anual in unele cazuri.
Are un aspect asemanator cu cel al trifoiului, dar cu flori simple si galbene.
Se raspandeste prin seminte si radacini.
Este o buruiana greu de controlat ce se dezvolta bine in gazon rar, udat superficial si prea des.
Combateti prin udare si fertilizari corecte.
Eliminati manual buruienile mai mari si tratati cu erbicid selectiv sau fertilizant cu erbicid.
Puteti tine pe loc raspandirea buruienii prin scarificari si aerari periodice.
 
   

 
19. Ciufa (Migdale de pamant) – Cyperus Esculentus
Este o buruiana perena cu aspect de iarba, cu tije triunghiulare.
Frunzele sunt lamelare. Se raspandeste prin seminte sau rizomi.
Este destul de greu de eliminat deoarece se reface repede daca radacina nu este complet eliminata.
Creste in special pe  langa zone cu apa.
Este o planta de talie mare ce poate fi tinuta sub control doar prin tuns.
Pentru o eliminare completa erbicidati selectiv sau fertilizant cu erbicid.
Poate fi eliminata si manual, dar poate reaparea.
 
   
 
20. Laptele Cucului – Euphorbia Maculata
Este o buruiana cu frunza lata ce creste foarte aproape de sol si formeaza adevarate covoare.
Este o buruiana anuala care se reproduce puternic prin seminte. Un gazon fertilizat si udat corect
rezista cu succes atacurilor acestei buruieni.
Eliminarea manuala da rezultate bune. Erbicidati cu erbicid selectiv sau fertilizant cu erbicid.
Scarificati si aerati solul pentru tine sub control raspandirea ei.
 
   

 
Etichete: buruieni buruieni anuale 

https://tulipshop.ro/blog/speciile-de-buruieni-din-gazon

S-ar putea să vă placă și