Sunteți pe pagina 1din 9

Analiza ratelor de structura ale pasivului si activului

Imobilizari necorporale Imobilizari corporale Imobilizari financiare Stocuri Creante comerciale Valori mobiliare de plasament Casa si conturi la banci Active imobilizate Active circulante Cheltuieli in avans TOTAL ACTIV

Sold la inceputul anului 8072 31824971 65092 12255559 14835439 0 109961 31898135 27672891 269901 59840927

Sold la sfarsitul anului 274648 25498096 59092 12270371 9273414 0 6600282 25831836 28472425 174462 54478723

P0 (%) 0,03 99,77 0,20 44,29 53,61 0,00 0,40 53,30 46,24 0,45 100,00 35,64 7,58 0,15 0,36 56,27 100,00 63,85 43,22 P1 (%) 47,42

P1 (%) 1,06 98,71 0,23 43,10 32,57 0,00 23,18 47,42 52,26 0,32 100,00 30,35 7,12 0,13 0,33 62,07 100,00 69,19 37,47

Datorii pe termen scurt 21328852 16535158 Datorii pe termen lung 4536595 3880488 Provizioane 87919 70639 Venituri in avans 215236 180094 Capital propriu 33672325 33812344 TOTAL PASIV 59840927 54478723 Capital permanent (capital propriu+datorii pe 38208920 37692832 termen mediu si lung) Datorii totale 25865447 20415646 RATE DE STRUCTURA ALE ACTIVULUI P0 (%) Rai = Active Rata activelor imobilizate imobilizate/ 53,30 Activ total x 100 Ric = Imobilizari Rata imobilizarilor corporale corporale/Activ 53,18 total x 100 Rata imobilizarilor financiare Rata activelor circulante Rata stocurilor Rata creantelor comerciale Rif = Imobilizari financiare/ Activ total x 100 Rac = Active circulante / Activ total x 100 Rs = Stocuri / Activ total x 100 Rc = Creante comerciale/Activ total x 100 RD,P= Disponibil + Valori mobiliare de plasament / Activ total x 100 0,11

46,80

0,11

46,24 20,48 24,79

52,26 22,52 17,02

Rata disponibilitatilor banesti si a plasamentelor

0,18

12,12

RATE DE STRUCTURA ALE PASIVULUI P0 (%)

P1 (%)

Rata stabilitatii financiare (Rsf) Rata autonomiei financiare globale(Rafg)

Rsf = Capital permanent / Pasiv total x100 Rafg = Capital propriu / Pasiv total x 100 Rafg = Datorii pe termen scurt / Pasiv total x 100

63,85

69,19

56,27

62,07

35,64

30,35

Rata autonomiei financiare la termen

Raft = Capital propriu / Capital permanent x 100 Raft = Capital propriu / Datorii pe termen mediu si lung x 100

88,13

89,70

742,24

871,34

Rata de indatorare globala Rata de indatorare globala la termen

Rig = Datorii totale / Pasiv total x 100 Rit = Datorii pe termen mediu si lung / Capital permanent x 100 Rit = Datorii pe termen mediu si lung / Capital propriu x 100

43,22

37,47

11,87

10,30

13,47

11,48

Rata activelor imobilizate =

100

Rata activelor imobilizate =31898135/59840927 100=53,30%


0

Rata activelor imobilizate =25831836/54478723 100=47,42%


1

Rata activelor circulante=

100

Rata activelor circulante = 27672891/59840927 100 = 46,24 %


0

Rata activelor circulante =28472425 /54478723 100=52,26 %


1

Rata stocurilor = Rata stocurilor =


0

100 12255559 / 59840927 x 100 =20,48%

Rata stocurilor =12270371/54478723 x 100 = 22,52 %


1

Rata creantelor = Rata creantelor =


0

100

14835439 / 59840927 x 100 =24,79%

Rata creantelor =9273414/54478723 x 100 = 17,02%


1

Rata disponibilitatilor banesti =

100

Rata disponibilitatilor banesti =109961 / 59840927 x 100 =0,18 %


0

Rata disponibilitatilor banesti =6600282/54478723 x 100 = 12,12%


1

Rata stabilitatii financiare =

.100

Capital permanent = capital propriu + datorii pe termen lung Rata stabilitatii financiare =38208920/59840927x100 = 63,85 %
0

Rata stabilitatii financiare = 37692832/54478723 x 100 = 69,19 %


1

Rata autonomiei financiare globale =

.100

Rata autonomiei financiare globale =33672325/59840927x100 = 56,27%


0

Rata autonomiei financiare globale = 33812344/54478723 x 100 = 62,07 %


1

Rata autonomiei financiare la termen =

.100

Rata autonomiei financiare la termen =33672325/38208920x100 = 88,13%


0

Rata autonomiei financiare la termen = 33812344/37692832 x 100 = 89,70%


1

Rata de indatorire globala =

.100

Rata indatorare globale =25865447/59840927x100 = 43,22%


0

Rata indatorare globale = 20415646/54478723 x 100 = 37,47%


1

Activele imobilizate detin 53.61% din totalul activelor iar in cazul imobilizarilor corporale detin proportia de 99,77 % ,rezultand ca intreprinderea are un potential tehnic .Activele circulante reprezinta 46,24% din totalul activelor inregistrand o crestere de la o perioada la alta avand drept rezultat cresterea creantelor si disponibilitatilor de la o perioada la alta.Fiind vorba de cresterea valorica a elementelor aceasta poate fi rezultatul evolutiei preturilor.In partea de pasiv se reflecta o situatie favorabila de la o perioada la alta ,capitalul propriu inregistrand o crestere de la o perioada la alta,de la 56,27% la 62,07%.Datoriile la banci s-au redus de la o perioada la alta intr-o proportie mica de la 7,58% la 7,12% ,cuantumul datoriilor inregistrand o scadere de la o perioada la alta,de la 35,64% la 30,35% ,datorandu-se achitarii furnizorilor si a altor datorii pe termen scurt. Se recomanda: - optimizarea stocurilor ,avand in vedere o proportie sub 50% in ambele perioade(44,29% si 43,10%) ; - incasarea creantelor de la clienti si achitarea optima a furnizorilor ; - asigurarea unei structuri financiare cat mai bune. Firma analizata inregistreaza o stabilitate financiara ridicata atat in perioada 1 cat si in perioada 0 (63,85% si 69,19%) . Autonomia financiara a societatii este in crestere de la o perioada la alta (56,27% si 62,07%) , aceasta se datoreaza cresterii capitalului propriu de la o perioada la alta si reprezentand peste jumatate din valoarea pasivului.Rata autonomiei financiare la termen creste ceea ce se datoreaza capitalului propriu in crestere.Rata de indatorare globala si la termen se scade de la o perioada la alta cu 5.75% si 1.57% ,aceasta se datoreaza scaderii datorii pe termen mediu si lung cu 0.46% precum si a scaderii datoriilor totale cu 5,75%.Desi aspectele din pasiv sunt pozitive,se constata totusi o usoara scadere ,impunandu-se o revizuire ,o reorientare a politicii financiare pentru perioada urmatoare.

Solvabilitatea si lichiditatea

Marja comerciala (MC) MC = Venituri din vanzarea marfurilor Cheltuieli privind marfurile MC 0 = 3397322-2928053 = 469269 MC1 = 1234685,00 - 1120258,00 = 114427

Productia exercitiului (Q ex) Q ex = productia vanduta + productia stocata + productia imobilizata Qex0 = 28306169,00 + 4929000,00 + 80189,00 = 33315358,00 Qex1= 16159885,00+ 944722,00= 17104607,00

Valoarea adaugata (VA) VA = Q ex + MC Consumuri externe Consumuri externe = cheltuieli materiale + cheltuieli cu serviciile efectuate de terti VA0 = 33315358+ 469269- 12088705 = 21695922 VA1 = 17104607+ 114427- 5189171 = 12029863 Excedentul brut din exploatare (EBE) EBE = VA + subventii din exploatare cheltuieli cu personalul cheltuieli cu alte impozite, taxe EBE 0 = 21695922+0- 7505223- 309869 = 13880830 EBE 1= 12029863+0- 5132692- 270794 = 6626377

Capacitatea de autofinantare (CAF

Metoda deductiva: CAF = EBE + alte venituri din exploatare alte cheltuieli de exploatare + venituri financiare (fara reluari asupra provizioanelor financiare) cheltuieli financiare (fara amortizari si provizioane financiare) + venituri extraordinare - cheltuieli extraordinare impozit pe profit CAF 0 = 4706063 CAF 1 = 858738
P0
Venituri din vanzarea marfurilor Cheltuieli privind marfurile MC = Venituri din vanzarea marfurilor Cheltuieli privind marfurile Productia vanduta Variatia stocurilor Productia imobilizata 3397322 2928053

P1
1234685,00 1120258

Marja comerciala

469269 28306169 4929000 80189 33315358

114427 16159885 944722 0 17104607

Productia exercitiului (Q ex)

Q ex = productia vanduta + productia stocata + productia imobilizata Consumuri externe = cheltuieli materiale + cheltuieli cu serviciile efectuate de terti

12088705

5189171

VA = Q ex + MC Consumuri externe
Venituri din subventii exploarae Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu alte taxe,impozite si varsaminte asimilate

21695922 0 7505223 309869

12029863 0 5132692 270794

EBE = VA + subventii din exploatare cheltuieli cu personalul cheltuieli cu alte impozite, taxe Alte venituri din exploatare Alte cheltuieli de exploatare Venituri financiare Cheltuieli financiare Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare Impozit profit Capacitatea de autofinantare CAF

13880830 168217 5705003 385965 4023946 0 0 0 4706063

6626377 285686 3590669 227646 2675635 0 0 14667 858738

Activ net contabil

ANC = Total active - Total datorii

33760244

33882983

P0 Capacitatea de rambursare a datoriilor Capacitatea bruta de rambursare a datoriilor Capacitatea neta de rambursare a datoriilor Rata cheltuielilor financiare Rata solvabilitatii generale Raportul de solvabilitate generala Rata solvabilitatii financiare Fondul de rulment Lichiditatea generala Lichiditatea intermediara Crd = Capacitatea de autofinantare / Datorii totale Cbrd = Excedent brut de exploatare/Datorii totale Cnrd = Autofinantarea exercitiului / Datorii totale Rcf = Cheltuieli financiare / EBE Rsg = Total activ/Datorii totale Rsg = Activ net contabil/Total activ Rsf = Total activ/Datorii financiare totale Fond rulment = Active circulantedatorii pe termen scurt LG = Active curente(circulante)/ Pasive curente LI= Active curente-StocuriCreante incerte/ pasive curente LI = Disponibil + Creante incerte/Pasive curente Li = Disponibilitati+Plasamente/Pasive curente Lv= Disponibilitati banesti in casierie si conturi bancare/ credite bancare pe termen scurt 0,18 0,53 0,18 0,29 2,29 0,56 2,29 6344039 1,30 27672890,80 0,01 0,01

P1 0,04 0,32 0,04 0,40 2,65 0,62 2,65 11937267 1,72 28472424,77 0,40 0,40

Lichiditatea imediata

Lichiditatea la vedere

0,01

0,40

Rata lichiditatii generale =

Rata lichiditatii generale0 = 27672891/ 26080683 = 0,56 Rata lichiditatii generale, = 28472425/ 20595740 = 0,62

Rata lichiditatii imediate = Rata lichiditatii imediate0 = 109961/ 21328852 = 0,01

Rata lichiditatii imediate, = 6600282/ 16535158 = 0,4

Rata solvabilitatii =

100

Rata solvabilitatii0 = 33760244/ 59840927 = 0,56 Rata solvabilitatii, = 33882983 / 54478723 = 0,62 Capacitatea de rambursare a datoriilor se prezinta de la o perioada la alta intr-un ritm descrescator de la 0,18 la 0,04 ,fiind sub limita de 0,33 ccea ce inseamna ca intreprinderea se afla in pericolul de incapacitate de plata. Din rezultatele capacitatii brute de finantare reises ca doar masura surselor de exploatare a intreprinderii pot sa acopere datoriile totale si in perioada 0 este peste limita adica 0,53 si se poate observa ca in perioada 1 este la limita de 0,32 . Rata cheltuielilor financiare exprima capacitatea cheltuielilor financiare de a acoperi excedentul brut din exploatare si de a fi solvabila. In situatia analizata intreprinderea se afla sub nivelul maxim acceptat de 60% inregistrand in cele doua perioade 29% si respectiv 40% ceea ce nu duce la un numerar negativ. Rata solvabilitatii generale arata masura in care activele totale pot acoperi datoriile totale ale societatii .In cazul analizat societatea prezinta in cele doua perioade un nivel peste nivelul normal de 2 ,respectiv 2,29 si 2,65 rezultand ca societatea incepe sa aiba deficiente in asi acoperi datoriile. Raportul de solvabilitate generala arata ponderea activului net contabil din totalul activului.In cele doua perioade analizate se observa un nivel peste nivelul de 50% ,respectiv 56% si 62% . Rata solvabilitatii financiare arata modul in care activele totale pot acoperi datoriile financiare totale.In situatia analizata ,limita normala este depasita cu 2,29 si 2,65 ceea ce inseamna ca intreprinderea se afla peste limita de a fi in pericol de incapacitate de plata. Lichiditatea generala exprima capacitatea activelor curente de a acoperi pasivele curente.In problema analizata intreprinderea se afla in limita minima admisa intre 1,2-1,8 adica 1,3 si 1,72 de unde rezulta ca intreprinderea isi poate achita obligatiile curente,in masura in care acestea devin scadente,in principal aceasta se datoreaza unui fond de rulment pozitiv. Lichiditatea imediata reprezinta capacitatea disponibilitatilor de a acoperi datoriile curente ale firmei .In cazul de fata societatea are situatii oscilante in incadrarea la valoarea minima a raportului intre 0,2-0,3 privind reflectarea garantiilor de lichiditate, asigurand achitarea datoriilor pe termen scurt foarte lent in prima perioada 0,01 si peste normal in cea de-a doua perioada de 0,4 .

Lichiditatea la vedere prezinta masura in care disponibilitatile banesti pot acoperi creditele pe termen scurt.Valorile normale de referinta sunt incadrate intre 0,85 si 1,15 .In situatia de fata intreprinderea se afla sub valorile normale de referinta intre 0,01 si 0,40.

Indicatori de gestiune
Marfuri Materii prime si materiale Cifra de afaceri Total PASIV Numar de rotatii Nr = Ca / A(P) Durata in zile a unei rotatii Dz = A(P) / CaxT S MARFURI S Materii perime si materiale Cheltuieli privind marfurile Cheltuieli privind materii prime si materiale Productia vanduta Rmf = Stocul mediu de marfuri / Costul de achizitie a marfurilor vandute x 360 Rmp = Stocul mediu de materii prime / Costul de achizitie a materiilor prime x 360 Rpf = Stocul mediu de produse finite / Productia vanduta x 360 8897487 1575624 31703491 59840927 0,53 679,51 1962823 -223052 2928053 12088705 28306169 241,33 10860310 1352572 17394570 54478723 0,32 1127,50

1120258 5189171 16159885 630,76

Rata de rotatie a stocurilor de marfuri Rata de rotatie a stocurilor de materii prime Rata de rotatie a produselor finite

-6,64 24,96

-71,68 43,73

Viteza de rotatie a activului creste de la o perioada la alta ceea ce semnifica cresterea gradului de lichiditate a a cestuia ,inbunatatirea stucturii activului .