Sunteți pe pagina 1din 6

GRĂDINIŢA nr. 4 Măcin, jud.

Tulcea
EDUCATOARE: Banea Laureta Speranţa
NIVELUL I – grupa mijlocie ,,Iepuraşii veseli”
TEMA DE STUDIU: ,,Când, cum şi de ce se întâmplă?”
SUBTEMA: ,,Salata de legume a toamnei”
DENUMIREA ACTIVITĂŢII: ,,Supa de zarzavat”
TIPUL DE ACTIVITATE: Mixt
DŞ – Cunoaşterea mediului (joc didactic)
Activitate matematică
DLC – Educarea limbajului (lectura educatoarei)

- Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a


mediului înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea
acestuia.
Dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice.
Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare
corectă a semnificaţiilor structurilor verbale orale.

- să recunoască şi să descrie verbal anumite


schimbări şi transformări din mediul apropiat;
- să cunoască unele elemente ale lumii înconjurătoare (aerul, apa, solul,
vegetaţia, fenomene ale naturii, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului)
precum şi interdependenţa dintre ele;
- să comunice idei, impresii, pe baza observărilor efectuate;
- să-şi îmbogăţească experienţa senzorială ca bază a cunoştinţelor matematice
referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, constituirea de grupuri pe
baza unor însuşiri comune (mărime, formă, culoare);
- să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate
de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
- să recepteze textul care i se citeşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile
expresive şi estetice ale acestuia.
- la sfârşitul activităţii didactice, copiii vor fi
capabili:
a) cognitive:
O1 - să descopere elemente componente ale mediului înconjurător prin
antrenarea organelor de simţ;
O2 – să adreseze întrebări în legătură cu cele observate;
O3 – să comunice în cadrul grupului rezultatele investigaţiilor;
O4 – să reţină părţile componente ale legumelor: coajă, miez, seminţe;
O5 – să reţină cuvinte noi şi să le folosească în propoziţii: gospodină,
zarzavat, clocot, tresaltă, laolaltă, straşnic.
O6 – să enumere reguli de igienă cu privire la consumarea legumelor;
O7 – să motiveze importanţa vitaminelor în alimentaţie;
O8 – să argumenteze apartenenţa unui obiect (legumă) la o mulţime în
funcţie de criteriul dat (formă, mărime, culoare).
O9 – să numere corect aceste obiecte în concentrul 1-3.
b) psihomotrice:
O10 – să mânuiască în mod corect materialul pus la dispoziţie;
O11 – să formeze mulţimi de legume, prin selectarea şi sortarea lor după
culori;
O12 – să ordoneze crescător (de la mic la mare) legume de acelaşi fel;
O13 – să se grupeze conform cerinţei;
c) afectiv- motivaţionale:
O14 – să colaboreze cu colegii pentru rezolvarea sarcinilor primite;
O15 – să-şi cultive sentimente de admiraţie faţă de vegetaţia specifică
toamnei.

Metode şi procedee: observaţia, explicaţia, lectura, brainstorming-ul,


exerciţiul, diagrama Venn.
Mijloace didactice: prezentare power- point, flip-chart, legume in stare
naturală, jetoane, farfurii de unică folosinţă, fişe individuale, soft
educaţional ,,Piticliq – Toamna”, fişe individuale, creioane colorate.

- frontal, pe grupe, individual.

S. Breben - ,,Metode interactive de grup”, Ed. Arves, Craiova, 2007


L. Culea - ,,Aplicarea noului curriculum pentru educaţie timpurie – o
provocare?”, Ed. Diana, Piteşti, 2008.
L. Culea - ,,Activitatea integrată din grădiniţă – Ghid pentru cadrele didactice
din învăţământul preuniversitar”, Ed. DPH, Bucureşti, 2008.
ADP

Întâlnirea de dimineaţă – Copiii stabilesc forma de salut, identifică pe


cei absenţi. O marionetă – Zâna Toamnă – îi va ajuta pe copii să completeze
Calendarul naturii.
Activitate de grup – soft educaţional Piticliq , ,,Toamnă harnică, cu de
toate darnică”.
Tranziţie: ,,Dacă vesel se trăieşte”

ALA 1

Artă: ,,Colorăm legume”


Sarcina de lucru: să coloreze în culorile potrivite, respectând spaţiul.
Construcţii: ,,Lădiţe”
Sarcina de lucru: să realizeze lădiţe mari şi mici îmbinând cuburi din
material plastic.
Joc de masă: ,,Găseşte umbra”
Sarcina de lucru : să găsească umbra legumelor, urmărind forma.

ADE

,,Supa de zarzavat”- activitate integrată


DŞ – Cunoaşterea mediului + Activitate matematică (joc didactic
- ,,Legumele toamnei)
DLC – Lectura educatoarei: ,,Supa de zarzavat” de Otilia Cazimir

ALA 2

Jocuri sportive în curtea grădiniţei - ,,Campionii culegători de legume”


STRATEGII DIDACTICE
EVENIMENTUL OB CONŢINUT ŞTIINŢIFIC RESURSE METODE ŞI EVALUARE
DIDACTIC MATERIALE PROCEDEE
Moment Asigur condiţiile optime pentru desfăşurarea activităţii.
Organizatoric Mobilierul este aşezat – 4 grupuri de mese.

Captarea Marioneta Zâna Toamnă ne aduce un dar: un CD. Soft educaţional


Atenţiei Observarea
comportamentului
Anunţarea temei Noi vom demonstra că ştim multe despre acest anotimp. Explicaţia nonverbal
şi a obiectivelor Va fi un joc plăcut, vom dovedi că ştim totul despre legume,
ba chiar mai mult: vom număra, vom ordona, vom forma
mulţimi cu ele.

Dirijarea învăţării O1 Educatoarea redă expresiv conţinutul poeziei ,,Supa de Aprecierea


O5 zarzavat” , concomitent cu derularea diapozitivelor power/ Videoproiector răspunsurilor,
O6 point. Insistă asupra cuvintelor necunoscute: zarzavat, Ecran corectarea
gospodină, clocot, tresaltă, laolaltă, straşnic. Educatoarea reia Conversaţia pronunţiei
poezia, apoi solicită câţiva copii să îşi exprime părerea despre
poezie, să redea înşiruirea evenimentelor, drumul legumelor
de la piaţă spre farfuria cu supă.
Copiii răspund foarte bine, iar Zâna le propune un joc.
Pentru aceasta ei vor fi împărţiţi prin procedeul ,,mâna oarbă”
în patru echipe.
O13 Zâna are 4 frunze îngălbenite şi pe fiecare stă scrisă o Frunze Demonstraţia
probă. Pentru fiecare răspuns corect, copiii primesc o bilă
roşie. Echipa care adună mai multe bile, este câştigătoare.

Proba 1
Obţinerea Alege şi denumeşte legumele de toamnă. Legume în stare Exerciţiul Pe grupe
performanţei O8 Alege legumele rotunde.(roşie, varză, ceapă, cartof) naturală
Alege şi denumeşte legumele lunguieţe. Aprecierea
răspunsurilor
Proba 2
O1 Ghiceşte ce ai gustat! Bucăţele de Exerciţiul
O2 Ghiceşte pe ce ai pus mâna! legume
O3
Proba 3
Formează mulţimi cu legumele de culoare verde (ardei gras, Jetoane Exerciţiul
O9 castravete, varză, brocoli)
O10 Ordonează crescător roşiile, după mărime.
Formează mulţimi de câte trei legume.

Proba 4
Asigurarea Diagrama Venn - roşia şi ardeiul (asemănări şi deosebiri) Flip-chart Diagrama Venn
Feed- back-ului Asemănări : - sunt legume Jetoane cu
- au vitamine magnet
- cresc în grădina de legume
- din ele se prepară conserve pentru iarnă
Deosebiri : - forma
- culoarea
- gustul
- miezul

Încheierea Rezolvarea fişei individuale. Fişe de lucru exerciţiul Individual


activităţii Toţi copiii au răspuns foarte bine, toate cele 4 grupe sunt
declarate câştigătoare. Drept recompensă, primesc câte o Aprecieri colective
farfurie de salată.