Sunteți pe pagina 1din 2

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administratǎ în sistem dualist


J40/7426/2000. RO 13267213
Capital social 4.484.594.820 lei
Certificat ISO 9001/14001/45001
SRAC Nr.325 Nr.95 Nr.250
CERERE PENTRU ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE
Numele
Prenumele
C.N.P.
C.I. Seria _ _ Nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Eliberatǎ la _ _ / _ _ / _ _ _ _ Valabilǎ pânǎ la _ _ / _ _ / _ _ _ _
Domiciliul din Județul: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
actul de Localitatea: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
identitate Strada: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nr. _ _ _ _ _ _
Bloc: _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sc.: _ _ _ Et.: _ _ _ _ _ _ Ap. _ _ _ _ _ _ Cod poștal: _ _ _ _ _ _
Telefon
Email
Solicit încheierea contractului de vânzare-cumpǎrare prin furnizarea energiei electrice la un numǎr de _ _ _ locuri deconsum aflate
în folosința mea, conform documentelor atașate prezentei cereri, la prețurile transmise prin oferta VIITOR VERDE, respectiv
0,25253 lei/kWh pentru o perioadǎ de 12 luni calendaristice de la data semnǎrii contractului.
În acest sens anexez prezentei cereri urmǎtoarele documente:
1. Copia cǎrții de identitate
2. Declarație pe propria răspundere privind dreptul locativ pentru fiecare loc de consum
3. Copia tuturor paginilor ale ultimei facturi primite de la furnizorul actual pentru fiecare loc de consum sau copia
Certificatului de Racordare în cazul în care pentru locul de consum nu au fost emise facturi (instalație nouă)
Am luat notǎ, am citit, am înțeles și sunt de acord ca în cazul în care sunt necesare informații suplimentare, completarea
documentelor sau retransmiterea acestora într-o formǎ lizibilǎ sǎ fiu contactat la adresa de email și/saunumǎrul de telefon declarate
mai sus ca fiind în utilizarea mea.
Informațiile despre locul de consum (specificate în facturǎ și în declarația pe propria răspundere - drept locativ)
POD: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Serie contor: ____________________
Adresa locului Județul: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
de consum Localitatea: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Strada: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nr. _ _ _ _ _
_ Bloc: _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sc.: _ _ _ Et.: _ _ _ _ _ _ Ap. _ _ _ _ _ _ Cod poștal: _ _ _ _ _ _
Îmi exprim acordul în mod explicit ca înainte de semnarea contractului SPEEH Hidroelectrica SA sǎ solicite operatorului de
rețea o verificare a datelor de identificare ale clientului final și ale locului de consum al acestuia și transmiterea istoricului de
consum lunar pentru ultimele 12 luni în termen de maxim 2 (douǎ) zile lucrǎtoare.
Convenție de consum (kWh)
IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOI DEC

În cazul mai multor locuri de consum, completați restul locurilor de consum în anexa la această cerere
Solicit ca toate documentele contractuale sǎ îmi fie transmise prin:
Email SAU La adresa de domiciliu SAU La adresa de corespondențǎ urmǎtoare:
Județul: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______________________________________
Localitatea: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Strada: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nr. _ _ _ _ _ _ _ _
Bloc: _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sc.: _ _ _ Et.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ap. _ _ _ _ _ _ Cod poștal: _ _ _ _ _ _

Cunoscând dispozițiile articolelor din Codul penal cu privire la falsul în declarații și înscrisuri, precum și faptul ca falsul și uzul de fals se
electrica sunt conforme
cu originalul.

Cererea datatǎ și semnatǎ împreunǎ cu documentele necesare se vor transmite prin POȘTǍ, conform adreselor menționate pe site-ul
https://www.hidroelectrica.ro/

1
C03.010 F1V0
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.
Societate administratǎ în sistem dualist
J40/7426/2000
RO 13267213
Capital social 4.484.474.670 lei
Certificat ISO 9001/14001/45001
SRAC Nr.325 Nr.95 Nr.250

LISTA LOCURILOR DE CONSUM SUPLIMENTARE PENTRU CARE S-A DEPUS


CEREREA PENTRU ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE

POD: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Serie contor: ____________________


Adresa locului Județul: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
de consum Localitatea: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Strada: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nr. _ _ _ _ _
_ Bloc: _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sc.: _ _ _ Et.: _ _ _ _ _ _ Ap. _ _ _ _ _ _ Cod poștal: _ _ _ _ _ _
Consumuri lunare estimate (kWh)
IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOI DEC

POD: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Serie contor: ____________________


Adresa locului Județul: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
de consum Localitatea: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Strada: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nr. _ _ _ _ _
_ Bloc: _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sc.: _ _ _ Et.: _ _ _ _ _ _ Ap. _ _ _ _ _ _ Cod poștal: _ _ _ _ _ _
Consumuri lunare estimate (kWh)
IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOI DEC

POD: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Serie contor: ____________________


Adresa locului Județul: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
de consum Localitatea: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Strada: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nr. _ _ _ _ _
_ Bloc: _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sc.: _ _ _ Et.: _ _ _ _ _ _ Ap. _ _ _ _ _ _ Cod poștal: _ _ _ _ _ _
Consumuri lunare estimate (kWh)
IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOI DEC

POD: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Serie contor: ____________________


Adresa locului Județul: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
de consum Localitatea: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Strada: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nr. _ _ _ _ _
_ Bloc: _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sc.: _ _ _ Et.: _ _ _ _ _ _ Ap. _ _ _ _ _ _ Cod poștal: _ _ _ _ _ _
Consumuri lunare estimate (kWh)
IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOI DEC

POD: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Serie contor: ____________________


Adresa locului Județul: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
de consum Localitatea: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Strada: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nr. _ _ _ _ _
_ Bloc: _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sc.: _ _ _ Et.: _ _ _ _ _ _ Ap. _ _ _ _ _ _ Cod poștal: _ _ _ _ _ _
Consumuri lunare estimate (kWh)
IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOI DEC

Semnǎtura _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Data _ _ / _ _ / _ _ _ _
2
C03.010 F1V0

S-ar putea să vă placă și