Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrare practică nr.

2: ”Descrierea comparativă a poziției fizico-geografice


a Australiei și a Africii.”
Obiective operaționale:
O1 – să descrie comparativ poziția fizico-geografică a Australiei și a Africii, analizînd hărțile tematice.
O2 – să calculeze desfășurarea continentelor, aplicînd scara hărții.
O3 – să determine coordonatele geografice ale punctelor extreme ale continentelor, aplicînd rețeaua de
grade.
O4 – să stabilească concluzii despre specificul poziției fizico-geografice în raport cu alte continente,
indicînd cîte 2 deosebiri și 2 asemănări ale poziției fizico-geografice a continentelor, analizînd harta fizică a
lumii.
Materiale necesare: riglă, creion simplu, harta fizică a lumii, harta fizică a Australiei și Oceaniei, harta
fizică a Africii, atlasul școlar, manualul școlar.
Durata: 45 minute.
Desfășurarea lucrării:
I. Suprafața continentului (mln. km2). Total 4 puncte.
1. De identificat suprafața continentelor (mln. km2), utilizînd atlasul școlar. (L 0 1 2)
Africa _______________________________________________________________
Australia _____________________________________________________________
2. De calculat de cîte ori suprafața teritoriului Africii este mai mare decît suprafața teritoriului
Australiei. (L 0 1 2)
_____________________________________________________________________
II. Poziția continentului față de ecuator și meridianul 0o. Total 8 puncte.
1. De completat spațiile libere cu informația corectă:
a) Africa este străbătută de ecuator aproape la mijloc, de aceea o parte din continent are
latitudine ___________ și cealaltă parte are latitudinea _____________.
b) Australia se află la _____________ de ecuator, datorită acestui fapt toate localitățile din
Australia au latitudinea ___________.
c) Africa este străbătută de meridianul 0o în partea de vest a continentului, de aceea o parte
din continent are longitudinea ______________ și cealaltă parte are longitudinea
______________.
d) Australia se află mai la ___________ de meridianul 0o, datorită acestui fapt toate
localitățile din Australia au longitudinea ____________.
III. Poziția continentului față de alte continente. Total 2 puncte.
1. De stabilit continentul cel mai apropiat de:
Africa _______________________ .
Australia _______________________.
IV. Punctele extreme ale continentului și coordonatele lor geografice. Total 8 puncte.
1. De detrminat coordonatele geografice ale punctelor extreme ale continentelor completînd
tabelul de mai jos:
Punctele extreme ale Coordonatele Punctele extreme ale Coordonatele
Africii geografice Australiei geografice
Capul Verde _____o lat. _____ Capul Steep Point _____o lat. _____
Capul Acelor _____o long. ______ Capul Wilson _____o long. ______
V. Distanța în grade și în km de la N la S a continentelor. Total 6 puncte.
1. De calculat desfășurarea continentului african în km de la N la S, pe meridianul 20o, utilizînd
scara hărții. (L 0 1 2 3)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. De calculat desfășurarea continentului australian în km, de la punctul extrem de nord pînă la
punctul extrem de sud, utilizînd scara hărții. (L 0 1 2 3)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
VI. Oceanele și mările ce scaldă continentul, curenții oceanici din apropiere. Total 10 puncte.
1. De scris oceanele, mările și curenții oceanici ce scaldă continentele, utilizînd hărțile fizice ale
continentelor.
a) Două oceane ce scaldă țărmurile continentului african.
_______________________________________________________________________
b) Două oceane ce scaldă țărmurile continentului australian.
_______________________________________________________________________
c) Marea situată la nord de continentul Africa _______________________________
d) Marea situată în partea de sud-est a continentului australian ________________________
e) Curentul oceanic cald la sud-est de continentul australian _________________ și curentul
oceanic rece la sud-vest de continentul australian _____________________.
f) Curentul oceanic cald la sud-est de continentul african ______________________ și
curentul oceanic rece la sud-vest de continentul african _________________________.
VII. Configurația țărmurilor ( insule, peninsule, golfuri). Total 8 puncte.
1. De enumerat:
a) O insulă mare ce se găsește în partea sud-est a Africii ____________________________.
b) O insulă mare ce se găsește în partea sud-est a Australiei _________________________.
c) Cea mai mare peninsulă de pe continentul Africa ____________________________.
d) Cea mai mare peninsulă de pe continentul Australia ____________________________.
e) Două golfuri ce scaldă Africa _____________________________________________.
f) Două golfuri ce scaldă Australia ___________________________________________.
VIII. Concluzii despre specificul poziției fizico-geografice, în raport cu alte continente. Total 6
puncte.
1. De reprezentat cîte 2 asemănări și 2 deosebiri ale poziției fizico-geografice a continentelor
Africa și Australia, completînd tabelul de mai jos.
Africa (deosebiri) Asemănări Australia (deosebiri)

TOTAL: 52 puncte
Barem de notare:
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
52-50 49-45 44-40 39-34 33-27 26-17 16-11 10-6 5-3 2-0

S-ar putea să vă placă și