Sunteți pe pagina 1din 1

Structura proiectului preţului la energia electrică produsă de S.A.

„CET-Nord” în anul
2022
Unitate
Proiectul S.A.
Nr Indicatori Simbol de
„CET-Nord”
măsură
Livrarea energiei electrice ELPj mii kWh 106 392
mii lei 504 941
Costul total reglementat CRPj
bani/ kWh 475
din care:
mii lei 457 080
Cheltuielile aferente procurării
I CREj
resurselor energetice primare bani/ kWh 430
mii lei 1 433
II Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor
CAIj
bani/ kWh 1
mii lei 1 680
III Cheltuieli materiale CMpj
bani/ kWh 2

Cheltuieli aferente serviciilor prestate mii lei 11 983


IV CSTpj
de terți bani/ kWh 11
mii lei 29 157
V Cheltuieli aferente retribuirii muncii CRMpj
bani/ kWh 27
mii lei 330
VI Cheltuieli administrative CAj
bani/ kWh 0
mii lei 3 277
VII Alte cheltuieli ale activității operationale ACj
bani/ kWh 3
mii lei 867
VIII Rentabilitatea reglamentată Rj
bani/ kWh 1
mii lei 505 808
IX Venitul reglementat VPj
bani/ kWh 475
Componenta de corectare din mii lei 15 000
X perioada precedentă pierderi -, Ccj-1
bani/ kWh 14
venit +
Prețul pentru energia electrică mii lei 490 808
XI TPj
produsă bani/ kWh 461

S-ar putea să vă placă și