Sunteți pe pagina 1din 24

FACULTATEA DE TIIN E ECONOMICE MASTER: MARKETING SI COMUNICARE IN AFACERI ANUL II

STUDIU DE CAZ PRIVIND ATRAGEREA I ASIGURAREA RESURSELOR UMANE LA S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.

Cadru didactic Prof.univ.dr: I.C. Petca Masterand Burduhos(Grigorescu) Anu a

SIBIU 2011

I. Prezentarea S.C. Altex Romania S.R.L. 1. Prezentarea general a societ ii comerciale S.C Altex Romania S.R.L. S.C. Altex Romania S.R.L. este o persona juridic , cu sediul n Piatra Neam , jud. Neam , CUI 2864518, avnd form juridic de societate cu r spundere limit t . Altex este liderul pie ei de electronice, electrocasnice, IT&C i multimedia din Romania, cu peste 50 de magazine deschise n toate ora ele din ar . ALTEX ofer clien ilor s i o gam de produse perfect adaptat nevoilor clien ilor, la cele mai mici pre uri, punndu-le la dispozi ie sisteme de finan are generoase i flexibile, cu cea mai mic dobnd i cele mai mici rate. Acest sistem faciliteaz accesul tuturor categoriilor de consumatori la produse i echipamente de nalt calitate necesare confortului zilnic. Altex colaboreaz cu un num r nsemnat de furnizori, n portofoliul s u fiind inclus o gam extins de produse apartinnd unor m rci, precum Philips, Panasonic, Sony, Daewoo, Whirlpool, Arctic, Bosch, Siemens, Electrolux, Zanussi, Ariston, Indesit, Rowenta, Tefal, Braun etc. Viziunea Altex este s fie prima alegere a consumatorului de produse electronice, electrocasnice, IT, comunica ii, multimedia i entertainment. Altex dispune de un magazin virtual, www.altex.ro. Raportat la celelalte magazine cu vanz tori, vitrine, i produse prezente fizic n display, altex.ro are oferta cea mai larg i mai bine structurat , cu pre uri cel pu in la fel de bune ca i n celelalte magazine Altex, sau chiar mai bune n cazul ofertelor speciale lansate numai prin Internet. Acest magazin virtual se adreseaz celor care prefer navigarea pe Internet n locul modalit ilor tradi ionale de informare i cump rare, celor care vor s se conving singuri, f r ajutorul personalului comercial, de performan ele i caracteristicile produselor dorite. Sloganul adoptat pentru acest mod de vnzare este de acas pentru acas . Altex, la fel ca eMag merge pe o ofert personalizat pentru site. Are o serie de oferte speciale, pre uri mai mici i transport gratuit prin curier. Altex trimite produsele la domiciliu n cazul comenzilor mari, n restul cazurilor ridicarea produsului f cndu-se din magazine. Pre urile sunt cel pu in cu 3 % mai mici n magazinul on-line, iar 20-30 de produse au pre uri mai mici cu pn la 15%

Avantajele site-ului altex.ro: consumatorul poate intra n posesia unui anumit bun alocnd mai pu in timp achizi ion rii acestuia. consumatorii pot avea acces la detalii tehnice complexe, precum i la feedback din partea altor clien i prin intermediul comunit ilor virtuale.

costuri reduse pentru preluarea comenzilor, cu personalul, cu spa iile comerciale i celelalte utilit i aferente. distribu ia rapid i ieftin la nivel na ional, clientul primind acas produsele dorite ntreprinz torul preia riscul asigur rii produselor n timpul transportului pn la client. promovarea rapid a noilor produse prin existen a unei baze de date cu adrese de e-mail a clien ilor. promovarea cu u urin a magazinului prin metode moderne (campanii publicitare, optimizare pentru motoarele de c utare) mult mai ieftine i eficiente dect cele clasice (tv, radio, panotaje) administrarea stocurilor, realizarea facturilor, chitan elor si a altor cerin e contabile pot fi ndeplinite printr-o solu ie complet , rapid 2. Scurt istoric al firmei Altex Altex, marc n jurul c reia s-a creat i dezvoltat industria de retail din Romnia, a luat fiin n i u or de utilizat.

1992, la Piatra Neam , jude ul Neam . nc de la nceput, Altex i-a propus s ofere o solu ie ct mai corect i eficient celor care i doreau produse electronice i electrocasnice de calitate. nceputurile: Primul magazin ALTEX a fost deschis n 1993 la Piatra Neam . Dup succesul nregistrat ncepe construirea lan ului de magazine care urma s ajung liderul pie ei romne ti de retail. An dupa an s-a construit infrastructura necesar romnesc. 1994 - 1997: Altex i i dezvolt importante ale rii. 1997 - 1999: Pe fondul unei pie e cu indicatori macroeconomici n sc dere (infla ie crescut , dobnzi bancare excesive etc.) Altex se restructureaz . Compania Altex includea activit i de retail, wholesale, transporturi i service. 2000: Altex i externalizeaz serviciile. Astfel este constituit Grupul Altex are cuprinde re eaua de magazine Altex, firma de logistic Italromtex. 2001: Altex beneficiaz de consolidarea business-ului n urma modific rii structurii organiza ionale.Compania inaugureaz 22 de magazine noi. 2002: Dezvoltarea re elei continu , la sfr itul anului re eaua Altex include 62 de magazine. 2003: Altex cunoa te o cre tere vertiginoas acoperirena ional . i devine cea mai mare re ea de magazine cu i transport 8TIM i firma de distribu ie i vnz ri en-gros re eaua, deschiznd peste 50 de magazine n toate ora ele pentru a raspunde exigen elor retailului

Altex nregistreaz vnz ri de peste 136 milioane Euro. Este momentul n care compania devine lider n retailul romnesc de produse electronice i electrocasnice. 2004: Altex lanseaz brandul Media Galaxy un concept de retail inovator pentru pia a din Romnia. Re eaua de magazine de mare suprafa Media Galaxy se anun retailul de produse electronice, electrocasnice,
Primul magazin Media Galaxy este deschis n Bucure ti.

ca un nou standard de avangard pentru muzic i film, multimedia.

IT&C,

2005: Grupul Altex se extinde n continuare, ajungnd la peste 120 de magazine Altex i 8 magazine
de mare suprafa Media Galaxy. Altex face public inten ia de a vinde un pachet minoritar din ac iunile

companiei i planurile de extindere pe pie ele din estul Europei. 2006: Altex i men ine statutul de lider pe pia a de retail de produse electronice i electrocasnice din Romnia, investind n dezvoltarea serviciilor oferite clien ilor precum i n eficientizarea re elei de magazine.Re elele de magazine s-au mbog it n 2006 cu 14 noi magazine Altex i 6 magazine Media
Galaxy. n iunie 2006, Altex demareaz o campanie de rebranding, construind o nou identitate vizual .

2007: Cu o cifr de afaceri de peste 317 milioane n 2007, Altex i consolideaz pozi ia de lider pe pia de electronice, electrocasnice, IT&C i multimedia din Romnia. Compania a nregistrat o cre tere a cifrei de afaceri de peste 50% fa de anul precedent. 3. Obiect de activitate

Altex are ca principal obiect de activitate comercializarea en-detail deproduse electronice i electrocasnice. Grupul Altex cuprinde de asemenea i o firm de transporturi care se nume te 8PTIM i care are ca obiect de activitate prestarea de servicii n domeniul transportului de m rfuri interne i interna ionale. n anul 2004 Altex a nregistrat vnz ri record de peste 5.200 miliarde lei (aproximativ 136 milioane euro), respectiv o cifra de afaceri de 4.400 miliarde lei (aproximativ 115 milioane euro) ceea ce reprezint o cre tere a vnz rilor de peste dou ori fa de 2003. Profitul estimat pentruanul 2005 este de aproximativ 5 % din cifra de afaceri.Aceast cre tere semnificativ fa de anul precedent se datoreaz printre altele cre terii num rului de magazine din re eaua Altex (de la 62 n 2002 la peste 120 n anul 2005), mbun t irii rela iilor cu clien ii precum i sc derea dobnzii aferente creditelor de consum. Numai n luna Decembrie 2005, Altex a nregistrat vnz ri de peste 1.000 miliarde lei (aproximativ 28 milioane euro), cu trei ori mai mult ca media lunar pe ntreg anul. De re inut este i faptul c 70% din totalul vnz rilor a fost efectuat n rate retail de 25%.

4. Gama de produse

Portofoliul Altex include un num r de peste 4400 produse sub umbrela celor mai importante branduri interna ionale. De asemenea, Altex comercializeaz pe pia a din Romnia 2 m rci proprii: Teletech (televizoare LCD) i Myria (sisteme IT, laptop-uri si monitoare LCD, televizoare LCD i plasme, boxe PC 5.1, 2.1 , camere web, mouse-uri, tastaturi, volane i gamepad pt PC) i este distribuitor exclusiv al m rcilor Cata, Sanyo, Rotel. Transportul produselor comercializate de la produc tor la depozitele proprii ale firmei Altex se realizeaz att de firma produc toare ct i de Altex prin poten ialul s u de mijloace de transport de care dispune, iar de la depozitele proprii ale firmei Altex c tre punctele de lucru din ar se realizeaz doar de c tre resursele de care dispune firma. Depozitarea se realizeaz n re eaua de depozite de care dispune Altex, acesta avnd depozite n principalele ora e din ar , care reprezint centre zonale de unde sunt aprovizionate magazinele din apropiere. Preluarea i onorarea comenzilor de la punctele de lucru se realizeaz la sediul central sau la depozitele cele mai apropiate de acestea. 5. Structura organizatoric Departamentele Sediului Central Altex a) Departamentul Retail activitatea de vanzare, implementarea sistemului de vnzare, n filiale; coordonarea lucrului n filialele nou nfiin ate; coordonarea termenelor de training n filiale; implementarea directivelor de vnzare; supravegherea lucrului n filiale; respectarea sarcinilor stabilite; cooperarea cu directorii de magazine; asigur comunicarea ntre filiale i central . realizarea sortimentului de marf selectarea sortimentului de marf i a furnizorilor; i a furnizorilor;

b) Departamentul Achizi ii r spunde de:

urm rirea i analizarea pre urilor de la concuren ; calcularea pre ului de achizi ie i de vnzare;

asigurarea calit ii articolelor; introducerea n sistem a datelor de baz ale articolelor; desf urarea de negocierii cu furnizorii; planificarea i comandarea cantit ilor optime de marf la depozitul central; comandarea m rfurilor din reclam i livrarea acestora de la depozitul central la filiale: i pentru filiale;

c) Departamentul Administrativ - Investi ii Securitate administrarea directivelor de func ionare pentru central ntocmirea programelor de control, probe, ntre inere, reparare a cl dirilor i echipamentelor; ntre inerea, repararea, i mentena a cl dirilor i sistemelor din patrimoniul imobiliar; gestionarea rela iilor cu furnizorii de utilit i; ncheierea i administrarea contractelor de ntre inere pentru echipamente i cl diri; verificarea st rii de func ionare a echipamentelor i a sistemelor tehnice; implementarea proiectelor i elementelor de securitate; deschidere de noi magazine ( investi ii), reamenjarea vechilor magazine; ntocmirea i gestionarea bugetului aferent activit ilor administrative; efectuarea unor analize de pia specifice localiz rii respective; elaborarea i optimizarea continu a a condi ilor contractuale; elaborarea de prognoze referitoare la veniturile din chirii; selctarea, asistarea i controlul chiria ilor;;;;; negocirea contractelor; elaborarea contractelor de concesiune i administrarea acestora; organizarea concesion rii pe termen scurt n colaborare cu directorii de magazin; cooperare cu proiectan ii la prelucrarea documentelor legate de proiecte, la ob inerea aprob rilor locative i de construc ii; preg tirea contractelor cu ora ele i cu seviciile comunale, precum si cu proiectantul, referitor la lucrarile de construire sau adaptare a filialelor; rela ia cu autorit ile or ene ti sau guvernamentale pentru desf urarea lucr rilor de construc ie sau adaptare; realizarea de proiecte tehnologice pentru necesita ile firmei Altex. eviden a contabil financiar ; cooperarea cu b ncile i companiile de leasing; control, planificare lichidit i, situa ia soldurilor din banc ;

d) Departament Finaciar Economic

efectuarea de situa ii pentru autoriatea de statistic i banca na ional ; controlul actelor din filial i nregistrarea lor n sistemul informatic; contabilizarea fondurilor; administrarea problematicii de depozitare i aprovizionare cu moned pentru filiale; controlul nchiderii zilei la casieriile central din filial;

- decont ri concesionari, decontare TVA; - ntocmire i contabilizare facturi; - depunerea situa iilor financiare; - asigurarea garan iilor e) Departamentul de Resurse Umane (DHR) se ocup de: - organizarea resurselor umane: structura organizatoric , fi ele de post cadru i individualizate, eviden a de personal i a posturilor vacante; - asigurarea resuselor umane: recrutare, selec ie i angajare de personal; - asigurarea unui sistem de motivare a pesonalului: salarii de baz , indemniza ii de conducere, salarii de merit, prime, etichete de mas , instruiri, promov ri, asigurare medical ; - calcularea salariilor si editarea lor pentru toat societatea pna la nivelul de salariu brut; - urm rirea intocmirii corecte a pontajelor de c tre cei desemna i s le execute i existen a c anexe la conturi a proceselor verbale de recep ie, tabele cu sporurile acordate salaria ilor; - transmiterea la biroul financiar a modific rilor ce apar la salarizare (incadrari, desfaceri de contracte individuale de munc , negocieri de salarii etc.); - intocmirea adeverin elor pentru dosarele de pensie cu contribu ia de asigur ri sociale, vizarea lor la Directia Colectari Contribu ii, verificarea dosarelor de pensie si depunerea lor la Casa de Pensii; - intocmirea fi ei postului pentru toate func iile si meseriile din societate; - documentarea i difuzarea la birouri, compartimente interesate de materiale n legatur cu organizarea produc iei i a muncii; - ntocmirea situa iei cu num rul de personal care lucreaz n condi ii speciale de munc normale de munc ; - eviden a lunar a fondului de salarii realizat i a numarului de salaria i pe societate, categorii de personal, obiective, puncte de lucru; - eviden a concediilor de odihn , concediilor medicale, nvoirilor, nemotivatelor, primelor de vacant ; i defalcarea fondului de salarii n fond salarii n condi ii speciale de munc si fond salarii in condi ii

- eviden a tuturor salaria ilor din societate, a angaj rilor, a desfacerilor de contracte individuale de munc conform prevederilor legale n vigoare, a pensionarilor - actualiz ri ale statelor de func iuni i tabelelor cu muncitorii n baza structurii organizatorice aprobate - ntocmirea adeverin elor pentru dosarele de pensie cu contribu ia de asigur ri sociale, vizarea lor la Directia Colectari Contributii, verificarea dosarelor de pensie i depunerea lor la Casa de Pensi - participarea la discu ii n legatur cu negocierea unor articole din contractul colectiv de munc i a regulamentului intern, aplicarea corect a codului muncii i a legisla iei n vigoare. f) Departamentul de Ausit Intern se ocup de: respectarea prevederilor interne obligatorii generale referitoare la siguran a i asigurarea capitalului; analiza eficien ei, capacit ii de func ionare i a con inutului sistemului intern de control; controlul i comunicarea recomand rilor cu privire la siguran a persoanelor, m rfurilor, obiectelor i instala ilor; ncheierea i administrarea de contracte cu lucr tori externi: g) Departamentul de vnz rii Coordonarea activit ii Departamentului de Vnz ri se realizeaz de c tre Directorul de Retail care are n subordine Directorii Regionali de Vnz ri (Area Sales Manager) care la rndul lor coordoneaz activitatea directorilor de magazine din regiunea pe care o conduce. Organigrama filialei Altex La nivel local, reprezentantul puterii este directorul de magazine. Acesta reprezint firma cu deplin responsabilitate n problem juridice, commercial, de personal, asigur i supraveghez ntreaga func ionare a filialei. Directorul de magazin este r spunz tor de respectarea tuturor prevederilor legale privind respectarea prevederilor juridice privind protec ia i siguran a muncii, protec ia n caz de incendiu i prevederi de siguran , planificarea bugetului la nivel de categorie, r spunde de produsele n lichidare, analizeaz competi ia din aria de acoperire, optimizeaz profitabilitatea magazinului pn la nivel de categorie. Planific i adopt toate m surile necesare pentru ob inerea vnz rilor scontate, rezultatelor la inventor,costuri de personal. n directa subordine a acestuia se reg sesc efii de departamente. Ace tia aplic manualele n vigoare, principii de lucru i principile de baz ale firmein domeniile ei de competen .

DIRECTOR MAGAZIN

BOOKKEEPER T2

RM ALBE T2

RM MICI T1

RM ELECTRONICE T1

RM VISUAL& COMUNICATII T2

RM IT T1

RM ENTERTAINMENT VACANT

CASIER T1

AV T2

AV T2

AV T1

AV T1

AV T2

AV T2

AV T1

AV T2

AV T1

AV VACANT

Figura nr. 1 efii de raion (RM) ndeplinesc sarcinile care deriv din fi a postului pe care l ocup , precum i sarcinile primate de la Directorul de magayin (DM). Dintre acestea putem enumera: conducerea si instruirea angaja ilor din subordine; planificarea personalului cu productivitate ridicat departamentului; nlocuirea/reprezentarea Directorului de magazine n cel mai bun mod cu putin , preluarea complet a responsabilit ilor n lipsa acestuia corespunz toe indica ilor scrise. n subordinea efilor de raion se afl Asisten i de Vnz ri. Ace tia trebuie s ndeplineasc urm toarele sarcini: asigurarea condii ilor de vnzare, a plas rii m rfurilor la raft conform sistemelor firmei; sguran a m rfurilor; cre terea vnz rilor, cre terea productivit ii muncii. i respectarea costurilor de personal ale

II. Atragerea resurselor umane in cadrul S.C. Altex Romania S.R.L. 1. Planificare pesonalului

Planificarea personalui se remarc printr-o organizare ce prive te n viitor, orientat dup un concept de planificare i strategie al companiei cu privire la capacit ile de persoan , aflat n strns interac iune cu celelalte domenii de planificare, mai cu seam cu cele ce in de expansiune.

Planificarea personalului este i un element central al politicii de personal i urm re te elul concret de a pune la dispozi ia companiei, angaja i corespunz tori din punct de vedere al num rului n momentul i la locul potrivit. Planificarea personalului se mparte n urm toarele planific ri par iale: planificare necesar personal; planificare aprovizionare personal; planificare reducere personal; planificare dezvoltare personal; planificare implicare personal; planificare costuri personal.

Planificarea necesarului de personal se realizeaz innd cont de urm torii factori: necesar de personal pe baza expansiunii planificate; exploatarea poten ialelor de optimizare a proceselor; cifre de realiz ri ale unit ilor separate de organizare; acoperirea timpului de lucru legal dorit; timp par ial de lucru i angaja i pe periode de timp limitate; reducerea planificat de personal; fluctua ii normale; absen e n condi ii speciale (de exemplu,concediu de maternitate, de cre tere a copilului) bugetul existent (date rezultat).

Planul necesar de personal trebuie ntocmit anual n perioada fazei bugetare de c tre departamentele de specialitate pe baza centrelor de cost respectiv la nivelul filialelor. El con ine num rul de angaja i planificat pe centrul de cost, cheltuielile aferente, precum i deosebirile n func ie de tipul de angajare: perioad nedeterminat , determinate de timp. n filiale aceast planificare va fii coordonat de Directorul de Vnz ri. Planul trebuie verificat i aprobat de Conducerea Companiei. n acest plan sunt cuprinse att datele de intrare, pozi ia ierarhic precum i date cu privire la salariile angaja ilor planifica i. Pe baza acestui plan de necesar de personal, departamentul de Resurse Umane va ntocmi a a numitul plan de achizi ie. Planul de recrutare sau cel de achizi ie se bazeaz pe planificarea de necesar de personal aprobat i are valabilitate att timp c t pot fi men inute estim rile respective ale planific rii necesarului. Odat cu modificarea uneia sau mai multor estim ri trebuie corectat planul de necesar. Planul de achizi ie are urm toarele con inuturi:

luna n care trebuie ocupat pozi ia; luna nceperii recrut rii pentru pozi ia dat ; denumirea pozi iei; departamentul care anun pozi ia; numele noii persoane care a fost angajat . c utarea

Conform acesui plan de achizi ie, departamentul de Resurse Umane demareaz departamentul de Resurse Umane un document

pesonalului. Pentru toate noile pozi ii care nu sunt aprobate n planul de achizi ie trebuie s existe la scris din partea Conducerii societ ii. Planul de achizi ie con ine interac iuni n timp care rezult din plec ri planificate, permanente. 2. Integrarea angaja ilor Noul coleg este prezentat n magazin de c tre BK i este ndrumat c tre persoana desemnat spre a-i fi tutore. Att tutorele ct i RM au sarcina de a-i prezenta noului angajat detaliile cu privire la sarcinile si responsabilita ile ce ii revin si de a-l ajuta s dezvolte rela ii de munc adecvate cu noii s i colegi. Prin activitatea de integrare i orientare a noului angajat se urmare te: s oferim noului angajat o imagine de ansamblu a companiei / magazinului; s definim exact pozi ia pe care o ocup dispozi ie; s promov m o bun imagine a companiei astfel nct noul angajat s doreasca s se integreze. Noului coleg i se explic care este ierarhia n cadrul magazinului, este instruit pentru desfa urarea activit ii n locul de munc , i se explic procedurile de lucru ale magazinului. Sfar itul perioadei de proba - pe ntreaga durat a perioadei de prob noul angajat este evaluat att de c tre tutore ct i de RM/SM. n cazul contractelor pe perioad determinat de 3 luni perioada de prob este de 5 zile lucratoare; n cazul contractului pe perioad nedeterminat perioada de prob este de 30 zile calendaristice (n cazul angaj rii in func ie de conducere pe durata nedeterminat , per de proba este de 90 zile). Cu 5 zile inainte de expirarea perioadei de proba n cazul contractelor ncheiate pe perioada nedeterminat , (o zi nainte n cazul contractelor ncheiate pe per determinat ), tutorele/ BK comunicala Departamentul Resurse Umane formularul Evaluarea perioada de proba vizat de c tre Seful/Directorul de Departament prin care angajatul este sau nu este confirmat pe post. Pe durata i raporturile ierarhice cu celelate posturii; s -i comunic m noului angajat ce se asteapt de la el i care sunt resursele care i se pun la

perioadei de proba, ncetarea contractului poate avea loc n urma unei notific ri prealabile adus la cunostin a celeilalte p r i cu cel pu in 24 ore de la luarea acestei m suri.In situa ia n care angajatul nu reu e te s dep easc perioada de prob , contractul de munc ncheiat cu SC Altex Impex SRL nceteaz n urma unei notific ri ntocmite de c tre angajator. In acest sens, Specialistul HR aduce la cuno tin a angajatului decizia luat , iar aceasta urmeaz s i produc efectul n 24 de ore de la comunicare. III. Asigurarea resurselor umane n cadrul S.C. Altex Romania S.R.L. Recrutarea resurselor umane Recrutarea de personal reprezint modalitatea prin care organiza ia asigur necesarul de personal att pentru central ct i pentru filiale. Recrutarea de personal este necesar n momentul n care: posturile vacante (prin plecarea / anun area plec rii unor angaja i/intrarea angajatului n concediu de maternitate, concediu cre tere i ingrijire copil pana la vrsta de 2 ani); modificarea organigramei (m rirea / mic orarea organigramelor); promovare intern ; apari ia unor posturi noi; delegarea temporar sau permanen a unor angaja i la alte magazine; deschiderea unui magazin nou;

Pentru magazinele noi recrutarea i selec ia de personal se face de c tre Departamentul de Resurse Umane din Centrala n colaborare cu Departamentul Vnz ri. n magazinele existente pentru locurile r mase vacante n timp se organizeaz recrutarea i selec ia de personal la nivel local ( cu excep ia postului de Director Magazin) cu sprijinul Departamentului de Vnz ri i al Departamentului Resurse Umane din Central . Stabilirea nevoii de recrutare se realizeaza de c tre BK(SM dupa caz): prin compararea organigramei aprobate (primit de la DHR) cu personalul existent n magazine DHR / DR ( Departamentul Retail) prin modificarea organigramei aprobate. Recrutarea de personal poate fi: recrutare intern prin schimbarea func iei unui angajat existent (nlocuire, promovare) n acord cu politica intern a companiei. Recrutarea intern se realizeaz prin anun uri interne n cadrul filialei, f cute public prin afi are la avizier n cadrul filialei.

recrutarea extern organiza iei.

prin recrutarea

i selec ia persoanelor pe pia a muncii extern

Recrutarea reprezint activitatea de c utare i atragere n organiza ie a unui grup de persoane capabile i interasate s ocupe posturile disponibile. Mediile folosite pentru recrutare sunt n general urm toarele: presa scris , internetul si afi area out-door. Anun urile de angajare prezint o serie de modalit i de publicare, respectiv: publicitatea anun urilor n presa scris :n ziarele locale, na ionale n func ie de specificul postului; publicarea anun ului pe site-uri de recrutare (de exemplu, Best jobs); afi area posturilor pe panouri, postate la locul de construc ie al magazinelor; afi area la avizier i publicarea anun urilor pe pagina de web a firmei sau intranet a locurilor vacante n cazul recrut rii interne. Continutul unui anun este compus din: sigla firmei (apare n cazul anun urilor publicate n presa scris n formatele mari i pe toate anun urile care sunt publicate pe internet) loca ia unde este postul disponibil; denumirea postului/posturilor; profilul candidatului ce cuprinde condi iile pe care trebuie s le ndeplineac candida ii pentru a participa la procesul de selec ie a postului respectiv; responsabilit ile postului respectiv ce sunt, n general, desprinse din fi a postului; oferta unde sunt men ionate elemente ce reprezint atractivitatea pentru candidat (nu sunt informa ii exacte cu privire la salariu); datele de contact loca ia unde candida ii pot trimite aplica iile; Forma anun urilor n presa scris poate fi: pentru formele mari de anunt, cu sigla Altex sus n pagina de anunt i cu descrierea a ce se cere i ce se ofer , a a cum este prezentat mai jos; pentru formatele mai reduse ca dimensiune , se folosesc anun uri f r sigla firmei.

ANGAJ M persoane dinamice i entuziaste pentru postul de:


ASISTENT VNZ RII

Noi cerem: minim studii medii finalizate bune abilit i de comunicare orientare c tre client cuno tin e operare PC (Word, Excel) experien a nu este necesar dar este binevenit

Noi oferim: - un pachet salarial motivant - cursuri de preg tire profesional - posibilit i de promovare n cadrul companiei - un mediu de lucru dinamic i pl cut Dac i tu crezi n valorile ALTEX:

Clientul n centrul aten iei Inova ie Competen Spirit tn r Respect TE A TEPT M N ECHIPA NOASTR ! Timite CV-ul t u pe adresa: resurse.umane @bucuresti.altex.ro sau fax 0213199939

Forma anun urilor publicate pe internet este restric ionat de c tre fiecare site n parte, n acest sens trebuie avut n vedere s se introduc toate elementele de con inut men ionate anterior ntr-o form ct mai apropiat de anun ul mare din presa scris . Procedura de publicarea anun urilor presupune urm toarele etape: apari ia necesit ii de a ocupa un post, trebuie semnalat n scris de c tre directorul de magazin(DM) aprobat n scris de c tre Directorul regional de vnz ri (ASM) i de c tre Directorul de Resurse Umane ( HR Manager) cu men ionarea modalit ii de publicare (ziar/internet) a num rului de apari ii i a m rimii anun ului. publicarea anun urilor n presa scris se face n cadrul filialei numai cu aprobarea n scis pe machet (care este conform standardului), a Directorul degional de vnz rii (ASM) care semneaza contractul de publicitate i macheta. Selec ia publica ilor n care va ap rea anun ul va fi f cut de ASM. Pe baza cererii aprobate, referentul resurse umane va ntocmi anun ul ce va fi trimis pentru machetare. Publicarea anun ului de recrutare pe internet se face cu aprobarea Directorului de resurse umane din central . Selec ia candida ilor Procesul de selec ie presupune primirea i introducerea aplica ilor n bazade date. Aplica ia este un set de documente compus din: y y C.V. (obligatoriu); scrisoarea de inten ie (n care se reg sesc informa ii cum sunt: denumirea pozi iei pentru care aplic candidatul, precum i alte date ce privesc n special motiva ia candidatului, preferin e salariale); y y y poz recent (m rimea la aprecierea candidatului,decent ); copii xerox dup diplomele de studii, alte documente care atest calific rile candidatului; alte documente.

Colectarea aplica ilor se face prin fax; e-mail; po t ; depunerea aplica iilor n magazin. Etapa 1: Trierea i analiza aplica ilor se face de c tre Bookeepper urm rind 2 cerin e obligatorii: y Varsta: minim 21 ani mplini i i Directorul de magazin

Nivelul de studii: minim diploma de bacalaureat (aceast condi ie nu este obligatorie pentru magazioneri)

n cazul n care se dore te reangajarea unei persone care a mai lucrat la Altex trebuie solicitat aprobarea Directorului de vnz ri (ASM) i Directorul de resurse umane (HR Manager). Dac angajatul care dore te a fi angajat este rud de gradul I cu Directorul de magazine (DM) trebuie ntrebat Directorul regional de vnz ri. Etapa 2: Programarea candida ilor la interviu (n cazul n care cele 2 condi ii obligatorii nu sunt men ionate in CV solicita i telefonic aceste informa ii) Etapa 3: Interviul de selec ie: Urm re te ob inerea informa iilor despre: preg tirea profesional / Studii; experien a anterioar ; motiva ia de a munci; a tept ri salariale; disponibilitatea de angajare / preaviz. Urm re te evaluarea: capacit ilor de comunicare, rela ionare, inv are; atitudinii

Etapa 4: Testarea abilitatilor comerciale pentru asistenti vanzari aplicare Chestionar abilitati comerciale Etapa 5: Completarea de catre BK a formularului FISA INTERVIU Etapa 6: In cazul n care un candidat este considerat potrivit i se comunic telefonic, decizia de angajare i sunt invita i pentru realizarea formalit ilor de angajare. Fiecare angajat trece n principiu prin dou interviuri, la care particip doi evaluatori, iar naintea desf ur rii primului interviu, completeaz obligatoriu fi a personal. n timpul desf ur rii interviului (la final) se negociaz cu aplicantul clauzele contractual care se vor aplica n cazul n care candidatul va fi selectat pentru angajare, n acest sens se va completa fi a de interviu. Evaluarea candida ilor se face n scris pe formularul standard de chestionare abilit i comerciale de c tre evaluator imediat dup desf urarea interviului prin realizarea unei evalu ri

comune. Pentru decizia final de angajare au importan formularului de evaluare. Dup

i not rile realizate de evluatori la finalul

realizarea interviurilor cu to i candida ii, se rev d documentele i sunt invita i pentru

candida ilor care au fost re inu i i se ia decizia final cu privire la angajare. n cel mai scurt timp posibil se comunic candida ilor selecta i pentru angajare decizia pozitiv relizarea formalit ilor de angajare. Evaluatorul care are o leg tur de rudenie sau prietenie cu candidatul nu poate decide singur referitor la angajarea acestuia n Altex Romania. Toate documentele completate pe parcursul selec iei unui candidat vor fi ata ate aplica iei acestuia, iar n cazul angaj rii toate aceste documente vor face parte din dosarul personal. Anun area candida ilor selecta i pentru angajare se va face telefonic, acesta va fi invitat pentru semnarea contractului. espo Pregatirea dosarului de angajare Se explica viitorului angajat etapele prealabile angaj rii.Se nmneaz documentele prealabile angaj rii: y y Oferta de angajare Solicitare reparti ie de la Agentia Pentru Ocuparea For ei de Munc din de domiciliu (Aten ie: se completeaz datele personale, nedeterminat y y i data de ncepere a activit ii) datele personale ale Situ ia privind locurile de munc vacante Solicitare analize medicale la angajare (Aten ie: se completeaz angajatului) y y y 3. Fisa de expunere la riscuri profesionale Adeverin a de la fostul loc de munca care s dovedeasc contribu ia laCAS Lista cu documentele necesare dosarului personal al angajatului sectorul / jude ul durata contractului determinata / urm toarele

Pregatirea pesonalului

n cadrul firmei Altex preg tirea personalului se realizeaz prin instruirea n timpul lucrului precum i prin instruirea n afara firmei. Instruirea n timpul lucrului se realiizeaz n practic a muncii specifice de c tre angajat dup ce prime te n prealabil toate explica ile i detaliile referitoare la modul de efectuare. Instruirea n afara firmei se realizeaz prin participarea salaria ilor la training-uri necesare postului ocupat.

Preg tirea profesional este asigurat de totalitatea ac iunilor de formare i perfec ionare n vederea exercit rii n mod ct mai eficient a profesiei. Preg tirea profesional este un proces de instruire, pe parcursul c ruia participan ii dobndesc cuno tin e teoretice i practice necesare desf ur rii activit ii lor prezente. Prin formare profesional se urm re te dezvoltarea unor capacit i noi, n timp ce prin perfec ionare profesional se vizeaz mbun t irea capacit ii existente. Responsabilitatea preg tirii profesionale, a instruirii angaja ilor revin att compatimentului de resurse umane, ct i efului fiecarui raion (RM) component al organiza iei. Compartimentul de resurse umane concepe i coordoneaz programul de preg tire, asigur mijloacele necesare realiz rii preg tirii. efii de compartimente furnizeaz angaja ilor. Procesul de instruire nu trebuie l sat s se desf oare la ntamplare, ci n baza unui program de instruire. Un program eficient de instruire trebuie s cuprind urm toarele activit i: a) Identificarea nevoilor de instruire a personalului: analiza firmei analiza postului analiza performan elor angajatului b) Stabilirea obiectivelor instruirii: se stabilesc pentru fiecare post n parte; sunt adaptate la persoana, persoanele care vor fi instruite; indic ce performan e se a teapt s ating cei instrui i; c) Stabilirea con inutului programului de instruire: activit ile localizarea (locul, locurile unde se desf oar ) perioadele, duratele furnizorii de instruire (lectorii) alocarea i mp r irea bugetului instruirii pe activit i participan ii informa ii privind preg tirea angaja ilor, asigur supravegherea preg tirii, conduc preg tirea la locul de munc , urm resc evolu ia poten ialului

d) Alegerea metodelor (formelor) de instruire:

la locul de munc n afara locului de munc e) Evaluarea instruirii, pe baza unor criterii stabilite n prealabil prin testare rezultatele activit ii chestionare Identificarea nevoilor de instruire a personalului Nevoile de instruire reprezint diferen a actual sau viitoare ntre performan a dorit ob inut , care pot fi remediate eficient printr-un program de instruire. y Analiza firmei Sunt examinate obiectivele firmei i factorii care pot influen a aceste obiective n perioada urm toare, pentru a se evita conceperea unor programe de instruire n domenii ce vor devenii inutile n viitor. Este evaluat oferta de angaja i capabili din firm , pentru a constata dac avem sau nu deficit de competen e n anumite domenii. Se are n vedere c pot ap rea nevoi de instruire i prin: i cea

introducerea unor noi tehnologii sau proceduri de lucru; preg tirea promov rii unor angaja i; nlocuirea unor demisionari; orientarea i integrarea noilor angaja i. Analiza postului Sarcinile fiec rui post trebuie specificate astfel nc t s devin clare pentru fiecare angajat cuno tin ele (ce trebuie s tie), calit ile (ce trebuie s poat realiza) i atitudinile (cum trebuie s perceap postul) necesare parforman ei. y Analiza performan elor angaja ilor Sunt evaluate abilit ile, cuno tin ele i interesele angaja ilor n compara ie cu cerin ele postului, folosind n acest scop fi ele de evaluare a performan elor. Se apeleaz chiar i la chestionarea angaja ilor n leg tur cu nevoile lor de instruire. Succesul instruirii se asigur atunci cnd:

se constat o lips a abilit ilor i deprinderilor; angaja ii au capacitatea i dorin a de a nv a;

conducerea firmei ncurajeaz instruire. Obiectivele instruirii

dezvoltarea profesional

i aplicarea cuno tin elor dob ndite n

Obiectivele instruirii se refer la acele aspecte ale muncii pe care angaja ii vor ajunge s le cunoasc i s le poat realiza la sfr itul programului de instruire. Obiectivele servesc drept criterii n raport cu care este evaluat necesarul unui program de instruire.Obiectivele rezult din analiza nevoilor de instruire. Trebuie definit pentru fiecare post comportamentul caracteristic performerilor, a celor mai buni. Trebuie descrise cuno tin ele i calit ile prin care ace tia i men in rezultatele la un nivel ridicat. Obiectivele instruirii vor viza tocmai dobndirea acestor cuno tin e, atitudini, deprinderi dar i aplicarea lor cu succes n activitatea curent .

 Stabilirea con inutului programului de instruire Determinarea con inutului programului de instruire se face pe baza obiectivelor fixate, men ionnd: locul, perioada de desf urare i durata; tematica ce va fi abordat ; metodele de instruire (predare teoretic , stil interactiv, grupuri de lucru); resursele materiale i umane ce vor fi alocate. La Altex cei care se ocup de intruire sunt desemna i dintre angaja ii firmei care ocup posturi de conducere sau care au experien angaja i speciali ti din exterior. Instruirea are ca scop nv area, adic deprinderile i comportamentul angaja ilor. Pentru ca instruirea s - i ating scopul, un instructor trebuie s aib n vedere principiile de nv are: s ofere la nceputul cursului o privire de ansamblu asupra con inutului acestuia i a utilit ii sale practice; o schimbare relativ permanent n cuno tin ele, i rezultate deosebite. Ace tia cunosc mai bine firma i problemele cu care se confrunt . Dac nu se dispune n cadrul firmei de instructori specializa i, vor fi

s fac accesibil materialul prezentat; informa ia trebuie dozat cu grij , pentru a putea fi re inut mai u or; s prezinte materialul ntr-o ordine logic , fiecare segment al instruirii s fie organizat astfel nc t s se construiasc pe cele precedente; s organizeze un curs ct mai practic cu putin . Dac este necesar asimilarea unor aspecte teoretice, aceasta trebuie realizat n corela ie cu elementele practice, specifice muncii celor instrui i. Aceasta permite modelarea cuno tin elor i deprinderilor angaja ilor ntr-un mediu n care gre elile nu cost .

s comunice cu cei pe care i instruie te. Instructorul, adic seful de raion (RM) trebuie s ncurajeze ob inerea de c tre participan i a feedback-ului necesar. Cnd angaja ii sunt informa i corect n leg tur cu progresul nregistrat, ei pot s - i corecteze erorile sau s aib confirmarea n elegerii corecte a ceea ce se pred . Alegerea metodelor de instruire

Alegerea celei mai potrivite metode de instruire este condi ionat de: num rul participan ilor, constrngerile bugetare, experien a instructorilor, resursele de timp i materiale disponibile. Este de preferat men inerea unui echilibru ntre instruirea la locul de munc i cea n afara locului de munc .

Instruirea la locul de munc . Este cea mai folosit metod de instruire. Angajatul este plasat ntr-o situa ie de munc obi nuit , prezentndu-i-se modalitatea de ndeplinire a sarcinilor sale ca i dedesubturile meseriei. Instruirea n fara locului de munc . Instruirea poate fi ini iat i n afara locului de munc , n cadrul unui centru de instruire, sau chiar n cadrul firmei, dar ntr-un cadru special rezervat. Angaja ii pot nv a ntr-un mediu relaxant, departe de presiunea locului de munc , acest lucru facilitnd concentrarea.

 Evaluarea instruirii Ultima faz a instruirii const n evaluarea rezultatelor acesteia.Se poate considera c instruirea a fost reu it dac :

a condus la o modificare de comportament a angaja ilor i la acumularea unor noi cuno tin e i deprinderi; angaja ii aplic la locul de munc cele nv ate; resursele materiale i de timp au fost alocate eficient; Evaluarea rezultatelor instruirii permite:

retragerea pe viitor a programelor ce s-au dovedit a fi inutile; identificarea i remedierea sl biciunilor unui program de instruire; aprecierea rezultatelor instruirii; adaptarea programului la specificul firmei; Printre metodele de evaluare a rezultatelor instruirii enumer m:

interviuri cu angaja ii; observarea direct ; testarea; utilizarea chestionarelor fi elor de evaluare

FI A DE EVALUARE A UNUI PROGRAM DE INSTRUIRE

Data _________________________________________________ Titlul programului de instruire _____________________________ Numele instructorului ____________________________________ V rug m s evalua i instructorul i programul de instruire oferit, conform punctajului de mai jos: Nu sunt de accord = 1 Par ial de acord = 2 De acord = 3 Programul de instruire Obiectivele au fost clar stabilite la nceputul programului Materialul prezentat a vizat atingerea acestor obiective

Programul a furnizat noi idei, tehnici, cuno tin e, precum i modalitatea de aplicarea acestora n activitatea curent Durata isntruirii a fost stabilit corect Instructorul A fost bine preg tit A prezentat materialul ntr-o manier organizat A reu it s ne atrag i sistematic A folosit exemple i materiale relevante pentru subiectul discutat i cu aplica ii practice i s ne men in interesul fa de problemele discutate A izbutit s stabileasc rela ii apropiate cu to i participan ii Total punctaj Ce a i reu it s nv a i de-a lungul cursului i v-a fost deosebit de util dup aceea? _____________________________________________________

Care ar fi principalele deficien e sau probleme legate de cursul la care a i participat? ____________________________________________________

Aprecia i ct de util v este, n general, acest curs de instruire ____________________________________________________

n ce m sur crede i c ar fi diferit activitatea i rezultatele dvs. n absen a acestui program de instruire? _____________________________________________________

Semn tura ______________

Punctajul ob inut 9-17 18-21 22-27

Calitatea programului de instruire Nesatisf c toare Satisf c toare Foarte bun

CONCLUZII n ceea ce prive te selectarea, recrutarea, angajarea i promovarea firma n aceast privin prezint avantaje i dezavantaje. Ca dezavantaje privind recrutarea putem men iona: costuri de recrutare pentru nlocuirea persoanelor care au p r sit firma; ntreruperi n derularea anumitor proiecte, activit i; pierderea investi iilor care s-au f cut n capitalul uman; costuri de instruire suplimentar pentru noii angaja i; costuri de acomodare; dificult i n atragerea de nou personal. Ca avantaje putem specifica: angajarea de personal tn r; selec ia exigent evit concedierile de mai trziu. Procesele de selectare, angajare i promovare sunt cel mai bine eviden iate de firm , utiliznd cele mai noi metode privind acestea. n cadrul selec iei noilor angaja i cererea de angajare precum i curriculum vitae joac un rol important ajutnd la selectarea unui personal ct mai bun deoarece acestea cuprind date importante cu privire la noii angaja ii.