Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

„CHIPUL DIN OGLINDĂ”

Data:
Unitatea de învățământ: GPN troislav
Propunător; Prof. înv. preșc. Fintoiu Denisa
Nivel: II (Grupa mare)
Grupa: Fluturașii
Tema anuală: CINE SUNT/SUNTEM
Tema proiectului: Eu și universul meu
Tema săptămânii:Poveste despre mine
Tema activității: Chipul din oglindă
Tipul activității: Consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi.
Forma de realizare: Activitate integrată: ADP+ADE(DȘ1+DEC1)+ALA
Durata: o zi
Locul de desfășurare: sala de grupă

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE


⸎ Activități de dezvoltare personală(ADP):
 Întâlnirea de dimineață: „Cu cine vrei să semeni?” (salutul, prezența, calendarul naturii, împărtășirea cu ceilalți, noutatea zilei).
 Rutine: • „Ca mine altul nu-i”-formarea deprinderii de a se percepe pe sine ca persoană unică.
 Tranziții: • ,,Ca să fiu copil voinic!” (joc imitativ)
• ,,Bat din palme clap, clap, clap!”(joc imitativ)
• „Dacă vesel se trăiește”(cântec)
1
⸎ Activități Liber Alese (ALA 1) pe centre de interes:
 Bibliotecă: ,,Corpul meu”(citire de imagini)
 Joc de construcție: ,,Rafturi pentru haine”(îmbinarea și suprapunerea pieselor lego).
 Științe: „De ce sunt unic?”(convorbire)

⸎ Activități pe Domenii Experiențiale (ADE):


 Domeniul Științe(Cunoașterea mediului)- joc didactic:,,Corpul meu”
 Domeniul Estetic și creativ (Educație Artistico-Plastică) - ,,Autoportret” (desen în oglindă)

⸎ Activități Liber Alese (ALA2) de relaxare, recuperare și recreere:


 Joc de mișcare:,,Dințișorii veseli”
 Joc senzorial:,,Ce ai atins?”

Dimensiuni ale dezvoltării:


A.1. Motricitate grosieră și motricitate fină în context de viață familiare.
A.2. Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării.
A.3. Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personală.
B.2. Comportamente prosociale, de acceptare a diversității.
B.3. Conceptul de sine.
C.1. Curiozitate, interes și inițiativă în învățare.
C.2. Finalizare a sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități).
C.3. Activarea și manifestarea potențialului creativ.
E.3. Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare.

2
Comportamente vizate:
A.1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specific vârstei;
A.1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate
A.2.1. Utilizează simțurile (văzul, auzul, mirosul, simțul tactil, etc.) în interacțiunea cu mediul apropiat;
A 3.2.Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale;
B.2.1. Exprimă recunoașterea și respectarea asemănărilor și deosebirilor dintre oameni;
B.3.1. Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diverse situații educaționale;
B.3.2. Își promovează imaginea de sine, prin manifestarea sa ca persoană unică, cu caracteristici specifice;
C.2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență;
C.3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, musicale și practice, în conversații și povestiri creative;
E.3.4.Demonstrează cunoașterea poziției omului în univers, ca parte a lumii vii și ca ființă socială.

Scopul activității
 Consolidarea cunoştintelor privind alcătuirea corpului uman;
 Exersarea unor deprinderi plastice prin completarea în mod original a spațiului de lucru, folosind tehnicile specifice.

Obiective operaționale:
 să descrie imaginea colegilor după criterii simple : culoarea pielii, a ochilor, părului, înălțimea, dimensiunea ;
 să facă comparaţii între corpurile colegilor de grupă ;
 să enumere părţile componente ale corpului uman ;
 să explice caracterul utilitar al părţilor corpului ;
 să argumenteze prin propriile cuvinte importanţa regulilor de igienă ;
 să identifice caracteristici comune și diferențe între băiat şi fetiță ;
 sa diferentieze materiale si instrumente de lucru si sa aplice reguli de utilizare a acestora;
 să realizeze lucrarea, utilizând corect tehnica desenului, respectând cerințele;
3
 să respecte poziția corecta a corpului faţă de suportul de lucru;
 să aprecieze lucrările tuturor copiilor.

Strategii didactice:
 Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, jocul didactic, cubul, exercițiul, problematizarea, turul galeriei, munca
independentă.
 Material didactic:cub mare colorat în diferite culori, plicuri colorate, oglinzi, carioci, creioane, foi albe, fețe vesele, marker, tabla, cuburi
lego, imagini cu corpul omenesc.
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.

Modalități de evaluare:
 Forme de evaluare:evaluarea curentă
 Metode de evaluare:observarea curentă, verificarea orală, examinarea prin probe practice, aprecieri verbale generale și individuale, expoziție
de lucrări.

Bibliografie:
***„Curriculum pentru educația timpurie”,2019.
***,,Panorama activităţilor instructiv - educative în grădiniţa de copii", Bucureşti, 2000.
Popa, Valerica, ,,Activităţi de educaţie plastică", Editura v 81 Integral, Bucuresti, 2000.

4
SCENARIUL ACTIVITĂȚII

Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineață.


Salutul este inițiat de educatoare prin următoarea formulă :„Dimineața a sosit,/Toți copiii au venit,/În semicerc ne așezăm,/Și frumos ne
salutăm .Copiii vor continua cu salutul ce se practică de obicei la întâlnirea de dimineată, și anume salutarea colegului din partea dreaptă cu formula
,,Bună dimineața, fluturaș (numele colegului)”.

Se va face prezența: Educatoarea numește un copil care va așeza pe covor fluturașii cu numele copiilor, citește numele copiilor iar fiecare copil își
va alege de pe covor fluturașul propriu și îl va așeza pe petalele florii destinată copiilor prezenți. Fluturașii copiilor absenți vor fi așezați pe frunzele
florii.

Copiii împreună cu educatoarea reactualizează „Calendarul naturii” cu simbolurile specifice. Se reaminteşte anotimpul în care ne aflăm, cum este
vremea afară, îmbrăcămintea corespunzatoare anotimpului.Apoi, copiii își aleg de pe covor emoticoane cu fețe vesele sau triste și explică alegerea
făcută. Copiii vor răspunde la întrebarea: Cu cine vrei să semeni? și își vor argumenta răspunsurile (împărtășirea cu ceilalți).

Noutatea zilei și captarea atenției se va realiza prin conturarea siluetei unui copil din grupă pe tabla din clasă și provocarea de a ghici forma
reprezentată. Educatoarea le explică preșcolarilor că vor avea de rezolvat mai multe sarcini pentru a învăța lucruri interesante despre corpul lor.
Tranziție: Joc cu text și cânt-„Ca să fiu copil voinic”.
Preșcolarii vor trece la centre unde vor desfășura următoarele activități:
- La centrul Știinte vor purta discuții libere cu tema „De ce sunt unic?”
- La centrul Construcții vor construi rafturi pentru haine prin îmbinarea și suprapunerea pieselor lego.
- La centrul Bibliotecă vor citi imagini reprezentând corpul omenesc cu toate părțile și caracteristicile sale.

Tranziție: ,,Bat din palme”


5
După servirea gustării, copiii vor desfășura jocul didactic ,,Corpul meu” (DȘ1).
Sarcinile jocului: • să răspundă corect cerinţelor sau întrebărilor adresate;
• să respecte regulile impuse de joc.
Reguli de joc:
• Copilul ales trebuie să arunce cubul și apoi să aleagă plicul cu aceiași culoare cu cea de pe cub ;
• Va extrage din plic un bileţelul cu sarcina și va răspunde la întrebare;
• Răspunsul corect va fi aplaudat;
• Dacă răspunsul nu va fi corect, copilul va solicita ajutor din partea colegilor.
Elemente de joc: aplauze, mişcare, recompense.

Tranziție: cântec-„Dacă vesel se trăiește”.


În continuare copiii vor participa la o activitate artistico-plastică(DEC1) unde vor fi provocați să își realizeze autoportetul după ce s-au privit în
oglindă.
În final copiii vor participa la un joc de miscare ,,Dințișorii veseli” și jocul senzorial ,,Ce ai atins?”, vor primi recompense şi aprecieri din partea
educatoarei.

6
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

 DȘ-Cunoașterea mediului: ,,Corpul meu”-joc didactic

DEMERSUL DIDACTIC

STRATEGII DIDACTICE
EVENIMENTUL CONTINUTUL STIINTIFIC Metode și Materiale Forma de EVALUARE
DIDACTIC procedee didactice organizare
1.Moment Asigurarea condițiilor optime pentru buna desfășurare a
organizatoric activității.
Pregătirea materialelor necesare desfășurării activității.
Asigurarea unui climat educațional favorabil.
2.Captarea Captarea atenţiei se va face prin conturarea siluetei unui Conversația Tabla, Frontal Observarea
atenţiei copil din grupă, pe tabla din clasă. marker curentă
3. Anunţarea După recunoaşterea semnificaţiei desenului, copiii vor fi Conversația
temei și anunţaţi că vor participa la un joc didactic numit ,,Corpul Frontal
enunțarea meu” și vor învăța să-şi recunoască şi să-şi denumească Tabla
obiectivelor părţile corpului, să explice la ce folosesc acestea şi cum le Explicaţia Observarea
putem păstra sănătoase. curentă

7
4. Reactualizarea Educatoarea adresează preșcolarilor o serie de întrebări cu Observarea
cunoștințelor. scopul reactualizării cunoștințelor acestora referitoare la Conversația curentă
alcătuirea corpului omenesc. Frontal
• Care sunt părțile mari ale corpului nostru ? Verificarea orală
• Ce părți ale corpului ne ajută să Explicația
vedem/mirosim/auzim/gustăm/pipăim ?”
5. Dirijarea După finalizarea activităților pe centre, se va trece la
învățării . desfășurarea jocului didactic-,,Corpul meu”.
Conversația
Se vor explica regulile şi modul de derulare al jocului : Verificarea orală
• acesta se va desfăşura cu ajutorul unui cub colorat în Frontal
diverse culori și a sarcinilor puse în plicuri colorate în Explicaţia
aceleași culori ca și fețele cubului ;

• pe versurile: „Cubul se roteşte/ Oare la ce culoare se Cub ,


opreşte?”cate un copil, va rostogoli cubul ; Cubul plicuri
• în funcție de culoarea de pe fața cubului, va fi ales un colorate,.
plic. Fiecare plic conține o sarcină;
•copilul răspunde la întrebare. Ceilalții copii aprobă sau Jocul didactic Examinarea prin
dezaprobă răspunsul acestuia. Dacă este nevoie este ajutat probe
de către colegi. Răspunsurile corecte vor fi aplaudate;
• un alt copil va fi ales pentru rezolvarea următoarei Individual
sarcini;
• jocul se finalizează când toate sarcinile din plic sunt
rezolvate corect.
8
Demonstrația
Jocul de probă 
Se verfică modul în care preșcolarii au înțeles Observarea
desfășurarea jocului : curentă
Un copil va arunca cubul și va alege plicul corespunzător
Se vor citi copiilor sarcina din plicul ales.
Exerciţiul
Jocul propriu zis :
Verde: Descrie colegul din faţa ta după culoarea pielii
(alb, negru), a ochilor, părului si după dimensiune (gras
sau slab) ;
Roșu: Evidenţieză asemănările şi deosebirile dintre fată şi Problematizarea
băiat ;
Galben: Ce simţi când te joci cu colegii tai ? ; Aprecierea
Albastru : Enumeră părţile componente ale corpului individuală și
uman ; generală a
Violet La ce folosim… ?”(va stabili caracterul utilitar al răspunsurilor.
părtilor corpului) ;
Explicația
Portocaliu :Argumentează importanţa respectării
normelor de igienă prin explicarea afirmaţiei :
Dințișori și voi, mânuțe,
Ochișori și picioruțe
Sănătoși de vrem să fim
Trebuie să vă……….(îngriim)

9
6. Obținerea Educatoarea adresează copiilor întrebări precum :
performanței. • Despre ce am discutat la această activitate ? Conversația Frontal
• Ce am aflat nou despre corpul nostru ? Verificarea orală
• Care sunt organele de simț ale omului ? Individual
• În ce fel ne sunt de folos organele de simț ?
7. Asigurarea
retenției și Preșcolarii soluționează o serie de sarcini de învățare Munca Examinarea prin
transferului corespunzătoare temei activității, cuprinse în caietul de independentă Caietul Individual probe
muncă independentă. de lucru
Aprecieri verbale

8. Evaluarea și Educatoarea formulează aprecieri globale și individuale Frontal Aprecieri verbale


încheierea asupra desfășurării activitații. Conversația Individual globale și
activităţii individuale.

10
 DEC-,,Autoportret ”-desen în oglindă.

DEMERS DIDACTIC

EVENIMENT STRATEGII DIDACTICE


DIDACTIC
CONȚINUTUL ȘTINȚIFIC Metode și Materiale Forma de EVALUARE
procedee didactice organizare

1.Moment Se creează cadrul necesar bunei desfășurări a activității:


organizatoric
• aerisirea sălii de grupă;

• aranjarea măsuțelor și a scaunelor; Frontal

• pregătirea materialelor didactice pe mese.

2. Captarea Educatoarea le împarte copiilor oglinzi și îi provoacă să Observarea curentă.


atenției ghicească la ce vor fi utilizate.
Conversația Oglinda Frontal Aprecieri verbale.

3. Anunțarea Li se anunță copiilor tema activității și li se explică ce Observarea curentă.


temei și a înseamnă realizarea unui autoportret.
Conversația Oglinda Frontal
obiectivelor Copiii sunt îndrumați să se privească în oglindă și să își
Explicația
deseneze propriul chip, așa cum îl văd ei.
5. Dirijarea Se va trece la realizarea activității artistico-plastice
învățării și „Autoportret”(desen cu cariocă sau creioane colorate) :
Exercițiul Planșe,
obținerea
carioci,
11
performanței Se face intuirea materialelor de pe masa de lucru. creioane
Copii enumeră instrumentele şi materialele folosite pentru colorate.
Conversația
activitate: foaie, creioane colorate, carioci.
Observarea curentă

Se recapitulează regulile de realizare a unei lucrări .


Frontal
plastice :
Explicația
• instrumentele de lucru trebuie utilizate corect;
• menţinem o poziţie corectă a corpului;

• păstrăm curăţenia la locul de muncă.

În continuare educatoarea explică și demonstrează modul Examinarea prin


de lucru:fiecare copil își privește imaginea în oglindă, iar Demonstrația probe practice
Individual
apoi folosind instrumentele de lucru se vor desena pe ei așa
cum se văd în oglindă.

Înainte de începerea lucrului,

se vor realiza exerciţii de încălzire a muşchilor mâinii:

Jocul mâinilor
Exercițiul
„Mâna mea-i ca un cuvânt

Care-ţi răvăşeşte-un gând

Mâna bate, mâna tace

Mâna floare se desface

12
Dacă vrei în sus să zbori,

Fă-ţi degetele pocnitori

Şi pocneşte de trei ori."

După ce şi-au pregătit mânuţele de lucru copiii vor trece la Planșele Aprecieri verbale
lucru. realizate de
Turul
copii
În timpul lucrului educatoarea se va plimba printre măsuţe şi galeriei
va îndruma copiii în realizarea corectă a sarcinii.

Obținerea performanţei se va face prin metoda „Turul


Conversația
galeriei ”, avându-se în vedere obiectivele urmărite, adică Expoziție de lucrări

recunoaşterea părţilor componente ale corpului uman :


• copiii vor preciza care sunt părțile corpului reprezentate în
autoportete ;
• copiii vor denumi stările sugerate de lucrări ;
• copiii vor descrie felul în care au folosit materialele de Explicația
lucru pentru realizarea sarcinii.
• copiii vor identifica autopotretele colegilor și își vor
justifica răspunsurile
6. Evaluarea și La finalul activității se vor face aprecieri generale și Aprecieri verbale
încheierea individuale asupra modului de participare a copiilor la individuale și
Conversația Fețe Frontal
activității activități, pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. globale asupra
zâmbitoare.
Individual desfășurării
Copiii primesc drept recompense fețe zâmbitoare.
activității.

13
14

S-ar putea să vă placă și