Sunteți pe pagina 1din 3

GPP/ GPP/ Suma alocată pentru salarizarea cadrelor

Grupe/clase
CPP 3 ore Grupe/clase
CPP 6 ore didactice prin decizia Consiliului municipal Indicați (enumerați) specialitatea
organiza elevi organiza elevi Chișinău (septembrie 2022) Scrieți actul administrativ instituțional privind organizarea cadrelor didactice de la grupele/clasele
Sectorul Instituția de învățământ t încadrați te încadrați mii, lei grupelor/claselor cu program prelungit cu program prelungit
1 BotanicaGimnaziul „Decebal” 4 106 0 0 20.40 Ordinul nr.108-ab din 08.09.2022 învățători
Pedagogie în învățământul primar,
2 BotanicaGimnaziul „Galata” 8 209 0 0 40.70 Ordinul nr.131 ,,ab” din 01.09.2022 profesor limbi,,Pedagogie
specialitatea moderne și și clasice.
învățământ
3 BotanicaGimnaziul „Nicolae H.Costin” 8 200 0 0 40.70 Ordinul 199 -p- din data de 01.09.2022 primar”
4 BotanicaGimnaziul nr. 102, Brăila 0 0 1 30 20.40 Ordinul nr.88
organizare din 01.09.2022
și funcționare a claselor și grupelor cu program prelungit și Învățător la clasele
9 învățători primare
care dețin specialitatea de
5 BotanicaGimnaziul nr. 31 9 241 0 0 44.00 în conformitate cu ordinul DGETS) învățător la clasele primare.
6 BotanicaGimnaziul nr. 49 3 74 1 23 35.60 Ordinul nr. 24ab din 09.09.2022 învățător învățământul primar
7 BotanicaGimnaziul nr. 68, Dobrogea 7 151 0 0 35.60 Ordin nr. 58-ab din 09.09.2022 învățător
învățător, psihopedagog, profesor de
8 BotanicaIP ȘP nr. 152 „Pas cu Pas” 6 154 7 189 96.20 Ordinul 69-ab din 09.09.2022
(https://alexandrucelbun.md/wp-content/uploads/2022/09/grupa-cu- l.engleză
9 BotanicaIPLT „Alexandru cel Bun", Sângera 21 617 0 0 120.00 pr.prel_.2022-SEM.pdf) învățător
învățător clasele
clasele primare/educator
primare (7), profesor
10 BotanicaIPLT „Dimitrie Cantemir” 8 200 1 27 46.80 ordin nr.01-18/117ab din 12.09.2022 limba și literatura rusă (1)
11 BotanicaIPLT „Liviu Rebreanu” 8 223 0 0 50.00 Ordinul nr. 2 din 05.09.2022 Pedagogia învățământului primar
12 BotanicaIPLT „Mihai Grecu” 6 255 1 45 50.80 Ordin
Ordinulnr.133-ab din09.09.2022
nr. 117 din 05.09.2022 Cu privire la organizrea grupelor cu profesor
13 BotanicaIPLT „Nicolae Iorga" 12 378 0 0 45.40 program prelungit în anul de studii 2022-2023 învățători la clasele primare
14 BotanicaIPLT „Petru Movilă" 1 27 3 87 32.30 Ordin nr.15 din 12.09.2022 Învăţământ primar, limbi străine
15 BotanicaIPLT „Traian” 15 450 0 0 73.90 ordinul DGETS 1063 din 08.09.2022, ordinul intern 247-ab din 09.09.20învățători clase primare
16 BotanicaIPLT
Liceul„Tudor
TeatralVladimirescu”
Orășenesc „Iurie 7 210 0 0 33.20 Ord. nr.194 an din 08. 09. 2022 Învățător
teatrale-1,clase primare
profesor de limba și literatura
17 BotanicaHarmelin” 5 150 0 0 23.00 Ordin Nr.1068 din 08.09.2022 al DGETS rusă-1
Invățător în clasele primare-11;
18 BotanicaLT „Bogdan Petriceicu Hașdeu" 9 260 0 0 45.80 Ordinul 01-15/158 din 12.09.2022 profesoară de limba şî literatura rusă -1
19 BotanicaLT „Iulia Hasdeu” 13 391 0 0 66.00 Ordinul intern nr. 233-p din 12.09.2022 Învățător
20 BotanicaLT „Mihai Eminescu” 7 182 1 28 55.90 Ordinul Invatatori
Învățământul primar (toate 9 cadre
21 BotanicaLT „Mircea cel Bătrân” 9 250 0 0 45.80 Ordinul
Ordinul nr. 152 „ab”
nr.44-b din 13.09.2022
din 09.09.2022 ,,Cu privire la organizarea grupelor cu didactice)
învățământ primar; 1 cadru didactic -
22 BotanicaLT „Pro Succes” 12 335 0 0 61.00 program prelungit în anul de studii 2022-2023” Pedagogia în învățământ preșcolar.
23 BotanicaLT „Rambam" ORT 4 110 0 0 20.90 Ordin nr. 212ab din09.09.2022 invăţători
24 BotanicaLT PA „Elena Alistar” 11 333 0 0 55.90 Ordin învățător la clasele primare
25 BotanicaLT PS „Gloria" 13 325 0 0 66.10 Ordin nr. 50(a) din 05.09.2022 13
26 BotanicaŞcoala primară „Spiridon Vangheli” 14 350 0 0 72.00 Ordin nr. 48-ab din 08.09.2022 Învățământ primar
27 BotanicaȘP nr. 120 10 298 0 0 50.80 Hotărârea Consiliului de administrație nr.1 din 06.09.2022. Toți (10) învățători la clasele primare
28 BotanicaȘPG nr. 124 2 62 0 0 10.20 Ord.nr.1074 din 08.09.22 al DGETS și ord.intern nr. 34.ab din 12.09.22 Învățători la cl. primare
4 cadre didactice, specialitatea -
29 BuiucaniCE „Trușeni” 0 0 2 73 20.30 Ordinul nr. 57 din 05.09.2022 învățământ primar
30 BuiucaniGimnaziul „Ion T.Costin" 8 213 0 0 40.60 Ordinul intern nr. 67ab din 13.09.2022 Învățători clase primare
Învățător clasele primare (4 cadre
31 BuiucaniGimnaziul nr. 51 „Gh.Malarciuc'' 4 93 0 0 20.30 Ordinul intern nr. 49-ab din 09.09.2022 didactice)
32 BuiucaniGimnaziul nr. 86 2 55 0 0 10.20 Ordin 47-ab din 08/09/2022 Învățământ
Învățământ primar
primar - toate cadrele
33 BuiucaniGimnaziul nr. 99 „Gh. V. Madan” 8 226 0 0 40.60 Ordin intern nr. 139-p din 08.09.2022 didactice
34 BuiucaniIP Gimnaziul Durlești 6 159 0 0 30.40 Ordin intern 133-ab din 14.09.2022 Învățători la clasele
învățător grad primare
didactic 1-12;
35 BuiucaniIPLT „Alexandr Puskin" 15 393 0 0 90.30 Ordinul nr. 38-ab din 20.09.2022 învățător
6 persoane grad didactic 2-1.
- înv.clasele primare, 1-
36 BuiucaniIPLT „Anton Cehov" 7 202 0 0 36.60 Ord. nr.181-AB din09.09.2022 prof.de matem.
37 BuiucaniIPLT „Hyperion” 21 694 0 0 99.00 Ordinul nr.133-ab din 09.09.2022 (în baza ordinului DGETS nr. 1095) Învățători la clasele primare
38 BuiucaniIPLT „Liviu Deleanu” 20 750 0 0 81.50 Ordin nr. 120 din Invatator
39 BuiucaniIPLT „Onisifor Ghibu” 17 440 0 0 104.40 Ordinul nr. 1096 din 08.09.2022, Învățător/ învățătoare
40 BuiucaniIPLT „Petru Rareș” 16 450 0 0 72.70 Ordinul nr. 116_ab
Ordin intern nr. 5 din09.09.2022
05.09.2022 "Cu privire la completarea grupelor cu Învățător clase primare
41 BuiucaniIPLT „Principesa Natalia Dadiani” 15 417 2 64 86.80 program prelungit
Ordinul DGETS dinîn 13.09.22,
anul de studii 2022-2023"
nr. 1224, Ordinul IPLT„Vasile Învatator la clasele primare
42 BuiucaniIPLT
IPLT „Vasile
PA „IonVasilache”
și Doina Aldea- 8 221 2 65 51.40 Vasilache”” 247 din 01.09.22 cadre didactice din învățământul primar
43 Buiucani Teodorovici"
Liceul-Internat Municipal cu Profil 19 475 0 0 86.00 Ordinul nr.56/1-ab din 06.09.2022 Învățător
învăţător clasele
la claseleprimare
44 Buiucani Sportiv 6 161 0 0 30.50 Ordinul nr. 8 din 02.09.2022 primare/învăţământul primar
45 BuiucaniLT „Antioh Cantemir" 10 222 0 0 50.80 Ordinul nr. 7 din 07.09.2022 Clasele primare
46 BuiucaniLT „Dante Alighieri” 15 375 0 0 76.20 Ordin
Ordinulnr.DGETS
59 ab din 05.09.2022
nr.1211 din 13.09.22 și Ordinul intern, nr. 121-ab din învățător la clasele primare
47 BuiucaniLT „I.S. Neciui-Leviţchi" 6 176 0 0 35.60 13.09.22 Învățători la clasele
rusă, 1- prof. de limbaprimare.
și literatura
48 BuiucaniLT „Nicolai Gogol” 13 345 3 76 96.60 Ord.nr.132 din 08.09.2022 română, alolingvi
49 BuiucaniLT PR „Mihai Marinciuc” 15 375 0 0 76.10 învățător în învățământul primar
50 BuiucaniȘPG „Antonin
Complex Ursu" (Gimnaziu-
Educațional 10 250 0 0 50.80 Ordinul nr. 69-ab din 08.09.22 Invatatori
Învățământ la primar,profesor
clasele primare de limba și
51 Centru Grădiniță) „STEAM” 0 0 3 55 29.70 Ord nr. 43 - ab din 13.09.2022 lit.rusă,psihopedagogie
52 Centru Gimnaziul nr. 53 0 0 8 210 80.90 Ordinul nr.143 din 05.09.2022 învățători la clasele primare
53 Centru Gimnaziul „Adrian Păunescu” 11 275 0 0 55.90 Ord. nr. 1135 din 08.09.2022 11 învățătoriînvățământului primar,
Pedagogia
54 Centru IP Gimnaziul „Dumitru Matcovschi” 0 0 5 138 51.60 Ord. nr. 60 din 01.09.2022 pedagogia generală
55 Centru IP Gimnaziul nr. 42 2 80 0 0 9.80 Ordinul
Ordinul 82-ab
nr.183din
din12.09.2022
09 .09.2022 Cu privire la constituirea claselor cu invatator clasele primare
56 Centru IPLT „Gheorghe Asachi” 19 591 0 0 116.60 program prelungit anul de studii 2022-2023 Învățământ primar
57 Centru IPLT „Mihai Viteazul” 0 0 20 709 200.00 Ordin intern Învățător, profesor.
58 Centru IPLT „Minerva” 1 31 0 0 5.60 Ordinul DGETS nr.1230 din 13.09.2022 Învăţătoare la clasele primare
59 Centru IPLT „Universul” 0 0 11 310 101.00 Ordin 1227 din 13.09.2022 Invatator
GPP(3), educație plastică(1, pedagog
60 Centru LT „Academician C. Sibirschi” 0 0 10 276 105.90 Oordin nr.129-AB/1 din 02.09.2022 de sprijin (1))
61 Centru LT „M. Koțiubinski” 1 36 2 59 22.70 Ordinul141-ab din 15.09.2022 групп продленного дня на 2022-2023
- Ord.№2"О комплектовании Invatatoare
№1-Învățător, clasele primare №3-
№2-învățător,
62 Centru LT „Titu Maiorescu” 0 0 4 92 43.50 уч.год"
program prelungit în anul de studii 2022-2023" învățător,№4-învățătornvățător
invățător la clasele primare, pedagog-
63 Centru LT „Vasile Lupu” 2 48 6 147 70.60 - Ordinul nr. 9 din 15.09.2022 ”Cu privire la completarea GPP în anul psiholog
64 Centru LTPA „N. Sulac" 20 647 0 0 101.50 școlar 2022-2023” Învâțător la clasele primare
65 Centru ȘG nr. 88 4 108 1 36 29.70 Ordin nr.67-ab din 16.09.2022 Pedagogie
66 Centru ȘPG nr. 226 0 0 5 127 48.70 Ordin intern nr.46/ab din 05.09.2022 învățămînt primar
67 Ciocana CE „Cruzești” 1 25 0 0 5.10 Ordinul nr.50 - a/b din13.09.2022 învățător
68 Ciocana Gimnaziul nr. 74 „Viorel Găină” 6 152 0 0 30.00 Ord. nr.2 din 05.09.22. (cartea de fluctuație) Profesor claselor primare
69 Ciocana IP ȘP nr.12 „Anatol Popovici" 15 375 0 0 73.30 Ordin DGETS nr. 1210 din 13.09.2022 Învățător la clasele primare
70 Ciocana IPLT „Budești” 8 215 0 0 41.40 Ordinul intern nr. 99 din 08.09.2022 învățător/învățământ primar
71 Ciocana IPLT „Constantin Negruzzi" 14 360 1 27 75.70 Ordinul nr. 230- ab din 08.09.2022 Invăţătoare
72 Ciocana IPLT „Ginta Latină” 10 250 0 0 47.20 Ord nr.151ab din 09.09.2022 Învățător la grupa cu program prelungit
73 Ciocana IPLT „Olimp” 4 100 0 0 16.60 Ordinul
231-p dinnr.361-ab 05.09.2022
08.09.2022 „Cu privire la funcționarea claselor cu program Profesori de clasle primare
74 Ciocana IPLT „Petru Zadnipr” 3 84 0 0 15.00 prelungit”
Ordinul nr.122/ab din 12.09.2022 cu privire la organizarea grupelor cu Învățătoare
75 Ciocana IPLT PA „Mihail Berezovschi” 24 764 0 0 110.80 program prelungit învățători
1, Pedagogiade clasele primare
preșcolară și limba
76 Ciocana IPLT PS nr.2 11 311 0 0 59.60 Ordinul nr. 130 a/b din 13.09.2022 engleză-1
77 Ciocana LT „Dacia” 5 125 0 0 25.00 Ordin 189-ab din 12.09.2022 Invățători, pedagog, profesor
78 Ciocana LT „Gheorghe.Ghimpu” 9 222 0 0 45.00 Ordinul nr.284 din 05.09.2022 cu privire la organizarea GPP Învățători la clasele primare
79 Ciocana ŞP nr. 19 5 175 0 0 25.00 Nr.1086 din 08.09.2022, 25 a/b din 02.09.2022 Învățător clasele primare
80 Ciocana ȘP nr. 82 13 325 0 0 66.00 Ordin nr 75 din 08 09 2022 Invatator
Profesor de limba rusă, învățător la
81 Ciocana ȘP nr. 83 „Grigore Vieru” 33 943 0 0 163.90 Ordinul 94-ab din 12 Septembrie 2022 clasele primare.
82 Ciocana ȘP nr. 95 6 176 0 0 30.00 Ordin 01-17/115-AB din 12.09.22 Invatator la clasele primare
83 Rîșcani CE „Kiril și Metodii" 11 220 0 0 58.80 Ordin Învătător la clasele primare
84 Rîșcani Gimnaziul „Taras Șevcenco” 2 50 0 0 9.00 consiliu administrativ №2 13.09.2022 1/psiholog
un.) și profesor 2/învățător
de limba și literatura
85 Rîșcani Gimnaziul nr. 77, Cricova 0 0 1 25 9.60 Ordin N56 din 12.09.2922 rusă (0,5 un)
86 Rîșcani Complex Educațional „Hulboaca” 3 72 0 0 14.40 Ordin Învățământ preșcolar, primar
87 Rîșcani Gimnaziul
EducaționalePT și
„Ion Luca Tehnologic
Tryning Caragiale” 7 175 0 0 38.80 Ordin Învățător clasele primare
88 Rîșcani (ORT) „Beniamin Zeev Herțli” 8 208 0 0 36.90 Ordinul nr.127-ab din 09/09/2022 profesor clasele primare
89 Rîșcani IP ȘPG „Ilie Fulga” 13 358 0 0 64.40 Ordin nr. 189-ab din 12.09.2022 Învățătoare la GPP
profesor, specialitatea geografie și
90 Rîșcani IPLT „Academia copiilor” 8 200 0 0 49.80 Ordinul nr. 135-ab din 16.09.2022 istorie
91 Rîșcani IPLT „Alexandru Ioan Cuza” 0 0 3 75 29.50 Ordinul nr. 64-ab din 19.09.2022 învățători la lkasele primare
limba franceză)
92 Rîșcani IPLT „Alexei Mateevici" 3 102 0 0 14.90 Ord. nr. 119-ab din 12.09.2022 I-B (Pedagogia și psihologia preșcolară)
93 Rîșcani IPLT „Mihail Kogălniceanu” 13 383 0 0 76.50 Ordin intern cu privire la organizarea GPP învățător la clasele primare
94 Rîșcani IPLT „N. Milescu Spătarul” 6 150 0 0 30.20 ordin nr.120
ordin nr.109ababdin
din09.09.2022
16.09.22 Cu privire la organizarea GPP pentru învățător de clasele primare
95 Rîșcani IPLT „Nicolae Bălcescu” 6 180 0 0 26.00 aniul de studii 2022-2023 învățământul primar
96 Rîșcani IPLT „Ștefan cel Mare” 10 280 1 30 60.30 Ord. Nr. 113 din 09.09.2022 Învățământ primar prof.de
Invatatori, educatori,
97 Rîșcani IPLT „Waldorf” 2 57 4 114 49.60 Ordin intern nr.184 din 16.09.2022 matematica
98 Rîșcani LT „Alecu Russo” 0 0 5 130 49.30 Ordin nr. 279 din 01.09.2022 învățători, profesor
99 Rîșcani LT „Dragoș- Vodă” 4 111 0 0 19.50 Ordinul nr.99 din 09.09.2022 Învățători la clasele primare
100 Rîșcani LT „George Călinescu" 1 25 19 475 188.00 Ordinul DGETS nr. 1126 din 09.09.2022 învățător clase primare
101 Rîșcani LT „George Meniuc” 5 150 0 0 22.90 Ordin nr.122/ab din 09.09.2022 Învățători la clasele primare
102 Rîșcani LT „Grătiești” 8 220 0 0 36.20 Ordinul
cu nr. 114-ab
program din 09.09.2022;
prelungit ordin nr. 20
(GPP) si activitatea din 09.09.2022
acestora in anul de învățătoare la clasele primare
103 Rîșcani LT „Ion Creanga" 14 495 1 35 80.70 studii 2022-2023" invatator la clasele primare
104 Rîșcani LT „L. Blaga” 10 262 1 30 57.70 Ordinul
Ordinul 144/ab din12.09.2022
cu nr.245 din 12.09.2022 „Cu privire la organizarea și învățători la clasele primare
105 Rîșcani LT „Matei Basarab” 4 102 1 28 30.90 funcționare grupelor/ claselor cu program prelungit” învățători la clasele primare
106 Rîșcani LT „Miguel de Cervantes Saavedra” 18 488 0 0 91.00 Ordin intern Învățători la clasele primare
107 Rîșcani LT „Mihail Lomonosov” 5 125 0 0 27.90 Ordinul nr. 125-ab din 12.09.2022 Învățător de clasele primare
108 Rîșcani LT „Mihail Sadoveanu” 20 500 0 0 97.80 Ordin nr.142-ab din 14.09.2022 20 de învățători
profesor de limba la și
clasele primare
literatura rusă
109 Rîșcani LT „Natalia Gheorghiu" 8 200 0 0 40.30 Ordin nr.80-ab din 12.09.2022 pentru școli naționale
limbă românâ, profesor de educație
110 Rîșcani LT bulgar „Vasil Levski” 2 47 2 62 28.70 Consiliul administrativ Procesul verbal nr.10 din 26.08.2022 tehnologicâ
5890.00

S-ar putea să vă placă și