Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect

ORDINEA DE ZI
a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 30 septembrie - 6 octombrie 2022

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00

1 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.270/2018 privind sistemul


unitar de salarizare în sectorul bugetar (art.10, 201, anexa 3, ș.a.)
nr. 352 din 14.09.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport
distribuit
2 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.851/1996 privind expertiza ecologică; Legea nr.86/2014 privind
evaluarea impactului asupra mediului – art.1, 2, 3 ș.a.; Legea nr.11/2017
privind evaluarea strategică de mediu – art.1, 2, 3 ș.a.; ș.a.)
nr. 252 din 22.06.2022 UE lectură finală
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Mediului)
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
raport
distribuit
3 Proiectul de lege privind emisiile industriale
deputaților nr. 271 din 30.06.2022 UE lectură finală
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Mediului)
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
raport
distribuit
4 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de
deputaților note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind
implementarea Programului de consolidare a sistemului medical
nr. 353 din 15.09.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Sănătății)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportori - Comisia politică externă și integrare europeană
Comisia protecție socială, sănătate și familie
1
raport
distribuit
5 Proiectul de lege privind declararea utilității publice de interes național
deputaților a lucrărilor de construcție a apeductului magistral Chișinău-Strășeni-
Călărași
nr. 354 din 15.09.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportori - Comisia mediu și dezvoltare regională
Comisia administrație publică
raport
distribuit
6 Proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal al Republicii
deputaților Moldova nr.1163 din 24 aprilie 1997
nr. 311 din 18.07.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputatul Gh.Ichim
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
7 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea
deputaților nr.1527/1998 privind Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de
Producție ”Valkaneș”
nr. 312 din 19.07.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputatul D.Perciun
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
8 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea
deputaților salarizării nr.847/2002 – art.30; Legea nr.270/2018 privind sistemul
unitar de salarizare în sectorul bugetar – art.10)
nr. 62 din 01.03.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, Ig.Chiriac, V.Spînu, V.Roșca
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
9 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.105/2018 cu privire la
deputaților promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj (art.3, 32,
33)
nr. 316 din 21.07.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Istratii, M.Pancu
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

10 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul vamal


nr.95/2021 – Titlul VII art.278, 285, 343 ș.a.; Codul vamal nr.1149/2000 –
art.1, 98, 185 ș.a.; Codul fiscal – art. 103, 104, 123, ș.a; ș.a.)
nr. 361 din 23.09.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, A.Băluțel, Ig.Chiriac, G.Sajin, I.Șpac
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

2
raport
distribuit
11 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului
deputaților nr.117/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie
nr. 364 din 28.09.2022
Inițiatori - deputații M.Popșoi, D.Gherman
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
12 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.
91/2021 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului
Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și la
organizațiile parlamentare bilaterale
nr. 366 din 28.09.2022
Prezentat - Biroul permanent
raport
distribuit
13 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (asigurarea
deputaților drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală și
violența în familie)
nr. 321 din 22.07.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
14 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (revizuirea
deputaților cadrului normativ privind nediscriminarea și asigurarea egalității)
(Legea cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați -
art.15; Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public -
art.8; Codul contravențional - art.542, 702, 703; ș.a.)
nr. 304 din 14.07.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia drepturile omului și relații interetnice
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
15 INTERPELĂRI

S-ar putea să vă placă și