Sunteți pe pagina 1din 8

NR............/........................

Șc.Gimnazială nr.2 Motru

Director : prof.MATEI GABRIEL

PROIECT DE PARTENERIAT
GRĂDINIȚĂ - FAMILIE
ÎMPREUNĂ PENTRU COPIII NOȘTRI

An Școlar 2022-2023
Grupa MICĂ ,, A’’- Grupa URSULEȚILOR

Coordonator proiect :
Prof.Înv.Preșcolar ANCUȚERIU CAMELIA
ARGUMENT

Factorul decisiv în succesul scolar îl reprezinta raportarea corectă a


realitătii în existența activității comune familie – grădiniță. Sunt necesare
sisteme complexe de dezvoltare a responsabilităților individuale și colective, în
concordanță deplină cu preocupările, interesele, deprinderile ăi aptitudinile
fiecărui copil. Ritmul alert al vieții sociale de astăzi, și prin modificarea
statutului atât al familiei cât și al soților în cadrul acesteia, atribuțiile crescute
ale femeii, fac ca rolul grădiniței să fie mare nu numai în ceea ce privește
educația copiilor, ci și a părinților.

Procesul de colaborare cu părinții asigură atingerea scopului


educational. Pornind de la necesitatea cunoașterii sociopsihopedagogice a
copilului, grădinita dorește colaborarea cu familia sub diferite aspecte.
Urmărind aspectele comune, speciale și diferențiate pe care viața de preșcolar o
prezintă, părinții pot completa, sprijini și dezvolta personalitatea copilului cu o
singură condiție - colaborarea cu grădinița. Grădinița trebuie să găsească o
punte de legătură cu familia, arătând părinților noi căi spre educație în
beneficiul copiilor.

O educație adevărată, reală se fundamentează în familie, iar apoi se


continuă în Grădinița și în școală. Responsabilitatea dezvoltării copilului în
primele etape ale vieții revin în primul rând familiei sale. Chiar și atunci când
grădinița oferă programe foarte eficiente , ea nu poate contracara experiențele
negative accumulate de copil în familia sa. Pe de altă parte, ceea ce învată
copilul în grădiniță pierde din importanșa și, eficiență dacă părinții nu întăresc
și nu valorifică programul educativ desfașurat în grădiniță.

Toate aceste motivații conduc la necesitatea unui parteneriat real, activ,


cu implicarea susținuta a familiei.

De aceea ne-am propus să desfașuram în următorii ani parteneriatul


“Împreună pentru copiii noștri”, prin acțiunile căruia dorim să implicăm
familiile în viața grădiniței, așa încat membrii acestora să devină parteneri
activi in educatia copiilor lor.

Acțiunile stabilite urmează să se desfașoare o dată pe lună, cuprinzând


modalități de informare și de minimă formare a competențelor necesare
realizării unei bune și corecte educații acasă, cțt și prilejuri de a trăi emoțional
alături de copii satisfacția dobândirii unor priceperi și deprinderi, manifestată
într-un cadru organizatoric specific grădinitei, eventual festiv.
SCOPUL

Colaborarea dintre familie și grădiniță pentru o implicare cât mai activă


în procesul de formare a preșcolarului. 

Eficientizarea relației familie – grădiniță.

OBIECTIVE GENERALE

Formarea unor deprinderi și bune practici de relaționare și comunicare


între preșcolari,părinți și educatoare.

Dezvoltarea unor atitudini pozitive față de problemele educative ale


preșcolarilor ,dar si eliminarea discriminărilor de orice natură.

OBIECTIVE SPECIFICE

Identificarea responsabilităților membrilor parteneriatului;

Derularea unor activități specifice , pregătite pentru stimularea unor


procedee de colaborare între membrii .

Cunoașterea individuală a copiilor ,pentru o mai bună colaborare


grădiniță- copil,grădiniță –familie. .

OBIECTIVE PROPUSE

Obiective ce vizeaza activitatea educatoarelor:

Să asculte cu cu atentie si sa acorde importanta cuvenita informatiilor


primate de la parintii copiilor

Să informeze parintii cu privire la standardele de dezvoltare a copiilor in


functie de progres

Să faca cunoscut parintilor scopul si continutul programului educativ


desfasurat in Gradinita

Să consilieze parintii in scopul invatarii strategiilor de relationare si


comunicare cu copiii lor,in vederea fixarii comportamentelor esentialr la
acestia
Să valorifice experienta pozitiva dobandita de parinti in relatiile cu
copiii lor

Obiective ce vizeaza activitatea parintilor:

Să informeze educatoarele cu sinceritate despre atitudinile si


comportamentele copilului in familie

Să continue in familie programul educational propus in Gradinita

Să participle activ in cadrul parteneriatului

Să dea dovada de perseverenta in actiunile educative, solicitand sprijinul


cadrului didactic ori de cate ori este nevoie

Să se situeze permanent alaturi de copil, sa-l sprijine (fara a-i prelua, in


acelasi ,timp sarcinile)

GRUP ȚINTĂ

- Părinți,
- Bunici,
- Educatoare,
- Preșcolari.

OBLIGAȚIILE GRUPULUI ȚINTĂ

Educatoare- are obligația de a participa la fiecare întâlnire pentru a


direcționa dezbaterile și să stimuleze prezența părinților.

Părinți – aceștia păarticipă benevol, dar au obligația de a contribui la


asigurarea bunului mers al parteneriatului și al materialului utilizat.

Obigații comune – implicarea directă în cadrul activităților desfășurate și


găsirea unor soluții în scopul rezolvării situațiilor de natură educațională.

MODALITATI DE REALIZARE

Sedinte cu parintii, Mese rotunde pe diverse teme, Dezbateri, Activități


demonstrative, Programe artistice, Expoziție cu lucrările copiilor,
Confecționarea , pregătirea și asigurarea diverselor materiale și costumații pt
copii, Vizite , Drumetii;
METODE

   Conversatia, Observatia, Explicatia, Demonstratia, Exercitiul

Problematizarea,  Dezbaterea,  Brainstorming-ul

LOCUL DE DESFĂȘURARE

-Grădinița cu PN,

-Alte spații impuse de calendarul activităților.

RESURSE

UMANE: - Coordonator Educatoarea

- Preșcolarii grupei mici

- Membrii –Părinții copiilor de la grupă

MATERIALE: cărți, reviste,laptop, CD-uri,telefon, aparat foto, ecusoane,


etc.

FINANCIARE: sponsorizări realizate de părinții copiilor și de către


educatoarea grupei.

MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PROIECTULUI

Întâlnirile se vor desfășura la data stabilită, cu durata de aproximativ o


oră, timp în care se vor transmite informații și se vor împărtăși experiențe
proprii.

Se va pune accent pe o activitate interactivă, se vor oferi diverse modalități


de lucru plăcute, atât părinților cât și copiilor.

Pentru a imortaliza întâlnirile vom realiza un album cu fotografii și vom


înregistra video activitățile demonstrative, programele artistice.

FINALIZAREA PARTENERIATULUI

Părțile implicate în parteneriat vor concluziona întreaga activitate


desfășurată pe parcursul anului școlar 2022-2023 cu prelungire și în
următorii ani școlari și se vor face cunoscute aspectele pozitive evidențiate în
cadrul întâlnirilor.
CALENDARUL ACTIVITATILOR

PE PERIOADA DERULARII PARTENERIATULUI

,,ÎMPREUNĂ PENTRU COPIII NOȘTRI”

Nr. Tipul Mijloace Perioada Participanți

crt. de activitate de realizare


-ședință cu părinții
,,Împreună pentru -stabilirea comitetului de Septembrie
copiii noștri’’ părinți
1 2022 Educatoare
-prezentarea proiectului
Părinți
de parteneriat Grădiniță-
Familie

-prezentarea calendarului
activităților grupei pentru
anul școlar 2022-2023
-Să ne cunoaștem mai
bine – dialog, chestionar
,,Să pășim pentru părinți Octombrie Educatoare
împreună cu
2 încredere!’’ -informarea fiecărui 2022 Părinți
părinte privind rezultatele
evaluării inițiale, măsuri
ameliorative ce se impun
după caz.
-activitate practic
gospodărească
,,Un copil – un Noiembrie Educatoare
pom!’’ –plantarea -activitate desfășurată
3 de pomi în curtea împreună cu un membru 2022 Părinți
grădiniței al familiei și copiii din
grupă, în curtea
grădiniței.

4 ,,În așteptarea lui -program artistic Decembrie Educatoare


Moș Crăciun!’’
-pregătirea decorului și 2022 Părinți
costumelor necesare
Copii
desfășurării programului
artistic
5 ,,Primii fulgi de -Ieșire la zăpadă, în Ianuarie Copii
nea’’ curtea grădiniței
2023 Educatoare
-jocuri diverse
Părinți

6 ,,Sănătatea– -masă rotundă Februarie Educatoare


comoara cea mai
de preț!’’ -prezentare referat 2023 Părinți

-realizarea unei activități Copii


cu copiii și mămicile
7 ,,Mama mea Martie Mămici
dragă și bună!’’ -prezentarea unui scurt
program artistic de către 2023 Educatoare
copii, dedicat Zilei de 8
Martie pentru mămici
- Realizarea unor Copii
activități specifice
8 ,,Ne pregătim de sărbătoriri Paștelui, Aprilie Educatoare
Paște’’ după tradiții și
2023 Mămici
rețetele
bunicii( vopsitul
ouălor, prăjiturele, Bunici
decoruri și
decorațiuni,etc)

9 ,,Copilul meu este -Dezbatere privind Mai Educatoare


UNIC!’’ activitatea desfășurată la
grupa mică 2023 Părinți

-realizarea de măști și Copii


costumații specifice zilei
10 ,,1 Iunie - Ziua copilăriei Iunie Părinți
copiilor!’’
2023 Educatoare
Nr............../......................

Șc.Gimnazială nr.2 Motru

Director: prof. MATEI GABRIEL

PROIECT DE PARTENERIAT
GRĂDINIȚĂ – FAMILIE
ÎMPREUNĂ PENTRU COPIII NOȘTRI

GRUPA MICĂ ,,B’’ - GRUPA BUBURUZELOR


AN ȘCOLAR 2022-2023

COORDONATOR PROIECT:
Prof. Înv. PreȘcolar : MUNTEANU MARIANA

S-ar putea să vă placă și