Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea școlara Anexa la ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 5287 / 09.10.

2006
Aprobat,
PLANIFICARE CALENDARISTICA ANUALA
AN SCOLAR 2022-2023
Clasa a X-a ….
Diriginte: ……………

VALORI SI ATITUDINI:
 respect si încredere în sine si în ceilalti;  motivatie si flexibilitate în elaborarea propriului traseu educational si
 recunoasterea unicitatii fiecarei persoane; profesional;
 receptivitate la emotiile celorlalti;  responsabilitate si disponibilitate pentru decizii si actiuni privind propria
 valorizarea relatiilor interpersonale; cariera;
 valorificarea critica si selectiva a informatiilor;  interes pentru învatare permanenta într-o lume în schimbare si în
 adaptare si deschidere la noi tipuri de învatare; societatea cunoasterii;
 orientare spre o viata de calitate, în prezent si în viitor.
DIRECTII:
1. facilitarea accesului la întreaga oferta de educatie si formare profesionala;
2. sprijinirea bunei insertii socio-profesionale viitoare a tinerilor;
3. ameliorarea continua a procesului de utilizare a resurselor umane de care dispune societatea.
UNITATEA DE COMPETENTEINDIVIDUALE NUMAR OBSERVATII
COMPETENTA (SPECIFICE) TOTAL DE ORE

1.Explorarea resurselor 1.1 Identificarea relatiei dintre calitatile


personale care influenteaza personale, valorile personale si reusita personala
1.2 Elaborarea unui plan de dezvoltare a
planificarea carierei resurselor personale
2. Integrarea abilitatilor de 2.1 Proiectarea unei strategii de
interrelationare, în vederea comunicare eficienta în familie
dezvoltarii personale si 2.2 Elaborarea unui plan de îmbunatatire
profesionale a autocontrolului emotional
3. Utilizarea adecvata a
informatiilor, în propria 3.1 Exersarea deprinderilor de utilizare a
tehnologiilor informatice si comunicationale, pentru clarificarea traseului
activitate, pentru obtinerea educational si profesional
succesului 3.2 Analizarea stilurilor de învatare care pot conduce la obtinerea succesului scolar

4. Elaborarea proiectului de 4.1 Exersarea abilitatilor de elaborare a planului de cariera de scurta si lunga durata
dezvoltare personala si 4.2 Analizarea consecintelor (avantaje si dezavantaje) privind continuarea traseului
educational sau insertia
profesionala profesionala
5. Exersarea abilitatilor de 5.1 Analizarea informatiilor, serviciilor si resurselor care promoveaza un stil de
management al unui stil de viata de calitate
5.2 Analizarea unor fenomene cu consecinte
viata de calitate negative asupra vietii tinerilor si a
stilului de viata sanatos
1
PLANIFICARE CALENDARISTICA

Nr crt UNITATEA DE COMPETENTE CONTINUTURI TEME MOD STRATEGII DE MODALITATI OBS

DATA
COMPETENTA INDIVIDUALE TEMATICE UL REALIZARE DE EVALUARE
(SPECIFICE)
METODE MIJLOACE
1 1.Explorarea Autocunoastere si 1.Organizarea clasei de
dezvoltare elevi. Regulamentul
resurselor 1.1 Identificarea relatiei personala şcolar si cel de ordine
personale care dintre calitatile Autocunoastere:
interioara
influenteaza personale, valorile - calitati si valori
personale
planificarea personale si reusita
- reusita personala
carierei personala Managementul
1.2 Elaborarea unui plan resurselor personale:
de dezvoltare a - tipuri de resurse
resurselor personale personale
- utilizarea optima a
resurselor personale
2 2. Integrarea Comunicare si
abilitati sociale
abilitatilor de 2.1 Proiectarea unei
Comunicarea:
interrelationare, strategii de - comunicarea
în vederea comunicare eficienta în eficienta în familie:
familie moduri de realizare
dezvoltarii 2.2 Elaborarea unui plan Managementul
personale si de îmbunatatire emotiilor:
profesionale a autocontrolului - practicarea
autocontrolului
emotional emotional în diferite
situatii de viata
3 3. Utilizarea 3.1 Exersarea Managementul
adecvata a deprinderilor de utilizare informatiilor si al
învatarii
informatiilor, în a
Managementul
propria tehnologiilor informatice informatiilor:
activitate, si comunicationale, - cautarea pe Internet
pentru pentru clarificarea a informatiilor despre
traseului educational si învatare,
obtinerea munca si cariera
succesului profesional
- E-learning-ul ca
3.2 Analizarea stilurilor
sistem educational
de învatare care pot alternativ;
conduce la obtinerea învatarea on-line:
succesului scolar avantaje si limite
Managementul
învatarii:
- succes scolar;
performanta scolara:

2
caracteristici,
factori favorizanti /
frenatori
- rolul stilurilor de
învatare în
optimizarea învatarii
4 4. Elaborarea Planificarea carierei
proiectului de - planul de cariera
dupa finalizarea
dezvoltare învatamântului
4.1 Exersarea abilitatilor
personala si obligatoriu:
de elaborare a planului
profesionala obiective, resurse,
de cariera de scurta si obstacole, actiuni
lunga durata - optiuni alternative
4.2 Analizarea (consecinte, avantaje,
consecintelor (avantaje limite):
si dezavantaje) privind continuarea traseului
educational în ciclul
continuarea traseului
superior
educational sau insertia al liceului/ insertia
profesionala profesionala;
- resurse necesare
îndeplinirii
obiectivelor propuse
5 5. Exersarea Calitatea stilului de
abilitatilor de viata
Calitatea vietii
management al 5.1 Analizarea personale:
unui stil de informatiilor, serviciilor - calitatea vietii si
viata de calitate si resurselor care stilul de viata; stilul
promoveaza un stil de de viata de
calitate ca resursa a
viata de calitate
performantei în
5.2 Analizarea unor activitatea
fenomene cu consecinte scolara/ profesionala
negative asupra vietii Calitatea relatiilor
tinerilor si a sociale si a mediului
stilului de viata sanatos de munca:
- exploatarea prin
munca, exploatarea
sexuala

S-ar putea să vă placă și