Sunteți pe pagina 1din 17

Fișe de lucru – Mulțimea numerelor întregi

Clasa a VI-a

Prof. Bologa Cristiana


Liceul de Arte Victor Giuleanu, Rm. Vâlcea

Fişa nr. 1
Compararea şi ordonarea numerelor întregi

1. Fie mulţimea A=-5;-8;0;-2;9;+3;-222;1;+99.Determinaţi mulţimile:

B=x xA şi xZ -=……………………………….


C=x xA şi xZ +=………………………………
D=xA  xZ - şi xZ+=……………………………..
2. Aflaţi valoarea de adevăr a propoziţiilor:
2
a)+5Z (…….) b)-5Z (…….) c)0Z (…….) d) Z (…….) e)6,8Z (…....)
3
33
f)0Z* (…….) g)+9Z- (…….) h) -23Z- (…….) i)0Z - (…….) j)  Z (….........)
3
3. Compleţi spaţiile libere( cu unul din simbolurile  sau  ) pentru a obţine propoziţii
adevărate:
34 45
a)+9 …. Z ; b) -8 ….N ; c)-67 …. N* ;d) …. Z ; e)-9 ….. Z+ ; f) …. N ;
34 9
11 1 2
g) …. Z ; h)-99 …. Z - ; i) +32 …. N* j) .....Z ; k) .........Z ; g)0 ……Z +
2 2 1

4. Enumeraţi toate numerele întregi cuprinse între :

a) -56 şi -50 : ……………………………………..

b)-2 şi +4 :…………………………………………

c)-6 şi 0: ……………………………………………

d)-112 şi -108: ………………………………….

5. Ordonaţi crescător şirul de numere întregi:

a) -67 , -76 , +42 , 44 , +9 , 0 , +23 , -56: ………………………………………………………..


b)+99;-9;0;-909;-99;+999;9;90;-9009: …………………………………………

6. Ordonaţi descrescător şirul de numere întregi:

a)-6 , -21 , +22 , -22 , 0 , -887 , +20 , -878: …………………………………………………………

b)+99;0;90009;990;-990;9;-90;-999: …………………………………………………..

7. Comparaţi:

a) 6.........0
b) -56..........+1
c) -78......78
d) 0.........+8
e) -45 …. -46
f) -303 … -330
g) +5567......5567
h) -11231............12131
i) -10002.......+1
j) -10026........0
k) -100989 ….. -10989
l) +506 … +605
m) 565….....+565
n) 3009 …….-1
o) -61.........+1
p) -987 …….-978
q) -888 …….-887
r) -1002 ……-1020
s) 0….....+9
t) +99…....99
u) -12…......+12
v) 1023….....+1203
Fişa nr. 2
Numere întregi.Adunarea şi scăderea.

NU UITAŢI !!!
1. Efectuaţi:
(+a)+(+b)= +(a+b)
a) 3+(+6)
(-a)+(-b)=-(a+b)
b) -3+(+7)
(-a)+(+b)=-(a-b) , dacă a>b
c) -11+(-7)
d) +9+(-9) (-a)+(+b)=+(b-a) , daca a<b
e) 0+(-11)+(+5)
-(-a)=+a , -(+a)=-a , +(-a)=-a , +(+a)=a
f) -96+0+(-6)
g) (-3)+(-6)+(-3) -a-(-b)=-a+b

h) (+9)+(+3)+(+1) a-(-b)=a+b
i) (-2)+(-7)+(-10)+(-3)+(-6)
-a-(+b)=-a-b=-a+(-b)=-(a+b)
j) (+6)+5+1+0
k) (-7)+8+(-4)+(-2)+2+0 a-(+b)=a-b=a+(-b)

l) +8+(-8)+7+(-7)+0+1
m) 0+(-11)
2. Scrieţi după model (punând în evidenţă că diferenţa numerelor a şi b reprezintă suma dintre a şi
opusul lui b) şi apoi efectuaţi:

Model: -7-5=-7+(-5) ; -7-(-5)=-7+5 ; 3-8=3+(-8); 3-(+8)=3+(-8)

a) -9-3-4 e) 9-10 i) 0-(-76)


b) -11-1-2-3-4 f) 1-2-3-4 j) -15-(-8)-(-1)
c) 8-(+9) g) -12-(-7) k) 20-(+8)-(-1)
d) 7-8 h) 3-(-7)
3. Efectuaţi.

a) -1-2-3-4 h) +33-(-10)+(-1)-(-3) o) 4-5-6+8


b) +3-3+5-6-7 i) 7-2 p) 12+(5-17+1)
c) -(-3)+7-2+(+7) j) 5-8 q) –(12-45-2)+46
d) 9-10+(-9)-(-6) k) 45-78+59 r) 45-46+(-6+2)
e) +6+10+9+3 l) 12+6-19+4-5 s) 6-(5+9-4)
f) -6+6-10+10 m) 6-9-5+12
g) -(-7)-(-6)-(-9) n) 12+5
4. Scrieţi următoarele numere întregi ca sumă de numere întregi negative după model:

Model: -63= -60+(-3)

-45 ; -9 ; -21 ; -10001 ; -222 ; -6 ; -231 ; -65 ; -10 .

5. Scrieţi următoarele numere întregi ca o sumă dintre un număr întreg negativ şi un număr întreg
pozitiv după model:

Model: -8= -9+1 , +9=12+(-3)

-10 ; -6 ; 0 ; +9 ; +11 ; -200 ; -13 ; -24 ; 80 , 1 .

6. Scrieţi următoarele numere întregi ca o diferenţă de două numere întregi , după model:

Model: -8= -1-(+7) sau -8= +1-9 ; +3=10-7

-9 ; -11 ; 0 ; 7 ; 18 ; +4 ; -19 ; 1 ; 3 ; -80.

7. Scrieţi numerele din tabel ca o sumă sau diferenţă de numere după cum este precizat:

Sumă de un număr negativ Sumă de două numere Diferenţă de două


şi unul pozitiv negative sau două numere numere întregi
numărul
pozitive
+6
-10
-24
+16
9
-1
-111
+22

8. Efectuaţi:

a) -4+7-2 c) --2+2-1-2+(-1)
b) 3--2+9-+1-1 d) -4+5+-9+11--2-3
9. Aflaţi suma dintre cel mai mare număr întreg pozitiv de 2 cifre şi cel mai mic număr întreg
negativ format din :

a) 2 cifre
d) 3 cifre diferite
b) 2 cifre diferite
e) 4 cifre
c) 3 cifre
f) 4 cifre diferite
10. Aflaţi suma dintre cel mai mare număr întreg negativ de 2 cifre şi cel mai mic număr întreg
negativ format din :

a) o cifră
b) 2 cifre diferite
c) 3 cifre
d) 3 cifre diferite
e) 4 cifre
f) 4 cifre diferite
Fişa nr. 3
Numere întregi-înmulţirea şi împărţirea.

1. Efectuaţi:
NU UITAŢI !!!
a) (-2)(-3)
b) 4(-3) REGULA SEMNELOR

c) 0(-11) - LA ÎNMULŢIRE ŞI ÎMPĂRŢIRE -


d) (-5) (-5)
e) (+7) (-2)
+ cu +  +
f) (-2) (+11)
- cu -  +
g) 3(+9)
h) (-1) (-2)
+ cu -  -
i) (-1) 2
j) (-4) 4
k) (-6) (+4)
l) (+3) (+10)
m) 10:(-2)
n) -9:(-3)
o) 12:(+6)
p) 16:(-8)
q) 0:(-7)
r) 14:(-7)
s) 14:(+7)
t) -14:(-7)
u) -14:(+7)
v) 1:(-1)
2. Efectuaţi:

a) 3(-3) (-2)
b) (-11) 02009
c) -33(-2)
d) (-8) (-2) (-10)
e) (-231) 111(-3) 0
f) (-1) (-1) (-1) (-1)
g) (-1) (-7) 2(-2)
h) (-3) (+5) (+2)
i) 2(-2) (-2) 2
j) 12:(-2):(-3)
k) -24:(-8):(-3)
l) 18:(-1):9
m) 32:2:(-2):2
n) -1:(-1):(-1)
o) 240:(-10):(-2):6
p) -100:(+10):2:(-5)
q) 25:(-5):(-1):(+1)
r) -20:2:2:(-5)
3. Scrieţi următoarele numere întregi ca produs de doi factori , numere întregi:

Model: +15=53 ; -15=(-5) 3

+3 ; +16 ; 0 ; -45 ; -13 ; 100 , 24 ; -72 , +9 ; -200.

4. Scrieţi următoarele numere întregi ca produs de doi factori, numere întregi de acelaşi semn :

Model: 14=72 , 14=(-7) (-2)

24 ; +60 ; 99 ; 45 ; +10 ; +88 , +1000 ; 34 ; 1.

5. Scrieţi următoarele numere întregi ca produs de trei factori , numere întregi:

Model: 12=2(-2) (-3)

16 , +8 ; -45 ; -30 ; 0 ; 120 ; +90 ; -88 ; -64.


Fişa nr. 4
Puterea unui număr întreg cu exponent natural.

Reguli de calcul cu puteri.

1. Fie numerele a şi b de mai jos; valorile lor sunt egale sau diferite? Justificaţi.

a) a=(-2)33, b= -233
b) a=(-7)64, b= -764
c) a=(-39)0, b=(-399)0
d) a=(-1)56, b=(+1)56
2.Efectuaţi:

a) 32
b) (-3)2

c) 12011
d) (-1)2010
e) (-4)2
f) (-2010)0
g) (-2011)1
h) (-2)5
i) (-2)6
j) (-1)99
k) (-1)999
l) (-10)4
3.Efectuaţi:

a) (-3)32:(-3)22: (-3)8
b) {[(−2011)2009]0}2010
c) 7727:147
d) (-8)23:(-8)21

e) (+2)27(23)5:238
f) 514:(-5)12
g) 722(-7)20:(-7)42
h) 22223242526:(-2)21
Fişa nr. 5
Numere întregi – recapitulare(1)

Completaţi spaţiile punctate:

8
1. Fie mulţimea: A={5; 3,2 ; ; 0; 5,(2); 0,3(2); 19; +15}
5; 2
A  Z = {......................................................................................}.

2. Dintre două numere întregi pozitive, mai mare este cel care are modulul mai ………………… .

Dintre două numere întregi negative, mai mare este cel care are modulul mai ………………… .

Dintre două numere întregi, unul negativ şi unul pozitiv, mai mare este ………………………. .

Zero este mai mare decât toate numerele întregi...............................şi mai mic decât toate numerele
întregi …………………… .

3. Completaţi spaţiile punctate cu semnele: „”; „” sau „”:


6 ……… 2 +39………. 81 +22 ………… +23

33 …… 33 0 …………. 198 +16 …………… 0

4. Aranjaţi în ordine crescătoare numerele: 10; 18; 4; +12; 7; 1; +17; 125; +37;0.

………………………………………………………………………………………………………

5. Două numere întregi care au modulele egale şi semne contrare se numesc numere..........................,
iar suma lor este egală cu …………. .

6. Scrieţi pe spaţiile punctate opusul numărului dat: Numărul: Opusul:

75 ………

+19 ………

0 ………
7. Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor: a) |7|=|+7| b) |13||11| c) |+2||16|

8. În exemplele următoare s-au folosit unele dintre proprietăţile adunării numerelor întregi. Pe
spaţiile punctate specificaţi care au fost acestea pentru fiecare dintre exemple.

a) (4)+(13)=(13)+(4)=(17) …………………………………………………………..

b) +19 +3619=36 …………………………………………………………..

c) (36+120)6=(366)+120=30+120= 150 …………………………………………………..


9. Pentru a aduna două numere întregi care au acelaşi semn, procedăm astfel:

- scriem semnul ……………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………. modulele numerelor.

Aplicaţie: Calculaţi: a) (17)+(12)= ……………..

b) (+19)+(+27)= …………….

10. Pentru a aduna două numere întregi care au semne diferite, procedăm astfel:

- scriem semnul ……………………………………………………………………

- …………………………………… modulele numerelor.

Aplicaţie: a) (+17)+(19)= …………………

b) (+12)+(28)= …………………

11. Semnul „+” pus în faţa unei paranteze..................................................toate semnele din paranteză.

Semnul „” pus în faţa unei paranteze..................................................toate semnele din paranteză.

Aplicaţie: Desfaceţi parantezele:

a) (9+16+5613)+(19+268346+29)=………………………………………………………
b) 15(17)+(+28)(+19)+(74)=………………………………………………………………….
12. Când înmulţim două numere întregi cu semne diferite, produsul va avea semnul …………………

Când înmulţim două numere întregi care au acelaşi semn, produsul va avea semnul ………………

Aplicaţie: (7)∙(9)= ………… (+8)∙(+7)= ………….

(8)∙(+6)= ………… (+9)∙(6)= ………….

13. Când împărţim două numere întregi cu semne diferite, câtul va avea semnul ……………………...

Când împărţim două numere întregi care au acelaşi semn, câtul va avea semnul …………………..

Aplicaţie: (56):(8)= ………… (+72):(+9)= ………….

(42):(+7)= ………… (+48):(6)= ………….

14. A ridica un număr la o putere nN, înseamnă a..............................baza cu ea însăşi de câte ori ne
arată ……………………… .

() ridicat la putere pară devine …….. .

() ridicat la putere impară devine …… .


Aplicaţie: Efectuaţi: (+2)5 = …………. (2)3 = ………….. (3)4 = ……………

15. Pentru a înmulţi două puteri care au aceeaşi bază, procedăm astfel: scriem..................................şi
……………………….. exponenţii.

Pentru a împărţi două puteri care au aceeaşi bază, procedăm astfel: scriem..................................şi
……………………….. exponenţii.

Pentru a ridica la o putere altă putere, procedăm astfel: scriem.....................................şi


……………………….. exponenţii.

Aplicaţie: Efectuaţi: a) (7)13∙(7)26∙(7)7 = ………… b) (3)43:(3)22:(3)8 = ……………..

c) [(+5)7]5 = ………….. d) [(2)3]8∙(2)6∙(2)30 = …………………………………………….

e) 05786 = …… f) [(1103)867]13 = …….. g) 19990 = …… h) (11)17:(11)15 = …………..


Fişa nr. 6
Numere întregi - recapitulare(2)

1. Se considera 6 numere intregi consecutive. Cel mai mare este 3. Care sunt celelalte ?

2. Calculati :

a) -2∙(-3)+(+6)∙(-9)=

b) 2:(-1)-[-3+(-5-1)] : (-2)=

c) -20+21-22+23-24+25=

d) 2-4+6-8+10-12+………+98-100=

3. Scrieti rezultatul sub forma de putere :

a) 2 3  2 5  2 7  : 212 =
2

b)  11 6
  11  :  11
4 4 15 5 2
  11 =
4. Calculati folosind proprietatile ridicarii la putere:

a)  5 3    5  519 =
5 4

b) 1   1   1  .........   1
1 2 3 1999
=

5. Determinati multimile:

a) A={xZ/ 4 7
 Z } ; B={ x  Z Z}
x / 2x 1
2

𝑎 4993
6. Se da numarul intreg a=21990-21989-21988. Sa se afle x din proportia : =
𝑥 25

9.Determinati xZ astfel incat : |x|+|y|=2


Fişa nr. 7
Numere întregi - recapitulare(3)

1. Se considera 6 numere intregi consecutive. Cel mai mare este 2. Care sunt celelalte ?

2. Calculati :

a) -2∙(-4)+(+6)∙(-12)=

b) 4:(-1)-[-5+(-6-1)] : (-2)=

c) -20+21-22+23-24+25-26+27=

d) 2-4+6-8+10-12+………+98-100+101-102=

3. Scrieti rezultatul sub forma de putere :

a) 2 4  2 5  2 7  : 212 =
2

b)  11 7
  11  :  11
4 4 16
  11
5 2
=
4. Calculati folosind proprietatile ridicarii la putere:

a)  4 3    4  419 =
5 4

b) 1   1   1  .........   1
1 2 3 1499
=

5. Determinati multimile:

a) A={xZ/ 6 9
 Z } ; B={ x  Z Z}
x / 2x 1
2

6. Se da numarul intreg 1990


-21989-21988. Sa se afle x din proportia : a 49993
a=2 
x 25

9.Determinati xZ astfel incat : |x|+|y|=3


Fişa nr. 8
Numere întregi. Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor.

Efectuaţi:

1.

a) 3+3:(-3) f) 0-9:3 k) 2+(-2)2

g) 0+9:(-3) l) 5+(-1)5+(-5)0
b) 11+6(-1)
m) 45:(-9)+451
c) -1-2:(-2) h) 2(-5)+5(-2)
d) +9+7(-2) i) 12:(-6)-4:2
e) -11-5(-2) j) 20090-2009
2.

a) (-7+7-7-7):(-2) g) -15:(9-10+11-12-1)
d) (-4+6-8+1) 3
b) 10:(-8+3) h) (-11-12) (-1)
e) 24:(-8+14)-6
c) -20(-8+8) f) (5-62) (-7):7 i) (-21+14) (7-9):14

3.

a) 
3  2   3
11 2
 : f) (-1)2k+1+(-4)2+(-1)2k
9 22
g) (-1)2k+1+(-1)2k+(-1)2k-1kN

b) 12   22 3
 
c) (-7)14:712-49
d) 82-(-2)6:43
e) (-2009)0+20090

4.

a) (-1-3+8) · (-1-6)
b) (-2) · (-10)-5·12
c) (-49):(-7):(-1)+12: (-2):(-6)+14:(-1+1)
d) 4  2  5  41: (5)
e) 2  2 2  2  2  2  (2)

 7 23 :  7 22   433 


0
f)
g) 1200:(-43+20-37)+1296: (-36)∙(-10)
h) 5∙(-2)∙(-8)2-3∙(-4)3∙(-5)∙[(-10)3:( -10)2-90]
i)  6  7  2:10  9 3
j)  3  9 12 3 10: 2  4
k)  3
11
 (3) 9 : 318  10  2009
 12009

l)  23  20  3  5 6  4 5 (3)2


m) 5  2  3 9  2 3 4 76  78
Fişa nr. 9
Numere întregi. Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor.

Efectuaţi:

1.

n) 3+3:(-3) s) 0-9:3 x) 2+(-2)2


o) 11+6(-1) t) 0+9:(-3) y) 5+(-1)5+(-5)0
p) -1-2:(-2) u) 2(-5)+5(-2) z) 45:(-9)+451
q) +9+7(-2) v) 12:(-6)-4:2
r) -11-5(-2) w) 20090-2009
2.

j) (-7+7-7-7):(-2) m) (-4+6-8+1) 3 p) -15:(9-10+11-12-1)


k) 10:(-8+3) n) 24:(-8+14)-6 q) (-11-12) (-1)
l) -20(-8+8) o) (5-62) (-7):7 r) (-21+14) (7-9):14
3.


h) 3  2   3 
11 2
: 9 22 k) 82-(-2)6:43


i) 12 :  1 
22 3
 (8)
l) (-2009)0+20090
m) (-1)2k+1+(-4)2+(-1)2k
j) (-7)14:712-49
n) (-1)2k+1+(-1)2k+(-1)2k-1 , kN
4.

n) (-1-3+8) · (-1-6) u) 5∙(-2)∙(-8)2-3∙(-4)3∙(-5)∙[(-10)3:( -10)2-90]


o) (-2) · (-10)-5·12
v)  6  7  2:10  9 3
p) (-49):(-7):(-1)+12: (-2):(-6)+14:(-1+1)
w)  3  9 12 3 10: 2  4
q) 4  2  5  41: (5)
x)  311

2009
 (3) 9 : 318  10  12009
r) 2  2  2  2  2  2  y)  23  20  3  5 6  4 5 (3)2
(2)

 7 23 :  7 22   433 


0
s)
z) 5  2  3 9  2 3 4 76  78
t) 1200:(-43+20-37)+1296: (-36)∙(-10)