Sunteți pe pagina 1din 18

Investim în profesorii de sprijin și

educația copiilor cu CES

Proiect finanțat de Consiliul Județean Iași


"Un copil îl poate învăța pe adult 3 lucruri: să fie
fericit fără niciun motiv; să fie întotdeauna
ocupat cu ceva; să știe cum să ceară din tot
sufletul lui ceea ce dorește." – Paulo Coelho

Material editat de Asociația ADIR cu sprijinul Consiliului Județean Iași prin


Programul de finanțare pe baza legii 350/2005
CE FACE profesorul de sprijin in asigurarea
educației copiilor cu CES (cerințe educaționale
speciale)

 profesorul de sprijin crează cadrul cel mai


eficient de parteneriat între elevi, părinți și cadre
didactice, cele patru direcții care definesc rolul
profesorului de sprijin pentru asigurarea asistenței
educaționale specializate pentru copii cu CES

 Serviciile oferite se axează pe îmbunătăţirea


comunicării şi limbajului scris şi oral, precum şi pe
dezvoltarea competenţelor matematice prin
activitǎţi de tip terapeutic-cognitiv-operaţional,
individual sau în grup.
 adaptarea curricularǎ în parteneriat cu cadrele
didactice de la grupǎ/clasǎ

De asemenea se pot evalua, în parteneriat cu


echipa, rezultatele aplicǎrii programelor curriculare
adoptate şi nu în ultimul rând orienteazǎ cǎtre
comisia internǎ de evaluare continuǎ toţi acei
copii/elevi care au cerinţe educative speciale şi nu
beneficiazǎ de servicii educaţionale de sprijin.

profesorul de sprijin lucrează


în colaborare cu profesorii din
clasă, prin observații si
dezvoltare de strategie pentru
a satisface nevoile individuale
ale elevilor
CE NEVOI îndeplinește profesorul de spijin

 Nevoia de suport educational pentru copii cu


CES și anume copii cu SD de vârstă școlară din
Iași

 Nevoia de a facilita învățarea în ritm propriu a


fiecărui copil și de a putea aborda prin mai
multe stiluri de învățare întreg sistemul
educațional
- materialele audio-vizuale stimulează înteresul
pentru învățare, (disponibilitatea unui acces
rapid la informație mai ales pentru copii care
necesită ajutor suplimentar)

 Nevoia de a facilita comunicarea și colaborarea


între elevi-cadrele didactice și familie (se câștigă
o experiență de învățare fluidă, integrată)
 Profesorii de sprijin pentru tranziție și pentru
intervenția timpurie lucrează pe tot parcursul
anului înainte ca un copil eligibil să înceapă
școala și continuă să ofere sprijin în primul an de
școală al unui copil, se lucrează sub îndrumarea
și supravegherea profesorului din clasă

 Cabinetul de Sprijin din învățământul de masă


este creat cu scopul generos de a acorda o şansă
fiecărui copil şi adolescent, cabinetul profesorului
de sprijin este deschis, în egală măsură, elevilor,
părinţilor şi asistenţilor maternali, cadrelor
didactice din şcoală, în ideea realizării unui
parteneriat stabil, care să ducă la integrarea
socioprofesionlă a copiilor cuprinşi în activităţi
specifice.
Fiecare copil este unic și are un anume potențial de
învățare și de dezvoltare.

(Legea educației naționale Legea nr. 1/ 2011


- Ordin nr. 5574 din 7 octombrie 2011)
CUI NE ADRESĂM
• copii/elevi cu certificat de orientare școlară si
profesională eliberat de comisia de evaluare și
orientare școlară si profesională din cadrul
CJRAE/CMBRAE;
• copii/elevi cu dificultăți de învățare, de dezvoltare
sau de adaptare școlară;
• care se găsesc la un moment dat în situație de
eșec școlar sau în risc de abandon școlar și
beneficiază de servicii de educație
remedială/consiliere psihopedagogică din partea
cadrelor didactice de la clasă/consilierului
școlar/profesorului logoped.
TIPURI DE ACTIVITĂȚI

Colaborare
Suport cu cadrul Consiliere
teme didactic de familie
la clasa

 Activitățile didactice specifice având la bază modalități


de abordare activă a învățării, se desfășoară în sfera de
dezvoltare limbaj, vorbire, citit, scris, numere, calcule
matematice, dezvoltarea memoriei, dezvoltare
personală și socială, și nu numai.
 Planurile de intervenție personalizate reprezintă în
afara tehnicilor în sine un instrument permanent și în
dinamica de planificare de coordonare cu norme pe
fiecare tip de activitate a ariei de dezvoltare.

Acest sistem funcționează ca inițiator pentru libertatea de


a învăța și contribuie nu numai la sănătatea mentală a
copilului dar și la scăderea abandonului școlar în rândul
acestor copii înaintea atingerii potențialului optim, astfel
susținând baza unei dezvoltări armonioase și integrative de
mai târziu.
Rolurile îndeplinite de profesorul de sprijin

Colaborator

• al comisiei din cadrul CJRAE - in vederea evaluării şi


orientării şcolare a elevilor cu dificultăţi de
Învăţare/deficienţe

• al cadrelor didactice din şcoala în care este înscris elevul


cu CES: pentru realizarea adaptării curriculare şi a
Programului de Intervenţie Personalizat în colaborare cu
echipa multidisciplinară şi pentru aplicarea acestora;
pentru monitorizarea evoluţiei elevilor aflaţi în
programul de sprijin;
Facilitator

• prin realizarea materialelor didactice adaptate,


instrumentelor de lucru şi de evaluare specifice;

• prin participarea la activităţile didactice care se


desfăşoară în clasă, precum şi la activităţi
extraşcolare în vederea facilitării înţelegerii,
participării, integrării în activităţi;

• pentru că poate fi o persoană resursă care poate


facilita înţelegerea de către cadrele didactice a
caracteristicilor de personalitate a elevilor cu CES şi
a particularităţilor proceselor cognitive, a
proceselor şi funcţiilor reglatorii care influenţează
activitatea şcolară a acestor elevi.

Mediator

• există uneori situaţii în care aceşti elevi perturbă


activitatea desfăşurată în clasă, printr – un
comportament care nu se circumscrie disciplinei
necesare la ore. Acestea sunt dificultăţi de ordin
social care decurg din incapacitatea de internalizare
a normelor sociale.
Consilier

• consiliază elevii care participă la programul de


sprijin şi părinţii acestora pentru depăşirea
situaţiilor de dificultate,

• implicarea părinţilor în activităţile elevului,


înţelegerea necesităţii unui program de studiu în
familie, supravegherea elevului pentru efectuarea
temelor, importanţa sprijinului afectiv,

• informare privind modalităţile de control pozitiv al


comportamentului copilului, importanţa
frecventării şcolii
Activitățile profesorului de sprijin

Participă în timpul orelor de predare la


activitățile desfășurate în clasă de către cadrul
didactic.

Organizează activitatiile de intervenție


personalizată la clasă precum și în afara acestora.

Dezvoltă planuri de intervenție


personalizate, în funcție de dificultățile de învățare
ale elevului.

Adaptează curricula școlară în colaborare cu


cadrul didactic de la clasă.

Evaluează rezultatele aplicării programelor


curriculare adaptate.

Îi orientează către comisii specializate pe toți


acei elevi care prezintă dificultăți în procesul de
învățare, dar nu beneficiază de servicii educaționale
de sprijin.
DE CE SĂ AVEM PROFESORI DE SPRIJIN INSTRUIȚI
PE SITUAȚIILE SPECIFICE DE ÎNVĂȚARE A COPIILOR
CU SINDROM DOWN

 pentru a respecta dreptul la educație a oricărui copil

 impactul asupra copiilor cu CES - pentru că sprijinim


intervenția timpurie necesară fiecărei etape de vârstă și
școlarizarea copiilor cu SD

 pentru a aduce măsuri preventive în ceea ce privește


abandonul școlar în rândul copiilor cu CES, aceștia fiind
victime cel mai frecvent a abandonului scolar și cel mai
important factor amenințător al viitorului lor
 pentru a dezvolta sfera educațională creând suport in
adaptarea și integrarea copiilor cu SD la sistemul de
învățământ actual fie că este invățământ de masă sau
invățământ special, contribuind astfel și la creșterea
gradului de incluziune școlară

 am ales să contribuim la sprijinirea comunității in care


ne creștem copii prin crearea unui mediu social,
psihosocial sănătos și adecvat construirii unei identități
corecte a acestei categorii de copii care să fie permisiv
pentru integrarea și adaptarea lor in contextul social de
mai târziu

 pentru că ne dorim să promovăm la nivel național


aceste activități de tip after-school pentru copii cu CES
ca o necesitate în atingerea potențialului optim de
dezvoltare a fiecărui copil cu SD, astfel contribuind la
dreptul lor de integrare ulterior în societatea de care
aparțin
CUM SCHIMBĂM VIAȚA COPIILOR și a TINERILOR
cu SD prin ceea ce facem noi

• copilul cu SD poate beneficia incepând incă de la


gradiniță de servicii croite pe nevoile sale, oferind
posibilitatea parcurgerii etapelor școlare până la
absolvirea liceului in urma desfășurării activităților
din planurile curriculare copii cu SD vor putea vorbi
mai corect și cu un limbaj cât mai aprope de
majoritatea copiilor din jurul lor, vor putea scrie și
citi cât mai corect aproape la fel ca ceilalți copii de
vârsta lor, se vor putea adapta mult mai ușor in
diferite medii, vor putea accesa invățământul de
masă
• se oferă fiecărui copil cu SD suport pentru
a-și putea manifesta dreptul la educația
necesară pentru includerea in sistemul de
invățământ (de masă sau special)

• copii cu SD in urma parcurgerii curiculei


stabilite vor putea ajunge la potențialul
optim de dezvoltare pe fiecare nivel de
vârstă și școlarizare putând astfel în baza
nevoilor individuale să-și asigure tranziția
către următoarele etape din viață

• impactul de conștientizare in rândul


părinților a acestor activități va conduce la
aderența copiilor și din rândul altor familii
la sistemul de invățământ
• impactul de conștientizare in rândul specialiștilor in
domeniu a importanței intervenției timpurii pe
etape de școlarizare va conduce la replicarea
modelului folosit și promovarea la nivel național a
activităților, astfel putând beneficia cât mai mulți
copii

• copii cu SD pot obține in perspectivă poziționarea


corectă in societate, impactul cel mai important fiind
asupra societății pentru ca tinerii cu SD vor putea
astfel, in urma dezvoltării și susținerii abilităților lor
speciale să vină in folosul comunității, prin
susținerea terapiilor ocupaționale, chiar prin găsirea
unui loc de muncă adecvat

• copii, tinerii, persoanele cu SD pot ajunge cât mai


aproape de independență, de autonomie și dacă
reușesc să atingă potențialul maxim de dezvoltare cu
ajutorul nostru, astfel ei chiar pot lăsa o lume mai
bună in jurul lor
Sufletul se reface în prezența copiilor. – Dostoievski

21 martie

S-ar putea să vă placă și