Sunteți pe pagina 1din 14

Microhidrocentrale

Pop Alexandru Paul ER II

1. Istoric
Conversia energiei hidraulice n energie electric nu este poluant , presupune cheltuieli relativ mici de ntre inere, nu exist probleme legate de combustibil i constituie o solu ie de lung durat . Centralele hidroelectrice au cele mai reduse costuri de exploatare i cea mai mare durat de via n compara ie cu alte tipuri de centrale electrice. Exist o experien de peste un secol n realizarea i exploatarea CHE, ceea ce face ca ele s ating niveluri de performan tehnic i economic foarte ridicate. Prima hidrocentral din lume este Cragside, n Rothbury, Anglia, construit n 1870 . Cragside era o cas r neasc n apropiere de Rothbury. A fost prima cas din lume care a utilizat energia hidroelectric . n 1868 a fost instalat un motor hidraulic utilizat n sp l toria de rufe, n rotiserie i pentru ac ionarea liftului hidraulic. n 1870 apa din unul din lacurile de inute pe proprietate a fost utilizat pentru a nvrti un dinam Siemens, aceasta fiind probabil prima central hidroelectric din lume. A doua hidrocentral din lume a fost construit , n 1882, n Wisconsin, SUA, Appleton, pe rul Fox, fiind utilizat pentru a lumina dou mori de hrtie si o cas . La doi ani dup ce Thomas Edison a prezentat lampa cu incandescen , n anul 1885, se construie te a treia hidrocentral din lume, de c tre Asocia ia Schmidt si Dachler. n decursul anului 1896 prima central combinat hidro si termo din Romnia a fost dat n exploatare pe valea rului Sadu, fiind denumit Sadu I . Vechea turbin cu ax vertical a fost nlocuit n 1905 cu o turbin Francis care a func ionat pn n 1929. Perioada de avnt a valorific rii poten ialului hidroenergetic din ara noastr se situeaz ntre anii 1960-1980, cnd au intrat n func iune o serie de amenaj ri importante: Bistri a - Stejaru (210 MW n 1960-1962), Arge - Vidraru (220 MW n 1966), Dun re - Por ile de Fier I (1050 MW partea romn , n 1970-1971), Lotru - Ciunget (510 MW n 1972-1975), Some ul Cald - M ri elu (220 MW n 1977) i altele. n deceniul urm tor s-a continuat cu amenajarea sectoarelor de ru situate n aval de marile acumul ri realizate sau a sectoarelor cuprinse ntre zone amenajate (Gogo u pe Dun re, Some ul Cald - Flore ti II pe Some ul Cald, sectoare n amonte i aval de D e ti -Z videni pe Olt etc.) i sau ini iat scheme noi pe ruri ca: Rul Mare, Cri ul Repede, Buz u, iret etc. Toate aceste amenaj ri au f cut ca la finele anului 1990 puterea total instalat n hidro s fie de circa 5730 MW. Dup 1990, datorit situa iei politico-economice din ar , amenaj rile hidroenergetice practic au stagnat, n 10 ani intrnd n func iune circa 452 MW (45 hidroagregate din 21 de centrale) cu o produc ie de energie de 790 GWh/an, realizat n centrale a c ror execu ie a nceput nainte de 1989.

2. Caracteristicile structurale ale CHEMP n jude ul Bihor


n jude ul Bihor sunt func ionale un num r de 6 AHEMP dispuse pe rurile, Cri ul Repede, Cri ul Piertos (Valea Rea) i Nim ie ti.

BARAJ RESTITUIRE

NIM IE TI BUDUREASA

BOGA II

PIATRA BULZ

Harta AHEMP din jud. Bihor

CHEMP-urile "Baraj" i "Restituire" sunt amplasate n Oradea i func ioneaz n leg tur cu apa tehnologic de la CET I Oradea. CHEMP " Baraj" preia preaplinul de la barajul construit, pe Cri ul Repede, pentru alimentarea cu ap a CET I Oradea, iar CHEMP " Restituire" recupereaz energie din apele reziduale de la CET I Oradea. CHEMP-urile de la " Boga" i " Piatra Bulz " sunt amplasate pe rul Valea Rea -Boga, iar CHEMP-urile "Budureasa" i "Nim ie ti" sunt amplasate pe rul Nim ie ti.

Caracteristici definitorii ale CHEMP-urilor din jud. BIHOR

Denumir e CHEMP Restituire Baraj Boga Piatra Bulz Budureas a Nim ie ti

Pi [kW]

Tip turbina

3 x 75 + 55 4 x 250 2 x 630 2 x 1200 1x630+1x 400 2 x 800

Trafo de racord Timp mediu de la sistem func ionare(total grupuri) [ore/an] 3xEOS1x400 kVA 8289 700 0,4/20 kV EOS - 500 4x EOS1x630 kVA 9326 1100 0,4/20 kV 2xFO 90/570 2xFO125/640 2xFO90/570 2xFO125/640 2x630kVA 0,4/20 kV 2x1600kVA 0,4/20 kV 2x1600 kVA 0,4/20 kV 2x1000 kVA 0,4/20 kV 3008 1975 3690 2850

CHEMP Restituire, situat pe malul drept al Cri ului Repede este de tip subteran i a fost pus n func iune n anul 1987. Este realizat cu trei turbine EOS 700 cu generatoare de 75 kW i o turbin EOS 500, cu generator de 55 kW. Are o putere instalat PI =0,28 MW la o c dere nominal de 4,6 m. Captarea se face din canalul de evacuare a apei din CET 1 prev zut cu deversor de ape mari cu lungimea de 50 m care are rolul de a regla debitul i nivelul la cota 114,80 m pe canal, pentru func ionarea centralei. Accesul apei n central se face prin gr tare de 2,00 x 1,75 m iar cur irea bazinului printr-o stavil plan de aceea i dimensiune. Evacuarea apei se face prin conducta de prefabricate n lungime de 600 m n Cri ul Repede. CHEMP Baraj CET este situat pe malul stng al Cri ului Repede la 100 m aval de priza baraj. Este o central de tip subteran, a fost pus n func iune n anul 1986, are 4 turbine tip EOS1100, generatoare asincrone de 250 kW, la o tura ie de 300 rot/min, puterea instalat Pi = 1 MW i debiteaz o putere Pd = 0,68 MW la o c dere nominal de 5,2 m. Captarea din Cri ul Repede se face prin priza de ap prev zut cu patru deschideri de 2x2m n zidul de sprijin amonte de baraj, printrun gr tar rar la exterior i unul des spre interior i st vilar de nchidere a apei. Aduc iunea const din 4 tuburi DN=1500 n lungime de 95m, evacuarea apei se face printrun canal de fug avnd baza de 6 m i lungimea de 65 m. CHEMP Boga II este situat la intrarea n satul de vacan Boga pe malul drept al Cri ului Piertos . A fost pus n func iune n anul 1987 i are 2 turbine FO 90/570, generatoare asincrone de 630kW tura ie de 1000 rot/min Puterea instalat P I = 1,26 MW, c derea nominal de 80 m. Captarea se face cu priz de ap tip tirolez realizat cu prag de beton armat: Valea Boga : L=15 m, 4 m priz cu gr tar , 0,5 scara de pe ti, 10,5 deversor de ape mari. Cascad : L=12m, 2m priz cu gr tar, 0,5 scar de pe ti, 9,5 deversor de ape mari. Priz de ap de tip tirolez realizat din prag de beton armat Valea Rea L= 14m, 2m priz cu gr tar, 0,5 scar de pe ti, 11,5 deversor de ape mari. AHEMP Valea Boga V=1800 mc cu deversor de ape mari, Valea Rea V= 700mc cu deversor de ape mari. Aduc iunea conduct sub presiune Valea Boga L= 1100 m DN 800mm, Valea Rea L734m DN 600mm + L1279 m, DN1000 din care 260m tub PREMO iar 1019 conduct de o el

Evacuare n bazin compensator Piatra Bulz prin bazin refulare i conduct . CHEMP Piatra Bulz situat pe malul stng al Cri ului Pietros n aval de locul de v rsare a v ii Galbena. Anul de punere n func iune 1987, are n componen dou turbine FO 125/640, generatoare asincrone de 1200 kW la 1000 rot/min. Putere instalat PI = 2,4 MW la o c dere nominal H = 84 m. Captarea se face prin priz de ap de tip tirolez realizat din prag de beton armat L= 24 m, 15 m priz cu gr tar, 1m scar de pe ti, 8m deversor de ape mari. Bazin denisipator L=18 m cu canal de sp lare L=54 m, acumularea se face n bazin compensator V= 3500 mc din beton cu deversor de ape mari L= 4m. Aduc iunea - conduct sub presiune L = 1900m, Dn = 1200 mm din care 1600 m tub PREMO, iar 300 m conduct de o el. Evacuarea n Cri ul Pietros prin c min de evacuare L=10 m acoperit cu dale de beton. CHEMP Budureasa situat n localitatea Budureasa pe malul stng al v ii a fost pus n func iune n anul 1990, are n componen dou turbine: FO 90/570 cu generator de 400kW la tura ia de 750 rot/min; FO125/640 cu generator de 630 kW la o tura ie de 750 rot/min. Puterea instalat PI = 1,030MW la o c dere nominal de63 m. Captarea se face cu priz de ap tip tirolez realizat din prag de beton armat L=22m, 5m priz cu gr tar 0,5m scar de pe ti,16,5 deversor de ape mari, bazin denisipator. Acumularea se fac n bazin compensator V=2200 mc cu deversor de ape mari, aduc iunea cu conduct sub presiune L=3050m, Dn = 1000mm, din care 2050 m tub PREMO, iar 1000 m, conduct de o el. Evacuarea se face n valea Nim ie ti prin bazin de refulare din beton i canal de fug L= 35m. CHEMP Nim ie ti situat n localitatea Nim ie ti, a fost pus n func iune n anul 2000, are n componen dou turbine: FO 125/640 cu generator de 800kW la tura ia de 750 rot/min. Puterea instalat PI = 1,170 MW. Captarea se face cu priz de ap tip tirolez realizat din prag de beton armat L=22m, 5m priz cu gr tar 0,5m scar de pe ti,16,5 deversor de ape mari, bazin denisipator. Acumularea se face n bazin compensator V=2200 mc cu deversor de ape mari, aduc iunea cu conduct sub presiune L=3050m, Dn = 1000mm, din care 2050 tub PREMO, iar 1000m, conduct de o el. Evacuarea se face n valea Nim ie ti prin bazin de refulare din beton i canal de fug L= 35m.

3.

Schema bloc a AHEMP

Microhidroagregatele (MHA) care echipeaz CHEMPurile i MHC (microhidrocentralele) au fost concepute s func ioneze pe baza principiului totul sau nimic avndu-se n vedere exploatarea lor la randamente optime i simplificarea schemei de automatizare.

D C M

2 5 6

7 8 4 9 10

11 18
S C A P

12
3
C A Q

17
S S S P S S E

20

13

16

19
S C C S E E

15

14

Structura tipic a AHEMP 1 bazin compensator 2 utilaj pentru decolmatare (DCM) 3 element pentru reglaj nivel 4 conduct i canal de golire 5,6 gr tare 7 camera de umplere cu vane de intrare 8 conducta for at 9 echipament de reglare debit (ERQ) 10 van golire 11 microhidroagregat (turbin ) 12 generator asincron (GAS) 13 aspirator turbin 14 bazin de lini tire cu nivel reglabil 15 canal de fug 16 subsistemul de evacuare EE (SSE) 17 subsistemul de servicii proprii (SSSP) 18 sistemul de conducere automatizare i protec ie (SCAP) 19 sursa de curent continuu (SCC) 20 compensator automat de putere reactiv (CAQ)

Acest fapt presupune operarea periodic a MHC, efectundu-se un num r de cicluri ntr-o zi, func ie de debitul afluent. Maximizarea energiei ob inute pe baza acestui principiu afecteaz MHA printr-un num r de porniri opriri relativ mare. Efectele acestor solicit ri (spargeri ale conductei de aduc iune, distrugerea lag relor, etc.) determin ca n practica exploat rii CHEMPurilor s se prefere func ionarea n regim continuu prin corelarea deschiderii aparatului director cu debitul afluent n a a fel nct nivelul n bazinul compensator s r mn constatnt. Acest mod de exploatare are drept consecin func ionarea suboptimal ca urmare a sc derii rapide cu debitul a randamentului MHA-urilor. n consecin , se recomand ca pentru fiecare CHEMP s se procedeze la optimizarea regimurilor de func ionare pe baza criteriului eficien maxim , avnd n vedere cele dou aspecte:  costul mentenan ei  randamentul energetic de func ionare. Realizarea CHEMP ( Sn e 2MVA), pentru utilizarea unor debite mici de ap prin producerea de EE este avantajoas din punct de vedere economic, din urm toarele considerente:  Sunt realizabile n timp scurt (circa un an);  Nu necesit materiale speciale;  Diminueaz pierderile de EE n re eaua de distribu ie i transport, fiind situate la periferia SEN; Turbinele tipice utilizate sunt:  Elicoidale ntre [3-20] m c dere;  Francis ntre [30-100] m;  Pelton ntre [100-800] m; Turbinele fabricate n Romnia Francis, EOS, cu destina ia CHEMP-uri, au urm toarele caracteristici: [2,5z25 ]m c deri, [0,2z10] m3/s debit i [15z1500] kW (putere). Pentru unele CHEMP-uri se utilizeaz pompe centrifugale n regim de turbin . Pentru astfel de puteri se utilizeaz , cu predilec ie, generatorul asincron (GAS) care prezint avantaje func ionale i economice.

4. Sistemele structurale ale AHEMP

ncadrarea unui CHEMP n schema de amenajare a poten ialului hidroenergetic al bazinelor hidrografice se stabile te pe baza inventarierilor de poten ial, a priorit ilor rezultate din acestea dup efectuarea unor studii de fezabilitate, pe baza indicatorilor ob inu i i a contextului folosin elor existente i de perspectiv , de nivel local i na ional. Solu iile constructive se elaboreaz pe baza normativelor i a standardelor n vigoare, precum i pe baza caietelor de sarcini. O amenajare destinat unui CHEMP este structurat , n general, pe urm toarele sisteme Captarea sau priza de ap Denisipatorul Bazinul compensator Aduc iunea Centrala propriu-zis (CHEMP) Captarea sau priza de ap se realizeaz prin prize de fund ( prize tiroleze ) sau prin prize verticale (de mal, realizate, de regul , prin praguri) de barare a rului sau prin baraje st vilar, praguri nalte. Captarea se amplaseaz n sectoare ale rului stabile din punct de vedere geomorfologic.

Denisipatorul este folosit pentru re inerea i ndep rtarea aluviunilor. n func ie de importan a amenaj rii este prev zut cu organe de sp lare hidraulic a depunerilor, acionate manual sau automat. Este dispus totdeauna dup captare i naintea bazinului compensator. Nu se amplaseaz n zone instabile sau incerte din punct de vedere geomorfologic sau n zone afectate de viituri. Bazinul compensator are rolul de a asigura: y Func ionarea amenaj rilor n perioadele cnd debitul afluent este mai mic dect debitul instalat; y Regularizarea debitelor turbinate n aval de central , conform necesit ilor impuse de situa ia local sau de condi iile din avize. Bazinul compensator se amplaseaz : y n apropierea capt rii, pentru schemele cu aduc iune tip conduct sub presiune; y n apropierea conductei for ate, pentru schemele cu aduc iune cu nivel liber; y n aval de restitu ia centralei, pentru cazul n care ndepline te rolul de regularizator al debitelor turbinate. n vederea decolmat rii, bazinele compensatoare au prev zute accese pentru utilaje destinate evacu rii reziduurilor. Aduc iunea poate fi din punct de vedere func ional, cu nivel liber sau sub presiune, alegerea f cndu-se func ie de posibilit ile de nscriere n teren, de suprafa a terenurilor necesar a fi afectate precum i a supravegherii n exploatare. Centrala propriu-zisa (CHEMP) este proiectat func ie de num rul de grupuri i prescrip iile n vigoare. Principalele componente mecanice i electrice ale unei microhidrocentrale sunt turbina (turbinele) i generatorul (generatoarele).

O turbin transform energia hidraulic a apei n energie mecanic . Exist diferite tipuri de turbine care pot fi clasificate n mai multe feluri. Alegerea turbinei depinde n principal de c derea disponibil i de debitul instalat n microhidrocentral . Turbinele sunt n general mp r ite n trei categorii n func ie de c derea pe care o prelucreaz : de nalt c dere, de c dere medie i de c dere mic ; dup presiunea pe palele turbinei: cu ac iune i cu reac iune. Diferen a dintre ac iune i reac iune poate fi explicat prin faptul c turbinele cu ac iune transform energia cinetic a jetului de ap prin aer n mi care prin lovirea paletelor turbinei, nu exist reduceri de presiune apa avnd aceea i presiune pe ambele fe e ale paletelor, presiunea atmosferic . Pe de alt parte, palele unei turbine cu reac iune sunt complet imersate n ap , iar momentul unghiular al apei, ca i cel liniar, este transformat n putere la arbore, presiunea apei care iese din rotor fiind egal sau chiar mai mic dect cea atmosferic .

Tipul turbinei

C derea, m Mare (1502000 m) Medie (50...150 m) Banki Turgo Mic (3...50 m) Banki

Ac iune

Pelton Turgo

Reac iune

Francis

Propeller Kaplan

Scheme pentru turbina Francis (stnga) i Kaplan (dreapta) Turbinele folosite pentru amenaj ri de nalt c dere sunt cele cu ac iune. Acestea includ turbinele Pelton (figura 6.11), Turgo i Banki (curgere transversal ).

Turbin Pelton vertical . Turbina care are curgere transversal , numit Banki , este folosit pentru o gam larg de c deri, acoperind att turbinele Kaplan, Francis ct i Pelton. Este potrivit n special pentru curgeri cu debite mari i c deri mici.

(1) Turbina Banki; (2) sec iune transversal a turbinei, (3) lamele turbinei.

Tipul selec iei, geometria i dimensiunile turbinei depind n principal de c dere, de debitul defluent i de viteza rotorului. Figura prezint gama de ac iune a diferitelor tipuri de turbine ca o func ie de c dere i debitul instalat. Nomogram de selec ionare a turbinelor pentru microhidrocentrale .

Cu privire la generatoare, exist

dou

tipuri de baz

folosite n general n

microhidrocentrale i anume cele sincrone i cele de induc ie (asincrone). Un generator sincron poate fi operat izolat n timp ce unul de induc ie trebuie operat legat cu alte generatoare. Alte componente mecanice i electrice ale microhidrocentralelor includ: regulator de tura ie pentru a potrivi viteza de rota ie ideal a turbinei cu cea a vane de nchidere a accesului apei la turbine; por i de control i de by-pass pentru ru (dac este nevoie); sistem de control hidraulic pentru turbine i valve; sistem de control i de protec ie electric ; comutator electric; transformatoare pentru serviciile interne i pentru transmiterea puterii; serviciile interne care includ: iluminatul, nc lzirea i puterea necesar func ion rii generatorului (dac este nevoie);

sistemelor de control i a comutatorului; sisteme de r cire i de lubrifiere (dac este necesar); surs de putere de rezerv ; sistem de telecomunica ii; sisteme de alarm mpotriva incendiilor i de siguran (dac sunt necesare); sistem de interconectare sau de transmitere i de distribu ie.

Bibliografie
1. Pop Alexandru Paul: Lucrare de licenta -SISTEM DE CONDUCERE PENTRU O CENTRAL HIDROELECTRIC DE MIC PUTERE FOLOSIND RELEUL INTELIGENT MFD 80
www.hydrop.pub.ro/biblioteca/index.html 2. Bogdan Popa - Hidroenergetica