Sunteți pe pagina 1din 3

TVA la incasare.

Care vor fi inregistrarile


contabile si tratamentul TVA?
O societate (SRL) inscrisa ca platitoare TVA la incasare a incasat un avans
in 03.01.2013 prin banca, suma de 5.000 lei si 1.200 lei TVA pentru niste
servicii. Factura de avans s-a emis in 08.01.2013. Factura finala se va emite
in 15.02.2013 cu valoarea de 10.000 lei si 2.400 lei TVA, iar diferenta de
5.000 lei se va incasa in 10.04.2013.

Vom stabili cum se inregistreaza factura finala in Jurnalul de vanzari, in decontul de TVA si in
declaratia 394, precum si care vor fi inregistrarile contabile pentru factura avans si finala. In plus,
vom vedea cand trebuie facuta plata TVA pentru suma care se va incasa in aprilie 2013.

Inregistrarea facturii de avans - fiind incasata nu intra in sfera de aplicare a TVA la incasare - in
8.01.2013:

411              =             %           6.200


"Clienti"
                              419              5.000
                      "Clienti creditori"

                               4427              1.200


                             "TVA colectata"

2 Emiterea facturii finale in 15.02 pe care se mentioneaza TVA la incasare:

   411            =         %            12.400


"Clienti"                 704         10.000
                      "Venituri din servicii
                          prestate"
                          4427           1.200
                      "TVA colectata"
                  (TVA aferenta avans)
                         4428             1.200
                  "TVA neexigibila"
                   (TVA neincasata)

In cazul in care pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii s-a emis o factura pentru sumele
incasate in avans, la emiterea facturii finale pentru contravaloarea integrala a prestarii serviciilor se
realizeaza si regularizarea facturii de avans, care consta practic in stornarea acesteia.
Stornarea se poate face separat (printr-o factura distincta) sau pe aceeasi factura fiscala pe care se
evidentiaza valoarea totala a serviciilor prestate.

Stornarea avansului:

%              =          411         6.200


                       "Clienti"
419                                   5.000
"Clienti creditori"
4427                                 1.200
"TVA colectata"

TVA neexigibila devine TVA colectata si apare obligatia platii cel tarziu la 90 de zile calendaristice de
la data emiterii facturii, adica pe 17 mai 2013, daca nu se incaseaza factura inainte sau la data
incasarii facturii, in acest caz in luna aprilie.

La incasarea facturii se inregistreaza:

5121              =             411           6.200


"Conturi la banci in lei"     "Clienti"
4428            =              442       1.200
"TVA neexigibila"         "TVA colectata

Raportarea TVA:
In Jurnalul de vanzari se inregistreaza in categoria operatiunilor exigibile in 08.01.2013 factura de
avans.

In decontul de TVA 300 aferent perioadei (luna ianuarie sau trimestrul I) se raporteaza factura de
avans la randul 9 "Livrari de bunuri si prestari de servicii", taxabile cu cota 24%.

Factura emisa in 15.02.2013 se va inregistra:

- in jurnalul de vanzari, modelul adaptat la TVA la incasare.

Stornarea avansului pe factura distincta sau pe aceeasi factura se inscrie in Jurnalul de vanzari,
sumele aferente avansului se trec cu semnul minus la operatiuni exigibile, atat baza, cat si TVA.

Factura finala se inscrie la Livrari/prestari taxabile, totalul documentului din care la operatiuni
exigibile suma de 6.200 aferenta avansului, 5.000 baza si 1.200 TVA si operatiuni neexigibile 5.000
baza si 1.200 TVA;

- in decontul de TVA aferent lunii februarie sau trimestrului 1 se raporteaza la randul 9 factura finala
pentru TVA care este exigibila si factura de stornare a avansului.

Daca perioada fiscala este trimestrul I, factura de avans si cea de stornare de avans se anuleaza deci
va ramane numai factura finala de raportat la randul 9 Livrari de bunuri si prestari de servicii,
taxabile cu cota 24% pentru suma TVA care devine exigibila in perioada.

Baza 5.000, TVA aferenta 1.200.

Suma ramasa neincasata se raporteaza la litera A de la sfarsitul decontului Livrari de bunuri si


prestari de servicii efectuate a caror TVA aferenta a ramas neexigibila, existenta in sold la sfarsitul
perioadei de raportare,  ca urmare a aplicarii sistemului TVA la incasare, baza de 5.000 și TVA 1.200
in declaratia 394 se declara factura de avans, de stornare de avans, precum si factura finala.

Potrivit O.M.F.P. nr. 3.596/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicabile de la 1


februarie 2013, declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost emise in perioada de
raportare, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea "taxare inversa" sau "TVA la incasare".
Se va inscrie valoarea totala a facturii emise, indiferent de momentul cand TVA devine exigibila. Baza
10.000, TVA 2.400.

Coloana "Baza impozabila totala" - se inscrie baza de impozitare, exclusiv taxa, aferenta tuturor
livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii, inclusiv baza de impozitare aferenta facturilor de
stornare, in lei.

In cazul in care baza de impozitare este negativa, valoarea totala a acesteia se inscrie cu semnul (-).

Coloana "Taxa pe valoarea adaugata totala" - se inscrie suma totala a taxei colectate, inclusiv taxa
aferenta facturilor de stornare, in lei. Daca taxa colectata este negativa, valoarea totala a acesteia se
inscrie cu semnul (-).

TVA devenita exigibila la incasare se raporteaza in declaratia 300 aferenta lunii aprilie (sau
trimestrului II) la randul 9, pentru suma devenita exigibila in perioada respectiva.

Termenul de plata este data de 25 a lunii urmatoare aferenta perioadei. Daca perioada este luna,
termenul este 25 mai, daca perioada este trimestrul, termenul este 25 iulie 2013.

S-ar putea să vă placă și