Sunteți pe pagina 1din 17

COD: F-PO-03-01 Ed. I act.

S.C MARSAT-SA Tg Jiu


G O R J -R O M A N IA

APROBAT, DIRECTOR GENERAL, Ing. Velican (Sheorghe Data: 07.10/2000

COD:

IL-03.

EDITIA:

ACTUALIZARE: 0/2000 EXEMPLAR: STANDARD DE REFERINTA; SR EN ISO 9001:2000 VERIFICAT: DIRECTOR TEHNIC - Ing. Barbuti Ion INTOCMIT: SEF SERV, TEHNIC - Ing. Baluta Constantin Prezenta procedura este proprietatea S.C. MARSAT - SA Tg Jiu. Modificarea, multiplicarea difuzarea sa In exteriorul societal se face cu acordul Directorului general.

SC MARSAT-SA TgJiu

COD F-IL-03-04., ed. I, act. 0 INSTRUCTIUNE DE LUCRU MONTAREA CABLURILOR ELECTRICE COD: IL-03

Pag.2/17

1. SCOP, 1.1. Sa detalieze operatiile de montaj la cablurile electrice cu mentionarea punctelor de control necesare, In scopul asigurarii conditiilor de calitate. 2. DOMENIU. 2.1. Se aplica !a montajul cablurilor electrice in instalatiile electrice ale obiectivelor executate de S.C. MARSAT - SA Tg.Jiu. 2.2. Se aplica si in cazul pozarii cablurilor de comanda si semnalizare in acelasi sant cu cablurile de energie, situatie in care operatiile de sapare si astupare a santului vor fi comune ambelor tipuri de cabluri. 3. DEFINITII SI PRESCURTARI. 3,1. Pozare cablu - operatii prin care cablul electric se amplaseaza si protejeaza din punct de vedere mechanic, intr-un sant sapat anterior, pe trasee metalice prefabricate folosind structura metalica a utilajuiui sau instalatiei pe care este montat, prin tevi de protecfie sau suporti metalici (pozare aparenta). 4. DOCUMENTE DE REFERINTA. 4.1. STAS 8779 - 80 - cabluri de semnalizare cu izolatie si manta din PVC. 4.2. NTR - G 82-82 - ICME Bucuresti cabluri de semnalizare cu izolatie PVC, executie G. 4.3. PE 107-81 - M.E.E. Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice. 4.4. INCERC 17-78 M.E.E. Normativ privind proiectarea si executarea instalatiior electrice la consumatori, cu tensiuni pana la 1000v. 5. RESPONSABILITATI. 5.1. Directorul general Aproba prezenta procedura, 5.2. Director producjie. Verifica si avizeaza prezenta procedura. 5.3 Sef serviciu tehnic, Intocmeste prezenta procedura astfel incat ea sa corespunda scopului pentru care a fost destinata. 5.4. Sef birou AC Verifica si avizeaza procedura din punct de vedere al asigurarii calitatii. 5.5. Secretariat. Difuzeaza procedura conform celor prezentate in " Lista de difuzare".

SC MARSAT-SA TgJiu

COD F-IL-03-04., ed. I, act. 0 INSTRUCTIUNE DE LUCRU MONTAREA CABLURILOR ELECTRICE COD: IL-03

Pag.3/17

5.6. Director de zona. Raspunde organizatoric de buna desfasurare a lucrarilor prevazute in prezenta procedura si respectarea ei intocmai, Difuzeaza procedura la puntele de lucru si echipele de montaj. 5.7. Sef punct de lucru. Verifica rnodu! de insusire a prevederiior prezentei de catre sefii de echipe si membrii echipelor de montaj. Verifica periodic, pe parcursul montajului aplicarea prevederilor prezentei proceduri. la masuri de rezolvare a neconformitatilor constatate, analizeaza cauzele acestora si initiaza actiuni de prevenire a aparitiei acestora. 5.8. Sef echipa montaj. Instruieste personalul din subordine asupra prevederilor procedurii si verifica rnodul de insusire. Coordoneaza permanent echipa de montaj in timpul executiei lucrarilor si ia masuri ca sa se respecte integral prevederile prezentei proceduri. Raspunde ca la executia lucrarilor sa se foloseasca scule, dispozitive, aparate si utilaje adecvate si in buna stare de functionare. Verifica daca aparatele de masura la data foiosirii lor, au viza metroiogica valabila. Inainte de montaj, verifica daca materialeie folosite la montaj corespund din punct de vedere al calita|ii (sa nu aibe lipsuri sau defecte vizibile, deteriorari datorate depozitarii necorespunzatoare, transportului, etc.).

SC MARSAT-SA TgJiu

COD F-IL-03-04., ed. I, act. 0 INSTRUCTIUNE DE LUCRU MONTAREA CABLURILOR ELECTRICE COD: IL-03

Pag.4/17

6. PROCEDURA. 6.1. Montajul cablurilor electrice trebuie sa respecte urmatoarea diagrama de operatii tehnologice.

SC MARSAT-SA TgJiu

COD F-IL-03-04., ed. I, act. 0 INSTRUCTIUNE DE LUCRU MONTAREA CABLURILOR ELECTRICE COD: IL-03

Pag.5/17

6.2. Procesul tehnologic de montaj. 6.2.1. Saparea santului se face manual sau mecanizat cu respectarea dimensiunilor prevazute in proiectul de executie, fundul santului fiind neted si fara pietre. Daca in timpul saparii apar elemente noi, necuprinse in proiect (cum ar fi trasee de cabluri sau conducte necuprinse in planurile de situatie sau altfel de obstacole) se va sista pana la solutionarea lucrul problemei. Pe fundul santului se asaza un strat de nisip, cu grosimea de circa 100 mm, daca nu este prevazut altfel in proiect. 6.2.2. Control dimensiune sant. Se controleaza de catre C.T.C. urmatoarele: - dimensiuni sant si cota traseu sant. - grosime strat nisip. Masuratorile se fac cu metrul. 6.2.3. Pregatire tamburi. Pentru aducere !a pozitie, tamburii se vor rostogoli numai in sensul sagetii marcate pe (cu tambur axul orizontal), in sensul in care se evita desfasurarea cablului. Pentru derulare, tamburul se instaleaza pe dispozitivu! de derulare, care se greseaza, astfel ca rotirea sa se faca usor. 6.2.4. Control cablu Tnainte de montaj. vor controla urmatoarele: Se - continuitatea conductoarelor; - corespondenta conductoarelor, caracteristici cablu; - rezistenta de izolatie. 6.2.5. Control temperatura mediu ambiant .Se vor controla urmatoarele: - daca timp de 24 ore, inainte de iceperea lucrului, cablul a fost depozitat In mediu >cu min, la t t care se permite manevrarea cablului. ~ temperatura mediului ambiant la inceperea lucrului. - temperatura mediului ambiant pe parcursul lucrarii. - controlul temperaturii se va face de catre sefu! de echipa de montaj, pe toat a durata desfasurarii lucrarii, iar daca temperatura scade sub cea minima, la care se permite desfasurarea cablului de pe tambur, respectiv montajul acestuia, lucrul se va sista. - temperatura minima de montare a cablului este de + C, daca reglementari speciale nu 5 precizeaza o alta temperatura. Controlul se va face cu termometrul. 6.2.6. Incalzirea cablului. Daca temperatura mediului este sub + 5 C (t min), cablul se incalzeste, pana ce temperatura cablului, la niveiul mantalei exterioare este de + 20 la + 35 , cea mai simpla metoda de incaizire, fiind C introducerea cablului, timp de 24 ore, intr-un mediu cu temperatura - + 35 C. 24

SC MARSAT-SA TgJiu

COD F-IL-03-04., ed. I, act. 0 INSTRUCTIUNE DE LUCRU MONTAREA CABLURILOR ELECTRICE COD: IL-03

Pag.6/17

Se va urmari ca pe timpul tragerii cablului, temperatura mantalei exterioare sa nu scada sub+ 5 C (t min), si se vor lua toate masurile necesare pentru ca tragerea sa se desfasoare in mod normal, operativ; incat la scaderea ternperaturii mantalei sub + C, lucrarile sa fie sistate. La nevoie se va 5 incalzi din nou tamburui cu restul cabluiui ramas. 6.2.7. Pregatire traseu interior si exterior. Pentru tragerea cabluiui de regula se vor folosii role. Este interzisa tragerea cablului direct pe pamant sau pe trasee metalice. Tragerea se poate face fara role: - pe ditante sucrte, situatie in care cablul va fi purtat pe brate de muncitori; - pe trasee, depa ce s-a completat primul strat de cabiuri, astfel ca urmatoarele cabluri se vor glisa peste cele din primul strat fara a atinge traversele traseelor - in sant se monteaza role normale de colt si de tambur, iar pe traseele metalice role ghidare, de 6.2.8. Tragerea si pozarea cabiuriior. Tragerea cabluiui se va face manual, urmarindu-se ca tamburul sa se invarteasca uniform si incet. Se va urmari permanent, atat la tragere,, cat si la pozare ca raza de curbura a cablului sa nu fie inferioara valorii de 5D ( unde D este diametru! exterior al cablului.) In timpul derularii , se va verifica de catre muncitori montori, daca cablul nu prezinta urme de lovire; daca nu are mantaua rupta sau alte deteriorari vizibile. In timpul pozarii se vor urmarii sa fie respectate distantele minime si prevederile legatura cu in protectia mecanica, impuse prin normative, astfel: - in spatiile de productie distantele intre cabluri si diverse instalatii tehnologice nu trebuie fie sa inferioare celor din ANEXA 1. La ivirea unui asemenea caz se va cere proiectantului modificarea solutiei. La iesirea din pamant sau pardoseala cablurile vor fi protejate mecanic In teava dupa urmeaza: cum - pe o inaltime de 2 m de la nivelu! terenului, !a cablurile nearmate, montate in spatii de productie cu pericol de deteriorate mecanica. - 0;5 m de la nivelul pardoselii, la cablurile armate, montate in spatii de productie sau la cabluri nearmate montate in spatii fara pericol de deteriorari mecanice. - fara pretentii la cablurile armate, montate in interior, in spatii fara pericol de deteriorare mecanica ; ca si orice fel de cabluri daca utilajele la care se racordeaza cablurile asigura protectia mecanica a lor (de exp. tablouri sau celule montate pe pardoseala). 6.2.9. Pozarea cabiuriior electrice pe trasee metalice (jgheaburi). Se face conform prevederilor din proiect, avandu-se in vedere urmatoarele: cablurile se monteaza in ordine, paralel cu muchiile traseului, incrucisarile fiind admise numai la intrare iesirea de pe trseu. Este interzisa incrucisarea cablurilor la trecerile prin pereti sau plansee.

SC MARSAT-SA TgJiu

COD F-IL-03-04., ed. I, act. 0 INSTRUCTIUNE DE LUCRU MONTAREA CABLURILOR ELECTRICE COD: IL-03

Pag.7/17

- pe traseele metalice orizontale, cablurile nu se fixeaza iar in masura in care acesta este necesar pentru estetica montajului metalice. ; cabluriie vor fi fixate cu bride din PVC sau cleme - pe traseele verticale fixarea se face cu bride PVC sau cleme metalice . Daca unitatea producatoare a cablului sau proiectantu! nu prevad altfel, intervalele de fixare a clemelor pe traseele erticale, vor fi de 1000 mm la cablul nearmat si 1500 mm la cablul armat. - daca proiectutul nu prevede, distante minime de pozare dintre diferite grupe de cabluri pozate pe acelasi rastel vor fi de min.. 250 mm in cazul cablurilor cu tensiuni sau utilizari diferite ( de exp. energie - comanda) si de 150 mm in cazul grupelor fara interzicere la propagarea flacarii. 6.2.10. Pozarea cablurilor electrice in santuri. Se face conform prevederilor din proiect, respectandu-se urmatoarele: - la pozare santul va fi uscat (fara apa). Daca proiectutul nu prevede altfel distantele minime intre cabluri vor fi urmatoarele: - nenormat fata de alt cablu de comanda si semnalizare; - 1000 mm intre cablurile de comanda, semnalizare si cablurile de energie; - 500 mm fata de cablurile telefonice; Pentru mentinerea distantei prescrise intre cabluri cu destinatii diferite, se vor monta distantiere, amplasate la distanta de 1 m, distantierele fiind din matria! electroizolant ( cauciuc, PVC, etc). 6.2.11. Pozarea cablurilor electrice prin tevi de protectie. Se va face conform prevederilor din proiect, respectandu-se urmatoarele: - nu se vor monta in aceeasi teava cablurile de comanda si semnalizare cu cablurile de forta, circuitele transformatoarelor de curent si tensiune sau cablurile de curent continuu alimentare. de - montajul se va face in principal prin impingere, tragerea de ancore avand numai scopul de a ghida capul de tragere. - intrarile si ie sirile libere din tevi se vor etansa cu inel PVC mastic auto, daca proiectul si nu prevede altfel. 6.2.12. Pozarea aparenta a cablurilor electrice ( pe suporti, console sau cu bride metalice) Se va face conform prevederilor proiectului respectandu-se urmatoarele: - suportii se vor monta in linii paralele cu liniile constructive ale utilajului. - in lipsa prevederiior proiectului, distantele dintre suporti vor fi ( in mm) dupa cum : urmeaza: orizontal vertical cablu nearmat 500 1000 cablu armat 800 1500

SC MARSAT-SA TgJiu

COD F-IL-03-04., ed. I, act. 0 INSTRUCTIUNE DE LUCRU MONTAREA CABLURILOR ELECTRICE COD: IL-03

Pag.8/17

- cablurile vor fi bine intinse si prinse de suporti cu bride PVC sau cleme metalice. - in incaperile umede sau ude, suportii folositi vor asigura o distanta a cabluiui fata de perete de cca. 30mm. 6.2.13. Marcarea cablurilor. Imediat dupa montajul fiecarui cablu in parte, se va face marcarea acestuia prin poansonare pe etichete din tabla de aluminiu sau zincata, pentru identificare. La cabluriie montate in pamant se vor monta etichete la intrarea si iesirea din sant. La cablurile pozate aerian se vor monta etichete la: - capete terminale; - intersectii cu alte cabluri - trecerea dintr o construc|ie de sustinere cabluri in alta. Cablurile pozate in jgheaburi se vor eticheta numai la capete. Etichetele se vor fixa de cabluri cu birida din PVC sau sarma moale zincata. Inscriptiile de pe etichete vor corespunde prevederilor jurnalului de cabluri. 6.2.14. Controlul cablului in sant. Se controieaza de CTC inspectand urmatoarele: - aspectul exterior a! cablului. - distantele de pozare. - marcile cablurilor. - razele de curbura. 6.2.15. Etansarea capetelor tuburilor de protectie. Etansarea capetelor tuburilor de protectie la subtraversarea cailor de circulatie, la intrarea si iesirea din pamant, se va face conform prevederilor din proiect, iar in lipsa, etansarea se va face cu mastic, dupa care se va monta fortat inelul de protectie din PVC. 6.2.16. Control etansare capete tuburi. Se va face vizual. 6.2.17. Executie pat nisip superior. Se vor accoperii cabluriie pozate in sant, conform prevederilor din proiectul de excutie, iar in lipsa acestora se vor acoperi cablurile cu un strat de nisip cu inaltimea de cel putin 100 mm. 6.2.18. Control pat nisip superior Se va face controlui grosimii stratului conform ANEXA 2 punctul 6. 6.2.19. Acoperirea cu pamant. Acoperirea cu pamant se face in straturi de cca 200 mm, udate si bine batute fiecare, pentru a se evita tasari ulterioare. 6.2.20. Astupare sant si marcare. Se astupa in continuare santul pana la nivelui terenului. Se refac pasajele (dupa caz), in forma intia!a conform proiectului, Traseele subterane vor fi marcate prin borne de marcaj la suprafata sau tablite de marcaj pe cladiri; atunci cand este prevazuta aceasta operatie in proiect.

SC MARSAT-SA TgJiu

COD F-IL-03-04., ed. I, act. 0 INSTRUCTIUNE DE LUCRU MONTAREA CABLURILOR ELECTRICE COD: IL-03

Pag.9/17

Daca detaliile nu sunt prevazute se vor avea in vedere urmatoarele: - distanta intre borne pe trasee rectilinii este de 100 m; - se vor marca prin borne schimbarile de directie, traversarile de sosele, intersectii cu alte canalizari subterane ( cabluri, conducte de fluide, etc.). Bornele se vor monta !a 0,8 m lateral de axu! cablurilor, cu placa de inscriptionare orientata spre cablu. La traversarile de cai ferate reperarea se va face prin indicatoare pe ambele par ti. 6.2.21. Control astupare sant si marcare cu borne. La control se vor urmarii urmatoarele: - aspect astupare sant inclusiv refacere pavaje. - montaj borne ( arnplasarea bornelor, orientarea placilor). - inscriptionarea. 6.2.22. Control cablu montat aerian ( pe trasee metalice, tevi, aparent). Se controleaza urrnatoarele: - starea mantalei exterioare a cablului. - razele de curbura. - estetica montajului si respectarea intervalului intre diferite categorii de cabluri. - respectarea restrictiilor privind pozarea de cabluri de categorii diferite, in aceiasi teava de protectie. - estetica montajului aparent si distantele de fixare. - respectarea distantelor minime fata de diverse instalatii si a celor de protectie mecanica. - etansarea intrarilor si iesirilor din tevile de protectie (dupa caz). - existenta protectiei capetelor terminale montate la exterior ( cofret). - modul de executie al punerilor la pamant la capetele terminale. - utilizarea terminalelor adecvate la conductoarele cablurilor si modu! lor corect de montaj executie. - estetica, uniformitatea, corectitudinea montarii si inscriptionarii etichetelor de marcaj. - existenta protectiei mecanice prin tub COPEX. - rezistenta de izolatie, continuitatea, tipul cablului si punctele de plecare - sosire. 6.2.23. Etansari penetratii. Golurile la trecerea cablurilor prin plansee, pardoseli sau pereti inclusiv cele prevazute pentru extinderi, vor ft etansate, in vederea propagarii flacarilor, trecerii fumului sau gazelor. Etansarile se vor executa conform datelor din proiect. Trecerile prin ziduri, pereti metalici sau plansee se face prin golurile prevazute in proiectul de constructii, iar daca anumite cauze impun efectuarea unei anumite spargeri de terete sau planseu, aceasta se va face cu aprobarea beneficiarului, respectandu-seurmatoarele: - la efectuarea spargerilor se interzice taierea armaturiior metalice. - etansarile se vor face conform detaliilor din proiect. i SC MARSAT-SA TgJiu COD F-IL-03-04., ed. I, act. 0 INSTRUCTIUNE DE LUCRU MONTAREA CABLURILOR ELECTRICE COD: IL-03 Pag.10/17

- peretii metalici nu se vor taia prin sudura.

6.2.24. Dopuri ignifuge. In Iocurile prevazute de proiectul de executie se vor monta pe trasee de cabluri (inclusiv canale) dopuri ignifuge, asimilandu-se cu denumirea de dop ignifug si astuparea canalului cu nisip. Dopurile vor cuprinde toate cablurile situate in aceeasi sectiune transversala a fluxului de cabluri si se vor executa conform detaliilor tipizate din proiect. 6.2.25. Ecrane termice. Daca este cazul Iocurile prevazute de proiectul de executie, se vor monta pe traseele de cabluri, ecrane termice, conform detaliilor tipizate din project. 6.2.26. Control etansari, dopuri ignifuge, ecrane termice. La control se vor urmarii in principal urmatoarele: - amplasarea dopurilor si ecranelor termice. - concordanta executiei cu detaliile tip din proiect. 6.2.27. Capete terminale, conexiuni, Capetele terminale, la cablurile electrice cu izolatia de PVC sunt de tip uscat atat pentru interior cat si pentru exterior, in masura in care proiectul de execute nu prevede altfel. La exterior capetele terminale vor fi protejate impotriva intemperiilor ( prin cofreti). Capetele terminale se vor excuta avandu-se in vedere urmatoarele: a). La cablurile ecranate ( armate sau nearmate) punerea la pamant la unul din capete sau la arnele extremitati va fi stabilita prin proiectul de executie. b). Legatura de punere la pamant se va face la borna colectoare de impamantare din tablou sau la o derivatie din centura de punere la pamant. c). Daca punctul de racord pentru punerea la pamant nu este langa capatul cablului, firul de impamantare va fi introdus in tub flexibil, izolat, pentru a evita o punere la pamantaccidentala. Modul de executie al terminalelor conductoarelor (tipul terminalelor) vor corespunde instructiunilor producatorului echipamentului la care se face racordarea sau prevederilor proiectului de excutie. La executarea conexiunilor se vor respecta urmatoarele prevederi: a). Se debiteaza tile de lungimea necesara si se inscrip tioneaza cu indicativele prevazute in proiect, tilele fiind confectionate din tub PVC, de culoare deschisa. b). Se identifica conductoarele cablului cu ajutorul unui aparat de masura si se introduc tilele. c). Dupa dezizolare, in functie de tipul terminalului aparatului, se monteaza papuci, se face ochi sau se lasa conductorul drept. La conductoarele multifilare, terminalele se vor cositorii dupa executie ( ochiul sau conductorul drept). De !a iesirea din teava de protectie si pana la aparat cablul se protejeaza prin intermediul tuburilor metalice flexibile (COPEX) si presetupe. Se efectueaza legaturile, conform schemelor de conexiuni din proiectul de executie.

SC MARSAT-SA TgJiu

COD F-IL-03-04., ed. I, act. 0 INSTRUCTIUNE DE LUCRU MONTAREA CABLURILOR ELECTRICE COD: IL-03

Pag.11/17

6.2.28. Scu!e ; dispozitive, utilaje: a). Scule 1. Tarnacop 2. Cazrna. 3. Lopata. 4. Ruleta (2-10m) 5. Trusa chei fixe. 6. Cleste cuie. 7. Ciocan 0,5-1 Kg 8. Fierastrau pentru metale. 9. Pila triunghiulara. 10. Palmare. 11. Galeata apa 12. Trusa electrician. 13. Termometru sticla 0 C - 150 C 14. Presa pentru presat papuci. 15. Set poansoane cifre si litere. 16. Spaclu. 17. Bormasina rotopercutanta. b). Dispozitive. 1. Tablite avertizoare (confectionate pe santier) - dupa caz. 2. Role de tragere normale, de colt, de tarnbur. 3. Dispozitiv pentru derulat tamburi. 4. Scaun din lemn - dupa caz. 5. Schela metalica tubulara - dupa caz. c). Utilaje. 1. Megometru 500 V 2. Masina rotopercutanta. 7, INREGISTRARI. 7.1 Inregitrarile se fac in scopui efectuarii dovezii ca au fost controlate, pe faze tehnologice (acolo unde este cazui) respectarea prevedenior din proiectul de executie sau alte acte normative, a operatiilor si procedurilor de montaj cabluri electrice. 7.2. Inregistrarile de calitate pot fi sub forma de anexe, procese verbale, rapoarte, etc. 7.3. Se concretizeaza in inregistrari rezultatele urmatoarelor controale ale fazelor tehnologice: 7.3.1. Control dimensiune sant ANEXA II 7.3.2. Control temperatura mediu ANEXA II 7.3.3. Control cablu Inainte de montaj ANEXA II COD F-IL-03-04., ed. I, act. 0 INSTRUCTIUNE DE LUCRU MONTAREA CABLURILOR ELECTRICE COD: IL-03

SC MARSAT-SA TgJiu

Pag.12/17

7.3.4. Control cablu pozatni sant 7.3.5. Control etansari capete tuburi protecfie 7.3.6. Control pat nisip superior 7.3.7. Control astupare an| 5 marcare cu borne

ANEXA II ANEXA II ANEXA II ANEXA II

7.3.8. Control cabiu montat aerian ANEXA II 7.3.9. Control etansari dopuri ignifuge, ecrane terrnice ANEXA II
8. ANEXE 8.1. ANEXA 1 Distante minime intre cablurile pozate in aer si instalatiile tehnologice.

Nr. Denumirea instalatiei crt. 1 Conducte sau Incombustibil rezervoare e reci(t<40C Combustibile

Distanfe minime (cm) Intersectii Apropiere 3 5


50 100

Observatii

Distantele se pot reduce pana la montarea pe conducta, daca cablul este armat sau protejat in teava metalica Distantele se pot reduce in conditiile in care cablurile sunt rezistente !a temperatura respectiva sau sunt protejate termic (panouri termice, izolare in azbest, etc.) Nu se norrneaza distanfa in cazul conductelor cu presiunea aerului sub 12 daN/cmp.

Conducte sau instalatii cu s up ra fete c aldeo la tie> + 40 C ) iz (t

50

100

Conductede aer comprimat

20

20

SC MARSAT-SA TgJiu

COD F-IL-03-04., ed. I, act. 0 INSTRUCTIUNE DE LUCRU MONTAREA CABLURILOR ELECTRICE COD: IL-03

Pag.13/17

9. CONDITII PREALABILE 9.1. Sunt montate traseele metalice de sustinere cabluri si tevile metalice de protectie cabluri (vopsite si legate la centura de impamantare). 9.2. Sunt montate dulapurile, tablourile si celuleie de jonctiune la care se racordeaza cablurile. 9.3. Sunt montate si controlate tuburile de protectie la subtraversariile cailorde circulatie, la trecerea din pamant la cladiri, canale sau galerii, etc. 9.4. S-au preluat materialele din depozit conform specificatiilor din proiect, 9.5. Materialele au fost transportate la punctul de lucru, 9.6. Inainte de a incepe saparea santului, se va obtine autorizatia de executie elaborata de organele de resort sau de beneficiar (dupa caz). Daca se afecteaza drumurile publice pe autorizatie se va lua viza organelor de circulatie (politie), 9.7. Se va studia traseul, confruntandu-se cu planurile din project, pentru a se determina eventualele neconcordante sau obstacole pe traseu. Distantele minime dintre traseul de cabluri si diverse obiecte, se regasesc in ANEXA I. Daca este cazul, se propune proiectantului, prin intermediul beneficiarului modificarea traseului. In cazui existentei unor cabluri sub tensiune, in apropiere sau in zona traseului, se stabilesc cu beneficiarul proiectantul si delegatul unitatii de exploatare retele electrice, conditiile de lucru si masurile de protectie necesare.

SC MARSAT-SA TgJiu

COD F-IL-03-04., ed. I, act. 0 INSTRUCTIUNE DE LUCRU MONTAREA CABLURILOR ELECTRICE COD: IL-03

Pag.14/17

CABLURILE ELECTRICE, LA TEMPERATURA DE REFERINTA A MEDIULUI AMBIANT Tm =20 0C

Tm ( 0C) K Tm ( 0C) K Tm ( 0C) K

7 0,14 17 0,62 25 2,90

8 0,17 18 0,72 26 3,40

9 0,20 19 0,85 27 4,00

10 0,83 20 1,00 28 4,90

11 0,25 21 1,25 29 5,65

12 0,29 22 1,50 30 6,00

13 0,33 23 1,85

14 0,40 24 2,35

15 0,46

16 0,51

Cod: F-IL-03-04,ed.I, act. 0 INSTRUCTIUNE DE LUCRU

Pag: 15/17

COD:IL-03

Cod: F-IL-03-04,ed.I, act. 0 INSTRUCTIUNE DE LUCRU

Pag: 16/17

COD:IL-03

Cod: F-IL-03-04,ed.I, act. 0 INSTRUCTIUNE DE LUCRU

Pag: 17/17

COD:IL-03