Sunteți pe pagina 1din 24

Academia de Studii Economice Facultatea Economia Agroalimentara si a Mediului

Sistemul logistic al unei intreprinderi agroalimentare ~S.C. Vel Pitar S.A.~

Coordonator:

Student:

As. Univ. Mitroi Mircea

Toba Roxana Grupa 1326 Seria C

Bucuresti, 2011

Cuprins

Capitolul 1: Prezentarea societatii comerciale

1.1. 1.2. 1.4 1.5 1.6

Scurt istoric Obiect de activitate Gradul de implicare in activitatile logistice Organigrama Gradul de implicare in activitatea logistica

Capitolul 2: Analiza activitatii de asigurare si distributie.

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Principalele categorii de resurse materiale Tipul si gama marfurilor oferite Aria teritoriala vizata Canale de distributie Logistica de distributie. Concurenta

Capitolul 3: Concluzii si propuneri

Bibliografie

CAPITOLUL 1. Prezentarea societ

ii

Scurt istoric

Grupul Vel Pitar este liderul pie ei romne ti a produselor de panifica ie si morarit i un juc tor important n domeniul produc iei i distribu iei de biscui i, napolitane, specialit i de cofet rie i produse de patiserie. Povestea grupului ncepe n momentul n care fondul de investi ii Broadhurst Investments Limited, administrat n Romnia de c tre New Century Holdings (NCH), achizi ioneaz dou mari companii de mor rit i panifica ie, Mopariv Rmnicu Vlcea i Berceni Bucure ti. n decembrie 2001 se formeaz S.C. Vel Pitar S.A., prin fuziunea a patru fabrici din industria de mor rit i panifica ie: Mopariv Rmnicu Vlcea, Berceni Bucure ti, Mopariv Cluj Napoca i Granpan Tecuci. Sediul noii companii este stabilit la Rmnicu Vlcea. Anul 2007 a reprezentat trecerea la un nou tip de organizare. Compania Vel Pitar S.A. s-a divizat n trei societ i autonome care au ca obiect de activitate panifica ia - S.C. Vel Pitar S.A., mor ritul S.C. apte Spice S.A. i retailul - S.C. VP Magassin S.A.. Aceste activit i s-au dezvoltat continuu n ultimii ani, astfel nct acum beneficiaz de condi iile necesare pentru a func iona autonom. Prin procesul de divizare noile companii fructific mai bine oportunit ile oferite de pia lor, gestioneaz mai bine resursele i utilizeaz n mod direct veniturile ob inute. Fondul de investi ii Broadhurst Investments Ltd., administrat n Romnia de compania New Century Holdings (NCH), de ine aproximativ 80% din toate cele trei firme rezultate n urma diviz rii. n prezent Grupul Vel Pitar de ine centre de produc ie n Bucure ti (dou ) i n 10 jude e din Romnia (Vlcea, Arge , Bra ov, Cluj, Gala i, Ia i, Giurgiu, Gorj, Olt i Dmbovi a), unit i de morarit i o re ea de magazine n marile ora e din Romnia. 1999 - 2000 Fondul de investi ii Broadhurst Investments Limited, administrat n Romnia de c tre New Century Holdings (NCH), achizi ioneaz trei companii de mor rit i panifica ie: Mopariv Vlcea, Berceni Bucure ti, Granpan Tecuci. n 2000 Mopariv Vlcea cump r Panegrano Cluj. n domeniile

2001 n decembrie 2001 se formeaz S.C. Vel Pitar S.A., prin fuziunea celor patru fabrici din industria de mor rit i panifica ie cump rate de Broadhurst. Sediul noii companii este stabilit la Rmnicu Vlcea. 2002 - 2006 Vel Pitar S.A. se m re te prin achizi ia unor noi companii: Spicul Arge Pite ti (2002), Pangran Ia i i Gorjpan Trgu Jiu (2003), iar n 2004 Vel Pitar cump r o unitate de produc ie n ora ul Bal , arondat punctului de lucru din Rmnicu Vlcea. Anul 2005 a marcat m rirea grupului, prin fuziunea cu societ ile Post varul Bra ov i Panem Giurgiu. 2007 Compania Vel Pitar se divide n trei societ i autonome care au ca obiect de activitate panifica ia - S.C. Vel Pitar S.A., mor ritul - S.C. apte Spice S.A. i retailul - S.C. VP Magassin S.A. La nceputul anului 2007, grupul Vel Pitar i extinde re eaua de centre de produc ie i n jude ul Dmbovi a, n ora ul Trgovi te.

Obiect de activitate

Societatea desfasoara activitati conform cu obiectul de activitate aprobat de catre actionari, respectiv: a) producerea si comercializarea produselor de morarit; b) producerea si comercializarea produselor de panificatie; c) comercializarea en-gross si en-detail a marfurilor; d) prestarea de servicii. Sapte Spice Morarit S.C. apte Spice S.A. este un juc tor cu tradi ie n industria de mor rit, avnd mori n cinci ora e din Romnia: Rmnicu Vlcea, Ia i, Bucure ti, Trgu Jiu i Bra ov. Din august 2007 avem la Rmnicu Vlcea (Bujoreni) cea mai modern moar din Romnia, cu capacitate de produc ie i f inuri calitativ superioare celor existente pe pia . Moara de la Rmnicu Vlcea, unic n Romnia datorit tehnologiei Buhler, a beneficiat de investi ii n valoare de peste 4 milioane Euro. Printre avantajele ei se num r mbun t irea fluxurilor de cur are, de condi ionare i m cinare a masei de gru, mic orarea timpilor de livrare i ambalare i capacitatea de m cinare superioar . Moara dispune i de un depozit de produse finite performant. De asemenea, moara de la Ia i a trecut printr-un proces de retehnologizare, investindu-se peste 2,5 milioane de Euro n cele mai performante utilaje de pe pia a mondial . Investi ia, asigurat n totalitate din fonduri proprii, include i un laborator dedicat corect rii f inurilor.

apte Spice proceseaz n morile sale gru de panifica ie de cea mai bun calitate, n condi iile impuse de normele n vigoare. Produsele de mor rit oferite sunt sigure din punct de vedere igienic i constante din punct de vedere al caracteristicilor. Din gam , putem men iona f ina de gru ( tip 480, 550, 650, 800, 1250, 1350), f ina graham, gri , ambalate i comercializate n func ie de necesit ile clien ilor. Vel Pitar Panificatie Cu grij deosebit pentru detalii, p strnd savoarea re etelor tradi ionale, Vel Pitar folose te materii prime de cea mai bun calitate, ambalaje adaptate cerin elor de igien i p str rii prospe imii produselor o perioad ct mai ndelungat , speciali ti califica i la standarde europene, controlul strict al calit ii produc iei - toate pentru a oferi delicatese potrivite gusturilor oric rui consumator. Dovad o fac repetatele premii c tigate la diverse concursuri de panifica ie i patiserie de c tre echipele de speciali ti Vel Pitar. Calitatea superioar a produselor, respectarea m surilor de siguran alimentar , ingredientele atent selec ionate fac ca peste 1,5 milioane de clien i din toat ara s cumpere zilnic pinea proasp t Vel Pitar. Fiind un partener important al marilor re ele de retail din Romnia, Vel Pitar, prin echipele de vnz ri i distribu ie, asigur prezen a produselor sale n peste 10.000 puncte de livrare din ntreaga ara. Produsele Vel Pitar ajung la loca iile de desfacere (supermarketuri, hypermarketuri, magazine de dimensiuni mici i mijlocii, re eaua VP Magassin) fie prin sistemul propriu de distribu ie (Vel Pitar beneficiaz de un parc auto format din aprox. 340 de ma ini), fie prin intermediul partenerilor. Lunar, n medie, sunt produse aproximativ 10.000 tone panifica ie i 300 tone biscui i i napolitane. Investi iile au permis ca flota auto s poat livra zilnic peste 300 de tone de pine proasp t n zone urbane ca Bucure ti, Rmnicu Vlcea, Giurgiu, Cluj Napoca, Tecuci, Ia i, Trgu Jiu, Bra ov, Focsani, Dr g ani, C lim ne ti, Panciu, ct i n zone ntinse din jude ele Arge , Vlcea, Ilfov, Giurgiu, Vrancea, Gala i, Cluj, Ia i, Gorj i Bra ov. Produsele ambalate (pine ambalat , biscui i, napolitane, rulade, minipr jituri) sunt distribuite la nivel na ional, iar cele 12 centre de produc ie Vel Pitar furnizeaz comercian ilor din oricare colt al rii toata gama de produse, de la oricare dintre fabrici, livrarea f cndu-se n maximum 24 h de la primirea comenzii.

VP Magassin Retail Strategia VP Magassin este axat pe trei direc ii principale: acoperire na ional , dezvoltarea de noi concepte de magazine specializate - "magazin de proximitate" i introducerea de servicii noi

destinate clientilor. Succesul este evident: n prezent re eaua de retail a grupului Vel Pitar num r 157 de unit i n 10 dintre cele mai importante ora e ale rii. Magazinele Vel Pitar ofer cea mai diversificat gam de panifica ie proasp t i ambalat . Clien ii pot g si zilnic pine, sandwichuri sau produse de patiserie calde(coapte n cuptoarele profesionale din magazin) pentru toate gusturile, precum i alte tipuri de produse ( lactate, conserve, mezeluri, b uturi r coritoare). Produsele sunt a ezate n categorii distincte, astfel nct s fie u or de g sit, procesul de vnzare este rapid i flexibil, iar personalul foarte bine instruit. Clien ii pot ob ine n magazin orice informa ie legat de un anumit produs, personalul ajutndu-i s ia cea mai bun decizie pentru alimenta ia lor. Cu produse de cea mai bun calitate, comercializate ntr-un spa iu generos, cu echipamente i elemente de comunicare moderne, punctele de vnzare ale companiei VP Magassin r spund dorin elor tot mai multor romni, care vor s reg seasc atmosfera i calitatea produselor dintr o brut rie european , ct mai aproape de casa lor. Principalele produse, m rfuri i servicii prestate sunt: - produse de mor rit - produse de panifica ie - m rfuri diverse (dulciuri, b uturi nealcoolice, b uturi alcoolice, cafea, lactate, conserve din carne) - prest ri servicii (mor rit, revizii tehnice periodice, repara ii mecanice).

Organigrama

Departament Administrativ Departament Resurse Umane Departament Productie Adunarea Generala a Actionarilor Departement Tehnic Achizitii Departament Aprovizionare Transporturi
Departament

Manager

Marketing Departament Logistica

Planificare operatiuni Depozitare produse finite Depozitare materii prime

Distributie y B Gradul de impli are n acti it i ii i l gi tice

de dot ile corespunzatoare si necesare desfasurarii domeniului de acti itate in conditii

optime, sectorul logistic al firmei se rezuma la acti itati interne, ale companiei Astfel, nerecurgand la servicii furnizate de terti, implicarea firmei in asigurarea unei bune prestari a activitatii logistice, este incomensurabila. Garantand calitatea produselor sale, Vel Pitar apeleaza la tehnologii de fabricatie si de comercializare de cea mai inalta calitate, oferind clientilor sai satisfactia rasfatului zilnic. Acest

aspect, presupune deci, manifestarea unei atentii sporite la detalii, ce vizeaza organizarea sistemului de transport in functie de stocul existent, activitati ce fac referire la planificarea si controlul sectorului de contractare, aprovizionare, receptie, distributie si consum a materialelor, obiectelor de inventar si mijloacelor fixe necesare societatii, urmarind totodata legalitatea documentelor intocmite. Astfel, activitatea logistica a societatii incepe odata cu primirea unei comenzi si continua cu activitatile ce implica procesarea acesteia, ambalarea, depozitarea si transportul produselor catre beneficiarul solicitant. Prin urmare societatea isi organizeaza, planifica si controleaza cursurile de marfuri impreuna cu cele de informatii legate de acestea, incepand de la achizitionarea produselor pana la livrarea acestora catre clienti.

CAPITOLUL 2: Analiza activit

ii de asigurare

i distribu ie

Prezentarea principalelor categorii de resurse materiale

Preocupata de ridicarea calitatii produselor sale, conducerea manageriala a Vel Pitar recunoaste ca numai prin aprovizionarea permanenta cu materii prime si materiale auxiliare de cea mai buna calitate, prin investitie tehnologica moderna si poate consolida si extinde piata de desfacere. Datorita ndelungatei si bunei colaborari cu furnizorii, aprovizionarea cu materii prime se face ntrun ritm constant neprezentnd riscuri pentru continuitatea procesului tehnologic de productie a acestei companii. n cadrul selectarii sau colaborarii cu furnizorii, compania analizeaza o serie de aspecte legate de:

j calitatea produselor, dat fiind faptul ca n calitatea produselor obtinute se regaseste calitatea
materiilor prime si a materialelor folosite ;

j respectarea termenelor si conditiilor de livrare si facilitarea unor servicii; j nivelul de implicare al firmelor n stabilirea si negocierea preturilor de vnzare dat fiind
faptul ca pretul materiilor prime si materialelor contribuie n mod direct la formarea costurilor produselor obtinute;

j discount-urile si alte tipuri de reduceri oferite firmei la cumparare;


Ingredientele de baz folosite pentru ob inerea produselor sunt grul i materialele auxiliare

precum ou le,drojdia,o etul,zah rul,margarina,uleiul,glucoza,esen ele,cacaua. faina de grau poate fi utilizata ca atare sau in amestec cu faina de secara, faina de cartofi sau pasta de cartofi. Faina de panificatie, pe langa caracteristicile de calitate organoleptice si fizico-chimice normale, trebuie sa aiba si proprietati tehnologice care sa permita obtinerea unor produse finite corespunzatoare. Dintre aceste proprietati, importante sunt capacitatea de hidratare a fainii (influenteaza randamentul in aluat si in produse finite ), capacitatea de a forma si retine gazele in timpul prepararii aluatului si proprietatile mecanice ale aluatului obtinut dintr-un anumit tip de faina.

Tipul

i gama m rfurilor oferite

Panifica ie proasp t In functie de specificul zonei deservite, Vel Pitar produce diferite sortimente de produse de panificatie proaspata din cele mai bune ingrediente - faina alba de grau, fainuri speciale (graham, secara, tarate), mixuri de cereale. Painile pentru nutritie speciala sunt prezente in toate locatiile Vel Pitar, intr-o gama variata ce corespunde celor mai diverse gusturi si nevoi nutritionale. Paine de calitate superioara: paine neagra Vel Pitar, paine graham Vel Pitar, paine integrala, paine neagra cu cartofi, paine fara sare, paine cu seminte, paine cu tarate si multe alte asemenea sortimente. Pinea Bucure ti Pine Pave Gama franzelu e Pine cu semin e Panifica ie ambalat Panificatia ambalata Vel Pitar are la baza utilizarea conceptului Keine Touch. KeineTouch - produs neatins - este o tehnologie moderna care impune un nou standard pentru produse de panificatie. Pornind de la selectarea tipurilor de faina si continuand cu framantarea, dospirea, coacerea, racirea si ambalarea, procesul este in intregime controlat de calculator. Painea este ambalata in punga sigilata, intr-un mediu igienic, oferind garantia ca primul care atinge produsul este doar consumatorul final. Binecunoscutele specialitati Vel Pitar French Toast, paine Panissimo si gustoasele French Rolls sunt recunoscute si apreciate de cumparatorii nostri. French Toast Veltzel French Rolls Specialit i

Rulade si Biscui i Rulade si biscuiti de la Vel Pitar: cadoul dulce care iti rasfata simturile. Specialitati de cofetarie Vel Pitar: rulade si miniprajituri proaspete si delicioase alaturi de napolitane Vel Pitar sunt ideale pentru desert sau pentru un cadou. Incercati biscuiti 2B+C, Clopotel sau Roll4Ever - biscuiti cacao, vanilie

sau biscuiti cappuccino. Deosebita este gama Almadolce: Almadolce vanilie, Alamadolce capsuni sau Almadolce cappuccino: miniprajituri glazurate minunate! Rulade Biscui i Napolitane Patiserie Fiecare locatie Vel Pitar si-a dezvoltat o gama proprie de produse de patiserie si cofertarie, in urma analizei preferintelor consumatorilor locali. Vel Pitar este un producator binecunoscut pe piata locala si nationala de cozonac si chec. Brio e de la Vel Pitar Cozonaci Vel Pitar Patiserie Vel Pitar Gogochik Vel Pitar Produse apte Spice i minipr jituri

Cnd i petreci timpul n buc t rie, tim c i place s organizezi totul dup gustul t u, s te gospod re ti a a cum i place i s te nconjori de instrumente care i fac experien a g titului pl cut , distractiv via i lipsit de efort. Buc t ria i stilul t u de g tit te reprezint pe tine, stilul t u de i pe prietenii t i.

Cnd vine vorba de coacerea pinii i a altor produse de panifica ie n cas , procesul i ar p rea greoi i laborios dar, ajutat de aparatul de f cut pine, te po i bucura de gust i prospe ime mpreun cu prietenii t i, f r niciun efort. Cu gndul la bucuria i entuziastmul pe care le sim i cnd experimentezi coacerea produselor de panifica ie n cas , apte Spice divizia de morarit a i ape i butonul grupului Vel Pitar, a creat delicioasele mixuri de f in Yammix, pe care le po i folosi la aparatul de f cut pine n numai trei mi c ri: pui compozi ia n cuva aparatului, adaugi ap start.

i pentru c suntem foarte aten i la nevoile tale, mixurile Yammix le po i folosi i la cuptorul tradi ional. Totul este gata ca prin magie, iar cnd te bucuri de gustul inconfundabil nconjurat de prieteni, zmbe ti la gndul prepar rii n joac a pinii i produselor de panifica ie! Mix pentru pine alb de la apte Spice

 Mix pentru pine Graham de la Mix pentru pine neagr de la

apte Spice apte Spice

Aria teritorial vizat

 Vel Pitar Ramnicu Valcea La 18 decembrie 2001, Mopariv S.A. a fuzionat prin absorb ie cu companiile Berceni S.A. din Bucuresti si Granpan SRL din Tecuci schimbndu-si, cu aceast ocazie, numele n S.C. VEL PITAR SA Rmnicu Vlcea. n prezent, punctul de lucru din Rmnicu Vlcea este sediul social al companiei Vel Pitar S.A. i de ine dou unit i de produc ie, n ora ele Rmnicu Vlcea i Bal . Este lider de pia (jude ele Vlcea, Dolj, Olt i Sibiu). Unitatea de produc ie din Rmnicu Vlcea a investit n linii tehnologice noi, automatizate, ceea ce a dus la cre terea volumelor dezvolate n pia vlcean i acoperirea nevoii consumatorilor de produse de calitate. Investi iile n panifica ie, axate n special pe asigurarea siguran ei alimentare i a calit ii produselor, a dus la o cre tere calitativ controlat n toate fazele lui. Att fabrica, ct i parcul auto sunt n proces continuu de modernizare, iar produsele Vel Pitar sunt cele mai bune de pe pia , livrate n timp util i n cele mai bune condi ii clien ilor. Vel Pitar se implic n via a comunit ii, nu numai prin asigurarea produselor de baz din co ul zilnic, ci i prin derularea de proiecte sociale i educa ionale. Pe lng a fi un furnizor de produse de calitate, ob inute n condi ii de maxim siguran alimentar , cu aport nutri ional crescut, Vel Pitar punct de lucru Rmnicu Vlcea derulez proiecte de ajutorare a celor mai pu in avantaja i social. i uniformizarea procesului de produc ie, n ariile n care activeaz , iar dezvoltarea re elei de distribu ie a permis acoperirea de vaste arii geografice

 Vel Pitar Bucuresti (Berceni)

Punctul de lucru din Bucure ti situat n cartier Berceni are, ca i celelate fabrici Vel Pitar, o istorie mai ndelungat . nfiin at n 1973, "Fabrica de pine Berceni" a fost pn la acea dat o sec ie de produc ie a unei Societ ii de mor rit i panifica ie Bucure ti care i-a nceput activitatea n 1948. n 1999 a participat, al turi de alte dou companii din industria de panifica ie, la formarea companiei Vel Pitar S.A..

n acest punct de lucru sunt fabricate o mare parte din produsele ambalate distribuite na ional (pini toast, rulade, baghete i chifle, miniprajituri, cozonaci), cunoscute i apreciate de consumatori: pinile toast feliate French Toast, Panissimo produse sunt ob inute pe linii complet automatizate. i Daily Toast; baghetele i chiflele French Rolls; rulade i minipr jituri Almadolce, Roll4Ever, Clopo el i cozonacii Vel Pitar. Aceste

Pe lng produsele ambalate, Vel Pitar Berceni produce i sortimente de panifica ie proasp t din care putem aminti pinea alb , pinea neagr , pinea intermediar , pinea f r sare, pinea graham, pinea cu semin e, cu gramaje i forme diferite (rotund , franzel , chifle).

 Vel Pitar Bucuresti (Libertatea)

Vel Pitar Bucure ti punct de lucru os. S laj ( fosta Libertatea) este n actuala loca ie din 1972 i a devenit punct de lucru al companiei Vel Pitar n 2007. n luna mai 2008 au fost finalizate proiectele de investi ii, iar n acest moment fabrica este complet retehnologizat .

Acest loca ie produce n mare parte, pine proasp t care ajunge cu predilec ie la consumatorul bucure tean din sectoarele 5 i 6. Tehnologia modern pl cut , foarte apreciate de clien i. i automatizarea proceselor a dus la ob inerea de produse bine crescute, aspectuoase (rumene, culoare aurie), cu gust deosebit i arom

 Vel Pitar Pitesti

Vel Pitar punct de lucru Pite ti de ine dou centre de produc ie, n ora ele Pite ti i Trgovi te.

Pite ti

n 2002 Spicul Arge S.A. a fost achizi ionat de liderul pie ei de mor rit i panifica ie Vel Pitar, care a investit n modernizarea sec iilor de produc ie, achizi ionnd noi linii tehnologice de panifica ie i patiserie.

Principala realizare a punctului de lucru Pite ti o reprezint montarea unei linii moderne de patiserie congelat - unic n Vel Pitar - care asigur necesarul de produse pentru toate punctele de lucru din ar ncepnd cu luna august 2007. Produsele sunt livrate congelate, iar apoi sunt coapte n cuptoarele specializate din magazinele Vel Pitar i vndute proaspete clien ilor.

Patiseri congelat de la Pite ti mul ume te toate gusturile prin diversitatea gamei i calitatea produselor - rulouri, trudele i croissante cu variate umpluturi (vanilie, brnz , mere, nuc , vi ine), perni e cu ca caval, susan, chimen; palmieri, minipateuri i multe alte specialit i de patiserie.

n aprilie 2008 au fost finalizate investitiile n linie automatizat de panifica ie, care permite controlarea strict a procesului de fabrica ie, de la dozarea ingredienetelor pn la ambalare. Pinile ob inute pe acest linie modern sunt bine crescute, aspectuoase (rumene, culoare aurie), au gust deosebit i arom pl cut .

Trgovi te

Fabrica de la Trgovi te (fosta Spicul de Aur) este cel mai mare produc tor de panifica ie din jude ul Dmbovi a, iar produsele ob inute aici sunt comercializate i n Bucure ti i jude ele Prahova i Arge .

Locuitorii ora ului Trgovi te beneficiaz din 2007 de portofoliul de produse Vel Pitar de calitate superioar , adaptat specificului local i realizat cu tehnologia performant pe care compania o folose te n toate punctele sale de lucru. n acela i timp, logistica pe care o asigur Vel Pitar n noua loca ie a dus la reducerea timpului de lucru i de livrare, astfel nct marfa care ajunge la consumatorul final este mai proasp t suplimentare de produc ie. i i p streaz propriet ile nutritive. Printre primele investi ii s-au num rat modernizarea cl dirii i a parcului auto, urmat de montarea unei linii

Produsele locale cele mai apreciate de cump r torii din zonele deservite sunt: Pine alb 280 g, Franzel extra feliata 350 g, pinile rotunde de 500 g ( Bulg reasc , cartofi) i pinile speciale de 500 g (pine graham, pine f r sare). r neasc , Ardeleneasc cu

 Vel Pitar Brasov

Vel Pitar Bra ov este cel mai mare produc tor de panifica ie din jude ul Bra ov, oferind pe lng gama de produse cu distribu ie na ional i produse specifice zonei: pine feliat cu cartofi, covrigei, cozonac asortat de 1,1 kg. Vel Pitar Bra ov devine punct de lucru al Vel Pitar n 2005, n urma fuzion rii societ ii Post varul Bra ov cu Vel Pitar Rmnicu Vlcea, i are n prezent aproximativ 320 de angaja i.

ncepnd cu momentul achizi iei (2005), fabrica a intrat ntr-un program intensiv de modernizare, astfel ncat n 2008 Vel Pitar Bra ov este pricipalul furnizor de produse nalt calitative, ob inute n condi ii de maxim siguran alimentar din jude ele Bra ov, Covasna, Harghita i Prahova.

Investitiile s-au axat att pe dezvoltarea capitalului uman

i a noilor tehnologii, ct

i pe

modernizarea liniilor de produc ie, spa iilor de depozitare, parcului auto i automatizarea proceselor (produc ie, distribu ie). Vel Pitar Bra ov este certificat ISO 22000:2005/ HACCP (cel mai nalt standard pentru managementul siguran ei alimentare), ISO 9001:2000 (managementul calit ii), OHSAS 18001:2004 (siguran i s n tate ocupa ional ).

Grija deosebit fa

de clien i a dus la derularea de campanii care s

permit

identificarea

necesit ilor lor i care au dus la solu ii optime de colaborare. Vel Pitar Bra ov reac ioneaz rapid la cea mai mic nevoie a partenerilor s i, implicndu-se n cre terea afacerii lor prin furnizarea de produse calitative care s mul umeasc pe deplin consumatorii.

De altfel, activitatea Vel Pitar Bra ov este canalizat c tre satisfacerea celor mai preten ioase cerin e ale consumatorilor i partenerilor s i, oferind produse destinate celor cu nevoi speciale de alimenta ie (pine f r sare, pine neagr , pine intermediar , pine graham); produse bogate n substan e nutritive (pine cu semin e, pine cu secar , pine cu cartofi); produse de patiserie i cofet rie; pini toast, covrigi, s.a..

Pentru bra oveni, Vel Pitar reprezint cel mai activ producator, implicat n numeroase proiecte ce au drept scop mbun t irea vie ii comunit ii.

 Vel Pitar Iasi

n 2003, PANGRAN S.A. Ia i (societate de mor rit i panifica ie nfiin at n 1964, avnd acest titulatur din 1990) a fost preluat de Vel Pitar, achizi ie care a adus o serie de schimb ri importante. Noile proceduri instituite au adus mbun t iri ncepnd cu procesul de produc ie i pn la cel de motivare a angaja ilor.

Ast zi Vel Pitar Punct de lucru Ia i este lider pe pia a ie ean , avnd un portofoliu diversificat de produse i acordnd o grij deosebit evolu iei industriei. Produsele cu tradi ie, cunoscute de consumatori de zeci de ani, sunt biscui ii Poieni i 2B+C, al turi de game noi precum Tabiet, 5 minute, Petit Beurre. Franzela Vel Pitar este cea mai c utat pine n ora ul Ia i, avnd avantajele unei tehnologii i ale unei re ete deosebite, unice pe pia a local .

Din 2007, activit ile de panifica ie, mor rit i retail func ioneaz ca divizii distincte: compania Vel Pitar - panifica ie, compania apte Spice - mor rit, compania VP Magassin - retail. Tot n 2007, moara din Ia i a beneficiat de utilaje noi dintre cele mai performante din Germania, marca Buhler, cu o capacitate de 250 tone gru m cinat/24 ore.

Vel Pitar punct de lucru Ia i este nscris ntr-un program amplu de retehnologizare, primele investi ii realizate fiind modernizarea morii i a sec iei de panifica ie odat cu certificarea ISO 22000:2005. Certificarea a fost ob inut n urma auditului din decembrie 2006, pn la momentul respectiv fiind acreditata deja cu Sistemul de Management al Calit ii ISO 9001:2000.

Vel Pitar Ia i este lider n pie ele deservite (zona Moldova), fiind prezent att cu produse de panifica ie locale, ct i na ionale. Unicitatea punctului de lucru Ia i n cadrul grupului Vel Pitar rezid din faptul c este singura loca ie care produce diversele sortimente de biscui i i napolitane comercializate de Vel Pitar n Ia i i n toat ara.

 Vel Pitar Targu Jiu

Vel Pitar Trgu Jiu, cel mai mare produc tor de panifica ie de pe pia a gorjean , este nscris ntr-un program amplu de investi ii, cele mai mari sume fiind direc ionate c tre noi linii de panifica ie,

complet automatizate, cu capacit i mari de produc ie; depozite pentru materii prime i produse finite, asistate de computer i modernizarea parcului auto.

Aceste investi ii permit puctului de lucru din Trgu Jiu s fie n continuare principalul furnizor de produse de calitate, ob inute n condi ii de maxim siguran alimentar i distribuite n timp util comercian ilor din zonele deservite (jude ele Gorj, Dolj, Mehedin i i Hunedoara).

Cei aproximativ 400 de angaja i sunt pilonii dezvolt rii punctului de lucru Vel Pitar Trgu Jiu. Capitalul uman este foarte important pentru evolu ia unei companii, iar datorit devotamentului i implic rii angaja ilor, Vel Pitar Trgu Jiu poate s se mndreasc cu realizarile de pn n prezent.

Strategia de dezvoltare a companiei Vel Pitar se axeaz pe alocarea de importante resurse financiare i umane n cele 12 centre de produc ie pe care le de ine la nivel na ional, astfel nct acestea s ofere n permanen consumatorilor cele mai bune produse de panifica ie.

 Vel Pitar Tecuci

Vel Pitar Tecuci se num r printre primele trei firme fondatoare ale companiei Vel Pitar (1999). Distribuie pine proasp t , specialit i de panifica ie biscui i) n ora ul Tecuci i n jude ele Gala i, Br ila, Vaslui. i produse na ionale ( French Toast,

Punctul de lucru din Tecuci este al turi de comunitatea locala ori de cte ori este nevoie. Putem reaminti sprijinul acordat locuitorilor ora ului Tecuci i celor din jude ul Gala i (comuna Piscu) n perioade dificile pentru ei (calamit i naturale).

 Vel Pitar Cluj

n anul 2001 unitatea de produc ie din Cluj (fosta Panegrano S.A.) devine punct de lucru al Vel Pitar.

Panegrano S.A. a avut sediul pe Calea Baciului nr. 2-4, avnd 14 sec ii de produc ie n ora ul ClujNapoca. n 2002 Vel Pitar punct de lucru Cluj i-a mutat sediul pe str. N vodari, ulterior, revenind pe Calea Baciului (n decembrie 2007).

Odat cu mutarea din decembrie 2007 s-au adus mbun t iri tehnologice importante: s-a facut trecerea la produc ia pe cuptoare cu nc rcare i desc rcare automat , iar liniile de divizat i modelat, de dozare ap sunt i ele automate. De asemenea, spa iul de func ionare din noua loca ie este modernizat i mult mai generos.

Produsele locale apreciate cel mai mult de consumatori sunt produsele cu gramaj mare: Franzela Alb Feliat de 700 i 400g, Pinea Alb de 1,6 kg, Pinea Alb Feliat de 900 g i Pinea Neagr Feliat de 900 g.

Similar cu celelalte puncte de lucru, Vel Pitar Cluj comercializeaz n aria sa de distribu ie (N-V Romniei) i produsele na ionale cu termen lung (gama de pini toast - French Toast, rulade i minipr jituri, biscui i, napolitane).

 Vel Pitar Giurgiu

Fabrica de pine situat pe B-dul 1907 nr. 63 reprezint unul dintre pricipalele obiective industriale din municipiul Giurgiu. Ini ial proprietate de stat, fosta ntreprindere de Mor rit i Panifica ie, devenit S.C. Panem S.A. n anul 1991, a fost privatizat integral n anul 1998.

ncepnd cu noiembrie 2003, cnd ac ionar majoritar a devenit fondul de investi ii Broadhurst Investments Limited, unul dintre cei mai importan i investitori str ini din Romnia, societatea Panem a cunoscut o nou dezvoltare.

n luna mai 2005, societatea a fuzionat cu Vel Pitar S.A., companie romneasc aflat ntre liderii industriei alimentare, care desf oar activit i la nivel na ional prin 12 centre de produc ie.

O dat cu introducerea de noi concepte privind managementul resurselor, cu abordarea tiin ific a procesului de produc ie i comercializare, concomitent cu modernizarea total a sec iilor de

produc ie, cu crearea unui parc auto nou, destinat distribu iei, fabrica Vel Pitar din Giurgiu a devenit o loca ie performant , modern , european .

Cu grij deosebit pentru detalii, p strnd re etele tradi ionale, folosind materii prime de cea mai bun calitate, ambalaje adaptate cerin elor de igien i p str rii prospe imii produselor, avnd speciali ti califica i la standarde europene, Vel Pitar punct de lucru Giurgiu produce n prezent peste 40 de produse de panifica ie, patiserie i specialit i.

Ca o confirmare a importan ei pe care Vel Pitar S.A. o acord calit ii produselor, definit prin prospe ime, igien , controlul materiei prime i al ingredientelor, punctul de lucru din Giurgiu a primit certificarea nr. RO 1026 pentru standardul ISO 9001/2001 completat n anul 2006 cu ob inerea certific rii pentru Management Integrat H.A.C.C.P., ISO 9001, 14001 i 18001 n domeniul calit ii, siguran ei alimentare, s n t ii i securit ii n munc , precum i ocrotirii mediului.

Canale de distribu ie

Adresandu-se unui segment de piata vast, complex, beneficiind de increderea si aprecierea a numerosi clienti si dobandind o arie terietoriala ampla, Vel Pitar isi ia angajamentul ca produsele sale sa ajunga in timp util si in cele mai bune conditii in locurile in care sunt solicitate. Plecand de la aceasta premisa, canalele de distributie ale companiei Vel Pitar sunt: Tecuci. Pitar se Canalul indirect, prin intermediari. In acest caz, desfacerea produselor Vel realizeaza in centre comerciale mari, en-gross-uri, hypermarketuri, Canalul direct (scurt), prin retea proprie de magazine in urmatoarele orase

Brasov, Bucuresti, Cluj Napoca, Giurgiu, Iasi, Pitesti, Ramnicu Valcea, Targu Jiu si

supermarketuri, etc.

Concuren a trebuie s anticipeze mi c rile

Orice firm care inten ioneaz s - i consolideze pozi ia pe pia concuren ei, s cunosac ct mai multe informa ii despre aceasta.

Evident, nu poate fi vorba de o apreciere a activit ii unei ntreprinderi f r a-i remarca articularea cu componenta fundamental a mediului economic, i anume concuren a.

Practic, aceasta nseamn corelarea strategiei dezvolt rii, echivalent cu capacitatea de ofert , cu strategia de pia ce presupune : men inere, cre tere, adaptare la noile condi ii ale acesteia. n domeniul de activitate al societ ii, concuren a este deosebit , n special prin dezvoltarea micilor afaceri, cu anvergur limitat , dar semnificative prin plasarea acestora n zonele cu poten ial comercial suficient de interesant pentru a opera profitabil. n prezent se nregistreaz o evolu ie pozitiv a cotei de pia de 150 de milioane de euro, fa de 130 milioane euro n 2007. de inut de societate n sensul

de inerii a peste 12% din pia . n ceea ce prive te cifra de afaceri, aceasta a atins n 2008 valoarea

Principalii concuren i ai S.C. Vel Pitar S.A: VEL PITAR BOROMIR IND DOBROGEA Group TITAN SNACK ATTACK B NEASA S.A. MOARA BACIU S.A. Cluj Napoca MOPAN Suceava COMPAN Trgovi te, .a.

Logistica de distribu ie Facand legatura dintre productie si consum, logistica de distributie cuprinde toate

activitatile necesare pentru a aduce produsul final al intreprinderii, pana la ultima veriga a canalului de distributie, si anume consumatorul final. Astfel, complexul etapelor si tehnicilor ce caracterizeaza si faciliteaza buna desfasurare a unui sistem logistic bine operationalizat, trebuie sa tina seama de:  Logistica in amonte ce presupune asigurarea disponibilitatii fizice a resurselor Logistica interna - punerea la dispozitia diferitelor centre de productie a resurselor Logistica in aval - traseul produselor finite de la firma la clientii sai.

materiale destinate activitatii firmei; necesare;

Asadar, principalele faze ale unei logistici de distributie sunt: Transport Transportul reprezinta un element foarte important al logistici, aspect marcat de o serie de prevederi si reguli care sa conduca la o receptia, cantitativa si calitativa, corespunzatoare de catre solicitantul produsului respectiv. Astfel, Vel Pitar dispune de un parc auto ce numara peste 400 de autovehicule, de diverse tonaje, care, in functie de natura, cerintele si particularitatile produsului transportat, sunt dotate corespunzator, astfel incat sa permita si sa asigure un transport optim. De asemenea, preluarea comenzilor si rutele parcurse sunt stabilite, luandu-se in considerare apropierea geografica a filialelor Vel Pitar de clientul solicitant. Totodata, trebuie sa se tina evidenta acestui serviciu, detaliu privit din prisma realizarii unor programari de transport, astfel incat compania Vel Pitar sa-si poate onora comenzile dupa un calendar bine structurat si organizat. Stocare Ca si transportul, si stocarea reprezinta un aspect important, tratat cu atentie in cadrul societatii Vel Pitar. Cunoscand implicatiile incomensurabile ce decurg in urma unei stocari necorespunzatoare, firma previne producerea unor astfel de evenimente, asigurandu-si stocuri suficiente si capacitati de depozitare suplimentare pentru cazurile in care cererea de produse este mai mare, decat ceea ce se produce standard. In acest fel, se previne deprecierea calitativa a marfurilor, iar firma poate face fata unor comenzi neasteptate, aratandu-si astfel disponibilitatea in ceea ce priveste cerintele clientilor sai. Luand in considerare aceste aspecte, Vel Pitar asigura spatii de stocare pentru fiecare filiala in parte, astfel incat independenta acestora sa faciliteze controlul si gestionarea stocurilor existente. De asemenea, trebuie mentionat si faptul ca modul de stocare este esential pentru calitatile organoleptice ale viitoarelor produse, si tocmai de aceea necesita o preocupare deosebita din partea gestionarului firmei, care trebuie sa tina seama de particularitatile fiecarei resurse. Totodata, la nivel de filiala, stocurile necesare sunt stabilite de catre responsabilul local, in functie de previziunile de vanzari din perioada care urmeaza luand in considerare vanzarile din aceleasi perioade ale anilor trecuti.

 Depozitare Considerata componenta de sustinere a logisticii de distributie, depozitarea are totusi un rol important, vizand un aspect comun, frecvent intalnit in societatea de astazi, si anume lipsa sincronizarii dintre ciclurile de productie si ciclul de consum. Asadar, rolul acestei structuri a depozitarii este de a asigura o solutie la diferentele ce se manifesta intre cererea si oferta de pe piata, intre momentul producerii si momentul solicitarii produselor. In cazul Vel Pitar, datorita produselor oferite si a proprietatilor perisabile ale acestora, depozitarea lor nu este permisa pe termen lung - in special la produsele de panificatie neambalate, produsele de patiserie.. Implicand costuri suplimentare, deciziile de depozitare si normele igienice care trebuie respectate in vederea asigurarii unui climat optim, corespunzator, trebuie sa se bazeze si pe acest aspect. In cazul Vel Pitar, calitatea este asigurata indiferent de costurile pe care aceasta le sustine. Manipularea Fiind o operatiune nelipsita din ciclul logistic, manipularea presupune o serie de activitati ce implica alegerea echipamentului de manipulare, uniformizarea incarcaturilor, existenta masinilor ce deplaseaza cutiile de produse in depozitele special amenajate pana la primirea comenzilor operatiune ce se va finaliza prin transportarea lor catre distribuitori. Fluxul informational Importanta fluxului informational a luat o mare amploare, fiind o resursa vitala desfasurarii unei activitai comerciale, dar nu numai. Schimbul de informatii faciliteaza si garanteaza o buna desfasurare a activitatii firmei, insa, in cazul in care informatiile care circula au continut eronat, lucrurile nu vor cunoaste un final fericit. In cadrul Vel Pitar, acest lucru nu este permis, iar sistemul informational este bine conturat si marcat de reguli stricte, ce trebuie sa respecte anumite cerinte, si anume:   Informatia trebuie transmisa nedistorsionata; Transmisia trebuie sa se realizeze indiferent de gradul de ocupare a canalului de comunicatie; Trebuie asigurata securitatea transmisiei informatiei; Informatia trebuie transmita in timp optim; Consturile de exploatare a canalului de transmisie sa fie mici.

De asemenea, informatiile trateaza subiecte ce intereseaza ambele parti implicate, atat mediul intern, cat si mediul extern al intreprinderii. Privind acest aspect din punctul de vedere al clientilor, informatiile ar interesa si trata subiecte referitoare la produsele comercializate de catre firma- preturi, calitate, tehnologie utilizata, cantitate, continut. Pe de alta parte, sporul de informatii necesare firmei in cauza, s-ar referi la aspecte privind cunoasterea cerintelor consumatorilor, astfel incat aceasta sa poate veni in intampinarea acestor necesitati, analiza concurentei, care este un amanunt ce necesita o atentie deosebita, veniturile populatiei, pentru stabilirea unui pret care sa permita achizitionarea produselor, schimbarile survenite in preferintele consumatorilor.

CAPITOLUL 3. CONCLUZII

I PROPUNERI

Analiznd politicile si strategiile de marketing din cadrul companiei Vel Pitar se observ ca aceasta depune eforturi considerabile pentru a gasi cele mai eficiente combinatii ale mixului, astfel nct sa si atinga obiectivele. n cazul politicilor si strategiilor de produs, este de remarcat faptul ca Vel Pitar a facut invesitii masive n tehnologii moderne si inovatoare, pentru a oferi clientilor produse de cea mai buna calitate. Tehnologiile inovatoare precum K. Touch ofera siguranta alimentara si garantia ca clientul este primul care atinge produsul final. Un alt punct forte al politicilor si strategiilor de produs l constituie marea diveristate sortimentala, att n ceea ce priveste pinea si produsele de panificatie, ct si n gama produselor de patiserie, biscuiti, napolitane oferite de cele doua companii. Propunerile pentru mbun t irea activit ii logistice pot fi:

 diversificarea gamei de produse semipreparate; Gama de produse semipreparate este destul de redusa, cuprinznd, doar blaturi de tort, chiflele precoapte French Rolls, blaturi de pizza, vafe si pesmet, rulouri foieta. Propun o diversificare sortimentala a gamei de aluaturi semipreparate prin introducerea unei game de aluaturi congelate. inserarea unor retete culinare n cazul produselor ambalate. Aceste mici detalii sunt de mare efect pentru consumatori. De exemplu, fiecare ambalaj pentru pastele fainoase ar putea contine reteta unui sos pentru paste, iar pachetul de faina ar putea contine retete pentru pizza sau pentru prajituri. extinderea pe piete externe. Aceasta strategie vizeaza fie achititionarea de fabrici de pine cu o capacitate de productie de 50-60 de tone/ zi. Pietele vizate sunt att cele din Ucraina, Bulgaria, Moldova, Iugoslavia deoarece prezinta particularitati asemanatoare cu cele ale pietei romnesti, dar si piete precum Italia sau Spania unde este concentrat un numar foarte mare de romni.

S-ar putea să vă placă și