Sunteți pe pagina 1din 3

Grupa: Mijlocie

Tema: ” Ce putem/ce nu putem cumpăra cu bani! ”


Activitatea: ADE – DOS
Tipul de activitate: consolidare
Mijloc de realizare: joc didactic

Scopul activității:
Conștientizarea copilului că nu orice se poate cumpăra cu bani. Există stări
emoționale, sentimente, fenomene, care nu se pot cumpăra cu bani.

Dimensiunile dezvoltării :
 Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate;
 Curiozitate, interes şi iniţiativă în învăţare;
 Caracteristici structurale şi funcţionale ale lumii înconjurătoare;

Comportamente vizate:
 Imită și se joacă împreună cu adulții, interacționând pozitiv cu aceștia;
 Cere ajutorul adultului, atunci când este în dificultate;
 Se bucură de compania copiilor la joacă.
 Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea şi învăţarea în
situaţii noi,
 Evidenţiază caracteristicile unor obiecte localizate în spaţiul
înconjurător.

Obiective operaţionale:

-să recunoască obiectele din jetoane;


-să asocieze prețul obiectelor la banii prezentați.
-să mânuiască materialele puse la dispoziţie (bani, jetoane).
-să utilizeze formule de politețe adecvate;
-să coopereze pentru realizarea sarcinilor de grup.

Strategii didactice:

Metode şi procedee: joc didactic, explicația, conversaţia euristică, dezbaterea pe


baza jocului de asociație de cunoștințe, dezbaterea bazată pe întrebări recoltate în
prealabil, discuția liberă, învățarea prin rezolvare de situații problemă etc ;

Materiale didactice:
jetoane cu diferite obiecte , stări emoționale și bani de jucărie.

Forma de organizare: frontală,pe grupuri,în perechi,individual

Timp: 20-25 min

Bibliografie: Curriculum pentru învăţământul preşcolar

Desfăşurarea activităţii

Evenimentul Conţinutul Strategiile didactice Evaluarea-


didactic ştiinţific instrumente şi
indicatori
Captarea Descoperirea Surpriza: Se aduce”Cutia cu -observarea
atenţiei surprizei surprize”din care fiecare copil comportamentulu
scoate jetoane și bani. i
Reactualizare Prezentarea Conversaţia: Copiii sunt -aprecierea
a unor informaţii întrebaţi dacă recunosc hârtiile răspunsurilor
cunoştinţelor despre bani primite şi unde le-au văzut.

Anunţarea Prezentarea Expunerea: Se anunţă tema:”Ce Observarea


temei titlului putem/ce nu putem cumpăra comportamentulu
activităţii cu bani! i
Dirijarea Precizarea Vizualizarea pe calculator: O
învăţării rolului banilor altă surpriză vine de la Observarea
videoproiector,copiii observând comportamentulu
secvențe din magazine, în care se i
utilizează banii.
Explicaţia: Educatoarea explică
rolul banilor în viața de zi cu zi
și necesitatea economisirii
acestora.
Explicarea Conversația: Copiii răspund la
regulilor întrebări legate de bani și
jocului utilizarea lor, precum și despre
didactic modul de comportare într-un
magazin.
Explicația: Educatoarea explică
regulile jocului. Aprecierea
răspunsurilor
Realizarea Demonstrația: Educatoarea
jocului de extrage un jeton,spune ce
probă de către reprezintă el și dacă ceea ce e
educatoare reprezentat în jeton se poate s-au Observarea
nu se poate cumpăra cu bani. comportamentulu
Indeplinirea i
sarcinilor Varianta 1:
jocului de În urma explicațiilor și
către copii exemplificărilor făcute de
educatoare, copiii vor trebui să Relaţionarea în
formeze două grupe de jetoane. joc,
Una ce cuprinde jetoane ce cooperarea
ilustrează ce se poate cumpăra
cu bani unde se vor așeza și
bancnotele respectiv monedele
iar în cealaltă grupă să așeze
jetoanele ce ilustrează ceea ce nu
se poate cumpăra cu bani.

Varianta 2:
Copiii sunt rugați să ridice pe
rând câte un jeton și să
argumenteze dacă ceea ce este în
imagine se poate cumpăra cu
bani sau nu se poate.
Copiii vor arăta și valoarea
aproximativă a obiectului
respectiv printr-o scurtă
conversație.