Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE ACTIVITATE

Grupa:mijlocie
Tema anuală:„Cum a fost, este și va fi aici pe pământ?”
Tema proiectului: Iarna veselă
Tema săptămânii: Moș Nicolae
Tema activității: În așteptarea lui Moș Nicolae
Mijloc de realizare: joc didactic -logico-matematic
Tipul activității:Consolidare de cunostinţe şi exersare de priceperi şi deprinderi

Elemente componente ale activităţii:


DȘ: „Săculețul lui Moș Nicolae” (joc logico-matematic)

Dimensiuni ale dezvoltării și comportamente vizate:


⮚ Dezvoltareafizică, a sănătății şi igienei personale
1.3 Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate
2.1. Utilizează simţurile (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul etc.) în interacţiunea cu
mediul apropiat

⮚ Capacități și atitudini în învățare


1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi
3.1. Manifestă creativitate în activități diverse
3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în
conversații și povestiri creative
⮚ Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii
1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor,
emoțiilor, semnificațiilor etc. (comunicare expresivă)
2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni,
emoții proprii (comunicare expresivă)
2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare
⮚ Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii
1.1 Identifică elementele caracterisice ale unor fenomene/relaţii din mediul apropiat
2.2. Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate,
înălţime, lungime, volum

Scopul activităţii:
Dezvoltarea deprinderii de a percepe cele 3 atribute ale piesei (formă, culoare, mărime)
cu ajutorul simțului tactil și de a utiliza deducția logică pentru recunoașterea culorii.

Obiective operaționale:
o să recunoască piesele Dienes din sacul de la Moș Nicolae;
o să descrie forma, culoarea și mărimea pieselor;
o să descopere culoarea prin deducție logică;
o să dea dovadă de atenție prin implicare și spirit de observație;

Elemente de joc:
⮚ surpriza, aplauzele.

Strategii didactice:
Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, observația, exercițiul, jocul didactic.
Metode de evaluare: observarea sistematică și aprecieri orale.
Mijloace didactice: Trusa Dienes, sacul cu surprize de la Moș Nicolae, coșulețe pentru piese,
bulinuțe cu fețe zâmbitoare, flipchart
Forme de organizare: frontal, individual
Durata activității:20-25 min
Locul desfășurării: sala de grupă

BIBLIOGRAFIE:
1. Curriculum pentru educatie timpurie, 2019
2. Suport pentru explicarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează
curriculumul pentru educație timpurie, 2019
3. Suport didactic pentru aplicarea curriculumului pentru educația timpurie, Editura Delta
CartEducațional,2019
DEMERSUL DIDACTIC

EVENIMENTU CONȚINUTUL INSTRUCTIV-EDUCATIV STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


L DIDACTIC
Metode Mijloace

1.Moment Se asigură condițiile optime pentru buna desfășurare a acivității: -conversația Copiii intră
organizatoric pregătirea materialelor didactice necesare, introducerea copiilor în ordonat în sala
sala de grupă. de grupă și se
așază pe
scăunele.

2.Captarea Trezesc interesul copiilor prin prezentarea săculețului primit de la -conversația -săculețul de la Observarea
Moș Nicolae. În acesta se găsesc mai multe piese, pe care noi Moș Nicolae comportament
atenției -explicația
urmează să le descoperim împreună. u-lui verbal și
-piese Dienes
-
non-verbal

3.Anunțarea Anunț activitatea ce urmează a fi desfășurată: ne vom juca -conversația -observarea


împreună jocul „Săculețul lui Moș Nicolae”, descoperind împreună comportament
temei -explicația
minunata și colorata lume a matematicii. u-lui copiilor

4.Reactualizarea Copiii sunt rugați să numească piesele cu care s-au mai jucat pe -conversația -observarea
cunoștințelor și parcursul anului școlar, denumind exemple pe care le găsesc în sala comportament
deprinderilor de grupă. u-lui copiilor
învățate
anterior

5. Prezentarea Joc didactic -jocul didactic -săculeț cu piese -evaluare orală


noului conținut
1. Intuirea materialului didactic: -conversația -mască de -observarea
și dirijarea
Se intuiesc materialele necesare desfășurării activităților dormit comportament
învățării propuse. Astfel, scot din săculeț câteva piese geometrice, pe care le u-lui copiilor
arăt copiilor. Le cer acestora să îmi spună ce mărime, grosime și ce -explicația
culori au.

După ce s-au familiarizat cu piesele geometrice, trecem la


explicarea regulilor jocului:
*fiecare copil extrage, legat fiind la ochi, o piesă din săculeț;

*o pipăie pentru a o identifica;

*prezintă, prin propoziții simple și dezvoltate, caracteristicile piesei;

*așază piesa în coșul potrivit; -demonstrația

*fiecare câștig aduce un punct echipei.

2. Efectuăm jocul de probă.


Chem un copil în față. Acesta extrage din săculeț o piesă și o
denumește. Dacă spune trăsăturile corect, câștigă și este aplaudat
de colegi.

Pun copiii să repete regulile jocului pentru a fi înțelese de toți.

Reamintesc copiilor comportamentul dezirabil în cazul acestei


activități: nu vorbim tare pentru a nu deranja colegii, utilizăm cu
grijă materialele, apreciem și protejăm piesele din săculeț.
-observația
3. Se trece la jocul propriu zis.
Pentru că regulile jocului au fost înțelese, vom face un concurs:
împart copiii în două echipe. Numesc câte un reprezentant din
fiecare echipă. Dacă răspunsul este corect, primește un punct.
Câștigă echipa care acumulează cele mai multe puncte.

Copiii vin, pe rând, la măsuță pentru a identifica piesele.

Se pune accent pe folosirea unui limbaj matematic adecvat.

Pun întrebări menite să îi ajute, precum: -bulinuțe cu fețe


zâmbitoare
„Câte laturi are piesa ta?”
-flipchart
„Este mare sau mică?”

„Ce culoare are?”

„Ce formă are?” etc.

6.Obținerea Complicarea jocului -jocul didactic -săculeț cu piese -observarea


performanței comportament
Cer copiilor, pe lângă ghicirea, prin pipăire a formei și a mărimii -conversația -mască de
u-lui copiilor
să deducă, prin eliminare, și culoarea piesei. dormit
-explicația
De exemplu: „Acest triunghi nu este roșu, pentru că cel roșu este
-exercițiul
pe masă, și nici albastru, din același motiv.” Jocul continuă până
prezintă interes copiilor.

7.Asigurarea Port o discuție referitoare la piesele cu care ne-am jucat azi. -conversația -piesele -aprecieri orale
retenției și a
transferului „Ce formă are această piesă?”

„Ce mărime are piesa?”

„Ce grosime are piesa?” etc.

8.Evaluarea Fac aprecieri individuale, dar și globale asupra desfășurării -conversația


activității. Pun accent pe faptul că, atât eu, cât și Moș Nicolae,
-aprecieri orale
suntem tare fericiți și mulțumiți de modul în care copiii s-au jucat.

9.Încheierea Printr-un colind, copiii sunt îndrumați spre baie.


activității