Sunteți pe pagina 1din 1

TEMATICA INSTRUCTAJ PSI si SU SEMESTRUL I si II - 2017

Nr
Luna/ziua Domeniul Tematica Bibliografie
crt.
a) Tematică generală : Legea nr.
307/2006, cele cinci decizii interne - Legea nr. 307/2006
şi cap I si II din Norme generale - O.M.A.I. 163/2007
PSI
b) Tematici specifice: obligaţiile
- Norme PSI depar-
generale şi specifice ce revin
P.S.I. tamentale (specifice)
categoriilor de salariaţi instruiţi
c)  Modul de utilizare a mijloa-
celor de prima intervenţie din do- - Instrucţiunile de
1 IANUARIE
tarea locului de muncă (hidranţi, folosire a tehnicii
stingătoare portabile şi când este respective
cazul instalaţii speciale de P.S.I.).
a) Tematică generală : reguli gene-
Culegere de lecţii de
rale de comportare la calamitaţi
protecţie civilă
naturale si catastrofe
P.C.
b) Tematica specifică: măsuri ge-
Culegere de lecţii de
nerale de prevenire, protecţie şi
protecţie civilă
intervenţie la dezastre
a) Tematica generală: instrucţiuni Anexa 17 din
pentru utilizarea gazelor naturale. Normativ I 6-98
P.S.I. b) Activitatea practică: instructaj
privind primul ajutor cu accent pe  
arsuri şi intoxicaţii cu fum
a) Tematica generală: clasificarea
unităţilor administrativ – teritori-
2 IULIE
ale, instituţiilor publice şi opera-  
torilor economici din punct de H.G.R. nr. 642/2005
P.C. vedere al protecţiei civile, în
funcţie de tipurile de risc specifice
b) Tematică specifică: reguli de
Culegere de lecţii de
comportare şi de acţiune in caz de
protecţie civilă
accident nuclear şi chimic
Test tip grilă: minim 10 întrebări, obligatoriu răspuns corect la 70% din
3 DECEMBRIE
întrebări. La nevoie se repetă testul în termen de 3 zile.