Sunteți pe pagina 1din 15

La ce să fim atenți când luăm un credit.

Ce este dobânda anuală efectivă ?

Ion JOSAN
Banca Națională a Moldovei
Subiecte
1. Tipuri de credite

2. Aspecte importante în procesul de contractare a unui credit.

➢ Analiza în detaliu a costului unui credit

➢ Cadrul legal privind contractele de credite pentru consumatori

3. Cât de eligibil sunt pentru a contracta un credit ?

2
Clientul apelează la un credit pentru o achiziție/investiție pe care nu și-o
permite din fonduri proprii.

Credit pentru afaceri

Credit imobiliar

Tipuri de credit

Leasing auto Credit de consum

3
Pașii premergători încheierii unui contract de
credit
Analiza
contractului de
credit

Selectarea celei mai


avantajoase opțiuni

Cercetarea pieței și evaluarea


opțiunilor

Analiza critică a necesității de a .


contracta un credit
Analiza critică a necesității

Analiza serioasă a necesității de a apela la un credit!

Analiza veniturilor actuale! Credit

Cât de sigure vor fi veniturile în perioada următoare?

Cum îmi vor afecta ratele lunare bugetul personal și stabilitatea


financiară personală?
Cercetarea pieței și evaluarea opțiunilor
Compararea costurilor creditelor

Dobânda la credit nu este singurul cost pe care îl plătim atunci când luăm un împrumut!

Există și alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte consumatorul în legătură cu contractul de credit, ca de
exemplul: comisioane de acordare, comision de administrare, ș.a.

Costul total al creditului = Dobânda + Comisioanele și taxele aferente

?
Suma: 10,000 lei Suma: 10,000 lei
Perioada: 12 luni Perioada: 12 luni
Rata dobânzii: 10 % Rata dobânzii: 11 %
Comision de acordare: 3% Comision de acordare: 0,1%
Dobânda Anuală Efectivă (DAE)

Ce este DAE?
Cum alegem un credit?
Include toate plățile pe care le facem pentru
un împrumut, și este exprimată ca procent În dorința de a atrage clienți, instituțiile care
anual din valoarea totală a creditului, cu vor să ne împrumute bani fac publicitate în
excepția eventualelor penalități pentru care ne prezintă diferit costurile unui credit.
nerespectarea angajamentelor. Cel mai ieftin credit este cel cu cel mai mic
DAE

DAE

De unde știm cât e DAE? La ce să mai fim atenți?


Trebuie să fie stipulată în contractul de
Când comparăm ofertele, trebuie să alegem
credit. Legea îi obligă pe cei care fac
produse similare ca volum și perioadă de
publicitate la creditele pentru
împrumut, în caz contrar, s-ar putea ca DAE
consumatori să includă DAE de fiecare
să nu ne mai ajute
dată când prezintă date referitor la
costul total al creditului.
Analizăm rezultatele
Calculatorul de credite ne vine în ajutor
Modalitatea de rambursare

Exemplu - Credit imobiliar


Suma = 1 mil. lei,
Termen: 20 ani,
Dobânda nominală = 7% anual,
comision lunar de administrare = 0,15%
➢Plăți în descreștere:

Costtotal = 881,2 mii lei

➢În plăți lunare egale (anuitate):

Costtotal = 1 127,4 mii


11
Contractul de credit
Legea nr.202 din 12.07.2013 privind contractele de credit pentru consumatori

Denumirea/Datele de contact ale creditorului

Asigurare
Rata dobânzii
Asigurare în caz de incapacitate de plată a
Dobânda nominală prezentată de către instituția
creditului
financiară

DAE
Comisioane
Costul total al creditului prezentat printr-
un singur număr Plăți suplimentare pentru anumite
operațiuni (administrare, retragere din
cont, acordare)

Valoarea totală plătibilă


Suma totală pe care va trebui să o achitați
=suma capitalului împrumutat + dobânda și alte Rate restante/penalități
costuri aferente creditului
Rata dobânzii aplicabilă în cazul ratelor
restante, mărimea penalităților aplicate în
Durata creditului caz de neachitare
Perioada de timp pentru care a este
acordat creditul Alte aspecte juridice
Revocarea, rambursare anticipată
Contractul de credit
Sunt interzise clauzele contractuale care dau dreptul creditorului să modifice unilateral prevederile
contractului fără încheierea unui act adiţional

Sunt interzise clauze prin care:


! consumatorul este obligat să păstreze confidențialitatea prevederilor contractuale;
! creditorul poate penaliza consumatorul în cazul afectării reputației creditorului;
! creditorul poate declara scadent anticipat creditul dacă consumatorul nu și-a îndeplinit obligațiile
conform altor contracte de credit cu alți creditori;
! creditorul refuză încasarea ratelor de credit în moneda în care s-a acordat creditul.

Rețineți - Legea prevede un termen de 14 zile în care puteți cere anularea contractului de credit, fără a vă
justifica, dar cu condiția să restituiți banii deja primiți plus dobânda.
Cât de eligibil sunt eu ca să
pot lua un credit?
O evaluare neadecvata a
Creditorul evaluează bonitatea consumatorului – capacitatea consumatorului de
creditului și eventuala
a restitui, la scadenţă, creditul conform contractului de credit, inclusiv dobînda şi îndatorare excesiva
poate afecta istoria de
costurile aferente. credit a debitorului!

• loc stabil de muncă, salariu

• istorie creditară pozitivă (în cazul existenței acesteia)

• alte venituri ce pot fi confirmate oficial

Cerințele variază de la o instituție la alta și se stabilesc în funcție de tipul și suma


creditului solicitat.
14
Să rezumăm
1. Evaluarea necesității și capacității de rambursare ca să nu cădem în
plasa propriilor alegeri

2. Selectarea produsului potrivit

2.1. Comparăm costurile – DAE


2.2. Examinăm contractul până a-l semna
+ informații obligatorii
× clauze interzise
3. Ajustarea sumei creditului și graficului de rambursare în
concordanță cu veniturile
4. Îndatorarea excesivă influențează istoria noastră creditară

15
Vă mulțumesc pentru atenție!

S-ar putea să vă placă și