Sunteți pe pagina 1din 3

Capitolul II: FUNCȚII ȘI ECUAȚII

Funcția putere cu exponent natural

Definiție:
 Funcția f ∶ R → R, f (x) = xn, n ∈ N* se numește funcția
putere de gradul al II-lea.
Pentru n = 1 și n = 2 se obțin funcțiile putere
de gradul I, f ∶ R → R, f(x)=x,
respectiv de gradul al II-lea f : R → R, f (x) = x2..
Funcția putere de gradul I, f (x) = x1 este funcție impară, strict
crescătoare pe R și bijectivă.
Funcția putere de gradul al II-lea, f (x) = x2 este funcție pară,
descrescătoare pe (-∞, 0], strict crescătoare pe [0, +∞), nu este injectivă
și surjectivă. Din punct de vedere al formei graficului, funcția putere de
gradul al II-lea este convexă.
Problema care se pune este dacă proprietățile funcțiilor putere de
gradul 1 și 2 se păstrează sau nu în cazul general.

 TEOREMA 1
Fie n ϵ N* și f : R → R, f (x) = xn. Atunci:
Atunci
a) funcția f este pară pentru n număr par și impară penru n
număr impar;
b) pentru n număr impar funcția f este scrict crescătoare;
c) pentru n număr par funcția f este strict descrescătoare pe
(-∞, 0] și strict crescătoare pe [0, +∞).
Reprezentarea grafică a funcției putere

Pentru reprezentare geometrică a graficului funcției putere, având


în vedere paritatea sau imparitatea acesteia, este sufficient să trasăm
graficul pe intervalui [0, +∞).
Pe intervalul (-∞, 0] graficul se trasează simetric în raport cu axa
Oy, pentru n par, și simetric în raport cu punctul O, pentru n impar.

Tabelul de valori ale funcției:


x 0 1 2 3 4 …
f (x) 0 1 2n 3n 4n …

Folosind tabelul de valori și simetria funcției putere, graficele


obținute sunt redate în figurile 1 și 2.

y y
3n

f (x) = xn
2n
n impar

1
-3 -2 -1 Obținut prin
O 1 2 3 x simetrie față de Oy.

-1
-3 -2 -1 O 1 2 3 x

FiguraObținut
1 prin simetrie Figura 2 f (x) = xn
în raport cu O. n par
Forma graficelor obținute prin „puncte” în aceste figure sugerează
următoarele proprietăți pentru funcția putere de gradul n:

Cazul n impar
 Oricare paralelă y=m, m ∈ R, la axa Ox intersectează graficul
funcției în cel mult un punct. Acest fap teste adevărat deoarece
funcția este strict crescătoare.
 Oricare paralelă y=m, m ∈ R, la axa Ox intersectează graficul
funcției în cel puțin un punct (funcția este surjectivă).
 Oricare paralelă y=m, m ∈ R, la axa Ox intersectează graficul
funcției putere într-un singur punct (funcția este surjectivă).
Intuitiv, rezultă că graficul funcției putere pentru n impar este o
linie „continuă”.
 Pe intervalul (-∞, 0] funcția putere este concavă, iar pe intervalul
[0, +∞) este funcție convexă.
 Funcția putere este pozitivă pentru x ∈ (0, +∞), negativă pentru x ∈
(-∞, 0).

Cazul n par
 Paralele y=m, m ∈ (0, +∞), la axa Ox intersectează graficul în
două puncte (funcția nu este injectivă).
 Paralele y=m, m ∈ (-∞, 0) la axa Ox nu intersectează graficul
funcției (funcția nu este surjectivă).
 Deapta y=0 intersectează graficul doar în origine.
 Funcția puetere este convexă pe R.
 Graficul funcției putere intersectează axele de coordinate numai
în origine.
 Funcția putere de gradul n pentru n par este pozitivă.

S-ar putea să vă placă și