Sunteți pe pagina 1din 3

Nr. înregistrare:................/.............................

Unitatea de învățământ:
Grupa:
An școlar 2022 – 2023

Dosarul documentelor școlare

DETALIERI
Dosarul documentelor școlare reprezintă documentele obligatorii pe care fiecare cadru didactic trebuie
să le întocmească. Fiecare document va fi semnat și ștampilat, după cerințele din formular.

Conține:

1. Tabel – Datele personale ale copiilor din grupă


2. Caracterizarea grupei de copii în urma desfășurării evaluării inițiale
3. Planificarea anuală a proiectelor tematice
Pe parcursul anului școlar, vor fi abordate cel puțin 2 teme anuale la nivel antepreșcolar și cel puțin 4
teme la nivel preșcolar. Pentru grupa mare se recomandă parcurgerea celor 6 teme anuale.
La nivel antepreșcolar, se recomandă să se realizeze proiectarea anuală pe proiecte de o săptămână
(proiecte tematice săptămânale).
4. Descrierea proiectelor tematice
Doar pentru nivel preșcolar. Nivelul antepreșcolar nu va întocmi documentul ”Descrierea proiectelor
tematice.
5. Selecția dimensiunilor dezvoltării urmărite în urma evaluării inițiale
Se va realiza o singură dată, după evaluarea inițială de la începutul anului școlar. Lista cu dimensiunile
dezvoltării poate fi modificată, completată pe parcursul anului școlar, în funcție de evoluția copiilor din
grupă.
6. Planificarea săptămânală a activităților de învățare/evaluare
Proiectarea zilnică se va realiza pe intervale orare, conform sugestiilor din Curriculumul pentru educație
timpurie și/sau din materialul prezentat la consfătuirile naționale. Cadrul didactic va semna în dreptul
fiecărui interval orar.
În proiectarea didactică zilnică, vor fi incluse în mod obligatoriu un moment de mișcare și un moment
de poveste. A se consulta Curriculum pentru clarificări, dacă este cazul.
O atenție deosebită se vor acorda spațiului educațional și organizării și desfășurării activităților
integrate.
Norma didactică este completată, până la 8 ore, de activitatea metodică. O dată pe săptămână,
activitatea metodică de 3 ore se va desfășura în unitatea de învățământ, pe grupuri de lucru, moment în
care se pot discuta teme legate de practicile educaționale de la clasă, proiectele educaționale desfășurate,
moduri de realizare a consilierii unor părinți, etc.
7. Lista proiectelor/parteneriatelor educaționale implementate la grupă
Se recomandă derularea a cel puțin unui proiect educațional la grupă. De asemenea, trebuie să avem
măsură în numărul proiectelor educaționale desfășurate. Prea multe proiecte vor conduce la superficialitate
în desfășurarea activităților.
8. Tabel – activități desfășurate în cadrul proiectelor/parteneriatelor educaționale
9. Tabel – responsabilități ale cadrului didactic la nivelul unității de învățământ/județean

Alte comunicări:
A. Priorități în anul școlar 2022 – 2023
Amenajarea mediului educațional – cel puțin două centre de activitate, acolo unde spațiul este redus.
Aceste 2 centre nu vor fi aceleași, pe tot anul școlar, ci vor fi raportate la proiectarea zilnică.
La grupele mici și cele de antepreșcolar, lucrul pe centre de activitate (independent) se va realiza gradual,
în funcție de dezvoltarea copiilor din grupă.
Jocul liber – secvență obligatorie în programul zilei – este condiționat de existența unei oferte,
oportunități, deci, tot de amenajarea spațiului educațional.
Centrele de activitate vor fi bine delimitate, se va evita lipirea rafturilor cu materiale de pereți ( a se vedea
exemplul clasa Adina). Materialele puse la dispoziția copilului vor fi sigure și versatile și funcționale.
Exemplu: un polonic de plastic cu care copilul să transporte mingi mici dintr-un recipient în altul va
reprezenta o activitate mult mai benefică și educativă decât o mașinută din plastic rigid, care scoate
zgomote, se plimbă singură și are lumini. Prima variantă implică activitate de dezvoltare, a doua – stare
contemplativă.
Activități integrate – organizate și desfășurate cu copiii.
Extinderea ofertei de formare continuă – inlcuderea în oferta CCD Brăila a două cursuri noi destinate
ducatorilor – puericultori și cadrelor didactice interesate de abordarea Reggio Emilia;
- Organizarea de schimburi de experiență – la nivel județean și interjudețean
Reiterarea proiectului educațional Practici Educaționale Progresive în Grădiniță – vor fi postate pe FTP
curând informații privind conținutul proiectului și modalitatea de înscriere.
Programul Citește-mi 100 de povești – OvidiuRo – grădinițele care nu s-au înscris, se pot înscrie. Va fi
lansat apelul de înscriere curând. Înscrierea trebuie să fie realizată de directorul școlii, în urma solicitării
cadrului didactic.

B. Înscrierea la gradele didactice și efectuarea inspecțiilor se vor realiza în urma comunicărilor postate
de dna inspector Stroe, pe FTP.
Pentru efectuarea inspecțiilor, cadrul didactic contactează inspectorul de educație timpurie, după ce
primim avizul de începere a inspecțiilor de la dna inspector Stroe.
C. Cercurile pedagogice se vor desfășura în lunile ianuarie și mai, în format fizic. Tema pentru primul
cerc pedagogic – învățământ preșcolar: ” Activități STEAM în educația timpurie – exemple practice și
condiții de organizare” – se va pune accent pe mediul educațional STEAM, care este un mediu
educațional stimulativ, provocator pentru copil, în același timp ludic și de explorare.
Tema primului cerc pedagogic – învățământ antepreșcolar ”Integrarea serviciilor de educaţie şi
îngrijire în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară”.
Cercurile se vor desfășura în format fizic. Grădinița care se înscrie va fi și grădinița gazdă, în situații
excepționale, se poate identifica un alt loc de desfășurare. Având în vedere că vom intra în spații
educaționale – se așteaptă pronunerea unor grădinițe cu program normal.
Cercul de educație antepreșcolară se poate desfășura într-o zi de sâmbătă.
D. Atenție – toate cadrele didactice din învățământul preșcolar și antepreșcolar vor completa fișa
cadrului didactic. Link-ul de completare a fost postat pe FTP în data de 9.09.2022, alături de anunțul
privind consfătuirile județene.

Atenție! Fiecare responsabil de cerc pedagogic se asigură că:


- Au fost preluate cărțile de la OvidiuRo – câte o carte pentru fiecare cadru didactic din toate
grădinițele. Creșele, mai așteptăm.
- Au fost semnate tabelele de prezență la consfătuirile județene (faceți voi un tabel cu grădinițele
arondate, numele și prenumele și semnătura).