Sunteți pe pagina 1din 2

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI Borderou de recomandate prezentate in

B-dul Stefan cel Mare si sfant nr.11 in scris la Oficiul Postal 1


DEFPL
REGISTRATURA PERSOANE FIZICE in ziua ............... luna......................... 20 ...
BORDEROU
Pentru trimiteri corespondenta cu serviciul suplimentar  REC prezentate in serie
Numere de
Nr. Tarife cu TVA
Denumirea destinatarului Destinatia Greutate prezentare Obs.
crt. inclus

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

AB
19.

20.

21.

HITE
22.

23.

24.

25.

26.

FM.13.CIC.02/27.07.2009 Pag. 1/2


27.

28.

29.

30.

31.

32

33.

OTIN
34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Conducerea unitatii, Primit _______________recomandat

de la nr. _______la nr. ________

Stampila beneficiarului

Stampila cu data prezentarii Lupu Gabriel

S-ar putea să vă placă și