Sunteți pe pagina 1din 2

STOICA & Asociații câștigă definitiv litigiul AQUA Carpatica

După o luptă judiciară întinsă pe parcursul a 7 ani, desfășurată în două cicluri procesuale, atât intern, cât și în fața
instanțelor europene, titularii mărcilor ce înfățișează sticlele AQUA Carpatica se pot bucura de recunoașterea
valabilității înregistrării acestora.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a pronunțat astăzi hotărârea definitivă, prin care a fost respinsă acțiunea în
anulare a mărcilor formulată de un pretins competitor. Echipa de avocați STOICA & Asociații, coordonată de
Valeriu Stoica (Founding Partner), a fost  formată din Dragoș Bogdan (Senior Partner) și Mihai Stănescu (Managing
Associate).

Avocații STOICA & Asociații au intrat în acest dosar după soluționarea cauzei de către prima instanță, care
admisese acțiunea și dispusese anularea mărcilor. În acel moment, clienții erau puși în fața situației de a schimba
complet ambalajele folosite, după ani de zile de muncă dedicată promovării acestora. În apelul și recursul din
primul ciclu procesual, aplicând temeinic cea mai recentă jurisprudență a Curții de Justiție a Uniunii Europene
(CJUE), Curtea de Apel București (CAB) și ICCJ au constat, printr-o hotărâre esențială la nivel european pentru
domeniul analizat, că nu există niciun drept de autor asupra formei sticlei pretinsului competitor, aceasta fiind
lipsită de elementele de originalitate necesare pentru existența protecției.

În al doilea ciclu procesual, încheiat astăzi prin decizia ICCJ, s-a constat că nu există niciun risc de confuzie între
marca europeană anterioară a pretinsului competitor și mărcile naționale ulterioare AQUA Carpatica.
Complexitatea întregii cauze a fost una deosebit de ridicată, argumentele decisive care au înclinat balanța fiind
bazate pe interpretări curajoase ale criteriilor stabilite în jurisprudența instanțelor europene pentru evaluarea
existenței riscului de confuzie între mărci tridimensionale. Atât CAB, cât și ICCJ au aplicat consistent jurisprudența
CJUE, consfințind astfel colaborarea constantă, de înaltă ținută intelectuală, a instanțelor române cu cea mai
importantă instanță europeană în materia proprietății intelectuale.

Dragoș Bogdan: “Litigiul a avut și o importantă componentă europeană. La nivel european, contenciosul a fost
purtat pe patru grade de jurisdicție: două faze la nivelul Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală,
apoi în calea de atac în fața Tribunalului Uniunii Europene și, în final, în fața Curții de Justiție. Argumentele noastre
scrise au fost completate cu pledoariile orale și în discuțiile specifice, pe care le-am purtat cu judecătorii în ședința
publică din fața Tribunalului Uniunii Europene, în care am avut onoarea și plăcerea să apăr interesele clienților
mei. În toate cele patru faze, atât Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, cât și ambele instanțe
ale Uniunii Europene au decis că nu există niciun fel de risc de confuzie, iar mărcile europene ale clienților,
identice celor care au făcut obiectul litigiului intern, au fost admise la înregistrare pentru întreg teritoriul Uniunii
Europene.”

Soluțiile definitive din aceste dosare vor rămâne unele de referință în domeniul mărcilor tridimensionale constând
în ambalajele destinate băuturilor, nu doar din România, ci și din Uniunea Europeană în ansamblul său, constituind
totodată un important instrument de lucru pentru practicieni sub aspectul elementelor care pot face obiectul
protejării prin marcă și drept de autor în cazul unor astfel de obiecte.

Constituită în anul 1995, Societatea Civilă de Avocați STOICA & Asociații a câștigat recunoaștere națională şi internațională în lumea dreptului şi a mediului de
afaceri, prin întreaga sa activitate de asistență juridică şi de reprezentare a unui portofoliu vast de clienți. De la înființare și până în prezent, avocații din
cadrul STOICA & Asociații au făcut dovada că sunt o echipă puternică, întemeiată pe respectarea principiilor sale: Fidelitas, Integritas, Fortitudo. STOICA &
Asociații a dobândit o excelentă reputație națională şi internațională. Performanțele sale profesionale sunt recunoscute ca atare în cele mai importante
ghiduri juridice: Chambers Europe, Legal 500, WTR 1000, IAM Patent 1000.

S-ar putea să vă placă și