Sunteți pe pagina 1din 8

Rezultat cautare - Catalogul Standardelor Romane 2002-2003

Cautarea a intors 213 rezultate

Au fost folosite urmatoarele criterii:

1. Cautare dupa ICS / Clasificare alfanumerica

Codul ICS sa inceapa cu '93'

Nr Indice

Titlu

1

SR 10144-4:1995

Amenajarea intersectiilor pe strazi. Clasificare si prescriptii de proiectare

2

SR 10795-2:2001

Tehnica traficului rutier. Aparate pentru înregistrarea traficului rutier. Clasificare

3

SR 1120:1995

Lucrari de drumuri. Straturi de baza si îmbracaminti bituminoase de macadam semipenetrat si penetrat. Conditii tehnice de calitate

4

SR 1244-1:1996

Siguranta circulatiei. Treceri la nivel cu calea ferata. Conditii tehnice, clasificare si stabilirea categoriei trecerii la nivel

5

SR 13353-1:1996

Transport urban de calatori. Calea de rulare a tramvaielor. Clasificare si conditii tehnice generale

6

SR 13353-2:1997

Transport public urban de calatori. Calea de rulare a tramvaielor. Partea 2: Prescriptii privind elementele geometrice

7

SR 13353-3:1997

Transport public urban de calatori. Calea de rulare a tramvaielor. Partea 3: Prescriptii generale de proiectare privind infrastructura

8

SR 13353-4:1997

Transport public urban de calatori. Calea de rulare a tramvaielor. Partea 4: Prescriptii generale de proiectare privind suprastructura

9

SR 13353-5:1997

Transport public urban de calatori. Calea de rulare a tramvaielor. Prescriptii privind gabaritele

10

SR 13353-6:1997

Transport public urban de calatori. Calea de rulare a tramvaielor. Prescriptii generale privind aparatele de cale

11

SR 13433:1999

Iluminatul cailor de circulatie. Conditii de iluminat pentru cai de circulatie destinate traficului rutier, pietonal si/sau ciclistilor si tunelurilor/pasajelor subterane rutiere

12

SR 13435:1999

Transport public urban de calatori. Retea de contact. Vocabular

13

SR 13436:1999

Transport public urban de calatori. Calea de rulare a tramvaielor. Vocabular

14

SR 13440-1:1999

Lucrari de cai ferate. Drenarea apelor în zona caii. Partea 1: Drenuri gravitationale. Prescriptii de proiectare si de executie

15

SR 13440-2:1999

Lucrari de cai ferate. Drenarea apelor în zona caii. Partea 2: Drenuri forate. Prescriptii de proiectare si de executie

16

SR 174-1:2002

Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice de calitate

17

SR 174-2:1997

Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea în opera a mixturilor asfaltice si receptia îmbracamintilor executate

18

SR 174-2:1997/C1:1998

Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea în opera a mixturilor asfaltice si receptia îmbracamintilor executate

19

SR 179:1995

Lucrari de drumuri. Macadam. Conditii tehnice generale de calitate

20

SR 183-1:1995

Lucrari de drumuri. Imbracaminti de beton de ciment executate în cofraje fixe. Conditii tehnice de calitate

21

SR 183-2:1998

Lucrari de drumuri. Imbracaminti de beton de ciment executate în cofraje glisante. Conditii tehnice de calitate

22

SR 1848-4:1995

Siguranta circulatiei. Semafoare pentru dirijarea circulatiei. Amplasare si functionare

23

SR 1911:1997

Poduri metalice de cale ferata. Prescriptii de proiectare

Pagina 1 din 8

Rezultat cautare - Catalogul Standardelor Romane 2002-2003

24 SR 1948-2:1995

25 SR 4032-1:2001

26 SR 667:2000

27 SR 6900:1995

28 SR 6978:1995

29 SR 7348:2001

30 SR 7970:2001

31 SR 8284:1998

32 SR 8284:1998/C1:1999

33 SR 9156:1996

34 SR EN 12352:2001

35 SR EN 12368:2001

36 SR EN 12591:2001

37 SR EN 12697-1:2002

38 SR EN 12889:2000

39 SR EN 1317-1:2000

40 SR EN 1317-2:2000

41 SR EN 1341:2001

42 SR EN 1342:2001

43 SR EN 1343:2001

44 SR EN 1423:1999

45 SR EN 1424:1999

46 SR EN 1436:1999

47 SR EN 1463-1:1999

48 SR EN 1790:1999

49 SR EN 1793-1:1999

50 SR EN 1793-2:1999

51 SR EN 1793-3:1999

52 SR EN 1794-1:2001

53 SR EN 1794-2:1999

Lucrari de drumuri. Parapete pe poduri. Prescriptii generale de proiectare si amplasare

Lucrari de drumuri. Terminologie

Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii tehnice de calitate

Lucrari de drumuri. Indicatoare kilometrice si hectometrice

Lucrari de drumuri. Pavaje de piatra naturala, pavele normale, pavele abnorme si calupuri

Lucrari de drumuri. Echivalarea vehiculelor pentru determinarea capacitatii de circulatie

Lucrari de drumuri. Straturi de baza din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald. Conditii tehnice de calitate si prescriptii generale de executie

Amenajarea bazinelor hidrografice ale torentilor. Terminologie

Amenajarea bazinelor hidrografice ale torentilor. Terminologie

Lucrari de amenajare a bazinelor hidrografice torentiale. Prescriptii pentru întocmirea studiilor

Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare si siguranta

Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare

Bitum si lianti bituminosi. Specificatii pentru bitumuri rutiere

Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 1: Continutul de bitum solubil

Executia fara transee si încercarea racordurilor si retelelor de canalizare

Dispozitive de protectie la drumuri. Partea 1: Terminologie si prevederi generale pentru metodele de încercare

Dispozitivele de protectie la drumuri. Partea 2: Clase de performanta, criterii de acceptare a încercarilor la soc si metode de încercare a parapetelor de siguranta

Dale de piatra naturala pentru pavari exterioare. Conditii si metode de încercare

Pavele de piatra naturala pentru pavari exterioare. Conditii si metode de încercare

Borduri de piatra naturala pentru pavari exterioare. Conditii si metode de încercare

Produse pentru marcare rutiera. Produse de pulverizare. Microbile de sticla, granule antiderapante si amestecul celor doua componente

Produse pentru marcare rutiera. Microbile de sticla preamestecate

Produse pentru marcare rutiera. Performante ale marcajelor rutiere

Produse pentru marcare rutiera. Butoane retroreflectorizante. Partea 1: Conditii initiale de performanta

Produse pentru marcare rutiera. Marcaje rutiere prefabricate

Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul rutier. Metoda de încercare pentru determinarea performantei acustice. Partea 1: Caracteristici intrinseci ale absorbtiei acustice

Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul rutier. Metoda de încercare pentru determinarea performantei acustice. Partea 2: Caracteristici intrinseci ale izolatiei la zgomote aeriene

Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul rutier. Metoda de încercare pentru determinarea performantei acustice. Partea 3: Spectrul sonor standardizat al circulatiei

Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul rutier. Performante neacustice. Partea 1:

Performante mecanice si cerinte de stabilitate

Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul rutier. Performante neacustice. Partea 2: Prescriptii

Pagina 2 din 8

Rezultat cautare - Catalogul Standardelor Romane 2002-2003

54 SR EN 1824:2001

55 SR EN 40-1:1994

56 SR EN 50293:2001

57 SR ENV 13459-1:2001

58 SR ENV 13459-2:2001

59 SR ENV 13459-3:2001

60 SR ENV 1401-2:2001

61 SR ENV 1852-2:2001

62 SR HD 638 S1:2001

63 STAS 10111/1-77

64 STAS 10111/2-87

65 STAS 10144/1-90

66 STAS 10144/2-91

67 STAS 10144/3-91

68 STAS 10144/5-89

69 STAS 10144/6-89

70 STAS 10167-83

71 STAS 10189-80

72 STAS 10241-80

73 STAS 10355-84

74 STAS 10356-75

75 STAS 10473/1-87

76 STAS 10473/2-86

77 STAS 10795/1-76

78 STAS 10796/1-77

79 STAS 10796/2-79

80 STAS 10796/3-88

81 STAS 10823-87

generale pentru securitate si mediu

Produse pentru marcare rutiera. Incercari rutiere

Stâlpi pentru iluminat. Definitii si termeni

Compatibilitate electromagnetica. Sisteme de semnalizare pentru traficul rutier. Standard de produs

Produse pentru marcarea rutiera. Controlul calitatii. Partea 1: Esantionare din stoc si încercari

Produse pentru marcare rutiera. Controlul calitatii. Partea 2: Ghid de pregatire a planurilor calitatii pentru aplicarea produselor

Produse pentru marcarea rutiera. Controlul calitatii. Partea 3: Performante de utilizare

Sisteme de canalizare de materiale plastice îngropate pentru bransamente si sisteme de evacuare fara presiune. Policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U). Partea 2: Ghid pentru evaluarea conformitatii

Sisteme de acanalizare îngropate de materiale plastice pentru drenaj si sisteme de colectare, fara presiune. Polipropilena (PP). Partea 2: Ghid pentru evaluarea conformitatii

Sisteme de semnale pentru circulatia rutiera

Poduri de cale ferata si sosea. Infrastructuri de zidarie beton si beton armat. Prescriptii de proiectare

Poduri de cale ferata si sosea. Suprastructuri din beton, beton armat si beton precomprimat. Prescriptii de proiectare

Strazi. Profiluri transversale. Prescriptii de proiectare

Strazi. Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti. Prescriptii de proiectare

Elemente geometrice ale strazilor. Prescriptii de proiectare

Calculul capacitatii de circulatie a strazilor

Calculul capacitatii de circulatie a intersectiilor de strazi

Poduri de cale ferata si sosea. Aparate de reazem din neopren armat

Masini si utilaje pentru lucrari terasiere. Masini pentru aplicarea straturilor de protectie la drumuri. Parametri principali

Masini pentru constructia si întretinerea drumurilor. Repartizatoare-finisoare de mixturi bituminoase si beton de ciment. Parametri principali

Constructii hidraulice. Materiale locale pentru terasamente. Metode de determinare

Constructii hidrotehnice. Materiale locale pentru terasamente. Determinarea deformatiei si a coeficientului de permeabilitate, sub încarcare

Lucrari de drumuri. Straturi din agregate naturale sau pamânturi stabilizate cu ciment. Conditii tehnice generale de calitate

Lucrari de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pamânturi stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici. Metode de determinare si încercare

Tehnica traficului rutier. Metode de investigare a circulatiei. Clasificare

Lucrari de drumuri. Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor. Prescriptii generale de proiectare

Lucrari de drumuri. Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor, rigole, santuri si casiuri. Prescriptii de proiectare si executie

Lucrari de drumuri. Constructii pentru colectarea apelor. Drenuri de asanare. Prescriptii de proiectarea si amplasare

Amenajarea bazinelor hidrografice torentiale si combaterea avalanselor de zapada. Simboluri si semne

Pagina 3 din 8

Rezultat cautare - Catalogul Standardelor Romane 2002-2003

conventionale

82

STAS 10849-85

Lucrari de cale ferata. Infrastructura si suprastructura caii. Terminologie

 

83

STAS 10969/1-83

Lucrari de

drumuri.

Adezivitatea

bitumurilor

pentru

drumuri

la

agregatele

naturale.

Metode

de

 

determinare calitativa

 

84

STAS 10969/2-88

Lucrari de drumuri. Adezivitatea emulsiilor bituminoase fata de agregatele naturale. determinare

Metode de

85

STAS 10969/3-83

Lucrari de

drumuri.

Adezivitatea

bitumurilor

pentru

drumuri

la

agregatele

naturale.

Metoda

de

 

determinare cantitativa

 

86

STAS 11156-78

Teren de fundare. Geofizica inginereasca. Terminologie

 

87

STAS 11208-90

Lucrari portuare. Plan general. Prescriptii de proiectare

88

STAS 11210-88

Lucrari de drumuri. Plantatii rutiere. Prescriptii generale de executie

 

89

STAS 11348-87

Lucrari de drumuri. Îmbracaminti bituminoase pentru calea de pod. Conditii tehnice generale de calitate

90

STAS 11416-80

Tehnica traficului rutier. Capacitatea de circulatie a drumurilor. Prescriptii generale de calcul

 

91

STAS 11812-80

Masini si utilaje pentru lucrari terasiere. Maiuri cu actionare mecanica sau electrica. Parametri principali

92

STAS 12253-84

Lucrari de drumuri. Straturi de forma. Conditii tehnice generale de calitate

 

93

STAS 12288-85

Lucrari de drumuri. Determinarea densitatii straturilor rutiere cu dispozitivul cu con si nisip

 

94

STAS 12313-85

Poduri de cale ferata si sosea. Încercarea pe stand a elementelor prefabricate din beton, beton armat si beton precomprimat

95

STAS 1242/1-89

Teren de fundare. Principii generale de cercetare

 

96

STAS 1242/2-83

Teren de fundare. Cercetari geologico-tehnice si geotehnice specifice traseelor de cai ferate, drumuri si autostrazi

97

STAS 1242/3-87

Teren de fundare. Cercetari prin sondaje deschise

 

98

STAS 1242/4-85

Teren de fundare. Cercetari geotehnice prin foraje executate în pamânturi

 

99

STAS 1242/5-88

Teren de fundare. Cercetarea terenului prin penetrare dinamica standard în foraj

100

STAS 1242/6-76

Teren de fundare. Cercetarea terenului prin penetrar statica

 

101

STAS 1242/7-84

Teren de fundare. Cercetarea geofizica a terenului prin metode seismice

 

102

STAS 1242/8-75

Teren de fundare. Principii de cercetare geofizica a terenului prin metode electrometrice în curent continuu

103

STAS 1242/9-76

Teren de fundare. Cercetarea geofizica a terenului prin metode radiometrice

 

104

STAS 1243-88

Teren de fundare. Clasificarea si identificarea pamânturilor

 

105

STAS 1244/2-79

Treceri la nivel. Instalatii neautomate. Prescriptii

 

106

STAS 1244/3-90

Siguranta circulatiei. Treceri la nivel cu calea ferata. Instalatii de semnalizare automata

 

107

STAS 12504-86

Poduri de cale ferata, de sosea si pasarele. Încercarea suprastructurilor cu actiuni de proba

108

STAS 13006-91

Teren de fundare. necoezive

Determinarea densitatii maxime corespunzatoare starii uscate a pamânturilor

109

STAS 13021-91

Teren de fundare. necoezive

Determinarea densitatii minime corespunzatoare starii uscate a

pamânturilor

110

STAS 1337-89

Lucrari de drumuri. Îmbracaminti bituminoase cilindrate, executate la rece cu suspensie de bitum filerizat (subif). Prepararea mixturilor. Pregatirea probelor si confectionarea epruvetelor

Pagina 4 din 8

Rezultat cautare - Catalogul Standardelor Romane 2002-2003

111 STAS 1338/1-84

112 STAS 1338/2-87

113 STAS 1338/3-84

114 STAS 1339-79

115 STAS 1349-78

116 STAS 1483-72

117 STAS 1489-78

118 STAS 1545-89

119 STAS 1598/1-89

120 STAS 1598/2-89

121 STAS 1709/1-90

122 STAS 1709/2-90

123 STAS 1709/3-90

124 STAS 175-87

125 STAS 1844-75

126 STAS 1848/1-86

127 STAS 1848/2-86

128 STAS 1848/3-86

129 STAS 1848/5-82

130 STAS 1848/6-77

131 STAS 1848/7-85

132 STAS 1910-83

133 STAS 1913/12-88

134 STAS 1913/13-83

135 STAS 1913/14-74

136 STAS 1913/15-75

137 STAS 1913/16-75

138 STAS 1913/1-82

139 STAS 1913/2-76

Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltate si îmbracaminti bituminoase executate la cald. Prepararea mixturilor pregatirea probelor si confectionarea epruvetelor

Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltice si îmbracaminti bituminoase executate la cald. Metode de determinare si încercare

Lucrati de drumuri. Mixturi asfaltice si îmbracaminti bituminoase executate la cald. Tipare si accesorii metalice pentru confectionarea si decofrarea epruvetelor

Lucrari de drumnuri. Dimensionarea sistemelor rutiere. Principii fundamentale

Poduri de cale ferata si sosea. Poduri de lemn. Prescriptii de proiectare

Poduri de lemn. Controlul executiei, receptia si revizii ulterioare

Poduri de cale ferata. Actiuni

Poduri pentru strazi si sosele; pasarele. Actiuni

Lucrari de drumuri. Încadrarea îmbracamintilor la lucrari de constructii noi si modernizari de drumuri. Prescriptii generale de proiectare si de executie

Lucrari de drumuri. Încadrarea îmbracamintilor la ranforsarea sistemelor rutiere existente. Prescriptii generale de proiectare si de executie

Actiunea fenomenului de înghet-dezghet la lucrari de drumuri. Adâncimea de înghet în complexul rutier. Prescriptii de calcul

Actiunea fenomenului de înghet-dezghet la lucrari de drumuri. Prevenirea si remedierea degradarilor din înghet-dezghet. Prescriptii tehnice

Actiunea fenomenului de înghet-dezghet la lucrari de drumuri. Determinarea sensibilitatii la înghet a pamânturilor de fundatie. Metoda de determinare

Lucrari de drumuri. Îmbracaminti bituminoase turnate,executate la cald. Conditii tehnice generale de calitate

Poduri metalice de sosea. Prescriptii de proiectare

Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere. Clasificare, simboluri si amplasare

Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere. Prescriptii tehnice

Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere. Scriere, mod de alcatuire

Semnalizare rutiera. Indicatoare luminoase pentru circulatie. Conditii tehnice de calitate

Semafoare pentru dirijarea circulatiei. Conditii tehnice generale de calitate

Siguranta circulatiei. Marcaje rutiere

Poduri de beton, beton armat si beton precomprimat. Suprastructura. Conditii generale de executie

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice si mecanice ale pamânturilor cu umflari si contractii mari

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea Proctor

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea prin rulare în laborotor

Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice, pe teren

Teren de fundare. Determinarea gradientului hidraulic critic

Teren de fundare. Determinarea umiditatii

Teren de fundare. Determinarea densitatii scheletului pamântului

Pagina 5 din 8

Rezultat cautare - Catalogul Standardelor Romane 2002-2003

140 STAS 1913/3-76

141 STAS 1913/4-86

142 STAS 1913/5-85

143 STAS 1913/6-76

144 STAS 1913/8-82

145 STAS 1913/9-86

146 STAS 1948/1-91

147 STAS 2561/1-83

148 STAS 2561/2-81

149 STAS 2561/3-90

150 STAS 2561/4-90

151 STAS 2745-90

152 STAS 2900-89

153 STAS 2914/4-89

154 STAS 2914-84

155 STAS 2916-87

156 STAS 2920-83

157 STAS 2922-69

158 STAS 2924-91

159 STAS 3220-89

160 STAS 3221-86

161 STAS 3236-79

162 STAS 3300/1-85

163 STAS 3300/2-85

164 STAS 3461-83

165 STAS 3950-81

166 STAS 3989/1-91

167 STAS 3989/2-91

168 STAS 3989/3-83

169 STAS 4014-80

170 STAS 4031/2-75

171 STAS 4031-77

172 STAS 4032/2-92

Teren de fundare. Determinarea densitatii pamânturilor

Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate

Teren de fundare. Determinarea granulozitatii

Teren de fundare. Determinarea permeabilitatii în laborator

Teren de fundare. Determinarea înaltimii capilare în pamânturile necoezive. Metoda coloanei de pamânt

Teren de fundare. Determinarea caldurii maxime de umezire a pamânturilor

Lucrari de drumuri. Stâlpi de ghidare si parapete. Prescriptii generale de proiectare si amplasare pe drumuri

Teren de fundare. Piloti. Clasificare si terminologie

Teren de fundare. Fundatii pe piloti. Încercarea în teren a pilotilor de proba si din fundatii

Teren de fundare. Piloti. Prescriptii generale de proiectare

Teren de fundare. Piloti forati de diametru mare. Prescriptii generale de proiectare, executie si receptie

Teren de fundare. Urmarirea tasarilor constructiilor prin metode topografice

Lucrari de drumuri. Latimea drumurilor

Lucrari de drumuri si de cale ferata. Determinarea modulului de deformatie liniara

Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate

Lucrari de drumuri si cai ferate. Protejarea taluzurilor si santurilor. Prescriptii generale de proiectare

Poduri de sosea. Supravegheri si revizii tehnice

Mortare cu suspensie de bitum filerizat. Determinarea pe santier a consistentei

Poduri pe sosea. Gabarite

Poduri de cale ferata. Convoaie tip

Poduri de sosea. Convoaie tip si clase de încarcare

Lucrari de cale ferata. Indicatoare kilometrice si hectometrice

Teren de fundare. Principii generale de calcul

Teren de fundare. Calculul terenului de fundare în cazul fundarii directe

Poduri metalice de cale ferata si sosea. Suprastructuri nituite. Prescriptii de executie

Geotehnica. Terminologie, simboluri si unitati de masura

Cai ferate. Planuri de situatie. Semne conventionale pentru infrastructura si suprastructura caii

Cai ferate. Planuri de situatie. Semne conventionale pentru constructii si lucrari conexe

Cai ferate. Planuri de situatie. Semne conventionale pentru tractiunea electrica feroviara

Instalatii portuare. Bolarzi (babale) din fonta

Poduri din beton armat si beton precomprimat, de cale ferata si sosea. Aparate de reazem din otel

Poduri metalice de cale ferata si sosea. Aparate de reazem din otel turnat. Conditii tehnice de executie si montaj

Tehnica traficului rutier. Terminologie

Pagina 6 din 8

Rezultat cautare - Catalogul Standardelor Romane 2002-2003

173 STAS 4067-84

174 STAS 4068/1-82

175 STAS 4068/2-87

176 STAS 4273-83

177 STAS 4392-84

178 STAS 4531-89

179 STAS 4958-91

180 STAS 5088-75

181 STAS 5576-88

182

STAS 5626-92

183 STAS 599-87

184 STAS 6054-77

185 STAS 6400-84

186 STAS 7107/1-76

187 STAS 7107/3-74

188 STAS 7206-87

189 STAS 729-89

190 STAS 7582-91

191 STAS 7883-90

192 STAS 8202-81

193 STAS 8270-86

194 STAS 8289-90

195 STAS 8593-88

196 STAS 863-85

197 STAS 8840-83

198 STAS 8849-83

199 STAS 8942/1-89

200 STAS 8942/2-82

201 STAS 8942/3-90

202 STAS 8942/5-75

203 STAS 8942/6-76

204 STAS 9095-90

Cai ferate industriale normale si înguste. Elemente geometrice

Debite si volume maxime de apa. Determinarea debitelor si volumelor maxime ale cursurilor de apa

Debite si volume maxime de apa. Probabilitatile anuale ale debitelor si volumelor maxime în conditii normale si speciale de exploatare

Constructii hidrotehnice. Încadrarea în clase de importanta

Cai ferate normale. Gabarite

Cai ferate înguste. Gabarite

Cai ferate. Profiluri în lung. Reguli de reprezentare grafica si semne conventionale

Lucrari de arta. Hidroizolatii. Prescriptii de proiectare si executie

Amenajarea bazinelor hidrografice ale torentilor. Lucrari hidrotehnice. Încadrarea în clase de importanta

Poduri. Terminologie

Lucrari de drumuri. Tratamente bituminoase. Conditii tehnice generale de calitate

Teren de fundare. Adâncimi maxime de înghet. Zonarea teritoriului Republicii Socialiste România

Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice generale de calitate

Teren de fundare. Determinarea materiilor organice

Teren de fundare. Determinarea continutului de carbonati

Fundatii de masini. Prescriptii de proiectare

Lucrari de drumuri. Îmbracaminti bituminoase cilindrate, executate la rece cu suspensie de bitum filerizat(subif). Conditii tehnice generale de calitate

Lucrari de cale ferata. Terasamente. Prescriptii de proiectare si de verificare a calitatii

Constructii hidrotehnice. Supravegherea comportarii în timp. Prescriptii generale

Amenajari pentru transporturi pe apa si alte activitati nautice. Terminologie

Poduri de sosea. Dispozitive pentru acoperirea rosturilor de dilatatie

Tuneluri. Clasificare si terminologie

Lucrari de regularizare a albiei râurilor. Studii de teren si cercetari de laborator

Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare

Lucrari de drumuri. Straturi de fundatii din pamânturi stabilizate mecanic. Conditii tehnice generale de calitate

Lucrari de drumuri. Rugozitatea suprafetelor de rulare. Metode de masurare

Teren de fundare. Determinarea compresibilitatii pamânturilor prin încercarea în edometru

Teren de fundare. Determinarea rezistentei pamânturilor la forfecare, prin încercarea de forfecare directa

Teren de fundare. Determinarea modului de deformatie liniara prin încercari pe teren cu placa

Teren de fundare. Determinarea rezistentei la forfecare, prin compresiune triaxiala pe probe neconsolidate-nedrenate (UU),- la pamânturi coezive

Teren de fundare. Încercarea pamânturilor la compresiune monoaxiala

Lucrari de drumuri. Pavaje din piatra bruta sau bolovani

Pagina 7 din 8

Rezultat cautare - Catalogul Standardelor Romane 2002-2003

205 STAS 9179-74

206 STAS 9180-73

207 STAS 9268-89

208 STAS 9312-87

209 STAS 9330-84

210 STAS 9407-75

211 STAS 9470-73

212 STAS 9770-74

213 STAS 9864-74

Constructii hidrotehnice. Instalatii de racire a apei. Clasificare, terminologie, simboluri si unitati de masura

Teren de fundare. Determinarea capacitatii de retinere a apei de catre pamânturi la diferite sectiuni

Lucrari de regularizare a albiei râurilor. Prescriptii generale de proiectare

Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte. Prescriptii de proiectare

Poduri de cale ferata si sosea. Îmbinari cu suruburi de înalta rezistenta. Prescriptii de proiectare si executie

Poduri metalice de cale ferata si sosea. Suprastructuri sudate. Prescriptii de executie

Hidrotehnica. Ploi maxime. Intensitati, durate, frecvente

Instalatii de racire a apei. Turnuri de racire. Verificarea performantelor termice

Geologie tehnica. Roci utilizate în constructii. Clasificare si identificare

Pagina 8 din 8