Sunteți pe pagina 1din 3

EȘALONAREA ANUALĂ A UNITĂȚILOR TEMATICE

Clasa a I-a, an școlar 2022-20231


(MODEL)

MODULUL I – 7 săptămâni MODULUL II – 8 săptămâni


05 septembrie – 21 octombrie 2022 31 octombrie-22 decembrie 2022

Fete / băieți
SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE
Nr. crt.

DOMENII DE
UNITĂȚI TEMATICE S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15
COMPETENȚĂ
LECȚIA LECȚIA

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
1

9
ACȚIONAREA ÎN
FORMELE
SPECIFICE DE B;
1 ELEMENTE DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚILOR MOTRICE ÎN TOATE VERIGILE LECȚIILOR ÎN TOATE VERIGILE LECȚIILOR
ORGANIZARE A F
ACTIVITĂȚILOR
MOTRICE
EXPUNEREA RAȚIONALĂ B;
BĂI DE SOARE ÎN LECȚIILE CU TIMP ÎNSORIT ÎN LECȚIILE CU TIMP ÎNSORIT
CĂLIREA ȘI LA FACTORI NATURALI F
DEZVOLTAREA BENEFICI PENTRU
B;
2 FIZICĂ SĂNĂTATE BĂI DE AER ÎN LECȚIILE CU TIMP RĂCOROS ÎN LECȚIILE CU TIMP RĂCOROS
F
ARMONIOASĂ A
ELEMENTE ALE COMPLEX DE EXERCIȚII
ORGANISMULUI B; ÎN VERIGA
DEZVOLTĂRII FIZICE PENTRU DEZVOLTARE ES
F „INFLUENȚAREA SELECTIVĂ A APARATULUI LOCOMOTOR”
ARMONIOASE FIZICĂ ARMONIOASĂ
B;
DE LOCOMOȚIE
F
DE MANIPULARE DE TIP B;
DEPRINDERI DE PROPULSIE F
LOCOMOȚIE, DE DE MANIPULAREI DE TIP B;
MANIPULARE ȘI DE ABSORBȚIE F
STABILITATE DE STABILITATE DE TIP B;
AXIAL F

VACANȚĂ (23-31 decembrie 2022)


VACANȚĂ (22-30 octombrie 2022)
LECȚIE LA DISPOZIȚIA CADRULUI DIDACTIC (2)

LECȚIE LA DISPOZIȚIA CADRULUI DIDACTIC (3)

LECȚIE LA DISPOZIȚIA CADRULUI DIDACTIC (4)

LECȚIE LA DISPOZIȚIA CADRULUI DIDACTIC (5)

LECȚIE LA DISPOZIȚIA CADRULUI DIDACTIC (7)


LECȚIE LA DISPOZIȚIA CADRULUI DIDACTIC (1)

LECȚIE LA DISPOZIȚIA CADRULUI DIDACTIC (6)


POSTURI STATICE SAU B;
DINAMICE F
VITEZA (de reacție, de B;
deplasare și de execuție) F
COORDONAREA
B;
ACȚIUNILOR MOTRICE EI ES
F
DEZVOLTAREA REALIZATE INDIVIDUAL
3 MOTRICITĂȚII CALITĂȚI MOTRICE MOBILITATE ȘI B;
GENERALE STABILITATE ARTICULARĂ F
FORȚA DINAMICĂ B;
EI ES
SEGMENTARĂ F
REZISTENȚA GENERALĂ LA B;
EFORTURI AEROBE F
B;
GIMNASTICĂ ACROBATICĂ ES
F
B;
ALERGAREA DE VITEZĂ
F
ARUNCAREA MINGII DE B;
ATLETISM
OINĂ F
ALERGAREA DE B;
REZISTENȚĂ F
JOCURI DINAMICE ȘI B;
MINIBASCHET
PREGĂTITOARE SPECIFICE F
B; Conținuturile vor fi abordate în relație cu temele de lecție, pe Conținuturile vor fi abordate în relație cu temele de lecție, pe
FORMAREA IGIENA ECHIPAMENTULUI
F parcursul întregului an școlar parcursul întregului an școlar
DEPRINDERILOR
IMPORTANȚA PREGĂTIRII
DE IGIENĂ ȘI IGIENĂ ȘI PROTECȚIE B; Conținuturile vor fi abordate în relație cu temele de lecție, pe Conținuturile vor fi abordate în relație cu temele de lecție, pe
4 ORGANISMULUI PENTRU
PROTECȚIE INDIVIDUALĂ F parcursul întregului an școlar parcursul întregului an școlar
EFORT
INDIVIDUALĂ ÎN
MĂSURI DE PREVENIRE A B; Conținuturile vor fi abordate în relație cu temele de lecție, pe Conținuturile vor fi abordate în relație cu temele de lecție, pe
EFORT
ACCIDENTELOR F parcursul întregului an școlar parcursul întregului an școlar
ROLURI ATRIBUITE
ELEVILOR
DEZVOLTAREA
COMPORTAMENTUL ÎN
TRĂSĂTURILOR ATITUDINI B; Conținuturile vor fi abordate în relație cu temele de lecție, pe Conținuturile vor fi abordate în relație cu temele de lecție, pe
5 ÎNTRECERI
DE COMPORTAMENTALE F parcursul întregului an școlar parcursul întregului an școlar
RELAȚIILE DINTRE
PERSONALITATE
COMPONENȚII UNEI
GRUPE/ECHIPE
EVALUARE ES EI ES EI ES ES

1
Documentul s-a elaborat cu respectarea structurii anului școlar 2022-2023
MODULUL III – 4 săptămâni MODULUL IV – 8 săptămâni MODULUL V – 9 săptămâni
09 ianuarie – 03 februarie 2023 13 februarie – 06 aprilie 2023 19 aprilie – 16 iunie 2023

Fete / băieți
IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE
Nr. crt.

DOMENII DE
UNITĂȚI TEMATICE S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37
COMPETENȚĂ
LECȚIA LECȚIA LECȚIA

31

32

33
34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70
ACȚIONAREA ÎN FORMELE
ÎN TOATE
SPECIFICE DE ELEMENTE DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚILOR B; ÎN TOATE VERIGILE
1 ÎN TOATE VERIGILE LECȚIILOR VERIGILE ÎN TOATE VERIGILE LECȚIILOR
ORGANIZARE A MOTRICE F LECȚIILOR
LECȚIILOR
ACTIVITĂȚILOR MOTRICE
EXPUNEREA
RAȚIONALĂ LA B; ÎN LECȚIILE CU TIMP ÎN LECȚIILE CU
BĂI DE SOARE ÎN LECȚIILE CU TIMP ÎNSORIT ÎN LECȚIILE CU TIMP ÎNSORIT
FACTORI F ÎNSORIT TIMP ÎNSORIT
NATURALI
BENEFICI B; ÎN LECȚIILE CU TIMP ÎN LECȚIILE CU
CĂLIREA ȘI DEZVOLTAREA BĂI DE AER ÎN LECȚIILE CU TIMP RĂCOROS ÎN LECȚIILE CU TIMP RĂCOROS
PENTRU F RĂCOROS TIMP RĂCOROS
2 FIZICĂ ARMONIOASĂ A
SĂNĂTATE
ORGANISMULUI
ÎN VERIGA
ELEMENTE ALE ÎN VERIGA
COMPLEX DE EXERCIȚII ÎN VERIGA „INFLUENȚARE ÎN VERIGA
DEZVOLTĂRII B; „INFLUENȚAREA
PENTRU DEZVOLTARE „INFLUENȚAREA SELECTIVĂ A A SELECTIVĂ A „INFLUENȚAREA SELECTIVĂ A APARATULUI
FIZICE F SELECTIVĂ A APARATULUI
FIZICĂ ARMONIOASĂ APARATULUI LOCOMOTOR” APARATULUI LOCOMOTOR”
ARMONIOASE LOCOMOTOR”
LOCOMOTOR”
B;
DE LOCOMOȚIE
F
DE MANIPULARE DE TIP B;
DEPRINDERI DE PROPULSIE F
LOCOMOȚIE, DE DE STABILITATE ȘI DE B;
MANIPULARE ȘI ABSORBȚIE F
DE STABILITATE DE STABILITATE DE TIP B;
AXIAL F
POSTURI STATICE SAU B;
DINAMICE F
VITEZA (de reacție, de B;
EI ES
deplasare și de execuție) F
Conținuturile
vor fi
Conținuturile vor fi

LECȚIE LA DISPOZIȚIA CADRULUI DIDACTIC (11)

LECȚIE LA DISPOZIȚIA CADRULUI DIDACTIC (12)

LECȚIE LA DISPOZIȚIA CADRULUI DIDACTIC (13)

LECȚIE LA DISPOZIȚIA CADRULUI DIDACTIC (14)

LECȚIE LA DISPOZIȚIA CADRULUI DIDACTIC (15)

LECȚIE LA DISPOZIȚIA CADRULUI DIDACTIC (16)

LECȚIE LA DISPOZIȚIA CADRULUI DIDACTIC (17)


VACANȚĂ (06-12 FEBRUARIE 2023)
MOBILITATE ȘI B; Conținuturile vor fi abordate în relație abordate în Conținuturile vor fi abordate în relație cu
LECȚIE LA DISPOZIȚIA CADRULUI DIDACTIC (8)

LECȚIE LA DISPOZIȚIA CADRULUI DIDACTIC (9)

LECȚIE LA DISPOZIȚIA CADRULUI DIDACTIC (10)


abordate în relație cu
VACANȚĂ (01-08 ianuarie 2023)

STABILITATE ARTICULARĂ F cu temele de lecție relație cu temele de lecție

VACANȚĂ (07-18 APRILIE 2023)


temele de lecție
temele de

SĂPTĂMÂNA „Școala altfel!”


CALITĂȚI
lecție
DEZVOLTAREA MOTRICE

SĂPTĂMÂNA „VERDE”
3 COORDONAREA
MOTRICITĂȚII GENERALE B;
ACȚIUNILOR MOTRICE
F
REALIZATE INDIVIDUAL
FORȚA DINAMICĂ B;
SEGMENTARĂ F
REZISTENȚA GENERALĂ LA B;
EI ES
EFORTURI AEROBE F
B;
GIMNASTICĂ ACRTOBATICĂ
F
B;
ALERGAREA DE VITEZĂ
F
ARUNCAREA MINGII DE B;
ATLETISM
OINĂ F
ALERGAREA DE B;
ES
REZISTENȚĂ F
JOCURI
DINAMICE ȘI B;
MINIBASCHET ES
PREGĂTITOARE F
SPECIFICE
Conținuturile
vor fi
Conținuturile vor fi
B; Conținuturile vor fi abordate în relație abordate în Conținuturile vor fi abordate în relație cu
IGIENA ECHIPAMENTULUI abordate în relație cu
F cu temele de lecție relație cu temele de lecție
temele de lecție
temele de
lecție
Conținuturile
FORMAREA vor fi
IGIENĂ ȘI IMPORTANȚA PREGĂTIRII Conținuturile vor fi
DEPRINDERILOR DE B; Conținuturile vor fi abordate în relație abordate în Conținuturile vor fi abordate în relație cu
4 PROTECȚIE ORGANISMULUI PENTRU abordate în relație cu
IGIENĂ ȘI PROTECȚIE F cu temele de lecție relație cu temele de lecție
INDIVIDUALĂ EFORT temele de lecție
INDIVIDUALĂ ÎN EFORT temele de
lecție
Conținuturile
vor fi
MĂSURI DE PREVENIRE A B; Conținuturile vor fi Conținuturile vor fi abordate în relație abordate în Conținuturile vor fi abordate în relație cu
ACCIDENTELOR F abordate în relație cu cu temele de lecție relație cu temele de lecție
temele de lecție temele de
lecție
ROLURI ATRIBUITE Conținuturile
Conținuturile vor fi
ELEVILOR COMPORTA- vor fi
DEZVOLTAREA ATITUDINI abordate în relație cu Conținuturile vor fi abordate în relație
MENTUL ÎN ÎNTRECERI B; abordate în Conținuturile vor fi abordate în relație cu
5 TRĂSĂTURILOR DE COMPORTAMEN temele de lecție, pe cu temele de lecție, pe parcursul
RELAȚIILE DINTRE F relație cu temele de lecție
PERSONALITATE TALE parcursul întregului an întregului an școlar
COMPONENȚII UNEI temele de
școlar
GRUPE/ECHIPE lecție
EVALUARE EI ES EI ES ES ES ES
LEGENDA

ELEMENTE DE CONȚINUT CE VOR FI ABORDATE ÎN RELAȚIE CU TEMELE DE LECȚIE   LECȚIE LA DISPOZIȚIA PROFESORULUI
TEMĂ DE LECȚIE   VACANȚĂ
  SĂPTĂMÂNA ȘCOALA ALTFEL SĂPTÂMÂNA VERDE
  EVALUARE SUMATIVĂ EVALUARE INIȚIALĂ
RECOMANDĂRI PRIVIND CONȚINUTUL LECȚIILOR
LA DISPOZIȚIA CADRULUI DIDACTIC

LECȚIA CONȚINUTURI RECOMANDATE


 Reglementări specifice (regimul scutirilor);
 Aprecieri generale și individuale referitoare la activitatea din anul școlar trecut (dacă este cazul);
L1  Evidențierea elevilor care au obținut performanțe cu formația reprezentativă a școlii, în cadrul CȘS sau cluburi sportive;
 Prezentarea sumară a conținutului programei școlare de educație fizică și a sistemului de evaluare;
 Sublinierea ofertei de opțiuni;
 Prezentarea posibilităților de a practica exercițiile fizice și sporturile, în afara programului școlar;
L2  Programul competițional al școlii; activități tematice; tabere;
 OBLIGATORIU: prezentarea normelor de PROTECȚIE INDIVIDUALĂ ȘI COLECTIVĂ.
 Întreceri pentru determinarea preliminară a nivelului motricității generale și a inițierii în disciplinele sportive care vor fi abordate pe parcursul anului școlar.
 Aprecieri generale și particularizate referitoare la activitatea și realizările elevilor în modulul 1;
L3  Activități motrice la alegere ( întreceri, concursuri cu reguli adaptate, întreținerea fizică, informare, documentare asupra activității sportive
locale/naționale/internaționale).
 Obiectivele modulului 2;
 Criterii de evaluare în modulul 2;
L4
 Activități care vor fi organizate la nivelul clasei/ școlii și în afara acesteia (cursuri de inițiere, campionate, competiții, acțiuni tematice, întâlniri cu personalități
sportive, vizite în cluburi/asociații sportive, organizări de competiții (foto, fanioane, insigne, cupe, medalii).
 Aprecieri generale și individuale asupra realizărilor elevilor în modulul 2;
L5
 Concursuri de ștafete între echipe constituite pe criteriul prieteniei/apartenența unui bloc/ulițe/străzi etc.;
 Specificul echipamentului pentru temele de gimnastică;
L6
 Concursuri: - campioana/ul clasei la gimnastică acrobatică
 Campioana/ul clasei la săritura la aparat
L7  Activități liber alese din oferta prezentată (întreceri ”micuțe”, întreținerea fizică) informare/documentare;
 Activități și sfaturi pentru vacanța de iarnă/ Crăciun.
 Obiectivele modulului 3;
L8  Criterii de evaluare în modulul 3;
 Specificul lucrului în circuit.
 Obiectivele modulului 4;
L9  Criterii de evaluare în modulul 4;
 Eșalonarea probelor de forță.
L10  Eșalonarea probelor de forță;
L11  Analiza rezultatelor la probele de forță.
 Aprecieri generale și individuale asupra realizărilor elevilor în modulul 4;
L12
 Activități liber alese din oferta prezentată (întreceri ”micuțe”, întreținerea fizică) informare/documentare.
L13  Obiectivele modulului 5;
 Criterii de evaluare în modulul 5;
 Testarea în probele biomotrice;
 Specificul echipamentului pentru temele de joc sportiv.
L14
 Aprecieri generale și individuale asupra realizărilor elevilor în modulul 5;
L15
 Activități liber alese din oferta prezentată (întreceri ”micuțe”, întreținerea fizică) informare/documentare;
L16
 Activități și sfaturi pentru vacanța de VARĂ.
L17

S-ar putea să vă placă și