Sunteți pe pagina 1din 17

PROIECT DE ACTIVITATE

INTEGRATA

Tema anuala : CE ŞI CUM SIMŢIM

Subtema : IN LUMEA POVEŞTILOR

Tema zilei : DIN POVEŞTI ADUNATE

MOTTO :
„La orice vârstă, omul este o fiinţă care se hrăneşte cu poveşti.

De aceea, avuţia povestirilor pe care au strâns-o oamenii de pe tot

globul, din casă în casă, din secol în secol, fie în vorbă, fie în scris, a

depăşit celelalte avuţii.”


RABINDRANATH TAGORE
1. SALUTUL :
După ce sosesc toţi copiii, le propun, ca în fiecare dimineaţă să facem cercul prieteniei pentru
a desfaşura “întâlnirea noastră obişnuită de dimineaţă. Le voi propune ca salutul nostrum să fie legat de
tema săptămânii şi să ne salutăm folosindu-ne de numele personajelor cunoscute ca de nişte porecle :
“Bună dimineaţa, pitic Mihaiţă” , “Bună dimineaţa, Scufiţă Raluca ! Bine ai venit!”
2. ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI:
Îi îndemn pe copii să facă schimb de impresii prin aducerea în prim plan a experienţelor
proprii, păreri despre o întâmplare, un eveniment pe care l-au trăit recent. Având în vedere tema
săptămânii şi faptul că au avut ca sarcini să-I roage pe părinţi să le citească sau să le spună o poveste
neştiută de ei până atunci, împărtăşirea cu ceilalţi se va ax ape schimbul de “poveşti”.
Acest moment solicită întreagul colectiv al grupei şi contribuie la realizarea unei
intercunoaşteri, la exprimarea liberă în faţa celorlalţi, învăţând să asculte şi să-si exprime trăirile, fie
verbal fie nonverbal (mimică şi gestică)
3. ACTIVITATEA DE GRUP:
Completarea calendarului naturii : ziua, vremea de afară.
4. NOUTATEA ZILEI :
- “Astăzi când am venit la grădiniţă am găsit în faţa uşii o cutie. Ce-ar fi să o deschidem?”
Copiii adunaţi pe covor în jurul educatoarei vor observa în cutie bilete pe care sunt scrise
mesaje. Aceste mesaje sunt întrebări.
- Aceasta este o cutie cu întrebări.
Întrebări:
- Care este povestea ta preferată?
- Care este personajul tău preferat? De ce ?
- Spune câteva titluri de poveşti.
- Ce autor de poveşti cunoşti?
- Unde întâlnim poveştile?
- Ce este un personaj pozitiv?
- Spune numele unui personaj negative.
- Spune o replică a împărătesei din Albă-ca-Zăpada.

Trecerea la lucrul la centrele de interes deschise o vom face prin intermediul unor versuri:
„Haideţi să ne adunăm,/La plimbare să plecăm!/Unu, doi, unu, doi,/Hai şi tu în rând cu noi!”.

Urmează activitatea integrată „Din poveşti adunate”, conform proiectului de activitate anexat.

„Haideţi să ne adunăm,/La spălat noi să plecăm!/Unu, doi, unu, doi,/Hai şi tu în rând cu noi!”.

Copiii servesc gustarea de la ora 10, respectând regulile de comportare civilizată pentru acest
moment al zilei.

Copiii vor fi antrenaţi în jocul de mişcare „ Vrăbiuţele la grăunţe”.


Copiii aşezaţi în cerc vor sări ca vrăbiuţele spre un cerc format din aţă în care se află castane.
Se întorc la locurile lor tot sărind şi aducând doar câte un grăunte la cuibul lor. Câştigă cel care adună cele
mai multe grăunţe executând corect sarcina.

EDUCATOARE :
Lădaru Georgian

PROIECT DIDACTIC

GRĂDINIŢA : G.P.P SMART CLUB


NIVEL I ( GRUPA MIJLOCIE)
TEMA ANUALĂ : CINE SUNT / SUNTEM ?
PROIECT TEMATIC : „ ÎN LUMEA POVEŞTILOR”
TEMA ZILEI : „ DIN POVEŞTI ADUNATE”
FORMA DE ORGANIZARE : ACTIVITATE INTEGRATĂ
DOMENII INTEGRATE :

ACTIVITĂŢI LIBER- ALESE :


1. BIBLIOTECA : Imagini amestecate-sortare de imagini
2. ŞTIINŢE : Puzzle „Alba ca Zapada”
3. ARTE : Imagini de colorat din poveşti
ACTIVITĂŢI ALE DOMENIULUI EXPERIENŢIAL :

1. DOMENIUL ŞTIINŢE (ACTIVITATE CU CONŢINUT MATEMATIC)


JOC DIDACTIC : „Din poveşti adunate”
2. DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV (EDUCAŢIE PLASTICĂ)
PICTURĂ : Organizarea spaţiului plastic : „Din poveşti adunate”
TIPUL ACTIVITĂŢII : CONSOLIDARE / VERIFICARE DE CUNOŞTINŢE, CAPACITĂŢI ŞI
DEPRINDERI
SCOP :
Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere, cifre, întrebuinţând un vocabular adecvat;
Dezvoltarea capacităţii de rezolvare de situaţii problematice, prin achiziţia de strategii adecvate;
Stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin pictură;
Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de sine
şi faţă de ceilalţi;
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ :
D.Ş. :
Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori
găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a
cantităţii prin punere în corespondenţă.
Să numere de la 1 la 5 recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoare.
Să găsească soluţii diverse pentru situaţii problematice reale sau imaginare întîlnite în viaţa de
zi cu zi sau în poveşti, povestiri.
D.E.C. :
Să cunoască şi să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru, să cunoască şi să aplice reguli de
utilizare a acestora.
Să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice concrete
Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici diverse alese
de el .
OBIECTIVE OEPERAŢIONALE :
D.Ş. :
1. să formeze mulţimi de obiecte după criterii date;
2. să numere elementele mulţimii;
3. să compare mulţimile între ele prin aprecire globală şi punere în perechi;
4. să asocieze numărul de elemente cu cifra corespunzătoare;
5. să precizeze vecini mai mici şi mai mari ai numerelor;
6. să revolve situaţii-problemă prin emiterea de raţionamente logice;
7. să verbalizeze cu ajutorul limbajului matematic, acţiunile efectuate.
D.E.C. :
8. să utilizeze corect instrumentele pentru pictură;
9. să denumească corect culorile;
10. să distribuie elementele scenei de pictat pe toată suprafaţa de lucru;
11. să respecte proporţiile elementele din natură;
12. să utilizeze limbaj potrivit activităţilor de educaţie plastică.
BIBLIOTECA :
13. să recunoască poveştile după o imagine;
14. să precizeze titlul corect şi autorii poveştilor;
15. să recunoască şi să denumească personajele;
16. să aşeze imagine în ordinea desfăşurării fireşti a evenimentelor.
17. să participe ca vorbitor şi auditor la activitate.
ŞTIINŢE :
18. să reconstituie imagini din poveşti din piese puzzle;
19. să diferenţieze piesele în funcţie de culorile imaginilor şi forma pieselor;
ARTE :
20. să respecte spaţiile de colorat;
21. să utilizeze culorile potrivite imaginilor pentru a rspecta corectitudinea imaginilor.

OBIECTIVE PSIHO-MOTRICE:
22. să execute mişcări motrice în anumite momente ale activităţii;
23. să aibă o poziţie corectă a corpului pe tot parcursul activităţii.
OBIECTIVE SOCIO-AFECTIVE :
24. să negocieze şi să participe la deciziile echipei;
25. să-şi exprime sentimentele faţă de acţiunile grupului din care face parte;
26. să colaboreze cu membrii grupului pentru îndeplinirea sarcinilor didactice.
RESURSE PROCEDURALE :
METODE ŞI PROCEDEE : conversaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, exerciţiul,
jurnalul grafic (metodă interactivă), munca independentă, brain-
storming-ul, jocul.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: planşe cu imagini din poveştile : „Punguţa cu doi bani”,
„Ursul pâcâlit de vulpe”, „Scufiţa Roşie”, „Cei trei pur-
celuşi”, siluete ale personajelor din poveşti, piese puzzle cu
imagini din poveşti, jetoane simbol, jetoane cu cifre de la 1
la 5, foi pentru pictură, acuarele, pensule, creioane colorate,
„televizorul” cu imagini din poveşti.
FORME DE ORGANIZARE : frontal, pe grupuri, individual.
PROTOCOLUL JOCULUI DIDACTIC :
SARCINA DIDACTICĂ : recunoaşterea poveştilor, formarea de mulţimi după criterii
date, numărarea elementelor unei mulţimi, raportarea numărului
la cantitatea, asocierea numărului cu cifra corespunzătoare,
completarea jurnalului grafic.
REGULILE JOCULUI :
- Copiii trebuie să răspundă numai la solicitare
- Să răspundă în propoziţii şi limbaj potrivit fiecărui domeniu
- Să respecte cerinţele grupului din care fac parte şi ale educatoarei
ELEMENTE DE JOC :
- Joc „mâna oarbă”
- Aplauze
- Deplasarea de la un punct la altul al grupei
- Joc muzical
RESURSE TEMPORALE : 47 MINUTE

BIBLIOGRAFIE :
--- Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Prezentări şi explicitări, Editura
Didactica Publishing House, Bucureşti, 2009
Culea, Laurenţiu Activitatea integrată din grădiniţă, Ghid pentru cadrele didactice , Editura
(colectiv) Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008
Preda, Viorica Învăţarea bazată pe proiecte, Editura Arves, Craiova , 2009
Toma, Georgeta Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar,
Nivel I, Editura Delta Cart Educaţional, Piteşti, 2008
Breban, Silvia Metode interactive de grup, Ghid metodic, Editura Arves, Craiova, 2002
ACTIVITATEA DIDACTICĂ RESURSE
EVENIMENT

OBSERVAŢII
DIDACTIC CONŢINUT TEM-
PROCEDURALE PORA-
ACTIVITATEA ACTIVITATEA LE

EVALUARE
EDUCATOAREI COPIILOR

ORGANIZAR
OBIECTIVE

METODE ŞI
PROCEDEE

MIJLOACE

FORME DE
ÎNVĂŢARE

DURATA
E
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

I.MOMENT Se pregatesti sala de grupa pentru 2 min


ORGANIZA- buna desfasurare a activitatii.
TORIC Să deschidem plicul albastru pe care
l-am găsit în cutia cu întrebări.
- Ce conţine plicul? Jetoa-ne
II.CAPTA- REA Momentul simbol 2 min observa-rea
Plicul conţine jetoane cu
ATENŢIEI psihologic următoarele simboluri: Copiii recunosc Jocul frontal com-
Carte simbolurile şi le asociază portamen-
Lupă cu centrele de interes: tului ver-bal
O.26  Carte – şi nonverbal
Acuarele
BIBLIOTECA Jocul al copiilor

Copiii vor alege jetoanele prin  Lupă – ŞTIINŢE


„mâna oarbă”.  Acuarele – ARTE
- Închideţi ochii şi alegeţi
din plic un jeton, apoi
mergeţi la centrul care se
potriveşte cu jetonul Copiii aleg jetoanele şi
merg la centrele lor.
vostru.
III. ANUNŢA- Conştientizarea Suntem în lumea poveştilor ş ice
REA TEMEI ŞI obiectivelor aceea astăzi ne vom juca jocul “Din Expli-
OBIECTI- poveşti adunate…”. Jocul nostrum caţia 1 min
VELOR este de fapt un frumos concurs şi Copiii ascultă cu atenţie frontal
începe încă de la centre. Pentru că şi se concentrează asupra
deja suntem împărţiţi in grupuri, sarcinilor trasate.
acestea vor fi şi echipele de concurs.
Dar mai întâi să vedem ce avem de
făcut la centre.
SARCINI DIDATICE :
BIBLIOTECA :
O.16 Copiii primesc imagini amesteca ale
Intuirea poveştilor poveştilor şi trebuie să le aşeze în Imagi-ni
pe baza imaginilor ordinea firească a desfăşurării Con-ver- din po Pe gru- 2 min
evenimentelor. saţia veşti puri
ŞTIINŢE :
Copiii primesc piese puzzle din
O.19 Imagini puzzle de care trebuie să reconstituie Puzzle
reconstituit imaginile din poveşti. din po-
O.18 ARTE : veşti
Copiii primesc imagini de colorat cu
O.20 Imagini de colorat scene din poveştile cunoscute Ima-gini
pe baza copiilor. de
O.21 cunoştinţelor colorat
anterioare Jocul propriu-zis ne va ajuta să ne
amintim de poveştile învăţate, vom Copiii ascultă cu atenţie
număra personajele din poveştile şi se concentrează asupra
respective, le vom grupa în sarcinilor trasate. Expli –
personaje pozitive sau negative, caţia
vom picta scene din poveşti printr-o Fron-
metodă nouă şi interesantă. tal

- Ce poveşti cunoaşteţi?
O.14 Titluri şi autori de Copiii enumeră titluri de
IV. REACTU- poveşti, cunoştinţe poveşti.
ALIZAREA CU despre cărţi
- Unde găsim poveştile?
NOŞTIN-ŢELOR - ... în cărţi.
Copiii precizează părţile Con-ver- 4 min
O.17 - Ce ştim despre cărţi? saţia
cărţilor : coperţi, pagini,
autor, titlu.
observa-rea
- Spuneţi numele unui autor - ... Ion Creangă. com-
Cunoştinţe despre de poveşti. portamen-
relaţia dintre tului ver-bal
scriitori şi nonverbal
- Cine a fost cel mai bun - ...Mihai al copiilor
prieten al lui Ion Creangă? Eminescu
- Ce cărţi a scris Mihai
Eminescu?
- ...poveşti şi
- Ce poveşti vă plac? poezii. Con-ver-
saţia
- Pentru că ne-am ales
V. ASIGURA- simbolurile, să mergem la Copiii enumeră poveştile
REA ÎNVĂŢĂ- care le plac.
lucru.
RII ŞI OBŢI-
NEREA - 1, 2, 3, Hai la lucru unde
PEEFOR- vrei!” Copiii se îndreaptă spre
MANŢELOR Se va realiza intuirea materialelor centrele de interes.
de lucru de la centrele de interes şi
se vor repeta sarcinile fiecărei
echipe.. Aprecie- rea
O.24 - Vă rog să vă alegeţi un răs-
conducător de echipă care Pe gru- 1 min punsurilor
va vorbi în numele echipei. puri corecte

Se lucrează pe centre conform Copiii recunosc


sarcinilor didactice ale fiecărui materialele şi repetă
centru : sarcinile didactice.
BIBLIOTECA :
Aşezaţi imaginile care aparţin Exer-ci-
aceleiaşi poveşti în aşa cum se Copiii îşi aleg ţiul
O.16 întâmplă în poveste. conducătorul de echipă şi
ŞTIINŢE : îi pun medalionul. Ima-gini
Poveşti recon- Realizati puzzelul pentru a din po-
O.18 stituite din ima- descoperi povestea. veşti observa-rea
gini amestecate ARTE : Mun-ca com-
Alegeţi imaginile din povestea in-de- portamen-
din piese puzzle preferată şi coloraţi-o respectând pen- Puzzle tului ver-bal
şi regulile pentru un colorat corect şi dentă 1 min şi nonverbal
frumos. al copiilor

O.21 ATENŢIE pentru toate Mun-ca


Copiii lucrează pe centre inde-
echipele la poziţia corectă
respectând regulile lucru- pen-dentă Ima
de stând pe scăunel. gini de
lui corect , inclusiv
- Pentru că ne-am terminat poziţia corpului pe colorat
de colorat treaba la centre aşa cum scăunel.
trebuie, fiecare echipă va
primi câte un jeton
surpriză. Deasemenea ne
vom muta cu toţii pe covor
fiecare echipă la semnul ei.
În funcţie de personajul ales echipa
va primi un nume:
V.a) EXPLI- O.24 1. Echipa florilor.
CAREA ŞI 2. Echipa bănuţilor
DEMONSTRA- 3. Echipa peştilor
REA JOCULUI şi un jurnal pentru însemnări. „televi-
Se prezintă copiilor un „televizor” zor”
Pe ecran apare o imagine dintr-o Conducătorii echipelor Explica-
poveste. vor descrie (verbal sau ţia
Echipa de la BIBLIOTECA trebuie non-verbal) imaginea fără 5 min
să precizeze titlul şi eventual autorul a numi personajul de pe Jetoa
poveştii. jeton. Colegii vor denumi ne
Echipa de la ŞTIINŢE trebuie să personajul. simbol
numere personajele şi să aleagă observa-rea
O.1 jetonul cu cifra corespunzătoare. modu-lui de
Echipa de la ARTE trebuie să lucru al
O.2 deseneze atâtea buline căte copiilor,
personaje sunt în imagine. Fron- de partici-
0.3 Rezolvarea corectă a sarcinii are ca tal pare şi de
Cunoştinţe despre rezultat recompensarea cu un îndeplini-re
O.4 formare de simbol caracteristic pentru echipă. a sarci-nilor
mulţimi, numărat, Simbolurile vor fi aşezate în coşul Explica- didactice
O.5 com- pararea din dreptul echipei. Copiii urmăresc ţia
mulţi- Se expune imagine din povestea explicaţiile educatoarei.
milor, asocierea „Cei trei purceluşi”.
numărului la
cantitate şi a cifrei Echipa lalelelor(BIBLIOTECA):
la număr - Numiţi povestea şi
număraţi cuvintele din
titlul poveştii.
frontal
Echipa albinutelor(ŞTIINŢE) :
- Număraţi personajele din
V.b) JOCUL DE imagine şi puneţi cifra
PROBĂ corespunzătoare.
Echipa fluturasilor(ARTE) : De
- Desenaţi tot atâtea buline mon Ima
câte sunt personaje în stra-ţia gini din
imagine. po
După fiecare răspuns corect un veşti 3 min
membru al echipe va picta
O.11 „răspunsul” pe o foaie de bloc. observa-rea
- Fiecare copil trebuie să Jetoa modu-lui de
ne cifre lucru al
folosească tot spaţiul de
O.9 copiilor,
lucru şi să lucreze curat şi de partici-
O.10 îngrijit. pare şi de
NOTĂ : Se va urmări în mod Copiii execută cerinţele îndeplini-re
special exprimarea corectă din punct respectând regulile a sarci-nilor
de vedere gramatical. jocului şi ale echipei din didactice
Se prezintă imagine din povestea care fac parte.
„Punguţa cu doi bani”

Întrebările pentru echipe vor alterna Foi de


Cunoştinţe despre astfel încât să nu se instalaze bloc
formare de plictisul. Pen-sule
mulţimi, numărat, Întrebări pentru echipa scufiţelor. Acua-
com- pararea - Numiţi povestea şi autorul Mun- rele
mulţi- şi număraţi cuvintele din ca
milor, asocierea titlul poveştii. inde-pen-
numărului la dentă
- Spuneţi câte personaje
cantitate şi a cifrei
la număr pozitive sunt în poveste şi
alegeţi cifra
corespunzătoare. observa-rea
V.c )DESFĂ- Întrebări pentru echipa bănuţilor: modu-lui de
ŞURAREA - Număraţi personajele din lucru al
PROPRIU-ZI-SĂ imagine şi căutaţi cifra copiilor,
A JOCULUI corespunzătoare. de partici-
pare şi de
- Spuneţi de câte ori a
îndeplini-re
încercat boierul să scape de a sarci-nilor
cocoş şi bateţi de tot atâtea Ima-gini 5 min didactice
ori din palme. din po- Fron-
veşti tal
O.13

O.14 Întrebări pentru echipa peştilor: Jetoa-


- Precizaţi câte personaje Exer-ci- ne cifre
negative sunt în poveste şi ţiul
cântaţi „cucurigu” de tot
atâtea ori. - ...”Punguţa cu
Cunoştinţe despre
formare de - Spuneţi câţi bani avea doi bani”. Titlul Pro-
O.1 mulţimi, numărat, cocoşul în punguţă şi are patru ble-mati-
O.2 com- pararea alegeţi vecinul mai mare al cuvinte. za-rea
O.3 mulţi- numărului banilor.
O.5. milor, asocierea Se prezintă imaginea din povestea - În poveste sunt
O.7 numărului la „Ursul păcălit de vulpe” trei personaje
cantitate şi a cifrei
pozitive.
la număr
Ima-gini
din po-
veşti
- În imagine sunt
trei personaje.
Seturi de întrebări : Jetoa-
- Câte animale apar în - ... de patru ori : ne cifre observa-rea
poveste? l-a aruncat în modu-lui de
fântână, în lucru al
cuptor, în copiilor,
- Numiţi vecinul mai mic al Exer-ci- de partici-
numărului de personaje din cireadă, în beciul
ţiul pare şi de
poveste. cu bani. îndeplini-re
- Câte personaje negative Copiii bat de patru ori din a sarci-nilor
sunt în poveste? palme. didactice
- Săriţi de tot atâtea ori câte
cuvinte are titlul poveştii. - În poveste sunt
- Alegeţi colegi din echipă patru personaje 5 min
cu unul mai mult decât negative.
personaje pozitive sunt în
poveste. - Cocoşul avea doi
- Rosteşte cuvântul prin care bani.
vorbeşte ursul cu odată mai Copiii aleg cifra trei.
O.1 mult decât numărul de Fron-
O.2 personaje din poveste. tal
O.3 Ima-gini
VARIANTA 2
O.4 Exer din po
Se prezintă imaginea din povestea
O.7 ci-ţiul veşti
„Scufiţa Roşie”.
- Fiecare echipă va pune o
întrebare celorlalte echipe. Jetoa- observa-rea
ne cifre modu-lui de
Cunoştinţe despre Copiii care întâmpină dificultăţi vor Con-ver- lucru al
formare de fi îndrumaţi în formularea saţia copiilor,
mulţimi, numărat, întrebărilor. - ...trei de partici-
com- pararea Posibile seturi de întrebări: animale(vulpea, pare şi de
O.6 mulţi- - Câte personaje are ursul, peştii) îndeplini-re
milor, asocierea povestea? - ... doi. a sarci-nilor
numărului la - Câte cuvinte are numele didactice
cantitate şi a cifrei personajului principal?
la număr - Câte personaje negative are Jocul
- ...un personaj
povestea ? negativ (vulpea).
- Săriţi odată mai mult decât Copiii sar de patru ori.
personaje negative are Ima-
povestea. gini din Fron- 5 min
- Câte întrebări i-a pus Scuţa Copiii aleg trei colegi. po-veşti tal
Roşie lupului îmbrăcat ca observa-rea
bunica? modu-lui de
Jetoa-ne lucru al
Copiii rostesc cifre copiilor,
onomatopeea „mor” de Brain- de partici-
patru ori. stor-min- pare şi de
O.1 gul îndeplini-re
O.2 a sarci-nilor
O.3 didactice
- Spuneţi care este vecinul
O.4
O.5 mai mic al numărului de
O.7 personaje pozitive din Brain-
poveste. stor Ima-gini
O.17 NOTĂ : picturile executate vor fi min-gul din po-
aşezate în dreptul fiecărei echipe. veşti
Voi urmări ca picturile să respecte
cerinţa organizării eficiente a Jetoa-
O.25 spaţiului plastic. ne cifre
VARIANTĂ 3 Pro-ble-
Se solicită copiilor să grupeze mati-za- picturi
personajele(siluete) : rea Fron- observa-rea
- Formaţi mulţimea tal modu-lui de
personajelor pozitive lucru al
- Formaţi mulţimea copiilor,
- ...cinci Exer-ci- de partici-
personajelor negative
personaje. ţiul pare şi de
- Formaţi mulţimea îndeplini-re
Copiii enumeră
personajelor animale a sarci-nilor
personajele
- Formaţi mulţimea - ...două cuvinte Siluete didactice
personajelor oameni. perso-
(Scufiţa Roşie).
Se solicită copiilor să compare naje
- ...două personaje
mulimile între ele global.
Cunoştinţe despre (lupul şi Scufiţa)
- Să verificăm dacă într-
instrumente şi Copiii sar de trei ori. observa-rea
adevăr aşa este şi să
materiale modu-lui de
comparăm mulţimile
specifice educa- Ima-gini lucru al
ţiei plastice punând elementele - ...patru întrebări din po- 5 min copiilor,
O.1 mulţimilor în perechi. (De ce ai mâinile aşa de Jocul veşti de partici-
O.2 mari? muzical pare şi de
O.3 - Pentru a vedea cine a De ce ai ochii aşa de îndeplini-re
O.4 câştigat concursul nostru mari? Mun-ca Jetoa-ne a sarci-nilor
O.5 mai avem de trecut o De ce ai urechile aşa de inde-pen- cifre didactice
O.7 probă. mari? dentă
De ce ai gura aşa de
Facem rândul câte unul şi cântând
O.17 Cunoştinţe despre mare?)
„Noi suntem piticii” ne vom aşeza
formare de Jurnalul
la măsuţe, unde copiii vor găsi fişe
O.1 mulţimi, numărat, grafic
de lucru.
O.2 com- pararea - ...doi.
Se citesc cerinţele fişei de lucru.
O.3 mulţi- Fişă de
O.4 milor, asocierea lucru
O.5 numărului la
O.7 cantitate şi a cifrei
Vom aşeza picturile şi fişele în
la număr Con-ver-
dosarul echipelor.
O.17 saţia
- Să numărăm acum
simbolurile adunate de cele
O.25 trei echipe şi se va
desemna câştigătorul. Aprecieri
Vom face clasamentul final după ce verbale
VI. ASIGURA- vom corecta şi fişele de lucru. Jetoa-ne individu-
REA FEED- - Ce joc ne-am jucat astăzi? Copiii formează simbol ale şi co-
BACK-ULUI Cunoştinţe - Unde ne-am aflat? mulţimile în conformitate lective
matematice şi din cu criteriile date. Indi-
poveşti vidual
Se fac aprecieri globale şi 5 min
individuale.
Copiii compară mulţimile
global.
Copiii compară mulţimile
prin punere în perechi .
Copiii vor verbaliza
fiecare acţiune.

O.25
Fron-
tal
Aprecieri privind
activitatea copiilor 1 min
VII. INCHEIE- Copiii cântă şi execută
REA ACTIVI- mişcările specifice
TĂŢII O.25 cântecului.

Copiii rezolvă fişele de


lucru

Copiii numără
simbolurile,
Compară cantitatea şi
numesc echipa
câştigătoare.

- ...”din poveşti
adunate”
- ...în lumea
poveştilor.
FIŞĂ DE LUCRU
NIVEL I / ŞTIINŢE
1. Încercuieşte personajele care aparţin aceleiaşi poveşti.

2. Colorează tot atâtea imagini câte îţi arată cifra din colţul căsuţei

3 2 4

S-ar putea să vă placă și