Sunteți pe pagina 1din 7

Soarele 

înseamnă personalitatea profundă a unui om, motivația de bază, felul principal de


abordare a vieții, instinctele dominante, nivelul de influență spontană asupra oamenilor, simbolul
forței inițiale, ce te însuflețește, unde ești cel mai prezent, vitalitate, simțul individualității,
impulsul de a fi și de a crea, energia creativă dar și direcția de evoluție. Pentru o femeie, foarte
important, Soarele, alături de Marte, înseamnă și genul de bărbat pe care îl cauți, îl apreciezi sau
îți face bine, dat fiind și că o altă semnificație a Soarelui este chiar principiul masculin în sine.

Dacă Soarele este asociat, în astrologia ezoterică, spiritului, Luna, principiul feminin, sau pasiv, 
este asociată corpului, însă nu doar celui fizic, ci și celui spiritual, pe care îl putem numi suflet.
Într-un fel, este matricea folosită de spirit, Soarele, pentru a-și trăi lecția (re)încarnării,
reprezentând rezervorul acumulărilor trecutului, la nivelul acestei vieți dar și la nivel karmic.
Luna ne arată care este răspunsul nostru firesc sau natural față de mediu, reacția noastră spontană
de adaptare, felul de supraviețuire și mecanismul de apărare.   Luna guvernează emoțiile dar ne
arată și care viziunea noastră despre familie, tradiție, mediul în care vrem să trăim sau casa pe
care vrem s-o avem. Luna simbolizează mama sau relația cu mama, iar pentru o femeie
poziționarea și relațiile acestei planete indică modul în care se vede sau se proiectează pe sine în
rolul de mamă. Pentru bărbat, alături de Venus, sugerează modelul de femeie agreat sau dorit.

Venus, alături de Lună, a fost în general asociată arhetipului feminin. Are deci o legătură directă
cu iubirea, armonia, blândețea, grația, sensibilitatea și farmecul unui om. Indică, în general, ceea
ce ne place sau atrage, după cum indică și gusturile sau valorile noastre, însă și felul în care le
împărtășim. Poziția și aspectele lui Venus vorbesc despre modul de relaționare al cuiva și despre
ceea ce îi oferă confort într-o relație.  Venus, prin semnul în care este situată arată specificul
energiei și stilul de exprimare emoțională în relație, dar arată și instinctul social în general, felul
în care un individ îi influențează pe ceilalți, gradul de popularitate pe care îl poate atinge (indicat
și de Lună). Dintr-o perspectivă pragmatică, Venus ne sugerează felul în care cineva privește,
cheltuiește sau face banii.

La un alt nivel, Venus poate fi asimilat ego-ului feminin sau identității feminine, iar pentru un
bărbat înseamnă, după cum am pomenit deja, genul de femeie de care este atras sau fascinat.

De partea cealaltă, Marte, ca și Soarele, este asociat arhetipului masculin și poziția sa revelează


multe aspecte legate de energia fizică și sexuală, de voința de a acționa și de a realiza. Marte ne
arată felul implicării cuiva, intensitatea, ceea ce îl face să se implice și ceea ce îl stimulează într-
un Marte exmod concret, competitivitatea, capacitatea de decizie, de asumare a responsabilității.
Marte are o legătură directă cu dorința dar și cu posibilitatea de împlinire a acesteia, ne arată cum
luptă cineva pentru lucrurile în care crede.

Precum Venus, primă gusturile erotice ale individului, dar mai ales în componenta sa sexuală și
mai puțin în cea afectivă, după cum exprimă și calitatea energiei care motivează dorința sexuală,
nivelul energetic al interacțiunii sexuale și importanța acesteia. În timp ce Venus îi atrage pe
ceilalți prin frumusețe, farmec, bunătate și abilități sociale foarte plăcute (imaginea arhetipului
feminin), Marte caută să obțină ceea ce dorește într-un mod mult mai direct și mai agresiv, poate
cumva chiar prin demonstrații de forță, vigoare sau eficiență, (descrierea arhetipului masculin).

Dacă bărbatul este în general reprezentat prin Martele său, în calitatea acestuia de eu masculin,
pentru o femeie Marte va însemna ceea ce caută la un bărbat, ceea ce o stimulează la un bărbat.
După cum vedem însă, societatea actuală propune roluri care nu mai corespund , în mod distinct,
bărbatului și femeii, care parcă anulează identitatea de gen și creează multă confuzie,
nemulțumire și frustrare, chiar dacă nemărturisite sau recunoscute ca atare.

Să vorbim și despre Ascendent și pe urmă vom reveni la acest aspect, referindu-ne la


interacțiunile acestor planete din astrogramele suprapuse a doi indivizi, în speță bărbat și femeie.

Ascendentul este, cumva, precum învelișul în și prin care ne vom manifesta exprimarea solară,
este interfața noastră cu lumea, filtrul prin care o percepem. În altă ordine de idei, Ascendentul
este sentimentul de sine instinctiv și felul în care îl lăsăm să transpară, imaginea pe care o avem
despre noi înșiși și o prezentăm celorlalți, sau ceea ce lăsăm, în exterior, să se știe ori să se vadă
despre noi. Potrivit unor astrologi de seamă, Ascendentul reprezintă temperamentul noastru, dar
și aspectul nostru fizic sau corporal și dă indicații despre sănătatea pe care o vom avea în general.
În sfârșit, Ascendentul este modul în care fuzionăm activ cu viața atunci când energia noastră
curge spontan, felul în care trebuie să trăim și să ne autoexprimăm pentru a ne simți liberi și
compleți. Elementul în care se află Ascendentul este cel din care ne luăm, la nivel energetic,
forța de care avem cea mai mare nevoie și se poate spune despre Ascendent că acesta conferă
amprenta noastră energetică de ansamblu.

Această descriere, evident, nu are menirea unei scurte lecții de astrologie, ci ea vrea doar să
evidențieze faptul că în harta astrologică se găsesc reprezentate, într-un mod simbolic, dar
specific și precis totodată, reperele ce conturează personalitatea dar și direcțiile de viață ale unui
om. Planetele la care am făcut referire, dar și celelalte, împreună cu Ascendentul și restul
“punctelor unghiulare” prin semnele zodiacale  și elementele(foc, pământ, aer, apă) în care sunt
așezate, capătă diverse semnificații, care se traduc în anumite moduri de manifestare cu tot ce
înseamnă acestea.

Ei bine, astrograma compatibilității verifică cum se combină, prin aspectele create, planetele și


unghiurile din astrograma individuală a unei persoane cu cele din astrograma individuală  a
alteia. Semnificația literală  a cuvântului “compatibilitate” derivă din latinescul cum pasus, care
înseamnă “a păși alături de” sau “a merge împreună”. Cuvântul compatibilitate este foarte legat
de compasiune, de la latinescul compati, ” a simpatiza cu”. Pe scurt, compatibilitatea implică
ideea de acțiune-mișcare reciprocă în armonie, sau de “curgere”a unuia către celălalt la nivel
energetic, ceea ce implică susținere reciprocă și o direcție comună în viață. Însă de multe ori
această compatibilitate este sau foarte redusă ori incompletă, sau prea contradictorie (ca să nu-i
spunem capricioasă) sau nu există aproape deloc, fapt de care destule persoane își dau seama
târziu, sau pe care nu vor să-l recunoască, deși îl simt, instinctiv, pentru că, așa cum spus deja,
se află  sub transa seducției, a fricii ori a interesului. Rolul astrologului poate fi vital în a
explica persoanei care i-o cere la ce consecințe s-ar putea aștepta atunci când aprofundează o
relație cu cineva, în bine sau în rău, deși acești termeni nu sunt chiar potriviți, întrucât nu există
compatibilitate perfectă, tot astfel precum nu există o lipsă totală de compatibilitate. De fapt,
intervenția rezervată astrologului este de a explica unde  ar putea lucrurile să se lege și
unde nu,  în ce măsură și cât de importante sunt diferitele aspecte vizate de compatibilitate sau
incompatibilitate, iar mai departe persoana este liberă să facă ce dorește cu informațiile primite și
să aleagă după cum va socoti de cuviință.

Pentru că am schițat câteva însușiri ale planetelor de bază, cine vrea poate să își imagineze
anumite lucruri pe care le-ar determina raportul de potrivire ori nepotrivire dintre acestea stabilit
prin compararea a două hărți astrologice, însă este de la sine înțeles că interpretările unui astrolog
profesionist vor fi mult mai utile.
În continuare, eu nu voi face decât să atrag atenția extrem de  succint asupra a ceea ce
interesează cel mai mult în stabilirea compatibilității. În primul rând se vor compara pozițiile
Soarelui și ale Lunii din cele două astrograme, personalitatea profundă și cel mai puternic factor
motivant pe de-o parte și instinctul de supraviețuire și mecanismul de adaptare pe de alta, ca să
nu mă refer decât la două atribute ale celor doi aștri. Armonia dintre Soarele și Luna
reprezentanților cuplului este un indicator al înțelegerii reciproce și al identificării unuia cu
celălalt, precum și al conștientizării instantanee a unicității celuilalt. Acest tip de raport poate fi
indicativul uneia dintre cele mai înalte forme de iubire, un gen de acceptare reciprocă și de
sensibilitate, care este mult mai durabilă în timp și mai profund satisfăcătoare decât relațiile care
se bazează în principal pe indicatatorii tradiționali ai   “iubirii”  adică interacțiunile Venus-Venus,
Venus-Marte, Venus-Soare sau Venus-Lună. Altfel, deși există multe căsătorii în care, de
exemplu elementul Soarelui și Lunii bărbatului este incompatibil cu elementul Soarelui și Lunii
femeii, marea majoritate a căsătoriilor fie nu durează prea mult, fie există într-un climat cumplit
de frustrare, cel puțin pentru unul dintre parteneri.

Apoi, este extrem de important de văzut care este rezonanța între Lunile celor doi, întrucât
acestea stabilesc gradul în care bărbatul și femeia se pot simți bine în interacțiunile vieții de zi cu
zi și mai cu seamă în cadrul familiei pe care, eventual, și-o vor crea sau în domiciliul comun. Ea
va indica, totodată, cât de mult sprijin și siguranță sunt în stare cei în cauză șă își ofere unul
altuia.

Nu întâmplător am descris Ascendentul cu ceva mai multe detalii, căci pentru a realiza o hartă
comparată completă, este imperios necesar să determinăm cu acuratețe Ascendentul ambelor
persoane, să verificăm măsura în care Ascendenții se înțeleg între ei, dar și cum Ascendentul
fiecăruia se potrivește cu planetele celuilalt. Fie și referindu-ne doar la semnificația de
temperament a Ascendentului, deducem că în cazul unor poziții contrastante vom avea parte  și
în realitate de două temperamente și abordări ale vieții care se bat cap în cap.

Evident, vom verifica și polaritatea Venus-Marte, care pe lângă faptul că ne dezvăluire raportul
eu-lui feminin (Venus) cu cel masculin (Marte), cu tot ce implică acestea,  ne arată cum se
situează gusturile femeii față de cele ale bărbatului, valorile de care sunt atrași cei doi și felul în
care se implică în acțiune.

Nu sunt deloc de ignorat armoniile  Mercurului, pentru a determina cât de mare poate fi
înțelegerea mentală între două persoane și ce interese au în comun. Nu întotdeauna un aspect
negativ între Mercur și Mercur înseamnă un blocaj în relație, atâta vreme cât alte planete din
harta cuiva se combină armonios cu Mercurul din harta partenerului.

De un real folos este și să verificăm cum se îmbină spiritualitatea sau religiozitatea unuia cu a
celuilalt, lucru pentru care vom studia poziția lui Jupiter, dar și cum interacționează între ele
simțul de răspundere, răbdarea și capacitatea de a duce un angajament până la capăt ale fiecăruia,
caz în care vom examina aspectul Saturn-Saturn.

De fapt, un astrolog profesionist se va opri asupra a tot ce i se pare relevant într-o hartă
comparată, inclusiv, deseori, asupra planetelor transpersonale, asupra așa-numitelor puncte
matematice sau asupra așa-numiților asteroizi. Personal, eu  acord o mare însemnătate și
Nodurilor Lunare, pentru a determina rolul Karmei într-o relație.
O hartă astrală comparată poate fi nuanțată de atâtea și atâtea amănunte, dar ține de cunoașterea
și inspirația specialistului să le folosească. După cum spuneam la început, undeva, în societatea
contemporană rolurile bărbatului și ale femeii nu mai sunt atât de diferite, întrucât este cultivat
excesiv spiritul de competiție, iar multe femei sunt tentate să adopte stilul și chiar
comportamentul masculin pentru a se impune, forțându-se chiar uneori să treacă complet peste
caracteristicile de gen în acest sens. Egalitatea este tot mai greșit înțeleasă, căci menirea sa nu
este de a uniformiza, ci doar de a permite aceleași oportunități. Însă fiecare sex are calitățile sale
ce nu trebuie amestecate sau greșit apreciate, la fel cum este și cu slăbiciunile.

Dacă este adevărat că menirea noastră ca bărbați și femei nu este de a rivaliza, uneori în cadrul
unui război ascuns, tacit, deghizat, ci de a ne completa,  nu de a ne critica, ci de a ne ajuta și
încuraja reciproc, la fel de adevărat este că uneori, dincolo de ceea ce face din noi societatea, 
indiferent de sexul căruia îi aparținem, printr-o anume dispunere planetară, rod al vieților noastre
anterioare, putem manifesta și anumite însușiri care parcă ar fi mai mult specifice sexului opus.
Deci, ne și putem naște cumva mai atipici, iar atunci când astrologul întocmește o hartă astrală,
individuală sau comparativă, are datoria de a evidenția orice asemenea aspect.

De exemplu, o femeie poate avea un Marte foarte puternic și într-un semn masculin, dar și un
Venus,  la fel cum poate avea o serie de alte planete în semne masculine: Atunci tendința acesteia
va fi, poate, de a avea o atitudine foarte directă și  de a se manifesta destul de agresiv sau, să
spunem, combativ, dur și suspect de tranșant.  O analiză mai aprofundată, ne-ar putea dezvălui că
a fost bărbat cu o viață înainte și că acum are a învăța feminitatea, fără a-i fi ușor, dar există și
ipoteza conform căreia și-a ales aceste calități mai puțin specifice naturii femeii, pentru a nu se
mai simți atât de vulnerabilă precum altădată.

Invers, fiindcă tot se plâng atât de mult fiicele Evei că bărbații par insensibili sau nu știu ori se
tem să își exprime emoțiile, iată că azi întâlnim tot mai mulți urmași ai lui Adam ce au firi foarte
blânde,  atitudini extrem de delicate, preocupări fine, chiar spirituale și  care nu își mai etalează
cu ostentație masculinitatea și simt nevoia să se deschidă, să își arate sau  să vorbească despre
fricile sau fragilitatea lor. Este foarte probabil să aibă Marte, eu-l masculin, într-un semn
feminin, sau să aibă o preponderență planetară yin în astrograma lor, ceea ne arată că fie învață, 
în această viață, după multe de femeie, ce înseamnă să fii bărbat, fie și-au propus de la început,
înainte de încarnare, să experimenteze o altă fațetă sufletească, după una care i-a pus probabil în
ipostaza de ființă nemiloasă sau oricum destul de lipsită de compasiune. Nici o variantă, fie și
contradictorie,  nu este exclusă pentru felul de a fi al unui om și desigur că pentru orice femeie
există, undeva, un bărbat potrivit, oricât ar fi ea de autoritară sau de independentă, după cum
pentru orice bărbat, oricât ar fi el de delicat sau de ,,moale,, există o femeie care îl așteaptă.

Merită să reamintim că masculinul și femininul sunt parte din fiecare dintre noi și că proporțiile
și modurile în care cele două prototipuri, arhetipuri sau energii se combină în fiecare dintre noi
pot fi atât de variate și uneori atât de surprinzătoare, lucru pe care practic doar astrologia este în
stare să-l reliefeze într-o formă concretă, analizabilă.

Am vorbit de semne, de elemente, de planete, însă nu am menționat că există și casele astrale sau
astrologice, care, de fapt, corespund domeniilor sau sectoarelor vieții. Când întocmim o
astrogramă a compatibilității, o astrogramă care suprapune două astrograme individuale, noi,
astrologii, verificăm și în ce zonă a vieții sau activității unuia dintre cei doi vor avea cel mai mult
impact sau influență pozițiile planetelor din astrograma celuilalt. Este un aspect foarte important,
mai ales în vederea unei relații pe termen lung, căci nu vorbim doar de un impact de moment, ci
de unul permanent, ale cărui posibile consecințe trebuie estimate cu mare răspundere. De
exemplu, un om poate însemna, în principiu, o sursă incredibilă de plăcere senzuală sau
romantică pentru cineva, dar, în același timp, și una de dezastru financiar. Invers, cumva, dacă
planetele indică că cineva ar fi în măsură a-ți asigura un trai îndestulat, aceleași planete îți pot
arăta că prețul banilor primți va fi unul foarte mare, ce te poate costa, cu timpul, chiar sănătatea,
prin mâhnirea pe care o va experimenta sufletul pentru că nu ai parte de iubirea după care ai
râvnit.

Așadar, dacă am reușit să explic lucrurile clar, iar voi să le înțelegeți, înainte de a face un pas atât
de mare precum este căsătoria, dar și asocierea într-o afacere,  reflectați îndelung, iar dacă puteți
sau simți nevoia consultați un astrolog bun, pentru a vă face o astrogramă a
compatibilității. Poate că ar fi de dorit ca ambii membri ai cuplului sau ai  echipei să se prezinte,
în acest scop, la cabinetul astrologului, însă acest lucru se întâmplă prea rar, conform experienței
mele și deseori cel care nu vine la astrolog nici nu află vreodată ce a făcut partenera sau
partenerul, în sensul de a se fi sfătuit cu acesta. Taina își are rostul său, dar la fel de mult rost are
și a te informa, căci este vorba despre viața voastră. O fi X sau Y sufletul vostru pereche sau doar
vă iluzionați, sub foarte puternicul impuls al momentului și, cine știe, este exact sufletul care v-ar
putea aduce foarte multă nefericire? Dați-vă o șansă să aflați….

PLANETE

Mercur în semne zodiacale


• Indică felul în care caracteristicile semnului influenţează gândirea şi aptitudinile de
comunicare.
• Natura grijilor ce preocupă mentalul nativului.
• Mercur, legiuitorul procesului gândirii, este acea lentilă transfocatoare prin care toate energiile
creatoare ale nativului sunt direcţionate. Semnul poziţiei lui Mercur este de o importanţă
determinantă deoarece el dezvăluie natura psihologică, hotărâtoare pentru aptitudinile nativului
de a lua decizii şi de a transmite celorlalţi propriile idei.
• Ne spune foarte mult în privinţa informaţiilor şi faptelor pe care nativul le remarcă şi le priveşte
ca fiind importante şi cele pe care el alege să le ignore. De exemplu, poziţia lui Mercur în Taur
face ca gândirea să fie puternic influenţată de semnificaţia finanţelor, sau de avantajele ideilor
deosebite.
Mercur în case
• Dă importante informaţii despre activităţile practice ale vieţii care ocupă mentalul şi
posibilitatea de comunicare a nativului, cum sunt scrierea şi vorbirea.
• Domeniile de activitate ce vor fi influenţate de gândirea şi comunicaţiile nativului.
• Tipul de împrejurări şi activităţi prin care nativul îşi poate forma propriile idei. De exemplu,
dacă Mercur este în casa 2, nativul poate obţine informaţii prin intermediul afacerilor şi
contractelor financiare, în timp ce dacă Mercur este în casa 7 el poate să înveţe prin intermediul
căsătoriei, relaţiilor şi comunicării cu publicul.
în tema natală: reprezintă facultăţile intelectuale, expresia personală a individului şi contactele
sale. Locul lui Mercur în temă indică ceea ce vă interesează cel mai mult şi în ce-manieră
comunicaţi.
Cuvinte-cheie: comunicaţie, contact, întâlnire, deplasare, intelect, mental, literă, mesager,
cunoştinţă, dexteritate, cuvânt, percepţie, opinie, superficial, multiplicare, scriere, transport frate,
comerţ, carte, vecin, secretariat.
Culoare: policromie; metal: mercur; anatomie: sistem nervos; guvernatorul semnului: Gemeni
şi Fecioara; guvernatorul casei: III şi VI.

Mercur, intelectul, este intermediarul între cele două luminării.


Mercur este viziunea detaliului, pe când Uranus este viziunea globală.
Mercur reprezintă deplasarea şi vecinătatea, pe când Jupiter reprezintă călătoria si străinătatea
(cu Mercur se călătoreşte în ţara natală iar cu Jupiter, se călătoreşte în străinătate).
Mercur, reprezintă intelectul, mentalul, Saturn gândirea secretă, pe când Uranus este gândirea
abstractă şi supraconştientul

Soarele în case
Soarele în case reprezintă aspectele cele mai influenţate de expresia potenţialului energetic al
nativului. El arată cum şi unde nativul se va remarca prin expresia creativă şi folosirea voinţei
proprii
În tema natală Soarele reprezintă viaţa, forţele în contact cu viaţa, orice fenomen al vieţii fiind în
imaginea Soarelui, combustie şi oxidare, ca şi transfer de forţe electrice - repulsie şi atracţie - la
nivel celular. În temă, Soarele reprezintă forţele vieţii, ceea ce este vital şi în acelaşi timp
misiunea ce îi este dată individului, posibilitatea de a încarna ceea ce îi este cerut prin voinţa
divină. Cu cât Soarele este mai puternic, cu atât voinţa este mai puternică, cu atât liberul arbitru
este mai puternic
Soarele este polul masculin care se opune şi se completează cu Luna, care reprezintă polul
feminin.

Pentru bărbat polul masculin (Soare/Marte) se exprima mai conştient, în timp ce polul feminin
rămâne mai mult sau mai puţin inconştient şi mai mult sau mai puţin utilizat.
Teoretic, orice bărbat se exprimă, în principal, prin Soare şi Marte şi caută o parteneră care-i
exprimă Lună şi Venus (după poziţiile lor în semne, în case şi după aspectele lor) şi orice femeie
se exprimă, în special, prin Luna şi Venus, şi caută un partener care-i exprimă Soarele şi Marte
(după poziţiile lor în semne, în case şi după aspectele lor). Se poate deduce că Soarele reprezintă
soţul potenţial în tema unei femei, iar Luna reprezintă soţia potenţială în tema unui bărbat.

Pentru o femeie:
- Marte (poziţia sa în semn şi aspectele sale relevă tipul de bărbat care o atrage, o seduce pe plan
fizic şi instinctiv,
- Soarele (poziţia sa în semn şi aspectele sale) indică lipul de bărbat care reflectă propriii sa
masculinitate inconştientă (animus) şi ceea ce farmecă la nivel emotional;
- Uranus (poziţia sa în semn şi aspectele sale) arată ceea ce ea doreşte să împărtăşească la nivel
transcendental, intuitiv şi spiritual.

Soare sau Luna corespund planului emoţional şi elementului Apa.

În general, orice aspect dinamic sau stresant (cuadratură, inconjuncţie şi opoziţie care atinge
Soarele, Luna, Venus sau Marte relevă o problemă ce trebuie rezolvată, pentru a se putea stabili
relaţii armonioase.
Relaţiile părinţi - copii: mama este reprezentată de casa IV, semnul Cancerului, şi de Lună. Tatăl
este simbolizat prin casa IX sau X, după cum se comportă ca un protector sau ca un ghid pentru
copiii săi (IX) sau are un comportament autoritar (X). Aceleaşi semnificaţii le au semnul Leului
şi al Soarelui.
Întâlnirile karmice cu mama sunt indicate prin poziţia lui Saturn în sau prin conjuncţiile Soare -
Saturn sau Soare - Pluton.
Copiii sunt reprezentaţi prin casa V, Săgetător şi Jupiter. Regăsirile karmice cu un copil sunt
indicate prin prezenţa lui Saturn în casa V (sau Pluton) sau printr-o conjuncţie între guvernatorul
V şi Saturn.
Când Soarele şi/sau Luna primesc aspecte stressante (cuadratura, opoziţie sau inconjuncţie) de la
Saturn, Marte, Pluton sau Lilith, aceasta indică relaţii părinţi-copii dificile.

Relaţiile amicale: sunt simbolizate prin casa XI, Vărsătorul şi Uranus. Regăsirile karmice cu
prietenii sunt indicate prin poziţia lui Saturn în casa XI.
Planetele masculine (Soare, Marte sau Uranus) în casa XI aduc mai mulţi prieteni bărbaţi, iar
planetele feminine (Luna Venus sau Neptun) în casa XI aduc mai multe prietene femei.
în absenţa planetelor în casa XI se cercetează guvernatorul acesteia

S-ar putea să vă placă și