Sunteți pe pagina 1din 3

ŞCOALA ÎNTRE VIOLENŢĂ ŞI TOLERANŢĂ

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL


AUTORI: Inst. Cucăilă Ioana – Şc. „ Regina Maria” Deva
Inst. Bob Elena – Şc. Gen. Simeria
Judeţ Hunedoara
PARTENERI:
ŞCOALA „ REGINA MARIA” DEVA
DIRECTOR PROF. DRĂMNESC DORU

ŞCOALA GENERALĂ SIMERIA


DIRECTOR PROF. CRIŞAN EMILIA

COORDONATORI PROIECT:
1. Bob Elena- inst. Şcoala Generală Simeria
2. Cucăilă Ioana- inst. Şcoala „ Regina Maria” Deva
3. Moldovan Mirela- psiholog Colegiul Tehnic Feroviar „ A. Saligny” Simertia
4. Cernescu Mărioara- inst. Şcoala Generală Simeria
5. Crişan Emilia- prof. Şcoala Generală Simeria
6. Arsin Rodica- inst. Şcoala Generală Simeria
7. Balogh Elena- inst. Şcoala Generală Simeria
8. Hotoiu Ioana- prof. Colegiul Tehnic Feroviar „ A. Saligny” Simeria
9. Baciu Camelia – Şcoala Generală Simeria
ARGUMENT
Violenţa care se manifestă de la o vreme în şcoli este nu atât atroce, cât abjectă. Este expresia răbufnirilor unor
indivizi dintr-o lume precară. Toate frustrările şi furiile acumulate ies la suprafaţă în mediul şcolar şi nu numai.
Pătrunderea în şcoală a ieşirilor de acest fel arată că au ascendent asupra şcolii, că mediul mizerabil pe care-l
ilustrează şi purtările de acolo au copleşit educaţia. Reacţia este, cel mult, administrativă, dar şi aceea,
discutabilă.
Violenţa manifestată în familie de tatăl alcoolic, pe stradă de găştile de cartier, în cârciumi, în baruri, la
televiziune, în mass-media toate se reflectă în comportamentul elevilor la şcoală în pauze şi în timpul orelor.
Comportamentul lor reflectă societatea” bolnavă” în care copilul trăieşte.
Astăzi lipsesc modelele comportamentale. Nu se pot manifesta decât în spiritul anturajului din care fac parte. El
riscă să fie izolat de restul grupului dacă are un comportament altfel. Toţi vorbesc în jargon, toţi încearcă să pară
altfel decât sunt ei. Devin insolenţi, ostili, revendicativi şi justiţiari.Este o sfidare directă a societăţii: a mizeriei, a
foamei, a lipsurilor de toate felurile.
Consideră că societatea are obligaţii morale asupra lor, dar ei încearcă să sfideze, să se manifeste aşa cum au
văzut în filme şi toţi doresc să câştige bani uşor.
Libertatea dată de părinţi, faptul că mulţi dintre ei au plecat să câştige dincolo, ei rămânând singuri sau în grija
unor rude îi face să devină mai intoleranţi, mai răzbunători, mai inconsecvenţi în atitudinea faţă de relaţiile
interpersonale pe care le dezvoltă. Caută refugii în comportamente care de cele mai multe ori nu-i reprezintă.
Lipsa motivaţiei învăţării, familiile ocupate doar pentru asigurarea bunăstării familiei şi îndeplinirii dorinţelor
lor, programul de şcoală supraaglomerat, lecţiile care de multe ori nu sunt atractive şi implementate în realitatea
de zi cu zi îi fac să aibă o repulsie faţă de şcoală şi să se comporte inadecvat.
Şcoala trebuie să fie locul în care elevul să se regăsească. Să regăsească climatul tolerant, linişte, pace şi
înţelegere. Locul în care el să aibă stimă de sine şi prin care îşi va realiza visele.
Au nevoie acută de toleranţă şi blândeţe.
Trebuie să înţelegem cu toţii că violenţa naşte violenţă.

SCOPUL:
Evitarea comportamentului violent în şcoală şi societate.

OBIECTIVE:
- să încercăm să descoperim cauzele intoleranţei;
- să încercăm să ne cunoaştem bine elevii;
- să ne apropiem mai mult de elevi pentru a le cunoaşte aspiraţiile;
- să înţelegem fenomenele societăţii în care trăim pentru a lua măsuri de remediere a unor aspecte negative
cu influenţă nocivă asupra copiilor;
- să purtăm discuţii libere din care să reiasă că violenţa are o influenţă abjectă asupra dezvoltării morale şi
a perturbării relaţiilor intrapersonale şi interpersonale;
- violenţa este practicată doar de cei care nu pot aduce argumente în favoarea acţiunilor lor, legea lor fiind
„ legea pumnului”, comunicarea fiind zero;
- să învăţăm să comunicăm.

BENEFICIARI:
Elevii şcolilor : - Şcoala Generală Simeria;
- Şcoala „Regina Maria” Deva
Părinţii elevilor, cadre didactice, comunitatea.

DURATA PROIECTULUI: Anul şcolar 2008/2009

PROGRAM DE ACTIVITĂŢI

Nr. Activitatea desfăşurată Cine răspunde Data de desfăşurare


Crt.
1. Inst. Cernescu
Mărioara Luna ianuarie
Cum ne influenţează atmosfera din familie viaţa de zi cu zi Inst. Bob Elena
2. Prof. Moldovan
Cum ne alegem prietenii? Mirela
Prof. Hotoiu Luna martie
3. Inst. Arsin
Rodica
Violenţa în mass-media Inst. Balogh Luna aprilie
Elena
4. Prof. Moldovan
Mirela
Inst. Bob Elena
Prof. Crişan Luna mai
Teatru Focus Emilia

5. Inst. Cucăilă
Ioana
Inst. Cernescu Luna iunie
Copiii spun NU VIOLENŢEI Mărioara
Expoziţie de desene Inst. Bob Elena

LOC DE DESFĂŞURARE
- Şcoala Generală Simeria
- Colegiul Tehnic Feroviar „ Anghel Saligny” Simeria
- Sala Fundaţiei „ Conexiuni” Deva

RESURSE
a) UMANE:- Elevi, cadre didactice, părinţi, comunitatea în ansamblul ei.
b) MATERIALE:-Video, televizor, computer, aparat foto, CD-uri, consumabile( hârtie, xerox, marchere,
tuş, lipici, foarfeci, hârtie colorată, hârtie creponată, scoch)
c) TEMPORALE :- !-2 ore pe lună

MODALITĂŢI DE REALIZARE
- organizarea de întâlniri interactive cu elevii în scopul discutării problemelor cu care se confruntă aceştia
şi găsirea unor mijloace adecvate de soluţionare a lor, prezentarea unor teme cu caracter preventiv-
educativ referitoare la prevenirea violenţei şi formarea unui spirit de toleranţă ( metode: dezbateri, studiu
de caz, joc de rol, vizionări de filme pe această temă, discuţii, dezvotare de proiecte)
- organizarea unor simpozioane pe probleme de tineret ( dezbatere: Drepturile Copilului şi Drepturile
Omului, teatru – focus , modalităţi de acţiune pentru prevenirea şi combaterea violenţei de orice fel)
- obţinerea şi distribuirea de pliante, broşuri, material audio-video adecvate temelor propuse
- colaborarea cu instituţii cu atribuţii şi preocupări în domeniu

ETAPE
- Lunar se va întocmi un plan de acţiune cu activităţile ce urmează a fi desfăşurate la instituţiilor implicate
în acest proiect
- Realizarea materialului informativ şi documentarea necesară susţinerii activităţilor
- Organizarea de întâlniri periodice destinate îmbunătăţirii pregătirii părţilor implicate în proiect ( noţiuni
juridice, civice, legislative, practice de consiliere, evaluare)

DISEMINARE
- proiectul va fi mediatizat pe internet ( didactic. ro)
- în presa locală;
- în Revista Învăţământ primar
- la simpozioane naţionale şi internaţionale