Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect

ORDINEA DE ZI
a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 13 - 20 octombrie 2022

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00

raport
distribuit
1 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și
recreditarea de stat – art.2, 3, 4 ș.a.; Legea nr.131/2015 privind achizițiile
publice – art.5)
nr. 253 din 22.06.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
2 Proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare
deputaților ,,Moldova Europeană 2030”
nr. 377 din 04.10.2022 lectura I
Lege ordinară
Inițiator - Guvernul (responsabil - Cancelaria de Stat)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
3 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.94/2007 cu privire la rețeaua ecologică – art.2, 5, 6, ș.a.; Legea
nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului – anexa nr.4,
anexa nr.6)
nr. 305 din 14.07.2022 UE lectură finală
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Mediului)
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
raport
distribuit
4 Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul cu
deputaților privire la Sistemul european de informații privind vehiculele și
permisele de conducere (EUCARIS) și la Protocolul de modificare a
Tratatului referitor la Sistemul european de informații privind
vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS)
nr. 370 din 29.09.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
Coraportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică

1
raport
distribuit
5 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea
deputaților salarizării nr.847/2002 – art.30; Legea nr.270/2018 privind sistemul
unitar de salarizare în sectorul bugetar – art.10)
nr. 62 din 01.03.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, Ig.Chiriac, V.Spînu, V.Roșca
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
6 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul funciar
deputaților nr.828/1991 – art.34; Legea nr.149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul
și piscicultura – art.28; ș.a.)
nr. 320 din 21.07.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații I.Coșeru, L.Voloh
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
Coraportori - Comisia economie, buget și finanțe
Comisia mediu și dezvoltare regională
Comisia administrație publică
7 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.198/2007 cu privire la
asistența juridică garantată de stat (art.2, 11, 131, ș.a.)
nr. 334 din 12.08.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Cătănoi, V.Barda
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
8 Proiectul de lege cu privire la stabilirea moratoriului asupra controlului
deputaților de stat la întreprinderile micro, mici și mijlocii
nr. 55 din 24.02.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații P.Burduja, C.Furculiță, T.Cunețchi, B.Țîrdea,
A.Răileanu, V.Odnostalco, V.Bolea, R.Mudreac
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
9 Proiectul de lege pentru anularea majorării de întârziere și a amenzilor
deputaților nr. 56 din 24.02.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații P.Burduja, C.Furculiță, T.Cunețchi, B.Țîrdea,
A.Răileanu, V.Odnostalco, V.Bolea, R.Mudreac
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

10 Proiectul de lege privind declararea utilității publice de interes național


a lucrărilor de construcție a apeductului magistral Chișinău-Strășeni-
Călărași
nr. 354 din 15.09.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

2
raport
distribuit
11 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 66 din Legea finanțelor
deputaților publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014
nr. 291 din 13.07.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații B.Marcoci, L.Carp
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
12 ÎNTREBĂRI

S-ar putea să vă placă și