Sunteți pe pagina 1din 16
CLASA 

&/cZW/dh>Z
s>h Z//E/f/>
yZ/f//WZK&hEZͬsK>dZ

KDhE/Z2E>/DZKDE 

DdDd/ c/yW>KZZD/h>h/


Să ne amintim

din clasa
 pregătitoare!
LIMBA ȘI
LITERATURA ROMÂNĂ


 )LɇĉGHOXFUXUHFDSLWXODWLYĉ

 Realizează corespondenţa între literele mari și mici de tipar:


A E L N I Ă B U M T

a ă t n i u b l e m


Ϯ Bifează bulina corespunzătoare imaginilor a căror denumire se termină cu sunetul ,,L”.

   
ϯ Privește imaginile și denumește-le! Desparte cuvintele în silabe. Descoperă poziţia
sunetului ,,i” și colorează bulina corespunzătoare!
 KͲ/


ϰ Citește propoziţiile și scrie în casete numărul de cuvinte:
-(55<0Ă1Æ1&Ă08/7&$Ы&$9$/   

720(67(81027$1/(1(Ы


2

 )LɇĉGHOXFUXUHFDSLWXODWLYĉ

 

ϭ Colorează cuvintele ce denumesc animalele de mai jos.


Literele care rămân îţi vor arăta un cuvânt secret!


 V F P O R C E R &XYkQWXOVHFUHW
 BBBBBBBBBBBBB
A P O A I E M

C U G A I N A A
Ϳ

Ϳ


A I C U R C A N
ͿC A L C Â I N E3


)LɇĉGHOXFUXUHFDSLWXODWLYĉϭ Bifează bulina corespunzătoare imaginilor a căror denumire începe cu sunetul S.
 

Ϯ Colorează doar pătrăţelele în care vezi litera Ș͗


$ 2 Ɇ 7 6 , Ɇ 0 / Ɇ

ϯ Reprezintă grafic cuvintele și notează sunetul S acolo unde îl întâlnești:6

ϰ Completează cuvintele cu litera lipsă.
ͺͺͺ^ ͺͺͺEͺͺͺEEͺͺͺ
ϭ Încercuiește elementele specifice anotimpului TOAMNA.4

)LɇĉGHOXFUXUHFDSLWXODWLYĉϮ Recunoaște povestea și trasează drumul până la bunică.

ϯ Completează literele lipsă și descoperă personajele din poveste!

hͺͺ/  >ͺͺWh>  ^hͺͺͺ/fZKcͺͺ
ϭ Adevărat (A) sau fals (F)? Încercuiește varianta corectă!
6&8),Э$52Ы,(6$Ì17Æ/1,7&88568/ A F
/838//$0Æ1&$73(9Æ1Ă725 A F
6&8),Э$52Ы,(0(5*($/$%81,&$ A F
&$6$%81,&8Э(,6($)/$Ì125$Ы A F
6&8),Э$52Ы,($&8/(6)/25, A F

5
 (YDOXDUHLQLĦLDOĉ

Citește textul cu atenţie!


0$0$ $1$ Ы, (0$18(/ 6817 /$ 0$*$=,1 $1$ &803Ă5Ă 81
8568/(Э,$5(0$18(/81$9,210$0$&803Ă5Ă81$1$1$6

ϭ Ce cumpără fiecare? Bifează cu un „X” caseta corespunzătoare: ANA

 EMANUE

 MAMA

Ϯ Scrie cuvântul reprezentat de imagine și numărul de silabe.
ϰ Asociază propoziţia cu imaginea corespunzătoare! E/hZhEE͘ E/hZdZ/E/͘ E/hZWdZhE/͘

 
ƵŵĂŝůƵĐƌĂƚ͍
hdKs>h Ͳd͊


6

(YDOXDUHLQLĦLDOĉ ϭ Completează cuvintele cu „Δ sau „”:

 ͺͺEd   ͺͺE^    hsͺͺEd  

 W DͺͺEd   ZKDͺͺE   ͺͺEd/
Ϯ Desparte în silabe cuvintele și încercuiește cifra corespunzătoare numărului de


silabe:


 W/E sEd 2E^KZ/d D/E
 2 3 4 1 3 4 2 3 4 1 2 3ϯ Desparte în silabe și identifică locul sunetului „H” în cuvânt!


,/ͲWKͲWKͲdD

    


ϰ Formează cuvinte cu silabele date:

>h D E 
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


ƵŵĂŝůƵĐƌĂƚ͍
hdKs>h Ͳd͊


7

([HUFLĦLLGHDSURIXQGDUHGH]YROWDUH


ϯ Desenează imagini pentru cuvinte alcătuite din 1, 2 sau 3 silabe:ϯ Desparte cu o linie cuvintele și scrie propoziția formată.


MARIAAREUNCAIET.


ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺScrie în casetă numărul de cuvinte descoperite:
ϰ Ordonează cuvintele pentru a obţine propoziţii:
$72$01$626,7%2*$7Ă  
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


*867260Ă58/(67(9(5'(  
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϱ Recunoști personajul din poveste? Scrie cum se numește.


Încercuiește litera Z din nume.8
MATEMATICĂ)LɇĉGHOXFUXUHFDSLWXODWLYĉϭ Colorează atâtea bile câte indică numărul:


ϯ Compară numerele și scrie A dacă relaţia este adevărată și F dacă e greșită:

ϯхϲ    ϲфϭϬ    ϰсϱ   ϭϵхϭϳ

ϰ Notează semnul de comparaţie corespunzător:


Ϯ  ϳ   Ϯϵ Ϯϲ   ϭϰ ϭϰ
ϱ Scrie numerele de pe cadouri în ordine crescătoare:

ϱ 
ϭϱ  ϵ  Ϯϰ  ϭϭ  ϮϬ
 ϭϯ


ϲ Compune sau descompune numerele corespunzătoare:

ϲ ϴ
 ϯ ϱ 
ϰ ϭϮ 
ϵ ϲ ϲ
ϰ Ϯ
  ϯ

ϳ Ajută-i pe șoricei să mănânce cașcaval! Scrie în fiecare casetă numărul corect.ϰнϭс ϭϲснϭ  Ϯϴʹϰс


ϰʹϭс ϭϲсʹϭ  Ϯϲнϯс


9

)LɇĉGHOXFUXUHFDSLWXODWLYĉ 
 Scrie câte 3 numere diferite:
ŵĂŝŵŝĐŝĚĞĐąƚϴ ŵĂŝŵŝĐŝ ĚĞĐąƚϯ ŵĂŝŵĂƌŝĚĞĐąƚϳ
  

ŵĂŝŵŝĐŝĚĞĐąƚ ϰ ŵĂŝŵĂƌŝĚĞĐąƚ ϱ ŵĂŝŵĂƌŝĚĞĐąƚϮ
  
 Scrie „vecinii” numerelor: 


ϴ ϭϬ ϲ ϯ ϱ 
ϭϱ


ϭϮ Ϯ ϰ Ϯϳ Ϯϰ

 Descompune numerele de mai jos în mai multe moduri:

 ϰ Ϯ Ϯ ϭ ϭ ϭ

Ϯ ϱ ϰ ϯ
 ϭ ϯ Ϭ ϯ Ϯ ϯ
 Ϭ ϭ ϱ ϱ


ϰ Colorează triunghiurile pe care sunt scrise operaţii al căror rezultat este 10.


 ϰнϬ нϯ ϭнϲ нϯ ϯ нϰнϮ
Ϯнϯнϰ ϳнϭнϮ ϰнϯ нϯ
    


10

)LɇĉGHOXFUXUHFDSLWXODWLYĉϭ Scrie numărul de elemente al fiecărei mulţimi:

Ϯ Taie sau adaugă figuri geometrice în funcţie de cât arată cifra. 


 ϲ ϰ Ϭ ϵ

Scrie pe steluţe numerele de la 10 la 20 în ordine crescătoare. Colorează steluţele
pe care ai scris numere pare.

Scrie pe globuleţe numerele de la 31 la 20 în ordine descrescătoare. Colorează


globuleţele cu numere impare.

ϱ Completează fructele de zmeură cu numerele care lipsesc:

           
 Ϯ ϰ ϲ ϭϵ ϭϲ 


11


(YDOXDUHLQLĦLDOĉ 

Ϯ Desenează atâtea figuri geometrice câte indică cifra:


Ϯ Completează cu numerele care lipsesc și spune ce șir s-a format. Încercuiește
prima, a cincea și ultima pasăre.


28 26 25 23 21

ϱ Mama vrea să facă supă. Încercuiește tot atâtea legume câte indică reţeta.

Zfd 

ϯ 

Ϯ 

ϭ 

ϰ


ƵŵĂŝůƵĐƌĂƚ͍
hdKs>h Ͳd͊


12

(YDOXDUHLQLĦLDOĉ
ϭ Numerotează florile de la stânga la dreapta, apoi încercuiește a 2-a, a 4-a, a 6-a și


ultima floare.ϯ Rezolvă problema ilustrată.


+ =
         
ϰ Notează vecinii numerelor scrise pe steluţe.

   ϰ     ϭϵ    Ϯϳ


ϱ Rezolvă operaţiile de mai jos!

  ϭϱнϮс    ϳнϮс    ϮϬнϮс


  ϲʹϯс    ϭϬʹϯс   Ϯϵнϭс 
  ϭϴнϮс    ϰнϱс   ϭϬʹϱс
  ϲнϮс    ϵнϭс    ϭϱʹϰс
ϲ Descompune numerele scrise pe norișori.

 Ϯϰ ϲ ϭϴ ϭϬϳ Numără și completează cu numerele care lipsesc!

ϮϬ͕Ϯϭ͕ϮϮ͕͕͕͕͕͕͕͕͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ͘

ƵŵĂŝůƵĐƌĂƚ͍
hdKs>h Ͳd͊


13

([HUFLĦLLGHDSURIXQGDUHGH]YROWDUH 

ϭ Ajută-i pe copii să completeze casetele: 

ϭϮсϭϬн    ϮϮсϭϬнϭϬн    

ϭϯсϭϬн    ϮϯсϭϬнϭϬн    

ϭϰсϮϬн    ϮϰсϭϬнϭϬн    

ϭϱсϮϬн    ϮϱсϭϬнϭϬн 
Ϯ Irina a cules 10 flori, iar sora ei a cules cu 7 mai puţine. Câte flori a cules sora
Irinei?

͘ϭϯ   ͘ϰ   ͘ϯ   ͘ϱ


ϯ Câte figuri geometrice s-au folosit pentru construirea căsuţei?͘ϱ  ͘ϲ   ͘ϰ   ͘ϳ


ϰ Află ce numere se ascund în figurile geometrice!


 
н  сϭϴ   н сϭϰ    н сϭϲ

ϱ Scrie cifra corespunzătoare numărului de elemente al mulţimilor date:

ϰ Azi este MIERCURI. Mâine ce zi va fi?
ĂͿ^D d  ďͿs/EZ/ ĐͿ:K/ 
14

([HUFLĦLLGHDSURIXQGDUHGH]YROWDUH

ϭ Privește imaginea și alege răspunsul corect:
ZK^hf^d ͗
>E' hZ^ WhZ^

hZ^h>^&> ͗
>E' /WhZc 2EdZ>hWc/sh>W

2EWK/E ^hEd͗
ϳE/D> ϲE/D>

Cu ce corpuri geometrice seamănă obiectele de mai jos? Unește corespunzător.

Desenează câte un simbol pentru fiecare anotimp.

WZ/D sZ sZ dKDE /ZE 15

Clasa I – Editura ELICART

ŽŵƵŶŝĐĂƌĞŠŶůŝŵďĂƌŽŵąŶĉ DĂƚĞŵĂƚŝĐĉ ƕŝĞdžƉůŽƌĂƌĞĂŵĞĚŝƵůƵŝ >ĞĐƚƵƌŝƕŝĨŝƕĞĚĞůĞĐƚƵƌĉ


WĂƌƚĞĂϭ͕ϮʹϲϴнϲϴƉĂŐŝŶŝ͕ĨŽƌŵĂƚϰ WĂƌƚĞĂϭ͕ϮʹϲϬнϲϬƉĂŐŝŶŝ͕ĨŽƌŵĂƚϰ ϲϬƉĂŐŝŶŝ͕ĨŽƌŵĂƚϰ
WƌĞƜ͗ϭϯ͕ϱϬůĞŝ;ĨŝĞĐĂƌĞƉĂƌƚĞͿ WƌĞƜ͗ϭϯ͕ϱϬůĞŝ;ĨŝĞĐĂƌĞƉĂƌƚĞͿ WƌĞƜ͗ϭϰ͕ϱϬůĞŝ

ĞnjǀŽůƚĂƌĞƉĞƌƐŽŶĂůĉ 2ŶǀĉƜƐĉĐŝƚĞƐĐ >ŝŵďĂĞŶŐůĞnjĉ;ǁŽŽƌŬŬͿ


ϲϰƉĂŐŝŶŝ͕ĨŽƌŵĂƚϰ ϲϴƉĂŐŝŶŝ͕ĨŽƌŵĂƚϰ ϲϰƉĂŐŝŶŝ͕ĨŽƌŵĂƚϰ
WƌĞƜ͗ϭϰůĞŝ WƌĞƜ͗ϭϯ͕ϱϬůĞŝ WƌĞƜ͗ϭϲůĞŝ

ŽƉLJƌŝŐŚƚΞĚŝƚƵƌĂůŝĐĂƌƚʹ ϮϬϮϮ͘ dŽĂƚĞĚƌĞƉƚƵƌŝůĞĂƉĂƌƜŝŶĚŝƚƵƌŝŝůŝĐĂƌƚ͘


ĞͲŵĂŝů͗ ĐŽŵĞŶnjŝΛĞĚŝƚƵƌĂĞůŝĐĂƌƚ͘ƌŽ
ƐŝƚĞ͗ ǁǁǁ͘ĞĚŝƚƵƌĂĞůŝĐĂƌƚ͘ƌŽ

S-ar putea să vă placă și