Sunteți pe pagina 1din 3

REZUMAT - Alexandru Lăpuşneanul - de Costache Negruzzi

1.„Dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreu...”

Alexandru Lăpuşneanul revine în ţară, „întovărăşit de şepte mii spahii şi de vro


trei mii oaste de strânsură”, pentru a lua scaunul domniei de la Ştefan Tomşa. Mai
înainte fusese înlăturat din domnie şi înlocuit de către Iacob Eraclidul, cunoscut
sub numele Despot Vodă; acesta „perise ucis de buzduganul lui Ştefan Tomşa” Lângă
Tecuci, unde oastea face popas într-o dumbravă, patru boieri, Vornicul Moţoc,
Postelnicul Veveriţă, Spătarul Spancioc şi Stroici, sunt primiţi, la cererea lor,
de către
Lăpuşneanul în cort. Unde Moţoc comunică pretendentului la domnie că „obştia ne-au
trimis pre noi să-ţi spunem că norodul nu te vrea, nici te iubeşte”, însă „– Dacă
voi nu mă vreţi eu vă vreu, răspunde Lăpuşneanul, a cărui ochi scânteiară ca un
fulger, şi dacă voi nu mă iubiţi, eu vă iubesc pre voi, şi voi merge ori cu voia,
ori fără voia voastră”. Apoi viitorul domn întreabă,
referindu-se la perioada cât a condus ţara: „Cum a fost oblăduirea mea? Ce sânge am
vărsat? Care s-au întors de la uşa mea, fără să câştige dreptate şi mângâiere? Şi
însă, acum nu mă vreţi, nu mă iubiţi?”.
Pleacă Spancioc, Veveriţă şi Stroici dar Moţoc rămâne, propunându-i lui Lăpuşneanul
să renunţe la oştile turceşti, căci îl vor sprijini boierii cu oamenii lor în lupta
pentrutron. Ca răspuns, Lăpuşneanul îşi arată neîncrederea: „învechit în zile rele,
deprins a te ciocoi la toţi domnii, ai vândut pre Despot, m-ai vândut şi pre mine,
vei vinde şi pre Tomşa; spune-mi, n-aş fi un nătărău de frunte, când m-aş încrede
în tine?”. Dar îi făgăduieşte lui Moţoc să nu îl ucidă („sabia mea nu se va mânji
în sângele tău”) căci va avea nevoie de el „ca să mă uşurezi [completează
Lăpuşneanul] de blăstemurile norodului”.

2.„Ai să dai samă, doamnă!...”

Tomşa părăseşte tronul şi se refugiază în Valahia, în timp ce pe Lăpuşneanul


poporul „îl întâmpina cu bucurie şi cu nădejde, aducându-şi aminte de întâia lui
domnie, în care el nu avusese vreme a-şi dezvăli urâtul caracter”.

Noul domn pune să fie umplute cu lemne şi arde toate cetăţile Moldovei, cu excepţia
Hotinului,
cetăţile fiind locuri de rezistenţă şi comploturi ale boierilor împotriva
domnitorului.

Pentru ca „să stârpească cuiburile feudalităţii, îi despoia pe boieri de averi sub


diferite pretexte, lipsindu-i cu chipul acesta de singurul mijloc cu care puteau
ademeni şi corumpe pre norod”. În plus, execută boierii la „cea mai mică greşală
regătorească, la cea mai mică plângere ce i se arăta” iar capetele celor ucişi sunt
atârnate de poarta curţii domneşti.

În sala tronului intră Doamna Ruxandra, soţia lui Lăpuşneanul şi fiica lui Petru
Rareş („avea acea frumuseţă, care făcea odinioară vestite pre femeile României.”);
soţul ei o ia „ca pe o pană” şi şi-o aşează pe genunchi. Ruxandra îşi imploră soţul
să cruţe pe boieri, spunându-i şi motivul ce a îndemnat-o să i se adreseze: „–
De-aş şti că mă vei şi omorî, nu pot să tac. Ieri, când voiam să întru, o jupâneasă
cu cinci copii s-au aruncat înaintea rădvanului meu şi m-au oprit arătându-mi un
cap ţintuit în poarta curţii. «Ai să dai seamă, doamnă, îmi zise, că laşi pre
bărbatul tău să ne taie părinţii, bărbaţii şi fraţii... Uită-te, doamnă, acesta-i
bărbatul meu,
tatăl copiilor acestora, care au rămas săraci! Uită-te!»”. După ce Doamna îi cere
să înceteze omorurile, Lăpuşneanul îi promite că îi va îndeplini dorinţa „de
poimâine”, zice el, după ce îi va da Doamnei, a doua zi „un leac de frică”.
3. „Capul lui Moţoc vrem...”

Sunt anunţaţi boierii „să se adune a doua zi, fiind sărbătoare, la mitropolie,
unde era să fie şi domnul, ca să asculte liturghia şi apoi să vie să prânzească la
curte”.

După slujbă, Lăpuşneanul se adresează boierilor, spunându-le că îi pare rău pentru


că a „arătat asprime” faţă de ei, apoi îşi motivează actele crude prin „dorinţa de
a vedea contenind gâlcevirile şi vânzările unora şi altora, care ţinteau la răsipa
ţării şi la peirea mea”. Adăugând
că vrea să trăiască alături de boieri „de acum în pace, iubindu-ne ca nişte fraţi”,
îşi cere iertare de la ei şi de la norodul adunat în biserică.

La cuvântarea „deşănţată” a domnitorului asistaseră Spancioc şi Stroici, care decid


că nu vor participa la masa oferită de domn, din neîncredere. Boierii sosind la
casa domnească, în număr de 47, observă prezenţa lefegiilor înarmaţi în
curte, şi a patru tunuri îndreptate spre poartă, dar nu dau atenţie faptului.
Masa ce s-a servit era simplă, conform obiceiurilor vremii: „Cel mai mare ospăţ se
cuprindea în câteva feluri de bucate. După borşul polonez, veneau mâncări greceşti
ferte cu verdeţuri, care pluteau în unt; apoi pilaful turcesc şi, în sfârşit,
fripturile cosmopolite. Pânza mesii şi şervetele erau de filaliu ţesute în casă,
tipsiile pe care aduceau bucatele, talgerele şi tipsiile erau de argint”.
Aproape de încheierea ospăţului, un boier, Veveriţă, închină un pahar urând lui
Vodă ca să-l întărească Dumnezeu în gândul bun „de a nu mai strica pe boieri şi a
bântui norodul...”. Sub pretextul că în urare s-ar ascunde o jignire adusă
domnitorului, armaşul ordonă uciderea boierilor care, „neavând nici o grijă,
surprinşi mişăleşte pe din dos, fără arme, cădeau făr-a se mai împotrivi”, cu
excepţia unora dintre cei tineri – transformă în arme tacâmurile, vasele, scaunele.
Sunt ucise şi slugile boierilor, aflate în curte, dar câteva scapă fugind peste
ziduri şi
poartă vestea despre cele întâmplate.
În faţa porţii palatului domnesc se adună „tot oraşul” şi oamenii, întărâtaţi,
încep să lovească în poartă cu topoarele. Lăpuşneanul cere armaşului să-i întrebe
ce doresc, iar ca răspuns, după un moment de ezitare, gloata se hotărăşte: „– Capul
lui Moţoc vrem!”, arătând şi motivul, „–
Am rămas săraci!/– N-avem bani!/– Ne i-au luat toţi Moţoc!”.

Auzind cele transmise de armaş în legătură cu cererea mulţimii, vornicul Moţoc


solicită domnitorului să îl apere („Pune să deie cu tunurile într-înşii... Să moară
toţi! Eu sunt boier mare; ei sunt nişte proşti!”) dar acesta refuză („Proşti, dar
mulţi, răspunse Lăpuşneanul cu sânge rece”) şi vornicul este aruncat de pe zid
mulţimii, „care într-o clipală îl făcu bucăţi”,
apoi „gloata”, „mulţămindu-se de această jertfă, se împrăştie”.

Vodă ordonă să se reteze capetele boierilor ucişi, le aşează pe masa de ospăţ în


formă de
piramidă, „puind pe ale celor mai mici boieri dedesupt şi pe ale celor mai mari
deasupra”; o aduce pe DoamnaRuxandra ca să vadă priveliştea, care leşină, ceea ce
prilejuieşte un
comentariu soţului: „– Femeia tot femeie, zise Lăpuşneanul zâmbind”.

Trimişi să-i aducă pe Spancioc şi pe Stroici, oamenii armaşului îi ajung pe fugari


când tocmai
treceau hotarul de pe Nistru şi cei doi boieri îi trimit lui Lăpuşneanul vorbă că
îl vor „vedea păn-a nu muri”.

4. „De mă voi scula, pre mulţi am să popesc şi eu...”


După patru ani de la uciderea celor 47 de boieri, Lăpuşneanul se mută în cetatea
Hotinului, pentru a-i putea supraveghea pe Spancioc şi Stroici, refugiaţi în
Polonia. Îi era teamă de
faptul că cei doi vor veni cu oaste polonă în Moldova.

În acest timp îşi ţinuse promisiunea făcută Doamnei Ruxandra, în sensul că nu mai
omora, dar „Scotea ochi, tăia mâni, ciuntea şi seca pe care avea prepus”.

Îmbolnăvindu-se, cere mitropolitului, episcopilor şi boierilor pe care îi chemase


lângă el să îl
călugărească, dacă îl vor vedea că se apropie de moarte. Deoarece face o criză
puternică, este călugărit şi primeşte numele de Paisie, doamna Ruxandra este numită
regentă iar fiul său, Bogdan, noul domn.

Sosesc Spancioc şi Stroici, ajung în faţa camerei unde se afla Lăpuşneanul bolnav
şi, ascultând la uşă, aud acuzele aduse de către acesta mitropolitului şi
călugărilor care se aflau acolo, ca urmare a călugăririi sale, precum şi
ameninţarea rostită („M-aţi popit voi, dar de mă voi îndrepta, pre mulţi am să
popesc şi eu!”).

Deoarece Lăpuşneanul îşi ameninţase soţia şi fiul cu răzbunarea, Spancioc şi


Stroici o conving pe Doamna Ruxandra să pună otravă în apa cerută de Lăpuşneanul,
pentru a-şi salva fiul.

Intrând în camera fostului domn, care băuse deja din otravă, cei doi îl silesc să
bea şi
resturile ei.

Alexandru Lăpuşneanul a murit în chinuri şi a fost îngropat, adaugă autorul, în


„monastirea Slatina, zidită de el”.

S-ar putea să vă placă și