Sunteți pe pagina 1din 5

Săptămâna de rugăciune a familiei

4 – 10 Septembrie, 2022

Resursele cărții anului 2022

RESTABILIREA
ALTARULUI DE FAMILIE
Willie și Elaine Oliver

Departamentul de Familie al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea


SABATUL

IISUS REVINE!
RULETA

Referința biblică:
Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată
puterea ta.” Deuteronom 6:5

OBIECTIVUL STUDIULUI
A doua venire a lui Hristos este speranța poporului lui Dumnezeu, măreția punctului
culminant al Evangheliei. A doua venire a lui Hristos va fi literală, personală, vizibilă și pe
întreg globul. Atunci când Hristos va reveni, cei care au murit credincioși în El ca
Mântuitor – și cei neprihăniți care vor fi în viață – vor fi schimbați și luați la ceruri, iar cei
care L-au refuzat pe Iisus nu vor fi primiți acolo. Lucrurile care se întâmplă astăzi și
profețiile – majoritatea dintre ele deja s-au împlinit – indică spre momentul revenirii lui
Iisus. Deși nimeni nu știe când El va reveni pe norii cerului, este important pentru noi să
fim pregătiți încă de astăzi.
„Cât despre ziua aceea, sau ceasul acela, nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici
Fiul, ci numai Tatăl.” Marcu 13:32, 33.

CERCETAȚI ÎN PROFUNZIME
Promisiunea făcută de Iisus.
Citiți pasajul din Ioan 14:1-3

Ce promisiune remarcabilă a făcut Iisus ucenicilor săi chiar înainte de răstignire! O


promisiune menită pentru ucenicii Lui din toate timpurile, în mod special pentru cei care
încă vor fi în viață la revenirea Lui – nu ca pruncul din iesle de data aceasta – ci ca Rege
al Regilor și Domn al Domnilor.
Deși Biblia ne explică foarte clar că Iisus va reveni, ziua aceea va fi o surpriză, chiar
și pentru cei care au așteptat revenirea Lui, ,,De aceea, și voi fiți gata; căci Fiul omului va
veni în ceasul în care nu vă gândiți.” Matei 24:44.
Adevărul este că dacă ne încredem în Cuvântul lui Dumnezeu, atunci trebuie să
credem cu tărie că El va reveni. Ucenicii și primii creștini au perceput a doua venire ca o
„binecuvântare.”
Pavel ne spune în cartea Tit 2:13: „așteptând fericita noastră nădejde și
arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Hristos.”
În 2 Petru 3:13 este scris: „Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un
pământ nou, în care va locui neprihănirea.”
De asemenea, Biblia ne spune că atunci când Iisus va reveni orice ochi Îl va vedea.
Versetul din Matei 24:27 declară: „Căci, cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la
apus, așa va fi și venirea Fiului omului.”
Versetul din Apocalipsa 1:7 spune: „Iată că El vine pe nori. Și orice ochi Îl va vedea;
și cei ce L-au străpuns.”
Apostolul Pavel proclamă în 1 Tesaloniceni 4:16-17: „Căci Însuși Domnul, cu un
strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, Se va coborî din cer și întâi
vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți
împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel vom fi totdeauna
cu Domnul.”
Deci, nu doar toți cei care vor fi în viață vor fi martori la a doua venire a lui Iisus, ci
și cei care au murit ca și credincioși ai lui Hristos vor fi înviați la momentul acela și,
împreună cu cei neprihăniți care vor fi în viață, vor fi luați împreună la ceruri să trăiască
veșnicia cu Hristos. Aceasta presupune că cei dragi ai noștri care au murit în Hristos vor
fi mântuiți și vor fi luați la ceruri. Ce moment minunat va fi atunci când îi vom vedea pe
cei dragi ai noștri din nou în viață! Vom trăi alături de Iisus pentru veșnicie, iar moartea
nu va mai fi.
Din păcate, a doua venire nu va fi un moment fericit pentru cei care l-au respins pe
Dumnezeu și oferta lui de salvare pe care ne-a dăruit-o prin sacrificiul de la cruce. Biblia
ne spune în versetul din 2 Tesaloniceni 2:8: „Și atunci se va arăta acel nelegiuit, pe care
Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale și-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale.”
Partea bună este că acel moment reprezintă sfârșitul păcatului și al răului, unde
Dumnezeu îl va distruge pe Satana și pe cei care au ales să-l urmeze.
Vestea bună este că încă suntem în viață și pentru că Iisus încă nu s-a întors, încă
avem oportunitatea astăzi să acceptăm salvarea lui, pentru a fi pregătiți să mergem în
ceruri alături de El atunci când va reveni. Versetul din Apocalipsa 3:20 spune: „Iată, Eu
stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina
cu el, şi el, cu Mine.”
Îți vei lăsa ușa inimii tale deschisă astăzi și-L vei lăsa pe Iisus la cârma vieții tale?
Spunând un DA clar lui Iisus înseamnă un refuz pentru Satana. Alege-L pe Iisus astăzi și
experimentează bucuria Lui, pacea și mântuirea. Fie ca Domnul să ne binecuvânteze
până la sfârșit, aceasta să fie ruga noastră.

Rugăciune:
Tată Ceresc, îți mulțumim pentru că ne-ai oferit promisiunea revenirii Tale. Noi știm
că fiecare promisiune pe care o faci, Tu o respecți și aceasta este o promisiune pe care
abia așteptăm să o îndeplinești. Ajută-ne să dezvoltăm o relație mai strânsă cu Tine, o
relație plină de iubire și prin puterea Ta să-i putem pregăti și pe ceilalți pentru marea zi.
În numele Lui Iisus te-am rugat, amin.

PUNEȚI ÎN PRACTICĂ

Provocare Biblică
La finalul acestei provocări, invitați fiecare membru al familiei să rostească versetul
de memorat al săptămânii și ajutați-vă unii pe ceilalți dacă veți avea dificultăți de aducere
aminte, iar apoi, la final, rostiți-l împreună cu toții.

Subiect de discuție în Familie


Vă gândiți câteodată oare cât timp mai este până la revenirea lui Iisus? Cât de
„curând” este curând?
Împărtășiți-vă îngrijorările, temerile, bucuriile și așteptările revenirii lui Hristos.
Citiți versetele următoare care ne reamintesc despre faptul că Iisus va reveni așa
cum ne-a promis: Ioan 14:3, Apocalipsa 1:7, Luca 17:22.
Discutați cu familia despre modul în care aceste texte oferă speranță și alinare în
lumea noastră actuală.

Restabilirea Altarului de Familie


Mesajul lui Ilie din Maleahi 4:5-6 este un mesaj de speranță care ne reamintește că
înainte de revenirea lui Hristos va avea loc restaurarea (reînnoirea, trezirea, vindecarea,
restabilirea) altarului de familie (închinarea la Dumnezeul adevărat) și a familiilor noastre.
„Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare
și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor, ca
nu cumva, la venirea Mea, să lovesc țara cu blestem!” Maleahi 4:5-6
Haideți să proclamăm mesajul lui Ilie și să ne pregătim familia, pe cei dragi și pe
vecinii noștri pentru revenirea lui Hristos. Ce zi minunată va fi!
Oare voi fi acolo? Cei dragi oare vor fi acolo? Oare vecinii mei vor fi acolo?

Pregătiți un angajament special de închinare împreună de familiile voastre. Spre


exemplu:
Noi, în calitate de familie, promitem să menținem vie lumina care duce spre
veșnicie. Alegem să-L preamărim pe Domnul nostru Creator zilnic prin momente speciale
de închinare cu familia noastră, dimineața și seara. Îi cerem iertare și Îi suntem
recunoscători Tatălui nostru Ceresc pentru binecuvântările pe care ni le oferă zilnic și Îi
promitem că ne vom întoarce inimile către El și către ceilalți. Dorim să devenim un Ilie al
zilelor noastre și să-i pregătim pe ceilalți pentru venirea grabnică a Domnului și
Mântuitorului nostru, Iisus Hristos.

Semnat:
Data:

Pregătiți un program special de închinare pentru familie pentru seara de Sabat și


creați angajamentul familiei voastre de închinare. Dacă aveți disponibilitatea, chemați
una sau două alte familii; luați în considerare invitarea familiilor diferite de a voastră.
Amintiți-vă de văduve, de părinți singuri, de cuplurile tinere, familii refugiate, familii
imigrante, etc. Împărtășiți-vă experiența din Săptămâna de rugăciune și semnificația
restabilirii altarului de familie. Sugerați-le și celorlalți să-și pregătească un jurământ de
închinare în familiile lor.

Departamentul Asociația Pastorală & Familie


Uniunea de Conferințe a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, România
Septembrie 2022

S-ar putea să vă placă și