Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Titlul proiectului: START UP AIR - Antreprenoriat Inovativ în regiunea Nord-Vest


Axa prioritară: 3 - Locuri de muncă pentru toți
Apel proiecte: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Cod proiect: POCU/82/3/7/103955

Anexa 4
FIȘĂ IDENTIFICARE NEVOI SPECIFICE DE CONSULTANȚĂ
ÎN DOMENIUL INOVĂRII SOCIALE

DATE GENERALE
Prenumele și numele expertului de consultanță și consiliere

Nr. Numele și prenumele Contact beneficiar Locația de CAEN şi descrierea afacere Descrierea nevoii în domeniul
crt. beneficiarului implementare inovării sociale
1 E-mail: jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca 9602 - Coafură şi alte activităţi Se vor extrage din planul de
de înfrumuseţare afacere de către expertul CC
toate elementele care fac referire
Telefon:
la inovarea socială

Întocmit, Avizat,

Expert consiliere și consultanță Responsabil implementare

Semnătura Semnătura
Data Data

S-ar putea să vă placă și